Реферати

Дипломна робота: Методи оцінки ринкової вартості миноритарних пакетів акцій російських підприємств (на прикладі оцінки 15% пакету акцій ВАТ "Готель "Третій Рим")

"Юридична відповідальність на державній службі". Основи адміністративно-правового статусу державних службовців

Балканська криза. Зміст Уведення 3 1. Балканська криза як каталізатор структурних перетворень у системі міжнародних відносин 5 2. Агресія НАТО проти Югославії 10

Праворадикальние партії і рухи Європи в 90-і роки. МОСКОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. ЛОМОНОСОВА М. В. КУРСОВА РОБОТА ПРАВОРАДИКАЛЬНИЕ ПАРТІЇ І РУХИ ЄВРОПИ 90 -е роки. ФИЛОСОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Квитки по прдмету ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ за 1 семестр 2001 року. зразковий перелік екзаменаційних питань ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Дайте визначення "інформаційного суспільства". Коли і при яких обставинах виникло це поняття?

Що таке інтернет?. МІНІСТЕРСТВО ЗАГАЛЬНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ДАЛЕКОСХІДНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра інформатики Що таке інтернет

недержавна освітня установа

«Інститут професійної оцінки»

Кафедра «Оцінна діяльність і антикризове управління»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему «Методи оцінки ринкової вартості миноритарних пакетів акцій російських підприємств (на прикладі оцінки 15% пакету акцій ВАТ «Готель «Третій Рим»)

МОСКВА

2008 р.

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ

1.1 АКЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ

1.2 ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

Розділ 2. ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 15% ПАКЕТУ ЗВИЧАЙНИХ БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ТРЕТІЙ РИМ»

2.1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

2.2 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ГОТЕЛЬ «ТРЕТІЙ РИМ»

2.2 ОБ'ЄМ І СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ Г. МОСКВИ

2.3 ПРИБУТКОВИЙ ПІДХІД

2.4 ВИТРАТНИЙ ПІДХІД

2.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

2.6 УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКУ

1. РОЗРАХУНКОВІ ТАБЛИЦІ

2. ОБ'ЄМ І СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ Г. МОСКВИ

ВВЕДЕННЯ

Згідно з Цивільним кодексом Російській Федерації, цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передачу яких можлива тільки при його пред'явленні.

Одним з видів цінних паперів є акції.

Оцінка акцій - це визначення ринкової вартості пайових цінних паперів (звичайних і привілейованих). Особливість оцінки акцій складається в тому, що вони є специфічною формою існування капіталу і одночасно товаром, який звертається на фондовому ринку. Акція - не матеріальний товар, і її вартість визначається вартістю прав, які вона дає своєму власнику.

У зв'язку з цим, оцінка акцій - неодмінний атрибут операцій купівлі-продажу, внесення акцій в статутний капітал підприємств, оформлення застави для отримання кредиту, а також визначення поточної ринкової вартості компанії і її активів. Крім того, по мірі розвитку російського фондового ринку все більш запитаною стає оцінка акцій з метою прийняття правильних інвестиційних рішень, заснованій на точній розрахунковій вартості даних цінних паперів.

Дана дипломна робота є завершальним етапом вивчення дисципліни «Оцінка ринкової вартості підприємства (бізнесу)».

Актуальність даної роботи визначається особливостями оцінки пакетів акцій, підвищенням інтересу до фондового ринку за останні роки, притокою капіталу в акції російських компаній, збільшенням числа і об'єму операцій злиття і поглинання компаній, а також значним зростанням котировання акцій російських компаній за останні роки.

Виходячи з цього можна сформулювати наступну мету роботи: опис і аналіз існуючих методик оцінки пакетів акцій у вітчизняній практиці і застосування даних методик до оцінки пакету звичайних акцій.

Для досягнення даних цілей необхідно вирішити наступні задачі:

- провести огляд методів оцінки звичайних акцій;

- розрахувати вартість пакету звичайних акцій на прикладі акцій ВАТ.

Як приклад визначення ринкової вартості миноритарного пакету акцій приведений розрахунок вартості 15% пакету звичайних бездокументарних іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Готель "Третій Рим".

Інформаційною базою дослідження є труди російських і зарубіжних вчених в області оцінної діяльності, а також дані про підприємство, взяте як приклад для застосування методів, що використовуються для оцінки звичайних акцій.

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ

1.1 АКЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ

Основні цінні папери діляться на два типи:

первинні цінні папери - акції, облігації, векселі, заставні, чеки, коносамент, банківський сертифікат засновані на активах, в число яких не входять інші цінні папери.

повторні цінні папери - варранти на акції, депозитарні розписки, підписні права на акції, облігації під заставні цінні папери, тобто, це цінні папери, що випускаються на основі первинних цінних паперів, це цінні папери на самі цінні папери.

Акція - емісійний цінний папір, випущений акціонерним товариством без встановленого терміну звертання. Акція засвідчує внесення її власником частки в акціонерний капітал (статутний фонд) суспільства. Акція надає власнику права:

- на отримання частини прибули у вигляді дивідендів; - на продаж на ринку цінних паперів;

- на участь в управлінні акціонерним товариством;

- на частку майна при ліквідації АТ.

Звичайна акція - акція, по якій дивіденди виплачується з частки прибутку, що залишилася після сплати відсотка володарям привілейованих акцій. Власники звичайних акцій володіють правом голосу на загальних зборах акціонерів. Дивіденди по звичайних акціях не гарантуються.

Іменна акція - акція, видана на ім'я певної особи і зареєстрована в книзі-реєстрі реєстрації акцій. Продаж або передача іменних акцій здійснюється по індосаменту (передавального напису).

Вартість пакетів акцій неоднакова з розрахунку на 1 акцію. Оцінка акціонерного капіталу повинна бути співвіднесена з функціями власності, т. е. правом на користування, контроль і розпорядження, що характеризують міру володіння. Функція «користування» забезпечує власнику акції право претендувати на дохід у вигляді дивіденду і курсової різниці. Контрольні і розпорядливі функції втілюють реальні можливості акції. Точніше, важливі поєднання: «користування - контроль» або «користування - розпорядження». Ціна акції таким чином прямо залежить від приналежності до контрольного (великому) або малого (миноритарному) пакетів акцій. Контрольний пакет акцій - мінімальна частка акцій, що дає можливість їх власникам здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства, блокувати прийняття небажаних рішень.

Це означає, що оцінювач повинен в процесі оцінки застосовувати або знижку за неконтрольний характер миноритарного пакету акцій, або премію за контроль - відносно мажоритарного (контрольного) пакету. Тільки застосувавши або знижку або премію, оцінювач може дістати досить обгрунтовану оцінку. У основі такої оцінки лежить спочатку виявлення пропорційної частки вартості бізнесу безвідносне до наявності або відсутності додаткових прав контролю. І вже після цього виконується процедура коректування.

Знижка на неконтрольний характер частки власності - зменшення відносно пропорційної частки у вартості бізнесу загалом вартості акцій, відображаюча відсутність повноважень по управлінню компанією.

Премія за контрольний характер - додаткова частка, властива контрольній частці власності в протилежність миноритарной доле, що відображає додаткові повноваження по управлінню компанією.

Існують російські особливості розділення на миноритарние і контрольні пакети акцій:

- 75% акцій. Лише власники 75% пакету акцій володіють можливостями абсолютного контролю в АТ, оскільки рішення з ключових питань діяльності акціонерних товариств (внесення змін в статут, реорганізація, ліквідація суспільства і інш.) приймаються більшістю в три чверті голосів акціонерів;

- 50% акцій + 1 акція. Власники такого пакету володіють правами операційного контролю. Саме їм належить та істотна роль в акціонерних товариствах, яка пов'язана з правом формування з складу своїх представників більшості в раді директорів;

- 25% акцій + 1 акція. Власники даного пакету акцій мають в своєму розпорядженні право заблокувати прийняття тих рішень загальних зборів акціонерів, які передбачають володіння абсолютним контролем (75%). Це дзеркальне, тільки негативне по суті відображення прав, властивих володарям абсолютного контролю в АТ. Тому такий пакет прийнято називати блокуючим пакетом;

- 10% акцій. Володар 10% пакету акцій має тільки небезумовні можливості заблокувати прийняття рішень, які приймаються більшістю в 75% акцій. Мова йде тільки про кворум в 30% акціонерів. Що Володіють голосуючими акціями і що брали участь в загальних зборах. У такому випадку на володаря 10-процентного пакету акцій доводиться 33% голосів, т. е. більше величини блокуючого пакету голосів (більше величини блокуючого пакету в 25% + 1 акція). Такими правами користуються досить рідко, але все ж вони реалізовуються.

Знижка за неконтрольний пакет акцій по суті протилежна премії за контрольний пакет. Між ними існує певна кількісна залежність. Формули, що Використовуються при цьому зв'язують між собою знижку за неконтрольний пакет і премію за контрольний пакет таким чином:

Знижка = 1 - 1 / (1 + премія);

Премія = знижка / (1 - знижка).

Уявлення про взаємозалежність знижки і премії важливе при проведенні практичних розрахунків. Якщо в їх рамках встановлений той або інакший розмір премії за контроль, то знижка за нестачу контролю не може бути встановлена ізольовано.

Знижка за нестачу ліквідності відображає зменшення вартості, витікаюче з неможливості швидко конвертувати частку власності в гроші. Вона також виводиться з ринкових даних. Причому вважається, що більшість з них дають більш точна вказівка відносно цієї поправки, чим ринкові дані, що використовуються для розрахунку премій за контроль. Результати зарубіжних досліджень по обмежено обіговій акціях вказують, що протягом 1990-х років звичайна знижка становила приблизно 35%. Таким чином, неконтрольні пакети акцій корпорацій, що публічно торгувалися, які тимчасово, протягом встановленого періоду, не допускалися до продажу на відкритому ринку, через недостатню ліквідність випробовували зниження вартості приблизно на третину. Цей факт говорить про значний попит ринку на ліквідність і значне скорочення вартості, що спостерігався при зниженні рівня ліквідності.

Однак для контрольних пакетів акцій такі знижки не завжди виявляються доречними. Власник контрольного пакету акцій, особливо власник 100% пакету акцій, використовуючи контролюючий вплив, може ухвалити рішення про негайне виставляння компанії для продажу на ринку. Володіючи повноваженнями, властивими контрольній частці власності. Такий власник має можливість зробити будь-які кроки, необхідні для підготовки компанії до продажу і представити її в кращому світлі. Крім того, цей акціонер контролює чистий грошовий потік компанії і всі статті витрат, вироблюваний компанією від імені акціонерів. Миноритарние акціонери звичайно не мають таких можливостей, що збільшує і без того підвищену заклопотаність інвестора відносно можливого збитку ліквідності його частки власності.

Контролюючий компанію акціонер при продажу бізнесу часто стикається з істотними транзакционними витратами, і процес продажу здатний зайняти значний час. Протягом цього часу загальноекономічні або галузеві умови можуть змінитися, надавши позитивний або негативний ефект на ціну акцій компанії. У залежності від стану галузі і вживаної моделі купівлі, акціонери можуть також стикатися з ринковими обставинами, в яких поглинання здійснюється з оплатою в формі акцій або боргових розписок, менш привабливих, ніж грошові кошти. Кожний з цих чинників здатний збільшувати складність продажу контрольного пакету і звичайно розглядається в процесі визначення розміру знижки за нестачу ліквідності.

У цей час російський ринок акцій має наступні особливості:

1. стрімкі темпи формування в процесі приватизації підприємств і трансформації відносин власності;

2. «неоформленість» в макроекономічному значенні як стабільне джерело фінансування розвитку народного господарства, інституту колективних заощаджень і накопичень;

3. нерозвиненість матеріальної бази, технологій торгівлі, торгової мережі, інфраструктури;

4. роздроблена система державного регулювання ринку, включаючи Центральний банк Російської Федерації (контроль операцій банків з цінними паперами), Федеральну службу по фінансових ринках з системою регіональних управлінь (загальний контроль за дотриманням законодавства, контроль за діяльністю професійних учасників ринку і саморегулируемих організацій), Міністерство фінансів Російської Федерації (контроль небанківських фінансових інститутів), Федеральну антимонопольну службу по підтримці розвитку підприємницьких структур (контроль за дотриманням антимонопольного законодавства). Відсутня дійова система нагляду держави і саморегулируемих організацій за діяльністю учасників ринку на регіональних повторних ринках цінних паперів;

5. висока міра всіх ризиків, пов'язаних з цінними паперами, через велику залежність від значного числа чинників (починаючи від рівня інфляції і закінчуючи слабою професійною кваліфікацією менеджерів підприємств-емітентів);

6. порівняно невеликий об'єм операцій, відносно невисока ліквідність;

7. слаба активність повторного ринку цінних паперів, його нестійкість і спекулятивний характер;

8. розділення ринку на високоліквідні (ринок «блакитних фишка») і малоликвидние сегменти;

9. розвиток в досить складних економічних умовах, які пов'язані з високими темпами інфляції, фінансовою нестабільністю, величезною взаємною заборгованістю підприємств, спадом виробництва і дефіцитом бюджетів всіх рівнів.

Вартість ВАТ, акції яких котируються на світовому організованому ринку цінних паперів (public company) можна оцінити за допомогою визначення показників їх капіталізації. Такого роду оцінки виконуються з метою встановлення вартості тієї або інакшої компанії. Подібні, широко поширені оцінки засновуються на поточних котировання акцій.

Що стосується визначення вартості ЗАТ, то застосовно до них необхідні спеціальні розрахунки, що імітують їх «відвертість», вірніше, гаданий рівень котировання їх акцій на ринку цінних паперів. Внаслідок цих розрахунків можна переконливо відповісти на питання, скільки коштували б ці закриті акціонерні товариства (closedcompany), якщо гіпотетично представити, що вони стали відкритими.

Слідством таких особливостей російського ринку акцій є те, що для оцінки вартості переважної більшості ВАТ доводиться орієнтуватися на методи оцінки, застосовні до ЗАТ. Адже акції більшої частини російського ВАТА не котируються на організованому ринку цінних паперів.

Нерідко для правильної орієнтації у виборі стратегії розвитку ВАТ, акції яких все ж котируються на ринку цінних паперів, потрібно обов'язково використати окремі процедури оцінки бізнесу, що спеціально розробляються застосовно до закритих компаній. Для цього існують дві причини:

1. Російський ринок капіталу не завжди досить точно фіксує вартість того або інакшого ВАТА. Акції багатьох російських компаній залишаються недооціненими, хоч останнім часом міра такий недооцененности знижується;

2. Оцінки вартості ВАТ на основі капіталізації котировання їх акцій не в повній мірі представляють реальну цінність таких компаній, т. до. кількісні характеристики їх капіталізації засновуються на даних про купівлю-продаж миноритарних пакетів акцій. Тому для визначення вартості всього ВАТА у разі злиття або поглинання потрібні розрахунки, що засновуються на визначенні вартості всієї сукупності акцій. Це пов'язано з тим, що вартість однієї акції в миноритарном пакеті істотно нижче, ніж в рамках всієї сукупності акцій або їх більшій частині (контрольного пакету).

1.2 ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

При оцінці пакетів акцій використовуються три підходи: прибутковий, порівняльний і витратний.

Витратний підхід

Основним принципом, на якому засновується витратний підхід, є принцип заміщення, який свідчить, що ніякий обізнаний і розсудливий покупець ніколи не заплатить за яке-небудь діюче підприємство (бізнес) більше, ніж треба витратити на створення аналогічного підприємства з нуля.

Суть даного підходу полягає в тому, що всі активи підприємства (будівлі, машини, обладнання, запаси, дебіторська заборгованість, фінансові вкладення і т. д.) оцінюють по ринковій вартості. Далі з отриманої суми віднімають вартість зобов'язань підприємства. Підсумкова величина показує ринкову вартість власного капіталу підприємства. Для розрахунків використовуються дані балансу підприємства на дату оцінки (або на останню дату). Проводиться коректування рахунків балансу. Розраховується залишкова вартість відтворювання основних фондів, ринкова вартість земельної дільниці.

Достоїнствами витратного підходу накопичення активів є те, що:

- підхід засновується на існуючих активах, тому менш умоглядний;

- підхід особливо придатний для деяких видів компаній (наприклад, холдингових).

Нестачі витратного підходу полягають в тому, що:

- підхід часто не враховує вартість гудвілу і інших нематеріальних активів;

- підхід статичний, тобто не враховує перспектив бізнесу;

- підхід не розглядає показників прибутковості.

Існують два основних методи визначення вартості бізнесу в рамках витратного підходу:

- метод накопичених активів;

- метод ліквідаційної вартості.

По закінченні розрахунку ринкової вартості об'єкта оцінки одним з вищеназваних методів розглядається необхідність застосування знижки на низьку ліквідність.

Метод накопичених активів

При застосуванні даного методу підприємство оцінюється з точки зору витрат на його створення при умові, що підприємство залишиться діючим і у нього є значні матеріальні активи. У цьому випадку визначається ринкова вартість контрольного пакету акцій. Метод накопичених активів дозволяє обчислити вартість підприємства загалом, як якби воно було виставлене на продаж і було абсолютно ліквідним.

Метод ліквідаційної вартості

Цей метод застосовується, коли підприємство знаходиться в ситуації банкрутства або ліквідації, або є серйозні сумніви в здатності підприємства залишатися діючим. Ліквідаційна вартість являє собою чисту грошову суму, яку власник підприємства може отримати при ліквідації підприємства, роздільному розпродажі його активів і після розрахунків з всіма кредиторами.

Метод накопичених активів складається з семи етапів:

1. Аналіз минулого балансового звіту.

2. Внесення облікових поправок.

3. Переклад фінансових активів в чисту вартість, що реалізовується.

4. Оцінка ринкової вартості матеріальної власності.

5. Виявлення і оцінка нематеріальних активів.

6. Переклад зобов'язань в поточну вартість і додавання будь-яких незареєстрованих зобов'язань.

7. Розрахунок вартості власного капіталу (ринкова вартість сукупних активів за мінусом поточної вартості всіх зобов'язань).

Порівняльний підхід

Оцінка ринкової вартості акцій з використанням порівняльного підходу полягає в порівняльному аналізі операцій на фондовому ринку по акціях підприємств, аналогічних тому підприємству, чиї акції оцінюються (метод ринку капіталу), або по операціях з аналогічними компаніями (метод компанії-аналога).

Під компаніями-аналогами розуміються компанії, які являють собою базу для зіставлення з компанією, що оцінюється за порівняльними інвестиційними характеристиками. У ідеалі компанії-аналоги діють в тій же галузі, що і компанії, що оцінюються, однак, якщо по підприємствах даної галузі відсутня достатня інформація про операції, може виникнути необхідність розглянути інші компанії, схожі з компанією, що оцінюється за такими інвестиційними характеристиками, як ринки збуту, продукція, темпи зростання, залежність від циклічних коливань, а також по інших істотних параметрах.

Порівняльний підхід базується на фундаментальному принципі оцінки - принципі заміщення, описаному в розділі 2.1.

Незаперечними достоїнствами порівняльного підходу є те, що:

- це єдиний підхід, що базується, головним чином, на ринкових даних;

- підхід відображає реальну нинішню практику покупців і продавців.

Нестачі підходу пов'язані з:

- труднощами в отриманні даних по порівнянних компаніях;

- необхідністю цілого ряду поправок;

- тим, що метод заснований на минулих подіях і не бере в розрахунок майбутні очікування.

У рамках порівняльного підходу застосовні наступні методи:

1. метод ринку капіталу;

2. кореляційно-регресний аналіз;

3. метод операцій.

Метод ринку капіталу

Метод ринку капіталу є найчастіше застосовним при оцінці бізнесу в зв'язку з доступністю інформації про операції з акціями підприємств, порівнянні з тим, що оцінюється.

Метод включає в себе наступні етапи:

1. Вибір порівнянних компаній.

2. Фінансовий аналіз і зіставлення.

3. Вибір і обчислення оцінних мультипликаторов.

4. Застосування обчислених мультипликаторов до компанії, що оцінюється.

5. Внесення підсумкових поправок.

Метод ринку капіталу дозволяє обчислити вартість меншої частки високоліквідного бізнесу, що вільно реалізовується.

Кореляційно-регресний аналіз

Даний метод є математичним розвитком методу ринку капіталу.

Для проведення більш точного порівняльного аналізу можливе використання факторних моделей. Всі факторние моделі засновані на припущенні, що вартість цінних паперів випробовує вплив з боку певних змінних чинників, причому в групі родинних цінних паперів, наприклад, акцій компаній однієї галузі, вважається, що цей вплив однаковий.

Незважаючи на статистичні методи, вживані для перевірки значущості моделей, при відборі чинників існує деяка свобода дій, яка передбачає поглиблений аналіз досліджуваної галузі з метою побудови моделі, що найбільш повно відображає вартість цінних паперів компаній цієї галузі.

У економічних дослідженнях однієї з основних задач є аналіз залежності між цими показниками. Залежність може бути суворою (функціональної), або статистичною. Однак будь-яка функціональна залежність певною мірою є абстракцією, оскільки в навколишньому світі, частиною якого є економіка, значення конкретної величини не визначається незмінною формулою її залежності від деякого набору інших величин. Завжди є одна або декілька величин, які визначають основні тенденції зміни величини, що розглядається. Тому в економічній теорії і практиці обмежуються тим або інакшим довкола таких величин (пояснюючих змінних). Однак завжди існує і вплив великого числа інших, менше за важливі або чинники, що важко ідентифікуються, що приводять до відхилення значень змінної, що пояснюється (залежної) від конкретної формули її зв'язку з пояснюючими змінними, як би точної ця формула ні була. Знаходження, оцінка і аналіз таких зв'язків, ідентифікація пояснюючих змінних, побудова формул залежності і оцінка їх параметрів - основні етапи побудови факторних моделей.

Основою при оцінці можливої залежності між змінними є статистичні дані про ці змінні. Ці дані являють собою деяку вибірку з генеральної сукупності. НайПростіша форма залежності - це лінійна залежність, і перевірка наявності такої залежності між змінними, оцінювання її індикаторів і параметрів - один з найважливіших напрямів додатку математичної статистики і економічного аналізу.

Для визначення правильності висловленого припущення існують спеціальні статистичні методи і, відповідно, показники, значення яких певним чином (і з певною імовірністю) свідчать про наявність або відсутність лінійного зв'язку між змінними. До найважливіших показників відносяться: коефіцієнт кореляції, коефіцієнти лінійної регресії, стандартні помилки, t-статистика (розподіл Стьюдента), F-статистика (розподіл Фішера), коефіцієнт детерминації.

Рівняння регресії - це формула статистичного зв'язку між змінними. Якщо ця формула лінійна, то мова йде про лінійну регресію.

Стандартна лінійна регресна модель має наступний вигляд:

(1)

де α - константа;

Y - вектор що пояснюються (залежних змінних);

β- коефіцієнти моделі, ваги або параметри;

X - вектора пояснюючих (незалежних) змінних;

ε - вектор регресних залишків.

Для аналізу загальної якості оціненої лінійної регресії використовують звичайно коефіцієнт детерминації, званий також квадратом коефіцієнта множинної кореляції. Якщо існує статистично значущий лінійний зв'язок між змінними, то коефіцієнт детерминації близький до одиниці. Але якщо є перехресна вибірка, тобто дані про однотипні об'єкти в один і той же момент часу, то для оціненого по них рівняння лінійної регресії величина коефіцієнта детерминації звичайно рівна 0,6-0,7.

Для визначення статистичної значущості коефіцієнта детерминації перевіряється нульова гіпотеза для F-статистики, що розраховується по формулі (2).

(2)

При цьому нульова гіпотеза перевіряється по критичних значеннях таблиці розподілу Фішера. Для перевірки цієї гіпотези при заданому рівні значущості по таблицях знаходиться критичне значення F (розподілу Фішера) і нульова гіпотеза відкидається, якщо F > FКРИТ, тобто коефіцієнт детерминації признається значущим. Таким чином, для того, щоб відкинути гіпотезу про рівність нулю одночасно всіх коефіцієнтів лінійної регресії і, відповідно, про статистично значущий лінійний зв'язок між змінними, що розглядаються, коефіцієнт детерминації може бути не дуже близьким до одиниці. Його критичне значення для даного числа мір свободи меншає при зростанні числа спостережень і може стати малим. При цьому величина коефіцієнта детерминації (точніше, розрахованої по ньому F-статистики, оскільки остання враховує число спостережень і число пояснюючих змінних) може служити відображенням загальної якості регресної моделі.

Лінійна регресія набула широкого поширення в економічних науках. На фондовому ринку лінійна регресія набула поширення завдяки роботам американського економіста Барра Розенберга, фахівця по економетрике в області фінансів.

Побудова кореляційно-регресної моделі складається з п'яти етапів:

1) збір даних і їх перевірка;

2) вибір чинників;

3) побудова моделі;

4) перевірка значущості моделі;

5) розрахунок ринкової вартості.

Розглянемо кожний з цих етапів.

Збір даних і їх перевірка

При побудові кореляційно-регресної моделі для розрахунку вартості підприємств однієї з основних задач є визначення місця, займаного російськими підприємствами в рамках ринку Російської Федерації по тій або інакшій галузі.

Основний критерій відбору: компанії являють собою акціонерні товариства, акції яких мають вільне звертання на основних торгових майданчиках фондового ринку Російської Федерації.

Вибір чинників

Вибір чинників визначається попереднім аналізом факторной моделі на основі експертних оцінок. Для обгрунтованого визначення набору чинників необхідно провести ретельне обстеження галузі, що аналізується.

Побудова моделі лінійної регресії

В окремих випадках, коли дані виявляються неоднорідними, має значення для побудови моделі провести процедуру линеаризації, шляхом логарифмічного шкалирования початкових даних. Ця операція дозволяє уникнути спотворення даних за рахунок неоднорідності вибірки, оскільки деякі чинники зростають не лінійно, а експонентно. Логарифмування дозволяє перейти від абсолютного приросту до відносного.

У цьому випадку модель приймає вигляд, описаний формулою (3).

(3)

Перевірка значущості моделі

Для перевірки значущості моделі проводиться ряд статистичних тестів, що дозволяють визначити значущість побудованої моделі.

Основними тестами, вживаними для перевірки моделей, є:

- розрахунок коефіцієнтів стандартної помилки і t-статистики (критерій Стьюдента);

- описова статистика: в рамках цього тесту обчислюються критерій R2, нормований R2и стандартна помилка спостережень;

- дисперсійний аналіз, суть якого зводиться до обчислення критерію Фішера (F-статистика) для отриманої моделі;

- аналіз залишків і їх графіка; при умові, що розкид залишків навколо лінії регресії не має характерного вигляду, що свідчить про наявність сильно впливаючих на модель неврахованих чинників, модель признається задовільної.

Для розрахунків коефіцієнтів регресії, стандартної помилки і t-статистики, критерію R2, нормованого R2, стандартної помилки спостережень, критерію Фішера (F-статистики), а також побудови графіків регресії і залишків можливо використання прикладних програм.

Розрахунок ринкової вартості

Розрахунок ринкової вартості заснований на застосуванні формули (1).

Метод операцій

Метод операцій дозволяє обчислити вартість підприємства загалом, як якби воно було виставлене на продаж і було абсолютно ліквідним.

При проведенні порівняльного підходу вартість об'єкта визначається цінами недавніх операцій купівлі-продажу схожих за своїми характеристиками (порівнянних) об'єктів, після внесення до цих цін поправок, компенсуючих відмінності між і порівнянним об'єктом, що оцінюється.

Метод операцій дозволяє визначити вартість повного контролю.

Прибутковий підхід

Прибутковий підхід оцінки засновується на принципі очікування, який свідчить, що всі вартості сьогодні є відображенням майбутніх переваг.

Перевагами прибуткового підходу є те, що

- це єдиний метод, який враховує майбутні очікування відносно витрат, цін, інвестицій і інших ринкових тенденцій;

- він включає в себе ринковий аспект, оскільки необхідна ставка дисконтування визначається ринком.

Недоліками методу є:

- труднощі при виробітку прогнозу;

- трудність отримання внутрішньої інформації Підприємства;

- умозрительность методу.

Підхід, з точки зору доходу, являє собою процедуру оцінки вартості, виходячи з того принципу, що вартість бізнесу безпосередньо пов'язана з поточною вартістю всіх майбутніх чистих доходів, які принесе даний бізнес. Приведена до поточної вартості сума майбутніх доходів служить орієнтиром того, як багато готів заплатити за підприємство, що оцінюється потенційний інвестор.

Даний підхід є основним для оцінки ринкової вартості діючих підприємств, які і після їх перепродажу новим власникам останніми не планується закривати (ліквідувати). Застосовно до діючого підприємства він передбачає розгляд результатів прогнозування діяльності підприємства відповідно до доступних йому технологіями випуску продукції.

Існує три основних методи в рамках прибуткового підходу:

- метод прямої капіталізації;

- метод дисконтування майбутніх грошових потоків;

- дивідендний метод.

По закінченні розрахунку ринкової вартості об'єкта оцінки одним з вищеназваних методів розглядається необхідність застосування знижки на низьку ліквідність.

Визначення ставки дисконтування і/або коефіцієнта капіталізації

Незалежно від методу оцінки в рамках прибуткового підходу ключовим в прибутковому підході є визначення ставки (норми) дисконтування і/або коефіцієнта капіталізації. У контексті оцінки бізнесу вони визначаються з використанням одного з наступних методів:

- метод середньозважений прибутковості капіталу (WACC);

- метод оцінки капітальних активів (CAPM);

- метод арбітражного ціноутворення;

- метод кумулятивної побудови.

Перший з методів в російській практиці не застосуємо внаслідок того, що даний метод ефективний тільки для країн з розвиненим фондовим ринком, в яких акціонерам виплачуються адекватні ризику інвестицій дивіденди.

Для розрахунку ставки дисконтування з використанням методу оцінки капітальних активів використовується наступна формула:

R е = R f + b × (R m - R f )

(4)

Де Re- необхідна ставка доходу на власний капітал;

Rf- безризикова ставка доходу;

Rm- ринкова премія;

b - фундаментальний коефіцієнт бета, що характеризує міру несистематичного ризику підприємства, що оцінюється.

Коефіцієнт b визначає вплив загальної ситуації на ринку загалом на долю конкретного цінного паперу. Якщо b > 0, то ефективність даного цінного паперу аналогічна ефективності ринку. При b < 0 ефективність даного цінного паперу буде знижуватися при зростанні ефективності ринку. Даний коефіцієнт також прийнято вважати мірою ризику інвестицій в дані цінні папери. При b > 1 ризик інвестицій вище, ніж в середньому по ринку, а при b < 1 - навпаки.

Коефіцієнт b розраховується по формулі:

(5)

Де Cov(Ri, Rm) - ковариация між темпами зростання курсу цінного паперу і темпами зростання ринку,

Vm- дисперсія ефективності ринку.

Якщо акції підприємства не котируються, то можна набути значення коефіцієнта бета по аналогічним компаніям, що котируються на біржі або експертним шляхом.

Метод арбітражного ціноутворення також маловживаний в російській практиці, оскільки вимагає високої развитости фондового ринку.

У зв'язку з непрозорістю російської економіки, породжуючою значні труднощі при отриманні достовірної ринкової інформації, найбільше поширення отримав останній з методів, який передбачає, що ставка дисконтування d рівна сумі безризикової ставки rfи премій на ризик pr, управління pmи низьку ліквідність pl.

d = r f + р r + р m + р l

(6)

Коефіцієнт капіталізації для не обтяжених боргами об'єктів, вартість яких убуває лінійно до нуля, відрізняється від ставки (норми) дисконтування на чинник фонду відшкодування:

До 0 = d + SFF(n, i)

(7)

гдеК0- загальний коефіцієнт капіталізації;

d- ставка дисконтування;

SFF(n, i) - чинник фонду відшкодування;

n- термін, за який вартість активу убуває до нуля, років;

i- процентна ставка, під яку будуть розміщуватися грошові кошти.

Для розрахунку рублевого загального коефіцієнта капіталізації або норми (ставки) дисконтування використовується формула Фішера

K RUR = (K USD + 1) × (1 + i) - 1

(8)

гдеKRUR- загальний коефіцієнт капіталізації або ставка дисконтування в рублях;

KUSD- загальний коефіцієнт капіталізації або ставка дисконтування в доларах США;

i - річний темп зростання курсу долара США до рубля.

Метод прямої капіталізації

Метод прямої капіталізації використовується, коли є досить даних для визначення нормалізованого грошового потоку, поточний грошовий потік приблизно рівний майбутнім грошовим потокам, очікувані темпи зростання умеренни і передбачувані, грошовий потік - досить значна позитивна величина. Даний підхід використовується для оцінки бізнесу досить рідко, оскільки важко виявити компанії, що задовольняють таким умовам.

Ринкова вартість при оцінці діючого підприємства (бізнесу) звичайно розраховується по формулі Гордона, де як чистий операційний дохід береться поточний грошовий потік. Формула Гордона має наступний вигляд:

(9)

гдеV- вартість бізнесу;

CF- поточний чистий грошовий потік (річної);

а- темп зростання доходів від об'єкта, що оцінюється.

Метод дисконтування майбутніх грошових потоків

Метод дисконтування майбутніх грошових потоків використовується, коли очікується, істотна відмінність майбутніх рівнів грошових потоків від поточних, можна обгрунтовано визначити майбутні грошові потоки, що прогнозуються майбутні грошові потоки є позитивними величинами для більшості прогнозних років; очікується, що грошовий потік в останній рік прогнозного періоду буде значною позитивною величиною. Іншими словами, метод більш застосуємо до приносячих дохід підприємств, що мають нестабільні потоки доходів і витрат, і тому найчастіше використовується при оцінці бізнесу.

Розрахунок по методу дисконтування майбутніх грошових потоків проводиться по наступній формулі:

(10)

Де n- кількість років в прогнозному періоді;

CF0- грошовий потік на початку прогнозного періоду;

CFi- грошовий потік в i-ом року;

RV- залишкова вартість об'єкта на кінець прогнозного періоду;

d - ставка дисконтування.

Залишкова вартість бізнесу при оцінці діючого підприємства (бізнесу) звичайно розраховується по формулі Гордона, де як чистий операційний дохід береться дохід в першому постпрогнозном році. Формула Гордона має наступний вигляд:

(11)

гдеRV- залишкова вартість бізнесу;

CFn+1- чистий грошовий потік в першому постпрогнозном році;

а- темп зростання доходів від об'єкта, що оцінюється.

Даний метод має наступні етапи розрахунку:

1. Вибір певного грошового потоку, який надалі буде використовуватися.

2. Проведення аналізу валових доходів і підготовка прогнозу валових доходів.

3. Проведення аналізу витрат і підготовка прогнозу витрат.

4. Проведення аналізу інвестицій і підготовка прогнозу інвестицій.

5. Розрахунок грошового потоку для кожного року.

6. Визначення діючої ставки дисконтування.

7. Розрахунок залишкової вартості.

8. Розрахунок поточної вартості майбутніх грошових потоків, залишкової вартості, а також їх сумарне значення.

9. Внесення заключних поправок.

10. Виконання процедур перевірки.

Дивідендний метод

підхід, що Розглядається передбачає розрахунок вартості акцій виходячи з двох параметрів: прийнятного рівня річної прибутковості і розміру дивідендів за рік. Як параметр для визначення рівня річної прибутковості доцільно використати купонну ставку облігацій федеральної позики, що обчисляється на основі середньозважений прибутковості по підсумках торгів декількох траншей державних короткострокових облігацій. Розрахунок базується на припущенні, що вкладені в акції грошові кошти принесуть протягом року прибуток, порівнянний з доходом ГКО.

Найчастіше даний метод використовують для оцінки невеликих пакетів акцій дрібних інвесторів на термін володіння не більше за один рік. При цьому розрахунок проводиться по формулі:

(12)

Де З- розрахункова ціна акцій;

D- об'єм дивідендів на звичайні акції в грошовому вираженні;

А- кількість випущених звичайних акцій;

r- процентна ставка прийнятного рівня прибутковості (річна прибутковість найближчого купонного ФЗ або інший параметр).

У разі використання даного методу необхідно враховувати, що дохід по купонній ставці ОФЗ не оподатковується.

Узгодження отриманих результатів

Останнім етапом оцінки будь-якого вигляду активу, якщо були використані декілька оцінних підходів, є узгодження отриманих результатів. Підсумкове значення вартості обчислюється як середньозважений значення отриманих результатів. Ваги оцінних підходів визначаються з використанням одного з наступних методів:

- експертного методу;

- методу аналізу ієрархій.

Хоч експертний метод узгодження отриманих результатів внаслідок його простоти є найбільш поширеним, в справжньому звіті використовувався метод аналізу ієрархій, оскільки він дозволяє хоч би частково усунути суб'єктивність оцінювача при визначенні ваги оцінних підходів.

Метод аналізу ієрархій

Метод аналізу ієрархій (МАИ) - це математична процедура для ієрархічного представлення елементів, що визначають параметри об'єкта.

Першим етапом застосування МАИ є структурування проблеми розрахунку вартості у вигляді ієрархії або мережі. У найбільш елементарному вигляді ієрархія будується з вершини (цілі - визначення ринкової вартості), через проміжні рівні-критерії (критерії порівняння) до самому нижнього рівня, який в загальному випадку - набір альтернатив (результатів, отриманих різними підходами).

Після ієрархічного відтворення проблеми встановлюються пріоритети критеріїв і оцінюється кожна з альтернатив по критеріях. У МАИ елементи задачі порівнюються попарно по відношенню до їх впливу на загальну для них характеристику. Система парних відомостей приводить до результату, який може бути представлений у вигляді зворотно симетричної матриці. Елементом матриці ai, jявляется інтенсивність вияву елемента ієрархії i відносно елемента ієрархії j, що оцінюється по одній з шкал якісних оцінок. Цих шкал більш десяти, але з практики відомо, що наименьшее среднеквадратическое відхилення досягається застосуванням шкал «1-9» і «2Ö2». Шкали якісних оцінок представлені в таблиці 4.

Таблиця 2. Шкали якісних оцінок

Важливість параметра оцінки

«1-9»

«2Ö2»

1

2

3

Однакова важливість

1 2

1 Ö2

Незначна перевага

3 4

2 2Ö2

Значна перевага

5 6

4 4Ö2

Явна перевага

7 8

8 8Ö2

Абсолютна перевага

9

16

Найбільш проста у використанні шкала «1-9», тому частіше за все використовують саме її.

Порівняння елементів А і Би в основному проводиться по наступних критеріях:

- якої з них важливіше або має більший вплив;

- який з них більш вірогідний.

Відносна сила, величина або імовірність кожного окремого об'єкта в ієрархії визначається оцінкою відповідного йому елемента власного вектора матриці пріоритетів, нормалізованого до одиниці. Процедура визначення власних векторів матриць піддається наближенню за допомогою обчислення середнього геометричного.

Для визначення ваги пріоритетів N виконується наступна послідовність дій:

1. Будується зворотно симетрична матриця з розмірністю N× N наступного вигляду:

Таблиця 3. Вигляд матриці ваги чинників

Чинник 1.

..

Чинник N

1

2

3

4

Чинник 1

а 1,1.

..

а 1, N.

..

...

...

...

Чинник N

а N, 1.

..

а N, N

Якщо при порівнянні одного чинника i з іншим j отримано ai, j= b, то при порівнянні другого чинника з першим отримуємо aj, i= 1/b. Діагональні елементи матриці ai, jравни одиниці.

2. Далі для кожного чинника визначається вага по формулі:

(13)

де ai, j- важливість чинника.

3. Після цього необхідно отримані ваги пронормировать:

(14)

Таким чином, отримуємо нормовані ваги чинників.

Послідовність дії для визначення ваги M оцінних підходів має наступний вигляд:

1. Визначається N критеріїв порівняння оцінних підходів.

2. Будується матриця ваги критеріїв.

3. Визначаються нормовані ваги критеріїв.

4. Для кожного критерію будуються матриці ваги оцінних підходів.

5. Визначаються локальні нормовані ваги оцінних підходів по критерію.

6. Будується матриця N× (M+ 1), де в першому рядку розташовуються нормовані ваги критеріїв, отримані в пункті 3, а в рядках 2.. (М + 1) - локальні нормовані ваги оцінних підходів по критерію, отримані в пункті 5.

7. Визначаємо підсумкове значення ваги кожного підходу для всіх k від 2 до M+ 1 по наступній формулі:

(15)

Далі, використовуючи отримані ваги, ринкова вартість об'єкта розраховується як середньозважений значень ринкової вартості, отриманих з використанням різних оцінних підходів.

Внесення коректування на контроль

В російських умовах найбільш вдалий і точний підхід в оцінці вартості акцій реалізовується шляхом аналізу гіпотетичних покупців-інвесторів, яких умовно можна розділити на наступні категорії:

- інвестор, що придбаває акції в надії отримати дивіденди;

- інвестор, що купує акції з метою придбання контролю над підприємством і що ставить своєю метою не тільки отримувати дивіденди, але і брати активну участь у виробітку тактики і стратегії компанії;

- інвестор, що придбаває акції на нетривалий термін з метою їх подальшого перепродажу по більш високій ціні.

Від розміру пакету, що оперується залежить можливість впливу акціонера на розвиток підприємства, дивідендну політику компанії. У таблиці 6 приведені дані про розміри пакетів акцій, істотні можливості їх використання, а також вказані методи оцінки, переважні для кожного конкретного випадку.

Таблиця 4. Залежність міри впливу на компанію від розміру пакету акцій

Розмір пакету акцій, %

Можливості держателя пакету акцій

1

2

менше за 10%

Контроль за діяльністю підприємства практично відсутній, можливо лише отримання дивідендів або продаж пакету більш великим акціонерам.

від 10 до 25

Здатність блокування деяких рішень, що стосуються розвитку підприємства, при взаємодії з іншими акціонерами, можливість стати ініціаторами загальних зборів.

більше за 25

Можливість самостійно блокувати деякі рішення підприємства, що стосуються розвитку, в більшості випадків право висунення кандидата до складу ради директорів.

від 51 до 75

Можливість проведення на зборах звичайних резолюцій, дійсний контроль за діяльністю підприємства і радою директорів.

більше за 75

Можливість проведення спеціальних резолюцій аж до ліквідації суспільства, забезпечення чисельної більшості в складі ради директорів, вельми велика імовірність «проведення» на посаду генерального директора свого кандидата.

Цінність контролю пакету акцій, як правило, враховується шляхом використання певної надбавки по відношенню до вартості, яку має невеликий пакет. Крім того, якщо конкретне обличчя або компанія має таку кількість акцій, яка дає йому можливість управляти справами підприємства, то, як правило, вартість цього пакету при продажу в рамках окремої операції перевищує суму, отриману внаслідок множення числа акцій на вартість одного цінного паперу.

Оцінку вартості контролю можна здійснити прямим і непрямим способами. Прямий спосіб найбільш точений, однак необхідні для його застосування дані, як правило, найменше доступні (інформація про «наднормативні витрати», про трансфертні ціни). Теоретично при адекватній оцінці грошового потоку, що генерується контролем визначення вартості контролю не представляє проблеми - оцінка її ринкової вартості здійснюється методом дисконтованих грошових потоків.

Оскільки визначення реального «грошового потоку контролю» для оцінювача є часто нерозв'язною задачею оцінку вартості контролю можна здійснити непрямим способом.

При непрямому способі оцінки вартість контролю визначається таким чином:

CV = MCap з -MCap

(16)

Де МСap - ринкова капіталізація без урахування вартості контролю = р × N,

р - біржова ціна однієї акції, або розрахункова вартість однієї акції, отримана одним з методів, що визначають вартість акцій без урахування контролю,

N - загальна кількість акцій компанії,

МСapc- зважена оцінка ринкової капіталізації з урахуванням вартості контролю, отримана розрахунковим шляхом методами, що враховують вартість контролю, або на основі цін акцептованих тендерних пропозицій про придбання стратегічно значущих пакетів.

Для розрахунку премій і знижок необхідно спочатку розглянути структуру акціонерного капіталу.

У ситуації відсутності блокуючого пакету вартість контролю цілком доводиться на контрольний пакет і не доводиться на інші пакети. Тому вартість контрольного пакету акцій буде рівна:

Р k = р а × N k + ДО nk × CV = МСар з × K k + K nk × CV = р × N k + CV = K k × MCap + CV

(17)

Вартість однієї акції в складі контрольного пакету акцій складає:

Р 1k = Р k / N k = (Р + ОБ + N nk / nk) × CV /N

(18)

Формула (18) наочно демонструє, що вартість однієї акції в складі контрольного пакету акцій не рівна простому приватному від ділення капіталізації з урахуванням контролю на кількість акцій - вона перевищує цю пропорцію на Nnk× CV / N / Nk.

Вартість неконтрольного пакету акцій, яку доцільно виплачувати при викупі у незгідних миноритарних акціонерів, складає:

Р nk = Р а × N nk - K nk × CV = K nk × (MCap з - CV) = р × N nk = K nk ×MC ap

(19)

Вартість однієї акції при викупі у незгідних миноритарних акціонерів дорівнює:

Р 1nk = р nk / N nk = MCap / N = (МСар з - CV) / N

(20)

При наявності блокуючого пакету (додатково до контрольного) він «відтягає» на себе частину вартості контролю від контрольного пакету, тому вартість акцій в його складі звичайно вище за вартість акцій в складі миноритарних пакетів, але нижче за вартість акцій в складі контрольного пакету, а вартість акцій в складі контрольного пакету нижче, ніж вона ж при відсутності блокуючого пакету. Для побудови моделі розрахунку введемо ряд додаткових параметрів (і, для прикладу, їх значення):

а - частка вартості контролю, що доводиться на контрольний пакет акцій,

Nb - число акцій в складі блокуючого пакету акцій,

З урахуванням зроблених обмовок розрахунок вартості контрольного пакету акцій замість формули (17) буде здійснюватися таким чином:

Р k = р × N k + а × CV

(21)

Вартість однієї акції в складі цього контрольного пакету складе:

р lk = Р + а × cv / N k

(22)

Вартість блокуючого пакету акцій складе:

Рь = Р × N b + (1- a) × cv

(23)

Вартість однієї акції в складі цього блокуючого пакету складе:

р lb = р + (1 - a) × CV / N b

(24)

миноритарний ринкова вартість акція

Очевидно, що вартість однієї акції в складі контрольного і блокуючого пакетів досягає свого максимума при мінімальній кількості акцій в складі даного класу пакету (т. е. при мінімально можливому блокуючому і мінімально можливому контрольному пакетах).

Оцінка параметра а повинна здійснюватися з урахуванням особливостей чинного законодавства, норм засновницьких документів емітента, реального розподілу місць в Раді директорів емітента, максимальної частки миноритарних альянсів, а також з урахуванням взаємовідносин великих акціонерів

При наявності абсолютного контрольного пакету (75%) у одного акціонера цей пакет узурпує всю вартість контролю, тому параметр а для нього можна вважати рівним 1. При наявності контрольного і блокуючого пакетів частка контролю може по-різному розподілятися між ними. Наприклад, при блокуючому пакеті «25% + 1 акція» і контрольний «50% + 1 акція» 65-80% контролю може доводитися на контрольний пакет і 35-20% - на той, що блокує (другі цифри звичайно більш найбільш реалістичне). При відсутності одного з пакетів (що блокує або контрольного) частина вартості контролю дістанеться наступним (після самого великого) по величині пакетам, або альянсу більш дрібних пакетів. Важливо відмітити, що в залежності від реального розподілу частки контролю вартість однієї акції в складі контрольного пакету акцій може бути як вище, так і нижче за вартість однієї акції в складі блокуючого пакету: все залежить від того, в яку сторону порушена точна пропорція «належного контролю».

Якщо частка контролю контрольного пакету буде вище за це значення, то вартість однієї акції в його складі буде вище за вартість акції в складі блокуючого пакету. І навпаки - якщо нижче, то нижче. При володінні контрольним пакетом акцій «50% + 1 акція» подальше його нарощування має значення лише до рівня, що становить 75% УК). Після досягнення об'єму пакету цього значення подальше його нарощування стає доцільне відразу до рівня абсолютно контрольного пакету 75%.

Згідно з формулами (17) і (21), вартість пакету наділеного правами контролю визначається таким чином:

Р k = K k × МСар + aCV = р × N k + а × CV

(25)

В той же час вартість цього пакету може бути визначена по-іншому:

Р k = K k × MCap з × (l + cp а )

(26)

де cpa- відносне значення премії за контроль в порівнянні з пропорційною ціною pa- MCapc/N.

Прирівнюючи (25) до (26), отримаємо загальне вираження для розрахунку відносного значення премії за контроль, визначуваної як перевищення вартості акцій в складі пакету, що оцінюється над ціною акції в складі знеособленого (пропорційного) пакету:

ср а = (K k × МСар + aCV) / (K k × МСар з ) - 1

(27)

ср а = а × CV × (l / N k - 1 / N) = а × CV × (l / K k - 1)

(28)

Визначимо тепер загальну формулу для розрахунку відносного розміру премії за контроль акцій в складі контрольного пакету над акціями, що не володіють контролем. Для цього скористаємося формулою (18), яка визначає вартість однієї акції в складі контрольного пакету:

р jk = р + а × CV/N k

(29)

Поділивши це вираження на р і віднявши одиницю, отримаємо шукане вираження для розрахунку відносного розміру премії за контроль акцій в складі контрольного пакету над акціями, що не володіють контролем:

cp = р 1k / р- 1 = а × CV / (р × N k )

(30)

Нарешті, визначимо формулу для розрахунку відносного розміру знижки за відсутність контролю в порівнянні з пропорційною вартістю пакету.

Аналогічно вищевикладеному, вартість пакету при повній відсутності контролю може визначатися одним з наступних способів:

Р nk = ДО nk × МСар = До nk × МСар з × (1 - cd)

(31)

де cd - відносне значення знижки за відсутність контролю.

Звідси знаходиться відносне значення знижки за відсутність контролю:

cd=1-MCap/MCap з

(32)

Розділ 2. ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 15% ПАКЕТУ ЗВИЧАЙНИХ БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ ВАТ «ГОТЕЛЬ «ТРЕТІЙ РИМ»

2.1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

Технічне завдання на проведення оцінки представлено в таблиці 1.

Таблиця 1. Технічне завдання на проведення оцінки

Замовник оцінки

Банк ХХХ (відкрите акціонерне товариство)

Місце знаходження Замовника

м. Москва, ХХХ вул., д. ХХ

ИНН / КПП Замовника

ХХХХ/ХХХХ

Реквізити Замовника

ХХХХ

ОГРН

ХХХХ

Адреса об'єкта, що оцінюється

м. Москва, ХХХХ вул., д. ХХХ

Основа для проведення оцінки

договір №ХХХ від 10 грудня 2007 р.

Тип об'єкта оцінки

15% пакет звичайних іменних бездокументарних акцій

права,

що Оцінюються право власності

База оцінки

ринкова вартість

Дата проведення оцінки

15 вересня 2007 р.

Мета оцінки

визначення ринкової вартості

Задача оцінки

купівля-продаж

Форма представлення результатів оцінки

повний оповідний звіт на паперовому носії

2.2 КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ГОТЕЛЬ «ТРЕТІЙ РИМ»

ВАТ Готель «Третій Рим» зареєстровано Державною реєстраційною палатою при Міністерстві юстиції РФ ХХ липня ХХХХ м. за основним державним реєстраційним номером ХХХХХХХХХХХ, свідчення про реєстрацію і внесення в Державний реєстр №ХХХХХХХ і діє на основі законодавства Російської Федерації.

Всі внесені зміни підтверджені Свідченнями про внесення запису в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Міністерства Російської Федерації по податках і зборах.

Суспільство випускає в бездокументарній формі звичайні іменні акції, які розподіляються серед його засновників або зазделегідь певного кола осіб. Статутний капітал ВАТ «Третій Рим» визначає мінімальний розмір майна Суспільства, що гарантує інтереси кредиторів і становить 11 880 000 (Одинадцять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) рублів, розділених на 100 (Сто) іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 118 800 (Сто вісімнадцять тисяч вісімсот) рублів.

За час функціонування компанії була здійснена одна емісія звичайних іменних бездокументарних акцій:

- спосіб розміщення - розподіл серед засновників;

- державний реєстраційний номер: №ХХХХХХХХ;

- дата державної реєстрації ХХ січня ХХХХ м.;

- номінальна вартість: 118 800 (Сто вісімнадцять тисяч вісімсот) рублів за акцію;

- кількість акцій 100 (Сто) штук.

За даними Замовника пакет акцій, що оцінюється не знаходиться в заставі і які-небудь інакші обтяження відсутні.

Таблиця 2. Список зареєстрованих осіб, що володіють не менше за 5% Статутних капітали

Номінальний держатель акцій

Інформація про держателя акцій

Кількість звичайних акцій, шт.

Частка в статутному капіталі, %

1

2

3

4

ХХХ

ХХХ

40

40

ХХХ

ХХХ

30

30

ХХХ

ХХХ

15

15

ХХХ

ХХХ

15

15

ОАО «Готель «Третій Рим» дочірніх і залежних суспільств не має.

Відповідно до Статуту ВАТ «Готель «Третій Рим» має право щорічно, раз в рік приймати рішення (оголошувати) про виплату дивідендів по розміщених акціях, якщо інакше не встановлене законом про акціонерні товариства. Дивіденди виплачуються грошима з чистого прибутку або додатковими акціями.

За час діяльності ВАТ «Готель «Третій Рим» дивіденди не нараховувалися.

Відкрите акціонерне товариство «Готель «Третій Рим» управляє двома готелями: відомої з 1940 р. готелем «Третій Рим» і новим, що відкрилася в 2000 р., готелем «Стратег».

Обидва готелі сполучені між собою і мають загальну інфраструктуру. Всі послуги, доступні в одному готелі, доступні і в іншій. До них відносяться: ресторан, бар, басейн, джакузи, парна, тренажерний зал, солярій, салон краси, 3 конференц-зали, бізнес-центр, комп'ютерний зал, підземна автостоянка і т. п. У кожному номері є можливість підключення до мережі Інтернет.

2.3 ПРИБУТКОВИЙ ПІДХІД

Вибір методу оцінки

Динаміка чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим» має складну залежність у часі, що викликано реалізацією інвестиційного проекту по реконструкції будівлі і введення в експлуатацію готелю «Стратег».

У зв'язку з цим метод капіталізації непридатний. Єдиним в рамках прибуткового підходу методом, що дозволяє отримати коректний результат, є метод дисконтування чистого грошового потоку.

Замовником були представлені наступні основні документи, що дозволяють побудувати грошовий потік для ВАТ «Готель «Третій Рим»:

- бухгалтерська звітність ВАТ «Готель «Третій Рім'за 2004 - 2007 рр.;

- статистичні дані по заполняемости готелів і структурі доходів і витрат;

- бізнес-план розвитку компанії.

Згідно із засновницькими документами ВАТ «Готель «Третій Рим» не має філіали. Для цілей найбільш повного аналізу грошових потоків підприємства, грошові потоки від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності будувалися окремо, а потім консолідувалися.

Тривалість прогнозного періоду (до кінця 2016 р.) визначена необхідністю виплати кредитів. Тільки після цього ВАТА «Готель «Третій Рим» виходить на стабільні темпи розвитку.

Аналіз ретроспективи грошового потоку

Аналіз ретроспективи грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим» проведений на основі даних бухгалтерської звітності за 2004-2006 рр. і 6 місяців 2007 р. поквартально. Ретроспектива чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим» представлена в таблиці 2 (див. Додаток) і на графіку 1.

Графік 1. Ретроспектива чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим»

Динаміка чистого грошового потоку мала складну залежність у часі, що дозволяє затверджувати, що, ймовірно, вона буде носити нелінійний характер і надалі.

Визначення ставки дисконт ирования

Відповідно до засновницьких документів ВАТ «Готель «Третій Рим» створено на невизначений термін. Отже, як безризикова ставка потрібно вибрати ефективну прибутковість довгих державних облігацій, номинированних в рублях, - облігацій ОФЗ ПД - Росія, 46020, датою погашення яких є 06 лютого 2036 р. Їх ефективна прибутковість на 30 вересня 2007 р. становила 6,78%.

У рамках розрахунку ставки дисконтування ВАТ «Готель «Третій Рим» приймалися до розрахунку наступні види систематичних ризиків:

- секторний (галузевої) ризик. Середній рівень ризику зумовлений середнім рівнем конкуренції на російському ринку готельних послуг;

- регіональний ризик. Середній рівень ризику, оскільки Москва є одним з найбільших промислових і економічних центрів Росії і характеризується стабільними темпами розвитку регіону;

- екологічний ризик. Рівень даного ризику був визначений на низькому рівні в зв'язку з тим, що діяльність компанії, що оцінюється практично не зв'язана із забрудненням навколишнього середовища, а, отже, і з екологічними ризиками.

При визначенні поправки на ризик інвестування в ВАТ «Готель «Третій Рим» враховувалися наступні види несистематичних ризиків:

- ризик на управління бізнесом. Середній рівень ризику, оскільки в існуючих умовах управління бізнесом знаходиться на рівні, що дозволяє оперативно реагувати на зміни в ситуації в галузі;

- ризик прогнозируемости доходів. Рівень даного ризику був визначений на середньому рівні, що зумовлено стабільною ситуацією на ринку готельних послуг;

- ризик конкуренції на ринку. Середній рівень даного ризику зумовлений недостатньо розвиненою готельною мережею м. Москви;

- ризик рентабельності бізнесу. Середній рівень ризику, оскільки готельний бізнес не є високорентабельним;

- ризик фінансової структури (джерел фінансування компанії) Рівень вище середнього, оскільки на дату оцінки у компанії висока частка позикових коштів в структурі балансу;

- ризик диверсифицированности клієнтури. Середній рівень ризику;

- ризик територіальної диверсифицированности. Рівень вище середнього, оскільки компанія не має в своєму розпорядженні мережу готелів в різних містах;

- ризик диверсифицированности товарів/послуги. Середній рівень, незважаючи на те, що більше за 80% доходи компанія отримує від основного виду діяльність, в готелі працює ресторан, бар, фитнес-центр, салон краси і пр.

Таблиця 3. Розрахунок ставки дисконтування

КРОК 1. Визначення безризикової ставки

Безризикова ставка

6,78%

КРОК 2. Визначення поправки на ризик інвестування в ВАТ «Готель «Третій Рим»

Вигляд і найменування ризику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Систематичний ризик

Секторний (галузевої)

1

Регіональний

1

Екологічний

0

1

Несистематичний ризик

Управління бізнесом

1

Прогнозіруємость доходів

1

Конкуренція на ринку

1

Рентабельність бізнесу

1

Ризик фінансової структури

1

Діверсифіцированность клієнтури

1

Територіальна диверсифицированность

1

Діверсифіцированность товарів / послуг

1

Кількість спостережень

0

0

0

1

0

1

7

2

0

0

Зважений підсумок

0

0

0

2

0

6

35

14

0

0

Сума

57

Кількість чинників

11

Середньозважений значення

10,99%

КРОК 3. Визначення ставки дисконтування

Безризикова ставка

6,78%

Середньозважений значення

10,99%

Ставка дисконтування

17,77%

Таким чином, ставка дисконтування для ВАТ «Готель «Третій Рим» приймається рівної

17,77%.

Основні макроекономічні допущення і податкове оточення

Відповідно до прогнозу Міністерства економічного розвитку Російської Федерації в 2007 р. річна інфляція прийнята рівної 8,0%. У період з 2008 по 2009 рр. інфляція прийнята згідно з прогнозом ЦБ РФ рівної 7,0% і 6,5%, відповідно. Надалі в розрахунку передбачається, що рівень інфляції стабілізується на рівні 6,0%.

У розрахунку враховувалися податки, представлені в таблиці 4.

Таблиця 4. Податки

Податок

Податкова ставка, %

Податкова база

Податковий період

1

2

3

4

Податок на додану вартість

18,0

додана вартість

місяць

Податок на майно

2,2

середньорічна вартість майна

квартал

Єдиний соціальний податок

26,00 [1]

ФОТ

місяць

Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

0,2

ФОТ

місяць

Податок на прибуток

24,0

прибуток

квартал

Стартовий баланс

Як стартовий баланс прийнятий баланс ВАТ «Готель «Третій Рим» на 30 червня 2007 р.

Таблиця 5. Стартовий баланс

Найменування рядка балансу

Код рядка балансу

Значення, тис. крб.

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНИЕ АКТИВИ

Нематеріальні активи

110

22

Основні кошти

120

75 071

незавершене будівництво

130

953 491

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

0

Довгострокові фінансові вкладення

140

0

Відкладені податкові активи

145

2 985

Інші внеоборотние активи

150

0

=== РАЗОМ по розділу I

190

1 031 589

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

17 867

Податок на додану вартість по придбаних цінностях

220

138 289

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

0

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

51 528

Короткострокові фінансові вкладення

250

0

Грошові кошти

260

42 237

Інші внеоборотние активи

270

0

=== РАЗОМ по розділу II

290

249 921

БАЛАНС

300

1 281 490

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

Статутний капітал

410

11 880

Додатковий капітал

420

0

Резервний капітал

430

0

нерозподілений прибуток звітного року

470

136 359

=== РАЗОМ по розділу IП

490

148 239

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

1 069 631

Відкладені податкові зобов'язання

515

21 973

Інші довгострокові зобов'язання

520

0

=== РАЗОМ по розділу IV

590

1 091 604

V. КРАТКОСРОЧНИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

0

Кредиторська заборгованість:

620

41 647

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

630

0

Доходи майбутніх періодів

640

0

Резерви майбутніх витрат

650

0

Інші короткострокові зобов'язання

660

0

=== РАЗОМ по розділу V

690

41 647

БАЛАНС

700

1 281 490

Побудова грошового потоку від операційної діяльності

Розрахунок виручки від діяльності ВАТ «Готель «Третій Рим»

ВАТ «Готель «Третій Рим» отримує виручку від наступних видів діяльності:

- надання готельних послуг;

- ресторанна діяльність;

- послуги по організації живлення;

- послуги бізнесу-центра;

- послуги хімчистки і прачечной;

- послуги фитнес-центра і салону краси;

- посередницьких послуг;

- інших послуг.

Більше за 80% у виручці складає виручка від надання готельних послуг - основного виду діяльності ВАТ «Готель «Третій Рим».

Виручка від інших видів продукції зростає із зростанням темпу інфляції.

Прогноз доходів від операційної діяльності представлений в таблиці 6 в Додатку.

Визначення витрат на персонал

Персонал ВАТ «Готель «Третій Рим»» був розділений на наступні категорії:

- туп-менеджмент

- менеджмент;

- основний персонал;

- допоміжний персонал;

- інший персонал.

Дані про фактичні дані по персоналу ВАТ «Готель «Третій Рим» в II кварталі 2007 р. приведені в наступній таблиці.

Таблиця 7. Дані по персоналу ВАТ «Готель «Третій Рим»

Категорія персоналу

Кількість, чол.

Середній місячний оклад, крб.

1

2

3

Туп-менеджмент

6

52 000

Менеджмент

21

35 000

Основний персонал

238

15 000

Допоміжний персонал

85

21 000

Інший персонал

18

23 000

Розрахунок динаміки витрат на персонал засновувався на наступних припущеннях:

- кількість персоналу залишається незмінною на всьому горизонті планування;

- середні оклади зростають з темпом інфляції (щорічно);

- оклади співробітників всередині кожної категорії рівні;

- інакші витрати на персонал (премії, відпускні, компенсації і т. д.) враховані в середніх окладах;

- розмір страхового тарифу на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань в 2007 р. становив 0,2%. Зроблене припущення, що він залишиться незмінним на всьому горизонті планування

Приклад прогнозу заробітної плати основного персоналу приведений в наступній таблиці.

Таблиця 8. Прогноз заробітної плати основного персоналу

Найменування показника

Одиниця вимірювання

III кв. 2007 р.

1

2

3

ОСНОВНИЙ ВИРОБНИЧИЙ ПЕРСОНАЛ

Кількість

чол.

238

Оклад за місяць

крб.

15 000

Дохід за період

крб.

45 000

Дохід за період накопиченим підсумком

крб.

45 000

ЕСН накопиченим підсумком

крб.

11 700

ЕСН за період

крб.

11 700

ФОТ

тис. крб.

10 710

ЕСН

тис. крб.

2 785

Страхування від НС і ПЗ на виробництві

тис. крб.

21

РАЗОМ

тис. крб.

13 516

Прогноз інших категорій персоналу полічений аналогічно.

Визначення собівартості

Собівартість була сформована виходячи з фактичних даних підприємства.

За даними менеджменту ВАТ «Готель «Третій Рим» всі витрати є умовно-постійними.

Величини умовно-постійних витрат, що формують собівартість, представлені в таблиці 9 в Додатку.

Комерційні витрати ВАТ «Готель «Третій Рим» включають в себе: витрати на транспорт, рекламу і інші комерційні витрати.

Комерційні і управлінські витрати також є умовно-постійними і змінюються з темпом інфляції рубля. Прогноз комерційних і управлінських витрат приведений в таблиці 10 в Додатку.

Побудова грошового потоку від операційної діяльності

Грошовий потік від операційної діяльності розраховувався по наступній формулі:

Чистий прибуток після сплати податків

+

Амортизація

+(-)

Зменшення (приріст) чистого оборотного капіталу

+(-)

Продаж активів (капітальні вкладення)

+(-)

Приріст (зменшення) довгострокової заборгованості

=

Грошовий потік для власного капіталу

Передбачається, що всі інші витрати і доходи будуть:

- зростати з темпом інфляції (крім вхідного в інші витрати податку на майно, розрахованого по кожному періоду як твір середнього значення залишкової вартості на початок і кінці кварталу);

- не обкладається ПДВ.

Приріст чистого оборотного капіталу розраховувався на основі наступних припущень:

- запаси, дебіторська і кредиторська заборгованість зростають пропорціонально виручці;

- запаси, за рахунок яких здійснюється приріст, обкладаються по ставці ПДВ рівної 18%.

Для визначення розміру податкових виплат на основі розрахованих раніше даних побудований прогноз звітів про прибутки і збитки. Для визначення приросту чистого оборотного капіталу і збільшення ПДВ за рахунок цінностей, що придбаваються був побудований прогноз балансів. Дані розрахунки знаходяться в архівах.

Грошовий потік від операційної діяльності ВАТ «Готель «Третій Рим» представлений в таблиці 11 в Додатку.

Побудова грошового потоку від інвестиційної діяльності

В прогнозному періоді компанія не планує інвестиційну діяльність, однак, для підтримки основних коштів, що є в робочому стані необхідні фінансові вкладення. Прийняте рішення прийняти величину інвестицій рівну сумі амортизаційних відрахувань. Норми амортизаційних відрахувань прийняті постійними на всьому горизонті планування (для нерухомості - 1% в рік, для рухомого майна - 10% в рік).

Прогноз грошового потоку від інвестиційної діяльності представлений в таблиці 12 в Додатку.

Побудова грошового потоку від фінансової діяльності

Обслуговування раніше залучених довгострокових і короткострокових позик і кредитів

ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки мало зобов'язання за кредитними договорами.

Грошовий потік на обслуговування раніше залучених позик і кредитів будувався на основі наступних зроблених допущень:

- нараховані але не оплачені на дату оцінки відсотки оплачуються в першому прогнозному періоді;

- відсотки в прогнозному періоді оплачуються в тому ж кварталі, що і нараховуються (відповідно до інформації, отриманої в ВАТ «Готель «Третій Рим»).

Отримання коштів по виданих довгострокових і короткострокових позиках

ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки не мало короткострокових фінансових вкладень в позики.

Залучення позикових коштів

ВАТ «Готель «Третій Рим» для здійснення своєї основної діяльності і на рефінансування існуючої заборгованості повинно залучати позикові кошти. Грошовий потік від знову залучених коштів будувався на основі наступних зроблених допущень:

- для фінансування притягуються як довгострокові, так і короткострокові кредити;

- відсотки нараховуються щоквартально;

- відсотки в прогнозному періоді оплачуються в тому ж кварталі, що і нараховуються;

- кошти притягуються під 10,0% річних (ставка рефінансування на дату оцінки 10% - телеграма ЦБ РФ від 18.06.2007 № 1839-У).

Грошовий потік від фінансової діяльності представлений в таблиці 13 в Додатку.

Побудова консолідованого чистого грошового потоку і розрахунок чистого дисконтованого грошового доходу

Чистий грошовий потік розраховувався як сума грошових потоків від операційної діяльності, від інвестиційної діяльності і від фінансової діяльності.

Вартість реверсії була визначена по методу Гордона. При цьому зроблене допущення, що в останньому прогнозному періоді діяльність компанії стабілізувалася.

Побудова консолідованого чистого грошового потоку представлений в таблиці 14 в Додатку.

Розрахунок ринкової вартості бізнесу

Виходячи з прогнозу звітів про рух грошових коштів, залишкова вартість бізнесу на 30 червня 2017 р., розрахована по моделі Гордона, рівна 1 155 723 792руб.

Чистий дисконтований дохід розраховувався як сума дисконтованих на середину періоду грошових потоків кварталів, вхідних в прогнозний період, і величини дисконтованої термінальної (залишкової) вартості.

Розрахунок чистого дисконтованого доходу має наступний вигляд:

13 666 148 + (1 155 723 792× 0,194460877) = 238 409 210 крб.

При розрахунку ВАТ «Готель «Третій Рим» будувався чистий грошовий потік, а не грошовий потік на інвестований капітал, грошовий потік на обслуговування позикових коштів вже врахований.

У ході виконання оцінних робіт у ВАТ «Готель «Третій Рим» не були виявлені активи, які не генерують грошовий потік.

Результат розрахунку ринкової вартості бізнесу (без урахування знижки на ліквідність) представлений в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 15. Прогноз вартостей і доходів на основі прогнозу звітів про рух грошових коштів ВАТ «Готель «Третій Рим», крб.

Показник

Прогноз

1

2

Чистий дисконтований дохід (без урахування залишкової вартості бізнесу)

13 666 148

Залишкова вартість бізнесу на дату оцінки

224 743 062

Чистий дисконтований дохід (з урахуванням залишкової вартості бізнесу)

238 409 210

Ринкова вартість інших активів

0

Ринкова вартість бізнесу (без урахування знижки на ліквідність)

238 409 210

Оскільки акції ВАТ «Готель «Третій Рим» є акціями відкритого акціонерного товариства, які не котируються на фондових біржах, було прийняте рішення розрахувати знижку на низьку ліквідність.

У російській практиці в цей час відсутні досить докладні і обгрунтовані дослідження в області знижок за недостатню ліквідність для компаній, що некотируються на фондових ринках, в зв'язку з цим оцінювачі спиралися на результати зарубіжних досліджень. Згідно з даними аналітиків, величина знижки на недостатню ліквідність, розрахована на основі співвідношень середніх значень мультипликаторов Р/Е в операціях по поглинанні для публічних і непублічних компаній, варіюється в діапазоні 10%-30%. Максимальне значення (30,0% відповідає загалом максимальній знижці на недостатню ліквідність, розрахованої Willamette Management Associated (www.willamette.com/research/research.html), рівної 31,9%.

Таким чином, прийняте рішення використати для відкритих акціонерних товариств, акції яких не котируються на фондових біржах, знижку 10%.

Таким чином, значення ринкової вартості бізнесу ВАТ «Готель «Третій Рим», розраховане з використанням прибуткового походу (методу дисконтування чистого грошового потоку), за станом на дату оцінки становить

238 409 210 × (100,00% - 10,00%) = 214 568 289 (Двісті чотирнадцять мільйонів п'ятсот шістдесят вісім тисяч двісті вісімдесят дев'ять) рублів.

2.4 ВИТРАТНИЙ ПІДХІД

Вибір методу оцінки

В рамках витратного підходу був вибраний метод скорректированних чистих активів, як що найбільш точно відображає вартість підприємства як єдиного продовжуючого функціонування майнового комплексу.

Аналіз статей балансу

Оскільки не всі статті балансу відображають реальну їх ринкову вартість, відповідно до методу накопичених активів для побудови оцінного балансу повинен бути скорректирован ряд статей, що відносяться до активів (I і II розділи балансу) і зобов'язань (IV і V розділи балансу). Статті, що відносяться до III розділу балансу (Капітал і резерви), не вимагають коректування, оскільки величина власного капіталу компанії в рамках витратного підходу розраховується як різниця сумарної величини скорректированних активів і сумарної величини скорректированних зобов'язань.

Розрахунок часткою, що доводяться на статті I, II, IV і V розділів балансу, за станом на 30 червня 2007 р. приведений в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 16. Розрахунок часткою статей балансу ВАТ «Готель «Третій Рим» на 30 червня 2007 р.

Статті балансу

Код рядка

Балансова вартість, тис. крб.

Частка у валюті балансу, %

1

2

3

4

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНИЕ АКТИВИ

Нематеріальні активи (04,05)

110

22

0,00

Основні кошти (01, 02, 03)

120

75 071

5,86

незавершене будівництво (07, 08, 61)

130

953 491

74,40

Довгострокові фінансові вкладення (06, 82)

140

Відкладені податкові активи

145

2 985

0,23

Інші внеоборотние активи

150

РАЗОМ по розділу I

190

1 031 569

80,50

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

17 867

1,39

Податок на додану вартість

220

138 289

10,79

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

51 528

4,02

Короткострокові фінансові вкладення

250

Грошові кошти

260

42 237

3,30

Інші внеоборотние активи

270

РАЗОМ по розділу II

290

249 921

19,50

СУМАРНИЙ АКТИВ

300

1 281 490

100,00

ПАСИВ

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ

490

148 239

11,57

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ

Позики і кредити

510

1 069 631

83,47

Відкладені податкові зобов'язання

515

21 973

1,71

Інші довгострокові зобов'язання

520

РАЗОМ по розділу IV

590

1 091 604

85,18

V. КРАТКОСРОЧНИЕ ПАСИВИ

Позики і кредити

610

Кредиторська заборгованість

620

41 647

3,25

Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів

630

Доходи майбутніх періодів

640

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

РАЗОМ по розділу V

690

41 647

3,25

СУМАРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

700

1 281 490

100,00

Визначення коректувань до статей балансу

Оцінка ринкової вартості активів

1. Нематеріальні активи

Згідно даним ВАТОМ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки балансова вартість нематеріальних активів становить 22 тис. крб.

Нематеріальні активи включають в себе товарний знак «Стратег». Свідчення на товарний знак «Стратег» (знак обслуговування») №ХХХХХХ, було видано ХХ січня 2004 р. Правообладателем є ВАТ «Готель «Третій Рим». Свідчення зареєстроване в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації ХХ серпня 2004 р. Термін дії реєстрації закінчується ХХ січня 2014 р.

Для цілей бухгалтерського і податкового обліку термін нарахування амортизації на товарний знак «Стратег» встановлений 10 років з дати подачі заявки реєстрації товарного знака (Наказ №ХХХХ від 06 вересня 2006 р.).

У зв'язку з тим, що готель «Стратег» був відкритий в 2006 р., бренд «Стратег» не є широкоизвестним, що приносить додатковий дохід, некоректним було б розраховувати ринкову вартість даного активу методом звільнення від роялті. Відповідно, ринкова вартість товарного знака «Стратег» прийнята рівної балансової.

Таким чином, ринкова вартість нематеріальних активів на дату оцінки складає:

22 тис. рублів.

2. Основні кошти

На балансі підприємства ВАТ «Готель «Третій Рим» знаходяться основні кошти в кількості 1 925 (Однієї тисячі дев'ятисот двадцяти п'яти) одиниць. Склад основних коштів представлений в наступній таблиці.

Таблиця 17. Склад основних коштів

№ підрозділу

Підрозділ

Кількість, ед.

Балансова вартість на 30 червня 2007 р., крб.

первинна

залишкова

1

2

3

4

5

11, 12

Будівлі (крім житлових); споруди і передавальні пристрої

2

79 237

78 894

14, 16

Машини, обладнання і інвентар

1 920

100 145 760

72 768 419

15

Транспортні засоби

3

2 855 214

2 223 355

РАЗОМ

1 925

103 080 211

75 070 668

Розрахунок ринкової вартості основних коштів являє собою великий об'єм і не має відношення до теми диплома. Тому результати розрахунку ринкової вартості основних коштів ВАТ «Готель «Третій Рим» приведені в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 18. Результати розрахунку ринкової вартості основних коштів

№ підрозділу

Підрозділ

Кількість, ед.

Балансова вартість 30 червня 2007 р., крб.

Ринкова вартість на 30 червня 2007 р., крб.

первинна

залишкова

1

2

3

4

5

6

11, 12

Будівлі (крім житлових); споруди і передавальні пристрої

2

79 237

78 894

80 120

14, 16

Машини, обладнання і інвентар

1 920

100 145 760

72 768 419

87 603 685

15

Транспортні засоби

3

2 855 214

2 223 355

1 012 999

РАЗОМ

1 925

103 080 211

75 070 668

88 696 804

Таким чином, ринкова вартість основних коштів на дату оцінки складає:

88 697 тис. рублів.

3. Незавершене будівництво

незавершене будівництво ВАТ «Готель «Третій Рим» складає на дату оцінки 953 491 тис. крб.

Розрахунок ринкової вартості незавершеного будівництва являє собою великий об'єм розрахунків і не має відношення до теми диплома. Результати розрахунку приведені в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 19. Розрахунок ринкової вартості об'єктів незавершеного будівництва, крб.

№ п/п

Назва об'єкта

Балансова вартість, крб.

Ринкова вартість, крб.

1

2

3

4

1

Будівля ХХХХХХ вул., д.17 стор. 1

945 521 690

913 280 073

2

Будівля ХХХХХХ вул., д17 стр, 2

483 240

674 997

3

Будівля ХХХХХХ, д. 2/18

6 980 912

12 259 087

4

Невіддільне поліпшення

38 983

42 180

5

Тіл станція

466 076

547 132

6

Меблі

0,03

0,04

РАЗОМ

953 490 901

926 803 469

Таким чином, вартість об'єктів, не завершених будівництвом, що стоять на балансі, за станом на дату оцінки становить

926 803 тис. рублів.

4. Відкладені податкові активи

Дана стаття балансу не підлягає коректуванню. Ринкова вартість даного активу складає:

2 985 тис. рублів.

5. Запаси

Відповідно до наданих розшифровок запаси ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки становлять 17 867 тис. крб.

Розрахунок ринкової вартості запасів проводився на основі даних, що всі запаси, що стоять на балансі підприємства, є запитаними і поповнюються по мірі необхідності. Ринкова вартість запасів була полічена з використанням періоду обороту запасів. По інформації менеджменту ВАТ «Готель «Третій Рим», період обороту запасів складає в середньому 15 днів, що не перевищує значення даного показника, розрахованого в рамках аналізу фінансово-господарської діяльності.

Витрати майбутніх періодів коректуванню не підлягають, ринкова вартість даного активу була прийнята рівної балансової.

Розрахунок ринкової вартості запасів представлений в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 20. Розрахунок ринкової вартості запасів

Найменування запасів

Балансова вартість, тис. крб.

Період обороту, дні

Ринкова вартість запасів, тис. крб.

1

2

3

4

Сировина, матеріали і інші аналогічні цінності

9 492

15

9 428

Готова продукція і товари для перепродажу

4 086

15

4 058

Витрати майбутніх періодів

4 289

4 289

РАЗОМ

17 867

17 776

Таким чином, ринкова вартість запасів складає на дату оцінки:

17 776 тис. рублів.

6. Податок на додану вартість

Дана стаття балансу не підлягає коректуванню. Ринкова вартість даного активу складає:

138 289 тис. рублів.

7. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки становить 51 528 тис. крб.

Розрахунок ринкової вартості дебіторської заборгованості проводився шляхом дисконтування балансової вартості заборгованості на період обороту дебіторської заборгованості по ставці дисконтування ВАТ «Готель «Третій Рим».

Безнадійна і прострочена дебіторська заборгованість відсутня, Імовірність погашення заборгованості, по інформації ВАТ «Готель «Третій Рим», становить 100%.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

Балансова вартість дебіторської заборгованості покупців і замовників становить 28 101 тис. крб. Імовірність погашення - 100%.

Таким чином, розрахунок буде мати вигляд:

Внаслідок розрахунків ринкова вартість дебіторської заборгованості покупців і замовників, визначена в розмірі 27 858 тис. крб.

Розрахунок вартості дебіторської заборгованості представлений в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 21. Розрахунок ринкової вартості дебіторської заборгованості

Найменування дебітора

Сума заборгованості, тис. крб.

Характеристика заборгованості

Імовірність погашення заборгованості, %

Термін до погашення, днів

Ринкова вартість, крб.

1

2

3

4

5

6

Розрахунки з покупцями і замовниками

28 101

поточна

100

19,4

27 858

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками

11 356

поточна

100

19,4

11 356

Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами

4 025

поточна

100

19,4

4 011

Розрахунки з персоналом по інших операціях

1 529

поточна

100

1 529

Розрахунки по соціальному страхуванню

522

поточна

100

522

Розрахунки з підзвітними особами

5

поточна

100

5

Розрахунки з бюджетом

5 990

поточна

100

5 990

РАЗОМ

51 271

Таким чином, сумарна ринкова вартість дебіторської заборгованості на дату оцінки становить

51 271 тис. рублів.

8. Грошові кошти

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами, відповідно, коректуванню не підлягають. Таким чином, ринкова вартість даного активу прийнята рівної балансової і складає на дату оцінки

42 237 тис. рублів.

Таким чином, ринкова вартість активів ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки становить

1 268 080 тис. крб.

Оцінка ринкової вартості зобов'язань

1. Позики і кредити довгострокові

На дату оцінки ВАТ «Готель «Третій Рим» має зобов'язання за трьома кредитними договорами на суму 1 069 631 тис. крб. Значення ринкових вартостей довгострокових зобов'язань представлені в таблиці 54. Розрахунок ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами представлений далі.

Таблиця 22. Розрахунок ринкової вартості права вимоги за кредитними договорами (довгостроковим зобов'язанням)

Кредитор

Дата отримання кредиту

Дата погашення кредиту

Основна сума боргу, крб.

Відсотки, крб.

Ставка річних, %

Періодичність виплати відсотків

Ринкова вартість права вимоги за кредитним договором, крб.

1

2

3

4

5

6

7

8

ХХХ Кредитна угода №ХХХ

02 червня 2003 р.

21 листопада 2008 р.

138 844 171

761 829

11,5

щомісяця

136 256 184

ХХХ Кредитна угода №ХХХ

02 червня 2003 г

03. березня 2016 р.

839 666 484

12 751 516

9,1

1 разів в 3 місяці

731 109 562

ХХХ-банк Кредитна угода №ХХХ

11 квітня 2006 р.

20 вересня 2009 р.

77 448 600

158 400

10,0

щомісяця

70 037 377

РАЗОМ

1 069 631 000

937 403 124

Ринкова вартість довгострокових кредитів розраховувалася шляхом побудови чистого грошового потоку від виплат згідно з графіками погашення кредитів. Потім було зроблене дисконтування грошового потоку по ставці дисконтування ВАТ «Готель «Третій Рим». Розрахунок приведений в таблиці 23 в Додатку.

Розрахунок ринкової вартості прав вимоги за іншими кредитними договорами зроблений аналогічно.

Таким чином, вартість довгострокових зобов'язань на дату оцінки

937 403 тис. рублів.

2. Відкладені податкові зобов'язання

Дана стаття балансу не підлягає коректуванню і складає на дату оцінки

21 973 тис. рублів.

3. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки становить 41 647 тис. крб. До складу кредиторської заборгованості входять:

· постачальники і підрядчики

14 162 тис. крб.

· заборгованість перед персоналом організації

4 054 тис. крб.

· заборгованість перед державними позабюджетними фондами

1 584 тис. крб.

· заборгованість по податках і зборах

12 646 тис. крб.

· інші кредитори

9 201 тис. крб.

Виходячи з того, що компанія буде відповідати за своїми зобов'язаннями перед персоналом, перед державними позабюджетними фондами і перед бюджетом повністю в місяці, наступному за звітним періодом, величини заборгованості перед персоналом, заборгованість перед державними позабюджетними фондами, заборгованість по податках і зборах не коректувалася і приймалася рівними балансовим вартостям.

Заборгованість перед постачальниками і підрядчиками і іншими кредиторами, по інформації Замовника, підлягає погашенню протягом кварталу, таким чином, коректування кредиторської заборгованості постачальникам і підрядчикам проводилося шляхом дисконтування на середину періоду (кварталу) балансової вартості даної заборгованості (розрахунок зроблений аналогічно розрахунку вартості дебіторської заборгованості).

Результати розрахунку ринкової вартості кредиторської заборгованості представлені в наступній таблиці

Таблиця 24. Розрахунок ринкової вартості кредиторської заборгованості

Найменування заборгованості

Балансова вартість, тис. крб.

Ринкова вартість, тис. крб.

1

2

3

Постачальники і підрядчики

14 162

13 879

Заборгованість перед персоналом організації

4 054

4 054

Заборгованість перед державними позабюджетними фондами

1 584

1 584

Заборгованість по податках і зборах

12 646

12 646

Інші кредитори

9 201

9 017

РАЗОМ

41 647

41 181

Таким чином, вартість кредиторської заборгованості на дату оцінки рівна

41 181 тис. рублів.

Таким чином, ринкова вартість зобов'язань ВАТ «Готель «Третій Рим» складає на дату оцінки

1 000 557 тис. крб.

Розрахунок поправок на забалансові статті

Різниця скорректированних активів і зобов'язань Підприємства повинна бути скорректирована на поправки на забалансові статті. Дані поправки можуть мати як позитивні (наприклад, у разі оренди коштів по ставці нижче ринкової), так і негативні значення (наприклад, у разі втрати товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання).

1. Орендовані основні кошти

Орендований ВАТ «Готель «Третій Рим» основні кошти балансовою вартістю на дату оцінки 1 777 тис. крб. згідно з інформацією менеджменту Підприємства орендовані по ринкових ставках. Відповідно, ринкова вартість права оренди, що розраховується як дисконтований грошовий потік від різниці фактичної і ринкової оренди, рівна нулю і, отже, внесення поправки на дану забалансову статтю не потрібно.

2. Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання ВАТ «Готель «Третій Рим» балансовою вартістю на дату оцінки 1 086 тис. крб. згідно з інформацією менеджменту Підприємства знаходиться в цілісності і збереженні і, отже, внесення поправки на дану забалансову статтю не потрібно.

Таким чином, сумарна поправка на забалансові статті ВАТ «Готель «Третій Рим» на дату оцінки становить 0 крб.

Розрахунок вартості накопичених активів

Оцінний баланс і розрахунок величини накопичених активів підприємства, що оцінюється представлений в таблиці 25.

Таблиця 25. Розрахунок вартості накопичених активів

Найменування показників

Код рядка балансу

Значення по балансу, тис. крб.

Оцінний баланс, тис. крб.

1

2

3

АКТИВИ

I. ВНЕОБОРОТНИЕ АКТИВИ

Нематеріальні активи

110

22

22

Основні кошти

120

75 071

88 697

незавершене будівництво

130

953 491

926 803

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

135

Довгострокові фінансові вкладення

140

Відкладені податкові активи

145

2 985

2 985

Інші внеоборотние активи

150

Разом по розділу I

190

1 031 569

1 018 507

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси

210

17 867

17 776

ПДВ по придбаних цінностях

220

138 289

138 289

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)

230

Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240

51 528

51 271

Короткострокові фінансові вкладення

250

Грошові кошти

260

42 237

42 237

Інші оборотні активи

270

Разом по розділу II

290

249 921

249 573

РАЗОМ АКТИВИ

300

1 281 490

1 268 080

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

510

1 069 631

937 403

Відкладені податкові зобов'язання

515

21 973

21 973

Інші довгострокові зобов'язання

520

Разом по розділу IV

590

1 091 604

959 376

V. КРАТКОСРОЧНИЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити

610

Кредиторська заборгованість

620

41 647

41 181

Заборгованість перед учасниками (засновниками) по виплаті доходів

630

Резерви майбутніх витрат

650

Інші короткострокові зобов'язання

660

Разом по розділу V

690

41 647

41 181

РАЗОМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1 133 251

1 000 557

ПОПРАВКА НА ЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Орендовані основні кошти

910

1 777

0

Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

920

1 086

0

Товари, прийняті на комісію

930

0

Списана в збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів

940

0

Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

950

0

Забезпечення зобов'язань і платежів видані

960

0

Знос житлового фонду

970

0

Знос об'єктів зовнішнього благоустрою і інших аналогічних об'єктів

980

0

0

Нематеріальні активи, отримані в користування

990

0

0

РАЗОМ ПОПРАВКА НА ЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

0

ВАРТІСТЬ НАКОПИЧЕНИХ АКТИВІВ

267 523

Таким чином, вартість накопичених активів за станом на дату оцінки становить 267 523 тис. рублів.

Оскільки акції ВАТ «Готель «Третій Рим» є акціями відкритого акціонерного товариства, які не котируються на фондових біржах, було прийняте рішення розрахувати знижку на низьку ліквідність.

У російській практиці в цей час відсутні досить докладні і обгрунтовані дослідження в області знижок за недостатню ліквідність для компаній, що некотируються на фондових ринках. Згідно з даними зарубіжних аналітиків, величина знижки на недостатню ліквідність, розрахована на основі співвідношень середніх значень мультипликаторов Р/Е в операціях по поглинанні для публічних і непублічних компаній, варіюється в діапазоні 10%-30%. Максимальне значення (30,0% відповідає загалом максимальній знижці на недостатню ліквідність, розрахованої Willamette Management Associated (www.willamette.-com/research/research.html), рівної 31,9%.

Для відкритих акціонерних товариств, акції яких не котируються на фондових біржах, знижка звичайно становить 10%.

Таким чином, значення ринкової вартості бізнесу ВАТ «Готель «Третій Рим», розраховане з використанням витратного підходу (методом чистих активів), за станом на дату оцінки становить

267 523 079× (100,00% - 10,00%) = 240 770 771 (Двісті сорок мільйонів сімсот сімдесят тисяч сімсот сімдесят один) рубель.

2.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

При пошуку російських об'єктів-аналогів ВАТ «Готель «Третій Рим» були досліджені наступні бази даних:

- аналітична база даних АК& М «Ринок злиття і поглинання»;

- щомісячний аналітичний журнал «Злиття і поглинання» - www.ma-journal.ru;

- база даних фондової біржі РТС - www.rts.ru;

- база даних фондової біржі ММВБ - www.micex.ru;

- бюлетень «Реформа»;

- интернет-сайт інформаційного агентства AK&M - www.akm.ru;

- интернет-сайт інформаційного агентства НАУФОР - www.skrin.ru;

- интернет-сайти і бази даних інших інформаційних агентств і бірж.

За результатами аналізу не було виявлено жодного підприємства готельного бізнесу, звичайні акції яких котирувалися б на дату оцінки на фондових біржах ММВБ або РТС. У зв'язку з цим, для подальшої оцінки ринкової вартості 100% звичайних іменних бездокументарних акцій ВАТ «Готель «Третій Рим» в рамках порівняльного підходу метод ринку капіталу не застосуємо.

Проведений аналіз інформації, що є у відкритому доступі, про фактично довершені операції по продажу пакетів акцій підприємств готельного бізнесу в період 2006-2007 рр. дозволив відібрати тільки одне підприємство-аналог, представлене в нижченаведеній таблиці.

Таблиця 26. Підприємство-аналог

Найменування підприємства

Пакет акцій, виставлений на аукціон, % УК

Ціна продажу пакету акцій, тис. крб.

Джерело інформації

1

2

3

4

5

1

ВАТ «Готельний комплекс «Космос»

20

570 129

Злиття і поглинання за березень 2006 р. (www.ma-journal.ru)

У номері журналу «Злиття і поглинання» за березень 2006 р. опубліковані результати операції між Урядом Москви і ВАО «Інтурист» по продажу 20% пакету акцій ВАТ «Готельний комплекс «Космос».

Таблиця 27. Характеристика підприємства-аналога ВАТ «Готель «Космос»

Інформація про підприємство

1

2

Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство «Готельний комплекс «Космос»

Місце знаходження

м. Москва

Перелік основної продукції (робіт, послуг)

Готельний бізнес

Загальна кількість і категорії випущених акцій

33,537 млн звичайних іменних акцій в бездокументарній формі

Номінальна вартість акцій

17 крб.

Загальна кількість, державний реєстраційний номер і категорії акцій,

що виставляються на продаж 20% пакет звичайних іменних бездокументарних акцій

Ціна продажу пакету акцій

570 129 тис. крб., за станом на 30 березня 2006 р.

Оскільки було знайдене тільки одне підприємство-аналог, з дати публікації результату операції купівлі-продажу якого пройшло більше за півроку, і дане підприємство не котирується на фондових ринках Росії, метод операцій в рамках порівняльного підходу до оцінки ВАТ «Готель «Третій Рим» також непридатний.

2.6 УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ

Вибір методу узгодження

Для узгодження отриманих результатів був використаний метод аналізу ієрархій.

Вибір критеріїв порівняння і обчислення їх нормованої ваги

Як критерії порівняння важливості методів в справжньому звіті виділені чотири критерії:

А-можливість відобразити дійсні наміри продавця і покупця;

Би-тип, якість, обширність даних, на основі яких проводиться аналіз;

В-здатність параметрів методів, що використовуються враховувати кон'юнктурні коливання;

Г-здатність враховувати специфічні особливості об'єкта, що впливають на його вартість (місцезнаходження, розмір, потенційна прибутковість).

У таблиці 28 побудована матриця порівняння критеріїв і розраховані значення їх нормованої ваги.

Таблиця 28. Матриця порівняння критеріїв

Критерій

Вага критерію

Нормована вага критерію

А

Би

В

Г

1

2

3

4

5

6

7

Критерій

А

1

1

1/2

1/2

0,707

0,167

Би

1

1

1/2

1/2

0,707

0,167

В

2

2

1

1

1,414

0,333

Г

2

2

1

1

1,414

0,333

РАЗОМ

4,398

1,000

Побудова матриць важливості і розрахунок ваги оцінних підходів

В таблицях 29-32 для кожного критерію побудована зворотно симетрична матриця індексів важливості оцінних підходів. Кожному параметру всіх об'єктів привласнюється важливість відповідно до вибраної шкали. Оскільки була проведена оцінка з використанням двох оцінних підходів - прибуткового (Д) і витратного (З), матриці мають розмірність 2×2.

Оскільки оцінка проводилася з метою визначення ціни купівлі-продажу, то обом підходам додані рівні ваги значущості.

Таблиця 29. Матриця порівняння критеріїв по можливості відобразити дійсні наміри продавця і покупця

Підхід

З

Д

Вага критерію

Нормована вага критерію

1

2

3

4

5

З

1

1

1,000

0,500

Д

1

1

1,000

0,500

РАЗОМ

2,000

1,000

Представляється, що більш якісні і обширні дані були надані і/або зібрані по витратному підходу.

Таблиця 30. Матриця порівняння критеріїв по типу, якості, обширність даних, на основі яких проводиться аналіз

Підхід

З

Д

Вага критерію

Нормована вага критерію

1

2

3

4

5

З

1

3

1,732

0,750

Д

1/3

1

0,577

0,250

РАЗОМ

2,309

1,000

Оскільки витратний підхід заснований в більшій мірі на апостеріорній оцінці інформації, його вага з позиції сприйнятливості до кон'юнктурних коливань буде знижена.

Таблиця 31. Матриця порівняння критеріїв по здатності параметрів методів, що використовуються враховувати кон'юнктурні коливання, що впливають на вартість

Підхід

З

Д

Вага критерію

Нормована вага критерію

1

2

3

4

5

З

1

1/3

0,577

0,250

Д

3

1

1,732

0,750

РАЗОМ

2,309

1,000

Специфічні особливості об'єкта, що оцінюється можуть бути враховані більш точно в прибутковому підході.

Таблиця 32. Матриця порівняння критеріїв по здатності враховувати специфічні особливості об'єкта, що впливають на його вартість (місцезнаходження, розмір, потенційна прибутковість)

Підхід

З

Д

Вага критерію

Нормована вага критерію

1

2

3

4

5

З

1

1/3

0,577

0,250

Д

3

1

1,732

0,750

РАЗОМ

2,309

1,000

Розрахунок підсумкового значення ваги кожного оцінного підходу, використаного при оцінці бізнесу ВАТ «Готель «Третій Рим», представлений в таблиці 33.

Таблиця 33. Розрахунок підсумкового значення ваги оцінних підходів

Підхід

Критерій

Підсумкове значення ваги оцінного підходу

А

Би

В

Г

0,167

0,167

0,333

0,333

1

2

3

4

5

6

З

0,333

0,750

0,250

0,250

0,347

Д

0,667

0,250

0,750

0,750

0,653

РАЗОМ

1,000

Узгодження результатів ринкової вартості бізнесу, що оцінюється ВАТ «Готель «Третій Рим», отриманих з використанням різних оцінних підходів, представлено в таблиці 34.

Таблиця 34. Узгодження отриманих результатів

Оцінний підхід

Вага оцінного підходу, %

Величина ринкової вартості, тис. крб.

1

2

3

Витратний

34,7

240 770 771

Прибутковий

65,3

214 568 289

Порівняльний

не застосовувався

РАЗОМ

100,0

223 660 550

Внесення коректування на контроль і розрахунок ринкової вартості пакету акцій

В справжньому звіті оцінюється 15% пакет акцій ВАТ «Готель «Третій Рим», що складається із звичайних бездокументарних іменних акцій Товариства, що не дає контролю над підприємством. Відповідно, вартість однієї акції в такому пакеті буде менше вартості однієї акції в контрольному пакеті на величину знижки на неконтрольний характер. За даними аналітиків ринку цінних паперів знижка на неконтрольний характер для пакету акцій, що оцінюється становить 25-35%, т. про. була прийнята середньозважений величина рівна 30%.

Таблиця 26. Знижки на неконтрольний характер

Кількість акцій (відсотків статутного капіталу)

Величина знижки на неконтрольний характер, %

1

2

від 75% до 100%

0

від 50% + 1 акція до 75% - 1 акція

5-15

від 25% + 1 акція до 50%

15-25

від 10% до 25%

25-35

від 1 акції до 10 % - 1 акція

35-45

Підсумкове значення ринкової вартості пакету акцій розраховувалася як твір вартості бізнесу 100% пакету звичайних іменних бездокументарних акцій на коефіцієнт контролю і частку пакету звичайних акцій, що оцінюється в загальній кількості звичайних акцій акціонерного товариства.

223 660 550 × (100,00% - 30,00%) × 15,00% = 23 484 357 рублів.

Таким чином, підсумкова величина ринкової вартості 15% пакету звичайних бездокументарних іменних акцій ВАТ «Готель «Третій Рим» за станом на 30 вересня 2007 р., округленно до трьох цифр, що означають становить

23 500 000 (Двадцять три мільйона п'ятсот тисяч) рублів.

ВИСНОВОК

У даній курсовій роботі представлений спосіб розрахунку ринкової вартості миноритарного пакету акцій готелю «Третій Рим». У зв'язку з особливостями розвитку російського ринку акцій (акції більшої частини російського ВАТА не котируються на організованому ринку цінних паперів) вартість пакету акцій розрахована за допомогою методології розрахунку ринкової вартості бізнесу.

Динаміка чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим» має складну залежність у часі, що викликано реалізацією інвестиційного проекту по реконструкції будівлі і введення в експлуатацію готелю «Стратег». У зв'язку з цим, єдиним методом в рамках прибуткового підходу, що дозволив отримати коректний результат, з'явився метод дисконтування чистого грошового потоку.

У рамках витратного підходу був вибраний метод скорректированних чистих активів, як що найбільш точно відображає вартість підприємства, як єдиного продовжуючого функціонування майнового комплексу.

У зв'язку з тим, що було знайдене тільки одне підприємство-аналог, з дати публікації результату операції купівлі-продажу якого пройшло більше за півроку, і дане підприємство не котирується на фондових ринках Росії, порівняльний підхід був визнаний непридатним.

Оскільки акції ВАТ «Готель «Третій Рим» є акціями відкритого акціонерного товариства, які не котируються на фондових біржах, виникла необхідність розрахувати знижку на низьку ліквідність. Знижка на недостатню ліквідність внесена в рамках прибуткового і витратного підходів.

Значення ринкової вартості пакету акцій розраховувалося як твір вартості бізнесу 100% пакету звичайних іменних бездокументарних акцій на коефіцієнт контролю і частку пакету звичайних акцій, що оцінюється в загальній кількості звичайних акцій акціонерного товариства.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. (з урахуванням Указів Президента Російської Федерації від 09 січня 1996 р. №20, від 10 лютого 1996 р. №173, від 09 червня 2001 р. №679, від 25 липня 2003 р. №841, Федеральних конституційних законів від 25 березня 2004 р. №1-ФКЗ, від 14 жовтня 2005 р. №6-ФКЗ, від 12 липня 2006 р. №2-ФКЗ, від 30 грудня 2006 р. №6-ФКЗ);

2. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша) від 30 листопада 1994 р. №51-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 20 лютого 1996 р. №18-ФЗ, від 12 серпня 1996 р. №111-ФЗ, від 08 липня 1999 р. №138-ФЗ, від 16 квітня 2001 р. №45-ФЗ, від 15 травня 2001 р. №54-ФЗ, від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 14 листопада 2002 р. №161-ФЗ, від 26 листопада 2002 р. №152-ФЗ, від 10 січня 2003 р. №15-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №182-ФЗ, від 29 червня 2004 р. №58-ФЗ, від 29 липня 2004 р. №97-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №192-ФЗ, від 30 грудня 2004 р. №213-ФЗ, від 30 грудня 2004 р. №217-ФЗ, від 02 липня 2005 р. №83-ФЗ, від 21 липня 2005 р. №109-ФЗ, від 03 січня 2006 р. №6-ФЗ, від 10 січня 2006 р. №18-ФЗ, від 03 червня 2006 р. №73-ФЗ, від 30 червня 2006 р. №93-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №138-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №175-ФЗ, від 04 грудня 2006 р. №201-ФЗ, від 18 грудня 2006 р. №231-ФЗ, від 18 грудня 2006 р. №232-ФЗ, від 05 лютого 2007 р. №13-ФЗ, від 26 червня 2007 р. №118-ФЗ, з изм., внесеними Федеральним законом від 29 грудня 2006 р. №258-ФЗ);

3. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга) від 26 січня 1996 р. №14-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 12 серпня 1996 р. №110-ФЗ, від 24 жовтня 1997 р. №133-ФЗ, від 17 грудня 1999 р. №213-ФЗ, від 26 листопада 2002 р. №152-ФЗ, від 10 січня 2003 р. №8-ФЗ, від 10 січня 2003 р. №15-ФЗ, від 26 березня 2003 р. №37-ФЗ, від 11 листопада 2003 р. №138-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №182-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №189-ФЗ, від 30 грудня 2004 р. №219-ФЗ, від 21 березня 2005 р. №22-ФЗ, від 09 травня 2005 р. №45-ФЗ, від 18 липня 2005 р. №89-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №276-ФЗ, від 26 січня 2007 р. №5-ФЗ, від 20 квітня 2007 р. №53-ФЗ, від 26 червня 2007 р. №118-ФЗ, з изм., внесеними Федеральним законом від 26 січня 1996 р. №15-ФЗ, Постановою Конституційного Суду РФ від 23 грудня 1997 р. №21-П, Федеральним законом від 18 грудня 2006 р. №231-ФЗ);

4. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина третя) від 26 листопада 2001 р. №146-ФЗ (в ред. Федерального законів від 02 грудня 2004 р. №156-ФЗ, від 03 червня 2006 р. №73-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 18 грудня 2006 р. №231-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. №258-ФЗ);

5. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша) від 31 липня 1998 р. №146-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 09 липня 1999 р. №154-ФЗ, від 02 січня 2000 р. №13-ФЗ, від 05 серпня 2000 р. №118-ФЗ (ред. 24 березня 2001 р.), від 28 грудня 2001 р. №180-ФЗ, від 29 грудня 2001 р. №190-ФЗ, від 30 грудня 2001 р. №196-ФЗ, Митного кодексу РФ від 28 травня 2003 р. №61-ФЗ, Федеральних законів від 06 червня 2003 р. №65-ФЗ, від 30 червня 2003 р. №86-ФЗ, від 07 липня 2003 р. №104-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №185-ФЗ, від 29 червня 2004 р. №58-ФЗ, від 29 липня 2004 р. №95-ФЗ, від 02 листопада 2004 р. №127-ФЗ, від 01 липня 2005 р. №78-ФЗ, від 04 листопада 2005 р. №137-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №137-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №268-ФЗ, від 26 квітня 2007 р. №64-ФЗ, від 17 травня 2007 р. №83-ФЗ, від 17 травня 2007 р. №84-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 30 березня 1999 р. №51-ФЗ, від 31 липня 1998 р. №147-ФЗ (ред. 09 липня 2002 р.), Визначенням Конституційного Суду РФ від 06 грудня 2001 р. №257-Про);

6. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05 серпня 2000 р. №117-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 05 серпня 2000 р. №118-ФЗ, від 29 грудня 2000 р. №166-ФЗ, від 30 травня 2001 р. №71-ФЗ, від 06 серпня 2001 р. №110-ФЗ, від 07 серпня 2001 р. №118-ФЗ, від 08 серпня 2001 р. №126-ФЗ, від 27 листопада 2001 р. №148-ФЗ, від 29 листопада 2001 р. №158-ФЗ, від 28 грудня 2001 р. №179-ФЗ (ред. 31 грудня 2002 р.), від 29 грудня 2001 р. №187-ФЗ, від 31 грудня 2001 р. №198-ФЗ, від 29 травня 2002 р. №57-ФЗ, від 24 липня 2002 р. №104-ФЗ, від 24 липня 2002 р. №110-ФЗ (ред. 31 грудня 2002 р.), від 25 липня 2002 р. №116-ФЗ, від 27 грудня 2002 р. №182-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №187-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №190-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №191-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №193-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №196-ФЗ, від 06 травня 2003 р. №51-ФЗ, від 22 травня 2003 р. №55-ФЗ, Митного кодексу РФ від 28 травня 2003 р. №61-ФЗ, Федеральних законів від 06 червня 2003 р. №65-ФЗ, від 23 червня 2003 р. №78-ФЗ, від 30 червня 2003 р. №86-ФЗ, від 07 липня 2003 р. №105-ФЗ, від 07 липня 2003 р. №110-ФЗ, від 07 липня 2003 р. №117-ФЗ, від 11 листопада 2003 р. №139-ФЗ, від 11 листопада 2003 р. №147-ФЗ, від 11 листопада 2003 р. №148-ФЗ, від 08 грудня 2003 р. №163-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №178-ФЗ, від 05 квітня 2004 р. №16-ФЗ, від 29 червня 2004 р. №58-ФЗ, від 30 червня 2004 р. №60-ФЗ, від 30 червня 2004 р. №62-ФЗ, від 20 липня 2004 р. №65-ФЗ, від 20 липня 2004 р. №66-ФЗ, від 20 липня 2004 р. №70-ФЗ, від 28 липня 2004 р. №83-ФЗ, від 28 липня 2004 р. №84-ФЗ, від 28 липня 2004 р. №86-ФЗ, від 29 липня 2004 р. №95-ФЗ, від 18 серпня 2004 р. №102-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №103-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №105-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №107-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №108-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №109-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №110-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №112-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. №122-ФЗ, від 04 жовтня 2004 р. №124-ФЗ, від 02 листопада 2004 р. №127-ФЗ, від 29 листопада 2004 р. №141-ФЗ, від 28 грудня 2004 р. №183-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №203-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №204-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №208-ФЗ, від 30 грудня 2004 р. №212-ФЗ, від 18 травня 2005 р. №50-ФЗ, від 03 червня 2005 р. №55-ФЗ, від 06 червня 2005 р. №58-ФЗ, від 18 червня 2005 р. №62-ФЗ, від 18 червня 2005 р. №63-ФЗ, від 18 червня 2005 р. №64-ФЗ, від 29 червня 2005 р. №68-ФЗ, від 30 червня 2005 р. №71-ФЗ, від 30 червня 2005 р. №74-ФЗ, від 01 липня 2005 р. №78-ФЗ, від 18 липня 2005 р. №90-ФЗ, від 21 липня 2005 р. №93-ФЗ, від 21 липня 2005 р. №101-ФЗ, від 21 липня 2005 р. №106-ФЗ, від 21 липня 2005 р. №107-ФЗ, від 22 липня 2005 р. №117-ФЗ, від 22 липня 2005 р. №118-ФЗ, від 22 липня 2005 р. №119-ФЗ, від 20 жовтня 2005 р. №131-ФЗ, від 05 грудня 2005 р. №155-ФЗ, від 06 грудня 2005 р. №158-ФЗ, від 20 грудня 2005 р. №168-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. №201-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. №205-ФЗ, від 10 січня 2006 р. №16-ФЗ, від 28 лютого 2006 р. №28-ФЗ, від 13 березня 2006 р. №39-ФЗ, від 03 червня 2006 р. №73-ФЗ, від 03 червня 2006 р. №75-ФЗ, від 30 червня 2006 р. №93-ФЗ, від 18 липня 2006 р. №119-ФЗ, від 26 липня 2006 р. №134-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №137-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №144-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №151-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №153-ФЗ, від 16 жовтня 2006 р. №160-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №175-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №176-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №177-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №178-ФЗ, від 10 листопада 2006 р. №191-ФЗ, від 04 грудня 2006 р. №201-ФЗ, від 05 грудня 2006 р. №208-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. №244-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №268-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №276-ФЗ, від 16 травня 2007 р. №75-ФЗ, з изм., внесеними Федеральним законом від 24 грудня 2002 р. №176-ФЗ, Визначенням Конституційного Суду Російської Федерації від 14 січня 2003 р. №129-О, Федеральними законами від 23 грудня 2003 р. №186-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №205-ФЗ, Визначенням Конституційного Суду Російської Федерації від 13 червня 2006 р. №272-О, від 13 червня 2006 р. №274-О, Федеральними законами від 18 грудня 2006 р. №232-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. №257-ФЗ);

7. Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003 р. №61-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 29 червня 2004 р. №58-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №118-ФЗ, від 11 листопада 2004 р. №139-ФЗ, від 18 липня 2005 р. №90-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. №204-ФЗ, від 10 січня 2006 р. №16-ФЗ, від 18 лютого 2006 р. №26-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №266-ФЗ, від 06 червня 2007 р. №88-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 23 грудня 2003 р. №186-ФЗ, від 19 грудня 2006 р. №238-ФЗ);

8. Бюджетний кодекс Російської Федерації від 31 липня 1998 р. №145-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 05 серпня 2000 р. №116-ФЗ, від 08 серпня 2001 р. №126-ФЗ, від 29 травня 2002 р. №57-ФЗ, від 10 липня 2002 р. №86-ФЗ, від 24 липня 2002 р. №104-ФЗ, від 24 липня 2002 р. №110-ФЗ, від 07 липня 2003 р. №117-ФЗ, від 07 липня 2003 р. №123-ФЗ, від 11 листопада 2003 р. №147-ФЗ, від 11 листопада 2003 р. №148-ФЗ, від 08 грудня 2003 р. №158-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №184-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №186-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №111-ФЗ, від 20 серпня 2004 р. №120-ФЗ, від 23 грудня 2004 р. №174-ФЗ, від 28 грудня 2004 р. №182-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №195-ФЗ, від 09 травня 2005 р. №49-ФЗ, від 01 липня 2005 р. №78-ФЗ, від 12 жовтня 2005 р. №127-ФЗ, від 19 грудня 2005 р. №159-ФЗ, від 22 грудня 2005 р. №176-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. №197-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. №198-ФЗ, від 03 січня 2006 р. №6-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, від 16 жовтня 2006 р. №160-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №175-ФЗ, від 04 грудня 2006 р. №201-ФЗ, від 19 грудня 2006 р. №237-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №265-ФЗ, від 20 квітня 2007 р. №53-ФЗ, від 26 квітня 2007 р. №63-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 31 грудня 1999 р. №227-ФЗ, від 27 грудня 2000 р. №150-ФЗ, від 30 грудня 2001 р. №194-ФЗ, 09 липня 1999 р. №159-ФЗ (ред. 09 липня 2002 р.), від 24 грудня 2002 р. №176-ФЗ, Постановою Конституційного Суду Російської Федерації від 17 червня 2004 р. №12-П, Федеральними законами від 23 грудня 2004 р. №173-ФЗ, від 26 грудня 2005 р. №189-ФЗ, від 19 грудня 2006 р. №238-ФЗ);

9. Федеральний закон від 19 грудня 2006 р. №238-ФЗ «Про федеральний бюджет на 2007 р.» (в ред. Федеральних законів від 15 травня 2007 р. №74-ФЗ, від 07 червня 2007 р. №98-ФЗ);

10. Федеральний закон від 19 грудня 2006 р. №235-ФЗ «Про страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань на 2007 рік»;

11. Федеральний закон від 26 грудня 1995 р. №208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (в ред. Федеральних законів від 13 червня 1996 р. №65-ФЗ, від 24 травня 1999 р. №101-ФЗ, від 07 серпня 2001 р. №120-ФЗ, від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 31 жовтня 2002 р. №134-ФЗ, від 27 лютого 2003 р. №29-ФЗ, від 24 лютого 2004 р. №5-ФЗ, від 06 квітня 2004 р. №17-ФЗ, від 02 грудня 2004 р. №153-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №192-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. №194-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. №208-ФЗ, від 05 січня 2006 р. №7-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №138-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №146-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №155-ФЗ, від 05 лютого 2007 р. №13-ФЗ, з изм., внесеними Федеральним законом від 18 грудня 2006 р. №231-ФЗ);

12. Федеральний закон від 29 липня 1998 р. №136-ФЗ «Про особливості емісії і обіг державних і муніципальних цінних паперів» (в ред. Федерального закону від 18 липня 2005 р. №90-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 26 грудня 2005 р. №189-ФЗ, від 19 грудня 2006 р. №283-ФЗ, від 26 квітня 2007 р. №63-ФЗ);

13. Федерального закону від 29 липня 1998 р. №135-ФЗ «Про оцінну діяльність в Російській Федерації» (в ред. Федеральних законів від 21 грудня 2001 р. №178-ФЗ, від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 14 листопада 2002 р. №143-ФЗ, від 10 січня 2003 р. №15-ФЗ, від 27 лютого 2003 р. №29-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. №122-ФЗ, від 05 січня 2006 р. №7-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №157-ФЗ, від 05 лютого 2007 р. №13-ФЗ);

14. Федеральний закон від 02 грудня 1990 р. №395-1 «Про банки і банківську діяльність» (в ред. Федеральних законів від 03 лютого 1996 р. №17-ФЗ, від 31 липня 1998 р. №151-ФЗ, від 05 липня 1999 р. №126-ФЗ, від 08 липня 1999 р. №136-ФЗ, від 19 червня 2001 р. №82-ФЗ, від 07 серпня 2001 р. №121-ФЗ, від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 30 червня 2003 р. №86-ФЗ, від 08 грудня 2003 р. №169-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №181-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №185-ФЗ, від 29 червня 2004 р. №58-ФЗ, від 29 липня 2004 р. №97-ФЗ, від 02 листопада 2004 р. №127-ФЗ, від 29 грудня 2004 р. №192-ФЗ, від 30 грудня 2004 р. №219-ФЗ, від 21 липня 2005 р. №106-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, від 03 травня 2006 р. №60-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №140-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. №246-ФЗ, від 17 травня 2007 р. №83-ФЗ, з изм., внесеними Постановою Конституційного Суду Російської Федерації від 23 лютого 1999 р. №4-П, Федеральним законом від 08 липня 1999 р. №144-ФЗ);

15. Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. №129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (в ред. Федеральних законів від 23 липня 1998 р. №123-ФЗ, від 28 березня 2002 р. №32-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №187-ФЗ, від 31 грудня 2002 р. №191-ФЗ, від 10 січня 2003 р. №8-ФЗ, Митного кодексу РФ від 28 травня 2003 р. №61-ФЗ, Федеральних законів від 30 червня 2003 р. №86-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №183-ФЗ);

16. Федеральний закон від 09 липня 1999 р. №160-ФЗ «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» (в ред. Федеральних законів від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 25 липня 2002 р. №117-ФЗ, від 08 грудня 2003 р. №169-ФЗ, від 22 липня 2005 р. №117-ФЗ, від 03 червня 2006 р. №75-ФЗ, від 26 червня 2007 р. №118-ФЗ);

17. Федеральний закон від 25 лютого 1999 р. №39-ФЗ «Про інвестиційну діяльність в Російській Федерації, здійснюваній в формі капітальних вкладень» (в ред. Федеральних законів от02 січня 2000 р. №22-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. №122-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, від 18 грудня 2006 р. №232-ФЗ);

18. Федеральний закон від 30 грудня 2004 р. №218-ФЗ «Про кредитні історії» (в ред. Федерального закону від 21 липня 2005 р. №110-ФЗ);

19. Федеральний закон від 08 серпня 2004 р. №128-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності» (в ред. Федеральних законів від 13 березня 2002 р. №28-ФЗ, від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 09 грудня 2002 р. №164-ФЗ, від 10 січня 2003 р. №17-ФЗ, від 27 лютого 2003 р. №29-ФЗ, від 11 березня 2003 р. №32-ФЗ, від 26 березня 2003 р. №36-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №185-ФЗ, від 02 листопада 2004 р. №127-ФЗ, від 21 березня 2005 р. №20-ФЗ, від 02 липня 2005 р. №80-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. №200-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №156-ФЗ, від 04 грудня 2006 р. №201-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. №244-ФЗ, від 29 грудня 2006 р. №252-ФЗ, від 05 лютого 2007 р. №13-ФЗ);

20. Федеральний закон від 12 січня 1996 р. №7-ФЗ «Про некомерційні організації» (в ред. Федеральних законів від 26 листопада 1998 р. №174-ФЗ, від 08 липня 1999 р. №140-ФЗ, від 21 березня 2002 р. №31-ФЗ, від 28 грудня 2002 р. №185-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №179-ФЗ, від 10 січня 2006 р. №18-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, від 03 листопада 2006 р. №175-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №274-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №276-ФЗ, від 02 березня 2007 р. №24-ФЗ, від 17 травня 2007 р. №83-ФЗ, від 26 червня 2007 р. №118-ФЗ, з изм., внесеними Федеральним законом від 17 травня 2007 р. №82-ФЗ);

21. Федеральний закон від 21 грудня 2001 р. №178-ФЗ «Про приватизацію державного і муніципального майна» (в ред. Федеральних законів від 27 лютого 2003 р. №29-ФЗ, від 09 травня 2005 р. №43-ФЗ, від 18 червня 2005 р. №60-ФЗ, від 18 липня 2005 р. №90-ФЗ, від 31 грудня 2005 р. №199-ФЗ, від 05 січня 2006 р. №7-ФЗ, від 17 квітня 2006 р. №53-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №155-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 26 грудня 2005 р. №189-ФЗ, від 19 грудня 2006 р. №238-ФЗ);

22. Федеральний закон від 22 квітня 1996 р. №39-ФЗ «Про ринок цінних паперів» (в ред. Федеральних законів від 26 листопада 1998 р. №182-ФЗ, від 08 июля1999 м. №139-ФЗ, від 07 серпня 2001 р. №121-ФЗ, від 28 грудня 2002 р. №185-ФЗ, від 29 червня 2004 р. №58-ФЗ, від 28 липня 2004 р. №89-ФЗ, від 07 березня 2005 р. №16-ФЗ, від 18 червня 2005 р. №61-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. №94-ФЗ, від 05 січня 2006 р. №7-ФЗ, від 15 квітня 2006 р. №51-ФЗ, від 27 липня 2006 р. №138-ФЗ, від 16 жовтня 2006 р. №160-ФЗ, від 30 грудня 2006 р. №282-ФЗ, від 17 травня 2007 р. №83-ФЗ, з изм., внесеними Федеральним законом від 26 квітня 2007 р. №63-ФЗ);

23. Федеральний закон від 29 жовтня 1998 р. №164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» (в ред. Федеральних законів від 29 січня 2002 р. №10-ФЗ, від 22 серпня 2004 р. №122-ФЗ, від 18 липня 2005 р. №90-ФЗ, від 26 липня 2006 р. №130-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 24 грудня 2002 р. №176-ФЗ, від 23 грудня 2003 р. №186-ФЗ);

24. «Патентний закон Російської Федерації» від 23 вересня 1992 р. №3517-1 (в ред. Федеральних законів від 07 лютого 2003 р. №22-ФЗ, від 02 лютого 2006 р. №19-ФЗ, з изм., внесеними Федеральними законами від 27 грудня 2000 р. №150-ФЗ, від 30 грудня 2001 р. №194-ФЗ, від 24 грудня 2002 р. №176-ФЗ);

25. Постанова Уряду Російської Федерації від 06 липня 2001 р. №519 «Про затвердження стандартів оцінки» (в ред. Постанови Уряду Російської Федерації від 14 грудня 2006 р. №767);

26. Постанова Міністерства труда і соціального розвитку Російської Федерації від 21 серпня 1998 р. №37 «Кваліфікаційний довідник посад керівників, фахівців і інших службовців» (в ред. Постанов Мінтруда Російської Федерації від 21 січня 2000 р. №7, від 04 серпня 2000 р. №57, від 20 квітня 2001 р. №35, від 31 травня 2002 р. № 38, від 20 червня 2002 р. №44, від 28 липня 2003 р. №59, від 12 листопада. 2003 м. №75, Наказів Мінздравсоцразвітія РФ від 25 липня 2005 р. №461, від 07 листопада 2006 р. №749);

27. Постанова Міністерства труда і соціального розвитку Російської Федерації від 27 листопада 1996 р. №11 «Про затвердження кваліфікаційної характеристики по посаді «оцінювач» (експерт за оцінкою майна)»;

28. Постанова Уряду Російської Федерації від 14 лютого 2006 р. №87 «Про твердження правив визначення нормативної ціни належного приватизації державного або муніципального майна»;

29. Постанова Уряду Російської Федерації від 31 серпня 1999 р. №975 «Про твердження правив віднесення галузей (подотраслей) економіки до класу професійного ризику» (в ред. Постанов Уряду Російської Федерації від 27 травня 2000 р. №415, від 21 грудня 2000 р. №996, від 26 грудня 2001 р. №907, від 08 серпня 2003 р. №476);

30. Постанова Уряд Російської Федерації від 04 березня 1996 р. №229 «Про випуск облігацій внутрішньої державної валютної облігаційної позики» (в ред. Постанови Уряду РФ від 13 серпня 1996 р. №995, від 24 серпня 2004 р. №433);

31. Європейські стандарти оцінки ЕСО-2000;

32. Міжнародні стандарти оцінки МСО-2005;

33. «Методичні рекомендації по визначенню ринкової вартості права оренди земельних дільниць» (утв. Розпорядженням Мінімущества Росії від 10 квітня 2003 р. №1102-р «Про затвердження методичних рекомендацій по визначенню ринкової вартості права оренди земельних дільниць»);

34. «Методичним керівництвом по аналізу і оцінці прав вимоги (дебіторської заборгованості) при зверненні стягнення на майно організацій-боржників» Стандарт оцінки СТО ФДЦ 13-05-98;

35. Постанова Уряду РФ від 09 січня 1997 р. №24 «Про порядок ведіння зведених (консолідованих) обліку, звітності і балансу фінансово-промислової групи»;

36. Наказ Міністерства фінансів Російської Федерації від 31 жовтня 2000 р. №94н «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції по його застосуванню» (в ред. Наказів Мінфіну РФ від 07 травня 2003 р. №38н, від 18 вересня 2006 р. №115н);

37. Наказ Мінфіну РФ від 30 грудня 1996 р. №112 «Про методичні рекомендації по складанню і представленню зведеної бухгалтерської звітності» (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 12 травня 1999 р. №36н);

38. Наказ Міністерства фінансів РФ від 30 березня 2001 р. №26н «Про затвердження положення по бухгалтерському обліку «Облік основних коштів» ПБУ 6/01 (в ред. Наказів Мінфіну РФ від 18 травня 2002 р. №45н, від 12 грудня 2005 р. №147н, від 18 вересня 2006 р. №116н, від 27 листопада 2006 р. №156н);

39. СТО РОО 21-01-98. Оцінка нерухомості. Основні положення;

40. СТО РОО 10-02-95 Декларація РОО. Основні положення;

41. СТО РОО 20-01-96. Загальні поняття і принципи оцінки. Основні положення;

42. СТО РОО 20-02-96. Ринкова вартість як база оцінки. Основні положення;

43. СТО РОО 20-03-96. Бази оцінки, відмінні від ринкової вартості. Основні положення;

44. СТО РОО 20-06-96. Класифікатор послуг за оцінкою майна. Основні положення;

45. СТО РОО 27-01-99. Кодекс професійної етики членів РОО;

46. СТО РОО 24-01-96. Вартість діючого підприємства як база оцінки. Основні положення.

47.

48. Брейли Р., Майерс С. Прінципи корпоративних фінансів. - М.: Олімп-Бізнес. - 1997.

49. Грязнова А. Г., Федотова М. А. «Оцінка бізнесу». - М.: Фінанси і статистика. - 2007.

50. Дамодаран А. «Інвестиційна оцінка. Інструменти і методи оцінки будь-яких активів». - М.: Альпина Бізнес Букс. - 2004.

51. Егерев И. А. «Вартість бізнесу: мистецтво управління: Учбова допомога». М.: Справа, 2003.

52. Пратт Ш. П. «Оцінка бізнесу. Знижки і премії». - М.: ЗАТ «Квінто-Менеджмент». - 2005.

53. Еванс Ф. Ч., Бішоп Д. М. «Оцінка компаній при злитті і поглинанні».

54. Рутгайзер В. М. Оценка вартості бізнесу.

55. http://www.russiansecurities.ru/6.html

56. http://www.cumo.ru/ocenka/us29.html

ДОДАТКУ

1. Розрахункові таблиці

Таблиця 1. Ретроспектива чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим»

Показник

I квартал 2004 р.

II квартал 2004 р.

III квартал 2004 р.

IV квартал 2004 р.

I квартал 2005 р.

II квартал 2005 р.

III квартал 2005 р.

IV квартал 2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чистий прибуток

7 713

6 176

12 087

13 258

4 135

-2 870

-10 007

2 021

Амортизація

380

416

722

589

665

680

771

809

Оборотні активи на початок періоду

112 615

70 380

70 692

74 007

96 972

101 931

170 718

177 356

Оборотні активи на кінець періоду

70 380

70 692

74 007

96 972

101 931

170 718

177 356

636 414

Короткострокові зобов'язання на початок періоду

8 896

20 392

10 465

21 855

6 044

41 428

7 553

6 253

Короткострокові зобов'язання на кінець періоду

20 392

10 465

21 855

6 044

41 428

7 553

6 253

8 896

Приріст чистого оборотного капіталу

-53 731

10 239

-8 075

38 776

-30 425

102 662

7 938

456 415

Довгострокові зобов'язання на початок періоду

122 715

125 385

186 105

201 754

282 262

288 857

512 915

711 195

Довгострокові зобов'язання на кінець періоду

125 385

186 105

201 754

282 262

288 857

512 915

711 195

1 029 931

Приріст довгострокових зобов'язань

2 670

60 720

15 649

80 508

6 595

224 058

198 280

318 736

Капітальні вкладення

59 887

57 316

34 752

54 535

41 247

114 414

183 064

0

Чистий грошовий потік

4 607

-243

1 781

1 044

573

4 792

-1 958

-134 849

Таблиця 2. Ретроспектива чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим» (продовження)

Показник

I квартал 2006 р.

II квартал 2006 р.

III квартал 2006 р.

IV квартал 2006 р.

I квартал 2007 р.

II квартал 2007 р.

1

10

11

12

13

14

15

Чистий прибуток

30 988

-30 535

38 806

-14 067

-11 536

26 660

Амортизація

819

2 139

4 615

4 687

4 806

4 853

Оборотні активи на початок періоду

636 414

723 641

238 804

241 974

228 748

241 885

Оборотні активи на кінець періоду

723 641

238 804

241 974

228 748

241 885

249 921

Короткострокові зобов'язання на початок періоду

8 896

12 946

72 036

63 287

32 648

37 374

Короткострокові зобов'язання на кінець періоду

12 946

72 036

63 287

32 648

37 374

41 647

Приріст чистого оборотного капіталу

83 177

-543 927

11 919

17 413

8 411

3 763

Довгострокові зобов'язання на початок періоду

1 029 931

1 148 065

1 145 979

1 130 697

1 126 441

1 117 172

Довгострокові зобов'язання на кінець періоду

1 148 065

1 145 979

1 130 697

1 126 441

1 117 172

1 091 604

Приріст довгострокових зобов'язань

118 134

-2 086

-15 282

-4 256

-9 269

-25 568

Капітальні вкладення

63 577

429 421

17 493

0

0

100

Чистий грошовий потік

3 187

84 024

-1 273

-31 049

-24 410

2 082

Таблиця 6 Прогноз доходів від операційної діяльності, тис. крб.

Виручка від реалізації

Одиниця вимірювання

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

II кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Виручка від реалізації номерного фонду (СТРАТЕГ)

тис. крб.

63 106

63 921

65 981

71 975

67 523

68 395

70 269

76 653

71 912

72 841

Виручка від реалізації номерного фонду (ТРЕТІЙ РИМ)

тис. крб.

41 353

41 887

43 237

47 165

44 248

44 819

46 048

50 231

47 124

47 733

Виручка від ресторанної діяльності

тис. крб.

2 611

2 645

2 730

2 979

2 794

2 830

2 908

3 172

2 976

3 014

Виручка від організації живлення

тис. крб.

1 299

1 299

1 390

1 390

1 390

1 390

1 480

1 480

1 480

1 480

Інша виручка

тис. крб.

10 446

10 581

10 922

11 914

11 177

11 321

11 632

12 688

11 904

12 057

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

тис. крб.

118 815

120 333

124 260

135 423

127 132

128 756

132 337

144 225

135 396

137 125

Отримано ПДВ

тис. крб.

21 387

21 660

22 367

24 376

22 884

23 176

23 821

25 961

24 371

24 683

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ з ПДВ

тис. крб.

140 202

141 993

146 627

159 799

150 016

151 932

156 158

170 186

159 767

161 808

Таблиця 6(продовження). Прогноз доходів від операційної діяльності, тис. крб.

Виручка від реалізації

Одиниця вимірювання

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

II кв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

III кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Виручка від реалізації номерного фонду (СТРАТЕГ)

тис. крб.

74 486

81 252

76 227

77 211

79 857

87 112

81 724

82 779

84 649

92 339

86 627

87 746

Виручка від реалізації номерного фонду (ТРЕТІЙ РИМ)

тис. крб.

48 811

53 245

49 952

50 597

51 739

56 440

52 949

53 633

54 844

59 826

56 126

56 850

Виручка від ресторанної діяльності

тис. крб.

3 082

3 362

3 154

3 195

3 290

3 589

3 367

3 410

3 487

3 804

3 569

3 615

Виручка від організації живлення

тис. крб.

1 569

1 569

1 569

1 569

1 663

1 663

1 663

1 663

1 763

1 763

1 763

1 763

Інша виручка

тис. крб.

12 330

13 450

12 618

12 781

13 160

14 355

13 467

13 641

13 949

15 216

14 275

14 460

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

тис. крб.

140 277

152 879

143 520

145 353

149 709

163 159

153 170

155 127

158 692

172 948

162 360

164 434

Отримано ПДВ

тис. крб.

25 250

27 518

25 834

26 164

26 948

29 369

27 571

27 923

28 565

31 131

29 225

29 598

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ з ПДВ

тис. крб.

165 527

180 397

169 353

171 516

176 657

192 527

180 740

183 049

187 256

204 079

191 585

194 032

Виручка від реалізації

Одиниця вимірювання

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IV кв. 2013 р.

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

IV кв. 2015 р.

1

2

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Виручка від реалізації номерного фонду (СТРАТЕГ)

тис. крб.

89 728

97 879

91 825

93 011

95 111

103 752

97 334

98 591

100 818

109 977

103 174

104 507

Виручка від реалізації номерного фонду (ТРЕТІЙ РИМ)

тис. крб.

58 134

63 416

59 493

60 262

61 622

67 221

63 063

63 877

65 320

71 254

66 847

67 710

Виручка від ресторанної діяльності

тис. крб.

3 697

4 032

3 783

3 832

3 918

4 274

4 010

4 062

4 153

4 531

4 251

4 305

Виручка від організації живлення

тис. крб.

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

Інша виручка

тис. крб.

14 786

16 129

15 132

15 327

15 673

17 097

16 040

16 247

16 614

18 123

17 002

17 222

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

тис. крб.

168 108

183 220

171 996

174 194

178 088

194 107

182 210

184 540

188 668

205 648

193 037

195 507

Отримано ПДВ

тис. крб.

30 259

32 980

30 959

31 355

32 056

34 939

32 798

33 217

33 960

37 017

34 747

35 191

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ з ПДВ

тис. крб.

198 367

216 199

202 955

205 549

210 144

229 046

215 008

217 758

222 628

242 664

227 783

230 698

Таблиця 6 (продовження). Прогноз доходів від операційної діяльності, тис. крб.

Виручка від реалізації

Одиниця вимірювання

I кв. 2016 р.

II кв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

1

2

37

38

39

40

41

42

Виручка від реалізації номерного фонду (СТРАТЕГ)

тис. крб.

106 867

116 576

109 365

110 777

113 279

123 570

Виручка від реалізації номерного фонду (ТРЕТІЙ РИМ)

тис. крб.

69 239

75 529

70 857

71 772

73 393

80 061

Виручка від ресторанної діяльності

тис. крб.

4 403

4 803

4 506

4 564

4 667

5 091

Виручка від організації живлення

тис. крб.

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

1 763

Інша виручка

тис. крб.

17 611

19 210

18 022

18 255

18 667

20 363

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

тис. крб.

199 882

217 881

204 513

207 132

211 769

230 848

Отримано ПДВ

тис. крб.

35 979

39 219

36 812

37 284

38 118

41 553

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ з ПДВ

тис. крб.

235 861

257 099

241 325

244 415

249 888

272 400

Таблиця 9. Умовно-постійні витрати, що сходять в собівартість, тис. крб.

Показники

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

II кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

По основній діяльності.

ЗП з відрахуваннями

16 299

16 299

17 440

17 440

17 248

17 062

18 573

18 573

18 308

18 171

Придбання сировини і матеріалів

3 068

3 128

3 181

3 235

3 290

3 347

3 400

3 454

3 508

3 564

Електроенергія і комунальні платежі

1 017

1 400

1 424

1 034

1 034

1 424

1 446

1 051

1 051

1 446

Експлуатація і поточний ремонт

3 898

4 068

4 137

4 208

4 280

4 353

4 422

4 492

4 563

4 636

Транспорт

200

204

207

211

214

218

222

225

229

232

Орендні платежі

7 473

14 676

9 626

9 626

9 626

14 881

14 930

14 930

14 930

14 930

Інші

3 390

3 456

3 515

3 575

3 636

3 698

3 756

3 816

3 877

3 938

Амортизація ОС

2 577

2 654

2 720

2 788

2 858

4 597

4 712

4 830

4 951

5 075

По неосновній діяльності.

ЗП з відрахуваннями

6 758

6 758

7 231

7 231

7 231

7 231

7 701

7 701

7 701

7 604

Придбання сировини і матеріалів

2 373

2 373

2 413

2 455

2 497

2 539

2 579

2 620

2 662

2 704

Електроенергія і комунальні платежі

200

200

203

207

210

214

217

221

224

228

Експлуатація і поточний ремонт

300

300

305

310

316

321

326

331

337

342

Транспорт

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

Інші

620

620

631

641

652

663

674

685

695

707

РАЗОМ умовно-постійні витрати, не включаючи ПДВ

48 192

56 155

53 054

52 982

53 113

60 570

62 981

62 951

63 058

63 599

Оплачено ПДВ

4 061

5 480

4 619

4 594

4 640

5 702

5 759

5 732

5 778

5 895

Умовно-постійні витрати, включаючи ПДВ

52 253

61 635

57 673

57 576

57 753

66 272

68 740

68 683

68 835

69 494

Таблиця 9 Умовно-постійні витрати, що сходять в собівартість, тис. крб.

Показники

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

II кв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

III кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

По основній діяльності.

ЗП з відрахуваннями

3 616

3 669

3 723

3 778

3 833

3 890

3 947

4 005

4 063

4 123

4 183

4 245

Придбання сировини і матеріалів

1 468

1 066

1 066

1 468

1 489

1 082

1 082

1 489

1 511

1 098

1 098

1 511

Електроенергія і комунальні платежі

4 704

4 773

4 843

4 914

4 986

5 059

5 133

5 209

5 285

5 363

5 441

5 521

Експлуатація і поточний ремонт

236

239

243

246

250

254

257

261

265

269

273

277

Транспорт

15 825

15 825

15 825

15 825

16 775

16 775

16 775

16 775

17 781

17 781

17 781

17 781

Орендні платежі

3 996

4 055

4 114

4 174

4 236

4 298

4 361

4 425

4 490

4 556

4 623

4 690

Інші

5 201

5 331

5 465

5 601

5 741

5 885

6 032

6 183

6 337

6 496

6 658

6 825

Амортизація ОС

3 616

3 669

3 723

3 778

3 833

3 890

3 947

4 005

4 063

4 123

4 183

4 245

По неосновній діяльності.

ЗП з відрахуваннями

8 163

8 163

8 163

7 831

8 653

8 653

8 653

8 073

9 172

9 172

9 172

8 329

Придбання сировини і матеріалів

2 744

2 784

2 825

2 866

2 908

2 951

2 994

3 038

3 083

3 128

3 174

3 221

Електроенергія і комунальні платежі

231

235

238

242

245

249

252

256

260

264

268

271

Експлуатація і поточний ремонт

347

352

357

362

368

373

379

384

390

395

401

407

Транспорт

23

23

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

Інші

717

727

738

749

760

771

782

794

805

817

829

841

РАЗОМ умовно-постійні витрати, не включаючи ПДВ

66 959

66 931

66 974

67 343

71 138

71 132

71 127

71 334

75 590

75 592

75 571

75 589

Оплачено ПДВ

6 103

6 075

6 119

6 237

6 457

6 431

6 478

6 599

6 833

6 808

6 858

6 983

Умовно-постійні витрати, включаючи ПДВ

73 062

73 006

73 094

73 580

77 595

77 563

77 605

77 933

82 423

82 400

82 428

82 572

Показники

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IV кв. 2013 р.

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

IV кв. 2015 р.

1

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

По основній діяльності

ЗП з відрахуваннями

4 307

4 370

4 434

4 500

4 566

4 633

4 701

4 770

4 839

4 911

4 983

5 056

Придбання сировини і матеріалів

1 533

1 114

1 114

1 533

1 556

1 130

1 130

1 556

1 579

1 147

1 147

1 579

Електроенергія і комунальні платежі

5 602

5 684

5 768

5 852

5 938

6 025

6 114

6 204

6 295

6 387

6 481

6 576

Експлуатація і поточний ремонт

281

285

289

293

298

302

306

311

315

320

325

330

Транспорт

18 848

18 848

18 848

18 848

19 979

19 979

19 979

19 979

21 178

21 178

21 178

21 178

Орендні платежі

4 759

4 829

4 900

4 972

5 045

5 119

5 194

5 270

5 347

5 426

5 506

5 586

Інші

6 995

7 170

7 349

7 533

7 722

7 915

8 112

8 315

8 523

8 736

8 955

9 179

Амортизація ОС

4 307

4 370

4 434

4 500

4 566

4 633

4 701

4 770

4 839

4 911

4 983

5 056

По неосновній діяльності

ЗП з відрахуваннями

9 722

9 722

9 722

8 600

10 306

10 306

10 194

8 999

10 924

10 924

10 577

9 539

Придбання сировини і матеріалів

3 268

3 316

3 365

3 414

3 464

3 515

3 566

3 619

3 672

3 726

3 780

3 836

Електроенергія і комунальні платежі

275

279

284

288

292

296

301

305

309

314

319

323

Експлуатація і Поточний ремонт

413

419

425

432

438

444

451

457

464

471

478

485

Транспорт

28

28

28

29

29

30

30

30

31

31

32

32

Інші

854

866

879

892

905

918

932

945

959

973

988

1 002

РАЗОМ умовно-постійні витрати, не включаючи ПДВ

80 335

80 306

80 347

80 119

85 392

85 332

85 327

85 010

90 783

90 691

90 523

89 926

Оплачено ПДВ

7 230

7 207

7 260

7 389

7 652

7 630

7 687

7 820

8 098

8 079

8 139

8 277

Умовно-постійні витрати, включаючи ПДВ

87 565

87 513

87 607

87 509

93 043

92 962

93 014

92 830

98 881

98 770

98 661

98 203

Таблиця 9 (Продовження). Умовно-постійні витрати, що сходять в собівартість, тис. крб.

Показники

I кв. 2016 р.

II кв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

1

37

38

39

40

41

42

По основній діяльності

ЗП з відрахуваннями

27 927

27 659

27 323

26 039

29 603

29 262

Придбання сировини і матеріалів

5 130

5 205

5 282

5 359

5 438

5 517

Електроенергія і комунальні платежі

1 602

1 164

1 164

1 602

1 625

1 181

Експлуатація і поточний ремонт

6 672

6 770

6 870

6 970

7 073

7 176

Транспорт

334

339

344

349

354

360

Орендні платежі

22 449

22 449

22 449

22 449

23 795

23 795

Інші

5 668

5 751

5 836

5 921

6 008

6 097

Амортизація ОС

9 408

9 643

9 884

10 131

10 385

10 644

По неосновній діяльності

ЗП з відрахуваннями

11 580

11 580

10 983

10 111

12 274

12 274

Придбання сировини і матеріалів

3 892

3 949

4 007

4 066

4 126

4 186

Електроенергія і комунальні платежі

328

333

338

343

348

353

Експлуатація і поточний ремонт

492

499

507

514

522

529

Транспорт

33

33

34

34

35

35

Інші

1 017

1 032

1 047

1 062

1 078

1 094

РАЗОМ умовно-постійні витрати, не включаючи ПДВ

96 532

96 407

96 066

94 952

102 663

102 504

Оплачено ПДВ

8 571

8 554

8 618

8 761

9 072

9 058

Умовно-постійні витрати, включаючи ПДВ

105 103

104 961

104 684

103 713

111 736

111 563

Таблиця 10. Умовно-постійні витрати, тис. крб.

Показники

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

II кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Комерційні витрати

7 678

7 678

6 936

8 215

8 215

8 215

7 387

8 749

8 749

8 749

Управлінські витрати

Заробітна плата

2 749

2 718

2 941

2 889

2 781

2 704

3 132

3 060

2 962

2 809

Лізингові платежі

184

184

184

184

184

184

136

0

0

0

Інші АУР

1 186

1 209

1 230

1 251

1 272

1 294

1 314

1 335

1 356

1 378

витрати

на відрядження 127

129

132

134

136

139

141

143

145

148

Представницькі витрати

250

255

259

264

268

273

277

281

286

290

Зв'язок, телефон, оренда ліній

576,0

587

597

607

618

628

638

648

659

669

Консультаційні і інформаційні послуги

475

484

492

501

509

518

526

535

543

552

Орендні платежі за землю

3 000

6 000

3 300

3 300

3 300

3 300

3 515

3 515

3 515

3 515

Витрати з охорони

59

60

61

62

63

64

65

66

67

69

Витрати по страхуванню

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

Орендні платежі за офіс, стоянку і пр.

250

250

268

268

268

268

285

285

285

285

Транспортні послуги

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

Зміст будівель і споруд

450

486

520

556

595

637

678

723

770

820

УСЬОГО умовно-постійні витрати

20 794

23 852

20 732

22 044

22 023

22 038

21 910

23 156

23 154

23 101

Оплачено ПДВ

2 564

3 120

2 518

2 764

2 780

2 796

2 696

2 933

2 951

2 969

ВСЬОГО умовно- постійні витрати з ПДВ

23 358

26 972

23 250

24 808

24 803

24 835

24 606

26 089

26 104

26 069

Таблиця 10(Продовження). Умовно-постійні витрати, тис. крб.

Показники

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

IIкв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Комерційні витрати

7 830

9 274

9 274

9 274

8 300

9 831

9 831

9 831

8 798

10 421

Управлінські витрати

Заробітна плата

3 320

3 227

3 139

2 912

3 519

3 405

3 328

3 021

3 731

3 593

Лізингові платежі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші АУР

1 398

1 418

1 439

1 460

1 482

1 504

1 526

1 548

1 571

1 594

витрати

на відрядження 150

152

154

156

159

161

163

166

168

171

Представницькі витрати

295

299

303

308

312

317

322

326

331

336

Зв'язок, телефон, оренда ліній

679

689

699

709

720

730

741

752

763

774

Консультаційні і інформаційні послуги

560

568

576

585

593

602

611

620

629

638

Орендні платежі за землю

3 725

3 725

3 725

3 725

3 949

3 949

3 949

3 949

4 186

4 186

Витрати з охорони

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Витрати по страхуванню

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

Орендні платежі за офіс, стоянку і пр.

302

302

302

302

320

320

320

320

339

339

Транспортні послуги

19

20

22

23

24

26

27

29

31

33

Зміст будівель і споруд

869

921

976

1 035

1 097

1 163

1 232

1 306

1 385

1 468

УСЬОГО умовно-постійні витрати

23 016

24 467

24 483

24 363

24 349

25 882

25 926

25 745

25 809

27 431

Оплачено ПДВ

2 861

3 139

3 158

3 177

3 065

3 362

3 384

3 406

3 290

3 607

ВСЬОГО умовно- постійні витрати з ПДВ

25 878

27 606

27 641

27 540

27 414

29 244

29 309

29 151

29 099

31 038

Показники

III кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IVкв. 2013 р.

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Комерційні витрати

10 421

10 421

9 326

11 046

11 046

11 046

11 046

11 709

11 709

11 709

Управлінські витрати

Заробітна плата

3 508

3 156

3 954

3 792

3 652

3 345

4 192

4 004

3 806

3 546

Лізингові платежі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші АУР

1 617

1 641

1 665

1 689

1 714

1 739

1 765

1 791

1 817

1 844

витрати

на відрядження 173

176

178

181

184

186

189

192

195

197

Представницькі витрати

341

346

351

356

361

367

372

377

383

389

Зв'язок, телефон, оренда ліній

785

797

809

821

833

845

857

870

882

895

Консультаційні і інформаційні послуги

648

657

667

677

687

697

707

717

728

738

Орендні платежі за землю

4 186

4 186

4 437

4 437

4 437

4 437

4 703

4 703

4 703

4 703

Витрати з охорони

80

82

83

84

85

87

88

89

90

92

Витрати по страхуванню

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

Орендні платежі за офіс, стоянку і пр.

339

339

360

360

360

360

381

381

381

381

Транспортні послуги

35

37

39

41

44

46

49

52

55

58

Зміст будівель і споруд

1 556

1 649

1 748

1 853

1 964

2 082

2 207

2 339

2 480

2 628

УСЬОГО умовно-постійні витрати

27 489

27 286

27 416

29 137

29 166

29 036

30 356

31 024

31 029

30 981

Оплачено ПДВ

3 633

3 659

3 539

3 878

3 909

3 940

4 026

4 180

4 216

4 254

ВСЬОГО умовно- постійні витрати з ПДВ

31 121

30 945

30 955

33 015

33 075

32 977

34 381

35 204

35 245

35 236

Показники

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

IV кв. 2015 р.

I кв. 2016 р.

IIкв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

Комерційні витрати

11 709

12 411

12 411

12 411

12 411

13 156

13 156

13 156

13 156

13 945

Управлінські витрати

Заробітна плата

4 443

4 228

3 969

3 759

4 710

4 465

4 141

3 984

4 989

4 720

Лізингові платежі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші АУР

1 871

1 898

1 926

1 954

1 983

2 012

2 042

2 072

2 102

2 133

витрати

на відрядження 200

203

206

209

212

215

219

222

225

228

Представницькі витрати

394

400

406

412

418

424

430

437

443

450

Зв'язок, телефон, оренда ліній

909

922

935

949

963

977

992

1 006

1 021

1 036

Консультаційні і інформаційні послуги

749

760

771

783

794

806

818

830

842

854

Орендні платежі за землю

4 985

4 985

4 985

4 985

5 285

5 285

5 285

5 285

5 602

5 602

Витрати з охорони

93

94

96

97

99

100

102

103

105

106

Витрати по страхуванню

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

Орендні платежі за офіс, стоянку і пр.

404

404

404

404

428

428

428

428

454

454

Транспортні послуги

62

66

70

74

78

83

88

93

99

105

Зміст будівель і споруд

2 786

2 953

3 130

3 318

3 517

3 728

3 952

4 189

4 441

4 707

УСЬОГО умовно-постійні витрати

32 406

33 126

33 110

33 156

34 699

35 480

35 451

35 604

37 277

38 140

Оплачено ПДВ

4 349

4 518

4 562

4 608

4 714

4 899

4 952

5 008

5 128

5 332

ВСЬОГО умовно- постійні витрати з ПДВ

36 755

37 643

37 672

37 764

39 413

40 379

40 403

40 612

42 405

43 471

Таблиця 11. Прогноз грошового потоку від операційної діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від операційної діяльності

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

II кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Виручка від реалізації

140 202

141 993

146 627

159 799

150 016

151 932

156 158

170 186

159 767

161 808

Умовно-змінні витрати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Умовно-постійні витрати

-75 611

-88 607

-80 924

-82 384

-82 556

-91 107

-93 346

-94 772

-94 940

-95 563

Амортизація

2 578

2 655

2 721

2 789

2 859

4 598

4 713

4 831

4 951

5 075

Сальдо інших витрат (доходів)

-5 656

-5 657

-5 657

-5 657

-339 607

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

Податкові виплати

-7 352

-1 485

-4 106

-6 817

0

0

0

0

0

0

податок на прибуток

-7 352

-1 485

-4 106

-6 817

0

0

0

0

0

0

ПДВ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приріст ЧОК

-1 844

331

856

2 434

-1 807

354

781

2 592

-1 925

377

Збільшення ПДВ за рахунок цінностей, що придбаваються (приріст/ зниження запасів)

-214

38

99

282

-209

41

90

300

-223

44

Грошовий потік від операційної діяльності

56 219

48 529

57 706

65 014

-267 272

60 944

62 569

73 267

67 842

66 815

Таблиця 11 (Продовження). Прогноз грошового потоку від операційної діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від операційної діяльності

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

II кв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

III кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Виручка від реалізації

165 527

180 397

169 353

171 516

176 657

192 527

180 740

183 049

187 256

204 079

191 585

194 032

Умовно-змінні витрати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Умовно-постійні витрати

-98 940

-100 612

-100 734

-101 120

-105 010

-106 807

-106 914

-107 084

-111 522

-113 438

-113 550

-113 517

Амортизація

5 202

5 332

5 465

5 602

5 742

5 886

6 033

6 184

6 338

6 497

6 659

6 825

Сальдо інших витрат (доходів)

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

Податкові виплати

0

-7 108

-10 396

-21 151

-21 906

-27 089

-23 307

-23 971

-24 284

-29 658

-25 728

-26 463

податок на прибуток

0

-7 108

-4 754

-5 456

-5 624

-8 912

-6 431

-7 216

-7 073

-10 471

-7 924

-8 788

ПДВ

0

0

-5 642

-15 695

-16 281

-18 177

-16 876

-16 755

-17 211

-19 187

-17 804

-17 675

Приріст ЧОК

687

2 747

-2 040

400

950

2 932

-2 178

427

777

3 108

-2 308

452

Збільшення ПДВ за рахунок цінностей (приріст/ зниження запасів),

що придбаваються 80

318

-236

46

110

340

-252

49

90

360

-268

52

Грошовий потік від операційної діяльності

66 938

70 858

61 881

50 317

50 339

57 160

54 897

53 616

52 836

59 927

57 458

56 288

Грошовий потік від операційної діяльності

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IV кв. 2013 р.

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

IV кв. 2015 р.

Виручка від реалізації

198 367

216 199

202 955

205 549

210 144

229 046

215 008

217 758

222 628

242 664

227 783

230 698

Умовно-змінні витрати

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Умовно-постійні витрати

-118 520

-120 528

-120 682

-120 485

-127 425

-128 166

-128 259

-128 066

-135 636

-136 413

-136 333

-135 967

Амортизація

6 996

7 171

7 350

7 534

7 722

7 915

8 113

8 316

8 524

8 737

8 955

9 179

Сальдо інших витрат (доходів)

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

Податкові виплати

-26 661

-32 354

-28 226

-29 024

-28 744

-35 221

-30 933

-31 784

-31 455

-38 304

-33 868

-34 784

податок на прибуток

-8 523

-12 132

-9 475

-10 411

-9 853

-13 921

-11 198

-12 197

-11 580

-15 886

-13 114

-14 191

ПДВ

-18 138

-20 222

-18 751

-18 614

-18 890

-21 300

-19 735

-19 587

-19 874

-22 418

-20 753

-20 592

Приріст ЧОК

801

3 295

-2 447

479

849

3 492

-2 594

508

900

3 702

-2 749

539

Збільшення ПДВ за рахунок цінностей (приріст/ зниження запасів),

що придбаваються 93

382

-284

56

98

405

-301

59

104

429

-319

62

Грошовий потік від операційної діяльності

55 204

62 727

60 043

58 954

56 666

65 593

62 738

61 572

58 972

68 468

65 521

64 440

Таблиця 11 (Продовження). Прогноз грошового потоку від операційної діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від операційної діяльності

I кв. 2016 р.

II кв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

1

36

37

38

39

40

41

Виручка від реалізації

235 861

257 099

241 325

244 415

249 888

272 400

Умовно-змінні витрати

0

0

0

0

0

0

Умовно-постійні витрати

-144 516

-145 340

-145 087

-144 325

-154 141

-155 034

Амортизація

9 408

9 643

9 884

10 131

10 385

10 644

Сальдо інших витрат (доходів)

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

-4 085

Податкові виплати

-34 417

-41 687

-37 062

-37 745

-36 912

-44 155

податок на прибуток

-13 527

-18 112

-15 261

-16 120

-14 980

-19 391

ПДВ

-20 890

-23 575

-21 802

-21 626

-21 932

-24 765

Приріст ЧОК

954

3 924

-2 914

571

1 011

4 159

Збільшення ПДВ за рахунок цінностей (приріст/ зниження запасів),

що придбаваються 111

455

-338

66

117

482

Грошовий потік від операційної діяльності

61 187

71 252

68 228

67 755

64 006

75 129

Таблиця 12. Прогноз грошового потоку від інвестиційної діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

2 577

2 654

2 720

2 788

2 858

4 597

4 712

4 951

5 075

5 201

5 331

5 465

Оплачено ПДВ

464

478

490

502

514

828

848

891

913

936

960

984

Грошовий потік від інвестиційної діяльності, включаючи ПДВ

3 041

3 132

3 210

3 290

3 373

5 425

5 560

5 842

5 988

6 138

6 291

6 448

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

II кв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IV кв. 2013 р.

1

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

5 601

5 741

5 885

6 032

6 183

6 337

6 496

6 825

6 995

7 170

7 349

7 533

Оплачено ПДВ

1 008

1 033

1 059

1 086

1 113

1 141

1 169

1 228

1 259

1 291

1 323

1 356

Грошовий потік від інвестиційної діяльності, включаючи ПДВ

6 610

6 775

6 944

7 118

7 296

7 478

7 665

8 053

8 255

8 461

8 672

8 889

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

I кв. 2016 р.

II кв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

1

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

41

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

7 722

7 915

8 112

8 315

8 523

8 736

8 955

9 408

9 643

9 884

10 131

10 385

10 644

Оплачено ПДВ

1 390

1 425

1 460

1 497

1 534

1 573

1 612

1 693

1 736

1 779

1 824

1 869

1 916

Грошовий потік від інвестиційної діяльності, включаючи ПДВ

9 111

9 339

9 573

9 812

10 057

10 309

10 566

11 101

11 379

11 663

11 955

12 254

12 560

Таблиця 13. Прогноз грошового потоку від фінансової діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від фінансової діяльності

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

II кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Довгострокові кредити і позики отримані

Основна сума боргу на початок періоду

1 069 631

989 632

965 130

884 651

860 149

779 669

743 972

668 633

649 270

587 925

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-79 999

-24 502

-80 480

-24 502

-80 480

-35 697

-75 340

-19 362

-61 345

0

Відсотки до сплати по інвестиційних кредитах

-13 541

-28 331

-27 558

-24 810

-24 565

-21 978

-21 155

-18 472

-18 578

-17 037

Основна сума боргу на кінець періоду

989 632

965 130

884 651

860 149

779 669

743 972

668 633

649 270

587 925

587 925

Грошовий потік від довгострокових кредитів і позик отриманих

-93 540

-52 833

-108 038

-49 312

-105 045

-57 674

-96 495

-37 834

-79 923

-17 037

Кредити і позики отримані після дати оцінки

Основна сума боргу на початок періоду

0

0

6 000

61 000

61 000

434 000

444 000

494 000

489 000

509 000

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

6 000

55 000

373 000

10 000

50 000

25 000

Погашення основної суми боргу

0

0

0

0

0

-5 000

-5 000

-5 000

Відсотки до сплати

0

-150

-150

-1 525

-1 525

-10 850

-11 100

-12 350

-12 225

-10 000

Основна сума боргу на кінець періоду

0

6 000

61 000

61 000

434 000

444 000

494 000

489 000

509 000

504 000

Грошовий потік від кредитів і позик отриманих

0

5 850

54 850

-1 525

371 475

-850

38 900

-17 350

7 775

-15 000

ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

-93 540

-46 983

-53 188

-50 837

266 430

-58 524

-57 595

-55 184

-72 148

-32 037

Таблиця 13 (Продовження). Прогноз грошового потоку від фінансової діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від фінансової діяльності

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

II кв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

III кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Довгострокові кредити і позики отримані

Основна сума боргу на початок періоду

587 925

545 942

545 942

503 958

503 958

461 975

461 975

419 992

419 992

378 008

378 008

336 025

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

Відсотки до сплати по інвестиційних кредитах

-17 037

-15 304

-15 820

-14 603

-14 603

-12 950

-13 386

-12 169

-12 136

-10 685

-10 923

-9 709

Основна сума боргу на кінець періоду

545 942

545 942

503 958

503 958

461 975

461 975

419 992

419 992

378 008

378 008

336 025

336 025

Грошовий потік від довгострокових кредитів і позик отриманих

-59 021

-15 304

-57 804

-14 603

-56 587

-12 950

-55 370

-12 169

-54 119

-10 685

-52 906

-9 709

Кредити і позики отримані після дати оцінки

Основна сума боргу на початок періоду

504 000

499 000

494 000

489 000

484 000

479 000

474 000

469 000

464 000

461 000

451 000

446 000

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-3 000

-10 000

-5 000

-5 000

Відсотки до сплати

-12 600

-12 475

-12 350

-12 225

-12 100

-11 975

-11 850

-11 725

-11 600

-11 525

-11 275

-11 150

Основна сума боргу на кінець періоду

499 000

494 000

489 000

484 000

479 000

474 000

469 000

464 000

461 000

451 000

446 000

441 000

Грошовий потік від кредитів і позик отриманих

-17 600

-17 475

-17 350

-17 225

-17 100

-16 975

-16 850

-16 725

-14 600

-21 525

-16 275

-16 150

ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

-76 621

-32 779

-75 154

-31 828

-73 687

-29 925

-72 220

-28 894

-68 719

-32 210

-69 181

-25 859

Грошовий потік від фінансової діяльності

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IV кв. 2013 р.

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

IV кв. 2015 р.

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Довгострокові кредити і позики отримані

Основна сума боргу на початок періоду

336 025

294 042

294 042

252 058

252 058

210 075

210 075

168 092

168 092

126 108

126 108

84 125

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

-41 983

0

Відсотки до сплати по інвестиційних кредитах

-9 736

-8 241

-8 519

-7 302

-7 302

-5 886

-6 085

-4 868

-4 868

-3 532

-3 651

-2 434

Основна сума боргу на кінець періоду

294 042

294 042

252 058

252 058

210 075

210 075

168 092

168 092

126 108

126 108

84 125

84 125

Грошовий потік від довгострокових кредитів і позик отриманих

-51 719

-8 241

-50 502

-7 302

-49 285

-5 886

-48 068

-4 868

-46 851

-3 532

-45 634

-2 434

Кредити і позики отримані після дати оцінки

Основна сума боргу на початок періоду

441 000

436 000

416 000

411 000

396 000

391 000

361 000

351 000

331 000

321 000

281 000

271 000

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-5 000

-20 000

-5 000

-15 000

-5 000

-30 000

-10 000

-20 000

-10 000

-40 000

-10 000

-40 000

Відсотки до сплати

-11 025

-10 900

-10 400

-10 275

-9 900

-9 775

-9 025

-8 775

-8 275

-8 025

-7 025

-6 775

Основна сума боргу на кінець періоду

436 000

416 000

411 000

396 000

391 000

361 000

351 000

331 000

321 000

281 000

271 000

231 000

Грошовий потік від кредитів і позик отриманих

-16 025

-30 900

-15 400

-25 275

-14 900

-39 775

-19 025

-28 775

-18 275

-48 025

-17 025

-46 775

ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

-67 744

-39 141

-65 902

-32 577

-64 185

-45 661

-67 093

-33 643

-65 126

-51 557

-62 659

-49 209

Таблиця 13 (Продовження). Прогноз грошового потоку від фінансової діяльності, тис. крб.

Грошовий потік від фінансової діяльності

I кв. 2016 р.

II кв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

1

36

37

38

39

40

41

Довгострокові кредити і позики отримані

Основна сума боргу на початок періоду

84 125

42 142

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-41 983

-42 142

Відсотки до сплати по інвестиційних кредитах

-2 427

-791

Основна сума боргу на кінець періоду

42 142

0

Грошовий потік від довгострокових кредитів і позик отриманих

-44 411

-42 933

0

0

0

0

Кредити і позики отримані після дати оцінки

Основна сума боргу на початок періоду

231 000

226 000

213 000

213 000

213 000

213 000

Відсотки нараховані раніше

Збільшення основної суми боргу

Погашення основної суми боргу

-5 000

-13 000

0

0

Відсотки до сплати

-5 775

-5 650

-5 325

-5 325

-5 325

-5 325

Основна сума боргу на кінець періоду

226 000

213 000

213 000

213 000

213 000

213 000

Грошовий потік від кредитів і позик отриманих

-10 775

-18 650

-5 325

-5 325

-5 325

-5 325

ГРОШОВИЙ ПОТІК ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

-55 186

-61 583

-5 325

-5 325

-5 325

-5 325

Таблиця 14. Побудова чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим», тис. крб.

Побудова чистого грошового потоку

III кв. 2007 р.

IV кв. 2007 р.

I кв. 2008 р.

II кв. 2008 р.

III кв. 2008 р.

IV кв. 2008 р.

I кв. 2009 р.

II кв. 2009 р.

III кв. 2009 р.

IV кв. 2009 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Грошовий потік від операційної діяльності

56 219

48 529

57 706

65 014

-267 272

60 944

62 569

73 267

67 842

66 815

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-3 041

-3 132

-3 210

-3 290

-3 373

-5 425

-5 560

-5 699

-5 842

-5 988

Грошовий потік від фінансової діяльності

-93 540

-46 983

-53 188

-50 837

266 430

-58 524

-57 595

-55 184

-72 148

-32 037

Чистий грошовий потік

-40 362

-1 586

1 308

10 887

-4 214

-3 005

-586

12 383

-10 148

28 790

Коефіцієнт дисконтування

0,97937685

0,93981881

0,90231474

0,86635397

0,83164051

0,7981396

0,76577204

0,73533586

0,70579302

0,67728531

Дисконтований чистий грошовий потік

-39 529

-1 490

1 180

9 432

-3 505

-2 399

-449

9 106

-7 162

19 499

Таблиця 14 (продовження). Побудова чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим», тис. крб.

Побудова чистого грошового потоку

I кв. 2010 р.

II кв. 2010 р.

III кв. 2010 р.

IV кв. 2010 р.

I кв. 2011 р.

II кв. 2011 р.

III кв. 2011 р.

IV кв. 2011 р.

I кв. 2012 р.

II кв. 2012 р.

III кв. 2012 р.

IV кв. 2012 р.

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Грошовий потік від операційної діяльності

66 938

70 858

61 881

50 317

50 339

57 160

54 897

53 616

52 836

59 927

57 458

56 288

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-6 138

-6 291

-6 448

-6 610

-6 775

-6 944

-7 118

-7 296

-7 478

-7 665

-7 857

-8 053

Грошовий потік від фінансової діяльності

-76 621

-32 779

-75 154

-31 828

-73 687

-29 925

-72 220

-28 894

-68 719

-32 210

-69 181

-25 859

Чистий грошовий потік

-15 820

31 788

-19 721

11 879

-30 122

20 291

-24 440

17 426

-23 361

20 052

-19 580

22 376

Коефіцієнт дисконтування

0,650220

0,624378

0,599292

0,575086

0,552105

0,530161

0,508861

0,488308

0,469661

0,450943

0,432875

0,415437

Дисконтований чистий грошовий потік

-10 286

19 848

-11 819

6 831

-16 631

10 758

-12 437

8 509

-10 972

9 042

-8 476

9 296

Побудова чистого грошового потоку

I кв. 2013 р.

II кв. 2013 р.

III кв. 2013 р.

IV кв. 2013 р.

I кв. 2014 р.

II кв. 2014 р.

III кв. 2014 р.

IV кв. 2014 р.

I кв. 2015 р.

II кв. 2015 р.

III кв. 2015 р.

IV кв. 2015 р.

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Грошовий потік від операційної діяльності

55 204

62 727

60 043

58 954

56 666

65 593

62 738

61 572

58 972

68 468

65 521

64 440

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-8 255

-8 461

-8 672

-8 889

-9 111

-9 339

-9 573

-9 812

-10 057

-10 309

-10 566

-10 831

Грошовий потік від фінансової діяльності

-67 744

-39 141

-65 902

-32 577

-64 185

-45 661

-67 093

-33 643

-65 126

-51 557

-62 659

-49 209

Чистий грошовий потік

-20 795

15 125

-14 531

17 488

-16 630

10 592

-13 928

18 117

-16 211

6 603

-7 705

4 401

Коефіцієнт дисконтування

0,398880

0,383069

0,367720

0,352907

0,338842

0,325411

0,312372

0,299789

0,287841

0,276431

0,265355

0,254666

Дисконтований чистий грошовий потік

-8 295

5 794

-5 343

6 172

-5 635

3 447

-4 351

5 431

-4 666

1 825

-2 045

1 121

Таблиця 14 (продовження). Побудова чистого грошового потоку ВАТ «Готель «Третій Рим», тис. крб.

Побудова чистого грошового потоку

I кв. 2016 р.

II кв. 2016 р.

III кв. 2016 р.

IV кв. 2016 р.

I кв. 2017 р.

II кв. 2017 р.

1

36

37

38

39

40

41

Грошовий потік від операційної діяльності

61 187

71 252

68 228

67 755

64 006

75 129

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

-11 101

-11 379

-11 663

-11 955

-12 254

-12 560

Грошовий потік від фінансової діяльності

-55 186

-61 583

-5 325

-5 325

-5 325

-5 325

Чистий грошовий потік

-5 100

-1 710

51 240

50 475

46 427

57 244

Коефіцієнт дисконтування

0,244462

0,234719

0,225314

0,216238

0,207620

0,199390

Дисконтований чистий грошовий потік

-1 247

-401

11 545

10 915

9 639

11 414

2. ОБ'ЄМ І СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ МОСКВИ

Практично всі економічно розвинені країни мають мережі готелів, що сформувалися за багато які десятиріччя, що дозволяють розміщувати своїх і зарубіжних туристів. На думку більшості експертів, Росія, в тому числі, і її столиця, поки має недостатню кількість місць розміщення

По кількості готелів Москва відстає від європейських столиць в декілька разів: якщо в Лондоні майже 1 000 готелів, в Парижі - більше за 1 500, то в Москві - біля 200. По існуючих на Заході нормах на 50 жителів міста повинно доводитися одне готельне місце. Згідно з цими нормами Москві необхідне 210 000 місць. У цей час місто забезпечене тільки 63 400 місць

Як і раніше тільки 25,0-30,0% готельних фонди відповідає всім сучасним вимогам. У основному, це 4-5* готелі, побудовані в останні 7-10 років. Готелі вищої категорії (5*) займають порядку 11,0% в структурі номерного фонду готелів Москви. На готелі категорії 4* доводиться біля 26,0%. Готелі економ-класу (3* і менш) складають порядку 70,0% від загального числа готелів, але, незважаючи на таку велику частку, саме в цьому сегменті як і раніше відмічається самий високий дефіцит.

У цей час в Москві нараховується порядку 203 готелів сукупним номерним фондом біля 34 687, з яких:

- Клас люкс (5*) - 2 445;

- Бізнес-клас (4*) - 5 570;

- Середній клас (3*) - 15 087;

- Економічний клас (1* -2*) - 9 854;

- Мини-готелі (менше за 50 номерів) - 1 731.

Скорочення номерного фонду в порівнянні з 2006 р. пов'язане з тим, що в лютому був закритий на реконструкцію один з найбільших столичних готелів - готель «Україна».

Найбільшу частку в структурі номерного фонду займають готелі категорії 3* (44%), однак, готелі середнього класу є найбільш запитаними, особливо звичайними туристами, що обумовлює постійний дефіцит готельних місць в готелях даного сегмента.

У останні роки на столичному готельному ринку з'являється все більше цікавих і перспективних готельних проектів, до управління якими притягуються як іноземні, так і російські оператори. Таким чином, з кожним роком представництво готельних мереж неухильно зростає, що свідчить про підвищення привабливості готельного ринку Москви. Під управлінням професійних готельних операторів в основному знаходяться готелі категорії вищого сегмента (4* і 5*).

Постійне перевищення попиту над пропозицією веде до неминучого підвищення цін на мешкання. У цей час Москва є самим дорогим містом в світі по рівню цін на номери в готелях категорії 4* і 5*.

У 2007 р. заявлене відкриття біля 18 готелів сукупним номерним фондом порядку 2 500. Серед готелів, які планується відкрити найближчим часом, в основному переважають об'єкти нового будівництва. Однієї з тенденцій, яка визначилася в минулі роки, стало будівництво мини-готелів, в тому числі в 2007 р. планується введення декількох подібних об'єктів. Однак, як і в попередні роки варто чекати, що не всі проекти будуть здійснені в заявлені терміни і деякі з них, швидше усього, будуть перенесені на більш пізні терміни. Варто також відмітити, що, незважаючи на активні заходи уряду по залученню інвесторів в сегмент готелів середнього класу, будівництво готелів категорії 4* і 5*, як і раніше, залишається найбільш привабливим напрямом.

Однією з найбільш очікуваних подій найближчого часу обіцяє стати поява на столичному готельному ринку готелю Ritz Carlton, технічне відкриття якого відбулося в кінці 2006 р. Планується, що перших гостей новий готель прийме літом цього року.

Столичний уряд планує, що в 2007 р. в Москві введуть в експлуатацію 15 готелів, в тому числі 11- категорії 2*-3*, 4 - категорії 4*-5*. У результаті в столичний готельний фонд повинно поступити 3 тис. місць; також буде створено порядку 2,5 тис. додаткових робочих місць.

У наступному році темпи будівництва планується збільшити в два рази. У результаті в 2008 р. повинні відкритися біля 100 готелів.

Уряд Москви планує реконструювати старі готелі і перетворити колишні гуртожитки в готелі категорії 2*. Зараз складений список з 320 майданчиків під будівництво. У результаті в столиці повинно з'явитися біля 100-120 тис. готельних місць.

На столичному готельному ринку попит як і раніше значно перевищує пропозицію. Незважаючи на те, що з'являються нові готелі і в найближчі роки на ринок вийдуть великі реконструйовані радянські готелі, такі як «Росія», «Москва», «Україна», «Мінськ», швидше усього, дефіцит готельних місць буде зберігатися досить довгий час. Особливо якщо враховувати той факт, що з кожним роком зростає кількість туристів, що прибувають в Москву з різними цілями.

У першому півріччі 2007 р. найбільша заполняемость в столичних готелях була зафіксована в кінці березня і практично протягом всього квітня, що пов'язано з початком сезону проведення різних виставок. Найбільш великими виставочними комплексами Москви є: «Експоцентр», «ВВЦ», «Крокус Експо», «Сокольники», «Гостиний Двір», які практично щомісяця проводять як регіональні, так і міжнародні виставки, залучаючи в столицю великий потік російських і іноземних конгресу-туристів.

Середня заполняемость в столичних готелях категорії 3*-5* зірок склала біля 80%. Високу заполняемость столичних готелів забезпечують в основному два сегменти: туристи, відвідуючі Москву з пізнавальними цілями, а також бізнес-туристи.

Частіше за все туристи вважають за краще відвідувати Москву в складі туристичних груп, що робить поїздку більш вигідною, але при цьому досить велика частка іноземних туристів зупиняє свій вибір на індивідуально сформованих турах. Звичайно тривалість перебування в місті туристів, що приїжджають в столицю з екскурсійними цілями, складає біля 3-5 днів, при цьому частіше за все така поїздка захоплює вихідні дні. Туристи саме цієї категорії є основними споживачами готельних послуг в середньому ціновому сегменті.

Бізнес-туристи, частіше за все іноземні, є основними споживачами готельних послуг в сегменті 4-5 зірок. Середня тривалість перебування в місті туристів, відвідуючих Москву з діловими цілями становить 3,5 дні. При цьому основне завантаження, яке формують бізнес-туристи, доводиться на початок ділового тижня.

У цей час туризм є одним з основних джерел поповнення столичного бюджету (біля 7,0% в рік), однак основну частку в структурі туристичних потоків займає бізнес-туризм, тому уряд Москви розробляє комплекс заходів по збільшенню притоки в столицю звичайних туристів. У тому числі серед основних задач туристичної галузі стоїть розробка проекту Міської цільової програми розвитку туризму в Москві на 2008-2010 рр.

По прогнозах столичного уряду в 2007 р. Москву відвідають 4,5 млн чол. Тому протягом подальших періодів попит на готельні номери буде продовжувати активно зростати.

Готельний ринок стабільно зберігає тенденцію до зростання середньої вартості мешкання в номерах, хоч в цей час на ринку спостерігається невелике уповільнення темпів зростання.

Москва поміщається першу в рейтингу економічної ефективності готелів (по середньому прибутку з номера) серед десяти самих популярних серед туристів міст Європи. У Москві середня ціна номера в готелі досягає 285 долл. США в доби. При цьому не завжди рівень послуг, що надаються відповідає вартості номера, що є прямим слідством дефіциту готельних площ.

Вартість готельних послуг коливається в залежності від сезону. У сезон підвищеного попиту, а також під час проведення в місті великих виставок, конгресів і конференцій вартість готельних послуг зростає приблизно на 10,0-20,0% в залежності від класу готель і номери. У готелях середньої категорії (2-3*) вартість мешкання коливається від 120 до 230 долл. США в доби в базовий період в залежності від категорії номера. У готелях вищої категорії (4-5*) вартість мешкання коливається в середньому від 400 до 800 долл. США в доби в базовий період в залежності від категорії номера.

Як і раніше зберігається гостра недостача готельних місць в Москві, особливо в сегменті готелів середнього класу, чому в тому числі сприяло закриття на реконструкцію готелю «Україна». Навіть при умові реалізації всіх намічених на 2007 р. проектів, скорочення дефіциту номерів в столичних готелях не станеться, особливо, якщо враховувати той факт, що темпи зростання туристичних потоків значно перевищують темпи збільшення готельних місць. Однак столичний уряд вживає активні заходи по розвитку столичного готельного ринку. Планується, що вже до кінця 2008 р. в Москві з'явиться 100 нових готелів.

Розвиток столичного готельного ринку приводить до розширення діяльність готельних операторів, причому не тільки міжнародних, але і російських.

У 2007 р. компанія Heliopark Group планує запустити 10 нових об'єктів. У експлуатацію будуть введені як реконструйовані об'єкти, так і побудовані.

Компанія Holiday Inn Hotels & Resorts планує зведення готелів в багатьох російських містах, в тому числі до середини 2009 року планується відкрити два готелі в Москві. Передбачається, що номерний фонд готелів буде становити 175-225 номерів.

Компанія Orco Property Group SA відкриє свій перший готель в Москві і Росії в травні-червні 2007 р. Готель буде працювати під брендом MaMaison Hotels & Apartments і буде носити назву Pokrovka Suite Hotel. Крім цього компанія створила інвестиційний фонд в розмірі 250 млн евро для придбання готельних об'єктів, насамперед в Росії.

У Москві на Поклонной горі до 2010 р. буде побудований многофункциональний комплекс «Океанаріум», до складу якого в тому числі увійде готель категорії «4 зірки» на 300 номерів. Готелем буде управляти вже представлений в столиці міжнародний оператор Holiday Inn.

У найближчі три роки в столиці одним з основних напрямів буде будівництво готелів. У тому числі в рамках реалізації Генеральної схеми розміщення готелів в місті Москві до 2010 р. буде проводитися моніторинг розвитку готельного господарства на основі інтерактивної системи контролю за її виконанням.

У центральному округу столиці до 2010 р. планується побудувати 100 готелів загальним готельним фондом 28 650 місць, в тому числі в 2007 р. буде побудовано 11 готелів на 1 853 місця, а до 2008 р. планується ввести в експлуатацію 51 готель на 12483 місця.

До 2010 р. урядом Московської області заплановано подвоїти кількість підприємств туристської інфраструктури.

На початку 2007 р. деякі російські і іноземні компанії оголосили про свої плани інвестувати кошти в столичний готельний ринок.

Компанія «Ренова-СтройГруп» планує побудувати в Росії 50 готелів категорії «3 зірки», в тому числі 7 готелів в Москві. Для управління мережею готелів планується залучити міжнародного оператора, який виступить соинвестором будівництва. У конкурсі по вибору керуючої компанії візьмуть участь такі мережі, як Marriott, Accor, Starwood і інші. Передбачається, що проект буде реалізований в найближчі 10 років, в тому числі вже в цьому році почнеться будівництво 2-3 готелів в Москві. Об'єм інвестицій в створення мережі готелів складе більше за 1 млрд долл.

Компанія London & Regional Properties планує вкласти біля 500 млн долл. США в будівництво 20 готелів в регіонах Росії. Компанія також розглядає можливість зведення готелів в Москві.

У січні-березні 2007 р. був анонсований ряд готельних проектів, які планується реалізувати в найближчі роки.

Найближчим часом почнеться будівництво гілки легкого метро від аеропорту «Внуково» до станції метро «Південно-Західна». У рамках даного проекту в 2008 р. передбачається будівництво готелю.

Мер Москви схвалив будівництво готелю в Вознесенськом пер., д. 18. Загальна площа готелю становитиме 12,7 тис. м2.

У кінці 2008 р. планується відкрити медицинско-досуговий комплекс загальною площею 115 тис. м2на місці «Трансвааль-парку», в інфраструктуру якого увійде SPA-готель на 200 місць.

Поряд зі стадіоном «Динамо», який планується реконструювати, буде простроен многофункциональний комплекс загальною площею від 400 до 500 тис. м2, до складу якого увійдуть готелі.

На Ленінградськом проспекті в рамках проекту розвитку території Національного тенісного центра буде побудований готель на 200 номерів і відкритий тенісний корт. Проектування готелю загальною площею 15,9 тис. м2займет біля двох років, будівництво планується завершити до 2010 р.

Многофункциональний комплекс буде побудований в районі Нижні Мневники, на території якого в тому числі розміститься готель на 200 номерів. Замовником розробки концепції комплексу виступила корейська компанія «Лотте-груп».

Компанія «Готельний комплекс «Шереметьево-2» планує приступити до реалізації другої черги готельного комплексу загальною площею 71 тис. м2, до складу якого увійде четирехзвездочная готель на 220 номерів.

Поблизу аеропорту «Домодедово» планується побудувати Аеротрополіс і «Аеропорт Ситі». У рамках проекту намічене будівництво офісного центра з готелем на 400 номерів.

Багатоповерховий готельно-офісний центр з'явиться на Ходинської вулиці. Загальна площа комплексу складе порядку 35 тис. м2, з яких 28 тис. м2займут готельні площі.

У цей час компанія «Капітал Груп» розробляє три готельних проекти, які планується реалізувати в Москві, в тому числі комплекс «Російський авангард» на Кримській набережній. Комплекс буде складатися з п'яти корпусів, в одному з яких розміститься готель, а інші чотири будуть віддані під апарт-готелі, призначені для тривалого мешкання.

На вул. Айвазовского і на вул. Сніжна будемо відкриті 2 готелі з приміщеннями квартирного типу для працівників московських театрів. Розробку необхідної документації планується завершити в 2008 р.

Столичні власті в 2007-2010 рр. планують реконструювати експериментальну школу вищої спортивної майстерності «Москвич». У результаті на її місці з'явиться многофункциональний спортивний комплекс, який буде включати готель на 200 місць.

На сході столиці планується будівництво нового технопарка, який буде спеціалізуватися на IT-технологіях і високотехнологічному виробництві компонентів електроніки. Поруч з виробничими приміщеннями передбачається звести спортивний комплекс і готелі.

У районі Ходинської вулиці, Пресненського і Грузинського валів планується побудувати 33-поверховий многофункциональний комплекс для Міжнародної ради російських співвітчизників загальною площею більше за 43 тис. м2. У висотній частині комплексу крім офісів расположаться готельні номери.

[1] Ставка ЕСН меншає по регресивній шкалі в залежності від нарахованої заробітної плати аж до 2%.