Реферати

Стаття: Монопольне джерело потенційного магнітного поля

Проектування корпоративних інформаційних систем і керування. Загальне представлення про інформаційну систему. Загальна класифікація архитектур інформаційних додатків. Засоби і методології проектування, розробки і супроводи файл-серверних додатків.

Обов'язку керівників стосовно підлеглих. Сама серйозна відповідальність керівників - контроль діяльності підлеглих. Не досить просто сподіватися на визначене поводження ваших підлеглих.

Machine Translation. Machine Translation: The First 40 Years, 1949-1989, in 1990s. Machine Translation Quality. Machine Translation and Internet. Machine and Human Translation. Now it is time to analyze what has happened in the 50 years since machine translation began.

1917 рік у Росії. Назрівання революційної кризи в січні-лютому 1917 р. Передумови другої буржуазно-демократичної революції, що завершилася скиненням царського самодержавства. Небезпечний час двовладдя. Боротьба за владу, події Великої Жовтневої революції.

Англійський критичний реалізм. Творчість У. Теккерея. Поняття про критичний реалізм. У. М. Теккерей. Значимість внеску Теккерея в розвиток романної форми представиться ще більш переконливої, якщо зіставити його відкриття в науці про людину з аналогічними пошуками Троллопа і Елиот.

Монопольне джерело потенційного магнітного поля.

Ковалів Ю. Н.

Передбачений Діраком гіпотетичний елементарний магнітний заряд сьогодні є єдиним визнаним кандидатом на роль джерела потенційного магнітного поля.

Дипольне електротоковий джерело. У [1] автор виходив з ідеї про те, що більш симетричне потенційне магнітне поле можна отримати за допомогою підвищення симетрії електротокового джерела. Реалізація симметрийно-фізичного переходу була підтверджена досвідченим шляхом. Використані в опитахразнесенниецентрально-симетричні струми, образуемиев парі рядом розташованих прямокутних рамок, є джерелом потенційного магнітного поля дипольного типу.

Монопольне електротоковий джерело. Поряд з просторово разнесеннимиаксиальними противотокаминуль-векторну ситуацію створюють зовнішні магнітні поля, образуемиесовмещеннимицентрально-симметричними (коаксіальними) противотоками в центральному проводі i ц. п. і в циліндричної оплеткеi опл. (Ріс.1).

iц.. п.

Нопл.

iопл.

Нц.. п..

Нц.. п.+Нопл.= 0

ω Нцп.+ ω Н опл. ≠ 0

Ріс.1

Немає теоретичних доказів про повну відсутність магнітної енергії в просторі поза коаксіальним кабелем. Припущення про наявність зовнішнього магнітного поля з потенційною властивістю перевірялося досвідченим шляхом аналогічно з викладеним в [1] Було зареєстровано охолоджування напівпровідникового кристала стабілітрона, що реєструється за фактом збільшення омічний опору стабілітрона. Як джерело поля застосовувалися однакові стаціонарні противотоки в двох котушках (Ріс.2) з коаксіального кабеля. Між ними розташовувався алебастровий кожух з напівпровідниковим стабілітроном (До= 200 кОм/град), вміщеним в латунній екрануючій втулці.

R МТЕ

+ m +m

НДТ

- i - i I II III

t

М=0Рис.2

Відсутність стаціонарного циркуляційного магнітного поля поблизу коаксіальних кабелів з струмами в ньому практично підтверджувалося по поведінці стрілки магнітного компаса (М=0).

Відомі приклади придання замкненому струму зарядів еквівалентної величини умовного магнітного моменту, що дозволяє спростити рішення ряду задач, що стосуються магнітного поля із замкненими на себе силовими лініями.

Для опису джерела магнітного поля з розімкненими силовими лініями введемо умовний елемент магнітного заряду, еквівалентний елементу пари коаксіальних противотоков

dm = 2idl. (1)

Коаксіальний кабель з стаціонарним противотоком в ньому можна, наприклад, намотати на котушку, або утворити з нього сферичний клубок. Створити інший розподіл по простору умовних елементів магнітних зарядів, що обумовлює необхідну конфігурацію потенційного магнітного поля.

У коаксіальному кабелі напрями векторів внутрішніх електричного і магнітного полів визначаються спрямованістю струмів в центральному проводі і циліндричній оболонці. У рівній мірі це відноситься і до зовнішнього потенційного магнітного поля. Пропонується наступне правило. При векторах електричного поля, що сходяться до центрального проводу, мають місце вхідні в джерело вектори напруженості потенційного магнітного поля (-m). При тих, що розходяться - що виходять з джерела (+m). Інакше говорячи, радіальні вектори напруженості внутрішнього електричного поля, і зовнішнього потенційного магнітного поля, мають однакову спрямованість. Суміщені центрально-симетричні струми в коаксіальному кабелі є джерелом монопольного типу, еквівалентним лінійному розподілу елементів умовних магнітних зарядів по довжині кабеля. Потенційне магнітне поле, що Утворюється ним займає весь зовнішній простір без якої- небудь присутності в ньому циркуляційного магнітного поля.

Як система провідників для реалізації суміщених центрально-симетричних струмів в дослідах випробувався варіант у вигляді центральної стрічки і двох стрічкового обкладання з латунної фольги, розділеної клейкою пластмасовою стрічкою.

Автором отримані позитивні результати по магнітному охолоджуванню напівпровідникового кристала стабілітрона в зовнішньому полі трехленточного провідника.

Про відмінність полеобразующих властивостей двох видів джерел. При вимкненні джерела струмів в парі прямокутних рамок, циркуляційні магнітні поля, що накладаються нулем-векторним образом, повертаються до просторово рознесених локальних областей провідників (до місць свого зародження) і роздільно «переробляються» там в електрорухомі сили (ЕДС) самоиндукції.

Аналогічне явище не може відбуватися в коаксіальних провідниках. Повертаючись до просторово суміщених місць свого зародження, противонаправленние магнітні поля не можуть наводити там однонаправленную ЕДС самоиндукції. Відсутність механізму «перероблення» магнітної енергії є забороною утворенню коаксіальними противотоками зовнішнього змінного магнітного поля. Ця ж причина обумовлює збереження стаціонарного магнітного поля поза кабелем після вимкнення струму в ньому.

Умовний магнітний заряд рухомого електричного заряду. У [1] приведено наочно-логічне обгрунтування утворення подовжньої магнітної сили, діючої на рухомий електричний заряд. Цей електричний заряд можна вважати умовним магнітним зарядом, знак якого визначається твором електричного знака на знак напряму вектора швидкості руху по відношенню до джерела потенційного поля. Зближенню з джерелом поля відповідає негативний знак напряму вектора швидкості. Видаленню - позитивний (Табл. 1).

Одному і тому ж рухомому електричному заряду потрібно одночасно приписувати різні знаки умовного магнітного заряду, якщо з одним з джерел поля він зближується, а від іншого - віддаляється.

Приведений висновок отримав практичне підтвердження в дослідах з двома котушками з коаксіального кабеля (Ріс.2), в яких. створювалися однакові противотоки.

У таких умовах один і той же рухомі заряд в напівпровідниковому кристалі

Таблиця 1

- m

- v

- q(+m)

Притягнення

- m

- q(-m)

+v

Відштовхування

+m

- v

- q(+m)

Відштовхування

+m

- q(-m)

+v

Притягнення

стабілітрона відштовхувався потенційним магнітним полем однієї котушки і одночасно притягувався полем іншої, отримуючи вплив двома магнітними силами в одному напрямі. Таким чином в хаотичному русі електричних зарядів ефективно утворювалася компонента впорядкованого руху, що знижувала температуру кристала.

У разі використання в дослідах різних противотоков в котушках магнітне охолоджування виявлялося істотно слабіше, або зовсім не реєструвалося.

Надійним способом виявлення потенційного магнітного поля може стати реєстрація його силового (прискорюючого, або що вповільнює) впливу на рухомі електричні заряди в осциллографической трубці.

При отриманні позитивного результату природною стане тема дослідження можливості наявності потенційного магнітного поля поблизу Землі, Сонця, планет, зірок.

Питання про характер взаємодії елементарного магнітного заряду микрочастици з циркуляційним магнітним полем залишається відкритим до його експериментального дозволу. Використання в камері Вільсона потенційне магнітне поля дозволить однозначно встановити наявність або відсутність магнітного заряду у відомих елементарних частинок. Доцільно буде застосувати в експериментах по пошуку монополя Дірака магнітні пастки, здатні тривало накопичувати різнойменні магнітні заряди.

Інтерес представлять експерименти по виявленню, наукового, технічного, медичного і інших аспектів застосування потенційного магнітного поля. Наприклад, по його впливу на властивості води, на рух заряджених частинок в плазмі, на клітки тварин і рослин.