Реферати

Доповідь: Обдарованість, талант, геніальність

Міжнародний рух технологій. Поняття міжнародного руху технологій, його причини, форми й особливості. Правові форми захисту технологій. Ліцензійна торгівля. Оцінка обсягів передачі технології. Інжинірингові операції

Про бусидо. Джерела бусидо - дзен-буддизм. Джерела бусидо - конфуціанство. Відданість. Честь. Після краху самурайського стану. Бусидо в новітній час.

Повітряні перевезення. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІМ "ВОЛЬ ПОВІТРЯ". Жодне авіаційне підприємство не зацікавлене в одержанні тільки права робити польоти в повітряному просторі інших країн. Воно зацікавлено в тім, щоб здійснювати перевезення міжнародного проходження й одержувати за них відповідні доходи.

Особливі маревні психози пізнього віку (параноиди житла). Про особливі маревні психози пізнього віку (параноиди житла) алоби, нарікання на різного роду незручності і труднощі проживання з чи сусідами родичами є дуже розповсюдженими. Найчастіше вони цілком обоснованни і відбивають реальні ситуації, зв'язані зі стійкими конфліктами в родині, чи квартирі в будинку.

Захисна мова. Уведення Право обвинувачуваного на захист, передбачений Кримінальним кодексом Російської Федерації, - один з основних принципів російського правосуддя. Він не тільки припускає процесуальну можливість для самого обвинувачуваного відстоювати свої права й інтереси, але і забезпечує йому можливість користатися допомогою спеціально уповноваженого на це обличчя - адвоката.

Здатність - сукупність врож д енних анатомо-физиологаческих і придбаних ре г уляционних властивостей, які визначають можливості людини у конкретному вигляді діяльності.

Здібності є функціональною інтеграцією таких властивостей особистості, які більш усього необхідні для здійснення даного виду діяльності. Здібності - це міра відповідності властивостей особистості вимогам конкретної діяльності. Кожна діяльність пред'являє комплекс вимог до фізичних і психічних можливостей людини.

Розрізнюються загальні здібності, властиві в тій або інакшій мірі всім людям, тобто такі властивості людей, які необхідні для всіх видів діяльності: в труді, в пізнанні, спілкуванні і т. д.

Загальні здібності поділяються на складні - здібність до засвоєння нових знань, спостережливість, загальний рівень інтелектуального розвитку і т. д., і елементарні - здібність до психічного відображення дійсності, необхідний рівень розвитку сприйняття, пам'яті, мислення, волі і т. д.

Без відповідного рівня розвитку цих елементарних здібностей людина не може включитися ні в один з видів людської діяльності.

Переважний розвиток окремих елементарних і складних здібностей створює передумову для розвитку індивідуальних спеціальних здібностей. Вони визначаються особливостями психомоторной і сенсорної організації особистості, індивідуальними особливостями пам'яті, мислення, уяви і емоційно-у лівої сфери.

Схема 1. Структура здібностей

Здатності пов'язані з історичним розвитком суспільства. Здібності людей розвиваються в процесі задоволення ними потреб, що постійно ускладнюються. Виникнення нових областей діяльності приводить до розвитку нових здібностей. Безперервний процес спеціалізації труда лежить в основі постійного розширення людських здібностей.

Сукупність здібностей, яка зумовлює успішну діяльність людини в широких областях діяльності, називається обдарованістю.

Висока здібність до конкретного виду діяльності, в якій людина досягає великих творчих результатів, називається талантом. Унікальні здібності, що дозволяють досягати видатних результатів, які є досягненнями епохи, називаються геніальністю (схема 1).

Образно говорячи, талант - попадання в мету, в яку ніхто не може попасти; геніальність - попадання в мету, яку поки ще ні до те не в ид ит.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайта http://www.studentu.ru