Реферати

Дипломна робота: Проектування теплоелектроцентралі

Історія розвитку прикладного програмного забезпечення. Міністерство утворення Республіки Бєларус Брестський державний технічний університет Кафедра “ ЕОМ і Систем “ Реферат На тему: “ Історія розвитку прикладного програмного

Дитята-вовки. Діти - панди. МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Находкінський Державний Гуманитарно-Политехнический Коледж Реферат Виконала Изюрова Наталя

Напівпровідникові прилади. Техніка напівпровідникових приладів стала самостійною областю електроніки. Заміна електронних ламп напівпровідниковими приладами успішно здійснена в багатьох радіотехнічних пристроях.

Етногенез монголів. Зліт монгольського етносу і його швидке падіння, також як і для інших етнічних систем укладається в приведену вище схему розвитку, хіба що всі

Проект планування міста на 80 000 жителів. Пояснювальна записка до курсового проекту на тему: " проект планування міста на 80 000 жителів" дисципліна: Містобудування. ВУЗ: Волгоградський Архітектурно-будівельний університет.

Введення

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) - це вигляд електростанцій, призначених для централізованого постачання промислових підприємств і міст електроенергією і теплом. На відміну від конденсационних електростанцій (КЕС) на ТЕЦ тепло «відпрацьованої» в турбінах пари використовується для потреб промислового виробництва, а також для опалювання, кондиціонування повітря і гарячого водопостачання. При такому комбінованому виробітку електроенергії і тепла досягається значна економія палива в порівнянні з роздільним енергопостачанням, т. е. виробітком електроенергії на КЕС і отриманням тепла від місцевих котелень. Тому ТЕЦ набула широкого поширення в районах з великим споживанням тепла і електроенергії. Загалом на ТЕЦ проводиться біля 25% всієї електроенергії, що виробляється в країні.

ТЕЦ будується як правило поблизу центрів електричних навантажень. Частина потужності при цьому може видаватися в місцеву мережу безпосередньо на генераторному напруженні. З цією метою на електростанції створюється генераторний розподільний пристрій (ГРУ). Надлишок потужності видається в енергосистему на підвищеному напруженні (як і в КЕС).

Істотною особливістю ТЕЦ є підвищена потужність теплового обладнання в порівнянні з електричною потужністю станції, що зумовлює більшу відносну витрату електроенергії на власні потреби, чим на КЕС.

Також розміщення ТЕЦ переважно поблизу великих промислових центрів підвищує вимоги до охорони навколишнього середовища. Так, для зменшення викидів ТЕЦ доцільно використати насамперед газоподібне або рідке паливо, а також високоякісне вугілля.

1. Вибір і обгрунтування головної схеми електричних з'єднань і схемиелектроснабжения споживачів власних потреб

По довіднику Неклепаєва визначаємо тип турбогенераторів:

ТГ ТВФ - 63 - 2УЗ ТГ ТВФ - 110 - 2ЕУЗ

Sполн = 78.75 МВА Sполн = 137.5 МВА

Sакт. = 63 МВт Sакт. = 110МВт

Uном = 10.5 кВ Uном = 10.5 кВ

Cosц = 0.8 Сosц = 0.8

Xdґґ= 0.1361Xdґґ= 0.189

Ціна 268 тис. крб. Ціна 350 тис. крб.

У залежності від кількості підключених турбогенераторів до КРИЧУ представляю два варіанти головної схеми електричних з'єднань станції.

Вибір числа і потужності трансформаторів.

Витрата потужності на власні потреби для станції на газомазутном паливі рівна 5-7%. Приймаємо Рсн = 6 МВА.

Р=·63=3.78 МВт

Розрахуємо потужність трансформаторів зв'язку для двох варіантів запропонованих схем:

Для схеми №1:

Sрасч1=(3· (Рг-Рсн)-)(Рмін)/0.8=(3·(63-3.78)-70)/0.8=134.6 МВА-режим мін. нагр.

Sрасч2=(3· (Рг-Рсн)-)(Рмакс)/0.8= (3· (63-3.78) 1-90)/0.8=132 МВА-режим макс. нагр.

Sрасч3=(2· (Рг-Рсн)-)(Рмакс)/0.8= (2· (63-3.78) /0.8=35.6 МВА - аварійний режим

Sном > 0.7 Sрасч.1 = 0.7·13.46 = 94.22 МВА

Для схеми №2:

Sрасч1=(2· (Рг-Рсн)-)(Рмін)/0.8= (2· (63-3.78)-70)/0.8=60.6 МВА - режим мін. нагр.

Sрасч2=(2· (Рг-Рсн)-)(Рмакс)/0.8= (2· (63-3.78) 1-90)/0.8=35.6 МВА-режим макс. нагр

Sрасч3=(1· (Рг-Рсн)-)(Рмакс)/0.8= (1· (63-3.78) /0.8=38.5 - аварійний режим

Sном > 0.7 Sрасч.1 = 0.7·60.6 = 42.4 МВА

По довіднику вибираємо трансформатори зв'язку:

ТДЦ-125000/220

Sном=125000 кВА

Uвн=242 кВ

Uнн=10.5 кВ

Рхх=120 кВт

Рк=380 кВт

Uк=11%

Iх=0.55%

Ціна 186 тис. крб.

ТД-80000/220

Sном=80000 кВА

Uвн=242 кВ

Uнн=10.5 кВ

Рхх=79 кВт

Рк=315 кВт

Uк=11%

Iх=0.45%

Ціна 186 тис. крб.

Розрахуємо потужність блокових трансформаторів для двох варіантів запропонованих схем:

S===74 МВА.

S===129 МВА.

По довіднику вибираємо блокові трансформатори:

ТД-80000/220

Sном=80000 кВА

Uвн=242 кВ

Uнн=10.5 кВ

Рхх=79 кВт

Рк=315 кВт

Uк=11%

Iх=0.45%

Ціна 186 тис. крб.

ТРДЦН-160000/220

Sном=160000 кВА

Uвн=230 кВ

Uнн=11 кВ

Рхх=155 кВт

Рк=500 кВт

Uк=22%

Iх=0.6%

Ціна 269 тис. крб.

Розрахунок економічної доцільності варіантів схеми.

Економічну доцільність схеми визначають мінімальними приведеними витратами:

З = рнК+І+У

де До - капіталовкладення на споруду електроустановки, тис. крб.

рн- нормативний коефіцієнт економічної ефективності, рн=0.15

І - річні експлуатаційні витрати, тис. крб./рік

У - збиток від недоотпуска електроенергії, тис. крб./рік

Техніко-економічне порівняння

Обладнання

Вартість одиниці, тис. крб.

Варіанти

І

ІІ

число одиниць

загальна вартість

число одиниць

загальна вартість

Трансформатори:

ТДЦ-125000/220

ТД-80000/220

ТРДСН-160000/220

Турбогенератори:

ТВФ63-2УЗ

ТВФ110-2ЕУЗ

Осередки КРИЧУ:

220 кВ

186

186

269

268

350

33.7

2

-

1

3

1

9

372

-

269

804

350

303.3

-

3

1

3

1

10

-

558

269

804

350

337

Разом:

2098

2313

Річні експлуатаційні витрати визначають по формулі:

де а - відрахування на амортизацію і обслуговування, а=9%

в - середня собівартість втрат електроенергії, в=1 коп/кВт·ч

∆Wгод - річні втрати енергії в електроустановці, кВт·ч.

Втрати електроенергії в двухобмоточном трансформаторі:

де Рх, Рк - втрати потужності неодруженого ходу і короткого замикання, кВт

Sном - номінальна потужність трансформатора, МВ·А

Sмакс - розрахункове максимальне навантаження трансформатора, МВ·А

Т - тривалість роботи трансформатора в році

ф - тривалість максимальних втрат

Т = 8760 ч - для трансформаторів зв'язку

Т = 8760 - Тр=7160 ч. - для блокових трансформаторів

Тр - тривалість ремонту блоку, Тр = 600 ч

ф=4700 - для трансформатора зв'язку;

ф=4000 - для блокового трансформатора.

Розрахуємо втрати ДW:

Для варіанту 1.

Трансформатор ТДЦ-125000/220 (Рх=120кВт, Рк=380кВт)

ДW=120·8760+380· (134,6/125)2·4700=31·106кВтч;

Трансформатор ТРДЦН - 160000/220 (Рх=155, Рк=500кВт)

ДW=155·8160+500· (137,5/160)2·4000=2,7·106кВтч;

Сумарні втрати в трансформаторах для варіанту 1:

ДW=2·3,1·106+2,7·106=8,9·106кВтч.

Для варіанту 2.

Трансформатор ТД-80000/220 (Рх=79 кВт, Рк=315 кВт)

ДW=79·8760+315· (60,6/80)2·4700=1,5·106кВтч;

Трансформатор ТД-80000/220 (Рх=79 кВт, Рк=315 кВт)

ДW=79·8160+315· (78,75/80)2·4000=1,87·106кВтч;

Трансформатор ТРДЦН - 160000/220 (Рх=155, Рк=500 кВт)

ДW=155·8160+500· (137,5/160)2·4000=2,7·106кВтч;

Сумарні втрати в трансформаторах для варіанту 1:

ДW=2·1,54·106+1,87·106+2,74·106=7,7·106кВтч.

Приведені витрати для варіанту 1:

З1=рнК1+И1=рнК1+=0,15·2098,3+(9·2098,3)/100+1·10-5·8,9·106=593 крб./рік.

Приведені витрати для варіанту 2:

З2=рнК2+И2=рнК2+=0,15·2318+(9·2318)/100+3·10-4·1·10-5·7,7·106=633. крб./рік.

Остаточно виберемо найбільш економічний варіант 1. Різниця витрат двох варіантів становить 6%.

Вибір схем РУ і СН.

На генераторному напруженні ТЕЦ застосуємо схему з двома системами шин, одна з яких секционирована. Робоча система шин секционируется, резервна не секционирована. У нормальному режимі станція працює на робочій системі шин, шиносоединительние вимикачі В4 і В5 відключені. Резервна система шин використовується для відновлення електропостачання після до. з. на збірних шинах і для заміни будь-якої секції збірних шин, що виводиться в ремонт. Дана схема володіє хорошою надійністю і маневреністю.

РУ СН виконаємо по схемі з двома несекционированними системами збірних шин. Кожне приєднання підключене до будь-якої системи шин через розвилку разъединителей і один вимикач. Обидві системи шин знаходяться в роботі, шиносоединительний вимикач (ШСВ) включений, джерела і навантаження рівномірно розподіляються між системами шин. Таким чином при до. з. на збірних шинах відключається ШСВ, при цьому втрачається тільки половина приєднань. Потім нормальна робота відновлюється.

РУ ВН виконаємо схемою з двома системами шин і обхідної. Обхідна система шин використовується для ревізії і ремонтів вимикачів без перерви живлення, що робить схему дуже маневреною і надійною.

Електропостачання власних потреб здійснюється частково від шин генераторного напруження через реактированние лінії і частково від відгалуження від генераторного блоку. Число секцій шин відповідає числу казанів. Кожну секцію приєднуємо до окремого джерела живлення.

Для розрахунку струмів КЗ необхідно прийняти розрахункову схему і розрахувати реактор між секціями збірних шин. Реактор між секціями збірних шин розраховують по номінальному струму генератора:I=Iг ном* 0,7 = 4,33 * 0,7 = 3,031 кА. Таким чином, вибираємо реактор РБДГ 10-4000-0,18 У3 з наступними довідковими даними:

Uном=10 кВ;

Iдоп.=3200 А;

хр=0,18 Ом

2. Розрахунок струмів короткого замикання для вибору енергоустаткування головної схеми і схеми власних потреб

Приймемо Sб= 1000 МВ·А.

Для перших трьох генераторів опору рівні і складають:

Опір четвертого генератора

Опору трансформаторів зв'язку:

Опору блокового трансформатора:

Опір системи:

По початковій даній ТЕЦ пов'язана з системою 4 лініями напруженням 220 кВ, для яких Ом/км. Отже

Опір реактора:

Схема заміщення:

Розрахунок струмів короткого замикання в точці К1

X

X¦¦Х¦¦Х=0,44

X¦¦Х=0,87

X¦¦Х=0,9

X

X

X¦¦Х=0,65

X

Е

X¦¦Х=0,71

Початкове значення періодичної складової:

Iпо=Ее·Iб/Хе, де

кА.

Iпог=Ее·Iб/X20=1,1·2,51/0,71=3,89кА

Iпос=Ее·Iб/X12=1·2,51/0,27=9,3кА

Iпос=Iпог+Iпос=3,89+9,3=13,2кА

Ударний струм короткого замикання:

iу= √2·kу·Iпо

kу- ударний коефіцієнт

kу=1+exp (-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955; Ta=0,14 з

iу=√2·1,955·13,2=36,6 кА

Розрахунок струмів короткого замикання в точці К4.

X¦¦Х=0,24

Е

X

X¦¦Х=0,38

Е

X

кА.

Iпог=Ее·Iб/X2=1,08·55/1,73=34,3кА

Iпос=Ее·Iб/X24=1,05·55/1,28=45,1кА

Iпос=Iпог+Iпос=34,3+45,1=79,4кА

Ударний струм короткого замикання:

iу= √2·kу·Iпо

kу- ударний коефіцієнт

kу=1+exp (-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955;

iуг=√2·1,955·34,3=94,8 кА

iус=√2·1,955·45,1=124,7 кА

iу=219,5 кА

Розрахунок струмів короткого замикання в точці К3.

Схема заміщення для точки К3

X¦¦Х=0,65

X

X¦¦Х=0,22

Е

X

кА.

Iпог=Ее·Iб/X4=1,08·55/1,38=43кА

Iпос=Ее·Iб/X28=1,02·55/0,96=58,4кА

Iпос=Iпог+Iпос=34,3+45,1=101,4кА

Ударний струм короткого замикання:

iу= √2·kу·Iпо

kу- ударний коефіцієнт

kу=1+exp (-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955;

iуг=√2·1,955·43=118,9 кА

iус=√2·1,955·58,4=161,5 кА

iу=280,4 кА

Розрахунок струмів короткого замикання в точці К2.

Схема заміщення для точки К2

X

X

X

X¦¦Х=0,24

Е

X

X

X¦¦Х=0,37

Е

X

кА.

Iпос=Ее·Iб/X41=1,04·55/0,81=70,6кА

Iпог=Ее·Iб/X3=1,08·55/1,73=34,3кА

Iпо=Iпог+Iпос=34,3+70,6=104,9кА

Ударний струм короткого замикання:

iу= √2·kу·Iпо

kу- ударний коефіцієнт

kу=1+exp (-0.01/Ta)

По табл. 5 [1]: kу=1,955;

iуг=√2·1,955·34,3=94,83 кА

iус=√2·1,955·70,6=195,2 кА

iу=290 кА

Коротке замикання на шинах власних

Вибір реакторів на відходячий кабельні лінії.

Струм однієї лінії:

Струм однієї гілки реактора в нормальному режимі:

Струм гілки реактора при відключенні однієї лінії:

З довідника Неклепаєва вибираємо реактор РБСГ 10-2х2500-0.14ПУТ.

Уточнимо значення струму КЗ за реактором:

Перевіримо вибраний реактор на залишкове напруження на шинах установки і на втрати напруження в самому реакторі:

Uост > 65 - 70%.

∆Uост≈ 1.5 - 2%.

3. Вибір електричних апаратів і провідників

Вибір вимикачів РУ ГН (К2).

Вибираємо вимикач МГУ-20-90/9500 ПУТ.

Виконаємо перевірку даного вимикача:

Розрахункова величина

Умова вибору

Каталожні дані вимикача

U вуст =6.3 кВ

I раб. утяж =7.23 кА

I по =49.1 кА

i у =128.46 кА

I пф =49.1 кА

в=8.53

√2I пф +i аф =75.36

В до =9848.2

U ном =20 кВ

I ном =9.5 кА

I дин =105 кА

I m дин =300 кА

I откл =90 кА

в ном =20

√2I откл ·(1+в ном /100)=152.74

I 2 т ·t т =32400

= > вимикачі В1 - В7 МГУ-20-90/9500 ПУТ.

Вибір вимикача в блоці Г3 - Т3 (К4).

Т. про. У42 вибираємо такий же як на РУ ГН, т. е. МГУ-20-90/9500 ПУТ.

Вибір лінійних вимикачів на РУ ГН.

Вибираємо вимикач ВМПЕ-10-630-31.5 ПУТ.

Виконаємо перевірку даного вимикача:

Розрахункова величина

Умова вибору

Каталожні дані вимикача

U вуст =6.3 кВ

I раб. утяж =0.382 кА

I по =19.98 кА

i у =54.53 кА

I пф =10.54 кА

в=0.523

√2I пф +i аф =43.16

В до =487

U ном =10 кВ

I ном =0.63 кА

I дин =31.5 кА

I m дин =80 кА

I откл =31.5 кА

в ном =15

√2I откл ·(1+в ном /100)=51.2

I 2 т ·t т =3969

= > вимикачі В8 - В27 ВМПЕ-10-630-31.5 ПУТ.

Вибір вимикачів на РУ СН (К1).

Вибираємо вимикач ВМУЕ-35Б-25/1250 УХЛ1.

Виконаємо перевірку даного вимикача:

Розрахункова величина

Умова вибору

Каталожні дані вимикача

U вуст =35 кВ

I раб. утяж =1.09 кА

I по =18.78 кА

i у =50.99 кА

I пф =18.78 кА

в=59.34

√2I пф +i аф =42.32

В до =102.3

U ном =35 кВ

I ном =1.25 кА

I дин =25 кА

I m дин =64 кА

I откл =25 кА

в ном =24

√2I откл ·(1+в ном /100)=43.84

I 2 т ·t т =2500

= > вимикачі В28 - В34 ВМУЕ-35Б-25/1250 УХЛ1.

Вибір вимикачів на РУ ВН (К3).

Вибираємо вимикач ВМТ-110Б-20/1000 УХЛ1.

Виконаємо перевірку даного вимикача:

Розрахункова величина

Умова вибору

Каталожні дані вимикача

U вуст =110 кВ

I раб. утяж =0.49 кА

I по =8.61 кА

i у =23.38 кА

I пф =8.61 кА

в=59.38

√2I пф +i аф =19.41

В до =21.9

U ном =110 кВ

I ном =1 кА

I дин =20 кА

I m дин =52 кА

I откл =20 кА

в ном =24

√2I откл ·(1+в ном /100)=35.07

I 2 т ·t т =1200

= > вимикачі В35 - В41 ВМТ-110Б-20/1000 УХЛ1.

Вибір вимикачів на СН (К6).

Вибираємо вимикач ВМПЕ-10-630-31.5 ПУТ.

Виконаємо перевірку даного вимикача:

Розрахункова величина

Умова вибору

Каталожні дані вимикача

U вуст =6.3 кВ

I раб. утяж =0.58 кА

I по =17.15 кА

i у =40.73 кА

в=48.32

√2I пф +i аф =35.97

U ном =10 кВ

I ном =0.63 кА

I дин =31.5 кА

I m дин =80 кА

I откл =25 кА

в ном =15

√2I откл ·(1+в ном /100)=51.2

I 2 т ·t т =3969

= > вимикачі В43 - В49 ВМПЕ-10-630-31.5 ПУТ.

Вибір разъединителей.

Разъединители вибираємо по тривалому номінальному струму і номінальному напруженню, перевіряємо на термічну і електродинамічну стійкість.

Розрахункові величини беремо ті ж, що і для вимикачів.

Разъединители в РУ ГН і в блоці Г3.

Вибираємо разъединители РВР 20/8000 ПУТ.

Розрахункове значення

Умова вибору

Каталожні дані разъединителей

U вуст =6.3 кВ

I раб. утяж =7.23 кА

i у =128.46 кА

В до =879.95

U ном =20 кВ

I ном =8 кА

I m дин =320 кА

I 2 т ·t т =62500

Лінійні разъединители і на СН.

Вимикачі і разъединители власних потреб і на відходячий кабельні лінії розміщуємо в шафах КРУ внутрішньої установки: ДО - ХХVI.

Разъединители в РУ ВН.

Вибираємо разъединители РНД-110/630 Т1.

Розрахункове значення

Умова вибору

Каталожні дані разъединителей

U вуст =110 кВ

I раб. утяж =0.49 кА

i у =23.38 кА

В до =21.9

U ном =110 кВ

I ном =0.63 кА

I m дин =80 кА

I 2 т ·t т =3969

Вибір кабельних ліній.

Силові кабелі вибираємо за умовами нормального режиму і перевіряємо на термічну стійкість при КЗ.

Iном= 0.344 кА.

Iраб. утяж.= 0.382 кА

Приймемо поправочні коефіцієнти на температуру повітря і грунту К1і на число кабелів в траншеї К2равнимі 1. Тоді умова вибору буде:

Iраб. утяж.≤ Iдоп

По Iдопиз таблиць визначимо перетин трехжильного кабеля Sдопи порівняємо його з Sеки Sмин.

де jек- економічна густина струму, А/мм2. При тривалості використання максимального навантаження Тмакс=3000-5000 ч/рік jек= 2.5 А/мм2для кабелів з паперовою ізоляцією з мідними жилами.

де Ані Ак. доп- величини, що характеризують тепловий стан провідника в нормальному режимі і в кінці короткого замикання.

З - функція, яка залежить від типу кабеля. Для кабелів до 10 кВ з паперовою ізоляцією і жилами з міді З = 140 А·с1/2/мм2.

Т. про. вибираємо трехжильний кабель з мідними жилами, що прокладається в землі:

З отриманих перетинів вибираємо найбільше, а саме S = 185 мм2.

Вибір шин РУ СН (К1).

У РУ 35 кВ і вище збірні шини і приєднання від трансформаторів до шин виконуються аналогічно лініям електропередачі, т. е. многопроволочними гнучкими сталеалюминиевими проводами.

Вибір здійснюємо по наступних умовах:

По тривало допустимому струму з таблиць стандартних перетинів вибираємо Sдоптакое, щоб Iдоп≥ Iраб. утяж.

= > вибираємо провід АС - 700/86.

По економічній густині струму шини РУ не перевіряються.

Iпо (3)= 18.78 кА < 20 кА, = > перевірки шин на схлестивание немає.

Т. до. шини знаходяться на відкритому повітрі, то перевірку на термічну дію струмів КЗ не проводимо.

Виконаємо перевірку по короні:

де Ео- критична напруженість, при якій виникає корона.

m - коефіцієнт, що враховує шорсткість поверхні проводу.

rо- радіус проводу.

де Е - напруженість електричного поля біля поверхні

нерозщепленого проводу

U - лінійне напруження, кВ

Dср- середня геометрична відстань між проводами фаз, см

Dср= 1.26·D, де D - відстань між сусідніми фазами, див.

Умова перевірки:

Для проводів від трансформатора до збірних шин виконаємо перевірку по економічній густині струму:

Гнучкі шини РУ ВН (К3).

= > вибираємо провід АС - 185/29.

По економічній густині струму, на схлестивание шин і на термічну дію струмів КЗ аналогічно РУ СН перевірку не виробляємо

Виконаємо перевірку по короні:

Умова перевірки:

Дільниця від трансформатора до збірних шин:

Будемо вважати, що відстань від трансформатора до збірних шин не велика, і тому перевірку по економічній густині струму можна не враховувати.

Вибір шин на РУ ГН (К2).

= > вибираємо шини коробчатого перетину алюмінієві 200х90х12 мм2.

Перевірка на термічну стійкість:

що менше вибраного перетину 3435 мм2, отже шини термічно стійкі.

Перевірка на механічну міцність:

Приймаємо, що швеллери шин сполучені жорстко по всій довжині зварним швом, тоді момент опору Wyo-y0= 422 см3. Тоді при розташуванні шин у вершинах трикутника отримуємо:

Вибір ізоляторів:

Вибираємо опорні ізолятори 2 х ИО-10-30 ПУТ.

Поправка на висоту коробчатих шин:

Умова вибору:

Перевірка ошиновки в ланцюгу генератора на термічну стійкість:

Ї менше, ніж на СШ, а означає ошиновка в ланцюгу генератора термічно стойка.

Перевірка на механічну стійкість:

приймемо ℓ = 1.5 м, а відстань між фазами а = 0.6 м; швеллери шин сполучені жорстко тільки в місцях кріплення шин на ізоляторах (ℓ п=ℓ).

Тоді отримаємо:

= > шини механічно міцні.

Вибір ізоляторів:

Вибираємо опорні ізолятори ИО-10-30 ПУТ.

Умова вибору:

Вибір КЕТ.

Для виведення ТВФ - 60 - 2 використовуємо пофазно екранований токопровод ГРТЕ-10-8550-250.

Умови вибору:

Iраб. утяж= 7.23 кА ≤ Iном= 8.55 кА

iy= 128.46 кА ≤ iдин= 250 кА.

Аналогічний токопровод використовуємо і для блоку Г3:

Iраб. утяж= 7.23 кА iy= 115.64 кА.

Вибір жорстких шин на СН (К6).

Приймаємо відстань між фазами а = 0.3 м, а проліт шин ℓ = 0.9 м, що відповідає ширині вибраної раніше шафи КРУ серії До - ХХУI.

Вибір ізоляторів:

Вибираємо опорні ізолятори І4-80 УХЛЗ.

трансформатор провідник електропостачання струм

4. Вибір вимірювальних трансформаторів струму і напруження

Вибір ТТ в ланцюгу генераторів РУ ГН.

Т. до. дільниця від виведення до стіни турбінного відділення виконана комплектним токопроводом ГРТЕ-10-8550-250, то вибираємо трансформатори струму, вбудовані в токопровод ТШ20-10000/5.

Виконаємо перевірку розрахункових і каталожних даних трансформатора:

Розрахункове значення

Умова вибору

Каталожні дані разъединителей

U вуст =6.3 кВ

I раб. утяж =7.23 кА

i у =128.46 кА

В до =9848.2

Ї

U ном =20 кВ

I ном =8 кА

Не перевіряється

I 2 т ·t т =76800

Виконаємо перевірку по величині повторного навантаження трансформатора струму:

Найменування приладу

Тип

Навантаження трансформатора

А

В

З

Ватметр

Варметр

Лічильник активної енергії

Амперметр реєструючий

Ватметр реєструючий

Ватметр (щит турбіни)

Д-335

Д-335

САЗ

Н-344

Н-348

Д-335

0.5

0.5

2.5

Ї

10

0.5

Ї

Ї

Ї

10

Ї

Ї

0.5

0.5

2.5

Ї

10

0.5

Разом

14

10

14

Загальний опір приладів:

Допустимий опір проводів:

де Z2≈ r2, т. до. індуктивний опір струмових ланцюгів невелико.

rк- перехідний опір контактів.

Для генератора 60 МВт застосовується кабель з алюмінієвими жилами приблизно довжиною 40 м, трансформатори струму сполучені в повну зірку, тому ℓ расч= ℓ, тоді перетин кабеля буде:

Вибираємо контрольний кабель АКРВГ з жилами перетином 4 мм2.

Вибір ТН в ланцюгу генераторів РУ ГН.

Аналогічно ТТ вибираємо вбудовані в комплектний екранований токопровод три однофазних трансформатори напруження ЗНОМ-6.

Перевіримо їх по повторному навантаженню:

Прилад

Тип

S однієї обмотки

Число обмоток

cos(ц)

sin(ц)

Число приладів

потужність

Р, Вт

Q, В·А

Вольтметр

Ватметр

Варметр

Датчик акт. мощн.

Датчик реакт. мощн.

Лічильник акт. ен-ії.

Ватметр рег-ий

Вольтметр рег-ий

Частотометр

Е-335

Д-335

Д-335

Е-829

Е-830

І-680

Н-348

І-344

Е-372

2

1.5

1.5

10

10

2 Вт

10

10

3

1

2

2

Ї

Ї

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0.38

1

1

1

0

0

0

0

0

0.925

0

0

0

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

6

3

10

10

4

20

10

6

Ї

Ї

Ї

Ї

Ї

9.7

Ї

Ї

Ї

Разом

71

9.7

Повторне навантаження:

Вибраний трансформатор ЗНОМ-6 має номінальну потужність 50 В·А в класі точності 0.5, необхідному для приєднання лічильників. Таким чином для трьох однофазних трансформаторів напруження отримуємо:

= > трансформатори будуть працювати у вибраному класі точності.

Список літератури

1. С. С. Петрова - Учбова допомога «Проектування електричної частини станцій і підстанцій» Ленінград 1989.

2. Б. Н. Неклепаєв, І. П. Крючков - «Електрична частина електростанцій і підстанцій» Москва, Енергоатоміздат 1989.

3. Л. Д. Рожкова, В. С. Козулін - «Енергоустаткування станцій і підстанцій» Москва, Енергоатоміздат 1987.

4. Довідник по проектуванню електроенергетичних систем під редакцією С. С. Рокотяна і І. М. Шапіро.

5. «Електрична частина електростанцій» під редакцією С. В. Усова.