Реферати

Реферат: Обробка результатів експерименту 2

Формування постави в молодших школярів нетрадиційними оздоровчими засобами. Сама природа нагородила дітей природною потребою в русі. Вона обумовлена не залежними від їхньої свідомості віковими особливостями. Тому дорослі повинні вважатися з цим і активно допомагати розумної організації рухової діяльності.

Слово про професійну журналістську культуру. Самоідентифікація журналіста, рівень його професійної культури безпосередньо зв'язуються з представленнями про природу медиадеятельности (преси, аудио- і відеовіщання).

Психологічний час і структура підпільного характеру. На прикладі розповіді Ф. М. Достоєвського "Вічний чоловік".

Автоматизація процесу документообігу організації ТОВ "Ксенокс". Призначення системи електронного документообігу. Побудова функціональної моделі постачання товарів у супермаркет. Основні властивості системи електронного документообігу ТОВ "Ксенокс". Особливості проектування системи забезпечення продукцією в BPwin.

Академік Т. Лисенко. Факти біографії Лисенко. Його позиція в дискусії про генетика. Вплив особистих якостей ученого на вибір напрямку розвитку радянської сільськогосподарської науки, створення "мічурінської біології". Боротьба Лисенко і його поплічників з ідеями генетики.

Обробка результатів експерименту

Визначення

Вимірювання- знаходження значення фізичної величини досвідченим шляхом з допомогою спеціально для цього призначених технічних засобів.

Измерениесостоит изнаблюденийивиполнения математичних операцийпо определениюрезультата вимірювання.

Спостереження- вимірювальна (експериментальна) операція по знаходженню значення фізичної величини, належного подальшій обробці спільно з результатами інших подібних операцій.

Пряме вимірювання- вимірювання, при якому вимірювальний сигнал, що поступає на вхід коштів вимірювання, містить інформацію про величину, що самої вимірюється.

Непряме вимірювання- вимірювання, при якому шукане значення фізичної величини отримують внаслідок обчислень на основі її залежності від величин, що вимірюються прямо.

Погрішність результату вимірювання- відхилення результату вимірювання від істинного значення фізичної величини, що вимірюється.

- абсолютна погрішність результату вимірювання;

- відносна погрішність результату вимірювання.

ЗдесьX- виміряне значення фізичної величини, X0- істинне значення фізичної величини.

Систематична погрішність- при повторних спостереженнях залишається постійною або змінюється закономірним образом.

Випадкова погрішність- виявляється в хаотичній зміні результатів повторних спостережень, проводимиходними і тими ж коштами вимірювань одним і тим же експериментатором.

Приладова погрішність- погрішність вимірювального приладу (кошти вимірювання), визначена при його випробуваннях і занесена в його паспорт.

Клас точності приладу (кошти вимірювання)- характеристика приладу, виражена межами його основної і додаткової погрішностей.

Клас точності вказується на шкалі приладу у вигляді числа, взятого в гурток, або просто числа.

1. Клас точностиg- число в кухлі - означає максимальну відносну погрішність результату вимірювання, виражену у відсотках.

ЕсліX- відлік величини по шкалі приладу, то приладова погрішність (її абсолютне значення) рівна

2. Есликласс точностиg- просто число, то приладова погрішність рівна

гдеК-максимальне свідчення шкали приладу.

Якщо клас точності приладу не вказаний, то приладова погрішність приймається равнойполовине ціни ділення шкали. Якщо прилад цифровий, то приладова погрішність рівна± одиниці рахунку. При наявності у приборанониусапогрешность такого приладу приймається равнойодному діленню шкали нониуса.

Випадкові погрішності

Прийнято вважати, що випадкові погрішності вимірювань розподіляються понормальному закону (закону Гаусса):

1. Погрішності можуть приймати безперервний ряд значень.

2. При великому числі спостережень погрішності рівних значень, але різних знаків зустрічаються однаково часто.

3. Частота появи погрішностей меншає із збільшенням значення погрішностей (великі по абсолютному значенню погрішності зустрічаються рідше, ніж малі).

Аналітично закон розподілу Гаусса описується вираженням,

де s - параметр розподілу, рівний полуширине гауссовой кривої на рівні 0.607 від її максимального значення, - погрішність спостереження з порядковим номеромi, Xi- результат того ж спостереження.

Вважаючи, що проведено нескінченно велике число наблюденийN, просуммируем погрішності спостережень:

Т. до. погрішності рівних значень, але різних знаків при гауссовом розподілі зустрічаються однаково часто, то

В свою чергу

Отже,

т. е. при абсолютно точному засобі вимірювання і нескінченно великому числі спостережень (Nо¥) середнє значениеизмеряемой фізичної величини одинаково ееистинному значенню.

Грубі погрішності (промахи)- погрішності спостережень, значительноотличающиеся від погрішностей інших спостережень. Звичайно носять чистосубъективний характер.

Обробка результатів прямих вимірювань

Вимірювання диаметраDцилиндра

Прилади: мікрометр з ціною ділення 0.01 мм, межа погрішності (ПДП), що допускається, вказаний в паспорті мікрометра,

N

1

2

3

4

5

величини,

що Обчисляються D, мм

2.29

2.27

2.31

2.29

2.26

мм

DD ×10 2, мм

+ 0.6

- 1.4

+ 2.6

+ 0.6

- 2.4

(DD ) 2 ×10 4, мм 2

0.36

1.96

6.76

0.36

5.76

1. Виключення систематичних погрішностей (якщо це можливе)

1.1. Вважаємо, що в цьому випадку систематична погрішність відсутня.

2. Обчислення результату вимірювання

2.1.

3. Þ рівність нулю або близькість до нуля суммиотклоненийподтверждаетправильность розрахунку отклоненийDXi.

3.1. Þ отже, розрахунок відхилень произведенправильно!

4. СКО результату спостереження

4.1.

5. Визначення промахів

Р =95%N =5VPN=1.9 (1.67)

N =10VPN=2.3(2.18)

V > VPNопромах!

Цей результат виключають і знов виконують п. п. 2,3,4,5, але приN1= N - 1.

5.1. отже, вважати результатD3промахомоснования немає!

6. СКО результату вимірювання

6.1.

7. Довірча межа випадкової погрішності

7.1.

8. Визначення сумарної довірчої погрішності результату вимірювання

8.1.

9. Запис остаточного результату

9.1. Діаметр циліндра рівний

D= (2.28 ± 0.03) мм

при числі наблюденийN= 5 і довірчій вероятностиР= 95%.

Обробка результатів непрямих вимірювань

Метод перенесення погрішностей (метод середніх)

Визначення прискорення вільного падіння

за допомогою математичного маятника

Прилади: лінійка з ціною ділення 1 мм; цифровий електронний секундомір з ціною ділення 10-2с.

Розрахункова формула

гдеL- довжина маятника, що вимірюється лінійкою; Т- період коливань маятника.

Період коливань математичного маятника визначається як

гдеt- час полнихпколебаний маятника, що вимірюється електронним секундоміром. Прінімаємп= 10.

N

1

2

3

4

5

L i, м

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

t i, з

14.18

13.94

15.20

13.38

13.92

D t i, з

0.056

- 0.184

1.076

- 0.744

- 0.204

1. Результат вимірювання довжини математичного маятника

Оскільки випадкових погрішностей і промахів, очевидно, немає, то

2.1. Час 10 повних коливань маятника

2.2. СКО спостереження

2.3. Перевірка на промахи.

Отже, промахів немає!

2.4. СКО результату вимірювання часу

2.5. Довірча межа випадкової погрішності вимірювання часу

2.6. Повна погрішність результату вимірювання часу

2.7. Результат вимірювання часу

3. Отже, прискорення вільного падіння (його середнє значення) дорівнює

4. Повна довірча межа результату визначення прискорення вільного падіння

4.1.

4.2.

5. Остаточний результат

Вибірковий метод, або метод вибірки

Визначення прискорення вільного падіння

за допомогою математичного маятника

Прилади: масштабна лінійка з ціною ділення 1 мм, електронний частотомір з ціною ділення 10-2с.

Розрахункова формула:

гдеL- довжина математичного маятника, що вимірюється лінійкою, Т- період коливань маятника, що вимірюється електронним секундоміром. Оскільки вимірюється времяtполнихп= 10 коливань маятника, то уточнена розрахункова формула має вигляд

N

1

2

3

4

5

L i, м

0.5

0.6

0.7

0.8

1.0

t i, з

14.18

15.54

16.78

17.95

20.07

g i, м/з 2

9.817

9.809

9.815

9.802

9.801

D g i, м/з 2

0.0082

0.0002

0.0062

- 0.0068

- 0.0078,

м/з 2

1.729

1.533

1.390

1.278

1.115

1. Знаходимо для кожного спостереження значениеgiи заносимо в таблицю.

2. Обчислюємо результат вимірювання

3. СКО спостереження

4. Перевірка на промахи

Отже, промахів немає!

5. СКО вимірювання

6. Довірча межа випадкової погрішності

7. Межа приладової погрішності

7.1.

7.2.; по цій формулі знаходимо 5 (!) значень приладової погрішності і заносимо їх в таблицю.

7.3. Середнє значення приладової погрішності

8. Повна погрішність результату вимірювання прискорення вільного падіння

9. Остаточний результат

м/с2.