Реферати

Реферат: Атланти і кариатиди Петербурга

Кваліфікація бандитизму по кримінальному кодексі 1996 р.. Характеристика бандитизму як кримінально карного діяння. Історичні аспекти розвитку законодавства про бандитизм. Банда як особливий вид організованої збройної групи. Кримінальна відповідальність за бандитизм. Індивідуалізація покарання.

Про зайнятість населення в Російській Федерації. Правові, економічні й організаційні основи державної політики сприяння зайнятості населення. Гарантії держави по реалізації конституційних прав громадян РФ на працю і соціальний захист від безробіття. Соціальні гарантії і компенсації.

Пенсії в Російській Федерації. Сукупність юридичних фактів, необхідних для призначення пенсії військовослужбовцем, і підтверджуючі документи. Юридичні факти в правовідносинах по соціальному забезпеченню. Види пенсій і поняття страхового стажу. Посібник по тимчасовій непрацездатності.

Правова держава: стан і розвиток прав людини. Навчання про правову державу И. Канта. Концепція правової держави вітчизняних юристів. Соціалістична правова держава. Ознаки правової держави, його формування в Росії. Перетворення поваги до закону в правову культуру суспільства.

Проблеми теорії нематеріальних об'єктів: правовий^-цивільно-правовий аспект. Поняття, ознаки і класифікація інформаційних об'єктів. Результати інтелектуальної діяльності, засобу індивідуалізації і прирівняні до них об'єкти. Інформаційні об'єкти вільного й обмеженого доступу. Комплексні об'єкти.

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

МУРМАНСКИЙ ФІЛІЯ

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ДЕРЖАВНЕ І МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

по дисципліні: Історія і культура Санкт-Петербурга

на тему: " Атланти і кариатиди Петербурга"

ВИКОНАВ:

Студент: Митичев Руслан Сергійович

Група Г-2-22

Курс 1

№ залікової книжки 06375

будинок. телефон 43-75-11

ПЕРЕВІРИВ:

Викладач

2003

Зміст

Введення...3-4 стор.

Розділ 1 що Стали шедеврами...5-8 стор.

1.1 Атланти Нового Ермітажа...5-6 стор.

1.2 Атланти і кариатиди Екатерінінського палацу...6 стор.

1.3 "Німфи" Адміралтейства...6-7 стор.

1.4 Теламони Інженерних замки...7 стор.

1.5 Атланти і кариатиди особняка Демідова...8 стор.

Розділ 2. Більш пізні споруди...9-10 стор.

2.1 Особняк Мясникова...9 стор.

2.2 Палац князя Белосельських- Белозерських...9.-10 стор.

2.3 Готель "Європейський"...10 стор.

Розділ 3. Прибуткові будинки. ..11 стор.

Розділ 4. Каріатіди. ..12- 13 стор.

4.1 Палац Строганових. ..12 стор.

4.2 Будинок Департаменту доль. ..12- 13 стор.

4.3 Ново-Михайлівський палац. ..13 стор.

Розділ 5. Інтер'єри. ..14- 15 стор.

5.1 Парадний зал палацу Монплезір. ..14 стор.

5.2 Інтер'єри Екатерінінського палацу. ..14- 15 стор.

Висновок...16 стор.

Список літератури. ..17 стор.

Список літератури

1. "Матвеев П. Н. Атланти і кариатиди Петербурга", Санкт-Петербург,

"Искусство-СПБ", 2001;

2. Тарасова Л. А., " До історії створення атлантов портика Нового Ермітажа" Л.,

1983., стор. 171;

3. Исоченко В. Г., Пітанін В. Н. "Ливарний проспект", Л., 1989 р.

Вступ

Серед загальновизнаних шедеврів світового містобудування мистецтва Санкт-Петербург займає одне з найгідніших місць як місто неповторної краси.

По суті, вся центральна частина міста, з якою і починалася його забудуй ка, являє собою унікальний культурно-історичний комплекс, характе ризующий розвиток архітектурно-художніх ідей і стилів світового зод чества на російському грунті протягом 18-19 - х віків.

Однак, незважаючи на очевидний вплив на містобудівне мистецтво Санкт-Петербурга з боку зарубіжного, передусім європейського, зодчест ва, петербургская архітектура не копіює механічно иноземние стилі, але вносить в них щось своє, споконвічно російське.. Архітектура Петербурга формирова лась застосовно до водних просторів, плавних ліній неви і каналів небесним просторам, хмарам, туманам, інею.

Протягом трехвекового розвитку архітектурно-декоративного вигляду Петербурга зодчі, скульптори і живописці широко використали весь арсе- нал найбільш виразних художніх коштів, доводячи рівень їх совер шенства до міри істинних витворів мистецтва.

У світовій архітектурній практиці досить широке поширення по лучили такі варіанти декоративної скульптури, як атланти і кариатиди. Ви разючі можливості цього вигляду скульптури вельми широкі:, атланти і кариатиди можуть бути використані як в екстер'єрі будівель, так і в оформле нді їх інтер'єрів, можуть бути не тільки елементами декора на фасаді від ділової будівлі, але і впливати на художнє сприйняття цілої архітектури них ансамблів. У деяких випадках атланти або кариатиди виконуються на такому високому професійному рівні, що сприймаються вже не як різновид декоративного оздоблення якої-небудь будови, а як самосто ятельние витвору мистецтва.

Навіть корінні петербуржци мають вельми смутне уявлення про

істинну безліч що дісталися нам в спадщину атлантов і кариатид. Серед величезного числа видань, присвячених архітектурі Петербурга і пластичним коштам декоративного оформлення будов, взагалі відсутні роботи, що розглядають в повному об'ємі питання становлення і розвитку в Петербурге цього вигляду скульптури. У путівниках по місту характеристика об'єктів зодчества дається звичайно дуже обобщенно і стисло, атланти і кариатиди переважно взагалі не згадуються. Тільки у виданнях, що дають опис окремих, найбільш відомих будівель і архітектурних комплексів, зустрічаються зведення вельми обмеженого об'єму і уривчастого характеру про використання декоративної скульптури в художньому оформленні цих об'єктів.

А тим часом стоїть лише трохи відхилитися під час прогулянок по Петербургу в сторону від звичних маршрутів, від широких магістралей, пройти по невеликих вулицях і провулках, - і кожного чекають раптові зустрічі з атлантами і кариатидами самого різноманітного стильового і художнього виконання. Багато Які з цих творів відрізняються оригінальним

образним рішенням, носять відбиток тих або інакших стильових епох.

Декоративно-художня тема атлантов і кариатид виникла ще в ан - тичном зодчестві, але в ті часи вона набула обмеженого поширення. Однак з течією часу, з появою нових видів конструкційних ма териалов і методів будівництва, образи атлантов і кариатид стали все частіше застосовуватися для декорування конструктивних опор. Це розширювало арсенал декоративно-художніх коштів архітектури. Особливо широке распростра нение атланти і кариатиди отримали в архітектурі 17- початки 20 віки. Саме на цей період доводиться містобудівне формування центральною година- ти Петербурга, закладеного 16 травня 1703 року.

РОЗДІЛ 1

що СТАЛИ ШЕДЕВРАМИ

1.1 Атланти Нового Ермітажа

В 1837 році було прийнято рішення на кутовій дільниці, обмеженій Мільйонною вулицею і Зимовою канавкой, побудувати першу в Росії будівлю, призначену спеціально для зберігання і експонування художніх колекцій - Нового Ермітажа. Будівництво, те, що тривало з 1839 по 1852 рік здійснювався під керівництвом мюнхенского архітектора Лео фон Кленце і за творчою участю петербургских архітекторів В. П. Стасова і Н. Е. Ефімова.

Щоб головний фасад Нового Ермітажа не поступався в об'ємах і декоре фасаду Зимового палацу, насиченому светотеневими констрастами, була звернена особлива увага на його архітектурне і пластичне оформлення, в якому головну роль грає скульптура. Центр будівлі оформлений портиком, прикрашеним десятьма прекрасними статуями атлантов, виконаними скульптором А. І. Тербеневим. Архівні документи, що Є дозволяють прослідити творчий процес формування скульптурного образу атлантов. На кресленні Кленце представлена композиція портика, в якій статуї атлантов величні і спокійні. Фігури із закиненими за голови руками щільно притулені до пилонам і немов злилися з ними в застиглих позах. [1] У реальному портику Тербенев створив композицію не тільки просторову, але і динамічну. Пози атлантов, що обхопили архітрав могутніми руками, як би представляють лише один момент боротьби з тягарем велетенського вантажу. Замінивши запропоновані Кленце довгі накидки статуї шкур набедренними пов'язками, скульптор зміг посилити художню виразність пластичних образів шляхом більш повного і последова- тельной опрацювання всіх м'язів і мускулів атлетичних тіл, напруженого боротьбою з силою земного тяжіння.

Краса і художня виразність цього архітектурно-декоративного шедевра незмінно привертали увагу петербуржцев і всіх подальших поколінь. Атланти настільки гармоніюють з ермитажним комплексом, що стали своєрідним символом музею. [2]

1.2 Атланти і кариатиди Екатерінінського палацу

При зведенні Екатерінінського палацу (1751 - 1756) архітектор Палац служить яскравим прикладом вдалого застосування атлантов і кариатид як одне з домінуючих коштів декоративно-художньої організації архітектурних композицій.

Головний фасад палацу звернений у бік парадного двора, центральна частина, обрамована колонами і пілястра, має парадне крильце з широкими пологими сходами. Колони другого поверху підтримуються знизу статуями атлантов. Їх фігури відмічені виразністю пластичного рішення - пружним нахилом голови і м'язовою напруженістю тіл, що чинять опір тягарю колон.

З не меншою досконалістю виконані скульптури кариатид на рівні другого поверху палацу, обрамовуючі віконні отвори і створюючі своєрідні наличники вікон.

1.3'Нимфи'Адмиралтейства

Адміралтейство споруджувалося з 1806 по 1823 рік архітектором А. Д. Захаровим на місці Адміралтейської верфі, закладеної ще в 1704 році по проекту самого Петра 1. Скульпторам вдалося в новому приміщенні поєднувати прийоми класицизму з елементами зодчества початку 18 віки, створивши єдину в своєму роді будівлю. Скульптура Адміралтейства відрізняється різноманіттям пластичних форм, кожна з яких по-своєму сприяла формуванню символічного образу Адміралтейства як центра морської твердині - Петербурга.

Серед всього різноманіття скульптур найвидніше місце займають дві монументальні групи, симетрично встановлені по обидві сторони від в'їзної арки центральної вежі Адміралтейства і звані "Німфи, несучі небесну сферу". Ці групи, створені скульптором Ф. Ф. Щедріним, являють собою один з найбільш оригінальних творів усього адмиралтейского циклу. Скульптури були вирубані з пудостского каменя в 1812-1813 м.

Скульптору вдалося створити унікальні по змістовності і пластичній виразності образи. Ставні, повні сили і спокій фігури нимф-океанид в античному одягу виразно виділяються на фоні гладких стін Адміралтейства.

1.4 Теламони Інженерних замки

Серед численних історичних і архітектурних пам'ятників Петербурга особливо виділяється Інженерний (або Михайлівський) замок, розташований на початку Садової вулиці. Архітектурна своєрідність замка витікає передусім з того, що жоден з його чотирьох фасадів не повторює іншої.

Цікавий північний фасад, звернений у бік Літнього саду. Центральна частина цього фасаду, з обох сторін фланкированная обширними ризалитами, на рівні другого поверху оформлена відкритою терасою. У верхній частині фасад завершується високим аттиком, декорированним скульптурою і барельєфами. Там є підняті на значну висоту, шість скульптур атлантов, підтримуючих карниз з балюстрадою аттика. Скульптури ці, на відміну від інших петербургских атлантов, традиційно називаються теламонами Інженерного замка. Фігури теламонов виконані з пудостского вапняка; висота кожного з них - 3,2 м., ширина - 0,9 м..

1.5 Атланти і кариатиди особняка Демідова

На Великій Морській вулиці стоїть багато оформлена невелика будівля, що незмінно привертає увагу незвичайним для Петербурга виглядом фасаду.

Цей триповерховий особняк був зведений по проекту архітектора О. Монферрана, розробленому в 1836 році, для заводчика- мільйонера П. Н. Демідова.

На рівні другого поверху встановлений масивний і обширний мармуровий балкон, що підтримується шістьма полуфигурами атлантов і кариатид, виконаними з білого мармуру. Цікаво і незвичайно образне і композиційне рішення многофигурной групи, що дозволило уникнути враження одноманітності. По кутах балкона встановлені дві пари фігур - атлант і каріатида, розгорнені на 90 градусів на обидві сторони кожного з кутів. Інші дві скульптури розміщені фронтально, фланкируя центральний в'їзд у двір будівлі. Різноманітність скульптурної композиції досягається також тим, що кожна фігура не є повторенням іншої, а має своє образне рішення. Якщо бородатий атлант, що стоїть зліва від центрального в'їзду, зображений в спокійній, досить розкованій позі, допомагаючи підтримці балкона правою, закиненою за голову рукою, то лівий, кутовий атлант відрізняється великою напруженістю мускулів, він вимушений долати сили, що давлять за допомогою двох закинених за голову рук. І нарешті, зовсім інакше вирішена скульптором фігура правого кутового атланта: його сили вже на виході, голова схиляється до лівого плеча, двома полуопущенними руками за спиною він ще намагається втримати непосильну ношу; і поза, і обличчя його виражають втома. Відмінно виконані з благородного матеріалу великі фігури, вносять основну лепту в формування виразного вигляду центральної частини фасаду. У подальші роки художні рішення декоративного оформлення особняка Демідова приймалися за зразок для багатьох нових споруд.

РОЗДІЛ 2

БІЛЬШ ПІЗНІ СПОРУДИ

2.1 Особняк Мясникова

Що Повернулися в творчий арсенал зодчих і скульпторів образи атлантов на первинному етапі періоду еклектики використовувалися при оформленні багатих особняків і палаців, суспільних будівель. Саме в цей період був створений особняк І. К. Мясникова. Побудований архітектором А. П. Геміліаном в 1857-1859 роках на Знаменської вулиці (вул. Повстання) він виділяється на фоні рядової забудови своїм необарочним фасадом. Нарівні з типовими для барокко ордером верхніх поверхів фасаду, рясної лепниной, обширним балконом, тут на рівні першого поверху встановлені також дві поясні фігури атлантов, підтримуючих цей балкон.

Фігури атлантов виліплені виразно, в традиційній манері, але їх композиційне сприйняття різко порушується зігненим навісом крильця при вході в будівлю.

2.2 Палац князів Белосельских-Белозерских

Палац князів Белосельских-Белозерских побудований в 1846-1848 роках по проекту архітектора А. І. Штакеншнейдера і відноситься до числа перших в Петербурге прикладів необарокко.

Обидва фасади палацу (по Невському проспекту і набережній Фонтанки) прикрашені на рівні другого поверху колонами і пілястра. Колони поддер живаются поясними фігурами атлантов з оголеними торсами. Полусогну тими, закиненими над головою руками вони стараються зменшити навантаження на плечі. Фігури атлантов виготовлені з теракоти по моделях скульптора Д. І. Ієнсена.

Вельми цікавий ускладнений малюнок розташування скульптур (і колон) на будівлі. На фасаді по Невському проспекту встановлено вісім атлантов, по набережної Фонтанки - шість; на скошеному куті будівлі, орієнтованому на Анічков міст, стоять ще два атланта. Якщо на деякому видаленні від будівлі вибрати точку огляду, що дозволяє бачити відразу обидва його фасади разом з граткою набережної Фонтанки, то формується ритмічний архітектурно-скульптурний образ, що включає три ведучі в перспективу лінії: центральну - з скульптурних фігур атлантов, нижню - гратка набереж- ний Фонтанки - і верхню, колоннадой другого поверху палацу, що створюється.

2.3 Готель "Європейський"

В 1873-1875 роках на західній стороні Михайлівської вулиці замість колишніх будинків була вибудована по проекту архітектора Л. Ф. Фонтана готель "Європейський" з багатим еклектичним декором, запозиченим переважно з арсеналу барокко.

У складі декора, серед ліпних картушей, наличників, особливо виділяються поясні фігури атлантов; загальне число фігур по всьому фасаду досягає двадцяти. Горельєфи виразного ліплення виконані у вигляді фігур молодих атлетів і могутніх зрілих бородатих чоловіків. Композиційно скульптури атлантов розміщені на останньому поверсі будівлі в простінках між вікнами, чотирма групами по чотири скульптури, причому фігури молодих і зрілих атлантов чергуються. Друга рука кожної скульптури вільно закинена за спину - її допомога не потрібно, ці сильні чоловіки легко справляються об'єднаними зусиллями з порівняно невеликим тягарем фронтону, їх обличчя і тіла не спотворені і не зігнені непосильною ношею. Вдалі масштабні співвідношення фігур з іншими елементами декора, виділення атлантов за допомогою колірного оформлення, витриманого в традиційних петербургских тонах, - все це привертало увагу до фасаду готелю. І хоч декоративне оформлення фасаду готелю порушило єдність архітектурного ансамбля Росси, все ж атланти "Європейської" можуть служити прикладом вдалого архітектурно-художнього і композиційного рішення

для протяжної будівлі, що займає всю довжину цієї невеликої вулиці.

РОЗДІЛ 3

Прибуткові будинки

Прискорений прогрес Росії у другій половині 19 віку, пов'язаний з бурхливим розвитком промисловості, комерційної діяльності і зростанням культурних потреб населення великих міст, супроводився интен- сивним будівництвом будівель суспільного призначення в скульптурному оздобленні яких використовувалися мотиви атлантов і кариатид.

Характерними прикладами можуть служити такі будівлі як будівля Санкт-Петербургского суспільства взаємного кредиту, побудованого в 1888-1890 роках на Екатерінінськом каналі по проекту П. Ю. Сюзора.

На бічних ризалитах на рівні другого поверху встановлені масивні балко ни, які підтримуються з першого поверху могутніми поясними фігурами бородатих атлантов. Під кожним балконом розміщені по дві скульптури ат лантов. Скульптурне оздоблення виконане скульпторами Д. І. Інсеном і А. М. Опекушиним.

На вулиці Марата розташована четирехетажное будівля прибуткового будинку, побудована в кінці 1850 року по проекту К. К. Андерсона. Центральна частина фасаду на рівні другого і третього поверхів прикрашена чотирма колонами. На четвертому поверсі над кожною колоною встановлена поясна фігура атланта. Виділені білим кольором на загальному кремовому фоні фасаду вони привертають увагу і дозволяють оцінити їх роль в загальній декоративній композиції будівлі.

Сюди ж можна віднести будівлі на Італійській вулиці, д.31, будинок №13 по Саперному провулку, прибутковий будинок В. В. Кореліна (д.4), житловий будинок (№7) на Введенської вулиці, будинок В. А. Рачкова-Рожнова на Кирочной вулиці (д.32-34), житловий комплекс на вулиці Некрасова (колишня Бассейновая) будинок 58-60, будинок 23 на Захарьевської вулиці і т. д.

РОЗДІЛ 4

Каріатіди

Серед усього багатоманітного комплексу декоративної скульптури рассматри ваемой тематики, що дістався Петербургу від колишніх майстрів, особливе місце займають кариатиди.

4.1 Палац Строганових

Найбільш ранніми скульптурними зображеннями кариатид з числа що дійшли до наших днів є фігури, встановлені на фасаді палацу графа С. Г. Строганова. Палац був побудований по проекту Ф.-Би. Растрелли в 1752-1754 роках на перетині "Невської першпективи" і набережної ріки Миття, його первинний вигляд майже повністю зберігся до наших днів.

Ризалит декорирован могутніми пучками колон встановлених на сильно висунених з стіни високих рустованних постаментах. Між пучками колон розміщені центральне вікно 2-го поверху і люкарни 3-його поверху, обрамоване складною культурною декорацією. У складі цієї декорації виділяються фігури кариатид, розгорнені в профіль, особою від вікна. У поєднанні з іншими видами ліпних прикрас (левині маски, медальйони, орнаментальні мотиви) ці скульптури створюють монументальний і урочистий образ своєї будови.

4.2 Будинок Департаменту доль

Одним з перших зодчих Петербургу, що повернули після довгої перерви образи кариатид, був архітектор і різносторонній художник Г. Е. Боссе. У 1841-1844 роках він побудував на Ливарному проспекті 2-х поверхову велику будівлю (будинок 39) для штаб-ротмистра І. В. Пашкова. У 1848 році будинок був куплений графом А. М. Орловим, і в 1857 році проданий Департаменту доль. Саме про цей будинок що жив на іншій стороні вулиці Некрасов Н. А. написав своє знамену тое вірш "Роздум у парадного під'їзду". Фасад будинку вирішений в формі Ренесансу. Славнозвісний парадний під'їзд, розміщений в центральній частині фасаду сформований 4-мя прямокутними стовпами, службовцями поста ментами для 43-х скульптурних фігур кариатид, підтримуючих протяжний- ний балкон. Статуї виконані в повний зріст 2-мя напівзігнутий над головою руками, вони втримують досить могутній вантаж, при цьому їх пози спокійні. Художні особливості цієї будівлі досить високо оцінювали совре менники. У одному з журналів його архітектура характеризувалася як відрізняю щаяся почуттям міри і спокою, правильністю і изящностью обробки фасадів і чудовими до нескінченності різноманітними внутрішніми прикрасами. [3]

4.3 Ново-Михайлівський палац

Ще однією будівлею оформленням якого вдало застосовані образи кариатиди, є Ново-Михайлівський палац (Палацова Набережна 19).

Він був споруджений для великого князя Михайла Миколайовича (сина Миколи 1) в 1857-1861годах по проекту А. І. Штанкеншнейдера. Фасад 2-х поверхового палацам оброблений центральним і 2-мя бічними ризалитами, оформленими на рівні 2-го поверху каннилированними мармуровими колонами коринфского ордена. Надзвичайно ефектний мотив завершення колон фігурами кариатид, підтримуючих на рівні 3-го поверху антаблемент. Бічні ризалити завершені лише фронтонами, а замість 8-мі колон і 8-мі кариатид тут по 4-е колони і 4-е кариатиди.

Загалом архітектурно-художнє оформлення палацу справляє враження бенкету і багатства. Цього творцям палацу вдалося добитися застосуванням архітектурних форм барокко і ренесансу, і вдалим поєднанням статуарних і рельєфних коштів декоративного оформлення, що гармоніює із загальним архітектурним рішенням.

РОЗДІЛ 5

Інтер'єри

Серед усього вражаючого різноманіття скульптурних зображень атлантов і кариатид підвищений інтерес викликають аналогічні образи призначені для прикраси інтер'єрів будівель.

5.1 Парадний зал палацу Монплезір

Саме в інтер'єрах збереглися до наших днів перші з скульптурних зображень атлантов і кариатид, встановлених в парадному залі палацу Монплезір - любимої споруди Петра 1 в Нижньому парку Петергофа, постав ленного буквально в декількох кроках від хвиль Фінської затоки. Парадний зал справляє враження дійсно дуже великого приміщення. Впечатле- ние пространственности досягається конструктивним рішенням перекриття, середня частина якого піднята на висоту більше за 8 м. Стіни на всю висоту обли цовани дубовими тонко профільованими филенками.

При такій конструкції перекриття дуже гармонійно вписуються в интерь ер скульптурний декор: в кутах стелі з монументальних кронштейнів як би зростають парні аллабестровие полуфигури, немов несучі на своїх плечах зведення. Ці довершені полепки і опрацювання деталей 4-е пари полуфи- гур атлантов і кариатид втілюють часи року, перекличучись з сюжетною основою художнього розпису залу.

Скульптури атлантов і кариатид палацу Монплезір виділяються своєї уни- кальностью навіть на фоні найбагатшої класичної спадщини Петербурга. На

жаль, до цього часу залишається невирішеним питання про авторство скульптурної обробки Парадного залу.

5.2 Інтер'єри Екатерінінського палацу

Широкий діапазон образів атлантов і кариатид різного стильового испол - нения і різних художніх шкіл історично сформувався в интерье- рах Екатерінінського палацу в Царському Селі.

Споруджений "для єдиної слави всеросійської" палац настроює відвідай

телей на урочистий лад своїм першим же інтер'єром- Парадними сходами,

з якими починаються екскурсії по палацу. Вже тут глядачі зустрічають

першу фігурка кариатид.

Самим грандіозним за своїм архітектурно- художнім задумом і втіленню є Великою зал - головний парадний зал Екатерінінського палацу. Серед всієї пишності декоративного оздоблення залу яскраве впечатле ние проводить дерев'яне золочене різьблення.. Особливо хороше різьблення, обрам ляющая 6 дверей залу. Досить близько до глядача знаходяться і детально воспри нимаются поясні позолочені фігурка кариатид, встановлені з обох сторін кожної з дверей. Витончені фігури молодих жінок представлені в живому вільному повороті, однією рукою кожною з них легко підтримує верхню частину різьбленого оздоблення. У поєднанні з виблискуючої позолотой різноманітних рослинних орнаментів розміщених по всьому периметру величезного залу цей прекрасний декор залишає безповоротне враження.

Особлива роль належала скульптурам кариатид що обрамовує двері 5-ти антикамер, ведучих від первинних Парадних сходів до Великого залу.

У часи Растреллі0, коли перед гостями розчинялися двері першого залу їх поглядам відкривалася анфілада, що здавалася нескінченної. Ця анфілада формувалася передусім просторими дверними отворами антикамер, головним акцентом яких були виблискуючі позолотой фігури кариатид.

У Екатерінінськом палаці Парадні зали періоду барокко сусідствувати з інтер'єрами більш пізнього часу, в оформленні яких також использова

ни сюжетні мотиви атлантов і кариатид. Прикладом може бути декора тивное оформлення Зеленою столовою, створеною по проекту Ч. Камерона в 80-х роках 18 віку, тобто в період класицизму. Ліпні роботи були доручені молодому скульптору І. П. Мартосу.

Загалом інтер'єр Зеленої столової відрізняється гармонією архітектурних і класичних пропорцій і являє собою один з самих довершених відносно художньому інтер'єрів Екатерінінського палацу.

Висновок

Звісно, неможливо повністю розглянути всі скульптури цікавлячої нас теми, якими має в своєму розпорядженні Санкт-Петербург тому тут розглянуті лише найбільш цікаві архітектурні об'єкти. Перелік будівель, оформлених із застосуванням скульптур або ліпних зображень атлантов і кариатид, включає біля трьох сотень адрес. Цей напрям пластичного оздоблення фасадів і інтер'єрів петербургских палаців, особняків, будинків заслуговує самостійного вивчення мистецтвознавцями і пильної уваги з боку любителів архітектури і скульптури.

Однак, за винятком самих видатних творів цього жанру, основна маса алегоричних фігур, що є в цей час і зображень виявилися незаслужено забуті і мало відомі широкій публіці.

Багатогранна творчість зодчих і скульпторів народжувало образи різного характеру: це і фігури несучі свій хрест спокійно і величаво, і скульптури легкі і витончені як би незамечающие покладеного на них тягаря, і різні види скульптурного рельєфу стилізованих форм.

Кількісні показники і образні рішення цих скульптурних творів самим тісним образом були пов'язані з історично чим склався архітектурними стилями.

Декоративні скульптури в образах атлантов і кариатид спочатку з'явилися саме в інтер'єрах.

У період панування класицизму, з його тяжінням до античної спадщини, ордерних композицій, урочистої парадності, фасади петербургских будівель мало прикрашалися атлантами і кариатидами. Але зате саме в цей стильовий період місто отримало такі значні твори, як теламони Інженерного замка і «Німфи» Адміралтейства. У інтер'єрах же будівель темпи збільшення числа атлантов і кариатид не тільки збереглися, але і зросли.

Але, загальне захоплення скульптурами атлантов і кариатид почалося, коли на зміну класицизму прийшла еклектика. У кількісному відношенні саме в цей період з'явилася основна частина петербургских атлантов і кариатид, що склали унікальну загальноміську колекцію цієї тематики, що не має аналогів ні в одному місті Росії.

У епоху модерна, що відрізнявся тяжінням до романтичної стилізації романтичного оздоблення, в міській забудові продовжують з'являтися нові образи атлантов і кариатид, хоч і менш інтенсивно.

Після 1917 року в петербургской архітектурі не з'явилося жодній новій композиції з атлантами і кариатидами.

[1] Тарасова Л. А., До історії створення атлантов портика Нового Ермітажа. Л., 1983., стор. 171

[2] П. Н. Матвеєв, Атланти і кариатиди Петербурга, СПб, 2001 р.

[3] Исоченко В. Г., Пітанін В. Н. "Ливарний проспект", Л., 1989 р.