Реферати

Реферат: Курсовий проект по несучих конструкціях і механізмах (сопромат)

загрузка...

Тварини як особливий об'єкт цивільних прав. Тварини як особливий суб'єкт цивільних правовідносин. Загальний правовий режим тварин як об'єктів цивільних прав. Правовий режим тварин, занесених у Червону книгу України і право власності на тварин, що знаходяться в стані природної волі.

Кримінальне банкрутство. Поняття і сутність терміна "олігарх". Використання інституту банкрутства для олігархів. Олігархічна злочинність: поняття і види. Проблеми ефективності боротьби з кримінальними банкрутствами, чиненими представниками олігархічної злочинності.

Організаційно-правові документи. Організаційні документи як комплекс документів, що містять правила створення організації, норма адміністративного права, правова основа діяльності організації. Види документів: утомившись організації, установчий договір, інструкція, штатний розклад.

Поняття і значення карно-процесуальної форми. Карно-процесуальне право, процедура виробництва по кримінальних справах. Порядок карного судочинства. Процесуальні форми можна розділити на: форми діяльності суду, форми діяльності сторони обвинувачення, форми діяльності сторони захисту.

Правовий статус особистості. Вивчення поняття, видів (міжнародний, базовий, галузевий, родовий, індивідуальний), елементів правового статусу особистості. Характеристика особистих, політичний, соціально-економічних прав і воль людини, їхніх конституційних гарантій у Росії.

загрузка...

Зміст

1. Завдання на проектування. .. 2

2. Опис механізму. .. 3

3. Вибір електродвигуна. .. 4

4. Кінематичний розрахунок механізму. .. 5

5. Силовий розрахунок механізму. .. 6

6. Вибір конструкційних матеріалів. .. 7

7. Геометричний розрахунок механізму. .. 8

8. Розрахунок зачеплення на міцність. .. 9

9. Перевірочний розрахунок вала. .. 10

10. Розрахунок підшипника на довговічність. .. 12

11. Розрахунок запобіжної фрикційної муфти. . 13

12. Розрахунок шпонки на смятие. .. -

13. Список літератури. .. 14

1. Завдання на проектування: Р1 - 03

Тема завдання: спроектувати редуктор приводу азимутального обертання дзеркала самолетной радіолокаційний антени по кінематичній схемі:

Початкові дані:

Кут огляду a, град - 100

Швидкість огляду a, град/з - - 90°

Марка електродвигуна - ДПР-42-03

Модулі зачеплення Z1-Z2m=0,5мм

Z'2-Z3m=0,7мм

Z'3-Z4m=0.9мм

Z'4-Z5m=1,25мм

Розрахункове напрацювання, година - 1400

І механічним вимогам

1.1 Режим роботи приводу - довготривалий з реверсуванням по графіку

реверс двигуна

здійснюється

електронним блоком

управління

2. Опис конструкції приводу

Кінематична схема азимутального приводу дзеркала радіолокаційний антени з реверсом дзеркала за рахунок зміни напряму обертання вихідного вала електродвигуна показана на малюнку. Привід складається електродвигателя1и триступінчатого редуктора2, вихідна шестерня якого Z'4находятся в зачепленні ні оси3зеркала антенни4.

Частота обертання дзеркала naзависит від ширини діаграми спрямованості, частоти випромінювання передавача станції і інших параметрів. Для РЛС, що встановлюються на пасажирських літаках, na= 10..25 про/міна. У приводах дзеркала самолетних радіолокаційний застосовують асинхронні двигуни змінного струму ЕМ, ДКМ, і т. д. напруженням живлення U=115B і частотою f=400Гц. Застосовуються також і двигуни постійного струму типу Д, ДПР і інші з живленням від мережі. Двигуни змінного струму в зв'язку з меншою інерційністю якора володіють кращою швидкодією при їх риверсирова-нни. Разом з тим двигуни постійного струму допускають великі перевантаження. Для отримання необхідної частоти обертання вала дзеркала антени використовується редуктор, число рівнів якого залежать від значення необхідного передавального відношення. У зв'язку з порівняно невеликою окружною швидкістю в зацеплениях зубчаті колеса виконуються з прямими зубьями. Модулі зачеплення: першої пари m1=0,5 мм, другого m2=0,7 мм, третьої m3=0,9мм, а вихідна шестерня має модуль m4=1,25мм.

Матеріал зубчатих коліс (12ХН3А, 38ХА) з гартуванням і високим відпуском, що забезпечує при дрібних модулях зачеплення оптимальне співвідношення твердістю поверхонь зубьев і м'якістю їх серцевини. Вали такі виконані з конструкційної легованої сталі. Т. до. опори валів навантажені порівняно невеликим радіальним навантаженням, в опорах використовуються кулькові радіальні підшипники легкої серії. Запобіжна фрикційна муфта відрегульована з допомогою лужини на передачу моменту рівного 1,2 номінального моменту цього вала, що крутить.

Конструкція корпусу редуктора відображає прагнення до мінімальної маси механізму, зручності розміщення на антенному блоці. Корпус виготовлений литтям в кокиль, що забезпечує високу продуктивність і якість відливання, що поєднується з її тонкостенкостью. Корпус має роз'ємну конструкцію з площиною роз'єм упоперек осей валів. Вихідний вал редуктора має манжетний ущільнення, що дозволяє оберегти внутрению площину редуктора від попадання пилу і зменшити витік змазки. Як змазка використовується пластична смазкаОКБ-122, тонкий шар якої наноситься при зборці на підшипники і зубчаті колеса. Для підвищення антикорозійних властивостей деталі мають антикорозійне покриття - оксидування з промасленням, а для кріпильних деталей - надлигровка. Кінематика конструкцій приводів, що описуються визначається типом електродвигуна, що використовується і необхідною частотою обертання вала антени і може мати 3-5 рівнів з відповідними передавальними числами.

3. Вибір електродвигуна.

3.1 Двигун приводу - постійного токаДПР-42-03. ДвігательДПР-42-03имеет виконання Ф1 - фланцеве з одним вихідним кінцем вала.

ДПР-42-03

Частота обертання, про/міна - 4500

Момент, Н × мм - 5,0

Термін служби, ч - 2000

Потужність, Вт - 2,36

3.2 Загальне передавальне відношення приводу розбити по умові:

Передавальне відношення останньої пари прийняти в межах i4'5=8...10.

3.3 Фрикційну запобіжну муфту розрахувати на передачу розрахункового навантаження.

3.4 Змазка зацеплений і підшипників - пластична.

4. Кінематичний розрахунок механізму.

4.1 Визначення і розбиття по рівнях передавального відношення.

Передавальне відношення приводу:

Частота обертання антени:

Передавальні відносини рівнів:

4.2 Розрахунок числа зубьев

Приймаємо сумарне число зубьев пари коліс в межах ZS=80...100 при Zmin³17 тоді

4.3 Передавальні числа рівнів:

4.4 Частоти обертання валів:

5. Силовий розрахунок механізму.

5.1 Розрахунок КПД:

5.2 Моменти на валах:

6. Вибір матеріалу.

Шестер- ні і вали

s В

s Т

s -1

НВ

ЕК

38ХА

930

785

420

300

2,02 х 10 5

Колеса

s В

s Т

s -1

НВ

ЕШ

12ХН3А

880

685

350

260

2 х 10 5

7. Геометричний розрахунок.

Визначення межосевих відстаней і розмірів зубчатих коліс:

7.1 Межосевие відстані розраховують по формулі:

7.2 Визначення розмірів зубчатих коліс:

а) ділильні диаметриd=mi*zi

б) діаметри вершин зубьев шестерень і коліс:

в) діаметри впадин зубьев шестерень і коліс:

7.3 Довжина зубьев визначається по формулі bwi=awi*Ya, де Yа=0,1

Довжина ступиц зубчатих коліс розраховується в залежності від діаметра вала по формулі:

Діаметр ступиц зубчатих коліс розраховується в залежності від діаметра вала по формулі:

8. Розрахунок зуба на контактну міцність.

Перевірочний розрахунок зуба на контактну міцність виконується по формулі:

Мінімальне контактне граничне напруження вибирається з умови:

- число еквівалентних циклів нагружений для шестерні і колеса:

Для шестерні:

Для колеса:

Для шестерні:

9. Перевірочний розрахунок вала.

Таким чином умова міцності виконується: n=21,7 > [n]=1,5.. 1,7

10. Розрахунок підшипника на довговічність.

Розрахунок ведемо по формулі:

а - коефіцієнт, що враховує вплив якості метала кілець і тіл качения

а=0,21

з - динамічна вантажопідйомність; для даного підшипника вихідного вала

з=4620Н

р - Еквівалентне динамічне навантаження

Fr, Fa- радіальне і осьове навантаження, а т. до. підшипник в цьому випадку радіальний, то Fa=0, V=1, т. до. обертається внутрішнє кільце підшипника;

Kd- коефіцієнт безпеки, Kd=1,3;

Kt- температурний коефіцієнт, Kt=1;

X=1;Y=0;YA=26,2Н;ZA=80,67Н;

nв- частота обертання вала nв4=150 про/міна;

таким чином працездатність підшипника забезпечена.

11. Розрахунок фрикційної запобіжної муфти.

Розрахунок муфти ведеться по формулі:

Звідки виражається q, для виконання умови q £ [q] = 0,6 МПа;q - питомий тиск, де Mмуф- момент вала муфти = 31,14 Н*мм;

Z-число робочих поверхонь. Z=4

f - коефіцієнт що враховує тертя поверхонь дисків, f=0,08;

D - зовнішній діаметр дисків, D=18мм;

d - внутрішній діаметр дисків, d=4мм;

Таким чином q=0,06МПа <[q]=0,6МПа

12. Розрахунок шпонки на смятие.

d - діаметр вала; d=6мм

h - висота шпонки; h=2мм

Lp- довжина шпонки; Lp=5мм

Mb- момент вала; Mв=371,9Н*мм

На якому знаходиться шпонка.

[sсм]=150МПа

13. Список літератури

- Джамай В. В., Нікчемно І. П. Рощин Г. И., Редюк И. Б. "Курсове проектування механізмів РЕС" Москва 1991 р.

- Бонч-Осмолский Л. А., і інш. "Методичні вказівки до курсового проектування по деталях механізмів і машин", Москва 1991 р.

- Джамай В. В., Кордюкова Л. Н., "Методичні вказівки по розрахунку валів авіаційних механізмів", МАИ 1987 р.

- Кордюкова Л. Н. "Вибір електродвигуна і силовий розрахунок приводу бортових Л. А." МАИ 1984р.

загрузка...