Реферати

Реферат: Правила складання текстів

Концепція наукових революцій Т. Куна. Схема історії науки й етапи розвитку зрілої науки. Розуміння Кунем нормальної науки. Поява аномалії на тлі парадигми. Початок кризи із сумніву в існуючій парадигмі і наступного розхитування правил дослідження в рамках нормальної науки.

Особливості маркетингу послуг і маркетингу в сфері некомерційної діяльності. Маркетингова мета. Маркетинг послуг. Характерними ознаками маркетингу послуг. Основні цілі маркетингу послуг. Комплекс маркетингу послуг. Процес розробки нового продукту. Маркетинг організацій. Маркетинг окремих облич. Маркетинг місць.

Еволюція концепції маркетингу. Розкриття сутності маркетингу на основі комплексного підходу. Маркетинг як економічно й процес, господарська функція і господарська концепція. Схема зв'язку виробництва і ринку. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль. Види цінових стратегій.

Екологічна культура. Екологічний гуманізм у своєму розвитку, розширюючи сферу свого впливу, перетворюється в екологічну ідеологію, на основі якої створюється екологічна культура. Становлення екологічної етики і культури. Феномен екологічної свідомості людини.

Класифікація апаратів ИВЛ і принцип їхньої роботи. Розподіл апаратів ИВЛ по способі дії, призначенню, використовуваній енергії. Задача вентилятора і принцип його дії. Контрольовані параметри респіратора. Фази в дихальному циклі. Способи триггерования по потоці. Респіратори третього покоління.

Написання вдалих текстів - один з найважливіших чинників PR-заходів. Правильно складена мова збере більше слухачів. Побудований за правилами журналістики текст має більше шансів на публікацію. Представляємо основні правила створення текстових матеріалів.

Ірина Вікторівна Алешина, кандидат економічних наук, заступник завідуючого кафедрою маркетингу Державного університету управління.

Написання текстів - мов, новостних релизов, аналітичних статей, рекламних текстів, описів продуктів і послуг, листів редактору, репортажів, нарисів, есе - вимагає спеціальних знань і навиків.

Важливо знати, як буде сприймати одержувач текст повідомлення: зорово (газета), на слух (мову ведучого програми новин) або по двох цих каналах одночасно (телерепортаж). Необхідно знати про відмінності листа для очей і для вуха. Читач може пробігти матеріал очима, прочитати слова повторно, заглянути в початок тексту і потім переглянути окремі уривки уважно. Читач може перевірити письмове повідомлення - якщо факти помилкові, читач може виявити це набагато легше, ніж слухач. Тому успішний текст для листа повинен витримати саме уважне вивчення.

На відміну від читача, слухач має лише одну можливість прослухати і зрозуміти повідомлення. Якщо повідомлення не сприйняте слухачем з першого разу, воно майже не має шансів бути сприйнятим взагалі. Тому задачею «письменника для вуха» є «згребти слухача швидко» - на самому початку мови. Тексти для вуха повинні писатися короткими фразами. Потрібно уникати довгих і сложносоставних пропозицій - вони важкі для сприйняття на слух. До кінця довгої фрази слухач майже забуває її початок. Не варто зловживати довгими, труднопроизносимими словами. Їх складно не тільки вимовляти, але і сприймати.

До універсальних правил написання текстів в сфері зв'язків з громадськістю відносяться:

1. Простота пропозицій. «Не більше за одну ідею і не більше за один образ в одній пропозиції» - по Бабелю.

Пропозиції повинні являти собою трохи більше, ніж належне, сказуемое і доповнення. Короткі пропозиції забезпечують витонченість і швидкість викладу історії. Вони допомагають досягнути ясності. Так, пропозиції довжиною 8 слів і менш читаються дуже легко. А пропозиції з 29 слів і більш дуже важкі для читання.

Ритм тексту визначається поєднанням пропозицій, що мають певну довжину. Парад пропозицій приблизно однакової довжини - кожне з яких складається з 10-15 слів, створює враження монотонності, одноманітності і нудьги. Найбільш вдалим вважається ритм, що створюється пропозиціями: довге, коротке, дуже коротке, трохи довше. При цьому середня довжина речення не повинна перевищувати 20 слів. Ще краще, якщо це буде 12-15 слів.

Для визначення легкості читання англомовного тексту («читабельність») існує декілька показників.

Так, формула Флеша (Flesch Formula, FF) використовується шляхом випадкового вибору з великого тексту як мінімум двох зразків тексту розміром 100 слів; короткий текст оцінюється повністю. Розраховується кількість пропозицій, слів і складів (цифри, абревіатури, символи і слова з перенесенням вважаються як одне слово). Середня довжина речення розраховується шляхом ділення числа слів на число пропозицій. Середня довжина слів розраховується шляхом ділення числа складів на число слів.

FF = 206,835 - (середня довжина речення, слів х 1,015)[ + (середня довжина слова, складів х 84,6)]

Тексти, орієнтовані на учнів 8-го і 9-го класів 12-літньої школи і людей з цим рівнем освіти - повинні мати показник FF від 60 до 70 (проста англійська мова). Тексти, написані для читачів з вищою освітою можуть мати показник FF від 0 до 30.

У американській журналістиці використовується також розрахунковий показник - Фог-ідекс (Fog Index, Fi).

Fi = (Nws + Nwt) х 0,4

де Nws - середнє число слів в пропозиції тексту (історії, статті, повідомлення), Nwt - середнє число слів з довжиною 3 і більше за склади, (що доводяться на одну пропозицію тексту).

Чим менше значення Фог-індексу, тим читабельнее текст. Бали читабельності - від 6 до 17 - відповідають року навчання читача, учня з 6-го класу 12-літньої школи і далі - в коледжі (університеті). Так, наприклад, значення індексу, рівне 6, відповідає рівню складності тексту для учня 6-го класу, а 12 відповідає рівню розуміння учня останнього, 12-го класу школи. Рівень читабельності для студента-першокурсника коледжа - 13 балів, а випускника - 17.

Виявляється, англійська мова лаконічніше багатьох інших. Російська і німецька мови вимагають більше слів (складів, знаків) в середньому на 20 відсотків для передачі того ж повідомлення. Це корисно враховувати, наприклад, при складанні текстів, належних перекладу, де розмір тексту важливий. Довга фраза на англійському трансформується в ще більш довгу і труднопонимаемую після перекладу її на російський. І навпаки, російськомовний текст після перекладу на англійський може вимагати менше місця на смузі. Потрібно пам'ятати, що якщо пресс-релиз або стаття не відповідають заданому розміру після перекладу - редактор може скоротити текст по своєму розсуду небажаним для автора образом.

Не менш важливо стежити за довжиною параграфів - вона також повинна бути невеликою. Довгий параграф бентежить читача. Середня довжина параграфа тексту визначається діленням загального числа слів в тексті на число параграфів. Оскільки текстові процесори (Microsoft Word, наприклад) вважають число слів, рядків, знаків і параграфів тексту - задача ця цілком вирішувана. Редактори медиа віддають перевагу параграфам довжиною 50-70 слів. Один з способів тримати довжину параграфа малої - це обмежити параграф трьома-чотирма пропозиціями.

Чим читабельнее текст повідомлення для цільової аудиторії - тим більше потенційних прихильників ідеї повідомлення. Чим ширше аудиторія, здатна сприйняти текст виступу - тим ширше потенційний електорат, або коло однодумців. При цьому, однак, треба пам'ятати про цільову групу. Аудиторії ділового і освіченого «Комерсанта» і простонародних «Аргументів і Фактів» майже не перетинаються. Електорати ЛДПР В. Жіріновського і СПС Б. Немцова (Е. Гайдара, І. Хакамади, А. Чубайса) - не перетинаються.

2. Прості слова. Укладачі текстів для медиа, або засобів масової інформації, використовують повсякденну мову своєї аудиторії. Тому чим менше великих, довгих слів, тим краще. Довгих слів повинне бути не більш ніж один з десяти. Використання вірних іменників для позначення предметів дозволяє уникнути прикметників і прислівників, що захаращують текст повідомлення.

3. Переконливість. Позиція автора повинна бути підтримана - фактами, цифрами, документами - настільки, щоб переконати читача в точному відображенні подій. Вдалий опис подій в нарисі, або репортажі з місця подій повинно слідувати правилу: «показуй по-перше, розказуй по-друге». «Показ» означає барвисте, образне, живописующее виклад, що дозволяє читачу бачити події очима їх учасника, відчувати смак і запах що відбувається. Зображення специфічних - цікавих і просто цікавих деталей також наближає читача до подій, що описуються. Прийом показу створює у читача ефект присутності. Прийом розповіді формально і об'єктивно інформує читача про подію, не ставлячи його в центр що відбувається. Роблячи читача очевидцем що відбувається, репортер посилює емоційну компоненту сприйняття матеріалу, а означає, його дієвість.

4. Природність стилю. Подія і його опис повинні відповідати один одному. Писати статті, нотатки і нариси треба тією мовою, якою ви говорите.

Написання успішних інформаційних повідомлень для газет, а також тілі- і радионовостей використовує відому в журналістиці форму «оберненої піраміди». Ця форма означає, що всі важливі матеріали новин повинні бути викладені на самому початку тексту - в одних-двох перших фразах або абзацах. Інша інформація розташовується далі в порядку зниження значущості.

Читання, «смотрение» і слухання новин відрізняється від сприйняття новел - де пік подій доводиться на кінець і читача настроєний на послідовне розгортання подій. Читач газети ковзає по заголовках статей - і якщо його увага не захоплено з першої фрази, стаття може показатися йому не заслуговуючий прочитання. Крім того, редактор новин нерідко скорочує текст пресс-релиза. Це простіше усього зробити, відрізавши нижній, як правило, менш важливий і інформативний шматок тексту.

Початок повідомлення-новини - самий критичний його елемент. Воно повинно включати відповіді на питання: що, хто, де, коли, чому і як сталося. Форма прямого розкриття подій на початку властива прес- або ньюз-релизу. Існує також форма, де на початку новини повідомляються якісь специфічні, незвичайні риси події, що привертають увагу, і лише потім викладається суть що відбулося.

Створення новини фахівцем PR, заслуговуючий уваги редакторів газет, тілі- і радиопрограмм, передбачає наявність наступних характеристик змісту тексту:

1. Вплив. Зміст повинно стосуватися членів аудиторії, зачіпати їх життя. Чим більше повідомлення зачіпає інтереси читачів (слухачів, глядачів), тим більшої уваги воно вдостоїтися. Одним з способів забезпечення спорідненості подій і читачів є локалізація подій - т. е. показ їх значення для цільової аудиторії. Своєчасність викладу подій також збільшує їх значущість для аудиторії. Актуальність повідомлення також визначається поширеністю події, т. е. його географічним або соціальним масштабом, типовістю.

2. Удівітельность. Незвичайне має властивість залучати публіку, будити її допитливість. Незвичайне порушує повсякденність і повсякденність і тому притягає увагу.

3. Популярність головної дійової особи. Саме цим зумовлений інтерес широкої публіки до подій з життя зірок, президентів країн і глобальних компаній, лауреатів Нобелівських премій і мультимільйонерів.

4. Конфлікт, або драматизм подій. Конфлікт, або суперечність - діалектичне джерело розвитку подій. По суті, всі події - вирішення якого-небудь конфлікту або суперечності - інтересів, бажань, воль. Драматичность подій - це наявність в їх розвитку трьох стадій - конфлікт, напружене очікування, розв'язка. Увага публіки залучає саме зіставлення прагнень, бажань - так само, як і колірний констраст у візуальному образі. При бажанні і умінні практично будь-яка подія можна представити в драматичному розвороті.

Привертає увагу і рух - т. е. розвиток, розгортання подій в динаміці; в просторі і часі. Використання образного опису і метафор також додає тексту привабливість.

Фокус новини може складати подію або деякого суб'єкта - персона, організація, продукт. Саме новина є предметом спільного інтересу у відносинах організації зі засобами масової інформації.

Написання вдалих текстів - один з найважливіших чинників результативності PR-заходів і кампаній. Правильно складена мова збере більше слухачів і прихильників. Матеріал статті, побудований фахівцем PR з правил хорошої журналістики, має більше шансів на розміщення в пресі.