Реферати

Контрольна робота: Розрахунок рекуперативного теплообмінного апарату

Статус депутатів місцевих Рад і форми їхньої роботи. БІЛОРУСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОЗНАВСТВА Курсова робота з предмета муніципальне право Тема: "Статус депутатів місцевих Рад і форми їхньої роботи" Підготував: студент 2 курси

Державний бюджет Російської Федерації (Федеральний бюджет РФ 2002 р.). КУРСОВА РОБОТА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ Російської Федерації (Федеральний бюджет РФ 2002 р.) Москва 2002 ЗМІСТ Стр. Уведення ......

Модеми: призначення, порівняльний аналіз моделей, принцип роботи, експлуатація на прикладі конкретної моделі. тюменський державний нафтогазовий університет Новоуренгойська філія Курсова робота з інформатики Реферат Тема реферату: "Модеми: призначення, порівняльний аналіз моделей, принцип роботи, експлуатація на прикладі конкретної моделі"

Мотивація поводження особистості. Міжрегіональна Академія керування персоналом РЕФЕРАТ на тему: "Мотивація поводження особистості" студентки групи КТ-7 Коваль Ирини Анатоліївни Київ-1999

Пристрою прийому-обробки сигналів УПОС. Технічне завдання. Призначення радіомовний Діапазон прийнятих частот, Мгц 3,95 - 15,8 Чутливість, мкв 200 Ослаблення дзеркального/сусіднього каналу 12/34

Розрахунок рекуперативного теплообмінного апарату

Іваново 2010

1. Розрахункова частина

Визначимо внутрішній діаметр корпусу теплообмінника.

Виходячи з того, що нам задане загальне число трубок в теплообмінному апараті n=130, вибираємо з таблиці 1 [1] при розташуванні трубок по концентричних колах число трубок - 130. Тоді число труб по діагоналі = 13.

Зовнішній діаметр трубок заданий і дорівнює dнар=22 мм.

Крок труб вибираємо з співвідношення S=(1,31,5) dнар=28.633, приймаємо S=30 мм.

k6 мм - кільцевий зазор між трубами і корпусом, приймаємо k=10 мм.

мм.

Задаємо температуру холодного теплоносія на виході з теплообмінника.

Температура насиченої сухої водяної пари при Рн=0.6 бар:

0С..

Приймемо =32.440Визначаємо витрату холодного теплоносія G2 з рівняння нерозривності.;

м2;

Середня температура холодного теплоносія:

0С;

З таблиці 8 [2] виписуємо параметри холодного теплоносія:

кг/м3;

Дж/кгК;

кг/з.

З рівняння теплового балансу знаходимо теплову потужність апарату

Будуємо графік зміни температур теплоносія вдовж поверхні нагріву t=f(F) і розраховуємо середню температуру теплоносіїв.

Графік зміни температури теплоносія вдовж поверхні нагріву;

;,

значить визначається як середнє арифметичне:;

0С.

Визначення коефіцієнта теплопередачі k.;

Теплофизические властивості матеріалу трубок таблиця 6 [3] (Сталь 2Х13):;

Товщина стінки δ=0,5 (dнар)=0,5 (22-16)=3 мм

Визначення і.

Задаємося,

- коефіцієнт тепловіддачі при конденсації водяної пари на одиночній горизонтальній трубі.,

де з таблиць 8 і 9 [2]

при Топр = Тнас = 85,950- коефіцієнт теплопередачі при вимушеному русі плинного середовища в прямих гладких трубах.

Визначаємо критерій Рейнольдса.

0С;

м2/з;

Вт/мК.

> 104режим турбулентний.

Значить, середня тепловіддача розраховується по формулі Міхеєва:,

- поправка, що враховує зміну фізичних властивостей середи від температури.

З таблиці 8 [2]:

По t0 = 23,220З знаходимо Prf= 6,5048

По tw2 = 53,590З знаходимо Prw=3,321

- поправка на зміну коефіцієнта тепловіддачі на початковій дільниці гидродинамической стабілізації.,

означає =1.

Тоді,. .

Визначаємо k:

Т. до. при розрахунках температури стінок були задані приблизно, то їх необхідно уточнити. Для цього визначимо питомий тепловий потік виходячи з температур теплоносіїв:.

Температури стінок можуть бути знайдені з виразів:,

0С,

0С.

Перерахуємо α1и α2:

При =45,110 З знайдемо значення Prw:

Prw=3,917,.

..

Уточнимо коефіцієнт теплопередачі:

Ще раз визначимо значення температур стінок:,

0С,

0С.

Перерахуємо α1 і α2:

При =46,530 З знайдемо значення Prw:

Prw=3,807,.

..

Уточнимо коефіцієнт теплопередачі:

Ще раз визначимо значення температур стінок:,

0С,

0С.

Т. до. розходження з попередніми температурами менше за 1%, то отриману в останньому наближенні величину k=2934,02 Вт/м2К будемо вважати остаточною.

2. Площа поверхні теплообміну Fрасч з рівняння теплопередачі,

теплообмінник корпус рівняння нагрів

м2,

Порівнюємо і.

- дійсна площа поверхні теплообміну.

Т. до. коефіцієнти теплопередачі мають різні порядки, то в якості беремо діаметр, рівний м, т. до. <.

м2.

Т. до. > 5% те перезадавати значення t2, і проводимо розрахунок наново з пункту 1.

Задаємо температуру холодного теплоносія на виході з теплообмінника. Використовуючи формулу ефективності для конденсації, знайдемо.

0С.

Визначаємо витрату холодного теплоносія G2 з рівняння нерозривності.;

м2;

Середня температура холодного теплоносія:

0С;

З таблиці 8 [4] виписуємо параметри холодного теплоносія:

кг/м3;

Дж/кгК;

кг/з.

З рівняння теплового балансу знаходимо теплову потужність апарату

Будуємо графік зміни температур теплоносія вдовж поверхні нагріву t=f(F) і розраховуємо середню температуру теплоносіїв.

Графік зміни температури теплоносія вдовж поверхні нагріву;

;,

значить визначається як середнє арифметичне:;

0С.

Визначення коефіцієнта теплопередачі k.;

Теплофизические властивості матеріалу трубок таблиця 6 (Сталь 2х13):;

Товщина стінки δ=0,5 (dнар)=0,5 (22-16)=3 мм

Визначення і.

Задаємося,

- коефіцієнт тепловіддачі при конденсації водяної пари на одиночній горизонтальній трубі.,

де з таблиць 8 і 9 [2]

при Топр = Тнас = 85,950- коефіцієнт теплопередачі при вимушеному русі плинного середовища в прямих гладких трубах.

Визначаємо критерій Рейнольдса.

0С;

м2/з;

Вт/мК.

> 104режим турбулентний.

Значить, середня тепловіддача розраховується по формулі Міхеєва:,

- поправка, що враховує зміну фізичних властивостей середи від температури.

З таблиці 8 [2]:

По t0 = 22,670З знаходимо Prf= 6,5928

По tw2 = 53,310З знаходимо Prw=3,381

- поправка на зміну коефіцієнта тепловіддачі на початковій дільниці гидродинамической стабілізації.,

означає =1.

Тоді,. .

Визначаємо k:

Т. до. при розрахунках температури стінок були задані приблизно, то їх необхідно уточнити. Для цього визначимо питомий тепловий потік виходячи з температур теплоносіїв:.

Температури стінок можуть бути знайдені з виразів:,

0С,

0С.

Перерахуємо α1и α2:

При =44,790 З знайдемо значення Prw:

Prw=3,941,.

..

Уточнимо коефіцієнт теплопередачі:

Ще раз визначимо значення температур стінок:,

0С,

0С.

Перерахуємо α1и α2:

При =46,220 З знайдемо значення Prw:

Prw=3,831,.

..

Уточнимо коефіцієнт теплопередачі:

Ще раз визначимо значення температур стінок:,

0С,

0С.

Т. до. розходження з попередніми температурами менше за 1%, то отриману в останньому наближенні величину k=2928,45 Вт/м2К будемо вважати остаточною.

Знаходимо площу поверхні теплообміну Fрасч з рівняння теплопередачі.,

м2,

Порівнюємо і.

- дійсна площа поверхні теплообміну.

Т. до. коефіцієнти теплопередачі мають різні порядки, то в якості беремо діаметр, рівний м, т. до. <.

м2.

< 5%

З рівняння теплового балансу знаходимо витрату гарячого теплоносія G1.;

кг/з.

Висновок

Внаслідок розрахунку отримали:

Температури холодного теплоносія на виході -

Витрати гарячого і холодного теплоносіїв:

G1 = 1,48 кг/з

G2 = 46,86 кг/з

Внутрішній діаметр корпусу D = 0,402 м.

Теплова потужність апарату Q = Вт

Список літератури

1. Шипилов В. М., Бухміров В. В., Чухин И. М. Прімер розрахунку теплообмінника: Методичні вказівки до курсової роботи. - Иваново, 1988.

2. Бухмиров В. В. Расчет коефіцієнта конвективної тепловіддачі: Методичні вказівки до виконання практичних і лабораторних занять. - Иваново, 2007.

3. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередачі. - М.: Енергія, 1980.