Реферати

Курсова робота: Проектування електростанції ТЕЦ-720МВт

Земельний кадастр як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку міста (на прикладі м. Екатеринбурга). Міністерство утворення Російської Федерації Уральський державний економічний університет Кафедра регіональної і муніципальної економіки

Комп'ютерний файлово-загрузочний поліморфний стелс-вирус ONEHALF 3544, особливості алгоритму і методи боротьби з ним. Мала Академія наук школярів Криму "Шукач" Секція інформатики КОМП'ЮТЕРНИЙ ФАЙЛОВО-ЗАГРУЗОЧНИЙ ПОЛІМОРФНИЙ СТЕЛС-ВИРУС ONEHALF 3544, ОСОБЛИВОСТІ АЛГОРИТМУ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМ.

Історія. СТОЛИЧНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ИНТИТУТ Факультет: психологічний. Спеціальність: психологія. Реферат по дисципліні: Історія психології. Тема: "Індивідуальна психологія" А. Адлера.

Розробка одноплатного мікроконтролера. Міністерство утворення Російської Федерації Північнокавказький Державний Технічний Університет Кафедра електроніки і мікроелектроніки

Статистика комп'ютерного ринку 2001-2002. Міністерство економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації Санкт-петербурзький Торговельно-економічний інститут Реферат на тему: « Статистика ринку комп'ютерного устаткування»

1. ВИБІР ГЕНЕРАТОРІВ

Згідно із завданням, виходячи з встановленої потужності станції 720 МВт, до установки приймаємо чотири генератори ТВФ-63-2, дві ТВВ-200-2, для першого варіанту схеми приймаємо чотири генератори ТВФ-63-2, два генератори ТВВ-200-2, для другого варіанту приймаємо до установки чотири генератори ТВФ-63-2, два генератори ТВФ-110-2 і одна ТВВ-200-2..

Дані генераторів заносимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1

ТИП

генератора

Частота обертання об/міна

Номінальні значення.

Індуктивний

опір.

x'' d %

Система збудження.

Охолоджування

Потужність

S ном,

МВА.

Напруження статора,

кВ.

Струм статора,

кА.

cos j

Статора.

Ротора.

ТВВ-200-2

3000

235,3

15,75

8,625

0,85

0,191

ВЧ, ТН

НВ

НВР

ТВФ-110-2

3000

125

10,5

7,56

0,85

0,189

М

КВР

НВР

ТВФ-63-2

3000

78

10.5

4,33

0,8

0,203

М

КВР

НВР

2. ВИБІР ДВОХ ВАРІАНТІВ СТРУКТУРНИХ СХЕМ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ,

що ПРОЕКТУЄТЬСЯ Виходячи з встановленої потужності станції 720 МВт, вибираємо для подальшого техніко-економічного порівняння два варіанти схем, зв'язок з системою на напруженні 220 кВ.

У першому варіанті (рис 2.1) до ГРУ 10 кВ приєднуємо чотири генератори по 78 МВт, а до розподільного пристрою 220 два генератора по 235 МВт працюючих в блоках з трансформаторами. Зв'язок між шинами ГРУ і РУ220 здійснюється двома трансформаторами зв'язку.

Рис. 2.1

У другому варіанті до РУ220кВ приєднане два генератори по 110 МВт і один потужністю 235 МВт, до ГРУ10 приєднуємо чотири генератори по 78 МВт. Зв'язок між ГРУ 10 Кв і РУ220 кВ здійснюється так само двома автотрансформаторами зв'язку.

Рис. 2.2

3. ВИБІР ТРАНСФОРМАТОРІВ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ,

що ПРОЕКТУЄТЬСЯ Потужність, що передається через трансформатор, визначається з урахуванням різних значень cosj генераторів, навантаження і споживачів власних потреб.

[ 3. c.325 (5.3)]

Розраховується в трьох режимах: максимальному, мінімальному і аварійному.

Мінімальний режим - все обладнання в роботі, навантаження на шинах ГРУ мінімальне,

Максимальний режим - все обладнання в роботі, навантаження на шинах ГРУ максимальна,

Аварійний режим - відключений найбільш могутній генератор, живильний шини ГРУ, навантаження на шинах ГРУ оптимальне.

Визначаємо повну максимальну і повну мінімальну потужності.

Визначаємо витрату потужності на власні потреби в неблоковій частині ТЕЦ.

Розраховуємо сумарну потужність генераторів G1-G4 працюючих на ГРУ.

Визначаємо розрахункове навантаження трансформаторів в режимі мінімальних навантажень.

Визначаємо навантаження в максимальному режимі роботи.

Визначаємо розрахункове навантаження при відключенні одного генератора (аварійний режим).

Вибираємо трансформатори зв'язку по формулі:

До установки приймаємо два трансформатори ТРДЦН-160000/220.

Вибираємо для першого варіанту два трансформатори по 250 МВа типи ТДЦ-250000/242.

Для другого варіанту для генераторів потужністю 100 МВт визначаємо потужність блокового трансформатора, інші трансформатори мають таку ж потужність, як і в першому варіанті.

Вибираємо два трансформатори по 125 МВа типи ТДЦ-125000/242

Дані трансформаторів заносимо в таблиці 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1 - Для першого варіанту

ТИП

Потужність, МВ∙ А

Напруження, кВ

Втрати, кВт

Напруження КЗ, Uк,%

Струм ХХ

I 0, %

ВН

НН

х. х.

до. з.

ТРДЦН-160000/220

160

230

11

155

500

11,5

0,35

ТДЦ-250000/242

250

242

15,75

240

650

10,5

0,45

Таблиця 3.2 - Для другого варіанту

ТИП

Потужність, МВ∙ А

Напруження, кВ

Втрати, кВт

Напруження КЗ, Uк,%

Струм ХХ I 0, %

ВН

НН

х. х.

до. з.

ТДЦ-125000/242

125

242

10,5

135

380

11,5

0,45

4. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ СХЕМ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ, що ПРОЕКТУЄТЬСЯ

Економічна цілісність схеми визначається мінімальними приведеними витратами

[3. c.327 (5.10)]

де До - капіталовкладення на споруду електроустановки, тис. крб.;

рн- нормативний коефіцієнт економічної ефективності, рівний 0,12;

І - річні експлуатаційні витрати, тис. крб./рік.;

У - збиток від недоотпуска електроенергії, тис. крб./рік.

Капіталовкладення "К" при виборі оптимальних схем видачі електроенергії і виборі трансформаторів визначають по укрупнених показниках вартості елементів схеми

Друга складова розрахункових витрат - річні експлуатаційні витрати - визначається по формулі:

[3. c.327 (5.11)]

де Pa, P0- відрахування на амортизацію і обслуговування, %; ∆W - втрати електроенергії, кВт ∙ ч; β - вартість 1 кВт ∙ ч втрат електроенергії, коп/кВт ∙ ч

Техніко-економічне порівняння проводимо по приведених витратах, враховуючи все основне обладнання.

[3. c.327 (5.12)]

де Px- втрати потужності неодруженого ходу, кВт; РК- втрати потужності короткого замикання, кВт; Smax- розрахункове максимальне навантаження трансформатора, МВ∙ А; Sном- номінальна потужність трансформатора, МВ∙ А; Т - тривалість роботи трансформатора; τ - тривалість максимальних втрат.

Таблиця 4.1

Обладнання

Вартість одиниці,

тис. крб.

Варіанти

перший

другий

Кількість одиниць

Загальна вартість,

тис. крб.

Кількість одиниць

Загальна вартість,

тис. крб.

ТВФ-110-2

380

-

-

2

6400

ТВВ-200-2

500

2

1000

1

593,4

КРИЧУ-220 кВ

76

-

-

1

350

ТДЦ-250000/110

316

2

632

1

255

ТДЦ-125000/110

243

-

-

2

140

Разом

1632

2138

Разом з коефіцієнтом дорожчання рівним 30

48960

64140

Визначаємо втрати в блоковому трансформаторі типу ТРДЦН-160000/220:

τ прийнято від Тмах=Туст=6000 годин.

Визначаємо втрати в блоковому трансформаторі типу ТДЦ-250000/242:

Визначаємо втрати енергії в блоковому трансформаторі, працюючому з генератором ТВФ-110-2.

Визначаємо втрати енергії у другому варіанті в двох трансформаторах зв'язку і в трьох блокових трансформаторах.

Визначаємо річні експлуатаційні витрати, а першому варіанті:

Визначаємо річні експлуатаційні витрати у другому варіанті:

Визначаємо мінімальні приведені витрати для двох варіантів:

Знаходимо відсоток економічності схем:

Т. до. відсоток економічності рівний 16,34%, то розрахунок веду по першому варіанту, оскільки він економічніше.

5. ВИБІР СЕКЦІЙНИХ РЕАКТОРІВ, НАПРУЖЕННЯ 10 Кв

Реактори вибираємо по номінальному напруженню, струму і індуктивному опору. Намічуємо до установки реактор РБДГ на номінальне напруження 10 кВ з номінальним струмом 4 кА.

Вибираємо по напруженню: U ном. р. = 10 кВ, U вуст. = 10 кВ

Вибираємо по струму: I ном. ≥ 0.7 I ном. Iном≥ 0.7 * 6880 = 4816 А= 4,816 Ка.

Вибираю реактор типу РБДГ-10-400-0,18

6. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Розрахунок струмів короткого замикання проводимо для вибору обладнання і токоведущих частин і перевірки їх на термічну і динамічну стійкість.

Параметри окремих елементів:

З: Sкз= 100 МВ∙ А; Xc*=0.03;

W: l123=240км;

G1-G4: ТВФ-63-2 - Sном Г= 78 МВА; xd'' = 0,203

G5-6: ТВВ-200-2 - Sном Г= 253 МВА; xd'' = 0,191

Т5- Т6: ТРДЦН-160000/220 - Sном Т= 160 МВ∙ А; Uk%= 11.5%

Т7: ТДЦ-125000/220 - Sном Т= 125 МВА; Uk%= 10.5%

Т8: ТДЦ-250000/220 - Sном. тр=242 МВА

Розрахунок струмів короткого замикання виготовляємо у відносних одиницях. Приймаємо

Sb= 1000 МВ∙ А. Расчет ведемо по формулах [3.c.104. з3.4.3(Т3.4)]. Надалі для спрощення розрахунків і позначень індекс "*" опускаємо.

Для розрахунку струмів короткого замикання складаємо розрахункову схему (рис 6.1).

Рис 6.1

Складаємо схему заміщення (Рис 6.2).

Рис. 6.2

Визначаємо опір системи:

1) Визначаємо опір ліній:

2) Визначаємо опір трансформаторів і автотрансформаторов:

3) Визначаємо опір генераторів:

4) Визначаємо опори реакторів.

Спрощуємо схему заміщення (Рис 6.3)

Рис 6.3

Спрощуємо схему (Рис 6.4)

Рис 6.4

Спрощуємо схему (Рис 6.5)

Рис 6.5

Спрощуємо схему для К1.

Рис 6.6

Перетворюємо схему для К1.

Рис 6.7

Подальший розрахунок ведемо в табличній формі (Таблиця 6.1)

Таблиця 6.1

Джерела

Система З

Генератори G 1 -G 6

х рез

0,89

0,42

Е * ″

1

1.13

-

-

1

0.78

2,82

1

1,973

0,03

0,35

Проводимо розрахунок в точці К2. Використовуючи частково результати перетворення попереднього розрахунку складаємо схему заміщення для точки К2.

Рис 6.8

Подальший розрахунок ведемо в табличній формі.

Таблиця 6.2

Джерела

Система З+ G 5 -G 5

Генератори G 1 -G 4

х рез

1,33

0,97

Е * ″

1,13

1.08

-

-

1

0.78

46,72

1,17

1,97

0,03

0,32

По результатом розрахунків складаємо зведену таблицю струмів короткого замикання (таблиця 6.3)

Таблиця 6.3

Точка КЗ

U ср, кВ

Джерела

I П0, кА

IП τ, кА

i у, кА

i аτ, кА

До 1

230

Система З

2,82

2,82

3,95

0,63

Генератори G 1 -G 6

6,75

5,26

18,61

8,01

Сумарне значення

9,57

8,08

22,56

8,64

До 2

10,5

Система З; G 5 -G 6

46,72

46,72

76,52

10,4

Генератори G 1 -G 4

61,23

47,75

168,87

72,01

Сумарне значення

107,95

94,47

245,39

82,41

8. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРІВ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

електростанція трансформатор реактор напруження

На електростанції, що проектується генератори сполучені в блоки, генератор - трансформатор.

Трансформатори власних потреб приєднуються отпайкой від енергоблока. У не блоковій частині ТЕЦ трансформатори СН приєднуються отпайками від ГРУ. ПРТСН приєднується отпайкой від трансформатора зв'язку і підключається до резервної магістралі.

Потужність трансформаторів власних потреб визначається по формулі:

де, РСН %- відсоток на власні потреби, Рном. ген.- активна потужність генератора, кс- коефіцієнт попиту.

Визначаємо потужність трансформаторів власних потреб на стороні вищого напруження:

Блоку 200 МВт:

Визначаємо потужність кожного трансформатора СН на стороні вищого напруження.

Приймаємо до установки два трансформатори типу ТДНС-16000/20.

Визначаємо потужність трансформаторів власних потреб на ГРУ.

Визначаємо потужність кожного трансформатора на ГРУ.

Приймаємо до установки чотири трансформатори типу ТМНС-6300/10.

Потужність пускорезервного трансформатора власних потреб визначається по формулі:

Приймаємо до установки пускорезервний трансформатор типу ТДНС-10000/35.

9. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ СХЕМ РОЗПОДІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

На ТЕЦ з генераторами 63 МВт споживачі електроенергії розташовані на відстані 2-5 км можуть отримувати електроенергію на генераторному напруженні. У цьому випадку на ТЕЦ споруджуються ГРУ 10 Кв. У вязи з великою кількістю ліній, що приєднуються на ГРУ я застосовую схему з однією системою збірних шин сполучених в кільце[1.c.405(Ріс.5.9)] оскільки ця схема вважається надійною і економічною. Число і потужність генераторів, приєднаних до ГРУ визначається на основі проекту електропостачання споживачів і повинне бути таким щоб при зупинці одного генератора що залишилися в роботі повністю забезпечували живлення споживачів. Ця умова мною виконана.

Зв'язок з системою здійснюється по лініях 220 Кв. Оскільки передбачається мале число ліній, що приєднуються те вибираємо на стороні ВН схему з однією обхідною і двома робочими системами шин.

10. ОПИС І КОНСТРУКЦІЯ РОЗПОДІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ

КРИЧУ-330 кВ виконано по схеме3/2виключателя на приєднання. Збірні шини виконані проводами АС-300/48. Приймаємо схему з трехрядной установкою вимикачів типу

ВГУ-330Б-40/3150У1 і разъединителей типу РНДЗ-330/3200 У1.

До збірних шин підключені трансформатори напруження типу НКФ-330. Для живлення струмових обмоток приладів встановлені трансформатори струму типу ТФРМ-330Б.

Відстань між фазами 8 метрів.

Достоїнство схеми є:

- При ревізії будь-якого вимикача всі приєднання залишаються в роботі

- Висока надійність, оскільки всі приєднання залишаються в роботі навіть при пошкодженнях на збірних шинах.

Недоліками розглянутої схеми є:

- Відключення КЗ на лінії двома вимикачами, що збільшує загальну кількість ревізій вимикачів.

- Дорожчання конструкції РУ при не обліковому числі приєднань, оскільки один ланцюг повинен приєднаються через 2 вимикачі.

- Зниження надійності схеми, якщо кількість ліній не відповідає числу трансформаторів.

- Ускладнення ланцюгів релейного захисту.