Реферати

Реферат: Розрахунок об'ємів ентальпій повітря і продуктів згоряння

Керування персоналом підбор кадрів. ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Д И П ЛО М Н А Я Р А Б О Т А Тема: "Формування і розвиток персоналу" Виконав: Тимофєєв К. В. Науковий керівник: Данилов

Підстави. Муніципальна загальноосвітня установа. Вечірня (змінна) загальноосвітня школа. Пос. Кавалерово Приморського краю. РЕФЕРАТ По хімії.

Антропов А. П.. Головний живописець Святейшего Синоду, академік Імператорської Академії Мистецтв, був передостаннім ревізором иконописания при Святейшем Синоді, учитель знаменитого Левицкого, учень Андрія Матвєєва (Кобилина).

Шпаргалка по макроекономіці. Квиток №1. Макроекономіка: Поява макроекономіки зв'язана з появою Кейнсианской теорією, до-я з'явилася в першій половині 20в. Макроекономіка дає відповідь на питання про діяльність держави. Держава має значення як регулятор ринкових відносин узагалі. 1). Макроекономіка повинна дати картину позитивного досвіду регулювання економіки.2).

Макрофаги перитонеального екссудата як модель фагоцитозу і порушень фагоцитарної активності. Макрофаги вободние Резидентние Перитонеальние Печіночні Легеневі Активація - не тільки підвищення активності і посилення метаболізму, цитотоксичности, але і збільшення числа вовлеченних у процес кліток.

.

Визначення витрати палива, газів і повітря на казан

Розрахунково-графічна робота по дисципліні «Котельні установки і пароперегреватели»

Виконав: Дугушкин Д., факультет: ЕН, група: ТЕ-21

Новосибірський державний технічний університет

Кафедра ТЕС

Новосибірськ 2005

Початкові дані

Тип казана

Продуктивність

Продування

Тиск за казаном

Температура за казаном

Тиск в барабані

Тиск живлячої води

D, т/ч

Dпр, %

Рпп, кгс/см2

t, º З

Рδ, кгс/см2

Рпв, кгс/см2

ТПЕ-209

670

1,5

140

545

166

165

Температура газів,

що йдуть Надлишок повітря в топці

Температура газів на виході з топки

Температура газів за пароперегревателем

Температура газів за економайзером

Температура живлячої води

Кількість рівнів економайзера

Кількість рівнів воздухоподогревателя

υ ух, º З

α т

tпв, º З

137

1,2

1060

570

270

244

2

2

Найменування басейну, родовища

Марка палива

Робоча маса палива, %,

ккал/ кг,

%,

º З

Артемовський

БЗ

24,0

24,0

0,2

0,1

35,7

2,9

0,7

12,1

3180

50,0

1130

1. Об'єми повітря продуктів згоряння

1.1 Об'єм повітря, теоретично необхідний для повного згоряння твердого палива.

1.2 Теоретичний об'єм азоту

1.3 Теоретичний об'єм водяних пар

1.4 Об'єм трехатомних газів

1.5 Коефіцієнт надлишку повітря

1.5.1 Коефіцієнт надлишку повітря за ширмовим пароперегревателем (фестоном)

1.5.2 Коефіцієнт надлишку повітря за конвективним пароперегревателем

1.5.3 Коефіцієнт надлишку повітря за другим рівнем водяного економайзера

1.5.4 Коефіцієнт надлишку повітря за другим рівнем воздухоподогревателя

1.5.5 Коефіцієнт надлишку повітря за першим рівнем водяного економайзера

1.5.6 Коефіцієнт надлишку повітря за першим рівнем воздухоподогревателя

1.6 Дійсний об'єм водяних пар

1.6.1 Дійсний об'єм водяних пар в топці за фестоном

1.6.2 Дійсний об'єм водяних пар за конвективним пароперегревателем

1.6.3 Дійсний об'єм водяних пар за другим рівнем водяного економайзера

1.6.4 Дійсний об'єм водяних пар за другим рівнем воздухоподогревателя

1.6.5 Дійсний об'єм водяних пар за першим рівнем водяного економайзера

1.6.6 Дійсний об'єм водяних пар за першим рівнем воздухоподогревателя

1.7 Повний об'єм продуктів згоряння

1.7.1 Повний об'єм продуктів згоряння в топці за фестоном

1.7.2 Повний об'єм продуктів згоряння за конвективним пароперегревателем

1.7.3 Повний об'єм продуктів згоряння за другим рівнем водяного економайзера

1.7.4 Повний об'єм продуктів згоряння за другим рівнем воздухоподогревателя

1.7.5 Повний об'єм продуктів згоряння за66 першим рівнем водяного економайзера

1.7.6 Повний об'єм продуктів згоряння за першим рівнем воздухоподогревателя

1.8 Об'ємні частки трехатомних газів

1.8.1 Об'ємні частки трехатомних газів і водяних пар в топці за фестоном

1.8.2 Об'ємні частки трехатомних газів і водяних пар за конвективним пароперегревателем

1.8.3 Об'ємні частки трехатомних газів і водяних пар за другим рівнем водяного економайзера

1.8.4 Об'ємні частки трехатомних газів і водяних пар за другим рівнем воздухоподогревателя

1.8.5 Об'ємні частки трехатомних газів і водяних пар за першим рівнем водяного економайзера

1.8.6 Об'ємні частки трехатомних газів і водяних пар за першим рівнем воздухоподогревателя

1.9 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах

1.9.1 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах в топці за фестоном

1.9.2 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах за конвективним пароперегревателем

1.9.3 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах за другим рівнем водяного економайзера

1.9.4 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах за другим рівнем воздухоподогревателя

1.9.5 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах за першим рівнем водяного економайзера

1.9.6 Маса димових газів і концентрація золи в димових газах за першим рівнем воздухоподогревателя

2. Ентальпії повітря і продуктів згоряння

2.1. Ентальпія теоретично необхідного повітря

2.1.1 Ентальпія теоретично необхідного повітря на виході з топки

2.1.2 Ентальпія теоретично необхідного повітря на виході за пароперегревателем

2.1.3 Ентальпія теоретично необхідного повітря на виході за водяним економайзером

2.1.4 Ентальпія теоретично необхідного повітря в газах, що йдуть

2.2 Ентальпія теоретично об'єму димових газів

2.2.1 Ентальпія теоретичного об'єму димових газів на виході з топки

2.2.2 Ентальпія теоретичного об'єму димових газів за пароперегревателем

2.2.3 Ентальпія теоретичного об'єму димових газів за водяним економайзером

2.2.4 Ентальпія теоретичного об'єму димових газів на виході

2.3 Ентальпія золи в димових газах

2.3.1 Ентальпія золи в димових газах на виході з топки

2.3.2 Ентальпія золи в димових газах за пароперегревателем

2.3.3 Ентальпія золи в димових газах за економайзером

2.3.4 Ентальпія золи в димових газах на виході

2.4 Ентальпія дійсного об'єму продуктів згоряння

2.4.1 Ентальпія дійсного об'єму продуктів згоряння на виході з топки

2.4.2 Ентальпія дійсного об'єму продуктів згоряння за пароперегревателем

2.4.3 Ентальпія дійсного об'єму продуктів згоряння за економайзером

2.4.4 Ентальпія дійсного об'єму продуктів згоряння в газах,

що йдуть 3. Тепловий баланс казана і визначення витрати палива

3.1 Втрати тепла в котлоагрегате

3.1.1 Втрати тепла від хімічної неповноти згоряння при спаленні твердих топлив в топках з твердим шлакоудалением приймаємо рівної нулю.

3.1.2 Втрати тепла від механічної неповноти згоряння (табл. 4.5 [1]).

3.1.3 Втрати тепла від зовнішнього охолоджування (табл. 4.6 [1]).

3.1.4 Втрати з фізичним теплом шлаку

24,0 < 31,8 = > нехтуємо

3.1.5 Втрати тепла з газами, що йдуть

3.2 КПД котлоагрегата

3.4 Тепло, що корисно використовується в котлоагрегате

3.5 Повна витрата палива, що подається в топку казана

3.6 Розрахункова витрата палива, що подається в топку казана

4. Витрати повітря і газів

4.1 Кількість холодного повітря дутьевими, що засмоктується вентиляторами

4.2 Витрата газів у димососов

Таблиця 1. Середні об'ємні характеристики продуктів горіння

Розрахункові формули

Розмірність

газоходи казана

Топка, ширма, фестон

Конвективний пароперегреватель

Водяний економайзер II рівня

Воздухоподогреватель II рівня

Водяний економайзер I рівня

Воздухоподогреватель I рівня

Коефіцієнт надлишку повітря ха поверхнею нагріву,

-

1,2

1,23

1,25

1,28

1,3

1,33

Коефіцієнт надлишку повітря, середній по газоходу,

-

1,2

1,215

1,24

1,265

1,29

1,315

Об'єм водяних пар,

0,688

0,689

0,691

0,692

0,694

0,695

Об'єм димових газів,

4,875

4,929

5,02

5,109

5,2

5,29

Об'ємна частка трехатомних газів,

-

0,137

0,136

0,133

0,131

0,128

0,126

Об'ємна частка водяних пар,

-

0,141

0,140

0,138

0,135

0,133

0,131

Сумарна частка трехатомних газів і водяних пар

-

0,278

0,276

0,271

0,266

0,261

0,257

Маса димових газів

6,322

6,392

6,507

6,623

6,739

6,855

Концентрація золи в димових газах

0,036

0,036

0,035

0,034

0,034

0,033

Список літератури

1. Методична вказівка №1475 621 К731 "Котельні установки"; під ред. Баранова В. Н., Новосибірськ, 2002 р.