Реферати

Курсова робота: Шестифазний випрямляч

Вивчення обмінних властивостей м'яких контактних лінз стосовно ципрофлоксацину. Дослідження обмінних властивостей м'яких контактних лінз (МКЛ) на основі матеріалу "Кемерон-1" стосовно застосовуваного в офтальмотерапії лікарському препарату "Ципромед". Використання МКЛ як транспортний засіб для введення препарату.

Основні прояви Віл-інфекції в пацієнтів. Синдром придбаного імунодефіциту (СНІД). Вірус імунодефіциту людини. Виявлення в хворого клінічних чи лабораторних ознак ВИЧ. Основні прояви Віл-інфекції в пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Лікування Віл-інфекції.

Системи харчування і дієти. Вивчення популярних систем харчування і наслідків, якими грозять дієти. Дієта Аткинса - обмеження вживання оброблених вуглеводів. Харчування по групі крові. Харчування по Монтиньяку. Правила роздільного харчування по Хею. Правила харчування по Шелтону.

Безробіття в Україні. Трактування теорії безробіття по Кейнсу. Основні причини виникнення безробіття в Україні, її види і витрати, шляхи подолання. Нерегламентована трудова діяльність і мотивація до неї, тенденції росту. Поняття й ознаки повної зайнятості.

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці. Виникнення, форми і види монополій, їхня криза; монополістична конкуренція. Характеристика природних монополій: ОАО РАО "ЄЕС Росії", ОАО "Газпром", ОАО "Російські залізниці". Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства.

ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРІ І КІНЕМАТОГРАФІЇ

Федеральна державна освітня установа

Вищої професійної освіти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Кафедра технічної електроніки

Курсовий проект на тему

«Шестіфазний випрямляч»

Санкт-Петербург 2009 р.

Зміст

Технічне завдання

Реферат

Введення

Розрахункова частина

Проектування друкарської плати

Список літератури

Технічне завдання

Середнє значення випрямленого напруження: Uо=40 В:

Середнє значення випрямленого струму: Iо= 2.5 А;

Діюче значення напруження на навантаженні: Е2= 29.6 В

Діюче значення струму повторної обмотки: I2= 1 А

Частота живильної мережі: ƒ з= 60 гц

Порогове напруження вентилів: Uпор= 1.1 В

Диференціальний опір вентилів: rд= 0.09 Ом

Коефіцієнт форми кривої: Кф= 2.44 В

N = 15; K = 17;

Реферат

У даному курсовому проекті мною були здійснені:

1. Розрахунок некерованого випрямляча з активним навантаженням

2. Розрахунок некерованого випрямляча з ємкісним фільтром

3. Розрахунок керованого випрямляча з фільтром і відгалужуючим діодом.

4. Підбір трансформатора для двофазної однотактовой схеми випрямляння.

5. Розробка електричної схеми і друкарської плати.

Вступ

Випрямлячі - це джерела повторного електроживлення (ИВЕП), реалізуючий статичний метод перетворення енергії змінного струму в енергію постійного струму.

Випрямлячі класифікуються по ряду ознак:

1) Однофазне живлення (50 Гц, 220 В)

Випрямлячі харчуються від однієї фази електромережі. Число фаз первинної обмотки трансформатора m1 = 1.

2) Трифазне живлення (50 Гц, 220/380 В)

Випрямлячі харчуються від трьох фаз електромережі. Число фаз первинної обмотки трансформатора m1 = 3.

Некеровані випрямлячі - це випрямлячі, у яких середнє значення напруження (Uо) в процесі роботи не регулюється.

Структурна схема некерованих випрямлячів

Некеровані випрямлячі складаються з преобразовательного трансформатора ПТ, блоку електричних вентилів (діодів) НВ і згладжуючих фільтрів Сф.

Преобразовательний (мережевої) трансформатор призначений для:

- перетворення мережевого напруження по величині;

- перетворення числа фаз схеми випрямляння;

- гальванічної розв'язки живильної мережі і навантаження.

Електричні вентилі перетворюють по однотактной і двотактній схемі змінне напруження в пульсуюче однополярное, що і є власне випрямлянням.

Згладжуючий фільтр служить для зменшення змінної що становить (пульсацій) випрямленого напруження і виділення постійної складової, т. е. фільтр, перетворює пульсуюче напруження в практично постійне.

Керовані випрямлячі - це випрямлячі, вихідне напруження яких регулюється в заданих межах.

Регулювати напруження можна різними способами:

- дискретно змінюючи число витків первинної або повторної обмотки ПТ;

- змінюючи число витків автотрансформатора;

- застосовуючи керовані вентилі (тиристори);

- застосовуючи регулюючі елементи (транзистори, дроселі насичення і т. п.).

Класифікація керованих випрямлячів:

1) по роду напруження:

- змінне (до випрямляння);

- постійне (після випрямляння);

2) за способом регулювання:

- ручне;

- автоматичне;

3) по задачі регулювання:

- стабілізація;

- програмне регулювання;

4) по режиму роботи регулюючого (виконавчого) елемента:

- безперервний;

- дискретний;

5) по типу регулюючого елемента:

- активний (тиристори, транзистори, дроселі);

- пасивний (трансформатори, автотрансформатори, змінні опори).

Розрахункова частина

Принципова шестифазная (m2=6), однотактная (р=1) схема випрямляння трифазного мережевого живлення.

Еквівалентна схема випрямляча.

Розрахунок ідеального некерованого випрямляча з активним навантаженням.

E2/Uo= 0.74;

I2/I0= 0.4;

Коефіцієнт використання анодного ланцюга:

ήа= Rн/(rT+ р*rg*VD+Rн) = 0.944;

Амплітуда ЕДС повторної обмотки трансформатора:

E2m= √2*E2= 41.7 В;

Частота пульсації на виході випрямляча:

ƒ п (1)= ƒ з *m2*р= 360 Гц;

Опір навантаження:

Rн= Uo/Io= 16 Ом;

Коефіцієнт пульсації: kп (1)= 0.057

Середнє значення струму діода:

IсрVD= I0/m2= 0.416 А;

Ефективне значення прямого струму діода:

IеффVD= IсрVD*kф= 1.015 А;

Амплитудное значення струму:

Im= E2m/Rн= 2.61 А;

Параметри діода:

UVDобmax=3.14*U0/ήа= 88.5 В;

IсрVD/ Io= 0.16

Коефіцієнт трансформації

Ku=E2/ U1= 29.6/ 220 = 0.134

Зовнішня характеристика ідеального випрямляча

2/π*E2m= 26.6 В

Криві миттєвих значень

Висновок: Для даної шестифазной однотактной схеми випрямляння трифазного мережевого живлення необхідні діоди зі середнім значенням прямого струму

IсрVD= 0.416 (А), бажано, щоб діод витримував прямий струм не менше

(А), оскільки ефективне значення прямого струму IеффVD= 1.015 (А). Також необхідно, щоб діод здатний був витримати зворотне напруження

Uобmax= 88.5 (В), але рекомендується взяти запас в два рази, т. е. Uобmax= 177 (В), для стабільної роботи діода. Для даної схеми також необхідний понижувальний трансформатор, з коефіцієнтом трансформації Ku= 0.134.

Розрахунок некерованого випрямляча з ємкісним фільтром.

Еквівалентна схема випрямляча з фільтром

Опір ємкісного фільтра:

xc= R0/N= 1.06;

Ємність конденсатора в ємкісному фільтрі:

C0= 1/(2*π*ƒз*m2*р*xc) = 4173 мкФ;

Повний опір активних втрат:

rп= rтр+р*rgVD= Rн/k = 0.941 Ом;

Кут отсечки:

θ = 25.0 ел. град;

Розрахунок параметрів випрямляча з кутом отсечки θ:

А(θ) = rп*π/(m2*р*Rн) = 0.03;

У(θ) = 1/(√2*cosθ) =0.78;

D(θ) = Iдейств/Iср= 2.94;

Н(θ) = C0*rп*ƒ*kп (1)= 1300;

F(θ) = Iампл/Iср= 10.8;

Ефективне значення прямого струму діода:

IеффVD= IсрVD*D(θ) = 1.22 А;

Коефіцієнт пульсації випрямленого напруження по основній гармоніці:

kп (1)= Н(θ)/ rп*ƒз*C0= 0.005;\

Действующие значення фазних ЕДС E2в вентильний обмотке ПТ:

E2= В(θ)*U0= 31.2 В;

Амплитудное значення фазних ЕДС у вентильний обмотке ПТ:

E2m= √2*E2= 44.1 В;

Діючі значення струму у вентильний обмотке ПТ:

I2= √р*D(θ)*IсрVD= 1.22 А;

Амплитудное значення струму у вентильний обмотке ПТ:

Im= F(θ)*IсрVD= 4.5 А;

Коефіцієнт трансформації ПТ рівний:

kU= E2/U1= 0.141;

Висновок: Після додавання в схему некерованого випрямляча З-фільтра деякі параметри випрямляча змінилися:

- значення IеффVDувеличилось з 1.015 А до 1.22 А;

- значення kп (1) поменшало з 0.057 до 0.005, отже, фільтр працює нормально;

- діючі значення E2уменьшились з 29.6 В до 31.2 В;

- амплитудное значення E2mуменьшилось з 41.7 В до 44.1 В;

- діючі значення I2увеличилось з 1 А до 1.22 А;

- амплитудное значення Imувеличилось з 2.61 А до 4.5 А;

Середній струм у вентильний обмотке залишився незмінним, IсрVD= 0.416

Еквівалентна схема випрямляча з фільтром і відгалужуючим діодом.

am= Ucmax/UcN= 1.05;

an= Ucmin/UcN= 0.8;

Ucmax= 231B;

Ucmin= 176B;

ПріUc= UCN=220 В; E2mN= 41,7 В; U0, aN= 40 В;

При Uc= Uc max= 231 В; E2m max= amE2mN= 1.0541.7 = 43.78 В;

U0, а max= amU0, aN= 1.0540 = 42 В;

При Uc= Uc min= 187 В; E2m min= anE2mN= 0.841.7 = 33.36 В;

U0, а min= anU0, aN= 0.840 = 32 В;

α кр=π/2- π/m2=60°;

Проектування друкарської плати

В ході розрахунку трьох випрямлячів я прийшов до висновку, що найкращим серед них є некерований випрямляч, працюючий на активне навантаження. Вибір пас на даний тип випрямлячів, оскільки їх відрізняють менші массогабаритние показники і простота схем.

Після аналізу розрахунків і вибору найкращого типу випрямляча перейдемо до проектування його друкарської плати. Оскільки електрична схема була спроектована в розрахунковій частині, то необхідно тепер підібрати реальні елементи її на основі розрахункових даних. Для даної схеми випрямляння нам знадобиться: трансформатор (перетворювач напруження); конденсатор постійної ємності (зменшує пульсацій); постійний резистор (активне навантаження); діод (перетворює змінне напруження в пульсуюче однополярное). Маркіровка даних елементів приведена в специфікації. Провід перетином 3 мм на вимогу замовника.

Креслення друкарської плати випрямляча з розташування елементів (вигляд зверху)

Креслення друкарської плати випрямляча (вигляд знизу)

Список літератури

1. Векслер Г. С., Пілінський В. В., «Електропітающиє пристрою електроакустичної і кинотехнической апаратури». - ДО.: Виш. шк. Головне изд-у, 1986 р.

2. Корчагина Л. Г., Федора А. П., Яковльова Л. П. «Випрямні пристрої». Методичні вказівки по дисципліні «Електро-живильні пристрої для студентів заочного і вечірнього відділень спеціальності 201400.» - СПбГУКиТ, 2004 р., - 4 уч. изд. л.

3. Корчагина Л. Г., Федора А. П., Яковльова Л. П. «Електропітающиє пристрою: Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт. Частина 1. Випрямлячі.» - СПбГУКиТ, 2002 - уч. изд. л.

4. Корчагина Л. Г., Федора А. П., Яковльова Л. П. «Електропітающиє пристрою: Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт. Частина II. Стабілізатори.» - СПбГУКиТ, 2003 - уч. изд..

5. В. Я. Бруськин «Номограмми для радіолюбителів» МРБ 1972 рік.

6. Б. Богданович, Е. Ваксер «Короткий радиотехнический довідник» Білорусь 1968 рік.