Реферати

Реферат: 1С-бухгалтерія

Форма Російської держави. Поняття форми держави, її складові і типологія. Форма правління Російської Федерації. Державний (політичний) режим. Форми правління і форми державного устрою. Парламентська і дуалістична монархія. Вищі органи держави.

Технологія відтворення череди і вирощування ремонтного молодняку. Біологічні особливості розмноження КРС. Способи і техніка розведення КРС: штучного запліднення, природна злучка, їхня економічна оцінка. Організаційно-технічні заходи щодо відтворення череди.

Ідейно-художня своєрідність казок Салтикова-щедріна. Особливе місце в російській літературі XIX століття займає творчість відомого письменника М. Е. Салтикова-щедріна. Услід за Н. В. Гоголем він пішов нелегким шляхом сатири. Його сатира їдка, часто зла, але убивчо правдива і справедлива.

Розвиток туризму в Іркутській області. Концепція розвитку туризму в Іркутській області на період до 2010 року, її мети і задачі. Етапи розвитку Іркутської області як туристського регіону. Туризм як сфера розвитку малого бізнесу і забезпечення зайнятості населення. Підтримка розвитку туризму.

Іван Грозний. Початок правління Івана. Вінчання на царство. Пожежа і повстання в Москві. Реформи Обраної ради. Росія в середині XVI в. Державно-політичний лад Росії. Падіння Обраної ради. Опричнина. Божевільний самодержець. Смерть Івана Грозного.

Державний комітет Російської Федерації

за вищою освітою

Російська економічна академія імені Г. В. Плеханова

Кафедра інформаційних технологій

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До РОБОТИ

З ПАКЕТОМ ПРОГРАМ

"1С-бухгалтерія"

Москва 1995

Укладачі: кандидат технічних наук П. Е. КОВАЛЬ

кандидат технічних наук А. В. ПАХОМОВ

кандидат технічних наук Г. С. ТИШИНА

Редактор видавництва: Н. І. ЗОЛОТИНA

Методичні вказівки до роботи з пакетом програм

"1С-БХГАЛТЕРІЯ" /Сост. П. Е. Коваль, А. В. Пахомов, Г. С. Тішина: М.: Изд-у Рос. екон. акад., 1995.

Викладається короткий теоретичний матеріал по основних прийомах роботи з пакетом програм "1С-БХГАЛТЕРІЯ".

Для студентів спеціальності? ??????????????????????77

1. Загальні принципи програми

1.1. Наз начение і основні принципи

Пакет програм "1С-Бухгалтерія" складається з двох незалежних програм: "Облік бухгалтерських операцій" (bmp.exe) і "Платіжні документи" (uro.exe).

Програма "Облік бухгалтерських операцій" призначена для ведіння бухгалтерських проводок, друку первинних документів, розрахунку підсумкових показників, формування звітів для податкових органів.

Програма "Платіжні документи" призначена для формування, друку і зберігання платіжних документів для банку.

Головне меню

При виклику програми "Облік бухгалтерських операцій" (запуск файла bmp.exe) на екрані з'являється головне меню, з якого виконується звертання до всіх функцій (див. мал. 1).

Рис. 1

По горизонталі розташовані групи функцій. Активна функція виділена підсвічуванням і має спадаюче вниз меню (крім функції вихід). Для вибору пункту меню слідує:

- підвести світлову пляму до потрібної групи функцій клавішами "о" і "м";

- в спадаючому меню підвести світловий курсор до потрібної функції клавішами "" і "¯" і натиснути клавишуEnter. Замість вибору функції клавішами "" і "¯" можна натиснути клавішу з буквою, виділеною іншим кольором.

Для повернення в головне меню потрібно натиснути клавишуEsc.

Робота зі списками

Основним режимом роботи в програмі є ведіння списків (операцій, рахунків і т. д.). Всі списки вводяться, переглядаються і коректуються за загальним принципом.

Введення нового запису в список здійснюється після натиснення клавишиIns. Після цього здійснюється послідовне введення даних в графи списку. Для завершення введення треба натиснути клавишуEnter. У будь-який момент можна перервати введення натисненням клавишиEsc.

При коректуванні запису треба встановити світловий курсор в графу (колонку), що коректується на потрібний запис і натиснути клавишуEnter. Потім проводиться зміна потрібного поля, що міститься. Завершення коректування здійснюється аналогічно режиму введення нового запису.

Видалення запису відбувається після натиснення клавишиDel. При цьому запитується підтвердження: Удаліть, Відмова - Esc.

Перегляд списку проводиться за допомогою клавіш управління курсором: ""¯,PgUp, PgDn, Home, End. За допомогою клавіш "о" і "м" виконується перехід між графами поточного запису.

Функція допомоги

При роботі з програмою "1С-Бухгалтерія" є наступні можливості отримання довідкової інформації:

1) З двох останніх екранних рядків. У них відображені доступні в конкретному режимі функціональні клавіші і їх призначення.

2) Натиснувши клавишуF1из будь-якого режиму роботи можна відкрити вікно допомоги з описом можливих дій в конкретній ситуації. Для повернення в попереднє вікно натиснути клавишуEsc.

3) При роботі в більшості режимах натисненням клавишиF10виводится на екран вікно, вмісне всі можливі в поточному режимі команди і відповідні ним функціональні клавіші. Це вікно називаетсяменю дій. Для виходу зміню действийнадо натиснути клавишуEsc.

4) Вибрати з головного меню пунктПомощь.

1.2. Характеристики програми

Програма має наступні характеристики:

- кількість операцій не обмежена;

- кількість рахунків (субрахунків) не обмежена;

- розрядність сум операцій - до 16 знаків включаючи точку;

- кількість знаків бухгалтерського рахунку/субрахунку (букви, цифри) - 3;

- кількість об'ємів аналітичного обліку по кожному рахунку (субрахунку) - до 100000 найменувань;

- формування підсумків - за рік, квартал, місяць, довільний період;

- кількість незалежних робочих місць на одному комп'ютері не обмежена.

1.3. Сервіс

При виборі в головному меню груповий функцииСервисна екрані з'являється спадаюче меню (див. мал. 2).

Рис. 2

Команди цього пункту меню виконують наступні функції:

Команда УСТАНОВКА ПАРАМЕТРІВ

Встановлюються параметри, що впливають на роботу програми. Ця команда викликається також з основних режимів при натисненні клавишиAlt+10. При виборі даного режиму на екрані з'являється вікно із запитами (див. мал. 3).

Рис. 3

Для вибору параметра, що встановлюється використовуються клавіші управління курсором. Для установки параметра потрібно натиснути клавишуEnter. Якщо параметр має тільки два значення "Так" чи "Ні" (проти назви параметра стоять квадратні дужки), то поточне значення міняється на протилежне. При цьому значення "Так" відображається значенням "X", "Немає" - пропуском. Для інших параметрів пропонується ввести нове значення. Для виходу з ре жима натиснути клавишуEsc.

Вікно установки параметрів містить наступні опції:

- Параметри введення операцій:

Введена проводка активна- якщо параметр встановлений, то активною (виділеної) стає нова введена проводка.

Автоматичний перерахунок підсумків- якщо параметр встановлений, то після будь-яких коректувань підсумки перераховуються автоматично, що дозволяє в будь-який момент виводити звіти без перерахунку підсумків.

Кількість тільки ціла- кількісний облік ведеться тільки в цілих числах.

Копіювати- визначає параметри проводки-зразка, які будуть переноситися в нову проводку при натисненні клавишиF9.

Кількість знаків- встановлює кількість знаків в коду рахунків і субрахунків.

У журналі суми без копійок- якщо параметр встановлений, то в журналі операцій і в звітах суми виводяться без копійок, але з роздільниками розрядів цілої частини.

Вимкнути звук- якщо параметр встановлений, то під час роботи не видаються звукові сигнали.

- Робоча дата- задає дату, яка автоматично встановлюється у проводок, що вводяться.

- Робоче місце- номер робочого місця, що встановлюється при ведінні роздільного обліку на декількох робочих місцях. (номер робочого місця головного бухгалтера рекомендується встановити "0").

- Редактор- визначає тип редактора, що використовується, який буде викликатися для коректування форм звітів і первинних документів. Він може бути вбудованим або зовнішнім. Ім'я зовнішнього редактора задається командою "Зовнішні програми" цього ж пункту меню (див. мал. 2).

- Параметри друку- ця група параметрів дозволяє здійснити настройку на принтер, що є.

- Виведення - параметри визначають куди будуть виводитися звіти після перегляду їх на екрані: в текстовий файл і (або) на друк або не виводитися взагалі. Для установки висновку в файл спочатку треба задати ім'я файла. При формуванні нового файла старий файл з таким же ім'ям знищується.

- Формування звітів- задаються режими форматування звітів.

Команда АРХІВНА КОПІЯ

Дозволяє виконати збереження і відновлення архівної (страхової) копії інформації на дискетах. Це необхідне для забезпечення збереження даних у разі їх втрати на жорсткому диску, а також для перенесення інформації на інший комп'ютер.

Порядок роботи при виконанні цієї команди:

- підготувати достатню кількість чистих отформатированних дискет;

- вибрати з группиСервисглавного меню командуАрхивная копія;

- вибрати режимСохранениеилиВосстановление;

- указати дисковод, на який будуть встановлені дискети;

- при збереженні треба перевірити дату архівної копії. Якщо ця дата правильна, натиснути клавишуEnter, якщо немає - виправити дату і натиснути клавішу Enter. При недостачі місця на одній дискеті пропонується вставити другу і т. д.;

- при відновленні у разі установки дискет в невірному порядку на екран виводиться повідомлення. При відновленні вся поточна інформація пропадає і заміняється інформацією з архіву.

Команда ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ

При введенні бухгалтерських операцій часто зустрічаються реквізити, що повторюються, наприклад "Реалізація", "Нарахування", "Вхідне сальдо" і т. д. У режимі "Функціональні клавіші" значення таких реквізитів можна задати функціональними клавішами. Щоб при введенні значення реквізитів після рядка, що підставляється автоматично виконувався перехід до наступного поля, в кінці рядка потрібно поставити символ ";". Для закінчення коректування всіх функціональних клавіш використовується клавишаPg Dn. Для використання введених рядків при введенні тексту треба натиснути відповідну функціональну клавішу.

Команда КАЛЬКУЛЯТОР

Калькулятор викликається з головного меню з группиСервиси з інших режимів натисненням клавишCtrl+F2. У калькуляторі можна ввести будь-яке арифметичне вираження, що складається з чисел, круглих дужок і знаків операцій: "+" (плюс), "-" (мінус), "*" (помножити), "/" (розділити). Дробову і цілу частини чисел треба розділити точкою (1.5). З режиму коректування суми операції калькулятор викликається клавишейF2. При цьому поточна сума операції вміщується в калькулятор, а результат обчислення після натиснення клавишиEnterзаносится в суму операції. Очищення рядка калькулятора виконується після натиснення клавишиF6. У калькуляторі є елемент пам'яті, в який можна вмістити відмічене курсором число при натисненні клавишCtrl+F3, додати до пам'яті відмічене курсором число при натисненні клавишShift+F3, відняти з пам'яті відмічене курсором число при натисненні клавишAlt+F3. У режимі коректування суми операції можна вставити значення пам'яті при натисненні клавишCtrl+F4. Крім того, значення пам'яті можна використати в калькуляторі. Для цього в формулу потрібно включити символ "М" (російська).

Команда ЗОВНІШНІ ПРОГРАМИ

При виклику зовнішніх програм з группиСервисглавного меню на екран виводиться список зовнішніх програм. Список зовнішніх програм можна розширювати і коректувати, крім перших чотирьох рядків, які не можна видаляти. Для запуску зовнішніх програм на жорсткому диску комп'ютера повинне бути вільно не менше за 600 Кбайт. Запускається зовнішня програма після натиснення клавишиEnter.

Команда ЗАПИСНИК

У записнику можна призначити на будь-яку дату список справ, і тоді при вході в програму в той день, на який призначені справи, на екран буде автоматично виведений список справ.

Команда УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Якщо необхідно обмежити можливість доступу інших осіб до програми, можна встановити пароль на вхід в програму. При вході в цей режим виводиться запит на установку пароля. Вводиться пароль від 1 до 10 букв або цифр і натискається клавишаEnter. Після цього при вході в програму кожний раз буде запитуватися пароль. Якщо пароль вказаний буде невірно, робота програми припиняється. Для зняття пароля вибирається команда "Встановити пароль" з группиСервисглавного меню, вводиться пустий пароль і натискається клавишаEnter.

Команда ОСТАННІЙ ДОКУМЕНТ

У ході роботи з програмою формуються різні вихідні документи. Для зручності перегляду останнього документа з группиСервисглавного меню вибирається дана команда або викликається з всіх основних режимів при натисненні клавишCtrl+F7. Друк останнього документа здійснюється з головного меню або при натисненні клавишCtrl+F8.

2. Облік бухгалтерських операцій

2.1. Рахунки

План рахунків - основа ведіння бухгалтерського обліку. Перед тим як почати роботу, необхідно переглянути яка система рахунків закладена в програму "1С: Бухгалтерія". При необхідності ця система рахунків може бути відкоректована відповідно до потреб підприємця.

Для перегляду і коректування плану рахунків потрібно вибрати пункт головного менюОперації, а в ній - командуСчета. На екран буде виведений план рахунків бухгалтерського обліку (див. мал. 4).

Рис. 4

План рахунків представляється у вигляді списку, що має чотири графи:

Код- код (номер) рахунку відповідно до діючого плану рахунків;

З/сч. - код (номер) субрахунку (для основного рахунку ця графа пуста);

Найменування- найменування рахунку або субрахунку;

Вигляд субконто- найменування вигляду об'єктів аналітичного обліку (субконто), якщо по даному рахунку (субрахунку) ведеться аналітичний облік.

Список впорядкований по кодах (номерам) рахунків і субрахунків. Перегляд, видалення, коректування і введення нового запису ведеться, як і для всіх списків. Швидкий пошук рахунку і субрахунку здійснюється при введенні його номера з клавіатури. При цьому номер, що вводиться виводиться в нижньому рядку вікна, а курсор переміщається по графеКод.

При введенні нового рахунку (субрахунки) в список рахунків він буде вміщений там по порядку. При введенні рахунків з субрахунками спочатку вводиться рядок з кодом рахунку, пустим кодом субрахунку і в ній вказується найменування рахунку. Потім в рядках з тим же кодом рахунку і кодами субрахунків вводиться найменування субрахунків.

При коректуванні графи "Вигляд субконто" після натиснення клавишиEntrerна екран буде виведений список видів об'єктів аналітичного обліку (субконто). З цього списку клавішами "" і "¯" вибирається потрібний вигляд субконто і натискається клавишаEnter(див. мал. 5) Список видів субконто містить дві графи: номер субконто і найменування субконто. Список можна упорядити як по номеру субконто (F2), так і по найменуванню субконто (F4).

Рис. 5

Якщо в списку немає необхідного вигляду субконто, натискається клавишаInsи вводиться найменування потрібного вигляду субконто. Щоб відмінити ведіння аналітичного обліку або субрахунку, вибирається строкаБез субконтои натискається клавишаEnter.

При наявності у рахунку субрахунків існує можливість ведіння списку субконто по рахунку загалом або по кожному субрахунку окремо. У першому випадку потрібно указати найменування субконто тільки для рядка з найменуванням рахунку, у другому - тільки для рядків з найменуваннями субрахунків.

Не можна змінювати номери рахунків або субрахунків, по яких були операції в поточному або в минулих періодах. Для друку плану рахунків треба натиснути клавишуF8.

2.2. Ведіння аналітичного обліку

Програма дозволяє вести необмежену кількість об'єктів аналітичного обліку: по товарах, матеріалах, організаціях, співробітниках, основних коштах і т. д. Для узагальненої назви групи об'єктів аналітичного обліку в програмі використовується терминсубконто. Список субконто виводиться і коректується командойВиди субконтопункта головного менюОперації. Його можна міняти і при перегляді рахунків бухгалтерського обліку і при введенні операцій.

Щоб задати ведіння аналітичного обліку по тому або інакшому синтетичному рахунку або субрахунку, потрібно в режимі перегляду рахунків (командаСчетапункта головного менюОперації) указати в графеВид субконтонаименование вигляду субконто, який буде пов'язаний з даним рахунком або субрахунком. Після цього при введенні проводок по даному рахунку або субрахунку програма буде пропонувати вибрати з відповідного довідника об'єкт, до якого відноситься проводка. Наприклад, якщо до рахунку 71 "Розрахунки з підзвітними особами" прикріплений вигляд субконтоСотрудники, то при введенні проводок по рахунку 71 програма запропонує вибрати з списку співробітника, до якого відноситься операція. Якщо потрібного співробітника в списку немає, список можна також доповнити. Кожний вигляд субконто може бути прикріплений до будь-якого числа рахунків і субрахунків. (Наприклад, для рахунків 60, 61, 62, 64, 76 можна вести єдиний список субконто - "Організація").

Принципи роботи зі списком видів субконто (введення нового запису, перегляд, коректування, видалення) такої ж як і для всіх списків.

Списки значень субконто містять об'єкти аналітичного обліку одного вигляду.

Звернення до списку значень субконто виконується:

- при натисненні клавіші F3 з окнаВиди субконто (при цьому виводиться список для того вигляду субконто, на якому встановлений курсор);

- при введенні даних в журнал операцій для проводок по тих рахунках, по яких передбачено ведіння аналітичного обліку;

- при коректування плану рахунків;

- при складанні стандартних звітів.

Список значень субконто містить три графи: код, найменування субконто і ціна. Список можна упорядити як по коду субконто (F2), так і по найменуванню субконто (F4).

Рис. 6

Графи субконто "Ціна" заповнюється для тих об'єктів аналітичного обліку, для яких вона має значення (наприклад, основні кошти, матеріали і т. д.).

Перегляд, коректування, видалення, введення нового запису списку значень субконто здійснюються так само як і для інших списків.

Друк списку значень субконто можливий з окнаВиди субконтопосле натиснення клавіші F8.

Для субконто можна задавати параметри при натисненні клавіші F5, заздалегідь встановивши курсор на конкретний субконто. Назви параметрів субконто єдині для всіх видів субконто одного вигляду. Значення параметрів можна використати в формі первинних документів, в формах звітів, в формулах типових проводок і т. п. Принцип роботи зі списком параметрів субконто такий же, як і для інших списків.

2.3. Ведіння журналу операцій

Початковими даними для бухгалтерії є проводки, що вводяться в журнал господарських операцій. На основі введених проводок програма автоматично формує баланс і іншу звітність.

Журнал операцій виводиться на екран при виборі командиЖурнал операцийпункта головного менюОперації (див. мал. 6).

Рис. 7

Журнал виводиться у вигляді списку, що складається з 6 граф (колонок).

Дата- вказує дату здійснення господарських операцій.

Дебет- вказує коди рахунку і субрахунки дебету проводки.

Кредит- вказує коди рахунку і субрахунки кредиту проводки.

Сума- вказує суму проводки.

N- вказує номер робочого місця, на якому вводилася дана проводка. Ця графа використовується при перенесенні і при видаленні операцій.

Кратний зміст- вказує на зміст операцій і проводки. Рекомендується в її лівій частині вказувати текст, що характеризує операцію загалом, а в правій частині - текст, що описує операцію загалом, а в правій частині - текст, що описує конкретну проводку.

У верхній частині екрана (рядки 2-5) відображаються найменування рахунків дебету і кредиту поточної проводки, відповідні субконто. Журнал операцій є звичайним списком і принцип роботи з ним такої ж, як і для інших списків. Вихід з журналу операцій здійснюється після натиснення клавіші Esc.

Введення проводок (Ins) здійснюється послідовно по колонках переходячи з колонки в колонку після натиснення клавишиEnter. Колонка N заповнюється автоматично після завдання номера робочого місця в "Установці параметрів".

При введенні проводок потрібно мати на увазі:

- дата повинна знаходитися в інтервалі видимості операцій (задається після натиснення клавишиF7);

- при введенні рахунків дебету і кредиту проводки їх можна вибрати з списку рахунків. Для цього після натиснення клавишиEnterнажать клавишуF3. На екрані буде виведений список рахунків, з якого клавішами управління курсором вибирається потрібний і натискається клавишаEnter;

- якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то після введення коду рахунку програма запропонує вибрати з списку відповідне субконто. Якщо в списку немає потрібного субконто, його можна туди ввести (Ins).

При введенні однотипних проводок можна скористатися копіюванням проводок. Для копіювання проводки курсор встановлюється на проводку-зразок і натискається клавишаF9. Після цього введення проводки аналогічне описаному вище, але в колонках будуть значення проводки-зразка, які можна прийняти, натиснувши клавишуEnterили виправити.

Проводки в журналі операцій можна відсортувати по датах (F2), рахунках дебету (F3), рахунках кредиту (F4), сумах (F5) і змісті операцій (F6).

Для пошуку проводки треба зробити їх сортування в колонці, по якій проводиться пошук, а потім з клавіатури ввести потрібні символи (наприклад код рахунку дебету). У разі виявлення введеного символа він відображається в нижній частині списку, а курсор встановлюється на перший елемент, що відповідає введеним символам.

2.4. Введення вхідних залишків

Щоб почати працювати з програмою необхідно ввести і залишки по всіх рахунках (вхідне сальдо) на початок того періоду, з якого починають застосовувати програму. Залишки вводяться у вигляді проводок, в яких відповідний рахунок (субрахунок) кореспондується з деяким фіктивним рахунком 00. Щоб ввести дебетовий залишок по рахунку, код цього рахунку вказується "00". Для введення кредитового залишку код "00" заноситься в графу "Дебет", а в графу "Кредит" - код рахунку (субрахунки), по якому вводиться залишок.

Для тих рахунків (субрахунків), по яких задане субконто, потрібно вводити залишки по кожному субконто. Після того, як всі залишки введені, треба переглянути "Оборотно-сальдову відомість" (пункт менюОтчетность). Якщо залишки введені правильно, залишок на кінець періоду по рахунку "00" повинен бути нульовим. Пересвідчившись в правильності введених проводок, виконується командаЗакритие робочого периодапункта менюОперації.

2.5. Типові операції

Типові операції призначені для спрощення введення проводок. З їх допомогою можна автоматизувати введення стандартних або операцій, що часто використовуються і друкувати необхідні первинні документи. Типові операції представляються собою сценарії стандартних або дій, що часто повторюються.

При завданні типової операції в журнал операцій вміщується одна або декілька проводок, що мають загальну дату і зміст операції. Суми проводок можуть розраховуватися автоматично або запитуватися при введенні типової операції. Програма дозволяє коректувати і доповнювати список типових операцій і формули для розрахунку сум проводок. При використанні типових операцій можна автоматично отримувати відповідний первинний документ. Формат первинного документа також можна коректувати.

Робота з типовими операціями включає два етапи. Перший - настройка типової операції (і первинного документа). Другий - використання типової операції для введення проводок в журнал операцій (і печаті первинного документа).

Програма дозволяє використати будь-яку кількість типових опера ций. Для перегляду і редагування типових операцій програма виводить список типових операцій. Цей список пред'являється для вибору з нього потрібній типовій операції при натисненні клавишCtrl+EnterилиCtrl+F9из режиму перегляду "Журнал операцій" пункту головне менюОперації (див. мал. 8).

Рис. 8

Список включає три графи (колонки):

Операції- найменування типової операції;

Типовий зміст- текст, що вставляється в колонкуКраткое содержаниежурнала операцій;

Ісх. файл- ім'я файла з формою первинного документа, який може друкуватися при введенні даної типової операції. Якщо ця графа пуста, первинний документ для даної операції створюватися не буде.

Введення типових операцій

Для введення типових операцій в журнал операцій треба натиснути клавишиCtrl+Enter. На екран виводиться список типових операцій. За допомогою клавіш переміщення курсора вибирається потрібна типова операція і натискається клавишаEnter. На екран виводяться проводки, що відносяться до даної типової операції. Пропонується ввести дату, суму і текст змісту операцій (переноситься в журнал операцій). Дата і зміст операцій заносяться в кожну проводку. Після цього програма запропонує заповнити бракуючі реквізити:

- для проводок, у яких перший коефіцієнт рівний 0 запитується сума проводки;

- для проводок по тих рахунках, по яких ведеться аналітичний облік, на екран буде виведений відповідний список субконто. Курсором треба вибрати потрібний об'єкт аналітичного обліку і натиснути клавишуEnter;

- для проводок, у яких є символ "# ", треба ввести номер первинного документа, який може бути розпечатаний після введення типової операції.

Після введення всіх реквізитів на екран виводиться меню:

1) записати операцію: всі проводки переносяться в журнал операцій (проводки з нульовою сумою не заносяться);

2) продовжити коректування: здійснюється повернення до списку сформульованих проводок. Можна змінити будь-які реквізити і повернутися в дане меню (Esc);

3) вихід без запису: проводки не заносяться в журнал операцій;

4) друк документа: якщо для поточної типової операції існує форма первинного документа, цей документ можна розпечатати (друкувати документ треба до запису операції);

5) форма: перегляд і редагування форми первинного документа.

Якщо в режимі "Журнал операцій" натиснути клавишиCtrl+F9, то програма буде працювати так само, як і при натисненні клавишCtrl+Enter, але значення дати, суми і зміст будуть заповнюватися автоматично і відповідати тій проводці, на якій був встановлений курсор перед натисненням клавишCtrl+F9. При бажанні ці значення можна відкоректувати.

Визначення типових операцій

Для коректування типових операцій або введення нових використовується командаТиповие операциипункта менюОперації. Після вибору цієї команди на екран виводиться список типових операцій. Коректування, видалення і введення нової типової операції здійснюється так само, як і при роботі в інших списках (Enter, Del, Ins). Після натиснення клавишиF3при перегляді списку типових операцій або при введенні нової типової операції виводиться шаблон для введення проводок або коректування існуючих (див. мал. 9).

Рис. 9

Спочатку вводиться рахунок/субрахунок дебету і натискається клавишаEnter. Потім в цій же колонці у другому рядку вводиться рахунок/субрахунок кредиту і натискається клавишаEnter. Потім для визначення суми проводки вводяться значення коефіцієнтів і, якщо необхідно, формула. Можливі наступні варіанти:

- якщо для проводки задана формула, то сума обчислюється по формулі. Якщо при цьому перший коефіцієнт рівний нулю, то розрахована сума проводки виводиться в окреме вікно для підтвердження (при необхідності суму можна виправити);

- якщо формула не задана і перший коефіцієнт не рівний нулю, то сума проводки обчислюється як сума операції, помножена на перший коефіцієнт і ділена на другій;

- якщо формула не задана і перший коефіцієнт рівний нулю, то сума проводки запитується при введенні типової операції.

Введення формул

Для створення і коректування формули треба підвести курсор у другий рядок графи "Коефіцієнти" і натиснути клавишуEnter. У нижній частині екрана з'явиться вікно з п'яти рядків, в якому можна вводити і редагувати текст формули. Вікно розглядається як один великий рядок, так що не треба нажиматьEnterдля перенесення частини формули, якщо вона не вміщується в одному рядку. Закінчивши введення формули, нажимаемEnter. НажатієEscпрекратіт редагування формули, при цьому зміни в формулу внесені не будуть.

Формула може з наступних елементів:

- чисел (ціла і дробова частини розділяться точкою);

- знаків арифметичних операцій ("+" - складання, "-" - віднімання, "*" - множення, "/" - ділення);

- круглих дужок " ("и")", що визначають порядок обчислення вираження;

- макроімен, що використовуються для посилання на суми попередніх проводок, суму операцій, залишки і обороти по рахунках і т. д.

Найчастіше використовуються наступні макроімена:

X - результат попереднього вираження;

Xo - сума операції (умма, яка вводиться в першому рядку при

виборі типової операції);

Xn - сума проводки з номером n в даній типовій операції;

CHnD.m - значення параметра з номером m субконто, вибраного в дебіті проводки з номером n (CH1D.2 - значення другого параметра субконто, що використовується по дебету проводки з номером 1);

CHnК.m - значення параметра з номером m субконто, вибраного в кредиті проводки з номером n (CH2К.1 - значення першого параметра субконто, що використовується по кредиту проводки з номером 2);

Кn - константа з номером n (з довідника констант, функція "Операція" команда "Константи");

CHDn - сальдо початкове дебитовое по рахунку n;

CHКn - сальдо початкове кредитове по рахунку n;

CКDn - сальдо кінцеве дебитовое по рахунку n;

CККn - сальдо кінцеве кредитове по рахунку n;

DОn - оборот по дебіту рахунку n;

КОn - оборот по кредиту рахунку n;

ОБn, m - оборот в дебіт рахунку n з кредиту рахунку m; (n, m - номер рахунку або номер рахунку з субрахунком, розділеною точкою);

CHDn:m - сальдо початкове дебитовое по рахунку n по субконто m;

CКDn:m - сальдо кінцеве дебитовое по рахунку n по субконто m;

Для будь-якої типової операції можна задати форму первинного докумен та або відкоректувати існуючу. Це дозволить при введенні типової операції сформувати і розпечатати відповідний документ.

2.5. Установка робочого періоду, інтервалу операцій, перенесення операцій, закриття періоду і видалення даних.

Установка робочого періоду

Для установки робочого періоду необхідно вибрати командуРасчет итоговпункта менюОтчетность. Виділити курсором поле з робочим періодом, натиснути клавишуEnterи вести нові значення номера кварталу і рік. Натиснути клавишуEsc. Після цього можна увійти в журнал операцій і вводити там проводки за вказаний квартал. Якщо треба ввести або виправити проводку за попередній квартал, необхідно спочатку виправити робочий період на потрібний. Тільки після цього можна вносити зміни в журналі операцій за попередній квартал. Щоб повернутися до поточного кварталу, треба змінити робочий період на потрібний.

Інтервал операцій

Інтервал операцій призначений для обмеження перегляду списку операцій (наприклад, поточним місяцем, поточним кварталом, поточним і минулим кварталами, всім роком). Інтервал можна задавати, вибравши з пункту головного менюОперациикомандуИнтервалопераций або з журналу операцій натисненням клавишиF7.

Інтервал видимості операцій задається в місяцях. Вікно установки інтервалу представлене у вигляді меню (див. мал. 10). Для переходу по позиціях меню використовуються клавіші управління курсором.

Ріс.10

Перші два пункти меню відображають межі встановленого інтервалу (зліва - початок, праворуч - кінець). Спочатку межі відповідають початку і кінцю робочого періоду.

Для зміни меж використовуються клавіші "+" і "-" при активному пункті відповідної межі в меню. Після цього виділити надписьВиполнитьи натиснути клавишуEnter. Для відмови від змін інтервалу натиснути клавишуEsc.

Інтервал операцій відображається в правій частині другого рядка екрана журналу операцій.

Перенесення операцій

Програма дозволяє організувати роздільний облік на декількох комп'ютерах з подальшим злиттям даних для підведення підсумків. Для кожного робочого місця задається номер в режимі "Установка параметрів" пункту головного менюСервисили при натисненні клавишиF10из журналу операцій. Номери робочих місць не повинні повторюватися. Рекомендується одне з робочих місць виділити як головний і привласнити йому номер 0. На кожному робочому місці доцільно ввести певну дільницю обліку і в кінці кожного періоду виконувати перенесення проводок на головне робоче місце.

При виборі командиПеренос операцийпункта менюОперації, на екран виводиться вікно (див. мал. 11).

Ріс.11

Послідовність дій при перенесенні операцій з іншого комп'ютер (в дужках приведені дії при перенесенні з інший комп'ютер):

1) задаються диск і директорія в які завантажуються вихідний файл (з якого вивантажується файл);

2) задається номер робочого місця у вивантажених проводок (у проводок, що завантажуються );

3) встановлюється, які проводки будуть вивантажуватися: все або тільки зведене (інформація по субконто не переноситься);

4) встановити в який файл будуть вивантажуватися (завантажуватися) проводки: BMPTRANS.DBF - база даних, BMPTRANS.TXT - текстовий файл;

5) Виділити курсором Вивантажити або Завантажити і натиснути клавишуEnter.

При цьому необхідно, щоб на різних комп'ютерах були однакові довідники плану рахунків.

Звичайно функція видалення використовується в спеціальних випадках: наприклад, при помилковому завантаженні частини операцій.

Закриття періоду

Ця команда викликається з пункту головного менюОперация. При виконанні закриття періоду, після натиснення клавишиEnter, програма виконує розрахунок підсумків за поточний робочий період і перехід до наступного робочого періоду. Після цього програма пропонує встановити новий інтервал операцій. Якщо виведений на екран інтервал відповідає необхідному, натиснути клавишуEsc.

Перед закриттям періоду рекомендується зберегти архівну копію на дискетах.

Видалення даних

Даний режим використовується для фізичного видалення з бази даних операцій за минулі періоди. При цьому звільняється зайняте ними місце на диску. Видалення операцій виконується в інтервалі починаючи з самих ранніх. Перед видаленням рекомендується зберігати архівну копію на окремих дискетах. Підсумкові дані за минулі періоди не віддаляються.

2.6. Формування звітів

Програма дозволяє формувати велику кількість вихідних документів. Для формування вихідних документів використовуються різні команди з пункту головного менюОтчетность. Вибір цих команд можливий після розрахунку підсумків (командаРасчет итоговпункта головного менюОтчетность).

Зведені проводки

Зведені проводки - це документ, вмісний обороти між рахунками. Якщо в кореспонденціях вказані рахунки з субрахунками, то в зведені проводки включаються підсумки по кореспонденції з субрахунками і кореспонденції без субрахунків.

Шахматка

Шахматка - це документ, вмісний табличне представлення оборотів між рахунками за встановлений період часу. Зліва і зверху шахматки відображаються номери рахунків дебету і кредиту відповідно, а праворуч і знизу - обороти по цих рахунках. У середині кожної клітки вказана сума по кореспонденції з дебету рахунку рядка в кредит рахунку стовпця.

Оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунку залишки на початок і на кінець періоду і обороти по дебету і кредиту за даний період. Список впорядкований по кодах рахунків і субрахунків. У нижньому рядку відомості виводяться підсумки по оборотах і залишках по всіх рахунках. У верхній частині екрана виводяться повні назви рахунків поточного рядка і найменування субконто.

Якщо по рахунку ведеться аналітичний облік, то можна отримати оборотно - сальдову відомість по рахунку в розрізі субконто. Для цього треба встановити курсор на потрібний рахунок і натиснути клавишуF3.

Якщо при перегляді оборотно-сальдової відомості необхідно отримати повні дані про операції по конкретному рахунку, можна вивести картку рахунку. Для цього треба встановити курсор на необхідний рахунок і натиснути клавишуF5.

Оборотно-сальдова ведемость по конкретному матеріалу (рахунок 10) є відомістю наявності і руху матеріалу.

Картка рахунку

В картку включаються всі операції з даним рахунком, а також залишки на початок і кінець періоду, обороти за період і залишки після кожної операції.

Якщо для вибраного рахунку ведеться аналітичний облік, на екран виводиться відповідний список об'єктів аналітичного обліку. Можна вивести картку по конкретному субконто, встановивши на потрібний субконто курсор і натиснувши клавишуENTER, або по всім субконто, натиснувши клавишуF8.

Картка по рахунку 50 є касовою книгою, а по конкретному матеріалу - карткою складського обліку.

Аналіз рахунку

Документ містить (див. мал. 12) обороти рахунку з іншими рахунками, залишки і обороти, т. е. являє собою фактично Головну книгу. При виборі даного звіту на екран виводиться список рахунків, з якого потрібно вибрати необхідний рахунок або натиснути клавишуF8для отримання документа по всіх рахунках.

Ріс.12

Аналіз рахунку по субконто

Документ містить список субконто вибраного рахунку. Для кожного субконто виводиться залишок на початок періоду, обороти, залишок на кінець періоду і список кореспондуючих рахунків з вказівкою дебетового і кредитового оборотів по кожному рахунку окремо.

Якщо сформувати цей документ по всіх основних коштах (рахунок 01, клавишаF8), то залишок на кінець періоду по 01 рахунку буде бути первинною вартістю, залишок на кінець по рахунку 02 - зносом, а згорнене сальдо - залишковою вартістю.

Аналіз рахунку по датах

По кожній даті робочого періоду виводиться залишок на початок, обороти, залишки на кінець і список кореспондуючих рахунків.

Звіти

Система дозволяє отримувати звіти довільної форми. Кожний звіт задається за допомогою текстового файла, який містить форму звіту і формули розрахунку кожного показника. При їх використанні, звіти можна змінювати відповідно до встановленої форми звітності. Для формування звіту, потрібно вибрати командуОтчетииз пункту менюОтчетность. На екран виводиться список звітів, вмісний практично всі документи, необхідні податковою інспекцією, пенсійним фондом і статистичною службою: баланс, додатки до нього, розрахунки податків ит. д.

Структуру звіту можна створювати і змінювати за допомогою будь-якого текстового редактора. Всі звіти виводяться на екран і друк.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До РОБОТИ З ПАКЕТОМ ПРОГРАМ

"1С-БУХГАЛТЕРІЯ"

Укладачі: КОВАЛЬ Павло Євгенійович

ПАХОМОВ Олександр Володимирович

ТИША Галина Семенівна

Редактор Н. І. Золотіна

Підписано в друк

Формат 60х84 1/16. Папір оберточная.

Друк офсетний. Уч. л. 1,75. Усл. печ. л. 1,63

Замовлення.

Безкоштовно

Видавництво Російської економічної академії імені Г. В. Плеханова

113054 Москва, Стремянний пер., 36