Реферати

Реферат: Європейська валютна одиниця - ЕКЮ

Технологія машинного доїння. Усі про дійну тварину. Анатомія молочних залоз. Секреція і склад молока. Технологія доїння: рефлекс молокоотдачи; стимуляція - преддойная, последойная, під час доїння; значення ефективного виведення молока; частота, процедура доїння; поводження корів.

Соціальні групи й організації. Соціальна дія і поводження як прояв соціальної активності, типи взаємодії. Соціальні групи, їхня типологія, структура, фактори й особливості їхнього функціонування. Поняття і теорії соціальної організації, її організаційні структури.

Ремонт і благоустрій готелів. Рішення в області готельного бізнесу, шляху підвищення його прибутковості, залучення і збереження клієнтів і зниження собівартості послуг. Поточний і капітальний ремонт готелів. Організація ремонту готельного фонду і робіт з його благоустрою.

Імміграція в США в XIX столітті. Фундаментальні підстави американського переродження націй. Переселення в США з різних частин світла. Початок американського життя. Причини міграцій у США, лихоманки. Книжкова взаємодія. Перші законодавчі акти по імміграційному питанню.

Перебудова і відродження політичного плюралізму 1985-1991 р.. Перебудова як назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР у 1986-1991 роках. Основні події перебудови. Реформи в економіці, формування багатопартійної системи і тенденції перебудови. Причини невдач перебудови.

ЕКЮ - / European Currency Unit / - спеціальна європейська валютна одиниця, заснована на «кошику» (наборі) валют країн - членів ЄС.

Її початковим призначенням було сприяння розвитку інтеграційних процесів між шістьма країнами Західної Європи, що складали тоді Загальний ринок.

Прототипом ЕКЮ потрібно вважати рахункову одиницю Європейського платіжного союзу. У цю організацію входили всі країни, що війшли потім в ЄС. Після освіти ЄС була запозичена і рахункова одиниця.

Емісія ЕКЮ стала здійснюватися 13 березня 1979 р.

1. Курс ЕКЮ.

У всіх міжнародних рахункових грошових одиниць курс визначається тільки непрямо - на основі курсів встановленого кола валют, взятих в певних пропорціях (т. н. стандартний кошик).

Спочатку, за станом на 13 березня 1979 р., ЕКЮ у вартісному вираженні була прирівняна до ЕРЕ (Європейській розрахунковій одиниці), т. е. фактично до СДР. Пізніше її курс став расчитиваться виходячи з динаміки курсів валют, включених в кошик ЕКЮ.

Цей кошик являє собою певне співвідношення для зважування курсів вхідних в неї валют. Частка кожної з валют визначена на основі ряду економічних показників держави - її емітента з урахуванням питомої ваги цієї держави в торговому обміні між країнами Загального ринку, розмірів його національного доходу і міри участі у взаємній валютній підтримці держав, вхідного в ЕВС (Європейська валютна система).

На момент установи ЕКЮ і при першій значній зміні ваги кошика 17 вересня 1984 р. Частки різних валют в ній склали:

Даний кошик служить ключовим елементом Європейської валютної системи. На її основі обчислюються допустимі межі відхилень курсів валют, вхідних в ЕВС, а також ставок по позиках, виражених в ЕКЮ.

Допустимі межі відхилень кожної з валют системи публікуються у вигляді паритетної сітки, яка являє собою таблицю з вказівкою центрального і сигнальних курсів, які може досягати відповідна валюта на кожній з валютних бірж країн ЕВС. Центральні курси кожної з валют системи розраховуються до ЕКЮ і виражаються в одиницях відповідних національних валют.

Квота національних валют - компонентів ЕКЮ підлягає перегляду кожні п'ять років. При перегляді кошика всі активи і пасиви переоцінюються по новому курсу.

На відміну від кількісного змісту, визначеного на 5 років, питома вага кожної валюти може постійно коливатися в залежності від курсу на світовому валютному ринку. Якщо питома вага якого-небудь з валют кошика міняється болле чим на 25%, структура ЕКЮ може бути переглянена достроково.

Крім свого офіційного змісту, ЕКЮ має ринковий курс, т. е. той, по якому укладаються операції на ринку.

2. Емісія ЕКЮ.

Об'єм емісії ЕКЮ також визначається на розрахунковій основі. Випуск цієї одиниці здійснюється за допомогою зарахування виражених в ній сум на спеціальні рахунки. ЕКЮ не має матеріальної форми у вигляді банкноти або монети. Вона є записаною валютою.

Правда, на початку 1987 р. У ознаменування 30-летия Римського договору бельгійське казначейство випустило обмежену кількість ювілейних монет колекційного характеру, виражених в європейській валютній одиниці: 50 ЕКЮ - золоті і 5 ЕКЮ - срібні ($55 і $6 відповідно).

Розміри емісії ЕКЮ еквівалентні сумі отриманого для цього забезпечення, яке становить 20% золотих і доларових резервів держав - учасників. База емисси ЕКЮ визначається виходячи з ринкових цін на складові офіційних резервів:

1. ЗОЛОТО оцінюється по найбільш низкой з наступних котировання Лондонського ринку

- середня ціна за попереднє півріччя

- среднедневная ціна, зафіксована за двоє діб до настання дати надання гарантії емісії ЕКЮ, що має місце в кінці кожного кварталу.

2. ДОЛАРИ оцінюються по курсу, чому склався на національному валютному ринку відповідної країни - учасниці ЕВС на 14 годин 30 хвилин в останній робочий день перед датою передачі встановленої частини їх еквівалента для емісії ЕКЮ в ЕФВС (Європейський фонд валютної співпраці).

Властивість емісії ЕКЮ - преривний характер її випусків. Після закінчення кожного кварталу попередній об'єм емісії анулюється, оформляються нові тримісячні возобнавляемие кредити СВОП, службовці забезпеченням чергового випуску ЕКЮ. Це спрощує технічну процедуру відмови від участі в емісії у випадку, якщо уряд якої-небудь країни полічить цей крок необхідним.

3. Види ЕКЮ.

На відміну від СДР ЕКЮ використовується не тільки в офіційному міждержавному секторі, але і в приватному.

4. Функції ЕКЮ.

Офіційна ЕКЮ служить:

- базою паритету і курсів валют ЕЕС,

- валютною одиницею в спільних фондах і міжнародних валютно - кредитних і фінансових організаціях,

- валютою єдиних сільськогосподарських цін,

- засобом міждержавних розрахунків центральних банків ЕЕС при проведенні валютної інтервенції,

- валютою позик і кредитів.

Приватна (комерційна) ЕКЮ:

- валюта еврооблигационних позик,

- валюта синдицированних кредитів,

- валюта банківських депозитів і кредитів.

5. Структура ЕКЮ.

На 21 вересня 1989 р. У склад ЕКЮ входили:

- бельгійський франк

- голландський гульден

- грецька драхма

- датська крона

- ірландський фунт

- іспанська песета

- італійська ліра

- люксембургский франк

- німецька марка

- португальське ескудо

- французький франк

- фунт стерлінгів