Реферати

Квитки: ЕГЕ по англійській мові 2012

Аналіз діяльності ТОВ "Сигнальні системи". Економічна характеристика й організаційна структура ТОВ "Сигнальні системи". Аналіз використання матеріальних ресурсів і стану запасів. Оцінка основних засобів і собівартості продукції. Аналіз фінансового стану ТОВ "Сигнальні системи".

Технологія Plug and Play. Plug and Play - це стандарт комп'ютерної індустрії для автоматизації процесу додавання нових можливостей до вашого чи комп'ютера зміни адаптерів PCMCIA у вашому портативному комп'ютері.

Зміна умов договору на повітряні перевезення. Змушена зміна умов договору, порядок повернення грошей при змушеному відмовленні, причини змушеної зміни умов. Добровільна зміна умов договору, особливості оформлення бланків при зміні умов перевезення і поверненні квитків.

Анестезія в хворих, раніше оперованих на серце. Проведення хірургічних (не кардиальних) втручань у хворих, раніше оперованих на серце. Передопераційна підготовка і проведення анестезії в даної категорії хворих. Оцінка стану серцево-судинної системи, індекс ризику розвитку ускладнень.

Дизайнерська розробка експозиційних макетів моделей жіночого одягу. Вимоги до будівлі, види і форми демонстраційних об'єктів. Технологія реконструкції по фотографії і технічному описі. Структурний аналіз, композиційна і конструктивна будівлі об'єкта малої пластики. Виготовлення макета народного костюма.

Єдиний державний іспит поиностранним МОВАМ

Демонстраційний варіант

контрольних вимірювальних матеріалів

єдиного державного іспиту

2012 року по АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

підготовлений Федеральною державною науковою установою"ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИХ ВИМІРІВ"

Єдиний державний екзамен з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Пояснення до демонстраційного варіанта контрольних вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту

2012 року по АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

При ознайомленні з демонстраційним варіантом контрольних вимірювальних матеріалів ЕГЕ 2012 року варто мати на увазі, що завдання, у нього включені, не відбивають усіх питань змісту, що будуть перевірятися за допомогою варіантів КІМ у 2012 році. Повний перелік питань, що можуть контролюватися на єдиному державному іспиті 2012 року, приведений у кодифікаторі елементів змісту і вимог до рівня підготовки випускників загальноосвітніх установ для єдиного державного іспиту 2012 року по англійській мові.

Призначення демонстраційного варіанта полягає в тім, щоб дати можливість будь-якому учаснику ЕГЕ і широкої громадськості скласти уявлення про структуру майбутніх КІМ, кількості завдань, їх формі, рівні складності. Приведені критерії оцінки виконання завдань з розгорнутою відповіддю, включені в цей варіант, дають представлення про вимоги до повноти і правильності запису розгорнутої відповіді.

Ці зведення дозволять випускникам виробити стратегію підготовки до ЕГЕ.

Демонстраційний варіант контрольних вимірювальних матеріалів єдиного державного іспиту

2012 року по англійській мові

Інструкція з виконання роботи

Екзаменаційна робота з англійської мови складається з чотирьох розділів, що включають 46 завдань.

Роздягнув 1 ("Аудирование") включає 15 завдань, з яких перше - на установлення відповідності і 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих. Час, що рекомендується, на виконання роздягнула 1 -

30 хвилин.

Роздягнув 2 ("Читання") включає 9 завдань, з яких 2 завдання на установлення відповідності і 7 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. Час, що рекомендується, на виконання роздягнула 2 - 30 хвилин.

Роздягнув 3 ("Граматика і лексика") включає 20 завдань, з яких 13 завдань з короткою відповіддю і 7 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих. При виконанні завдань з короткою відповіддю ви повинні самостійно записати відповідь у відповідному місці роботи. Час, що рекомендується, на виконання роздягнула 3 - 40 хвилин.

По закінченні виконання завдань кожного з цих розділів не забувайте переносити свої відповіді в бланк відповідей № 1.

Роздягнув 4 ("Лист") складається з двох завдань і являє собою невелику письмову роботу (написання особистого листа і письмового висловлення з елементами міркування). Час, що рекомендується, на виконання цього розділу роботи - 80 хвилин. Чорнові позначки можуть робитися прямо на листі з чи завданнями можна використовувати окрему чернетку. Будь-які чорнові позначки (чернетка) не перевіряються і не оцінюються. Оцінці підлягає тільки варіант відповіді занесений у бланк відповідей № 2!

Загальний час проведення іспиту - 180 хвилин.

Рекомендується виконувати завдання в тім порядку, у якому вони дані. Постарайтеся виконати якнайбільше завдань і набрати найбільша кількість балів.

Бажаємо успіху!

Роздягнув 1. Аудирование

B1

Ви почуєте 6 висловлень. Установите відповідність між висловленнями кожного говорящегоа-Fи твердженнями, даними в списку1-7. Використовуйте кожне твердження, позначене відповідної цифрою, тільки один раз. У завданні є одне зайве твердження. Ви почуєте запис двічі. Занесіть свої відповіді в таблицю.

1.

Perfume can't be a good present for many reasons.

2.

Best presents are presents that create shared memories.

3.

Practical presents are not good presents.

4.

This sort of present can be good for everybody.

5.

Good perfume is the best present that is always easy to get.

6.

This present is a good way out, but not always perfect.

7.

Think of a реrsоn's lifestyle while choosing a present.

Що говорить

A

B

C

D

E

F

Твердження

Ви почуєте діалог. Визначите, які з приведених тверджень

А1-А7відповідають змісту тексту (1 - True), які не відповідають (2 - False) і про що в тексті не сказано, тобто на підставі тексту не можна дати ні позитивний, ні негативна відповідь (3 - Not stated). Обведіть номер обраного Вами варіанта відповіді. Ви почуєте запис двічі.

A1

Peter seldom goes to the library.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

A2

Peter is satisfied with his term studies.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

A3

Peter hopes to do as well in the course as his classmates.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

A4

Peter prefers to work at his computer at home.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

A5

Jane does not expect Peter to pass his language exam.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

A6

Jane has always been the best student in the group.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

A7

Jane has some problems with one of her subjects.

1)

True

2)

False

3)

Not stated

Ви почуєте інтерв'ю. У заданияха8-А14обведіть цифру1,2чи3, що відповідає обраному Вами варіанту відповіді. Виуслишитезаписьдважди.

A8

What, according to Michael Mitchell, is the biggest plus of Vintage Inns?

1)

Picturesque locations.

2)

Nostalgic landlords and landladies.

3)

Tourists from all over the world.

A9

What point does Michael Mitchell make about Vintage Inns' gardens?

1)

They are perfect for any season.

2)

All Vintage Inns must have them.

3)

They are an alternative to dine in good weather.

A10

Why does not Michael Mitchell do anything to advertise his inns?

1)

They are close to local places of interest.

2)

They are not far from city centers.

3)

They are situated around London.

A11

What is typical of all the Vintage Inns?

1)

Traditional old style.

2)

Victorian design.

3)

Good food and atmosphere.

A12

According to Michael Mitchell, Vintage Inns menus

1)

preserve traditional style in cooking.

2)

modernize traditional dishes.

3)

offer mainly international food.

A13

When is the menu likely to be more varied?

1)

Saturdays.

2)

Weekdays.

3)

Sundays.

A14

What is the booking policy of Vintage Inns?

1)

It is not an accepted practice there.

2)

You need to book well in advance.

3)

Booking is possible only on Fridays.

По закінченні виконання заданийв1иа1-А14не забудьте перенести свої відповіді в бланк відповідей № 1! Зверніть увагу, що відповіді на заданияв1, А1-А14розташовуються в різних частинах бланка. При переносі відповідей у заданиив1(у нижній частині бланка) цифри записуються без пробілів і розділових знаків.

Роздягнув 2. Читання

B2

Установите відповідність між заголовками1-8і текстамиа-G. Занесіть свої відповіді в таблицю. Використовуйте кожну цифрутолько один раз. У завданні один заголовок зайвий.

1.

Travel memories

5.

Popular hobby

2.

Animal lover magazine

6.

Family magazine

3.

Travel to stars

7.

People and nature

4.

Star dreams

8.

Animals in danger

A.

Most people who spend a holiday travelling take a camera with them and photograph anything that interests them - sights of a city, views of mountains, lakes, waterfalls, men and women, children, ruins of ancient buildings, and even birds and animals. Later looking through their albums they will remember the happy time they have had, the islands, countries and cities they have seen.

B.

Of course, different people dream of different things. Someone wishes a calm and quiet life; others imagine their life as a never-ending adventure. The majority dream of something concrete: a villa in some warm place, an account in a Swiss bank, a splendid car... It's interesting to know what the dreams of people who already have all this are. Celebrities, as we know, never hide their unusual hobbies, and often shock us with their extravagant behaviour.

C.

It is Junior Baseball Magazine's mission to provide information that enhances the youth baseball experience for the entire family. The player improves his skills and is more successful. The family enjoys the activity more and shares this precious time in their life. Junior Baseball emphasizes good sportsmanship, safety, physical fitness and wholesome family values.

D.

The seas are in danger. They are filled with poison like industrial, nuclear and chemical waste. The Mediterranean Sea is already nearly dead; the North Sea is following it. The Aral Sea is on the brink of extinction. If nothing is done about it, one day nothing will be able to live in the seas. Every ten minutes one species of animal, plant or insect dies out forever.

E.

Lots of people all over the world enjoy collecting stamps. Stamps are like little pictures. Very often they show the flowers or the trees which grow in this or that country, or they can show different kinds of transport of the country. Stamps may also have portraits of famous people on them. Some stamps show art work from the history of the country.

F.

"Friend" is the title of my favourite magazine. It consists of 70 pages, with lots of colourful and bright pictures and provides interesting and useful information for people who love animals. The magazine includes numerous articles devoted to various topics connected with domestic animals, ways to take care of them, pet food, animal health and many other topics crucial for any animal lover.

G.

People are beginning to realize that environmental problems are not just somebody else's. Many people join and support various international organizations and green parties. Human life is the most important, and polluted air, poisoned water, wastelands, noise, smoke, gas, exhaust all influence not only nature but people themselves. Everything should be done to improve ecological conditions on our planet.

A

B

C

D

E

F

G

B3

Прочитайте текст і заповните пропускиа-Fчастями пропозицій, позначеними цифрами1-7. Одна з частин у списку 1-7 зайва. Занесіть цифри, що позначають відповідні частини пропозицій, у таблицю.

Mobile phones

On New Year's Day, 1985, Michael Harrison phoned his father, Sir Ernest, to wish him a happy new year. Sir Ernest was chairman of Racal Electronics, the owner of Vodafone,A_.

At the time, mobile phones weighed almost a kilogram, cost several thousand pounds and provided only 20 minutes talktime. The networks themselves were small; Vodafone had just a dozen masts covering London. Nobody had any idea of the huge potential of wireless communication and the dramatic impactB_.

Hardly anyone believed there would come a day when mobile phones were so popularC_. But in 1999 one mobile phone was sold in the UK every four seconds, and by 2004 there were more mobile phones in the UK than people. The boom was a result of increased competition which pushed prices lower and created innovations in the way that mobiles were sold.

When the government introduced more competition, companies started cutting prices to attract more customers. Cellnet, for example, changed its prices,D_. It also introduced local call tariffs.

The way that handsets themselves were marketed was also changing and it was Finland's Nokia who madeE_. In the late 1990s Nokia realized that the mobile phone was a fashion item: so it offered interchangeable covers which allowed you to customize and personalize your handset.

The mobile phone industry has spent the later part of the past decade reducing its monthly chargeF_, which has culminated in the fight between the iPhone and a succession of touch screen rivals.

1.

trying to persuade people to do more with their phones than just call and text

2.

that there would be more phones in the UK than there are people

3.

and relying instead on actual call charges

4.

that mobile phones would have over the next quarter century

5.

the leap from phones as technology to phones as fashion items

6.

and his son was making the first-ever mobile phone call in the UK

7.

the move to digital technology, connecting machines to wireless networks

A

B

C

D

E

F

Прочитайте текст і виконаєте заданияа15-А21. У кожнім завданні обведіть цифру1,2,3чи4, що відповідає обраному Вами варіанту відповіді.

Llandudno

Llandudno is truly a fine and handsome place, built on a generously proportioned bay and lined along its broad front with a huddle of prim but gracious nineteenth-century hotels that reminded me in the fading light of a lineup of Victorian nannies. Llandudno was purpose-built as a resort in the mid-1800s, and it cultivates a nice old-fashioned air. I don't suppose that Lewis Carroll, who famously strolled this front with little Alice Liddell in the 1860s, would notice a great deal of change today.

To my consternation, the town was packed with weekending pensioners. Buses from all over were parked along the side streets, every hotel I called at was full, and in every dining room I could see crowds -veritable oceans- of nodding white heads spooning soup and conversing happily. Goodness knows what had brought them to the Welsh seaside at this bleak time of year.

Farther on along the front there stood a clutch of guesthouses, large and virtually indistinguishable, and a few of them had vacancy signs in their windows.

I had eight or ten to choose from, which always puts me in a mild fret because I have an unerring instinct for choosing badly. My wife can survey a row of guesthouses and instantly identify the one run by a white-haired widow with a fondness for children, and sparkling bathroom facilities, whereas I can generally count on choosing the one run by a guy with a grasping manner, and the sort of cough that makes you wonder where he puts the phlegm. Such, I felt, would be the case tonight.

All the guesthouses had boards out front listing their many amenities -COLOUR TV, HOSPITALITY TRAYS, FULL CENTRAL HEATING, and the coyly euphemisticEN SUITE ALL ROOMS, meaning private bathrooms. One place offered satellite TV and a trouser press, and another boastedCURRENT FIRE CERTIFICATE- something I had never thought to look for in a B&B. All this heightened my sense of unease and doom. How could I possibly choose intelligently among such a variety of options?

I selected a place that looked reasonable enough from the outside - its board promised a color TV and coffee making facilities, about all I require these days for a Saturday night - but from the moment I set foot in the door I knew it was a bad choice. I was about to turn and flee when the owner emerged from a back room and stopped my retreat with an unenthusiastic "Yes?" A short conversation revealed that a single room with breakfast was for £19.50. It was entirely out of the question that I would stay the night in such a dismal place at such an exorbitant price, so I said, "That sounds fine," and signed in. Well, it's so hard to say no.

My room was everything I expected it to be - cold and cheerless with laminated furniture, grubbily matted carpet, and those mysterious ceiling stains that bring to mind a neglected corpse in the room above. There was a tray of coffee things but the cups were disgusting, and the spoon was stuck to the tray.

The bathroom, faintly illuminated by a distant light activated by a length of string, had curling floor tiles and years of accumulated dirt packed into every corner.

I peered at the yellowy tile around the bath and sink and realized what the landlord did with his phlegm. A bath was out of the question, so I threw some cold water on my face, dried it with a towel that had the texture of shredded wheat, and gladly took my leave.

A15

Llandudno is described as a

1)

fashionable 19th century resort.

2)

beautiful growing resort.

3)

place where Lewis Carroll lived.

4)

place famous for its comfortable hotels.

A16

The phrase "veritable oceans" in paragraph 2 refers to

1)

hotel dining rooms.

2)

hotel guests wearing white hats.

3)

old people dining in cafes.

4)

buses crowded with old Welsh people.

A17

When choosing a guesthouse the narrator was worried because he

1)

wasn't good at making the right choice.

2)

could not find a place run by a kind old widow.

3)

did not know what to look for.

4)

missed his wife for help.

A18

The narrator thought that the choice of a guesthouse used to be easier because

1)

all hotels had a private bathroom.

2)

there were fewer options on offer.

3)

there were fewer guest houses.

4)

they were all of B&B type.

A19

Why did the narrator agree to the room?

1)

He felt sorry for the landlord.

2)

He could not refuse the offer.

3)

It was really cheap.

4)

There was a TV and a coffee maker.

A20

Why was the bath out of the question?

1)

The water was too cold.

2)

There was no hot water.

3)

The bathtub was dirty.

4)

There was no light.

A21

What is the narrator's attitude towards the room he stayed in?

1)

Surprised.

2)

Indifferent.

3)

Positive.

4)

Critical.

По закінченні виконання заданийв2, У3иа15-А21не забудьте перенести свої відповіді в бланк відповідей № 1! Зверніть увагу, що відповіді на заданияв2, У3, А15-А21розташовуються в різних частинах бланка. При переносі відповідей у заданияхв2верб3цифри записуються без пробілів і розділових знаків.

Роздягнув 3. Граматика і лексика

Прочитайте приведені нижче тексти. Перетворіть, якщо необхідно, слова, надруковані заголовними буквами наприкінці рядків, позначених номерамив4-B10, так, щоб вони граматично відповідали змісту текстів. Заповните пропуски отриманими словами. Кожен пропуск відповідає окремому завданню з группив4-B10.

B4

A cup of coffee

Once I was travelling in Italy. It was a lovely day. I wandered along the street until I came upon some parasol-shaded tables which seemed to_ very nice. I settled and opened my book.

I

B5

It was taking a long time for the waiter to arrive, but I was in no hurry. I was sure that the waiter _ soon.

COME

B6

But finally, becoming impatient, I turned to signal for service and saw the neon sign. That was the _ moment ... I discovered that I was sitting outside a store selling garden furniture.

BAD

B7

The Great Wall of China

The Great Wall of China runs for 6,700 kilometers from east to west of China. It is one of the _ wonders of the world.

GREAT

B8

The Great Wall _ in order to protect the country form different aggressors.

BUILD

B9

The construction of the Wall _ in the 6 th century BC and lasted until the 16 th century AD.

BEGIN

B10

Since then, the Great Wall of China _

a symbol of wisdom and bravery of the Chinese people and

a monument to Chinese nation for many hundreds of years.

BECOME

Прочитайте приведений нижче текст. Утворіть від слів, надрукованих заголовними буквами наприкінці рядків, позначених номерамив11-B16, однокорінні слова так, щоб вони граматично і лексично відповідали змісту тексту. Заповните пропуски отриманими словами. Кожен пропуск відповідає окремому завданню з группив11-У16.

B11

UK: Conservation and Environment

Going for a walk is the most popular leisure activity in Britain. Despite its high _ density and widespread urbanization, the UK has many unspoilt rural and coastal areas.

POPULATE

B12

Twelve National Parks are freely accessible to the public and were created to conserve the _ beauty, wildlife and cultural heritage they contain.

NATURE

B13

Most of the land in National Parks is privately owned, but administered by an independent National Park Authority which works to balance the expectations of _ with the need to conserve these open spaces for future generations.

VISIT

B14

The UK also works to improve the global environment and has taken global warming _ ever since scientists discovered the hole in the ozone layer.

SERIOUS

B15

In 1997, the UK subscribed to the Kyoto Protocol binding developed countries to reduce emissions of the six main greenhouse gases. The Protocol declares environmental _.

PROTECT

B16

Nowadays British _ are taking part in one of the largest international projects that is undertaken to protect endangered species.

SCIENCE

Прочитайте текст із пропусками, позначеними номерамиа22-А28. Ці номери відповідають заданияма22-A28, у яких представлені можливі варіанти відповідей. Обведитеномервибранноговамивариантаответа.

Amos

It wasn't unusual for Amos to go to Deravenels on Saturday, even though the offices were closed over the weekend. HeA22_ to go to tidy up his paperwork and do other small jobs he couldn't attend to during the week.

But on this Saturday morning he had a specific purpose when he arrived at the grand old building on the Strand. The uniformed doormanA23_ Amos close his umbrella and take off his raincoat. Then he touched his cap and said, "Good morning, Mr. Finnister".

Amos had come to the office toA24_ a few telephone calls. His first call was to the Royal London Hospital, Whitechapel, where he quickly discovered the records office was not open on weekends. He then dialed Ravenscar and was put through to Edward Deravenel.

"Good morning, Amos," Edward said. "I'm assuming you have some news for me." Amos then relayed all the information he had gathered the night before.

"Well done, Amos!" Edward exclaimed. "Thank you for going into all thisA25_ . I knew I could dependA26_ you. My wife will be happy as

I am to know everything; it's been such a mystery all these years. ToA27_ the truth, I think that Grace Rose should also know what happened to her mother. It will finally put her mind at rest."

"I agree, sir. I will telephone you on Monday". Amos walked home,A28_ no attention to the heavy rain. He felt happy.

A22

1)

held

2)

took

3)

used

4)

kept

A23

1)

looked

2)

gazed

3)

stared

4)

watched

A24

1)

take

2)

do

3)

make

4)

give

A25

1)

worry

2)

trouble

3)

bother

4)

mess

A26

1)

at

2)

on

3)

in

4)

of

A27

1)

tell

2)

speak

3)

say

4)

talk

A28

1)

turning

2)

paying

3)

drawing

4)

bringing

По закінченні виконання заданийв4-У16, А22-А28не забудьте перенести свої відповіді в бланк відповідей № 1! Зверніть увагу, що відповіді на заданияв4-У16, А22-А28розташовуються в різних частинах бланка. При переносі відповідей у заданияхв4-У16букви записуються без пробілів і розділових знаків.

Роздягнув 4. Лист

Для відповідей на заданияс1ис2використовуйте бланк відповідей № 2. Чорнові позначки можуть робитися прямо на листі з чи завданнями можна використовувати окрему чернетку. При виконанні заданийс1ис2особливу увагу звернете на те, що Ваші відповіді будуть оцінюватися тільки по записах, зробленим у бланку відповідей № 2. Ніякі записи чернетки не будуть враховуватися експертом. Зверніть увагу також на необхідність дотримання зазначеного обсягу тексту. Тексти недостатнього обсягу, а також частина тексту, що перевищує необхідний обсяг - не оцінюються. Запишіть спочатку номер завдання (З1, З2), а потім відповідь на нього. Якщо однієї сторони бланка недостатньо, Ви можете використовувати його іншу сторону.

C1

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Tom who writes:

Last month our class went to Washington to visit the National Museum of American History. It was my first visit there and it was fun! How often do you go to museums with your class, if at all? Which museum is your favorite or what museum would you like to visit? Why do you think people should go there?

This summer we plan to go hiking with my parents.

Write a letter to Tom.

In your letter

- answer his questions

- ask3 questionsabout his summer plans

Write100-140 words.

Remember the rules of letter writing.

C2

Comment on the following statement.

Some people think that extreme sports help to build character.

What is your opinion? Do you agree with this statement?

Write200-250 words.

Use the following plan:

- make an introduction (state the problem)

- express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion

- express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion

- explain why you dоn't agree with the opposing opinion

- make a conclusion restating your position

Додаток 1

Тексти для аудирования

Зараз Ви будете виконувати завдання по аудированию. Кожен текст пролунає 2 рази. Після двох прослуховувань у Вас буде час для виконання і перевірки завдань. Усі паузи включені в аудиозапись. Зупинка і повторне відтворення аудиозаписи не передбачені. По закінченні виконання усього роздягнула "Аудирование" перенесіть свої відповіді в бланк відповідей № 1.

Завдання В1

Ви почуєте 6 висловлень. Установите відповідність між висловленнями кожного говорящегоа-Fи твердженнями, даними в списку1-7. Використовуйте кожне твердження, позначене відповідної цифрою, тільки один раз. У завданні є одне зайве твердження. Ви почуєте запис двічі. Занесіть свої відповіді в таблицю. У Вас є 20 секунд, щоб ознайомитися з завданням.

Now we are ready to start.

Speaker A

For any celebration you have so many people to give presents to: your mates, parents, relatives. It creates a problem of choosing an original present. I think everybody is so tired of traditional gifts! To my mind, the simplest way out is accessories. They are always different and can suit everybody. For family members it may seem a good investment if it's expensive enough and it may definitely help your friends look great at a party!

Speaker B

As for me, I dislike pragmatic, domestic gifts. They may be useful, of course, but when you get a present, you expect a surprise, not a new kind of washing powder.

I do not understand people who are happy to get kitchen towels, cups, dishes or anything like that. If you do not have any innovative ideas, buy some perfume or flowers - they are not practical, they are pleasant.

Speaker C

Honestly speaking, I'd be glad to get a weekend camping tour even to a local place of interest. It would be the best present and the worst is perfume. Perfume is the ultimate in personal gifts, even more than accessories. What scent a person chooses is unique and usually very subjective. It also looks like a last-minute decision which may seem impolite, unless you are absolutely sure in your choice, which, as I said is a rare case.

Speaker D

Giving and receiving presents can be stressful. A picky person can dislike some gifts or even worse - give them to somebody else. Horrible! So I found a perfect way out - a gift certificate. For anyone who likes shopping it is ideal and you don't waste time trying to find something special. But there are disadvantages about

a gift certificate too. A person may think that you just didn't want to be bothered and get offended, so it's not a universal present after all.

Speaker E

If you can afford it, try not to give things, but experiences as a present. It is not necessarily something very expensive. Tickets to the first night performance or to a new exhibition in an art gallery, or anywhere else will do fine. It is even better if you can go there together and share these experiences. Take a camera with you and take pictures! Such a present will leave long-standing memories which are dear themselves.

Speaker F

Living in a high-tech world, it would not be unusual to buy gadgets as a present. If your friend commutes, it can be an iPod, if your friend is very busy - an electronic organizer will be an excellent idea. There are millions of choices and they are not expensive either. Such a present can show the person exactly how much thought you put into choosing the perfect gift taking into account his or her way of life and needs.

You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.)

Now you will hear the texts again. (Repeat.)

This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers.(Pause 15seconds.)

Завдання А1-А7

Ви почуєте діалог. Визначите, які з приведених тверджень

А1-А7відповідають змісту тексту (1 - True), які не відповідають (2 - False) і про що в тексті не сказано, тобто на підставі тексту не можна дати ні позитивний, ні негативна відповідь (3 - Not stated). Обведіть номер обраного Вамиварианта відповіді. Ви почуєте запис двічі. У Вас є 20 секунд, щоб ознайомитися з завданнями.

Nowwearereadytostart.

Jane:Hello, Peter! What are you doing here in the library? I often come to the reading room but I have never seen you here before!

Peter:Hello, Jane. That's right - you could not have possibly seen me here.

I come round to change my books or look through some journals now and then during the term time, but that is it. The end of the term is different, of course.

Jane:Why so?

Peter:Well, you know, the exams are coming and I am getting a bit nervous.

Jane:Have you missed many classes then?

Peter:Not many, really, but the fact is that I did just the bare minimum even for my major! There is a lot of information which went over my head completely. My group mates have lent me their notes but they are of very little use. They are really brief, as a rule, so I cannot make out a single thing of them!

Jane:So, you have missed not classes, but opportunities if I can put it this way.

Peter:I guess you can. Do you think I will be able to catch up with the rest of the group? I doubt it. I have been using my computer much to put all the information in proper schemes and tables but that does not seem to be helping much.

Jane:It is totally up to you! If you are determined to succeed, you will have to spend days and nights with books and your computer.

Peter:What worries me is the language course. It seems totally impossible!

Jane:Yes, that will be the most difficult one for you. You simply cannot expect to take in all the words and grammar rules in just a few nights.

Peter:Do you think I will fail it then?

Jane:Peter, be more optimistic! If the teacher sees you have tried to do at least something, she will appreciate it, I am sure.

Peter:Thank you, Jane; you are such a good friend! How about you? Are you ready for your exams? I bet you are!

Jane:Actually, I am not so sure about Literature. I think I am on the teacher's blacklist for not meeting deadlines with some of the essays.

Peter:You will pass, do not worry!

Jane:Well, let us hope for the best!

You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.)

Now you'll hear the text again. (Repeat.)

This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers.

(Pause 15seconds.)

Завдання А8-А14

Ви почуєте інтерв'ю. У заданияха8-А14обведіть цифру1,2чи3, що відповідає обраному Вами варіанту відповіді. Ви почуєте запис двічі. У Вас є 50 секунд, щоб ознайомитися з завданнями.

Now we are ready to start.

Presenter:With us in the studio today we have the owner of famous British Vintage Inns. Good afternoon, Mr. Mitchell.

Michael Mitchell:Good afternoon, but, please, call me Michael.

Presenter: So, Michael, what is so special about Vintage Inns for Englishmen or tourists?

Michael Mitchell:I must say one of our greatest advantages is that we are in really prime places. Imagine a summer's day, a river gently flowing past as you enjoy a light lunch or an evening meal with friends. Or, maybe, it is winter and you sit in front of a log fire. Our inns are always in a quaint village in the heart of the English countryside which makes it attractive for both nostalgic British people and enthusiastic tourists.

Presenter:As I understand, most of your inns have their own gardens.

Michael Mitchell:Yes, it is certainly true. They are every bit as pleasant as the places the inns are in - ideal for a meal in fine weather, which is, of course, seasonal.

Presenter:Still, competition is high in your sphere. Being not so close to centers of big cities, what do you do to make sure people will drive specially to you?

Michael Mitchell:Actually, I do nothing special to attract potential customers. You see, I do not have to as the inns are generally located in places worth visiting and many are close to enchanting walks. Very often there is a Vintage Inn close to a stately home or a historic village or another tourist attraction. What could be a better way to spend a day off with your family? Even London pubs cannot offer this.

Presenter:Any chain store risks becoming boring for clients as they all look exactly the same. What do you think about this opinion?

Michael Mitchell:I'd like to say that every Vintage Inn is different, but they are all the same. All our inns will definitely offer the same high quality menu and standards of service. All our landlords and ladies share the same passion for 'getting it right'. However, each Vintage Inn has its own unique character. You will discover thatched roofs, soft, natural slate, buildings of hewn stone. There are Tudor, Georgian, Victorian and many more styles of architecture, including modern ones.

Presenter:What about food in Vintage Inns?

Michael Mitchell:What we offer is best described as leaning towards traditional home style cooking but with a contemporary twist. Still, we do allow the best of great food from around the world to add a little influence on what we do. Many of our dishes are our own creation - and all dishes are designed to look tempting and great on the plate.

Presenter:Is there a difference between an afternoon menu and an evening one?

Michael Mitchell:Well, on working days at lunch time you can choose anything from a range of sandwiches to full three-course meals. Our evening meals also offer lighter choices but includes fish, chicken, pasta, salads, steaks and pies too. On Sundays we include a choice of traditional roasts and puddings.

Presenter:What is your booking policy? You must have a long line of people wishing to visit your places!

Michael Mitchell:I know many people prefer to book for their Friday dinner well beforehand. Nevertheless, in fact, at Vintage Inns you cannot book! That is because we are always ready to welcome you - seven days a week. Just turn up and we will make you feel welcome, even if you choose to come at the busiest time. As soon as a table is vacant, you can have it.

Presenter:Thank you, Michael.

Michael Mitchell:Pleasure.

You have 15 seconds to complete the task. (Pause 15 seconds.)

Now you will hear the text again. (Repeat.)

This is the end of the task. You now have 15 seconds to check your answers.

(Pause 15 seconds.)

This is the end of the Listening test.

Час, відведений на виконання завдань, минуло.

Додаток 2

Відповіді

Роздягнув 1.

Аудирование

Роздягнув 2.

Читання

Роздягнув 3. Граматика і лексика

№ завдання

Відповідь

№ завдання

Відповідь

№ завдання

Відповідь

А1

1

А15

1

А22

3

А2

2

А16

3

А23

4

А3

2

А17

1

А24

3

А4

3

А18

2

А25

2

А5

2

А19

2

А26

2

А6

3

А20

3

А27

1

А7

1

А21

4

А28

2

А8

1

А9

3

А10

1

А11

3

А12

2

А13

3

A14

1

Аудирование

У1

431627

Читання

У2

1468527

B3

642153

Граматика і лексика*

У4

me

У5

wouldcome

У6

worst

У7

greatest

У8

wasbuilt

B9

began

B10

hasbecome

B11

population

B12

natural

B13

visitors

B14

seriously

B15

protection

B16

scientists

_

* Написання відповідей (без пробілів і розділових знаків) відповідає інструкції ФЦТ по заповненню бланка відповідей № 1.

Додаток 3

Критерії і схеми оцінювання виконання завдань

роздягнула "Лист" (2012 р.)

(максимум 20 балів за весь розділ)

Критерії оцінювання виконання завдання З1

(максимум 6 балів)

Бали

Рішення комунікативної задачі

Організація тексту

Мовне оформлення тексту

ДО1

ДО2

ДО3

2

Завдання виконане цілком: зміст відбиває всі аспекти, зазначені в завданні (дані повні відповіді на всі питання, задані три питання по зазначеній темі); стильове оформлення мови обране правильно з урахуванням мети висловлення й адресата; дотримані прийняті в мові норми ввічливості

Висловлення логічне; засобу логічного зв'язку використаний правильно; текст вірно розділений на абзаци; структурне оформлення тексту відповідає нормам, прийнятим у країні досліджуваної мови

Використовуваний словниковий запас і граматичні структури відповідають поставленій задачі; орфографічні і пунктуаційні помилки практично відсутні (допускається не більш 2-х негрубих лексико-граматичних чи помилок/і не більш 2-х негрубих орфографічних і пунктуаційних помилок)

1

Завдання виконане не цілком: зміст відбиває не всі аспекти, зазначені в завданні (більш одного аспекту розкритий чи не цілком один аспект цілком отсутствует); зустрічаються порушення стильового оформлення чи мови/і прийнятих у мові норм увічливості

Висловлення не завжди логічне; маються недоліки/помилки у використанні засобів логічного зв'язку, їхній вибір обмежений; розподіл тексту на абзаци нелогічно/отсутствует; маються окремі порушення прийнятих норм оформлення особистого листа

Маються лексичні і граматичні помилки, що не утрудняють розуміння тексту; маються орфографічні і пунктуаційні помилки, що не утрудняють комунікації (допускається не більш 4-х негрубих лексико-граматичних чи помилок/і не більш 4-х негрубих орфографічних і пунктуаційних помилок)

0

Завдання не виконане: зміст не відбиває тих аспектів, що зазначені в завданні, чи/і не відповідає необхідному обсягу

Отсутствует логіка в побудові висловлення; прийняті норми оформлення особистого листа не дотримуються

Розуміння тексту утруднене через безліч лексико-граматичних помилок

Примітка. При одержанні екзаменуемим 0 балів за критерієм "Рішення комунікативної задачі" усе завдання оцінюється в 0 балів.

Критерії оцінювання виконання завдання З2 (максимум 14 балів)

Бали

Рішення комунікативної задачі

Організація тексту

ДО1

ДО2

3

Завдання виконане цілком: зміст відбиває всі аспекти, зазначені в завданні; стильове оформлення мови обране правильно (дотримується нейтральний стиль)

Висловлення логічне, структура тексту відповідає запропонованому плану; засобу логічного зв'язку використаний правильно; текст розділений на абзаци

2

Завдання виконане: деякі аспекти, зазначені в завданні, розкриті не цілком; маються окремі порушення стильового оформлення мови

Висловлення в основному логічно, маються окремі відхилення від плану в структурі висловлення; маються окремі недоліки при використанні засобів логічного зв'язку; маються окремі недоліки при розподілі тексту на абзаци

1

Завдання виконане не цілком: зміст відбиває не всі аспекти, зазначені в завданні; порушення стильового оформлення мови зустрічаються досить часто

Висловлення не завжди логічне, є значні відхилення від запропонованого плану; маються численні помилки у використанні засобів логічного зв'язку, їхній вибір обмежений; розподіл тексту на абзаци отсутствует

0

Завдання не виконане: зміст не відбиває тих аспектів, що зазначені в завданні, чи/і не відповідає необхідному обсягу, чи/і більш 30% відповіді має непродуктивний характер (тобто текстуально збігається з опублікованим чи джерелом іншими екзаменаційними роботами)

Отсутствует логіка в побудові висловлення, запропонована план відповіді не дотримується

Бали

Лексика

Граматика

Орфографія і

пунктуація

ДО3

ДО4

ДО5

3

Використовуваний словниковий запас відповідає поставленій комунікативній задачі; практично немає порушень у використанні лексики

Використовуються граматичні структури відповідно до поставленої комунікативної задачі. Практично відсутні помилки (допускаються 1-2 негрубі помилки)

2

Використовуваний словниковий запас відповідає поставленій комунікативній задачі, однак зустрічаються окремі неточності у вживанні слів (2-3), або словниковий запас обмежений, але лексика використана правильно

Мається ряд граматичних помилок, що не утрудняють розуміння тексту (не більш 4-х)

Орфографічні помилки практично відсутні. Текст розділений на пропозиції з правильним пунктуаційним оформленням

1

Використаний невиправдано обмежений словниковий запас; часто зустрічаються порушення у використанні лексики, деякі з них можуть утрудняти розуміння тексту (не більш 4-х)

Численні помилки елементарного рівня, або помилки нечисленні, але утрудняють розуміння тексту (допускається 6-7 помилок у 3-4-х розділах граматики)

Мається ряд орфографічних чи/і пунктуаційних помилок, у тому числі ті, котрі незначно утрудняють розуміння тексту (не більш 4-х)

0

Вкрай обмежений словниковий запас не дозволяє виконати поставлену задачу

Граматичні правила не дотримуються, помилки утрудняють розуміння тексту

Правила орфографії і пунктуації не дотримуються

Примітка. Критерій "Орфографія і пунктуація" у розділі "Лист" оцінюється в 2 бали. При одержанні екзаменуемим 0 балів за критерієм "Рішення комунікативної задачі" усе завдання оцінюється в 0 балів.

Додаток 4

Порядок визначення відсотка текстуальних збігів

у завданні З2

При оцінюванні завдання З2 особливу увагу приділяється здатності екзаменуемого продуцировать розгорнуте письмове висловлення. Якщо більш 30% відповіді має непродуктивний характер (тобто текстуально збігається з опублікованим чи джерелом іншими екзаменаційними роботами), то виставляється 0 балів за критерієм "Рішення комунікативної задачі", і, відповідно, усе завдання оцінюється в 0 балів.

Текстуальним збігом вважається дослівний збіг відрізка письмової мови довжиною 10 слів і більш.

Виявлені текстуальні збіги суммируются, і при перевищенні ними 30% від загального числа слів у відповіді, робота оцінюється в 0 балів.

Додаток 5

Порядок підрахунку слів у завданнях роздягнула "Лист"

При оцінюванні завдань роздягнула "Лист" (З1-З2) варто враховувати такий параметр, як обсяг письмового тексту, виражений у кількості слів. Необхідний обсяг для особистого листа в завданні З1 - 100-140 слів; для розгорнутого письмового висловлення в завданні З2 - 200-250 слів. Припустиме відхилення від заданого обсягу складає 10%. Якщо у виконаному завданні З1 менш 90 чи слів у завданні З2 менш 180 слів, то завдання перевірці не підлягає й оцінюється в 0 балів. При перевищенні обсягу більш ніж на 10%, тобто якщо у виконаному завданні З1 більш 154 чи слів у завданні З2 більш 275 слів, перевірці підлягає тільки та частина роботи, що відповідає необхідному обсягу. Таким чином, при перевірці завдання З1 відраховується від початку роботи 140 слів, завдання З2 - 250 слів, і оцінюється тільки ця частина роботи.

При визначенні відповідності обсягу представленої роботи вищевказаним вимогам вважаються всі слова, починаючи з першого слова по останнє, включаючи допоміжні дієслова, приводи, артиклі, частки. В особистому листі адреса, дата, підпис також підлягають підрахунку. При цьому:

- стяженние (короткі) формисаn't, dіdn't, іsn't, І'ми т.п. вважаються як одне слово;

- числівники, виражені цифрами, тобто 1; 25; 2009, 126204 і т.п., вважаються як одне слово;

- числівники, виражені словами, вважаються як слова;

- складні слова, такі какgооd-looking,well-bred,English-speaking, twenty-five, вважаються як одне слово;

- скорочення, напримерUSа,e-mail,TV,CD-rom, вважаються як одне слово.