Реферати

Квитки: ЕГЕ російський мова 2012

Профілактика правопорушень у студентському середовищі як формування особистості в суспільстві. Порушено проблеми виховання студентської молоді, даний аналіз причин правопорушень у студентів Північнокавказьких вузів, показані форми і методи профілактики правопорушень.

Плавання Виллема Баренца. Голландський мореплавець Виллем Баренц прославився завдяки участі в трьох експедиціях у пошуках Північно-східного проходу в Китай. Він грав у них не останню роль і користався великим авторитетам у моряків.

Мистецтво Італії. Спочатку вогнищем культури барокко була Італія. Для Італії - це час повільного заходу багатовікового блискучого мистецтво. Найбільше яскраво стиль проявився в архітектурі.

Агресія у вітчизняній і закордонній літературі. ПРИРОДА І СТРУКТУРА АГРЕСІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАКОРДОННІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Слово агресія походить від латинського “aggredi”, що означає “нападати”. Воно здавна існує вевропейских мовах, однак, значення йому придавалось не завжди однакове. До початку XIX століття агресивним вважалося любоеактивное поводження, як доброзичливе, так і вороже.

Зовнішня політика Китаю наприкінці 70-х рр. XXв. - початку Ххів.. Уведення Китай держава, що поставило собі мету стати в один ряд із самими розвитими державами світу. Для цієї країни характерна давня і принципова традиція нейтралітету. Але ще в 1909р. За сорок років до утворення КНР генерал Елчанинов сформував принцип “сильна нейтральна держава вільна у своїй політиці”.

Єдиний державний іспит порусскому МОВІ

Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів єдиного

державного іспиту 2012 року

порусскому мові

підготовлений Федеральною державною науковою установою

"ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРІВ"

Єдиний державний екзамен з РОСІЙСЬКОЇ МОВИ

Пояснення до демонстраційного варіанта контрольних вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту

2012 року по РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

При ознайомленні з демонстраційним варіантом контрольних вимірювальних матеріалів ЕГЕ 2012 р. варто мати на увазі, що завдання, у нього включені, не відбивають всіх елементів змісту, що будуть перевірятися за допомогою варіантів КІМ у 2012 р. Повний перелік елементів змісту, що можуть контролюватися на єдиному державному іспиті 2012 р., приведений у кодифікаторі елементів змісту і вимог до рівня підготовки випускників загальноосвітніх установ для єдиного державного іспиту 2012 р. по російській мові.

Призначення демонстраційного варіанта полягає в тім, щоб дати можливість будь-якому учаснику ЕГЕ і широкої громадськості скласти уявлення про структуру майбутніх КІМ, кількості завдань, їх формі, рівні складності. Приведені критерії оцінки виконання завдань з розгорнутою відповіддю, включені в цей варіант, дають представлення про вимоги до повноти і правильності запису розгорнутої відповіді.

Ці зведення дозволять випускникам виробити стратегію підготовки до ЕГЕ.

Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів

для проведення в 2012 році єдиного державного іспиту

по РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Інструкція з виконання роботи

На виконання екзаменаційної роботи з російської мови дається 3 години (180 хвилин). Робота складається з 3-х частин.

Частина 1 включає 30 завдань (А1-А30). До кожного з них дані 4 варіанти відповіді, з яких тільки один правильний.

Частина 2 складається з 8-и завдань (У1-У8). Відповіді до цих завдань Ви повинні сформулювати самостійно.

Частина 3 складається з 1-го завдання (З1) і являє собою невелику письмову роботу з тексту (твір).

Радимо виконувати завдання в тім порядку, у якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, що не удається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань.

Бали, отримані Вами за виконані завдання, суммируются. Постарайтеся виконати якнайбільше завдань і набрати якнайбільше балів.

Усі бланки ЕГЕ заповнюються яскравим чорним чорнилом. Допускається використання гелевой, капілярної чи пір'яної ручок.

При виконанні завдань Ви можете користатися чернеткою. Звертаємо Ваша увага на те, що запису в чернетці не будуть враховуватися при оцінюванні роботи.

Бажаємо успіху!

Частина 1

При виконанні завдань цієї частини в бланку відповідей № 1 під номером виконуваного вами завдання (A1-A30) поставте знак "´" у клітинці, номер якої відповідає номеру обраного вами відповіді.

A1

У якім слові вірно виділена буква, що позначає ударний голосний звук?

1)

донезмоги

2)

узяла

3)

громадянство

4)

наверх

A2

У якому варіанті відповіді виділене слово употребленоневерно?

1)

У неясної, розсіяної світло ночі відкрилися перед нами ВЕЛИЧНІ і прекрасні перспективи Петербурга: Нева, набережна, канали, палаци.

2)

Залізо, хром, марганець, мідь і нікель є БАРВИСТИМИ речовинами, компонентами багатьох фарб, створених на основі цих мінералів.

3)

ДИПЛОМАТИЧНІ відносини між Росією і США були встановлені в 1807 році.

4)

Самими ГУМАННИМИ професіями на землі є ті, від яких залежить духовне життя і здоров'я людини.

A3

Укажіть приклад з помилкою в утворенні форми слова.

1)

ляжте (на підлогу)

2)

їхня робота

3)

гарячі супи

4)

шестистами учнями

A4

Укажіть граматично правильне продовження пропозиції.

Говорячи про багатство мови,

1)

в аудиторії почалася дискусія.

2)

у мене виник інтерес до цієї проблеми.

3)

вимагаються конкретні приклади.

4)

ми мали на увазі головним чином його словниковий запас.

A5

Укажіть пропозицію з граматичною помилкою (з порушенням синтаксичної норми).

1)

Завдяки підвищення рівня сервісу у фірмових магазинах стало більше покупців.

2)

"Мойдодир", написаний Корнієм Чуковськ і опублікований у

20-і роки ХХ століття, став одним із самих улюблених дітьми добутків.

3)

М. Горький в одній зі своїх статей відзначає, що поети до Пушкіна зовсім не знали народу, не цікавилися його долею, рідко писали про нього.

4)

Ті, хто з дитинства прагне до мрії, часто реалізують свої життєві плани.

A6

У якій пропозиції придаткову частину складнопідрядної пропозиції не можна замінити відособленим визначенням, вираженою дієприкметниковим зворотом?

1)

Французькі слова і вираження, що проникають у російську мову, називають галліцизмами.

2)

Навколишнє середовище, у якій існують живі організми, постійно міняється.

3)

З метою сприяння розвитку літератури і літературної мови в XVIII столітті була створена Російська Академія, що стала основним науковим центром вивчення російської мови і словесності.

4)

В другій половині XVIII століття французький вплив на мову російських дворян, що зіграло важливу роль у процесі європеїзації російської літературної мови, стає переважним.

Прочитайте текст і виконаєте завдання A7-A12.

(1)... (2) Дерев'яні вітрильні кораблі, зблизивши, в упор палили друг у друга чавунними ядрами з невеликих гармат, що заряджаються з дула. (3) Оскільки енергії ядер рідко вистачало на те, щоб вивести корабель з ладу, бій міг закінчуватися й абордажем. (4) При цьому з корабля, що атакує, що сцепились своїм бортом з бортом супротивника, на ворожу палубу висаджувалися матроси, що у рукопашній сутичці намагалися заволодіти ворожим судном. (5)... промислова революція XIX століття дуже швидко внесло корективи в цю область військової справи, і першим важливим нововведенням стали парові машини. (6) Їхня установка на військові судна усувала колишню залежність від сили і напрямку вітру, дозволяла вільно маневрувати, вибираючи положення, найбільш вигідне для ведення вогню і при цьому обеспечивающее найменшу уразливість від вогню супротивника.

A7

Яке з приведених нижче пропозицій повинне битьпервимв цьому тексті?

1)

Ненадійність перших парових машин і їхні розміри викликали в моряків досить скептичне відношення.

2)

Ще в першій третині XIX століття морські бої мало відрізнялися від тих, що відбувалися за сто років до цього.

3)

Поряд з артилерією з'явилися й інші види морської зброї.

4)

Уперше парові машини взяли участь у бойових діях під час Кримської війни.

A8

Яке з приведених нижче слів (сполучень слів) повинне бути на місці пропуску впятомпредложении?

1)

Однак

2)

Навіть

3)

Незважаючи на це,

4)

Отже,

A9

Яке сполучення слів є граматичною основою в одній з чи пропозицій в одній з частин складної пропозиції тексту?

1)

стали машини (пропозиція 5)

2)

кораблі в упор палили (пропозиція 2)

3)

вивести з ладу (пропозиція 3)

4)

матроси намагалися заволодіти (пропозицію 4)

A10

Укажіть вірну характеристикутретьегопредложения тексту.

1)

складне безсполучникове

2)

складнопідрядне

3)

простої з однорідними членами

4)

складне з безсполучниковим і союзним підрядним зв'язком між частинами

A11

Укажіть пропозицію, у якому є страдательное дієприкметник дійсного часу.

1)

5

2)

2

3)

6

4)

4

A12

Укажіть значення слова КОРЕКТИВУ (КОРЕКТИВИ) (пропозиція 5).

1)

увічливість

2)

співвідношення

3)

помилка

4)

виправлення

A13

У якому варіанті відповіді правильно зазначені всі цифри, на місці яких пишеться НН?

Своєрідність мистецтві (1) ого світу ра (2) їхніх повістей Н. В. Гоголя связа (3) про з використанням фольклорних традицій: име (4) про у народних сказаннях, напівязичеських легендах і переказах письменник знайшов теми і сюжети для своїх добутків.

1)

1, 2, 3

2)

2, 3, 4

3)

1, 3

4)

1, 2, 4

A14

У якому ряді у всіх словах пропущена ненаголошена перевіря гласна кореня?

1)

прогр.. ссивний, с.. нкционировать, возр.. ст

2)

в.. рховье, разв.. твление, ш.. птаться

3)

отб.. рает, орнам.. нт, прогр.. ммировать

4)

осл.. полонений, к.. снулся, сув.. ренитет

A15

У якому ряді у всіх словах пропущена та сама буква?

1)

по.. кладка, о.. бойний, на.. рядковий

2)

пр.. устати, ін.. клеїти, ін.. шкільний

3)

на.. граться, понад.. нвестиції, з.. скать

4)

бар.. ерний, с.. уражати, обез.. яна

A16

У якому ряді в обох словах на місці пропуску пишеться буква И?

1)

произнос.. шь, преобразу.. мий

2)

относ.. шься, распущ.. нний

3)

заогляд.. шься, замет.. вший

4)

перекин.. шь, сломл.. нний

A17

У якому варіанті відповіді зазначені всі слова, де пропущене буква Е?

А.

никел.. вий

Б.

достра.. вать

В.

приветл.. у

М.

оскуд.. вать

1)

А, Б, Г

2)

А, Б, У

3)

У, Г

4)

А, Г

A18

У якій пропозиції НЕ (НІ) зі словом пишеться роздільно?

1)

Наступила осінь з (не) скончаемими дощами, мокрими дорогами, з тугою за вечорами.

2)

Дон у місці переправи далеко (не) широкий , усього біля сорока метрів.

3)

(Ні) хто в п'єсі не погоджується з Чацким у тім, що прислужуватися аморально.

4)

Десь тут, у декількох кроках, лунали (не) трелі солов'я, що забуваються, і тиша наповнилася чудовими звуками.

A19

У якій пропозиції обоє виділених слова пишуться разом?

1)

(ЗА) ЧАСТУ ми навіть не представляємо, (НА) СКІЛЬКОХ чоловік важливо зрозуміти, що є для нього в житті головним.

2)

Ні громовідводи, ні вічний двигун місту Калинову не потрібні, ТОМУ (ЩО) усьому цьому (ПО) ПРОСТУ немає місця в патріархальному світі.

3)

Можна (ПО) РІЗНОМУ пояснити сцену словесного двобою Базарова і Павла Петровича, і (ПО) ПОЧАТКУ може показатися, що прав нігіліст.

4)

ЩО (БИ) повернути Радищева сучасному читачу, необхідно спробувати неупереджено оцінити його філософські погляди, ТАК (ЖЕ) як і літературна творчість.

A20

Укажіть правильне пояснення постановки чи коми її відсутності в пропозиції.

М. В. Ломоносов було намічене розмежування знаменних і службових слів () і надалі це розмежування підтримувалося найбільшими представниками російської науки.

1)

Проста пропозиція з однорідними членами, перед союзом И кома не потрібна.

2)

Складносурядна пропозиція, перед союзом И кома не потрібна.

3)

Складносурядна пропозиція, перед союзом И потрібна кома.

4)

Проста пропозиція з однорідними членами, перед союзом И потрібна кома.

A21

У якому варіанті відповіді правильно зазначені всі цифри, на місці яких у пропозиції повинні стояти коми?

Перша виставка передвижників (1) відкрилася в 1871 році (2) переконливо продемонструвала існування в живописі (3) складивавшегося на протязі 60-х років (4) нового напрямку.

1)

1, 2, 4

2)

1, 2

3)

3, 4

4)

1, 2, 3, 4

A22

У якому варіанті відповіді правильно зазначені всі цифри, на місці яких у пропозиціях повинні стояти коми?

Пізньою чи осінню узимку на вулицях міст з'являються зграйки те мелодійно щебечуть, те різко кричущих птахів. От (1) видиме (2) за цей лемент і одержали птаха своє ім'я - омелюхи, адже дієслово "свиристеть" (3) як вважають лінгвісти (4) колись означав "різко свистіти, кричати".

1)

1, 2, 3, 4

2)

1, 3

3)

1, 2

4)

3, 4

A23

Укажіть пропозицію, у якому потрібно поставитьоднузапятую. (Розділові знаки не розставлені.)

1)

Хтось терем прибирав так хазяїнів чекав.

2)

Багато літературознавців і історики знову і знову сперечаються з приводу відносин Ґете з великим російським поетом А. С. Пушкін.

3)

Від будинків в усі сторони йшли ряди чи дерев чи чагарників квітів.

4)

У синтаксичному ладі двох поетичних текстів ми можемо знайти як подібності так і розходження.

A24

Як пояснити постановку двокрапки в даній пропозиції?

Велику роль в опері А. П. Бородіна "Князь Ігор" грають народні сцени: хори городян Путивля, що проводжають Ігоря з військом у похід, хор бояр, возвещающий про полон князя.

1)

Друга частина безсполучникової складної пропозиції вказує на наслідок того, про що говориться в першій частині.

2)

Узагальнююче слово коштує перед однорідними членами пропозиції.

3)

Друга частина безсполучникової складної пропозиції пояснює, розкриває зміст того, про що говориться в першій частині.

4)

Перша частина безсполучникової складної пропозиції вказує на час здійснення того, про що говориться в другій частині.

A25

У якому варіанті відповіді правильно зазначені всі цифри, на місці яких у пропозиції повинні стояти коми?

Ідея єдиного європейського простору (1) шанувальником

1)

1, 4

2)

2, 3

3)

1, 3

4)

2, 4

A26

У якому варіанті відповіді правильно зазначені всі цифри, на місці яких у пропозиції повинні стояти коми?

Після того як пролунав третій дзвоник (1) завіса мерзнула і повільно поповзла нагору (2) і (3) як тільки публіка побачила свого улюбленця (4) стіни театру буквально затремтіли від рукоплесканий і захоплених лементів.

1)

1, 2, 3, 4

2)

1, 2

3)

3, 4

4)

2

A27

Прочитайте текст.

Ґрунтові сховища рідких радіоактивних продуктів і місця поховання твердих відходів можуть бути джерелами забруднення ґрунтів, ґрунтових і підземних (глибинних) вод. Тому для попередження і запобігання небезпечних радіоактивних забруднень проводиться контроль за рухом ґрунтових вод від пунктів поховання до виходу ґрунтових вод до поверхневого водоисточнику. Цей контроль здійснюється за допомогою спеціальних карт руху ґрунтових вод і можливої міграції забруднень.

У якому з приведених нижче пропозицій вірно переданаглавнаяинформация, що міститься в тексті?

1)

Контроль за поширенням радіоактивних продуктів у ґрунтовому потоці проводиться в спостережливих шпарах, глибина і розташування яких залежать від призначення споруджень, гідрогеологічних умов і характеристик ґрунтів.

2)

Щоб уникнути небезпечних радіоактивних забруднень за допомогою спеціальних карт здійснюється контроль за рухом ґрунтових вод від пунктів поховання радіоактивних відходів до виходу до поверхневого водоисточнику.

3)

Рідкі і тверді радіоактивні відходи є джерелами забруднення ґрунтів, ґрунтових і підземних (глибинних) вод.

4)

Напрямок руху і швидкість ґрунтових і підземних (глибинних) вод вимагає твердого контролю, тому необхідно створювати спеціальні гідрогеологічні карти різних районів Росії.

Прочитайте текст і виконаєте завдання A28-A30; B1-B8.

(1) Збуджений стан Поли, а головне, її плутана, двозначна мова - усі підказувало гірші здогади, багато страшнее, чим навіть полон чи Родіона його смертельне поранення.

(2) - Так немає ж, отут інше зовсім, - здригнулася Поля і, відвернувши до стінки, вийняла з-під подушки зім'ятий, зачитаний треугольничек.

(3) Згодом Варячи викладалася своїх початкових припущень. (4) Хоча рідкі транзитні ешелони не затримувалися в Москві, але вокзали знаходилися поблизу, і Родіонові був відомий Полин адреса. (5) Звичайно, командування могло і не дозволити солдату отлучки з ешелону в Благовіщенський тупичок, тоді чому ж хоч листівки не черкнув своє-те, любимой-то, проїздом у діючу армію?..

(6) Отже, це була його перша фронтова звісточка з більш ніж двотижневим запізненням. (7) У всякому разі, зараз з'ясується, з якими думками він відправлявся на війну. (8) Варячи нетерпляче розгорнула листок, весь проткнутий олівцем, - видно, писалося на коліні. (9) Довелося до лампи підійти, щоб розібрати тьмяні, напівзакінчені рядки.

(10) Варячи відразу наткнулася на головне місце.

(11)"Мабуть, єдина причина, дорога моя, чому мовчав усе це час, - ніде було прибудуватися, - коротко, з несподіваною повнотою і прямолінійно, як на сповіді, писав Родіон. (12) - Ми усі відступаємо поки, день і ніч відступаємо, займаємо більш вигідні оборонні рубежі, як говориться в зведеннях. (13) Я дуже хворів до того ж, та й тепер не зовсім ще оправився: гірше будь-якої контузії моя хвороба. (14) Саме гірке - те, що сам я цілком здоровий, весь цілий, немає поки на мені ні єдиної подряпини. (15) Спали цей лист, тобі однієї на усьому світі можу я розповісти про це, - Варячи перевернула сторінку.

(16) Подія случилася в одному російському селу, що наша частина проходило у відступі. (17) Я йшов останнім у роті... а може, і у всій армії останнім. (18) Перед нами на дорозі встала місцева дівчинка років дев'яти, зовсім дитина, видимо, на шкільній лаві привчена любити Червону Армію... (19) Звичайно, вона не дуже розбиралася в стратегічній обстановці. (20) Вона підбігла до нас з польовими квітами, і, так случилося, вони дісталися мені. (21) У неї були такі допитливі, питальні очі - на сонце полуденне в тисячу разів легше дивитися, але я змусив себе взяти букетик, тому що я не боягуз, матір'ю моєї клянуся тобі, Поленька, що я не боягуз. (22) Замружився, а прийняв його в неї, що залишається на милість ворога... (23) З тих пір тримаю той засохлий веничек постійно при собі, на тілі моєму, немов вогонь за пазухою ношу, велю його в могилу покласти на себе, якщо що случиться. (24) Я-те думав, сім разів кров'ю обіллюся, перш ніж чоловіком стану, а от як воно відбувається, всухую... і це купіль зрілості! - (25) Далі два рядки потрапилися зовсім нерозбірливі. - (26) И не знаю, Поленька, чи вистачить усього мого життя той подарунок оплатити..."

(27) - Так, він дуже виріс, твій Родіон, ти права... - складаючи лист, сказала Варячи, тому що при подібному ладі думок навряд чи цей солдат виявився б здатний на який-небудь негожий учинок.

(28) Обійнявши, подружки слухали шелест дощу і рідкі, загасаючі гудки автомашин. (29) Темою бесіди служили події минулого дня: виставка трофейних літаків, що відкрилася на, центральній площі, незасипана лійка на вулиці Веселих, як вони вже звикли неї називати в побуті між собою, Гастелло, чий самозабутній подвиг прогримів у ті дні на всю країну.

(По Л. Леонову*)

*Леонід Максимович Леонов (1899-1994) - росіянин письменник, суспільний діяч.

A28

Про що говорить висловлення героя:"Я-те думав, сім разів кров'ю обіллюся, перш ніж чоловіком стану, а от як воно відбувається, всухую... і це купіль зрілості!"?

1)

Відступ наших військ проходить без боїв, без крові.

2)

А втор листа не здатний зробити який-небудь негожий учинок.

3)

Щоб стати сьогоденням чоловіком, не завжди треба доводити фізичну силу, часом важливіше іспит сили духу.

4)

Автор листа не боягуз і не боїться майбутніх боїв.

A29

Яке з перерахованих тверджень є помилковим?

1)

У пропозиціях 17, 18, 20, 22 перераховані послідовні дії персонажів.

2)

У пропозиціях 3-5 представлене міркування.

3)

Пропозиції 8-9 включають опис.

4)

Пропозиції 24-26 містять оповідання.

A30

Яке слово використане в тексті в переносному значенні?

1)

розгорнула (пропозиція 8)

2)

спали (пропозиція 15)

3)

замружилася (пропозиція 22)

4)

прогримів (пропозицію 29)

Частина 2

Відповіддю до завдань цієї частини (У1-У8) є слово (словосполучення), чи число послідовність чисел. Запишіть Вашу відповідь у бланку відповідей № 1 праворуч від номера завдання, починаючи з першої клітинки. Кожну чи букву цифру пишіть в окремій клітинці відповідно до приведеного в бланку зразками. Чи слова числа при перерахуванні відокремлюйте комами. Кожну кому ставте в окрему клітинку. При записі відповідей пробіли не використовуються.

Відповіді до завдань B1-B3 запишіть словами.

B1

З пропозицій 4-5 випишіть слово, утворене приставково-суфіксальним способом.

B2

З пропозицій 16-18 випишіть числівник.

B3

Укажіть тип підрядного зв'язку в словосполученні В ТІ ДНІ (пропозиція 29).

Відповіді до завдань B4-B7 запишіть цифрами.

B4

Серед пропозицій 21-26 знайдіть складні, до складу яких входить односкладне безособове. Напишіть номера цих складних пропозицій.

B5

Серед пропозицій 1-9 знайдіть пропозицію, ускладнена відособленим розповсюдженим погодженим визначенням. Напишіть номер цієї пропозиції.

B6

Серед пропозицій 2-9 знайдіть складнопідрядну пропозицію з придатковим мети. Напишіть номер цієї складної пропозиції.

B7

Серед пропозицій 15-19 знайдіть таке, котре зв'язано з попереднім за допомогою особистого займенника. Напишіть номер цієї пропозиції.

Прочитайте фрагмент рецензії, складеної на основі тексту, що Ви аналізували, виконуючи завдання А28-А30, У1-У7.

У цьому фрагменті розглядаються мовні особливості тексту. Деякі терміни, використані в рецензії, пропущені. Уставте на місця пропусків цифри, що відповідають номеру терміна зі списку. Якщо Ви не знаєте, яка цифра зі списку повинна стояти на місці пропуску, пишіть цифру 0.

Послідовність цифр у тім порядку, у якому вони записані вами в тексті рецензії на місці пропусків, запишіть у бланк відповідей № 1 праворуч від номера завдання B8, починаючи з першої клітинки.

Кожну цифру пишіть в окремій клітинці відповідно до приведеного в бланку зразками. Цифрипри перечисленииотделяйте комами. Кожну кому ставте в окрему клітинку. При записі відповідей пробіли не використовуються.

B8

"Фрагмент із роману Л. Леонова "Російський ліс" підтверджує думка про те, що навіть про складні філософські проблеми можна говорити доступно. Досягається це за допомогою тропів: _ ("купіль зрілості" у пропозиції 24), _ ("допитливі, вопросительниеглаза" у пропозиції 21), _ ("на сонце полуденне в тисячу разів легше дивитися" у пропозиції 21). Підсилює ефект від прочитаного _ ("відступаємо"у пропозиції 12,"я не боягуз" у пропозиції 21). Цей приемфиксирует увага читача на головному, підкреслює найважливіші думки автора.

Список термінів:

1)

анафора

2)

метафора

3)

гіпербола

4)

професійна лексика

5)

парцеляція

6)

лексичний повтор

7)

протиставлення

8)

епітети

9)

контекстні синоніми

Частина 3

Для відповіді на завдання цієї частини використовуйте бланк відповідей № 2. Запишіть спочатку номер завдання C1, а потім напишіть твір.

C1

Напишіть твір по прочитаному тексті.

Сформулируйтеи прокоментуйте одну з проблем, поставлених автором тексту (уникайте надмірного цитування).

Сформулируйтепозицию автора (оповідача). Напишіть, згодні чи не згодні Ви з точкою зору автора прочитаного тексту. Поясните чому. Свою відповідь аргументуйте, спираючи в першу чергу на читацький досвід, а також на знання і життєві спостереження (враховуються перші два аргументи).

Обсяг твору - не менш 150 слів.

Робота, написана без опори на прочитаний текст (не по даному тексті), не оцінюється. Якщо твір являє собою пересказаний чи цілком переписаний вихідний текст без яких би то ні було коментарів, то така робота оцінюється нулем балів.

Твір пишіть акуратно, розбірливим почерком.

Система оцінювання екзаменаційної роботи з російської мови

ЧАСТИНА 1

За правильну відповідь на кожне завдання частини 1 ставиться 1 бал.

Якщо зазначені дві і більш відповіді (у тому числі правильний), невірна чи відповідь відповідь отсутствует, ставиться 0 балів.

№ завдання

Відповідь

№ завдання

Відповідь

A1

3

A16

3

A2

2

A17

4

A3

4

A18

2

A4

4

A19

1

A5

1

A20

3

A6

2

A21

2

A7

2

A22

1

A8

1

A23

4

A9

3

A24

2

A10

2

A25

1

A11

2

A26

1

A12

4

A27

2

A13

4

A28

3

A14

2

A29

4

A15

2

A30

4

ЧАСТИНА 2

За правильну відповідь на завдання В1, У2, У3, У4, У5, У6, У7 ставиться 1 бал, за невірну чи відповідь його відсутність - 0 балів.

№ завдання

Відповідь

У1

поблизу

У2

дев'яти < чи > дев'ять

У3

узгодження

У4

21,26 < чи > 26,21

У5

8

У6

9

У7

19

У8 *

2,8,3,6 < чи > 2836

ЧАСТИНА 3

Інформація про текст

Основні проблеми

Авторська позиція

1. Проблема знаходження відчуття відповідальності і почуття боргу як характерних рис дорослої людини. (Як стають дорослими?)

1. Дорослішання людини (юнака) - це в першу чергу знаходження готовності відповідати за свої вчинки, приймати відповідальність не тільки за себе, але і за інших людей.

2. Проблема дорослішання. ( чиЗавжди дорослішання зв'язане з відважними, героїчними вчинками?)

2. Іноді, щоб стати сьогоденням чоловіком, не потрібно робити подвиг, для цього досить відчути відповідальність за свої вчинки і вчинки інших.

3. Проблема дорослішання на війні. (Чому на війні швидше відбувалося дорослішання юнаків?

3. На війні взрослели швидше тому, що занадто велико була відповідальність за те, що відбувалося на фронті.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ Й ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ

ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

Критерії оцінювання відповіді на завдання З1

Бали

I

Зміст твору

ДО1

Формулювання проблем вихідного тексту

Екзаменуемий (у тій чи іншій формі) вірно сформулював одну з проблем вихідного тексту.

Фактичних помилок, зв'язаних з розумінням і формулюванням проблеми, немає

1

Екзаменуемий не зміг вірно сформулювати ні одну з проблем вихідного тексту.

0

ДО2

Коментар до сформульованої проблеми вихідного тексту

Сформульована екзаменуемим проблема прокоментована з опорою на вихідний текст. Фактичних помилок, зв'язаних з розумінням проблеми вихідного тексту, у коментарях немає

2

Сформульована екзаменуемим проблема вихідного тексту прокоментована,

але

без опори на вихідний текст,

чи

у коментарях допущена 1 фактична помилка, зв'язана з розумінням вихідного тексту

1

Сформульована екзаменуемим проблема не прокоментована,

чи

у коментарях допущено більш 1 фактичної помилки, зв'язаної з розумінням вихідного тексту,

чи

прокоментовано інша, не сформульована екзаменуемим проблему,

чи

як коментарі даний простий переказ чи тексту його фрагмента,

чи

як коментарі цитується великий фрагмент вихідного тексту

0

ДО3

Відображення позиції автора вихідного тексту

Екзаменуемий вірно сформулював позицію автора (оповідача) вихідного тексту по прокоментованій проблемі.

Фактичних помилок, зв'язаних з розумінням позиції автора вихідного тексту, немає

1

Позиція автора вихідного тексту екзаменуемим сформульована невірно,

чи

позиція автора вихідного тексту не сформульована

0

ДО4

Аргументація екзаменуемим власної думки по проблемі

Екзаменуемий виразив свою думку по сформульованій їм проблемі, поставленої автором тексту ( чипогодившись не погодившись з позицією автора), аргументував його ( привів не менш 2-х аргументів, один із яких узятий з художньої, публіцистичної чи наукової літератури )

3

Екзаменуемий виразив свою думку по сформульованій їм проблемі, поставленої автором тексту ( чипогодившись не погодившись з позицією автора), аргументував його (привів не менш 2-х аргументів, спираючи на знання, життєвий досвід),

чи

привів тільки 1 аргумент із художньої, публіцистичної чи наукової літератури

2

Екзаменуемий виразив свою думку по сформульованій їм проблемі, поставленої автором тексту ( чипогодившись не погодившись з позицією автора), аргументував його (привів 1 аргумент), спираючи на знання, життєвий досвід

1

Екзаменуемий сформулював свою думку по проблемі, поставленої автором тексту ( чипогодившись не погодившись з позицією автора), але не привів аргументів ,

чи

думка екзаменуемого заявлена лише формально (наприклад: "Я згодний / не згодний з автором"),

чи

думка екзаменуемого взагалі не відбита в роботі

0

II

Мовне оформлення твору

ДО5

Значеннєва цілісність, мовна связность і послідовність викладу

Робота екзаменуемого характеризується значеннєвою цілісністю, мовною связностью і послідовністю викладу:

- логічні помилки відсутні, послідовність викладу не порушена;

- у роботі немає порушень абзацного членування тексту

2

Робота екзаменуемого характеризується значеннєвою цілісністю, связностью і послідовністю викладу,

але

допущена 1 логічна помилка,

і/чи

у роботі мається 1 порушення абзацного членування тексту

1

У роботі екзаменуемого проглядається комунікативний задум,

але

допущено більш 1 логічної помилки,

і/чи

мається 2 случаючи порушення абзацного членування тексту

0

ДО6

Точність і виразність мови

Робота екзаменуемого характеризується точністю вираження думки, розмаїтістю граматичного ладу мови.

*Вищий бал за цим критерієм екзаменуемий одержує тільки у випадку, якщо вищий бал отриманий за критерієм ДО10

2

Робота екзаменуемого характеризується точністю вираження думки,

але

просліджується одноманітність граматичного ладу мови,

чи

робота екзаменуемого характеризується розмаїтістю граматичного ладу мови,

але

є порушення точності вираження думки

1

Робота екзаменуемого відрізняється бідністю словника й одноманітністю граматичного ладу мови

0

III

Грамотність

ДО7

Дотримання орфографічних норм

орфографічних помилок немає (чи 1 негруба помилка)

3

допущено не більш 2-х помилок

2

допущено 3-4 помилки

1

допущено більш 4-х помилок

0

ДО8

Дотримання пунктуаційних норм

пунктуаційних помилок немає (чи 1 негруба помилка)

3

допущено 1-3 помилки

2

допущено 4-5 помилок

1

допущено більш 5-и помилок

0

ДО9

Дотримання мовних норм

граматичних помилок немає

2

допущено 1-2 помилки

1

допущено більш 2-х помилок

0

ДО10

Дотримання мовних норм

допущено не більш 1 мовної помилки

2

допущено 2-3 помилки

1

допущено більш 3-х помилок

0

ДО11

Дотримання етичних норм

етичні помилки в роботі відсутні

1

допущено етичні помилки (1 і більш)

0

ДО12

Дотримання фактологической точності у фоновому матеріалі

фактичні помилки у фоновому матеріалі відсутні

1

допущено фактичні помилки (1 і більш) у фоновому матеріалі

0

Максимальна кількість балів за всю письмову роботу

(ДО1-ДО12)

23

При оцінці грамотності (ДО7-ДО10) варто враховувати обсяг твору. Зазначені в таблиці норми оцінювання розроблені для твору обсягом у 150-300 слів [1] .

Якщо у творі менш 70 слів, то така робота не зараховується й оцінюється нулем балів, завдання считаетсяневиполненним.

При оцінці твору обсягом від 70 до 150 слів число припустимих помилок чотирьох видів (ДО7-ДО10) зменшується.2 бали за цими критеріями ставиться в наступних випадках:

ДО7 - орфографічних помилок немає (чи допущена 1 негруба помилка);

ДО8 - пунктуаційних помилок немає (чи 1 негруба помилка).

1 бал за цими критеріями ставиться в наступних випадках:

ДО7 - допущено не більш 2-х помилок;

ДО8 - допущено 1-3 помилки;

ДО9 - граматичних помилок немає;

ДО10 - допущено не більш 1 мовної помилки.

Вищий бал за критеріями ДО7-ДО12 за роботу обсягом від 70 до

150 слів не ставиться.

Якщо твір являє собою пересказаний чи цілком переписаний вихідний текст без яких би то ні було коментарів, то така робота з всіх аспектів перевірки (ДО1-ДО12) оцінюється нулем балів.

Якщо в роботі, що представляє собою переписаний чи пересказаний вихідний текст, містяться фрагменти тексту екзаменуемого, то при перевірці враховується тільки та кількість слів, що належить екзаменуемому. Робота, написана без опори на прочитаний текст (не по даному тексті), не оцінюється.

* Завдання В8 оцінюється по шкалі від 0 до 4 балів. За кожну вірно зазначену цифру, що відповідає номеру терміна зі списку, екзаменуемий одержує 1 бал (4 бали: немає помилок; 3 бали: допущений 1 помилка; 2 бали: допущений 2 помилки; 1 бал: вірно зазначений тільки однацифра; 0 балів: цілком невірна відповідь (невірний набір цифр) чи його відсутність). Порядок запису цифр у відповіді має значення.

[1] Якщо твір містить чи частково цілком переписаний екзаменуемим текст рецензії завдання В8 і/чи інформації про автора тексту, то обсяг такої роботи визначається без обліку тексту рецензії і/чи інформації про автора тексту.