Реферати

Квитки: ЕГЕ географія 2012

Аналіз діяльності ОАО "ГМК Норильский Нікель". Загальна характеристика діяльності ОАО "Гірничо-металургійна компанія "Норильский Нікель", його місія, фінансові показники, аналіз структури акціонерного капіталу. Особливості розрахунку індексу ММВБ - основного індикатора російського фондового ринку.

Адміністративне право РБ. Поняття, призначення і принципи державної служби. Сукупність правових норм, що регулюють державну службу. Поняття "державна посада". Виробництво, розгляд і оскарження по справах про адміністративні правопорушення.

Заправна установка ОЗ-5467. Заправний агрегат ОЗ-5467 призначений для заправлення тракторів, автомобілів і сільськогосподарської машин нафтопродуктами і водою з автоматичним виміром виданого палива. Пристрій, принцип роботи, технічне обслуговування й експлуатація агрегату.

Анестезія в хворих в екстреній хірургії. Необхідність проведення загальної анестезії при невідкладних хірургічних захворюваннях. Особливості екстреної хірургії, ліміт часу. Патофізиологічна характеристика і задачі анестезиологического забезпечення, підготовка до операції, методика анестезії.

Діаграма стану залізо-вуглець (стабільна) і одержання чавунів. Діаграма стабільної рівноваги залізо-вуглець і процес утворення в чавуні графіту - графітизація. Зв'язок структури чавуна з його механічними властивостями. Особливості маркірування сірого чавуна, його основні різновиди й область застосування.

Єдиний державний іспит погеографии

Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів єдиного

державного іспиту 2012 року

по географії

підготовлений Федеральною державною науковою установою

"ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРІВ"

Єдиний державний екзамен з ГЕОГРАФІЇ

Пояснення до демонстраційного варіанта контрольних вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту

2012 року по ГЕОГРАФІЇ

При ознайомленні з демонстраційним варіантом контрольних вимірювальних матеріалів ЕГЕ 2012 року варто мати на увазі, що завдання, у нього включені, не відбивають всіх елементів змісту, що будуть перевірятися за допомогою варіантів КІМ у 2012 році. Повний перелік елементів змісту, що можуть контролюватися на єдиному державному іспиті 2012 року, приведений у кодифікаторі елементів змісту і вимог до рівня підготовки випускників загальноосвітніх установ для проведення єдиного державного іспиту 2011 року по географії.

Призначення демонстраційного варіанта полягає в тім, щоб дати можливість будь-якому учаснику ЕГЕ і широкої громадськості скласти уявлення про структуру майбутніх КІМ, кількості завдань, їх формі і рівні складності. Приведені критерії оцінки виконання завдань з розгорнутою відповіддю, включені в цей варіант, дають представлення про вимоги до повноти і правильності запису розгорнутої відповіді.

Ці зведення дозволять випускникам виробити стратегію підготовки до ЕГЕ.

Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів

для проведення в 2012 році єдиного державного іспиту

по ГЕОГРАФІЇ

Інструкція з виконання роботи

На виконання екзаменаційної роботи з географії приділяється

3 години (180 хвилин). Робота містить 44 завдання, що розділені на три частини.

Частина 1 складається з 24 завдань (А1-А24) з вибором відповіді. До кожного завдання дається 4 варіанти відповіді, тільки один із яких правильний.

Частина 2 містить 14 завдань (У1-У14), що вимагають короткої відповіді у виді числа, одного слова, послідовності чи букв цифр. У цієї

частини використовуються завдання на встановлення чи відповідності послідовності, на вибір декількох правильних відповідей із запропонованих, а також завдання, у яких потрібно самостійно записати правильна відповідь.

Частина 3 складається з 6 завдань з розгорнутою відповіддю. Відповіддю на завдання З1 повинний бути зроблений вами малюнок. У завданнях З2-З6 потрібно записати повна відповідь на поставлене чи питання рішення задачі.

Усі бланки ЕГЕ заповнюються яскравим чорним чорнилом. Допускається використання гелевой, капілярної чи пір'яної ручок.

При виконанні завдань Ви можете користатися чернеткою. Звертаємо Ваша увага, що запису в чернетці не будуть враховуватися при оцінці роботи.

Радимо виконувати завдання в тім порядку, у якому вони дані. Для економії часу пропускайте завдання, що не удається виконати відразу, і переходите до наступного. Якщо після виконання всієї роботи у Вас залишиться час, Ви зможете повернутися до пропущених завдань.

Бали, отримані Вами за виконані завдання, суммируются. Постарайтеся виконати якнайбільше завдань і набрати найбільша кількість балів.

Бажаємо успіху!

Частина 1

При виконанні завдань цієї частини в бланку відповідей № 1 під номером виконуваного вами завдання (А1-А24) поставте знак "´" у клітинці, номер якої відповідає номеру обраного вами відповіді.

A1

Які географічні координати має крапка, позначена на карті Росії буквою А?

1)

70º с. ш. 60º в. д.

2)

60º с. ш. 70º в. д.

3)

70º с. ш. 60º з.д.

4)

60º с. ш. 70º з.д.

A2

Яка з перерахованих гірських порід є метаморфічної по походженню?

1)

піщаник

2)

туф

3)

вапняк

4)

мармур

A3

На яку з країн приходиться найбільший обсяг викидів вуглекислого газу (З2) в атмосферу?

1)

Індія

2)

Саудівська Аравія

3)

США

4)

Росія

A4

Для якої природної зони характерні чорноземні ґрунти?

1)

змішані ліси

2)

степу

3)

тайга

4)

широколиственние лісу

A5

Які з перерахованих гір Євразії мають найбільшу абсолютну висоту?

1)

Скандинавські

2)

Піренеї

3)

Уральські

4)

Кавказ

A6

На який з територій, позначених буквами на карті Південної Америки, середньорічне кількість атмосферних опадів найбільше?

1)

А

2)

B

3)

З

4)

D

A7

На який з перерахованих паралелей 22 грудня спостерігається полярна ніч?

1)

50° с. ш.

2)

80° с. ш.

3)

50° ю.ш.

4)

80° ю.ш.

A8

У який з перерахованих країн частка обличчя старше 65 років у віковій структурі населення найбільша?

1)

Бразилія

2)

Алжир

3)

Бангладеш

4)

Норвегія

A9

У який з перерахованих країн частка міського населення в загальній чисельності населення найбільша?

1)

Бельгія

2)

Туреччина

3)

Індонезія

4)

Єгипет

A10

У який з перерахованих країн середня щільність населення найбільша?

1)

Японія

2)

Туреччина

3)

Бразилія

4)

Мексика

A11

У який з перерахованих країн середня очікувана тривалість життя населення найбільша?

1)

Єгипет

2)

Україна

3)

Росія

4)

Німеччина

A12

Для якої з перерахованих країн характерна структура ВВП, показана на діаграмі?

1)

Ефіопія

2)

Афганістан

3)

Чехія

4)

Лаос

A13

Яка з перерахованих країн входить у число найбільших виробників бавовни-волокна?

1)

Португалія

2)

Чехія

3)

Чилі

4)

Індія

A14

Якою буквою на картосхемі Африки позначена держава ДР Конго?

1)

A

2)

B

3)

C

4)

D

A15

Що з перерахованого характерно для природи Фінляндії?

1)

достаток рік і озер

2)

діючі вулкани

3)

широколиственние лісу

4)

жарке сухе літо

A16

З який з перерахованих країн Росія має сухопутну границю?

1)

Молдавія

2)

Туркменія

3)

Фінляндія

4)

Вірменія

A17

У якому з перерахованих регіонів Росії середня щільність населення найбільша?

1)

Магаданська область

2)

Республіка Комі

3)

Воронезька область

4)

Республіка Карелія

A18

Який з перерахованих міст Росії є найбільшим по чисельності населення?

1)

Новосибірськ

2)

Томськ

3)

Петрозаводськ

4)

Ставрополь

A19

У якому з перерахованих регіонів Росії густота автомобільних доріг найбільша?

1)

Красноярський край

2)

Республіка Комі

3)

Краснодарський край

4)

Тюменська область

A20

Яка особливість характерна для населення Європейської Півночі?

1)

високий природний приріст

2)

перевага сільського населення

3)

нерівномірне розміщення по території регіону

4)

висока середня щільність

A21

Які товари переважають у структурі експорту Росії?

1)

сільськогосподарська сировина і продовольство

2)

мінеральна сировина і паливо

3)

деревина і целюлоза

4)

машини й устаткування

A22

У якому з висловлень міститься інформація про процес урбанізації?

1)

Понад половину населення світу проживає на рівнинних територіях і біля третини - на відстані не більш 50 км від морського узбережжя.

2)

Якщо на початку ХХ в. у світі було 10 міст із чисельністю населення більш 1 млн чоловік, то до 2000 р. їхнє число збільшилося до 400.

3)

У 1999 р. чисельність населення світу складала 6 млрд людин, на початку 2006 р. - уже 6,5 млрд людина.

4)

Якщо в 1900 р. з 15 найбільших по чисельності населення країн світу сім знаходилися в Європі, то на рубежі XX-ХХ вв. у їхньому числі залишилися тільки дві європейські країни.

A23

У який з перерахованих країн більшість віруючих сповідають буддизм?

1)

Іран

2)

Монголія

3)

Еквадор

4)

Сомалі

A24

Яка з перерахованих країн є членом ОПЕК?

1)

Венесуела

2)

Пакистан

3)

Мексика

4)

Єгипет

Частина 2

Відповіддю до завдань цієї частини (У1-У14) є послідовність чи букв цифр, чи число слово. Упишіть відповіді спочатку в текст роботи, а потім перенесіть їх у бланк відповідей № 1 праворуч від номера відповідного завдання, починаючи з першої клітинки, без пробілів, ком і інших додаткових символів. Кожну чи цифру букву пишіть в окремій клітинці відповідно до приведеного в бланку зразками. Одиниці виміру писати не потрібно.

B1

За допомогою карти порівняєте середньорічну кількість опадів у крапках, позначених на карті буквами А, Б, В. Розташуєте ці крапки в порядку збільшення кількості опадів, що випадають у них.

Запишіть у таблицю послідовність букв, що вийшла.

А)

А

Б)

Б

В)

У

Відповідь:

B2

Установите відповідність між затокою і його розташуванням на карті, позначеним цифрою.

ЗАЛИВШИ

РОЗТАШУВАННЯ НА КАРТІ

А)

Гвінейський

Б)

Бенгальський

В)

Аляска

1)

1

2)

2

3)

3

4)

4

Запишіть у таблицю цифри, що відповідають обраним відповідям.

Відповідь:

А

Б

У

B3

Установите відповідність між суб'єктом РФ і його адміністративним центром.

СУБ'ЄКТ РФ

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЦЕНТР

А)

Ненецький автономний округ

Б)

Республіка Бурятія

В)

Удмуртская Республіка

1)

Йошкар-Ола

2)

Улан-Уде

3)

Нарьян-Мар

4)

Іжевськ

Запишіть у таблицю цифри, що відповідають обраним відповідям.

Відповідь:

А

Б

У

B4

У яких трьох з перерахованих країн основна частина електроенергії виробляється на ТЕС? Обведіть відповідні цифри і запишіть їх у таблицю.

1)

Кувейт

2)

Росія

3)

Бразилія

4)

Норвегія

5)

Франція

6)

Саудівська Аравія

Відповідь:

B5

Установите відповідність між країною і її столицею.

КРАЇНА

СТОЛИЦЯ

А)

Бельгія

Б)

Індонезія

В)

Куба

1)

Гавана

2)

Амстердам

3)

Брюссель

4)

Джакарта

Запишіть у таблицю цифри, що відповідають обраним відповідям.

Відповідь:

А

Б

У

B6

Використовуючи даної діаграми, визначите величину міграційного приросту населення Нижегородської області в 2008 р. Відповідь запишіть цифрами.

Розподіл числа мігрантів по основних потоках пересування, 2008 р. (тис. чоловік)

Відповідь: _ тис. чоловік

B7

Розташуєте перераховані країни в порядку зростання в них природного приросту населення (на 1 тис. жителів).

А)

Аргентина

Б)

Болгарія

В)

Австралія

Г)

Ефіопія

Запишіть у таблицю послідовність букв, що вийшла.

Відповідь:

B8

Використовуючи таблицю, порівняєте забезпеченість країн вугіллям. Розташуєте країни в порядку збільшення показника ресурсообеспеченности.

Країна

Розвідані запаси вугілля, млн т

Видобуток вугілля,

млн т у рік

А)

Китай

114 500

2190

Б)

Індія

92 445

426

В)

Україна

34 153

79

Запишіть у таблицю послідовність букв, що вийшла.

Відповідь:

B9

Використовуючи даної таблиці, визначите показник природного приросту населення в ‰ у 2008 р. для Мурманської області.

Чисельність і природний приріст населення Мурманської області

Показник

2007 р.

2008 р.

Середньорічна чисельність населення, людина

853 949

846 691

Природний приріст населення, людина, значення показника за рік

-1190

-1060

Отриманий результат округлите до цілого числа.

Відповідь: _ ‰.

B10

Розташуєте перераховані періоди геологічної історії Землі в хронологічному порядку, починаючи із самого раннього.

А)

Крейдової

Б)

Четвертинний

В)

Силурийский

Запишіть у таблицю послідовність букв, що вийшла.

Відповідь:

B11

Визначите країну по її короткому описі.

Ця країна цілком розташована в Західній півкулі і має вихід до трьох океанів. На материку, де країна розташована, вона є першої по площі території і третьої по чисельності населення. У країні добре розвиті галузі як видобувної, так і обробної промисловості. У міжнародному географічному поділі праці вона є постачальником продукції гірничодобувної промисловості, машинобудування, металургії, паливної, хімічної і лісової промисловості, а також сільського господарства.

Відповідь: _.

B12

Визначите регіон Росії по його короткому описі.

Ця область розташована в Європейській частині країни. Її територія має рівнинний рельєф. Її головними природними багатствами є лісові ресурси, родовища алмазів і бокситів. На морському шельфі виявлені великі запаси нафти і природного газу. Щільність населення нижче середньої по Росії. Сільське господарство розвите тільки по долинах рік і в околицях міст. До головних галузей промисловості крім видобувних відносяться лісова і целюлозно-паперова промисловість, а також суднобудування.

Відповідь: _ область.

Завдання B13, B14; C1 виконуються з використанням приведеної нижче карти.

Ознайомтеся з картою, показаної на малюнку.

B13

Визначите по карті відстань на місцевості по прямій від джерела до будинку лісника. Отриманий результат округлите до десятків метрів. Відповідь запишіть цифрами.

Відповідь: _ м.

B14

Визначите по карті азимут від джерела на будинок лісника. Відповідь запишіть цифрами.

Відповідь: _ градусів.

Не забудьте перенести усі відповіді в бланк відповідей № 1.

Частина 3

Для запису відповідей на завдання цієї частини (ЗІЗ-1-З6) використовуйте бланк відповідей № 2. Запишіть спочатку номер завдання (З1, З2 і т.д.), а потім розгорнута відповідь на нього. Відповіді записуйте чітко і розбірливо.

C1

Побудуйте профіль рельєфу місцевості по лінії А - В. Для цього перенесіть основу для побудови профілю на бланк відповідей № 2, використовуючи горизонтальний масштаб у 1 див 50 м і вертикальний масштаб у 1 див 5 м. Укажіть на профілі знаком "Х" положення джерела.

C2

Внутрішні міграції населення впливають на чисельність населення суб'єктів Російської Федерації. При плануванні заходів для забезпечення населення житлом, робітниками місцями, об'єктами соціальної сфери необхідно враховувати вплив міграційних процесів на чисельність населення регіону.

У таблиці приведені дані, узяті з офіційного сайта Федеральної служби державної статистики.

Чисельність і природний приріст населення

Смоленської області

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Чисельність постійного населення на 1 січня , людина

983 227

974 139

965 986

Природний приріст населення, людина, значення показника за рік

-9389

-8174

немає даних

Проаналізувавши ці дані, визначите величину міграційного приросту (убули) населення Смоленської області в 2009 р. Запишіть рішення задачі.

C3

Використовуючи даної таблиці, поясните, чому за останні 25 років частка обличчя старше 65 років у віковій структурі населення Мексики значно збільшилася. Укажіть двох причин. Якщо ви вкажете більш двох причин, оцінюватися будуть тільки дві, зазначені першими.

Демографічні показники Мексики

ПОКАЗНИКИ

1985 р.

2010 р.

Чисельність населення, млн чоловік

76,7

110,6

Частка облич старше 65 років, %

3

6

Народжуваність, ‰

31

19

Смертність, ‰

6

6

Сальдо міграцій, ‰

-3

-4

Середня тривалість життя, років

69

76

Частка міського населення, %

75

77

C4

Визначите, у якому з промислових центрів, позначених на карті буквами А и В, буде спостерігатися бó льшее забруднення атмосфери. Для обґрунтування своєї відповіді приведіть два доводи. Якщо ви приведете більш двох доводів, оцінюватися будуть тільки два, зазначених першими.

C5

Використовуючи даної таблиці, приведеної нижче, порівняєте частку сільського господарства у ВВП і частку сільського господарства в загальному обсязі експорту Австралії і Колумбії. Зробіть висновок про тім, у який з цих країн сільське господарство грає бó льшую роль в економіці. Для обґрунтування своєї відповіді запишіть необхідні числові данние чи обчислення.

Соціально-економічні показники розвитку

Австралії і Колумбії в 2007 р.

Країна

Чисельність населення, млн чоловік

Обсяг ВВП, млрд дол.

Галузева структура ВВП, %

Загальний обсяг експорту, млрд дол.

Обсяг сільськогосподарського експорту, млрд дол.

Сільське хоз-во

Промисловість

Сфера послуг

Австралія

20

667

4

26

70

117

15

Колумбія

44,4

367

12

35

53

25

5

C6

Визначите, у якому з пунктів, позначених буквами на карті Росії, 1 травня Солнцераньше (за часом Гринвичского меридіана) підніметься над обрієм. Запишіть обґрунтування вашої відповіді.

Система оцінювання екзаменаційної роботи з географії

Частина 1

За правильну відповідь на кожне завдання частини 1 ставиться 1 бал.

Якщо зазначені дві і більш відповіді (у тому числі правильний), невірна чи відповідь відповідь отсутствует - 0 балів.

№ завдання

Відповідь

№ завдання

Відповідь

А1

1

А13

4

А2

4

А14

3

А3

3

А15

1

А4

2

А16

3

А5

4

А17

3

А6

1

А18

1

А7

2

А19

3

А8

4

А20

3

А9

1

А21

2

А10

1

А22

2

А11

4

А23

2

А12

3

А24

1

Частина 2

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним вірно, якщо правильно зазначена послідовність букв, цифр, чи слово число.

За повну правильну відповідь у завданнях У2-У6 ставиться 2 бали, за правильний неповний - 1 бал, за невірну чи відповідь його відсутність -

0 балів.

За правильну відповідь на завдання В1, У7-У14 ставиться 1 бал, за невірну чи відповідь його відсутність - 0 балів.

№ завдання

Відповідь

У1

ВАБ

У2

241

У3

324

У4

126

У5

341

У6

6,6 тис. чоловік

У7

БВАГ

У8

АБВ

У9

-1 ‰

У10

ВАБ

У11

Канада

У12

Архангельська; Архангельська область

У13

250; 260; 270; 280; 290 м

У14

268; 269; 270; 271; 272 градусів

Частина 3

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ Й ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ

ЗАВДАНЬ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

Ознайомтеся з картою, показаної на малюнку.

C1

Побудуйте профіль рельєфу місцевості по лінії А - В. Для цього перенесіть основу для побудови профілю на бланк відповідей № 2, використовуючи горизонтальний масштаб у 1 див 50 м і вертикальний масштаб у 1 див 5 м. Укажіть на профілі знаком "Х" положення джерела.

Зміст вірної відповіді і вказівки по оцінюванню (допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його змісту)

Бали

1) На малюнку у відповіді довжина горизонтальної лінії основи профілю дорівнює 80 ± 2 мм, і відстань від лівої вертикальної осі до джерела - 29 ± 2 мм.

2) Форма профілю в основному збігається з еталоном.

3) На ділянці 1 схил крутіше, ніж на ділянці 2

Відповідь включає всі три названих вище елементи

2

Відповідь включає один (1-й)

ЧИ

два (будь-які) з названих вище елементів

1

Усі відповіді, що не відповідають вищевказаним критеріям виставляння оцінок у 1 і 2 бали

0

Максимальний бал

2

C2

Внутрішні міграції населення впливають на чисельність населення суб'єктів Російської Федерації. При плануванні заходів для забезпечення населення житлом, робітниками місцями, об'єктами соціальної сфери необхідно враховувати вплив міграційних процесів на чисельність населення регіону.

У таблиці приведені дані, узяті з офіційного сайта Федеральної служби державної статистики.

Чисельність і природний приріст населення

Смоленської області

Показник

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Чисельність постійного населення на 1 січня , людина

983 227

974 139

965 986

Природний приріст населення, людина, значення показника за рік

-9389

-8174

немає даних

Проаналізувавши ці дані, визначите величину міграційного приросту (убули) населення Смоленської області в 2009 р. Запишіть рішення задачі.

Зміст вірної відповіді і вказівки по оцінюванню (допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його змісту)

Бали

Рішення:

1) 965 986 - 974 139 = -8153

2) -8153 - (-8174) = 21

У 2009 р. чисельність населення Смоленської області скоротилася на 8153 чоловік. За счет природного збитку відбулося скорочення на 8174 чоловік. Міграційний приріст населення склав: -8153 + 8174 = 21

Приведено вірну послідовність усіх кроків рішення:

1) Величина, на яку змінилася чисельність населення Смоленської області в 2009 р., визначена як різниця між чисельністю населення на 1 січня 2010 р. і 1 січня 2009 р.

2) Величина міграційного приросту населення визначена як різниця між величиною зміни чисельності населення і величиною природного приросту (убули) населення.

Всі обчислення виконані вірно, отримана вірна відповідь

2

Приведено вірну послідовність усіх кроків рішення, але отриманий невірна відповідь, тому що допущена помилка при визначенні величини, на яку змінилася чисельність населення Смоленської області в 2009 р.

ЧИ

Вірно виконаний тільки перший крок рішення, а другий крок або отсутствует, або виконаний невірно.

ЧИ

Отримано невірну відповідь, тому що величина, на яку змінилася чисельність населення в 2009 р., визначена як різниця між чисельністю населення на 1 січня 2009 р. і 1 на січня 2008 р.

1

Усі випадки рішення, що не відповідають вищевказаним критеріям виставляння оцінок у 1 і 2 бали

0

Максимальний бал

2

C3

Використовуючи даної таблиці, поясните, чому за останні 25 років частка обличчя старше 65 років у віковій структурі населення Мексики значно збільшилася. Укажіть двох причин. Якщо ви вкажете більш двох причин, оцінюватися будуть тільки дві, зазначені першими.

Демографічні показники Мексики

ПОКАЗНИКИ

1985 р.

2010 р.

Чисельність населення, млн чоловік

76,7

110,6

Частка облич старше 65 років, %

3

6

Народжуваність, ‰

31

19

Смертність, ‰

6

6

Сальдо міграцій, ‰

-3

-4

Середня тривалість життя, років

69

76

Частка міського населення, %

75

77

Зміст вірної відповіді і вказівки по оцінюванню (допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його змісту)

Бали

1) Зменшення народжуваності

ЧИ

зменшення частки дітей.

2) Збільшення середньої тривалості життя

Відповідь включає обох названих вище елементів

2

Відповідь включає один (кожної) з названих вище елементів

1

Усі відповіді, що не відповідають вищевказаним критеріям виставляння оцінок у 1 і 2 бали

0

Максимальний бал

2

C4

Визначите, у якому з промислових центрів, позначених на карті буквами А и В, буде спостерігатися бó льшее забруднення атмосфери. Для обґрунтування своєї відповіді приведіть два доводи. Якщо ви приведете більш двох доводів, оцінюватися будуть тільки два, зазначених першими.

Зміст вірної відповіді і вказівки по оцінюванню (допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його змісту)

Бали

1) Бó льшее забруднення атмосфери буде спостерігатися в пункті А.

В обґрунтуванні говориться, що:

2) металургія повного циклу більше забруднює навколишнє середовище, чим електрометалургія;

3) пункт А розташований у межгорной улоговині

Відповідь включає всі три названих вище елементи

2

Відповідь включає два (будь-які) з названих вище елементів

1

Усі відповіді, що не відповідають вищевказаним критеріям виставляння оцінок у 1 і 2 бали

0

Максимальний бал

2

C5

Використовуючи даної таблиці, приведеної нижче, порівняєте частку сільського господарства у ВВП і частку сільського господарства в загальному обсязі експорту Австралії і Колумбії. Зробіть висновок про тім, у який з цих країн сільське господарство грає бó льшую роль в економіці. Для обґрунтування своєї відповіді запишіть необхідні числові данние чи обчислення.

Соціально-економічні показники розвитку

Австралії і Колумбії в 2007 р.

Країна

Чисельність населення, млн чоловік

Обсяг ВВП, млрд дол.

Галузева структура ВВП, %

Загальний обсяг експорту, млрд дол.

Обсяг сільськогосподарського експорту, млрд дол.

Сільське хоз-во

Промисловість

Сфера послуг

Австралія

20

667

4

26

70

117

15

Колумбія

44,4

367

12

35

53

25

5

Зміст вірної відповіді і вказівки по оцінюванню (допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його змісту)

Бали

У відповіді говориться, що:

1) частка сільського господарства у ВВП Колумбії - 12%, що вище, ніж у ВВП Австралії - 4%;

2) частка сільського господарства в експорті Колумбії вище, ніж в Австралії, і приводяться обчислення: 5:25 і 15 : 117;

3) сільське господарство грає бó льшую роль в економіці Колумбії

Відповідь включає всі три названих вище елементи

2

Відповідь включає два (будь-які) з названих вище елементів

1

Усі відповіді, що не відповідають вищевказаним критеріям виставляння оцінок у 1 і 2 бали

0

Максимальний бал

2

C6

Визначите, у якому з пунктів, позначених буквами на карті Росії, 1 травня Солнцераньше (за часом Гринвичского меридіана) підніметься над обрієм. Запишіть обґрунтування вашої відповіді.

Зміст вірної відповіді і вказівки по оцінюванню (допускаються інші формулювання відповіді, що не спотворюють його змісту)

Бали

1) Раніш усього Сонце підніметься над обрієм у пункті С.

В обґрунтуванні говориться, що:

2) пункт Із розташований північніше пункту В;

3) пункт Із розташований на схід пункту А

Відповідь включає всі три названих вище елементи

2

Відповідь включає два (будь-які) з названих вище елементів

1

Усі відповіді, що не відповідають вищевказаним критеріям виставляння оцінок у 1 і 2 бали

0

Максимальний бал

2