Реферати

Квитки: ЕГЕ по німецькій мові 2012

Очищення промислових газів від газоподібних і дисперсних домішок. Представлено експериментальні і теоретичні дослідження гідродинаміки, массообмена й ефективності очищення від газоподібних і дисперсних домішок у кільцевий^-кільцевім-дисперсно-кільцевому двухфазном потоці.

Адміністративне правопорушення. Правопорушення в сфері адміністративної діяльності як вольовий акт. Наявність провини як основна ознака. Огляд положень Кодексу про адміністративні правопорушення (Коап). Види правопорушень в області суспільного порядку і суспільної безпеки.

Захист фідерів контактної мережі тягової підстанції і посади секціонування. Тягові підстанції електрифікованих залізниць Російської Федерації, їхнє призначення. Ступінь захисту контактної мережі від струмів короткого замикання і грозових перенапруг. Комплект захисту фідера тягової підстанції перемінного струму, розрахунок установок.

Анестезія в хворих із придбаними поразками клапанів серця і перикарда. Характеристика анестезії в хворих з пороками клапанного апарата серця. Вивчення преднагрузки і постнагрузки. Стеноз лівого атриовентрикулярного отвору. Особливості митральной недостатності й аортального стенозу. Симптоми перикардиту, що здавлює.

Діаграми стану. Діаграми стану і кристалізація металевих сплавів з необмеженою розчинністю у твердому стані. Методи побудови діаграм стану. Правило фаз Гиббса. Кристалізація сплавів і твердих розчинів. Правило концентрацій і відрізків.

Єдиний державний іспит поиностранним МОВАМ

Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту

2012 року по НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

підготовлений Федеральною державною науковою установою "ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРІВ"

Єдиний державний екзамен з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Пояснення до демонстраційного варіанта контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2012 році

єдиного державного іспиту

по НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

При ознайомленні з демонстраційним варіантом контрольних вимірювальних матеріалів для проведення в 2012 році єдиного державного екзамену з німецької мови варто мати на увазі, що завдання, включені в даний варіант, не відбивають всіх елементів змісту, що будуть перевірятися за допомогою варіантів КІМ ЕГЕ в 2012 році. Повний перелік контрольованих елементів змісту приведений у кодифікаторі елементів змісту і вимог до рівня підготовки випускників загальноосвітніх установ для проведення в 2012 році єдиного державного екзамену з німецької мови (документ розміщений на сайте: www.fipi.ru).

Призначення демонстраційного варіанта полягає в тім, щоб дати можливість будь-якому учаснику ЕГЕ і широкої громадськості скласти уявлення про структуру екзаменаційної роботи, кількості завдань, їх формі, рівні складності. Система оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю, включена в цей варіант, дозволить скласти уявлення про вимоги до повноти і правильності розгорнутої відповіді.

Ці зведення допоможуть випускникам виробити стратегію підготовки до ЕГЕ.

Демонстраційний варіант контрольних вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту

2012 року по німецькій мові

Інструкція з виконання роботи

Екзаменаційна робота з німецької мови складається з чотирьох розділів, що включають 46 завдань.

Роздягнув 1 ("Аудирование") включає 15 завдань, з яких перше - на установлення відповідності і 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих. Час, що рекомендується, на виконання завдань

роздягнула 1 - 30 хвилин.

Роздягнув 2 ("Читання") включає 9 завдань, з яких 2 завдання - на установлення відповідності і 7 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Час, що рекомендується, на виконання завдань роздягнула 2 - 30 хвилин.

Роздягнув 3 ("Граматика і лексика") включає 20 завдань, з яких 13 завдань з короткою відповіддю і 7 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. При виконанні завдань з короткою відповіддю Ви повинні самостійно записати відповідь у відповідному місці роботи. Час, що рекомендується, на виконання завдань роздягнула 3 - 40 хвилин.

По закінченні виконання завдань кожного з цих розділів не забувайте переносити свої відповіді в бланк відповідей № 1.

Роздягнув 4 ("Лист") складається з двох завдань і являє собою невелику письмову роботу (написання особистого листа і письмового висловлення з елементами міркування). Час, що рекомендується, на виконання цього розділу роботи - 80 хвилин. Чорнові позначки можуть робитися прямо на листі з чи завданнями можна використовувати окрему чернетку. Будь-які чорнові позначки (чернетка) не перевіряються і не оцінюються. Оцінці підлягає тільки варіант відповіді занесений у бланк відповідей № 2!

Загальний час проведення іспиту - 180 хвилин.

Рекомендується виконувати завдання в тім порядку, у якому вони дані. Постарайтеся виконати якнайбільше завдань і набрати найбільша кількість балів.

Бажаємо успіху!

Роздягнув 1. Аудирование

B1

Ви почуєте 6 висловлень. Установите відповідність між висловленнями кожного що говорить A - F і твердженнями, даними в списку 1-7 . Використовуйте кожне твердження, позначене відповідної цифрою, тільки один раз . У завданні є одне зайве твердження. Ви почуєте запис двічі. Занесіть свої відповіді в таблицю.

1 .

Ohne Fleiß kann man sein Ziel nicht erreichen.

2 .

Ich bin für alte Musik ganz begeistert.

3 .

Musik darf man nicht gefühllos unterrichten.

4 .

Mit Ungeduld warte ich auf meinen ersten Musikunterricht.

5 .

Lieder von meinen liebsten Gruppen kenne ich auswendig.

6 .

Die klassische Musik kann man nur im Konservatorium genießen.

7.

Obwohl ich keine Singstimme habe, singe ich ständig.

Що говорить

A

B

C

D

E

F

Твердження

Ви почуєте діалог. Визначите, які з приведених утвержденийа1-А7відповідають змісту тексту (1 -Richtig), які не відповідають (2 -Falsch) і про що в тексті не сказано, тобто на підставі тексту не можна дати ні позитивний, ні негативна відповідь (3 -NichtimText). Обведіть номер обраного Вами варіанта відповіді. Ви почуєте запис двічі.

A1

Michael macht eine Reise durch Frankreich.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

Nicht im Text

A2

Michael kommt ins Büro später als seine Kollegen.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

Nicht im Text

A3

Eine der Aufgaben von Karolin ist Kundendaten in den Computer einzugeben.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

Nicht im Text

A4

Karolins Kollegen sind an mehr deutschen Praktikanten interessiert.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

Nicht im Text

A5

Dank einem Sprachkurs hat Michael seine Sprachkenntnisse verbessert.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

NichtimText

A6

Die Atmosphäre in Karolins Firma ist sehr angenehm.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

Nicht im Text

A7

Die Kollegen geben Michael zu verstehen, dass er keine Angst haben soll zu fragen.

1)

Richtig

2)

Falsch

3)

Nicht im Text

Ви почуєте інтерв'ю. У заданияха8-А14обведіть цифру1,2чи3, що відповідає обраному Вами варіанту відповіді. Виуслишитезаписьдважди.

A8

"Peace Wall" ist eine Wand, die...

1)

mit Kultur eines Landes bekannt macht.

2)

eine Friedensbotschaft vermittelt.

3)

örtliche Politik verständlich macht.

A9

Als Vogel den Irak besuchte, ...

1)

warnte man ihn vor der Reise.

2)

fuhr er mit dem Auto über die Grenze.

3)

wurde er von Amtleuten verfolgt.

A10

Als Vogel im Irak arbeitete, ...

1)

waren die Iraker von seinem Mut beeindruckt.

2)

war seine Malerei nur Kindern interessant.

3)

beleuchteten die Medien seine Arbeit.

A11

In Kingston hat es Vogel besonders beeindruckt, ...

1)

dass die Kinder auf Hausbooten wohnen.

2)

wie sich das Leben in armen Vierteln abspielt.

3)

dass er einem Treffen mit Rebellenführern persönlich beiwohnen konnte.

A12

Es kam auch während Vogels Reisen dazu, dass...

1)

er sich mehrmals Gefahr ausgesetzt hat.

2)

ersichamAufstandbeteiligte.

3)

er illegal eine Grenze passierte.

A13

Das Projekt wird größtenteilsdadurch finanziert, dass ...

1)

regionale Künstlerorganisationen Vogels Aufenthalt bezahlen.

2)

private Personen Geld für seine Reisen geben.

3)

Vogel sein eigenes Geld dafür aufbringen muss.

A14

Vogel setzt seine Arbeit fort, obwohl ...

1)

er von manchen auch gescholten wird.

2)

seine Anstrengungen nutzlos sind.

3)

das Projekt viel Zeit und Geld in Anspruch nimmt.

По закінченні виконання завдань У1 і А1-А14 не забудьте перенести свої відповіді в бланк відповідей № 1! Зверніть увагу, що відповіді на завдання В1, А1-А14 розташовуються в різних частинах бланка. При переносі відповідей у завданні В1 (у нижній частині бланка) цифри записуються без пробілів і розділових знаків.

Роздягнув 2. Читання

B2

Установите відповідність між заголовками 1-8 і текстами A- G . Занесіть свої відповіді в таблицю. Використовуйте кожну цифру тільки один раз . У завданні один заголовок зайвий.

1.

Extreme Sportarten weniger attraktiv

5.

Männersport zum Frauensport gemacht

2.

Schule in Not geholfen

6.

Das Sportangebot wird erweitert

3.

Tendenz steigend

7.

Jung, aber karrierebewusst

4.

Motivation durch Familie

8.

Ein richtiges Kinderfest

A.

Als die Turnhalle eines Kölner Gymnasiums geschlossen wurde, um renoviert zu werden, da wurden die Schüler und deren Eltern traurig. Denn das war der einzige Ort, wo der Sportunterricht bisher stattgefunden hat. Seit diesem Dienstag müssen die Schüler aber auf den Sportunterricht nicht mehr verzichten. Dank ihrem Sportlehrer. Er kam auf die Idee, für die Zeit der Renovierung einen Kooperationsvertrag mit dem naheliegenden Sportverein abzuschließen.

B.

Wer gestern den Marathonlauf in Göttingen verfolgt hatte, dem ist sicher das Läufer-Trio im gelben Trikot aufgefallen. Die drei haben vor kurzem ins Sportverein "Merkur" gewechselt. Aus ganz einfachem Grund: Beim "Merkur" ist die Konkurrenz stärker, so die 12-jährige Angela. Und wenn man zum besten Marathonläufer werden will, dann kommt es nicht nur auf die Bedingungen an.

C.

Die Schule kann es ohne Eltern nicht: Das ist das Ergebnis eines Experiments, das man an zwei Erfurter Grundschulen unternommen hat. Auf Initiative der Sportlehrer hat man dort einen Kurs für Eltern organisiert, in dem es um Thema "Sport" ging, und feierte großen Erfolg: Die Kinder, deren Eltern den Kurs besucht hatten, kamen viel motivierter in den Sportunterricht. Und was wichtiger ist: blieben länger gesund.

D.

Mit vier Jahren ging es los. Mit acht hat sie ihr erstes Spiel hinter sich. Mit zwölf wurde sie in einen Eishockeyverein aufgenommen, und als sie sechszehn war, kam ihr erster Erfolg: Sie durfte zum ersten Mal aufs Feld, dabei in der Männermannschaft. Als Torhüterin. Damit hat auch die Geschichte des Frauenhockeys angefangen. Dass Frauen auch Hockey spielen wollen und können, war damals unvorstellbar.

E.

Wie sieht eine Ausstellung aus? Tausende Leute gehen von einem Stand zum anderen, stellen Fragen und stecken einen Werbeprospekt nach dem anderen in ihre Plastiktüten. Das wollten gerade die Veranstalter der Sportausstellung vermeiden. Um Kinder anzulocken, ließen sie die Kleinen an jedem Stand klettern, springen, hängen, werfen und schießen. Sogar Reiten stand auf dem Programm.

F.

Sind Sie als Kind im Sportunterricht Schi gelaufen? Ihre Kinder aber nicht mehr? Auf die Fragen würden garantiert die meisten mit "Ja-Nein" antworten. In Padeborn aber nicht. Dort haben die Grundschulen und Padeborner Schiverein ein Projekt: Das Schilaufen wird den Schülern von Trainern des Vereins im Sportunterricht beigebracht. Kostenlos.

G.

Eine Studie der Münchener Soziologen hat Furore gemacht. Im Vergleich zu 2007 treiben 2010 mehr Jugenliche Sport. Während 2007 nur jeder Zweite seine Freizeit am Computer verbrachte, ist es 2010 nur jeder Dritte. Dabei hat sich die Zahl der Jugendlichen, die sich für ein regelmäßiges Training entscheiden, fast verdoppelt.

A

B

C

D

E

F

G

B3

Прочитайте текст і заповните пропуски A- F частинами пропозицій, позначеними цифрами 1-7 . Одна з частин у списку 1-7 зайва . Занесіть цифри, що позначають відповідні частини пропозицій, у таблицю.

Mit 17 ein Weltstar

Ihr erstes Konzert gab die Pianistin Anke Pan mit sieben Jahren. Danach folgten zahlreiche Preise und Wettbewerbe, Festivale und Festspiele. Dass aber ihre Tochter am berühmten Warschauer Chopin-Wettbewerb teilnehmen wird, davon haben A _ . Beide stammen aus Shanghai, China. Sie ist Elektro-Ingenieurin, er studierte Maschinenbau. Sie leben lange in Deutschland, Sprachprobleme gibt es nicht.

B _ , sollte es "etwas Deutsches sein, das aber auch auf Chinesisch funktioniert", erzählt Frau Pan. Anke. An-ke. Im Chinesischen bedeutet das etwa soviel wie ruhig und lieblich. "So war sie auch, als Kind", lacht ihre Mutter. Ersteres können wir beim ersten Treffen nicht beurteilen. Und "lieblich" ist auch eher eines der vielen deutschen Adjektive, die in den letzten Jahrzehnten ihre Bedeutung geändert haben. Welche junge Frau möchte heute allen Ernstes C _ ?

Anke spielt Klavier. Seit 13 Jahren. Nicht, wie ihre Eltern anfangs dachten, als schönes Hobby. Denn nun D _ zu den 80 Auserwählten, die vor einer strengen Jury ihre Technik beweisen müssen. Was ihnen also ihre Musiklehrer beigebracht haben.

"Meine allererste Lehrerin hörte mich mit vier Jahren in einem Media-Markt E _ und bot mir Unterricht an", erzählte Anke Pan. Sie wirkte locker, selbst vor dem Konzert, F _ . Vieles klang neu. Die Preise? Anke Pan antwortete gelassen. "Musik ist doch kein Sport, keine Preisjagd". Aber bei etwa 100 Konzerten im Jahr auf jeden Fall schon mehr als ein Hobby.

1.

der bei ihnen das Euphoriegefühl auslöste

2.

gehört die 17-jährige

3.

das von ihr danach perfekt vorgespielt wurde

4.

als "lieblich" gelten

5.

Klavier spielen

6.

als sie einen Namen für ihre Tochter suchten

7.

ihre Eltern nicht einmal geträumt

A

B

C

D

E

F

Прочитайте текст і виконаєте завдання А15-А21 . У кожнім завданні обведіть цифру 1, 2, 3 чи 4 , що відповідає обраному Вами варіанту відповіді.

Wenn Groß und Klein zusammenlernen

Bevor der Unterricht in der 2a der Hamburger Gesamtschule Osterbrook losgehen kann, müssen die Kinder erst einmal ihre Stühle zu einer U-Form umstellen. Schnell hat jeder seinen Platz gefunden. "Die Großen dürfen auch ein bisschen näher kommen", sagt Ute Stather und blickt dabei auf die hintere Reihe im Klassenzimmer. Die Großen sind neun Mütter und ein Vater. Nach kurzem Überlegen setzen sie sich direkt hinter die Kinder. Dann liest Stather aus einem Kinderbuch vor.

"Die Eltern sollen zu Hause mit den Kindern mehr lesen und sich mit Sprache zu beschäftigen", sagt Dr. Gabriele Rabkin vom Hamburger Institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Sie leitet das Pilotprojekt "Family Literacy", kurz FLY genannt, das von der UNESCO mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Es hilft Eltern, bei ihren Kindern Spaß an der Sprache zu wecken. Das Projekt FLY vermittelt Schreib- und Lesekompetenz an Kinder und ihre Eltern. Dazu besuchen die Eltern etwa alle zwei Wochen mit ihren Kindern zusammen den Unterricht. "In anderen Ländern gibt es so etwas schon lange, in Deutschland war es höchste Zeit", sagt Rabkin. Seit 2004 gibt es das Projekt, bisher nur in Hamburg. Mittlerweile nehmen 44 Schulen daran teil. In erster Linie richtet es sich an Familien von Zuwanderern.

Für die Lehrerin Stather, die seit Beginn bei FLY mitmacht, war der gemeinsame Unterricht mit der Familie eine Umstellung. Denn für die Lehrer bedeutet dies vor allem mehr Arbeit. Die Lehrer werden aber in der Praxis begleitet. Sie können sich mit Fragen und Problemen, die sich meist aus dem Zusammentreffen der verschiedenen Kulturen ergeben, an das Institut wenden, sich mit Kollegen austauschen. Denn in ihrer Ausbildung wurden die Lehrer auf diese Form des Unterrichts nicht vorbereitet.

Trotz der Mehrbelastung sieht Stather vor allem Vorteile in diesem Projekt. "Der Weg zu den Eltern ist eindeutig kürzer geworden", sagt sie. Einer ihrer Schüler hat immer wieder Fehler gemacht, wenn er das Datum schrieb. Stather konnte die Mutter sofort bitten, dies zu Hause zu üben. Bereits in der nächsten Woche hat der Junge keinen Fehler mehr gemacht. Die Eltern sehen, was wir hier machen und können dann auch besser verstehen, worin ihr Kind unterstützt werden muss", sagt sie. Und vor allem ist das Interesse an der Schule größer geworden. Dass viele Eltern den FLY-Unterricht auch als eigenen Deutschunterricht sehen, ist doch ein schöner Nebeneffekt, so Rabkin. Viel wichtiger ist es, dass sie ihre Kinder anhalten, in ganzen Sätzen zu sprechen, mit ihnen Bücher anschauen und darüber reden oder auf dem Weg zur Schule Buchstaben suchen. Daher wird auch im Unterricht immer wieder die Muttersprache der Eltern mit einbezogen. "Wenn sie in ihrer Muttersprache viel mit den Kindern lesen und reden, können diese auch leichter Deutsch lernen", sagt Stather. Neben dem Unterricht in der Schule werden Elternnachmittage angeboten, bei denen mit den Kindern gespielt wird oder sich die Eltern über die nächsten Aktivitäten informieren können. Zudem werden regelmäßig Ausflüge gemacht, etwa in die Bibliothek.

A15

Das Projekt FLY wird ... realisiert.

1)

an wenigen Schulen in Hamburg

2)

in den Kleinstädten

3)

an allen deutschen Schulen

4)

nur an Grundschulen

A16

Das Projekt FLY orientiert sich vor allem ...

1)

auf Familien, die auf ein Kind warten.

2)

auf kinderreiche Familien.

3)

auf Familien mit einem Elternteil.

4)

auf Ausländerfamilien.

A17

Im Rahmen des Projekts FLY lernen die Eltern vor allem ...

1)

wie man Hausaufgaben machen muss.

2)

Kontakte zu der Schule aufnehmen.

3)

den Kindern helfen, deutsche Sprache zu lernen.

4)

lesen und schreiben.

A18

Für deutsche Lehrer bedeutet das Projekt ...

1)

ungeregelte Arbeitszeiten.

2)

mehr Fehler bei den Schülern.

3)

viel Arbeit.

4)

mehr Positives als Negatives.

A19

Deutsche Lehrer, wenn sie interkulturelle Probleme im Unterricht haben, ...

1)

müssen sie selbst lösen.

2)

müssen die Eltern heranziehen.

3)

müssen kündigen.

4)

haben ein Institut und ihre Kollegen zur Verfügung.

A20

Die Muttersprache der Lernenden wird im Unterricht ...

1)

nur von den Eltern gesprochen.

2)

verboten.

3)

auch manchmal gebraucht.

4)

nur mit den Eltern gesprochen.

A21

Das Projekt FLY ...

1)

bezieht nachschulische Veranstaltungen mit.

2)

gefällt niemandem.

3)

dauert kurz.

4)

bezieht sich auf den Schulunterricht.

По закінченні виконання завдань У2, У3 і А15-А21 не забудьте перенести свої відповіді в бланк відповідей № 1! Зверніть увагу, що відповіді на завдання В2, У3, А15-А21 розташовуються в різних частинах бланка. При переносі відповідей у завданнях У2 і В3 цифри записуються без пробілів і розділових знаків.

Роздягнув 3. Граматика і лексика

Прочитайте приведені нижче тексти. Перетворіть, якщо необхідно, слова , надруковані заголовними буквами наприкінці рядків, позначених номерами B 4- B 10 , так, щоб вони граматично відповідали змісту текстів. Заповните пропуски отриманими словами. Кожен пропуск відповідає окремому завданню з групи B 4- B 10 .

B4

Überrasch mal deinen Lieblingslehrer!

Was schenkt man einem beliebten Lehrer, der _ wird?

PENSIONIEREN

B5

Schüler im sächsischen Ebersbach kamen auf eine ganz besondere Lösung. Sie _ den Lehrer und seine Frau in ein Dresdner Hotel ein.

LADEN

B6

Zur Begrüßung schenkten die Schüler den beiden Sekt ein und trugen die Taschen _ Gäste auf das Hotelzimmer.

IHR

B7

Ein _ Menü war für beide da schon serviert. Danach führten sie sie in die Dresdner Oper aus.

FÜRSTERLICH

B8

"Big Brother"

Mankann zur Zeit im deutschen Fernsehen sehen, wie Menschen 100 _ zusammen in einem Containerhaus wohnen.

TAG

B9

JedeWochemusseinerdasHausverlassen - ausgewähltvon _. "BigBrother" heißtdieShow, dievorallembeiJugendlichenbeliebtist.

FERNSEHZUSCHAUER

B10

"Big Brother" stand übrigens in dem Roman "1984" von George Orwell für die totale Überwachung der Menschen in einem totalitären Staat. Doch das _ man heute offenbar nicht mehr ganz so ernst

NEHMEN

Прочитайте приведений нижче текст. Утворіть від слів, надрукованих заголовними буквами наприкінці рядків, позначених номерами В11-B16 , однокорінні слова так, щоб вони граматично і лексично відповідали змісту тексту. Заповните пропуски отриманими словами. Кожен пропуск відповідає окремому завданню з групи В11-У16 .

B11

Von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch wird in Köln gefeiert. Wer Mitte Februar nach Köln kommt, fühlt sich in die Tage der Winterschluss-Verkäufe zurückversetzt. Im größten Karnevalskaufhaus Deutschlands drängen sich die Narren auf der _ nach dem geeigneten Kostüm.

SUCHEN

B12

Rund 15.000 Kunden kommen in den Wochen vor Rosenmontag hierher - und das _.

TAG

B13

Der Geschäftsführerdes 'Karnevalswierts', erklärt warum Karnevalisten nicht bei _ und Zubehör sparen: "Der Kölner nimmt sich alles für Karneval - weil das hier wie eine Religion ist".

VERKLEIDEN

B14

Neben Kostümen sind in den närrischen Tagen _der Renner. 150 Tonnen Pralinen, Bonbons und Schokolade werden in Köln am Rosenmontag von den Festwagen in die jubelnde Menge geschmissen.

SÜß

B15

In der gesamten Zeit erwirtschaftet Köln nach eigenen Angaben 330 Millionen Euro. Daraus fließen rund acht Millionen Euro in die Stadtkassen zurück. 1,5 Millionen _ pilgern jedes Jahr an Karneval nach Köln.

BESUCHEN

B16

Aus dem Ausland kommen vor allem _ Franzosen und Niederländer. Der Karneval ist ein Segen für die Stadt, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine fünfte Jahreszeit ist. Ein Zusatzgeschäft, das ansonsten nicht stattfinden würde.

BELGIEN

Прочитайте текст із пропусками, позначеними номерами А22-А28 . Ці номери відповідають завданням А22-А28 , у яких представлені можливі варіанти відповідей. Обведіть номер обраного Вами варіанта відповіді .

Die Innere Uhr

Jeder Mensch entwickelt im Laufe der Zeit eine"Innere Uhr". Das Gehirn merkt sich den Tag- und Nachtrhythmus eines Menschen.Wer immer morgens um 4.30 Uhr aufsteht, um zur Arbeit zu fahren, dem wird esA22_passieren, dass er auch am ersten Urlaubstag wie gewohnt schon sehr früh aufwacht,A23_ kein Wecker geklingelt hat.

SchuldA24_ ist die Innere Uhr. Im GehirnA25_ für jeden Menschen ein Programm ab, welches durch das Verhalten innerhalb eines Tages sehr stark geprägt ist. Wer immer um 12 Uhr das MittagessenA26_nimmt, der bekommt in der Regel auch um diese Zeit Hunger. Und wer häufig erst nachts um 24 Uhr ins Bett geht, der wird normalerweise nicht schon um 22 Uhr müde. Die Innere Uhr beeinflusst den Rhythmus eines Menschen sehr stark und wird auch durch Licht und Dunkelheit gesteuert. Nervenzellen messen das Licht, das auf die Augen fällt und melden dies dem Gehirn.

Schwierigkeiten macht die Innere Uhr aber dann, wenn sie innerhalb sehr kurzer Zeit verstellt wird. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Reise über mehrere Zeitzonen. Dann kann von dem üblichen Tagesplan plötzlich keineA27_ mehr sein.

Wer von Deutschland nach Amerika fliegt, dem kann es passieren, dass er nicht schlafen kann. DieseA28_ wird"Jetlag"genannt. Das Gehirn passt sich aber nach wenigen Tagen an die neue Situation an und stellt sich auf den neuen Rhythmus ein.

A22

1)

gesichert

2)

gewährt

3)

versichert

4)

garantiert

A23

1)

weil

2)

wenn

3)

obwohl

4)

sodass

A24

1)

dafür

2)

daran

3)

dabei

4)

darin

A25

1)

läuft

2)

fährt

3)

biegt

4)

geht

A26

1)

auf

2)

ein

3)

be

4)

zu

A27

1)

Sprache

2)

Sage

3)

Rede

4)

Erzählung

A28

1)

Bescheinigung

2)

Erscheinung

3)

Scheidung

4)

Entscheidung

По закінченні виконання завдань У4-У16, А22-А28 не забудьте перенести свої відповіді в бланк відповідей № 1! Зверніть увагу, що відповіді на завдання В4-У16, А22-А28 розташовуються в різних частинах бланка. При переносі відповідей у завданнях У4-У16 букви записуються без пробілів і розділових знаків.

Роздягнув 4. Лист

Для відповідей на заданияс1ис2використовуйте бланк відповідей № 2. Чорнові позначки можуть робитися прямо на листі з чи завданнями можна використовувати окрему чернетку. При виконанні заданийс1ис2особливу увагу звернете на те, що Ваші відповіді будуть оцінюватися тільки по записах, зробленим у бланку відповідей № 2. Ніякі записи чернетки не будуть враховуватися експертом. Зверніть увагу також на необхідність дотримання зазначеного обсягу тексту. Тексти недостатнього обсягу, а також частина тексту, що перевищує необхідний обсяг - не оцінюються. Запишіть спочатку номер завдання (З1, З2), а потім відповідь на нього. Якщо однієї сторони бланка недостатньо, Ви можете використовувати його іншу сторону.

C1

Ihr deutscher Brieffreund Andreas aus Worms schreibt über seine Musikvorlieben:

...wir streiten uns immer wieder mit meinem Schulkameraden, weil er Heavy-Metall- und ich nur Diskomusik mag...

Und welche Musik magst du und warum? Wer sind die Lieblingsbands oder Lieblingsmusikanten bei deinen Schulkameraden? Was brauchst du, um Musik zu genießen? ...

Ich habe seit einer Woche einen neuen Schulkameraden...

Nun möchten Sie Andreas über ihre Musikvorlieben erzählen. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie:

- Fragen von Andreas beantworten;

- 3 Fragenzu neuem Schulkameraden formulieren.

Der Brief soll100-140 Wörterenthalten.

Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln.

C2

Nehmen Sie Stellung zu folgender Aussage:

"Einige sind der Meinung, dass der 11-Klässler keine Freizeit haben sollte, denn er sollte sich völlig auf das Lernen konzentrieren".

Nehmen Sie Stellung zu diesem Problem. Halten Sie sich bei der Bearbeitung an folgendes Vorgehen:

- Einleitung- erklären Sie die Problematik allgemein;

- Erörtern Sie Ihre persönliche Auffassung zum Problem - erläutern Sie IhreMeinungund führen Sie 2-3 Argumente dafür an;

- Gegenmeinung- formulieren Sie mögliche andere Meinungen, die nicht der ihren entsprechen, führen Sie mindestens 1-2 Argumente auf;

- Erklären Sie, warum Sie diesen Argumenten nicht zustimmen können;

- Schlussfolgerung- fassen Sie Ihre Überlegungen kurz zusammen und formulieren Sie eine abschließende Einschätzung Ihrer Aussage.

Der Umfang Ihres Textes:200-250 Wörter.

~EndLATTest

Додаток 1

Тексти для аудирования

Зараз Ви будете виконувати завдання по аудированию. Кожен текст пролунає 2 рази. Після двох прослуховувань у Вас буде час для виконання і перевірки завдань. Усі паузи включені в аудиозапись. Зупинка і повторне відтворення аудиозаписи не передбачені. По закінченні виконання усього роздягнула "Аудирование" перенесіть свої відповіді в бланк відповідей № 1.

Завдання В1

Ви почуєте 6 висловлень. Установите відповідність між висловленнями кожного говорящегоа-Fи твердженнями, даними в списку1-7. Використовуйте кожне твердження, позначене відповідної цифрою, тільки один раз. У завданні є одне зайве твердження. Ви почуєте запис двічі. Занесіть свої відповіді в таблицю. У Вас є 20 секунд, щоб ознайомитися з завданням.

Wir beginnen jetzt.

Sprecherin A

Meine Gedanken drehten sich öfter um Musik, und ich hatte immer mehr Lust, dazu beizutragen, dass die klassische Musik nicht zu einem Museum wird. Jahrzehntelang hatte ich auf einem zweihundert Jahre alten Instrument alte Musik gespielt. Warum? Weil es einfach mehr tolle Musik von gestern gibt als von heute, so scheint es mir zumindest. Ich komme immer wieder zu dieser Musik zurück, und doch lebe ich heute und will etwas hören, was zu mir als einem Menschen von heute passt.

Sprecher B

Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, Schlagzeug zu lernen. Jetzt habe ich also ein Schlagzeug. Es steht in unserer Küche. Unten probt die Nachbarband experimentelle Rock-Jazz-Musik, meine ersten Versuche hören sich auch recht experimentell an. Glücklicherweise lebe ich in einem Künstlerhaus, es haben sich mir schon drei Schlagzeuglehrer zu unterschiedlichen Bedingungen angeboten. Jetzt muss ich nur noch anfangen, ich bin ganz aufgeregt.

Sprecher C

Im Orchester der Musikschule wurde ich mit vierzehn nicht gebraucht. Angeblich gab es da genug Geiger, und ich spielte nicht gut genug Geige, meinte die Leiterin... Ich begann, richtig zu üben. Ich wollte ins Orchester. Endlich durfte ich ins Orchester, und zum ersten Mal klang es gut, was ich machte. Zum Glück war mein erster Orchesterkomponist Tschaikowsky: große Linien, heroische Harmonien, Blechbläserrufe wie von Ozeandampfern...

Sprecherin D

Ich singe alles mit. Ich merke mir Texte und Melodien, kann gar nicht anders. Und wenn mich niemand hört, singe ich mit. Sonst natürlich auch, aber dann nur leise in mich hinein. Singe ich gut? Eher nicht. Nur wenige Menschen haben Singstimmen. Die anderen verstecken sich in Chören, deren Mittelwert allen erträglich klingt. Doch der Gesangsverein ist nicht meine Welt. Ich singe nur zum Spaß - und hoffe, dass man es nicht im ganzen Haus hört.

Sprecher E

Kannst Du singen? Wie bitte soll ich diese Frage verstehen? Wenn es im Konzert oder beim Anhören von Musik jedoch um das Mitsummen, Mitsingen gar Mitgrölen geht, so stehe ich immer in vorderster Reihe, wenn ich den Song oder die Gruppe mag. Texte kann ich zwar selten auswendig, wenige Ausnahmen wie z.B. einige Songs von meinen liebsten Alben und Bands bilden da die einzige Ausnahme.

Sprecherin F

Kann man Musik unterrichten, ohne eigene Gefühle beim Hören zu haben und zu zeigen? Ich bin Zuhörer, Beobachter, Kritiker - muss also selbst von dem begeistert sein, was ich anbiete. Irgendein Zugang zum Werk oder zum Hörer findet sich dann doch. Schließlich handelt ja jede Art von Musik von etwas Menschlichem. Aber man kann nicht gezwungen werden, etwas zu lieben, das nicht.

Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15Sekunden.)

Jetzt hören Sie die Texte das zweite Mal. (Wiederholung.)

Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)

Завдання А1-А7

Ви почуєте діалог. Визначите, які з приведених тверджень А1-А7 відповідають змісту тексту ( 1 - Richtig ), які не відповідають ( 2 - Falsch ) і про що в тексті не сказано, тобто на підставі тексту не можна дати ні позитивний, ні негативна відповідь ( 3 - Nicht im Text ). Обведіть номер обраного Вами варіанта відповіді. Ви почуєте запис двічі. У Вас є 20 секунд, щоб ознайомитися з завданнями.

Wir beginnen jetzt.

Karolin:Hallo Michael, ich bin so froh dich in Paris zu sehen. Ich habe gehört, dass du auch dein Berufspraktikum bei einer französischen Firma machst.

Michael:Genau, ich arbeite bei Douge International in der Nähe der Champs Elysees.

Karolin:Wie viele Stunden arbeitest du täglich?

Michael:Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.Ich komme morgens kurz vor 9 im Büro an und schließe alle Bürotüren auf. Um 9 Uhr sind dann auch die anderen Mitarbeiter da. Dann kümmere ich mich um die Post und um sonstige Dinge, die so anfallen. Falls ein Klient zu einem Treffen vorbeikommt, empfange ich ihn und bereite alles für das Gespräch vor. Und wie sieht dein Tag aus?

Karolin:Ich komme morgens um 9 Uhr an. Dann setze ich mich an den Computer, arbeite entweder an einer Power Point Präsentation, die ich bereits angefangen habe, oder an einem anderen Dokument... Die meiste Arbeit findet am Computer statt.

Michael:Wie ist der Umgang mit dir als Praktikantin aus Deutschland?

Karolin:Super!!! Alle sind sehr nett, hilfsbereit und freundlich. Sie sind sehr daran interessiert, dass mir die Arbeit gefällt und dass ich mit meinem Französisch "vorankomme". Michael, sprichst du gut Französisch? Hast du einen Sprachkurs gemacht?

Michael:Ich habe keinen gemacht, da meine Sprachkenntnisse auf Niveau B2 waren, hat auch gereicht, denn man lernt während des Praktikums sowieso sehr viele neue Wörter, die man auch während eines Sprachkurses nicht lernen würde.

Karolin, sind dir in deinem Arbeitsalltag schon Unterschiede zur Berufswelt in Deutschland aufgefallen?

Karolin:Unterschiede kann ich nicht beurteilen, da es das erste Mal für mich ist, dass ich in so einem Unternehmen arbeite. Das Verhalten am Arbeitsplatz ist sehr freundlich. Alle duzen sich, auch den Chef. Der Dresscode ist sehr schick. Die Männer immer in Anzug (mit Krawatte) und die Frauen entweder in Hosenanzügen, Röcken oder Kleidern. Jeans, Sportschuhe und dergleichen sind nicht erwünscht.

Michael:In meiner Firmaist der Umgang auch sehr freundlich, alle sind immer sehr entspannt und nie gestresst!!!

Karolin:Und wenn es einProblem gibt, was machst du dann?

Michael:Dann kann ich jederzeit zu jedem, auch zum Chef (obwohl der natürlich sehr beschäftigt ist) gehen. Alle tragen dazu bei, dass man sich bereits in so kurzer Zeit als Teil der Firma fühlt.

Karolin, bald kehren wir nach Deutschland zurück. Wie wirst du deine jetzigen Erfahrungen als Praktikantin im Ausland in Deutschland nutzen?

Karolin:Das Praktikum gefällt mir sehr gut und das zeigt mir, dass ich das richtige Studienfach gewählt habe, da die Arbeit viel von meinem Studium beinhaltet. Ich merke außerdem auch wie sich mein Französisch verbessert und das ist mir in meinem Studium ebenfalls sehr von Nutzen. Alles in allem ist es eine sehr gute und wichtige Erfahrung und es wird daher bestimmt nicht mein letztes Praktikum im Ausland gewesen sein.

Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15Sekunden.)

Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.)

Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)

Заданияа8-А14

Ви почуєте інтерв'ю. У заданияха8-А14обведіть цифру1,2чи3, що відповідає обраному Вами варіанту відповіді. Ви почуєте запис двічі. У Вас є 50 секунд, щоб ознайомитися з завданнями.

Wir beginnen jetzt.

Der Graffitibotschafter

Seit zwei Jahren reist Julian Vogel in Krisengebiete. Er malt Graffitis an Wände und will so Frieden stiften.

jetzt.de:Julian, was ist eine "Peace Wall"?

Julian Vogel:Alle Wände sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut: Im Hintergrund findet sich die blau-weiße Friedenstaube sowie die Landesflagge des jeweiligen Landes. Das Hauptmotiv bezieht sich auf die vorherrschende Situation vor Ort oder die Kultur und ist für die Menschen vor Ort leicht verständlich. Außerdem ist ein Slogan in der Landessprache eingebaut, der sich mit dem Thema Frieden auseinandersetzt.

jetzt.de:Wie war es, als du den Irak besucht und deine erste Peace Wall gemalt hast?

Vogel:Ich hatte ein mulmiges Gefühl, als ich zu Fuß die Grenze überschritt. Schließlich habe ich täglich die Schreckensnachrichten des Krieges verfolgt. Selbst das Auswärtige Amt und die Deutsche Botschaft in Bagdad rieten mir ab, in den Irak zu kommen. Im Notfall "könnten sie mir keinerlei Hilfe gewähren". Doch ich habe meinem Freund und Begleiter Karwan geglaubt, dass ich bei seiner Familie gut aufgehoben sei und mir keine Sorgen zu machen bräuchte.

jetzt.de:Wie war die Reaktion der Einheimischen auf deine Friedensmalerei?

Vogel:Beeindruckend. Scharen von Kindern kamen aus dem Nachbardorf, Reisebusse hielten an, um Fotos von der Wand zu machen. Radio- und Fernsehteams begleiteten meine Arbeit. Es war nicht nur das Bild, das Symbolwert hatte, sondern auch die Wand, die zu einem ehemaligen Palastbau des Diktators Saddam Hussein gehört hat.

jetzt.de:Du hast schon viele Länder besucht und dort deine Peace Wall verewigt. Nach welchen Kriterien wählst du die Orte aus?

Vogel:Zum Teil sind es Krisengebiete, zum Teil aber auch Kulturhochburgen, soziale Brennpunkte oder einfach Orte des Friedens.

jetzt.de:Welche Orte haben dich besonders beeindruckt?

Vogel:In Indien habe ich Freundschaft mit Jugendlichen geschlossen, die auf Hausbooten vor meiner Wand gewohnt haben. Sie haben mir Tipps gegeben, wie ich mich zurechtfinden kann. Oft saßen wir am Ufer und haben Erfahrungen und Geschichten aus unseren Kulturen ausgetauscht. In Kingston habe ich einen Jungen namens Richard kennengelernt, der uns später zu sich nach Hause eingeladen hat. Wir haben seine Familie kennengelernt und er hat mir seine Zeichnungen gezeigt. Das besondere war, dass er in einem sehr armen Viertel von Kingston gewohnt hat, das ohne Begleitung nicht von einem Weißen betreten werden konnte. Es war sehr eindrucksvoll zu sehen, wie sich das Leben dort abspielt.

Von Martin, dem Sprecher des Bürgermeisters von Gulu/Uganda, habe ich erfahren, was das Leben in einem Bürgerkrieg bedeutet. Er hat von seiner Arbeit während der Unruhen und seinen persönlichen Begegnungen mit dem Rebellenführer erzählt.

jetzt.de:Hast du brenzlige Situationen erlebt?

Vogel:Natürlich bin ich auch in Situationen gekommen, in denen ich mich unwohl gefühlt habe - wie zum Beispiel beim Grenzübertritt vom Irak in die Türkei, als wir sehr unsanft vom Militär bis auf die Unterhosen gefilzt wurden. Auch in Uganda sind wir gerade noch rechtzeitig an einem Aufstand von Einheimischen durch brennende Barrikaden aus der Stadt gekommen.

jetzt.de:Auf deinen Reisen arbeitest du mit regionalen Sprayern zusammen. Wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Vogel:Sehr bewegt hat mich die Zusammenkunft mit INK76, einem New Yorker Graffiti Künstler. Wir haben viele Abende vor einem Benzin-Heizlüfter mit Budweiser verbracht und er hat wahnsinnig viele Geschichten erzählt.

jetzt.de:Du finanzierst das Projekt größtenteils über Spenden und reist dabei quer durch die Weltgeschichte. Wurde dir schon vorgeworfen, nur zu reisen und Spaß zu haben? Wo bleibt deine echte Hilfe?

Vogel:Zwar hat mich dieser Vorwurf noch nicht erreicht, aber ich bin mir bewusst, dass es für einen Außenstehenden den Anschein haben mag, dass ich das Ganze nur "just for fun" mache. Mir macht die Arbeit wahnsinnig Spaß. Es ist aber auch ein sehr großer finanzieller und zeitlicher Aufwand, da das ganze Projekt momentan eine Ein-Mann-Organisation ist.

Sie haben 15 Sekunden, um diese Aufgabe zu machen. (Pause 15Sekunden.)

Jetzt hören Sie den Text das zweite Mal. (Wiederholung.)

Das ist das Ende der Aufgabe. Jetzt haben Sie 15 Sekunden, um Ihre Antworten zu überprüfen. (Pause 15 Sekunden.)

Das ist das Ende der Aufgabe zum Hörverstehen.

Час, відведений на виконання завдань, минуло.

Додаток 2

Відповіді

Роздягнув 1. Аудирование

Роздягнув 2.

Читання

Роздягнув 3. Граматика і лексика

№ завдання

Відповідь

№ завдання

Відповідь

№ завдання

Відповідь

А1

2

А15

1

А22

4

А2

2

А16

4

А23

3

А3

2

А17

3

А24

2

А4

3

А18

4

А25

1

А5

2

А19

4

А26

2

А6

1

А20

3

А27

3

А7

1

А21

1

А28

2

А8

2

А9

1

А10

3

А11

2

А12

1

А13

2

A14

3

Аудирование

У1

241753

Читання

У2

2745863

B3

764253

Граматика і лексика*

У4

pensioniert

У5

luden

У6

ihrer

У7

fursterliches

У8

Tage

B9

Fernsehzuschauern

B10

nimmt

B11

Suche

B12

täglich

B13

Verkleidung

B14

Süßigkeiten

B15

Besucher

B16

Belgier

_

* Написання відповідей (без пробілів і розділових знаків) відповідає інструкції ФЦТ по заповненню бланка відповідей № 1.

Додаток 3

Критерії і схеми оцінювання виконання завдань

роздягнула "Лист" (2012 р.)

(максимум 20 балів за весь розділ)

Критерії оцінювання виконання завдання З1 (максимум 6 балів)

Бали

Рішення комунікативної задачі

Організація тексту

Мовне оформлення тексту

ДО1

ДО2

ДО3

2

Завдання виконане цілком: зміст відбиває всі аспекти, зазначені в завданні (дані повні відповіді на всі питання, задані три питання по зазначеній темі); стильове оформлення мови обране правильно з урахуванням мети висловлення й адресата; дотримані прийняті в мові норми ввічливості

Висловлення логічне; засобу логічного зв'язку використаний правильно; текст вірно розділений на абзаци; структурне оформлення тексту відповідає нормам, прийнятим у країні досліджуваної мови

Використовуваний словниковий запас і граматичні структури відповідають поставленій задачі; орфографічні і пунктуаційні помилки практично відсутні (допускається не більш 2-х негрубих лексико-граматичних чи помилок/і не більш 2-х негрубих орфографічних і пунктуаційних помилок)

1

Завдання виконане не цілком: зміст відбиває не всі аспекти, зазначені в завданні (більш одного аспекту розкритий чи не цілком один аспект цілком отсутствует); зустрічаються порушення стильового оформлення чи мови/і прийнятих у мові норм увічливості

Висловлення не завжди логічне; маються недоліки/помилки у використанні засобів логічного зв'язку, їхній вибір обмежений; розподіл тексту на абзаци нелогічно/отсутствует; маються окремі порушення прийнятих норм оформлення особистого листа

Маються лексичні і граматичні помилки, що не утрудняють розуміння тексту; маються орфографічні і пунктуаційні помилки, що не утрудняють комунікації (допускається не більш 4-х негрубих лексико-граматичних чи помилок/і не більш 4-х негрубих орфографічних і пунктуаційних помилок)

0

Завдання не виконане: зміст не відбиває тих аспектів, що зазначені в завданні, чи/і не відповідає необхідному обсягу

Отсутствует логіка в побудові висловлення; прийняті норми оформлення особистого листа не дотримуються

Розуміння тексту утруднене через безліч лексико-граматичних помилок

Примітка. При одержанні екзаменуемим 0 балів за критерієм "Рішення комунікативної задачі" усе завдання оцінюється в 0 балів.

Критерії оцінювання виконання завдання З2 (максимум 14 балів)

Бали

Рішення комунікативної задачі

Організація тексту

ДО1

ДО2

3

Завдання виконане цілком: зміст відбиває всі аспекти, зазначені в завданні; стильове оформлення мови обране правильно (дотримується нейтральний стиль)

Висловлення логічне, структура тексту відповідає запропонованому плану; засобу логічного зв'язку використаний правильно; текст розділений на абзаци

2

Завдання виконане: деякі аспекти, зазначені в завданні, розкриті не цілком; маються окремі порушення стильового оформлення мови

Висловлення в основному логічно, маються окремі відхилення від плану в структурі висловлення; маються окремі недоліки при використанні засобів логічного зв'язку; маються окремі недоліки при розподілі тексту на абзаци

1

Завдання виконане не цілком: зміст відбиває не всі аспекти, зазначені в завданні; порушення стильового оформлення мови зустрічаються досить часто

Висловлення не завжди логічне, є значні відхилення від запропонованого плану; маються численні помилки у використанні засобів логічного зв'язку, їхній вибір обмежений; розподіл тексту на абзаци отсутствует

0

Завдання не виконане: зміст не відбиває тих аспектів, що зазначені в завданні, чи/і не відповідає необхідному обсягу, чи/і більш 30% відповіді має непродуктивний характер (тобто текстуально збігається з опублікованим чи джерелом іншими екзаменаційними роботами)

Отсутствует логіка в побудові висловлення, запропонована план відповіді не дотримується

Бали

Лексика

Граматика

Орфографія і

пунктуація

ДО3

ДО4

ДО5

3

Використовуваний словниковий запас відповідає поставленій комунікативній задачі; практично немає порушень у використанні лексики

Використовуються граматичні структури відповідно до поставленої комунікативної задачі. Практично відсутні помилки (допускаються 1-2 негрубі помилки)

2

Використовуваний словниковий запас відповідає поставленій комунікативній задачі, однак зустрічаються окремі неточності у вживанні слів (2-3), або словниковий запас обмежений, але лексика використана правильно

Мається ряд граматичних помилок, що не утрудняють розуміння тексту (не більш 4-х)

Орфографічні помилки практично відсутні. Текст розділений на пропозиції з правильним пунктуаційним оформленням

1

Використаний невиправдано обмежений словниковий запас; часто зустрічаються порушення у використанні лексики, деякі з них можуть утрудняти розуміння тексту (не більш 4-х)

Численні помилки елементарного рівня, або помилки нечисленні, але утрудняють розуміння тексту (допускається 6-7 помилок у 3-4-х розділах граматики)

Мається ряд орфографічних чи/і пунктуаційних помилок, у тому числі ті, котрі незначно утрудняють розуміння тексту (не більш 4-х)

0

Вкрай обмежений словниковий запас не дозволяє виконати поставлену задачу

Граматичні правила не дотримуються, помилки утрудняють розуміння тексту

Правила орфографії і пунктуації не дотримуються

Примітка. Критерій "Орфографія і пунктуація" у розділі "Лист" оцінюється в 2 бали. При одержанні екзаменуемим 0 балів за критерієм "Рішення комунікативної задачі" усе завдання оцінюється в 0 балів.

Додаток 4

Порядок визначення відсотка текстуальних збігів

у завданні З2

При оцінюванні завдання З2 особливу увагу приділяється здатності екзаменуемого продуцировать розгорнуте письмове висловлення. Якщо більш 30% відповіді має непродуктивний характер (тобто текстуально збігається з опублікованим чи джерелом іншими екзаменаційними роботами), то виставляється 0 балів за критерієм "Рішення комунікативної задачі", і, відповідно, усе завдання оцінюється в 0 балів.

Текстуальним збігом вважається дослівний збіг відрізка письмової мови довжиною 10 слів і більш.

Виявлені текстуальні збіги суммируются, і при перевищенні ними 30% від загального числа слів у відповіді, робота оцінюється в 0 балів.

Додаток 5

Порядок підрахунку слів у завданнях роздягнула "Лист"

При оцінюванні завдань роздягнула "Лист" (З1-З2) варто враховувати такий параметр, як обсяг письмового тексту, виражений у кількості слів. Необхідний обсяг для особистого листа в завданні З1 - 100-140 слів; для розгорнутого письмового висловлення в завданні

З2 - 200-250 слів. Припустиме відхилення від заданого обсягу складає 10%. Якщо у виконаному завданні З1 менш 90 чи слів у завданні З2 менш 180 слів, то завдання перевірці не підлягає й оцінюється в 0 балів. При перевищенні обсягу більш ніж на 10%, тобто якщо у виконаному завданні З1 більш 154 чи слів у завданні З2 більш 275 слів, перевірці підлягає тільки та частина роботи, що відповідає необхідному обсягу. Таким чином, при перевірці завдання З1 відраховується від початку роботи 140 слів, завдання З2 - 250 слів, і оцінюється тільки ця частина роботи.

При визначенні відповідності обсягу представленої роботи вищевказаним вимогам вважаються всі слова, починаючи з першого слова по останнє, включаючи допоміжні дієслова, приводи, артиклі, частки. В особистому листі адреса, дата, підпис також підлягають підрахунку. При цьому:

- стяженние (короткі) формиgіbt´s, mach´sи т.п. вважаються як одне слово;

- числівники, виражені цифрами: 1; 25; 2009, 126204 і т.п., вважаються як одне слово;

- числівники, виражені словами, вважаються як слова;

- складні слова, такі каке-mail, TV-Sendung, DDR-Modeи т.п., вважаються як одне слово;

- скорочення, наприклад,USA, ABC, ВRDи т.п. вважаються як одне слово;

- відокремлювані приставки вважаються одним словом з дієсловом, частиною якого вони є, навіть у тих випадках, коли вони коштують окремо від нього. Наприклад, пропозиція:Er hat die Tür aufgemacht- містить 5 слів, а пропозиція:Er machte die Tür auf- 4 слова.

~EndLATTest