Реферати

Реферат: Геополітичні інтереси Росії і Західної Європи в 90-е роки

загрузка...

Олександр Невський. Майже 750 років тому берега Неви, де зараз коштує Петербург, були безлюдні і пустельні. Але 15 липня 1240 р. дзенькіт мечів розірвав вікову тишу. Незадовго до цього дня тут до болотистого берега пристали шведські кораблі.

Латинське феодальне дворянство в Греції. Єднання між латинцами в Константинополеві і франкскими ленними державами в Елладі. Колонія німецьких лицарів-мечоносців. Рицарственний блиск дворянства. Резиденції мегаскира у Фивах і Афінах. Розвиток торгівлі і сільського господарства в Беотії й Аттиці.

Рим після царя Ромула. Два пагорби, на яких споконвічно розташовувався Рим: Палатин, де жили споконвічні римляне, і Капитолий. Царювання третього царя Тулла Гостилия. Анк Марций, четвертий римський цар. Поява перших культових споруджень у Римі.

Повстання на броненосці "Потьомкін". Революційні зміни початку XX століття і їхні наслідки. Революція 1905-1907 років. Створення броненосця "Князь Потьомкін - Таврический". Причина повстання. Зв'язку екіпажа броненосця з революційно набудованими робітниками. Історичне значення повстання.

Розробка переходу між портами Фамагуста - Мессіна. Коректура карт і посібників для плавання. Особливості коректури карт у рейсі. Навігаційно-географічний і гідрометеорологічний нариси. Правила плавання у водах Кіпру, Сирії, Лівану, Греції й Італії (витягу з законів, правил і інструкцій).

загрузка...

Міністерство вищого і середнього спеціального

освіти РСФСР

Пермський Ордени Трудового Червоного Знамена

державний університет імені А. М. Горького

_

Кафедра історії Росії новітнього часу.

ГЕОПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ РОСІЇ І ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В 90-Е РОКИ.

Дипломна робота

студента VI курсу

заочного відділення

історичного відділення

Науковий керівник

Пермь 1998

ЗМІСТ

Введення

Розділ I. Геополітічеська стратегія Росії відносно країн Західної Європи.

1. Геополітичні наслідки розвалу СРСР.

2. Геополітика, безпека, національно-державні інтереси.

Розділ II. Військово-політичні інтереси Росії по відношенню до Західної Європи.

1. Відношення Росії до розширення НАТО на Схід.

2. Гідний вихід з негідної ситуації.

Розділ III. Економічні відношення Росії і країн Західної Європи в 90-е роки 20-го віку.

1. Національно-державні інтереси Росії у відносинах з Західною Європою.

2. Росія і кредитна політика МВФ і МБРР.

3. Європейський Союз (ЄС) і Росія: партнерство і співпраця.

Висновок.

Додаток.

Список джерел і літератури.

ВСТУП

У епоху після «холодної війни» Росія, а разом з нею всі бувші республіки Радянського Союзу - уламки єдиної держави, виступають з ослаблених і від того вразливих позицій. По цьому переділ світу по підсумках «холодної війни» зводиться до ділення советско - російської спадщини. Отже Росії має бути розвиватися у вельми специфічному світі, який явно не надасть їй сприятливих умов. «Хто багато чим страшний, той багатьох буде боятися » - свідчить прислів'я з древньоруський збірника «Бджола».

Зараз Росія має справу з багатоликим міжнародним співтовариством, з конкретними державами і їх групами, по цьому лінія поведінки держави повинна бути побудована на національній основі, виходячи з сукупних інтересів Росії.

Для розв'язання даної проблеми необхідно чітко представляти динаміку сукупної геополітичної потужності країни, сильні і слабі сторони геополітичного положення Росії, на фоні ведучих держав світу і їх угруповань. Зараз геополітичне положення Росії не стабільне, не можна судити про стан, як про приречену в геополітичному плані на остаточну поразку, але поки країна демонструє негативну геополітичну динаміку. Основною причиною цього вважають передусім економіку, яка не тільки сама знаходиться в стані змінної кризи, але згубно впливає і на багато які пов'язані з нею геополітичні обставини. Однак в довгостроковій перспективі все помітніше буде позначатися придбання ще одного, негативного впливаючого чинника - демографічного. Росії загрожує гостра недостача (відповідно до її території і розмірів природних багатств) дієздатного населення, прогресуюче погіршення його якості (внаслідок психічної, фізичної і духовної деградації). Неможливість освоєння природних ресурсів Сибіру і Дальнього Сходу, (а видимо саме вони можуть стати тією силою яка може витягнути країну із затяжної економічної кризи, і надалі гарантувати її незалежність, економічний розвиток). Недостача людських ресурсів для підйому промисловості і сільського господарства у всеросійському масштабі, слабість комунікацій, в довгостроковій перспективі зниження якості і «обвал» чисельності соціально - професійних груп інтелектуального труда, нездатність створити ефективну - достатню по розмірах (для захисту обширної території) і якості підготовки армії, фактична « видача запрошень сусіднім перенаселеним країнам, так або що інакше придивляється до російських земель і ресурсів ». Так само залишається не ясною доля СНД, яке в принципі здібно перетворитися в зону геополітичного домінування Росії. Звісно велика або менша нерівномірність чинників геополітичної потужності властива всім великим державам, відмінність Росії складається в мірі нерівномірності, але саме ця відмінність і визначає не глобальний рівень нинішньої Росії. Відродження глобальних позицій Росії передбачає опору на основні, внутрішні чинники геополітичної потужності, що збереглися. До них передусім, необхідно віднести традиційні геополітичні цінності (природні ресурси, територію, що залишилася військову потужність з упором на ядерну зброю, окремі сфери промислового, військового, інтелектуального виробництв). Зовнішня політика будь-якої держави, особливо могутньої держави, визнаної іншими суб'єктами міжнародних відносин світовим або регіональним центром сили, або що обгрунтовано претендує на цю роль, володіє різним набором способів і коштів здійснення власних геополітичних інтересів, а так само інтересів своїх партнерів. Росії, що б спокійно займатися справами внутрішніми необхідно мати гідний зовнішньополітичний імідж. Політика в «ближньому» і «середньому» зарубіжжі є частиною проблеми відношення Росії до обширного, але швидко занепадаючій радянській геополітичній спадщині. Приблизно з 1989-1990 м. м. коли наочно виявився глибокий розлад СРСР з більшістю дружніх йому країн, радянські, а пізніше російські лідери багато разів заявляли про необхідність відновити контакти з колишніми союзниками по соціалістичному табору на «новій основі».[1]Після розпуску СРСР, і особливо з початку 1993 року, коли Б. Н. Ельцин оголосив СНД зоною життєвих інтересів Росії, ще більше було сказано про важливість розробки «особливих відносин» Москви з колишніми республіками СРСР. Але сьогоднішні відносини з колишніми союзними республіками і країнами соцлагеря залишають бажати кращого, оскільки вони є реакцію у відповідь на десятиріччя нерідко примусових «братерських» відносин і одночасно відображають прагнення за рахунок обширної допомоги від інших світових центрів сили, враховуючи ослабленность Росії, перескочити через декілька рівнів соціально-економічного розвитку. Принципово важливим аспектом розробки зовнішньополітичної стратегії є загальна самооцінка, а також конкретне сприйняття самого себе відносно потенційних об'єктів даної стратегії. Чи Стоїть каються або ставати в позу скривдженого добродійника - якщо Росія не приймає відповідальності за об'єктивне зло, заподіяне її історичними попередниками, то за логікою вона не може вимагати і вдячності за об'єктивно прогресивні діяння російської монархії і СРСР. Інакшими словами відносин з колишніми союзниками і республіками СРСР потрібно починати з чистого листа, відмовляючись від емоцій будувати начисто прогмматичной основі. А це передбачає ретельний підрахунок об'єктивних, нинішніх і перспективних інтересів Росії у відносинах з ближнім і середнім зарубіжжям і можливостей їх реалізації, тобто розробку позитивної геополітичної програми для країн ближнього і середнього зарубіжжя.

Національне пробудження Росії в рамках СРСР супроводилося появою у значної частини російської політичної еліти переконання, що інші союзні республіки живуть за рахунок РСФСР і є гальмом її розвитку. Таке враження посилювали і славнозвісний візит М. С. Горбачева в Литву, де радянський керівник заявив, що республіка вивозить на два мільярди рублів менше продукції чим ввозить, тобто субсидується іншими республіками, скрупульозні підрахунки внутрисоюзного товарообороту, що пішли за тим в пресі. По цьому оптимальним для Росії признавалася політика дисстанцирования від них (можливо, за винятком найбільш розвинених і близьких по крові і духу народів) і одночасного зближення з ніби більш перспективними західними партнерами. Подібний підхід, по суті заперечливий існування скільки - ні будь значних російських інтересів в більшості союзних республік один час надавав помітний вплив і на російське керівництво і явно позначився на складі запрошених в Біловезьку Пущу. Пізніше наші лідери кинулися в іншу крайність, заявивши про наявність на території усього колишнього СРСР життєво важливих російських інтересів, до яких були віднесені налагодження на новій основі господарських і транспортних зв'язків, урегулювання конфліктів і досягнення стабільності по периметру Російських меж, оборона зовнішніх рубежів СНД, гармонізація зовнішньополітичних курсів створення єдиного військово-стратегічного простору, запобігання нарощуванню військово-політичної присутності третіх країн, недопущення поширення чужих релігій, створення єдиного інформаційного простору, захист прав етнічних росіян.[2]Але це не життєво важливі інтереси, а швидше проміжні задачі.[3]«Гармонізація всіх зовнішніх політик, створення єдиного військового простору і так далі - навіщо? Очевидною самостійною вигодою для Росії тут немає. Значить повинна бути якась подальша, істинна мета. Цілком вірогідне що вона полягає в створенні імперії нового зразка, оскільки вищепереліченими шляхами можна добитися практично повного контролю більш сильної Росії над зовнішньою і внутрішньою поведінкою більш слабих республік майже в межах колишнього СРСР».4 Якщо це насправді так, (а це непрямо підтверджує дискусія, що розвернулася друкується на тему: чи варто новій Росії ставати імперією), те передусім нова масштабна імперія в сьогоднішньому світі була б непопулярна, її створення полегшило б знаходження економічних, фінансових, політичних компромісів на антиросійській основі між суперничаючими світовими центрами сили. Геополітична імперська конструкція цінна лише на стільки, на скільки політичні, економічні дивіденди перевищують витрати ресурсів на її підтримку. І сьогодні Росії не варто воскрешати практику яка зживуться себе.

Матеріалів освітлюючих стратегію геополітики Росії надто мало. У роботі над дипломом були використані: «Геополітика сучасного світу і Росії» Сорокин К. Е., «Росія і пострадянський геополітичний простір» Разуваєв В. А., «Міжнародні проблеми контролю за обмеженням озброєнь» Осипов Г. А. Все ці роботи були випущені в нашій країні порівняно недавно на хвилі підйому інтересу до геополітики. Думку ж Сорокина К. Е. можна сприймати двояко, т. до. він бачить проблеми геополітики Росії у відірваності від реальності російського життя т. до. він проживає за рубежем. На авторах російських досліджень (Гущин В. С., Мігранян А. А., Евстігнеєв В. Р. і інш.) відбивається неадекватне відношення до російських реформ і позначається соціальна диференціація і полярність оцінок геополітичної реальності і геополітики як такої. До робіт академіка Л. Абалкина «Про національно-державний інтерес Росії» також не стоїть відноситься однозначно. У роботі над дипломом були використані періодичні видання: журнали, газети за останні 7 років, такі як «Питання економіки», «Економіка», «Світова економіка і міжнародні відносини», «Новий час», «Вісник МГУ», «Незалежна газета», «Російська газета» і інш. З питань взаємовідношення Росії і НАТО, відносин з ЄС, з ближнім зарубіжжям були використані роботи Тіммерманна Х., Герорі П., Ситоряна З., Позднякова Е., Косолопава Н. і інш.

РОЗДІЛ 1

ГЕОПОЛИТИЧЕСАЯ СТРАТЕГІЯ РОСІЇ Відносно КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Параграф 1. Геополітичні наслідки розвалу СРСР.

Після 1991 року у зовнішньополітичному відомстві і оточенні президента Росії возобладали особи, що вважали західний напрям російської політики основним. Період 1991-1993 м. м. знаменний тим, що Москва бажала, як може бути ніколи раніше у всій російській історії, розширення зв'язків зі своїми недавніми антагоністами. 5 Важливо помітити, що після подій серпня 1991 року в Росії не було антизахідних настроїв, навпаки, була виразна симпатія дивна після сімдесяти років цілеспрямованої пропаганди. Практично не було антиросійських настроїв і на заході, хоч не було упевненості в стабільності змін в Росії. Вже писали про «кінець історії» і еру безконфліктного розвитку. 6 Взаємні симпатії 1991 року були хорошою основою, на них можна було будувати відношення Росії і Заходу. Колосальні військові бюджети можна було тепер направити у виробничу сферу. Лозунг дня Росії: використати добре технологічно оснащену військову промисловість для виробництва товарів народного споживання. Багато які сподівалися на повторення китайського способу освоєння західного досвіду: відкриті торгові зони, допуск благотворних західних інвестицій, залученню Росії до міжнародного розподілу праці. 7 Справа була за конструктивною програмою, за талановитим виконанням, потрібно було уникати тільки дилетантизму і некомпетентності.

Однак виявилося, що нова Росія, це лише половина колишнього Радянського Союзу, що Росія вступила в смугу суспільної, економічної, моральної кризи. СНД - не створило надійної взаємодії механізмів своїх частин. Йому не вдалося зберегти хоч би самі необхідні економічні і етнічні зв'язки. Окремі частини раніше єдиної країни знаходилися в стані війни: Закавказье, Таджикистан. Нестійкими виявилися відносини країн засновників СНД - Білорусії і України. Росія виявилася, по суті, єдиною державою, здатною забезпечити хоч би деякий прогрес. Але вона могла це зробити лише в дружньому оточенні, не втрачаючи зв'язків з частинами колишнього СРСР. Показалися перспективи створення союзів вдовж меж Росії, але без її участі. Вчорашні республіки явно бажали особливих відносин з центрами з дальнього зарубіжжя.

Захід не поспішав з економічною допомогою. І принаймні, він не мав намір з власної ініціативи захищати її геополітичні інтереси. Насамперед про них була повинна потурбується Росія. Це російському керівництву слідувало їх ясно сформулювати, щоб надалі вести переговори з Заходом на цій основі. Однак ні російський МЗС, ні вищі посадові особи держави не справилися з цією задачею. Зовнішня політика Росії була повністю пасивною, в її основі була логіка безвільного «проходження за Заходом». У політичній же і інтелектуальній еліті проте продовжували панувати завищені очікування від Заходу, які в значній мірі ним заохочувалися.

Звісно, західні країни визначали зовнішньополітичні цілі, які вони вважали для себе і Росії загальними. Але вони не могли і не прагнули формулювати за Москву її специфічні задачі. Тим часом російська сторона неначе намагалася по початку перекласти на Захід розробку своєї зовнішньополітичної лінії. Захід до цього готовий не був. Західні політики спочатку із здивуванням дивилися на надмірну поступливість дипломатії А. Козирева. Але невдовзі стали її розцінювати, як показник крайньої слабості російського керівництва, що привело до спроб все більш жорстко впливати на поведінку Росії в питаннях відносин Москви з новими пост радянськими державами. Накладаючись на загальне розчарування результатами реформ, що здавалися нав'язаними Заходом, стало виявлятися недовір'я до партнерства. Складається враження, що на Заході немає ясного розуміння складності протікаючого в Росії процесу. Відсутній і свідомість реальної частки відповідальності, яку несуть західні політики і громадські організації всіма способами що стримували в 1991 - 1993 р. м. розвитку національних ідей, в той час як навколо В. Жіріновського повним ходом йшла розробка екстремістського варіанту російського буття, варіанту реально представленого виборцям в 1993 році.

Хоч сумніви в намірах Заходу у відношенні Росії в масовій свідомості ні коли не зникали, в 1991 - 1993 р. м. імідж Заходу продовжував залишатися позитивним і включав в себе: уявлення про нього як про зразок якого потрібно було досягнути, єдиній силі, здатній подолати агресивність аппозиції, політично підтримати реформи, реальному джерелі економічної підтримки. Реально здійснювалися позики - найменше продуктивний вигляд допомоги не даючий стимул виробництву. Гроші були витрачені бездумно. У результаті сто тридцять мільярдів доларів російського боргу стали не зв'язуючою ланкою, а постійним подразником. Позначилася різниця в сприйнятті, в світогляді, психології. Російське керівництво чекало «премій» за крах комунізму, «золотий дощ» за добровільні геостратегические поступки і ліквідацію військової загрози. З початком запропонованого урядом Е. Гайдара варіанту реформ почалося і протверезіння від « прозападной ейфории».

Російське керівництво не змогло вжити належних законодавчих заходів для створення сприятливого інвестиційного клімату в країні. Очікування потоку західних інвестицій в Росію не збулися. Більше за те країна виявилася нестійкою до негативних соціальних наслідків «шокової терапії», чим можна було передбачити - затяжна криза влади 1992 - 1993 р. м. і події жовтня 1993 року в Москві однозначно на це указали.

Колосальне зростання цін на фоні зниження вдвоє виробництва, викликаного жорсткої структурної ламкої старого господарства, підведення вітчизняної продукції до бар'єра конкуренції із західними товарами, який вона взяти явно не в змозі, недосконалість законів, відсутність довір'я нових і старих підприємців до уряду - все це створило ситуацію, коли стік фінансових коштів з Росії набагато перевищує об'єм зовнішніх надходжень. 8 У російському суспільстві стало розповсюджуватися думка про те, що реформи взагалі небувальщина потрібні, а проводилися під тиском Запада.Cледованіє за Заходом в справі впровадження ринкових відносин, стало асоціюватися з втратою основного соціалістичного завоювання в охороні здоров'я, освіті і т. п. Особливо несприятливо для Заходу з'явилася та обставина, що економічні тяготи ударили по традиційній опорі Заходу - інтелігенції, людям науки, викладачам, лікарям. Саме вони створили в Росії гуманистический образ Заходу, саме вони йшли на конфлікт з партійними структурами вірячи у відвертість Заходу. У одному тільки 1993 році сорок тисяч вчених виїхали з країни. Безліч людей інтелектуального труда в самій Росії деградувало, опустилося до рівня вуличної торгівлі. Для відновлення втраченого інтелектуального потенціалу знадобляться покоління. І чи будуть вони такими ж прихильниками гуманистических Західних цінностей.

Параграф 2. Геополітика, безпека, національно-державні інтереси.

Росія, якщо вона усвідомлює себе силою, то вона не може не думати про безпеку і тим самим не виражати спільний інтерес народу. Безпека ж прямо пов'язана з геополітичним положенням країни. Вже самий збіглий погляд на карту Росії говорить про унікальність її геополітичного положення. Саме воно багато в чому визначає характер її соціально-політичного і економічного розвитку, визначає характер її взаємовідносин із зовнішнім світом, а тим самим проблему її безпеки. На карті світу Росія займає центральну позицію або, в термінології геополітики, - хартленд (Сердцевинную землю). Придивимося до займаного нею положення: воно дуже про багато що говорить і багато що пояснює не тільки з її минулого, він і можливо її майбутнього. З півночі вона затиснута Північним ледовитим океаном, з півдня - важкопрохідний і малодоступними гірськими ланцюгами, виходи до відкритих морів досить обмежені; основні ріки течуть або в Ледовітий океан або в каспійський «тупик»; основні мінеральні багатства знаходяться в суворих і малообжитих місцях, у віддаленні від центральних районів і один від одного; землі в основі малородючі, клімат суворий, зама довга, літо коротке і як правило погане. Як говорили євразійці, «географічна обездоленность» Росії детерминировала екстенсивний характер її територіального і соціально-економічного розвитку і необхідність збирання навколо себе земель так, щоб одні її частини могли компенсувати свою обмеженість в ресурсах іншими частинами. Жодна з цих частин не була самодостаточна ні в економічному, ні у військово-політичному відношенні. Геополітично кожна частина доповнювала інші і всіх разом вони складали зумовлене природою і простором єдине тіло. Головною його особливістю була специализированность; воно представляло господарство, в якому всі території і землі були пов'язані взаємним господарським обміном, заснованому на природному розподілі праці. Просто говорячи, південь забезпечував всю країну хлібом, Середня Азія бавовною і фруктами, Урал і Казахстан - вугіллям і металом, Азербайджан і Татарстан - нафтою, Москва і Ленінград сучасними машинами і приладами, Іваново, Вологда - тканинами, Сибір- лісом, золотом і т. д. Сьогодні ця система господарських зв'язків зруйнована і з цим руйнуванням відразу ж виникло небувале раніше в Росії і в інших колишніх її частинах проблема економічної і іншої безпеки. Не дивлячись на помпезні оголошення суверенітетів колишніми радянськими республіками вони як і раніше залишаються не самодостаточними і саме це багато в чому буде визначати характер відносин між ними і шляхи загального розвитку. Ознаки протверезіння вже на обличчя.

Геополітика для нас багато в чому - сфера ще незвідана. Не вдаючись в її глибини, 9 відмітимо лише, що вона охоплює потреби і потреби держави (або нації), пов'язані із займаним ним простором і з його змінами. Якщо йде мова про забезпечення суверенітету держави, про збереження його незалежності і територіальної цілісності, про забезпечення його внутрішньої і зовнішньої безпеки, тобто про все те, що підходить під категорію національно-державного інтересу, то ми тим самим вже вступаємо в область геополітики. Так що національно-державний інтерес, безпека, геополітика - це нерозривні ланки одного ланцюга, що стосуються суверенітету держави.

У свою чергу, суверенітет - це безумовний пріоритет цілого і загального над приватним і особливим. Більш дробово це виглядає приблизно так: суверенітет держави виражається передусім в єдиній центральній владі, в єдиних збройних силах, в єдиної фінансової системи, в єдиній зовнішній політиці, в єдиній зовнішній межі держави, Суверенітет держави не допускає існування в його межах яких-небудь інакших озброєних формувань, крім передбачених загальними його законами. У цьому значенні держава має безумовну монополію на легітимне застосування насилля. Така монополія надана йому суспільством для захисту своїх інтересів.

З точки зору суверенітету, геополітики і забезпечення безпеки ключову роль грає збереження територіальної цілісності держави. Рішення цієї задачі неможливе без чіткої єдиної для держави концепції зовнішніх меж і системи забезпечення їх недоторканості. Треба помітити, що проблема меж взагалі є центральною в геополітиці. Вище говорилося, що територія і населення ще не характеризують державу. З державою пов'язано не просто територія, а політичний простір. Простір же стає політичним тоді, коли воно має фіксовані межі і коли охороняється їх непорушність. У свою чергу, населення стає як мінімум народом тільки в межах політичного простору.

Суверенітет держави перетворюється в пустий звук, якщо воно не має меж, якщо ці межі розмиті і неопределенни, якщо вони не охороняються. Межі необхідні тільки для того, щоб поставити заслін ворожому проникненню, але і для встановлення нормальних, цивілізованих відносин з сусідніми державами, заснованих на взаємному інтересі. Там, де таких меж немає, відносини між державами звичайно приймають перманентно конфліктний характер.

Сьогодні багато говориться і пишеться про різні види безпеки: безпеки внутрішньої і зовнішньої, військово-політичної, економічної, соціальної, екологічної, інтелектуальної, інформаційної і т. д. Однак всі вони при зовнішній своїй відмінності мають загальний знаменник - межа. Коли її немає або коли вона розкрита навстіж, то не інакше як дивним інтелектуальним перекрученням виглядають всі міркування про безпеку. Це рівносильно тому, як якби будинок не мав ні вікон. Ні дверей, ні замків, ні огорожі, а його господарі скаржилися б на крадіжки, ні замах на їх життя, на присутність в будинку небажаних сторонніх і т. д. Всякий в кому є хоч краплина здорового глузду, порадив би їм замість жалоб поставити огорожу і двері і був би правий.

Дійсно, яке значення займатися боротьбою із злочинністю, якщо двері і вікна державного будинку розкриті і на місце виловлених злочинців тут же стають нові. У перші роки перебудови з'явилася стаття А. Гурова « Лев готується до стрибка». Автор попередив суспільство про мафиозной загрозу, але його поспішили спростувати, мов, ніякої справжньої мафії в країні немає. А тепер, після усього декількох років, ми чуємо лише безпорадне бекання про тотальної мафиизації країни. Хто відповість зараз за те, що блокував сигнал про небезпеку? Хто відповість за численні жертви не зупиненої вчасно організованої злочинності? Ніхто. Як можна всерйоз говорити про економічну безпеку, якщо є можливість спокійно, не боячись санкцій душити вітчизняне підприємництво дешевим, неякісним, але рясним товаром, поточним широкою рікою через рубіж. Про екологічну безпеку в умови відвертості меж говорити смішно західні і східні сусіди тільки і норовлять як би в неосяжні російські простори скинути відходи своїх шкідливих виробництв.

Не можна обійти і той загрозливий факт, що загроза територіальної цілісності Росії очевидно. Якщо цьому не поставити заслін він зможе швидко знайти необхідну силу, коли одна поступка неминуче буде вести за собою відступ і здачу позицій по інших пунктах, Будь-яка територія держави, як би мала вона не була, якої б малозначимий не здавалася, є і в будь-яких умовах залишається символом суверенітету держави, невід'ємною частиною усього живого державного організму, його історії, його честі і достоїнства. Поступка тієї або інакшої території здатна створити для держави небезпечний прецедент при розв'язанні спірних територіальних питань в інших місцях. Держава має те, що має; і те, що має воно зобов'язано зберігати і захищати - це його священний обов'язок і головне національне питання.

Все це відноситься до держави. Там де його немає, чекати виконання вимог, пов'язаних із захистом національно - державного інтересу - безглуздо. Кожна держава унікальна, воно являє собою історичну індивідуальність, наділену тільки їй властивими рисами, що відображають самобутню історію, культуру і весь духовний склад народу. Унікальний тому і національно-державний інтерес кожної нації.

Ми пішли з одного цивільно-державного стану і не прийшли ні до якого іншому. Поки держава і цивільне суспільство не стануть досить сильними, щоб подолати стоячі перед ними труднощі розвитку і встановити своє незаперечне право на існування перед обличчям внутрішніх і зовнішніх сил, до тієї пори проблема національно-державного інтересу вирішена не буде.

РОЗДІЛ 2

ВІЙСЬКОВО - ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ РОСІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ.

Параграф 1. Відношення Росії до проблем розширення НАТО на Схід.

З радіо звертання Бориса Єльцина 26. 03. 1997 м. « Про результати переговорів в Хельсінкі». «Ми детально обговорили широкий комплекс міжнародних проблем і підписали п'ять спільних заяв:

- Про взаємодію в зміцненні європейської безпеки.

- Про скорочення ядерних озброєнь.

- Про договір по протиракетній обороні.

- Заява по хімічній зброї.

- Спільна заява про розвиток економічного співробітництва Росії і США.

Але все-таки головною темою було питання про розширення НАТО на схід, внаслідок чого цей альянс виходить на межі колишнього Союзу. Мені треба було пояснити президенту США, що ми принципово не згодні з планами розширення НАТО.10Что близьке сусідство такої могутньої військової організації загрожує безпеці нашої країни. Що подібні плани - велика помилка. Переговори були самими важкими на моїй пам'яті. Іноді навіть здавалося, що ми разойдемся ні з чим. Між нашими «немає» розширенню НАТО і їх «так» пролягало дуже велика відстань. Остаточно подолати його не вдалося, однак вдалося добитися відчутних результатів і звести до мінімуму наслідку цього розширення.» 11

Які ж реальні підсумки Хельсінкі?

Перше. Домовленість про не просування на Схід ядерної зброї НАТО.

Друге. Не буде загрозливого нашій безпеці просування на Схід бойових сил НАТО.

Третє. Буде підписаний повноцінний документ, який визначить відносини між Росією і Североатлантічеським Союзом.

Четверте. Досягнута домовленість з проблем протиракетної оборони і скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

«Незважаючи на важливість проблеми реагування на розширення НАТО, цей єдиний напрям нашої зовнішньої політики. Ми будемо як і раніше, розвивати і заглиблювати дружні відносини з нашими традиційними партнерами». 12

І все ж що може протипоставити Росія Североатлантічеському альянсу? Поглянемо на військові потенціали звичайних збройних сил в Європі (ВІВСІ):

Види вооруж.

Німеччина

Франція

Росія

Польща

Білорусь

Танки

3486

1158

5490

1730

1800

Бронемашини

3537

3574

9867

2150

2600

Артилерійські установки

2058

1192

6089

1581

1615

Бойові літаки

560

650

2989

460

294

Бойові вертольоти

205

326

826

130

80

Хоч очевидно, що потенціал НАТО з надійним запасом перекриває можливості Росії вона цілком може розраховувати на вагомий ранг, тим більше в союзі з Білорусією, хоч, природно, військова потужність в 1997 році не визначає міжнародний рейтинг тієї або інакшої країни, але яке-небудь значення силовий компонент має. Принаймні так думають в Москві. 13

На думку одного з відомих експертів в області європейської безпеки Ірини Кобрінської військова інтеграція Росії з Білоруссю дає придбання території, додатковий простір для потенційного розгортання військового угруповання.

Однак вводити в Білорусь війська, або, що ще гірше тактична ядерна зброя, так ще як превентивна міра, до неймовірного сьогодні і найближчим часом поява в Центральній і Східній Європі ядерної зброї НАТО - не треба, бо тоді у Североатлантічеського блоку дійсно будуть розв'язані руки. При цьому спроби залучити Мінськ до протидії Североатлантічеському блоку є як мінімум антиконституційними. Білорусією записані позаблоковий і без'ядерний статуси. Білоруська карта, будь вона розіграна, привела б до неприємного для Росії зближення України і Польщі, хоч до честі останньої вона поки ігнорує запрошення. 14

Перший заст. начальники Генерального штабу Н. Піщев на сторінках «Червоної зірки» вельми дохідливо малює наслідки втечі Польщі, Чехії і Угорщини на Захід. НАТО в результаті відразу придбаває 3400 танків, 731 винищувач- бомбардувальник, інфраструктура альянсу відразу поповнюється 280 тис. км. залізниць, 550 складами боєприпасів і 33 військовими полігонами. 15

Спеціальний радник НАТО з питань Центральної і Східної Європи Крісс Донеллі, наприклад, виступає за створення невеликих, посильних для місцевих економік, але при цьому ефективних армій. 16

Все виглядає так, що всі європейці об'єднуються проти нас. Але навряд чи варто драматизувати ситуацію якої б неприємної вона не здавалася.

Задумаємося, чим викликана така поведінка європейських сусідів?

По-перше, пережитками «холодної війни», страхами минулого.

По-друге, страхи подпитиваются сьогоднішньою реальністю російського життя: бомбардуванням власних міст в Чечні, голосуванням за Жіріновського, який безкарно марнує загрози, територіальними претензіями до України, розгулом злочинності продажністю і некомпетентністю держапарату.

У - третіх, наша економічна коньюктура (включаючи законодавчу базу) настільки не приваблива, що іноземний капітал не тільки не рветься в партнери, а швидше відвертається від неї.

Готуючись розширятися, НАТО, однак не має намір нападати на Росію, більше за те Європа не бажає зубожіння і розвалу Російської держави. Вони якраз бояться, що це трапиться не залежно від їх волі. Для заходу ж кращий варіант розвитку подій в Росії - збереження нашої країни на шляху ринкових реформ і демократизації, повнокровне включення Росії з її найбагатшими ресурсами в мирохозяйственние зв'язку. Інакша політика, направлена на ізоляцію і всіляке ослаблення Москви, здатний викликати новою конфронтацією, на яку не залишилося ні моральних, ні фізичних сил, так і колишній резон пропав: ідеологія нині не розділяє колишніх антагоністів.

Звісно розширення НАТО нам не вигідне, але це ще не катастрофа, через яку потрібно кидатися у вир «холодної війни». Трапся таке, значить закінчаться і реформи направлені на створення нормальної економіки, демократії. 17

Відбір стратегії НАТО держав « Вишеградської групи» як «перші кандидати» при розширенні альянсу має безліч причин. Зрозуміло Польща, Угорщина, Чехія, і Словаччина посилаються на загрозу своєї безпеки, вмотивовуючи її «внутрішньою нестабільністю» або «імперськими спрямуваннями» Росії. Однак безсумнівно, що рішення Комітету військового планування НАТО виходить з військово-стратегічного аналізу стану збройних сил, географічного і економічного становища названих країн.

Країни «Вишеградської групи» розташовані у вигляді «стратегічного пояса», з одного боку, навколишнього західні межі РФ і Білорусії, а з іншою, - що відрізають Югославію від можливої сфери впливу Росії. Одночасно вони є стратегічним «ключем» для прив'язання НАТО можливого «другого ряду» європейських держав - Румунії, Болгарії, розділеної Югославії, України, Балтії. Ця група держав має порівняно могутню промисловість (результат СЕВовської системи) і найбільш розвинений оборонний комплекс в Центральній і Східній Європі. Крім того, геополітично кожне з цих держав є історичною сферою впливу Росії. Більшість урядів західноєвропейських країн у відношенні Росії завжди була настроєна однозначно і прямолінійно; Росія завжди непередбачувана, завжди загроза і як і раніше «дуже велика». Вони давно і послідовно виступали за розширення НАТО з виразною метою передислокувати НАТОвськиє сили передового базування і озброєння до меж Росії.

Поглянемо на ситуацію з боку опонента - не виправдання його здатною викликати світову катастрофу ВЕЛИКОЇ ПОМИЛКИ кінця ХХ віку, а щоб спокійно, без істерик і поз ображеної невинності, дивитися в очі один одному. Захід докоряє: у сьогоднішньої Росії відсутні які б не було ознаки самовизначення. Він говорить: Росія з початку «демократичної революції» ось вже 10 років є для Європи (і не тільки для Європи) простором геостратегической невизначеності. Доктрини зовнішньої політики, виразної вухам Європи, - немає, концепції національної безпеки - немає, сколь-нибудь подаючої надію в значенні стійкості і довготривалої перспективи стратегічної идеолого-політичної орієнтації - немає, і навіть передбачуваної конфігурації, т. е. обмеженого набору осіб і політичних сил, яких можна оцінити як надійних партнерів в тривалому політичному діалозі, торзі і т. п., - також немає. 17

І якщо Європа всі ці роки відносилася до процесів в Росії з настороженою готовністю прийняти ті або інакші результати її самовизначення, то тепер вона заявляє, що не може чекати такого самовизначення вічно. Раз ви не самоопределяетесь, ми вимушені вас «визначати» 18.

Дійсно, що означало майже абсолютну байдужість вищого керівництва і зовнішньополітичного відомства Росії до проблеми НАТО в течії декількох років (до Прімакова), коли ця проблема самим серйозним і активним образом обговорювалася у всьому світі? Означало, що цю проблему Росія вважає чужою турботою, її що самої не стосується, і тим самим віддає рішення повністю на відкуп інших зацікавлених світових сил. Що означало відсутність активних консультацій, попереджень, торгівлі за умови з передбачуваними новими учасниками НАТО, коли вже було оголошено, що програма «Партнерство ради миру» - приймальний «відстійник» для нових членів вже недвозначно штовхалися в чергу в альянс? Що Росія не має ніяких заперечень ні проти розширення НАТО, ні проти можливого списку членів і географічної конфігурації розширення блоку.

Що означає включення міністром оборони в перелік зовнішніх загроз для Росії ряду європейських країн і США в ситуації, коли немає чітких доктрин зовнішньої політики і національної безпеки? Означає, що раз для Росії «все загроза», то і вона - загроза для всіх. Що означає давню заяву Росії, що ракети ні на кого не націлені, в поєднанні з фразою того ж міністра оборони, що управління стратегічними силами на грані втрати (тобто що ракети можуть і полетіти)? Це означає, що кожний має право вважати себе метою! 19

І ось Захід заявляє: досить! Не бажаючи більше терпіти поруч з собою цю оснащену некерованими ракетами невизначеність, ми починаємо «визначати» Росію через розширення НАТО.

Що на це відповісти? Що мислячи за логікою « несхоже є вороже», Захід сам завжди створював з Росії ту «тінь» самого себе, яку сьогодні намагається захистити «колючим дротом» НАТО. Що цей Захід як і раніше не може зрозуміти і прийняти своє ІНАКШЕ як своє ІНАКШЕ і, дивлячись в дзеркало Росії, істерично твердить «небезпека, ентропія». Що тупе це не пізнавання і страх, множені на примерещившиеся загрози, дозвільні вигадки і дур, штовхають Захід на бій з власною тінню за допомогою дивного і страшного для миру розширення НАТО. 20

Росія залучається до цього бою з наростаючим озлобленням, розуміючи: її ще раз - третій раз за один тільки ХХ вік - хочуть увергнути в те ж саме коло конфронтації і біди. Вона усвідомлює, що, якщо це «визначення ззовні» починається, далі його спробують вести по повній програмі підкорення і розчленування, оскільки сукупна Європа буде чудово розуміти небезпеку відновлення Росії і у вигляді нової, так же масштабної і хиткої невизначеності, і тим більше у вигляді ображеної і прагнучої реваншу визначеності.

Але і Росія не може повністю відвести від себе докір. Час самовизначення нею бездарно витрачений і сьогодні на виході..

Російське керівництво, недопустимо затягши з цим самовизначенням і з продуманим включенням в жорсткий практичний діалог з проблеми НАТО, поставило нашу країну в ситуацію складного цейтнотного торгу з вимушеними форс-мажорним реагуванням на чужі ініціативи.

До теперішнього часу проблема розширення НАТО на схід престает бути головним болем політичної еліти і засобів масової інформації Росії. У значній мірі це зумовлене тим, що зустрічі у верхах в Парижі, Мадриді і Денвере «дві з них з участю президента Б. Н. Ельцина», якщо не поставили точку в протистоянні Росії з Заходом, з країнами Центральної і Східної Європи з цього питання, то визначено перевели його на рівень більш низької інтенсивності, де безальтернативне противоборство поступається місцем пошукам взаємоприйнятних рішень. Виникла пауза дозволяє більш глибоко осмислити ті зміни які виникли у відносинах Росії і НАТО в средине 1997 року.

9 липня в Мадриді сесія поради НАТО на вищому рівні, не дивлячись на рішуче заперечення Москви, задовольнило заявку перших трьох країн Центральної і Східної Європи на вступ в альянс. У грудні 1997 року три країни - Угорщина, Польща, Чехія - по завершенні переговорів підписали протоколи про вступ, після чого піде тривала процедура їх ратифікації всіма 16 нинішніми членами блоку. По наполяганню Франції було вирішено, що в 1999 році до цих трьох держав приєднуватися Румунія і Словенія, а можливо і ще хтось. Що стосується країн Прибалтики, то, хоч в документах сесії час їх прийому в альянс конкретно не визначений, члени його полічили потрібним ще раз підкреслити, що він залишається відкритим для приєднання і інших держав, що відповідає загальним для всіх критеріям.

Всі ці рішення і позначені плани на майбутнє не дуже приємні російським політичним колам, що зробив все мислиме і немислиме для запобігання просуванню НАТО на схід. Проте Москва, видимо, мудро зрозуміла, що махати кулаками після бійки - справа безнадійна. До того ж напередодні цього вона отримала два втішливих призи, які, на думку Заходу, повинні були пом'якшити майбутній удар: на зустрічі у верхах в Парижі 27 травня 1997 р. главами держави і урядів країн НАТО і Росії був підписаний Основоположний акт, що визначив на перспективу сфери, норми і механізми їх взаємовідносин. Тим самим було позначене обширне поле для стратегічного партнерства Росії і НАТО. У Денвере (20-22 червня 1997 р.) на зустрічі у верхах сім найбільш розвинених країн Заходу зробили спробу підняти міжнародний статус що зажурилася було Росії: вона стала членом (хоч і усіченим) тепер вже «вісімки», пізніше за її прийняли в Паризький клуб кредиторів і обіцяли прийняти (правда, який раз) у Всесвітню торгову організацію. У принципі вона знайшла все те, що можна було отримати і без мобілізації суспільства на всіляку боротьбу з розширенням НАТО.

Російське офіційне політичне керівництво затверджує: в питанні розширення НАТО на схід воно досягло всього, чого можна було досягнути в чому склався ситуації. Напевно, це справедливе, якщо скинути з четов той факт, що сама ця ситуація, для Росії надто невигідна, багато в чому з'явилася результатом недалекоглядності її власних політиків і експертів. І не стільки Париж або Денвер примусили Москву зрештою розрядити ситуацію, скільки розуміння, що вона нездібна запобігти розширенню НАТО без значного збитку для неї самої, а її спроби представити свої національні інтереси як орієнтири в зовнішньополітичній діяльності інших суверенних держав навряд чи будуть прийняті. Принаймні можна, як здається, сподіватися, що найбільш безславна сторіночка в новітній історії російської дипломатії обернена.

Найбільш же знаменним і позитивним досягненням в нинішній ситуації безсумнівно є ОСНОВОПОЛОЖНИЙ АКТ « Росія - НАТО», що відкриває перед його учасниками нові можливості і далеко ідучі перспективи співпраці на ниві евроатлантической безпеки в інтересах обох країн. 21

Передусім необхідно усвідомити, що Основоположний акт не юридичний, а політичний документ. Це не договір, чого так хотіла Росія, а політичне зобов'язання країн, не більше; російський президент абсолютно обгрунтовано порівняв його з Хельсинським (Заключним) актом, який також є не юридичним, а політичним зобов'язанням.

Основоположний акт може працювати на основі консенсусу: фактично він дає право вето і тій і іншій стороні при розгляді питань, віднесених до його компетенції.

Нарешті, акт об'єктивно відображає зацікавленість як Росії, так і Заходу в його функціонуванні. Росія в даний момент не може (і не хоче бути) в НАТО, по цьому не є повним членом альянсу і в той же час бути присутній в ньому, мабуть найбільш влаштовує її; це влаштовує і Захід, оскільки він ще не готів прийняти Росію в свої структури, але в також час не хотів би втрачати взаємодію з нею. По цьому лише надзвичайні обставини можуть змінити цю обопільну зацікавленість.

Оскільки Основоположний акт відображає дійсні інтереси двох сторін, не завжди і не у всьому співпадаючі, оскільки він фактично заснований на їх компромісі. Дійсно, в першій мова йде про взаємну безпеку, але головним чином про гарантії безпеки Росії; в цьому випадку Москва об'єктивно, незалежно від цілей, що декларуються нею, продовжує бачити в НАТО передусім потенційного противника.

У другій частині Основоположного акту «Росії-НАТО» мова йде про напрями і механізми їх співпраці по широкому колу проблем, і, отже, Росія об'єктивно, незалежно від існуючих або побоювань, що декларуються бачить в НАТО надійного партнера по досягненню загальної мети забезпечення європейської безпеки. З одного боку, весь документ побудований таким чином, що виходить з визнання Росією розширення НАТО. Саме в зв'язку з цим альянс дає їй певні гарантії (хоч і в туманній формі): підтверджує готовність не розміщувати ядерну зброю, а також іноземні війська на територіях нових членів союзу, не просувати інфраструктуру блоку до російських меж. У документі зафіксовано. Що обидві сторони погодилися з тим, що будь-яка держава сама має право визначати, з ким йому вступати або не вступати в союзи. Москва продовжує затверджувати, що підписання нею документа не означає визнання законності розширення або згоди з ним; більш того Росія офіційно заявила, що у разі подальшого розширення НАТО на пострадянський простір (країни Прибалтики, Україна) вона неминуче припинить дію підписаного в Парижі документа.

Враховуючи окреслені раніше рамки, вже на цій стадії можна зробити прогноз найбільш загального характеру. Він зводиться до того, що Основоположний акт буде працювати, стане підмурівком взаємодії Росії і НАТО лише остільки, оскільки він політичний (в стратегічному плані) вигідний обом сторонам і оскільки між ними будуть зберігатися дружні відносини. Він стане нічого декларацією, що не означає, якщо відносини будуть недружні або політично невигідні тому або іншому партнеру. Політичний характер документа, підписаного між Росією і НАТО, фактично робить реальним лише одне зобов'язання: НАТО (Росія) зобов'язується поводитися добре по відношенню до Росії (НАТО), якщо Росія (НАТО) будуть добре себе вести по відношенню до НАТО (Росії). 22

Параграф 2. Гідний вихід з не гідної ситуації.

Тим часом поліпшення відносин між Росією і НАТО, кодифікація їх принципів і спільному політичному документі, створення механізмів взаємодії і розширення його сфери, спільна миротворча діяльність створюють для Росії нові можливості вирішити ті проблеми, які нині стримують реалізацію її національних інтересів і розширення її впливу в Європі і мирі загалом. І таких проблем немало. Ось тільки основні серед них:

- запобігти розколу в Європі, який у разі продовження противоборства був би, по-перше, неминучий, а по-друге, невигідний передусім Росії, бо він спричинив би поступове сповзання не тільки до «холодного миру» на континенті, але і до ізоляції її самої. 250 років татарського ярма і 70 років комуністичного з всією очевидністю виявили історичні наслідки роз'єднання Росії з європейською цивілізацією;

- припинити погіршення відносин Росії з Заходом, звідки вона продовжує черпати не тільки досвід, ідеї, цінності, технологію, інвестиції, але і фінансові ресурси, необхідні для виплати зарплати мільйонам людей, яким власна держава не в змозі компенсувати їх труд. Знайти нові форми інтеграції з європейськими структурами, в яких вона ще не представлена;

- нормалізувати, нарешті, відносини з країнами Центральної і Східної Європи, які з часів їх «оксамитових революцій» залишають бажати кращого. Наше і їх минуле відмічене не тільки історичними упередженнями, роз'єднуючими нас досі, але і загальними долями народів, що попали під комуністичний каток. Можна чекати, що після формального вступу в НАТО ці країни відчують себе більш упевненими в собі і в своїй безпеці. У цьому випадку вони можуть піти назустріч Росії набагато далі, чим вони це можуть собі дозволити сьогодні. Нам не треба забувати, що наш шлях в Європу лежить через ці країни, через декілька років вони будуть вирішувати, чи пустити нас в ЄС і НАТО. Зрештою, їх позиція багато в чому може посилити або ослабити антиросійський потенціал цих організацій;

- зняти з порядку денного нашої внутрішньої і зовнішньої політики проблему розширення НАТО, розмивання образу «ворога» позбавить можливості списувати на нього причини всього нашого неладу і труднощів, і суспільство швидко прийде до розуміння, що джерела всіх наших невдач- ми самі. МВФ дає Росії мільярдні кредити не тому, що сподівається позбавити її незалежність, а по тому, що ці кредити просять у нього її політичні керівники, що перекладають тягар оплати цих боргів на наступні покоління;

- отримати на багато більші можливості, ніж ми володіємо нині, впливати на формування і реалізацію натівської політики, передусім в будівництві нової системи безпеки в Європі. Це важливе. Росія, звісно, не буде володіти правом вето, оскільки вона - не член союзу. Але, не будучи членом союзу, вона, проте, вже присутня в ньому. Сама ця присутність (так само як і натівська присутність в Москві), не говорячи вже про діяльність її постійних представників, утруднить для НАТО прийняття рішень, що йдуть в розріз з інтересами Росії. Однак багато що буде залежати від професійного рівня російських представників в альянсі, від їх гнучкості, твердості і, головне, від їх уміння порозумітися з натівською бюрократією, передусім з її верхівкою.

- зняти з порядку денного питання про «заходи»у відповідь, які, якби їх довелося приймати, зрештою могли б виявитися контрпродуктивними і що більш дорого коштують для самої Росії, чим для західно - і восточноевропейских її опонентів. До того ж вона знову виявилася б в компанії міжнародних ізгоїв, з якої вона насилу таким вийшла внаслідок політики демократизації і реформ.

Всі перераховані можливості можуть бути реалізовані при нормальному функціонуванні Основоположного акту, при позитивному розвитку российско - натівських відносин.

РОЗДІЛ 3.

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ РОСІЇ І КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ДЕВ'ЯНОСТІ РОКИ ДВАДЦЯТОГО ВІКУ.

Параграф 1. Національно-державні інтереси Росії у відносинах з Західною Європою.

При безперечно антиросійському характері політики сукупної Європи відносно нашої країни потрібно знову визнати, що Росія давала і дає підстави для певних обвинувачень. Дійсно, ключовою проблемою перестроечной і пост перестроечной Росії є її державне самовизначення.

Початковий геополітичний постулат владних груп, що затівали перебудову, полягав в необхідності відмови від сверхдержавности як принципу, що реалізовується лише в мобілізаційно-проривному режимі, що вимагає зверх експлуатації основної маси населення, при якому майже весь прибуток цієї сверхексплуатації йде на користь керуючої мобілізаційним режимом централізованої бюрократичної держави, Лозунгом такої відмови, спочатку стало «позбавлення від нахлібників», в числі яких виявилися спочатку «дружні» країни Африки, Латинської Америки і Азії, а потім - «союзні» держави Центральної Європи (Варшавский договір і СЕВ). Однак процес «позбавлення від нахлібників», будучи одного разу початий, самої своєю логікою запитав послідовного продовження і на просторі СРСР: «нахлібниками» виявилися майже всі союзні республіки. Це і стало однією з причин розвалу СРСР. 23

Поруч з геополітичною ідеєю створення неоколониальной імперії народилася і інша, з нею зв'язана: створення з Росії національної держави як окремої політичної освіти, яка повинне в близькому майбутньому стати центром нової імперії.

Процес самовизначення Росії невіддільний від виявлення і формулювання національно-державних інтересів. Не ясність в питанні національно-державних інтересів Росії, безтурботне відношення до його рішення - одна з причин соціального катаклізму і зигзагів політичного курсу, так характерних для сьогоднішнього «смутного часу». 24

Національно-державні інтереси одне з ключових понять сучасної політології. На Заході на відміну від вітчизняної науки існують цілі наукові школи що базуються на аналізі величезного історичного матеріалу і що виявляють серйозну увагу як на масову суспільну увагу, так і на прийняття стратегічних рішень.

Більшість сучасних західних дослідників концентрують своя увага на зовнішньополітичній стороні національно-державних інтересів. Видно це є відмітною особливістю стабільних, урівноважених соціально-економічних систем. Тут позначаються так само глибокі традиції цивільного суспільства і політична культура, що вимагає від будь-якої політичної сили безумовного проходження чому склався уявленням про інтереси країни.

Ситуація що спостерігається в сучасній Росії принципово відрізняється від західної. Наша країна переживає процес перетворень. Стан суспільних розумів надто хаотичний. Ні про цивільне суспільство, ні про політичну культуру говорити взагалі не доводиться. 25

Що стосується усвідомлення і вираження національно-державних інтересів, то треба підкреслити, що цей процес виключно складений. Тут ми стикаємося з невизначеністю размитостью даного поняття, на що вказують багато які дослідники. 26

Друкується можна зустріти заперечення з приводу заданности Росії її геополітичним положенням. Так Н. Косолапов вважає неконструктивною «думку про те, що Росія внаслідок свого геополітичного положення покликана служити мостом або посередником між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем. Не можна перетворювати об'єктивну функцію з досить розпливчатим змістом, яку Росія може на себе взяти або не взяти і із здійсненням якої інші можуть погодиться чи ні». 27

Економічна складова національно-державних інтересів завжди виступала в найбільш явній і очевидній формі. Підтримка і захист вітчизняного підприємництва, землеробства, промисловості і торгівлі, інакших інтересів була головною ланкою інтересів держави. Принцип захисту і підтримка вітчизняного підприємництва зовсім не означає курсу на ізоляцію від світового господарства або автократію. Він лише передбачає розумний, поетапний рух до відвертості економіки, не допускаюче нанесення збитку національно-державним інтересам країни. Через це пройшли всі країни, що є сьогодні високорозвинений. Тому урядом Росії були прийняті постанови «Про заходи по розвитку економічного і технічного співробітництва із зарубіжними країнами», «Про приєднання Росії до угоди Міжнародного валютного фонду», «Про міжвідомчу комісію з питань Всесвітньої торгової організації», «Про заходи по забезпеченню переходу до конвертованості

рубля», «Про приєднання до Поради Європи». 28

Залучення іноземного капіталу у вигляді прямих приватних інвестицій (на відміну від позик, за які доведеться розплачуватися якщо не нам, то дітям або внукам) відповідає державним інтересам Росії. Зрозуміло воно повинно відповідати і інтересам інвесторів. Це може бути підприємство, цілком належне іноземному капіталу, але діюче в Росії і діюче ефективне. Воно множить економічну потужність нашої країни і багатство, збільшує (у разі експорту продукції) валютні надходження, створює нові робочі місця, сприяє рішенню економічних, соціальних і екологічних задач.

Відносно просто йде справа з представництвом інтересів у зовнішніх зв'язках, в системі міжнародних відносин. У даній сфері саме держава виступає як єдиний і повноважний представник своїх інтересів їх виразник і оборонець.

У внутрішньо життя країни справа йде складніше. Держава також покликана бути виразником спільних інтересів і воно здійснює цю функцію, як правило тим краще і успішніше, ніж більш демократичним і правовим є його пристрій. Такий підхід до ролі держави передбачає відмову від його одностороннього розгляду. Теоретичною і методологічною основою подібного осмислення функцій держави служить та, що відноситься ще до 60 -70 - м рокам дискусія про дві сторони держави: як знаряддя класового панування і як виразника спільних інтересів всіх класів і соціальні групи, їх взаємодії і цілісність.

Якщо останні обставина дозволяє розглядати державу як невід'ємну ланку в механізмі представництва спільних інтересів, то його класова природа дозволяє зрозуміти, чому держава не здатна бути єдиним виразником національно-державних інтересів. Боротьба за владу завжди була і залишається ареною найгострішої політичної боротьби. І кожна партія і політичний рух, прагнучий до цієї влади, обгрунтовує свої домагання тим, що вони краще за інших здатні виразити спільні інтереси.

Як правило, це вдається партіям, що виражають інтереси тих класів і соціальних груп, які на даному етапі в найбільшій мірі співпадають з національно-державними інтересами країни. Тут можна зробити два висновки. По-перше ефективна реалізація національно-державних інтересів передбачає не монополію однієї партії, а систему стримуючих сил, гарантоване визнання прав меншини, голосний демократичний контроль за діяльністю всіх гілок влади, все те що утворить правову державу. По-друге, надійне представництво державних інтересів вимагає участі всіх інститутів цивільного суспільства.

Параграф 2. Росія і кредитна політика Міжнародного Валютного Фонду і Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку.

Існує думка, що ряд депутатів Державної думи, представники певних партій і рухів намагаються показати МВФ і МБРР в ролі провідників міжнародного диктату по відношенню до Росії, як джерело «шкідливих для країни перетворень». 29 Уряд, в свою чергу, нерідко зловживає посиланнями на авторитетних кредиторів (тим самим частково сприяючи їх перетворенню в політичні страховища) для обгрунтування свого розуміння реформ. Аналіз російської політики цих ведучих світових кредитних установ - що ведучих не по об'ємах знаходяться в їх розпорядженнями фінансових ресурсів, по місцю і ролі, яку вони грають в економическо-політичній структурі світових фінансових ринків показав: об'єм кредитних вкладень цих інститутів в російську економіку хоч і великий, але не може взяти її «на буксир»; для країни таких розмірів як наша ніякий зовнішній кредитор не вирішить ні проблему інвестиційних ресурсів, ні проблему державних фінансів. Основний довгостроковий внесок цих наших партнерів - в створення прецездатний економічного механізму. Не те скільки розподілено коштів, а те, куди і на яких принципах розподіляються ресурси; не те, в якій мірі покритий дефіцит бюджету за рахунок даних кредитів, то, наскільки уряд зацікавлено провести жорстку політику і наскільки ефективна фінансова система. 30

Переговори про співпрацю МВФ початків ще Радянський Союз, який в 40-х роках був одним з фундаторів цієї організації. У 1991 році, після розпаду СРСР, робилися зусилля по збереженню пострадянського економічного простору відносно зовнішніх боржників і кредиторів, передусім беттон-вудсских інститутів. Так, наприклад, проект договору про Економічний союз, підготовлений у вересні 1991 року Г. Явлінським, Е. Ясиним і інш. На замовлення Комітету по оперативному управлінню народним господарством СРСР, передбачав загальне членство держав- учасників в МВФ і МБРР, а також в ГАТТ. По відношенню МВФ і Всесвітньому банку Економічний союз повинен був виступити як правовий спадкоємець СРСР.

Насправді ряд обставин, серед яких не тільки проблема суверенітету або диференційований підхід світової фінансової спільноти до різних пострадянських країн, але навряд чи не насамперед відмінність в концепціях і практичному втіленні реформ в різних країнах колишнього СРСР, зумовили утопичность такого роду планів збереження формальної єдності. Пострадянським державам довелося поодинці вирішувати проблему членства в бреттон-вудсских інститутах і доступу до їх кредитних ресурсів.

Російська Федерація вступила в МВФ 1 червня 1992 року; наша квота в фонді становить приблизно 6,8 мільярдів доларів. Об'єм кредитів підтримки для країни з економікою перехідного типу може складати до 350% величини її квоти в МВФ. У лютому 1995 року було узгоджено надання Росії в течії року кредитів МВФ на суму, близьку до російської квоти. У березні між урядом і Центральним банком Росії і делегацією МВФ була підписана кредитна угода до якого додавалася спільна «Заява Уряд і Центрального банку Російської Федерації про економічну політику на 1995 рік». 31 Заява стала формальною основою для виділення кредитів підтримки і склала основу співпраці з МВФ на майбутнє.

Потрібно відмітити, що в кінці 1994 року реальне надання Росії кредитів підтримки виглядало вельми сумнівним: так в перших числах грудня представник МВФ Ст. Фишер не зміг погодити з керівництвом Уряду, Центробанку і Держдуми в остаточному варіанті заздалегідь намічені показники бюджету на 1995 рік, при тому що за рахунок кредитів МВФ передбачається профінансувати до 42% бюджетного дефіциту 1995 року. 32

На нинішньому етапі взаємодія Росії з Всесвітнім банком, те, що почалося одночасний з її вступом в МВФ, має трохи менше значення для нашої економіки. Поки ще кредити МБРР значно менше представленого МВФ і до того ж вони більш спеціалізовані (т. е. пов'язані з вельми конкретними і часто вузькими програмами).

Перша угода з МБРР про виділення Росії відбудовної позики була укладена в листопаді 1992 року. Укладенню цієї угоди передувало чотиримісячне вивчення Всесвітнім банком прохання Росії з обгрунтуванням необхідності позики для проведення програм системних перетворень в російській економіці на найближчу перспективу. Основною метою позики було забезпечення життєво важливого імпорту, а також оплата іноземної технічної допомоги і консультаційних послуг. Загальна сума позики досягла 600 мільйонів доларів.

Угода про другу відбудовну позику Російській Федерації у загальних рисах була розроблена вже в серпні 1993 р.; на початку 1995 р. пройшли остаточні переговори. Була прийнята урядова постанова, згідно з якою конкретні заходи використання цієї позики для «фінансування закупівель по імпорту з метою підтримки російської програми макроекономічної стабілізації і структурних перетворень» повинні бути зафіксовані в угоді між Міністерством фінансів і Центральним банком.

У Жовтні 1995 року в Вашингтоні на переговорах А. Чубайса з новим президентом МБРР Дж. Волфенсоном була загалом узгоджена програма співпраці вартістю 6,3 млрд. Доларів, розрахована на три роки і що передбачає участь Банка в фінансуванні 20 конкретних інвестиційних проектах в Росії. Ці плани в сукупності, особливо з урахуванням реабілітаційних позик зробили співпрацю з МБРР в перспективі практично так же значущими для Росії, як співпрацю з МВФ. Основними напрямами використання кредитних ресурсів цих інститутів в Росії стали: фінансування дефіциту федерального бюджету, підтримка офіційних валютних резервів; оплата закупівель по імпорту з метою забезпечення структурної адаптації російської економіки фінансування ряду спеціальних програм в сфері житлового будівництва, модернізації виробничих потужностей ряду підприємств і в інакших областях. Забезпечення бюджетно-фінансової і валютної політики - центральна ланка кредитної допомоги з боку міжнародних фінансових інститутів. Ці аспекти пов'язані з базовими пріоритетами фінансової стабілізації, придушення інфляції, рішення ряду інших найважливіших проблем перехідної економіки.

При аналізі валютно-фінансової політики Росії потрібно вийти з того, що співпраця з бреттоно-вудсскими інститутами відбулася. Зараз можна сказати, що рішення це було в принципі правильним. Однак дилеми, що встають перед Росією в цих взаємовідносинах, часом представляються в понадміру драматизованому вигляді. Багато які вважають, що економічна безпека повинна забезпечуватися на реально можливому рівні національної фінансової політики.

Параграф 3. Європейський Союз (ЄС) і Росія: партнерство і співпраця.

Після 18 місяців важких переговорів в червні 1994 р. відбулася, нарешті, підписання «Угоди про партнерство і співпрацю» між Російською Федерацією і Європейським Союзом. Воно передбачає институционализацию політичного діалогу між Росією і ЄС і зобов'язує учасників поважати принципи демократизації і права людини - включаючи права меншин. Загальний напрям угоди відображає прагнення Росії постійно уростати в європейський економічний простір, в той час як ЄС бере на себе зобов'язання всіляко підтримувати процес російських реформ. Для Росії що це найбільш далеко йде з всіх досі угод, що укладалися із західними партнерами і, безумовно, воно поміщається особливу.

Для іншої сторони - ЄС, навпаки, угода з Росією - усього лише частина загальної політики відносно країн Центральної і Східної Європи. ЄС намагається також ефективно координувати свою діяльність з подібними ж кроками інших міжнародних організацій, таких, як МВФ, «велика сімка», Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції і розвитку і інш. Для ЄС ця угода не є і що найбільш далеко йде серед угод з східними країнами: воно не відкриває перед Росією перспективи вступу в ЄС; Росія розглядається як частина Європи, але не як учасниця європейської інтеграції в значенні повноправного членства в Союзі. У цьому відношенні угода якісно відрізняється від тих договорів який ЄС уклав з більшістю держав. Спочатку ідея об'єднаної Європи - тісна економічне і політичне співробітництво з метою забезпечити свободу і мир всієї Європи. Об'єднання Європи залишилося метою і задачею, яка всі ці роки не могла бути здійснена внаслідок ідеологічної разделенности континенту. Протягом десятиріч під «Європою» мали на увазі лише Західну Європу. Коли ділення Європи на два табори звалилося, Європейське співтовариство виявилося в ситуації, коли воно повинне всерйоз сприймати свої власні цілі. Починати процес об'єднання необхідно було негайно інакше процес міг політично застаріти і виявитися тим, чим завжди називали його критики: простої асоціації захисту національних економічних інтересів, синдикатом, що упустив шанс забезпечити мир, свободу і демократію країнам Центральної і Східної Європи.

Країни Східної і Центральної Європи наполягають на вступ в ЄС, в той час як країни СНД націлені на відкриття ринків, включаючи створення зон вільної торгівлі. Першою реакцією ЄС було надати щедру допомогу, але зберігати стриманість, коли мова заходила про відкриття ринку. Тут особливу роль грала Німеччина. Вона більше всіх страждала від розділу Європи, лінія якого проходила прямо по средине країни, відповідно, вона і більше всіх виграла від ліквідації бар'єрів.

21 грудня 1989 р. Радянським Союзом і Європейським співтовариством була укладена угода про торгівлю і співпрацю що набрало чинності 1 квітня 1990 р. У багатьох областях Угода про партнерство продовжує лінію, вже почату договором 1989 р. За допомогою цього договору ЄС мало намір остаточно вникнути в дух перебудови, встановити нормальні відносини з Радянським Союзом і стимулювати процес реформ початий М. Горбачевим. Договір мислився як свого роду відповідь на пропозиції М. Горбачева про будівництво « Загального європейського будинку «, що передбачає тривалу перспективу розширення європейського економічного простору. Всі чекали, що Радянський Союз стане важливим чинником виробництва і зростаючим ринком. Договором передбачалося надання Радянському Союзу статусу найбільшого сприяючого і поступового зняття всіх кількісних обмежень на імпорт. Додатковими заходами в підтримку реформ були і продовольча допомога ЄС в 1991-1992 рр., і програма технічної допомоги - ТАСИС - прийнята в грудні 1991 р. і розрахована на 400 мільйонів екю.

Однак невдовзі стало ясно, що договір про торгівлю і співпрацю не відповідав новій якості відносин між ЄС і Радянським Союзом до кінця 1990 р. Європейська Рада доручила Комісії «спробувати знайти можливості широкої угоди між Співтовариством і СРСР, який включав би політичний діалог і всі аспекти тісного економічного, а також культурної співпраці». 33 У основі цього доручення., з розпадом Радянського Союзу що втратив значення, лежав намір ЄС дати зрозуміти СРСР, що висновок намічених угод з Польщею, Угорщиною і Чехословакиєй не направлено на ізоляцію СРСР, а буде супроводитися зусиллями по включенню СРСР в процес європейської співпраці. Подібний сигнал особливо відповідав інтересам Німеччини, що об'єдналася, на території якої в цей час залишалася велика частина 400 тисячної радянської Західної групи військ. У той же час мандат підкреслював рішучість ЄС бути не тільки економічною, але і політичною силою. Обидві ці цілі були вельми істотні при виробітку пізніше за Угоду про партнерство і співпрацю.

Початковим пунктом курсу ЄС на укладення всеосяжної угоди з Москвою було розуміння того, що і надалі Росія буде грати видатну роль на міжнародній арені. Без її участі світові і особливо європейські політичні, економічні структури і структури безпеки можуть бути серйозно порушені або навіть паралізовані. Нестабільність в Росії потенційно небезпечна для всієї Європи і викликає гострий неспокій. До того ж держави Центральної і Східної Європи і Прибалтики ще інтенсивніше домагаються найшвидшого прийому ЄС в НАТО. У результаті процес консолідації всередині що недавно розширився сфери європейської інтеграції може бути серйозно порушений.

З іншого боку, позитивний розвиток в Росії значно збільшує її потенціал співпраці з ЄС. Це включає взаємовигідні економічні відносини, а також активний внесок Москви в мирний баланс інтересів на просторі колишнього Варшавського Договору і в нову структуру безпеки в Європі. І тому надзвичайно важливим представляється тісно зв'язати Росію з процесами європейської співпраці і дати їй відчути упевненість в тому, що після відходу з Центральної Східної Європи вона не виявиться в політичній ізоляції і не зазнає економічної дискримінації. Маючи на увазі тісне партнерство в розвитку і перетвореннях, потрібно підтримувати всі ті сили, які працюють на продовження процесу реформ. У світлі цієї Угоди і його заходами економічного стимулювання зовсім не є вираженням одностороннього благородства Заходу, а представляє власний і дуже добре зрозумілий інтерес ЄС. При успіху російських реформ виграє вся Європа. Їх провал обійдеться набагато дорожче за допомогу, що надається по угоді. Такі деякі найважливіші мотиви на користь висновку ЄС і його членами даної угоди, в чому їх активно підтримує Європейський Парламент.

Головним політичним резоном на користь Угоди був намір закріпити Росію в європейському просторі як його невід'ємну частину і кому ж прив'язати її до СБСЕ, до європейських норм і цінностей. У той же час Європейський Союз хотів - як і Європейське співтовариство договором 1989 р. - показати, що Росія не повинна залишатися в ізоляції. Це представлялося необхідним після того, як ЄС в липні 1994 р. уклав угоди про вільну торгівлю з балтійськими країнами, а також вищезазначені договори про асоційоване членство з країнами Центральної Східної Європи. Цікаво відмітити, що Угода про партнерство по своїй структурі подібно цим договорам, що ж до змісту, то якщо його умови будуть повністю виконані, у Росії з'явиться хороший шанс зав'язнути тісні відносини з ЄС. Якщо уважно вдивитися в положення Угоди, стає ясно, що вони намічують майбутній розвиток подій, при якому такі відносини фактично можуть стати вельми близькі до формального членства. Наприклад, на вимогу Росії в Угоді, як і в договори про асоційоване членство, де-факто включені як віддалена мета «чотири свободи». Ці свободи в області товарів, соціальних послуг, капіталу і труда (але тільки для Росії виключається справжня свобода переміщення работополучателей). Можливо, передусім завдяки такому розвитку на двох паралельних рівнях - договори про асоційоване членство з центрально-восточноевропейцами і Угода про партнерство з Росією - Москва не протестувала проти наміченого входження країн Вишеградської групи в ЄС. (Виключенням стала пропозиція російського міністра закордонних справ Козирева до маршала сейму Олекси в березні 1994 р. відмовитися від зусиль Польщі стати членом ЄС).

Нарешті, є ще одне міркування: з передбаченим на початку 1995 р. приєднання Фінляндії до ЄС останній придбаває загальну межу з Росією протяжністю більше за 1300 км., наближаючись до північно-західного центра Росії Санкт-Петербургу. При договірний закріпленому партнерстві це може створити сприятливі умови для регіональної співпраці.

Економічно ЄС хотів підтримати реконструкцію російської економіки і допомогти встановленню в країні надійних правових і фінансових структур. Крім стабілізації російської економіки ЄС прагне також внести внесок в створення умов, необхідних для залучення іноземних інвестицій. Що стосується торгівлі, то обидві сторони намагаються і далі відкривати свої ринки, навіть якщо в цьому відношенні Брюссель досить нерішучий. Звісно, ЄС не випускає з уваги той величезний потенційний ринок, який в перспективі у разі успіху реформ може запропонувати Росія з її 150-мільйонним населенням. Головним мотивом угоди про відкриття ринків було - позбавити основ обвинувачення з боку Москви в тому, що Захід блокує експорт з Росії і тим самим позбавляє її можливості самій заробляти тверду валюту, необхідну для імпорту.

Як же були втілені в Угоді мети ЄС?

1. Політичне вимірювання. При зіставленні Угоди про партнерство з договором про торгівлю і співпрацю кидається в очі, що в першому упор робиться на політичні відносини між ЄС і Росією. Це відображає зусилля ЄС виступати як глобальний політичний автор і таким чином наповнити живим змістом Маастріхтський договір від 7 лютого 1992 р. Специфічною метою Маастріхта було посилити ідентичність ЄС на міжнародній арені, розвиваючи загальну зовнішню політику і політику безпеки. Серед задач цієї політики, як випливає з угоди - «забезпечити мир і укріпити міжнародну безпеку», розвивати і заглиблювати демократію і верховенство закону, а також повагу прав людини і основних свобод. 34 У угоді детально розроблені ці задачі. Росія визнає ЄС рівною дійовою особою світової політики. Порядок денний майбутніх зустрічей на вищому рівні включає як питання глобальної політики, так і проблеми, виникаючі в безпосередній близькості від Росії.

Далеко ідучі наслідки має те, що в Угоді особливо підкреслене значення загальних цінностей. Європейці відмічають свій намір інтегрувати Росію в співтовариство західних цінностей; з російської ж сторони це підтверджує рішучість продовжувати курс реформ, щоб виявитися спроможний інтегрувати в співтовариство основних цінностей. Ці цінності визначені в Угоді, де вказано, що верховенство закону і повагу прав людини і зокрема прав меншин, встановлення багатопартійної системи з вільними і демократичними виборами мають першорядне значення.

Будівництво соціальної ринкової економіки і дотримання демократичних правил, зв'язок із загальними цінностями розглядається Угодою про партнерство як єдине ціле. Економічне співробітництво ставиться в залежність від дотримання основних політичних принципів. Існує певний шанс, що ЄС міг би вплинути на розвиток подій в Росії: чим більше економічної вигоди країна може витягнути з Угоди про партнерство і співпрацю, тим вище бар'єри, що оберігають від повороту назад, до недемократичного образу дій. Коротше: менше співпраця - менше вигода.

Політична воля Брюсселя впливати на розвиток в пострадянському регіоні виявляються і в такому аспекті: в Угоді про партнерство заявлено про намір розвивати співпрацю між республіками колишнього СРСР. У тій частині Угоди, де мова йде про торгову політику, ЄС врахував особливі відношення Росії з країнами СНД - крок, який, ймовірно, підштовхнув Росію на те, щоб зрештою прийняти загальну формулу співпраці. Росія має право надати цим державам переваги перед ЄС під час перехідного періоду і таким чином відхилитися від положення про статус найбільшого сприяючого. У майбутньому Росія стане «домінуючою економікою» в СНД, тим більше що ЄС може сприяти цьому регіону лише помірну мірою. З іншого боку, це є, без сумніву, сигналом російським елитам про те, що ЄС не збирається відсікати країни СНД від Росії на догоду «геополітичному плюралізму», - в чому час від часу Москва звинувачувала Захід. Навпаки, ЄС хотів би підтримати більш тісні відносини між старими партнерами на основі ринково орієнтованих економічних структур. Ця лінія відображає початкову надію ЄС побачити, як СНД розвивається в нове співтовариство і таким чином перетворюється в партнера Брюсселя. З іншого боку ЄС, безсумнівно, чинив опір би спробам Росії поглинути ті або інакші держави в ході неоимперской експансії. У кінці 1991- початку 1992 р. була визнана незалежність цих держав з ними ЄС уклав угоди, або збирається це зробити.

Велике політичне значення має той факт, що Брюссель дав російській стороні ряд обіцянок на випадок вступу в ЄС ряду держав. Це торкається, наприклад, відносин Росії з Австрією, Фінляндією і Польщею, які в минулому, хоч і по-різному входили в число найважливіших торгових партнерів Росії.

Положення, що стосуються політичного діалогу, підкреслюють наміри встановити дуже тісне партнерство. Зокрема: щорічно повинні пройти по дві зустрічі російського президента з головами Європейської Ради і Європейських Союзи; передбачені річні зустрічі міністрів в рамках Ради по співпраці для перевірки дотримання Угоди і внесення рекомендацій при постійній підтримці вищими посадовими особами Комітету по співпраці. Створений парламентський комітет по співпраці з участю представників Европарламента і Поради Федерації РФ. Загальний напрям політичної частини ця угода абсолютно особливого характеру. За змістом воно перекриває всі угоди, які Росія досі укладала із західними країнами - свідчення того, що Москва надає своїм відносинам з ЄС і вхідними в нього державами пріоритетні значення.

Можливо, не випадково підписання Угоди і програми НАТО «Партнерство ради миру» відбувалися так близько у часі: міністр закордонних справ Козирев поставив свій підпис під натівською програмою всього за два дні до того, як Єльцин підписав документ на Корфу. Це, як представляється, підкреслює зусилля Росії досягнути партнерства в сферах політики, економіки і безпеки одночасно і в рамках загальноєвропейської архітектури.

2. Торгова політика. Те, що Росія надає своїм відносинам з ЄС пріоритетне значення, цілком зрозуміле: в глобальному масштабі ЄС - найбільший торговий партер Росії і як такої відкриває їй шлях до включення в світовий розподіл праці. У 1993 р. експорт Росії в ЄС досяг 14,8 млрд. ЕКЮ при імпорті в 11,5 млрд., т. е. баланс на користь Росії становив 3,3 млрд. ЕКЮ. Майже 40% її експорту, крім експорту в країни СНД, прямують в країни ЄС.

Характеристика Росії як «перехідної економіки» може бути інтерпретована як визнання чинника, що країна далеко пішла в процесі реформ і тим самим створила передумову для майбутньої інтеграції в світову економіку. Учасники Угоди спільно розглянуть в 1998 р. питання про той, чи склалися умови для початку переговорів про створення зон вільної торгівлі. Якщо Росії в 1998 р. виявиться спроможний виконувати правила Всесвітньої Організації Торгівлі, результат розгляду буде позитивним. Це сильний стимул для Росії послідовно провести курс на ринкову перебудову економіки.

Партнери по Угоді гарантують один одному загальний статус найбільшого сприяючого. Для ЄС укладення Угоди має передусім політичні мотиви, маючи на увазі під «політичним» також і зацікавленість в економічному благополуччі партнера. З іншого боку, Росією рухають переважно економічні міркування.

Росія настирливо просила включити в угоду право у разі необхідності тимчасово обмежувати імпорт з ЄС для захисту своєї промисловості в процесі реконструкції. Воно діє для виробництв, що створюються і секторів, що оновляються, а також для галузей, що стикаються з серйозними соціальними проблемами і тих, в яких частка російських компаній зникає або різко скорочується.

Загалом частина Угоди, присвячена торговій політиці, являє собою компроміс, що показує. Отже, чекати серйозних конфліктів в цій області не доводиться, тим більше що обмін товарами носить швидше доповнюючий, чим конкурентний характер. Енергія, сировина і метали складають біля 58% російського експорту в ЄС, на продукцію ж, ту, що може викликати розбіжності (сталь, текстиль, розщіплюватися матеріали, алюміній), доводиться лише 11%. ЄС постачає в основному станки і електроніку (30%), транспортні засоби (11%) і продовольство (16%). 35

3. Інвестиції і фінанси. Інший аспект, детально розроблений в Угоді - «інвестиції і загальні умови бізнесу». Кроки, зроблені в цій області, були стимульовані тим, що рівень іноземних інвестицій, необхідних для оновлення і модернізації російської економіки, все частіше залишався надзвичайно низьким. Росія намагається погодити вимоги про стимуляцію і захист західних інвестицій. Умови Угоди допоможуть стабілізувати правову, економічну і фінансову структуру російської економіки, це вельми надихне західні компанії на активізацію своєї діяльності. Одна вимога ЄС, проте, не була задоволена, а саме - дозволити іноземним компаніям придбавати в Росії землю. Тоді ЄС запропонував російській стороні заявити, що іноземцям дозволено орендувати землю на більш тривалі терміни. У результаті Положення 4 Угоди містить дозвіл західним компаніям орендувати землю на термін 49 років.

Проблематичними і що обговорювалися були норми, що встановлюються для банківського сектора. Під тиском з боку комерційних банків, в підтримці яких табір Єльцина мав потребу перед парламентськими виборами 1993 р. видав указ, заборонний іноземним банкам здійснювати операції з російськими клієнтами. Якби ЄС визнав це вето, результатом була б одностороння дискримінація. Після жорстоких дискусій був знайдений компроміс, що передбачає поступове відкриття Росії для іноземних банків.

Програма ТАСИС. Ще в перехідні період 1990 - 1991 рр. ЄС розробив серію проектів, що далеко виходили за рамки Договору про торгівлю і кооперацію. За допомогою цих проектів передбачається надати підтримку процесу перетворень в Росії і зблизити цю країну з Заходом. По-перше існує Європейський банк реконструкції і розвитку, створений з ініціативи Франції в 1989 р. 51 його акцій знаходиться в руках країн - членів ЄС і Комісії ЄС. ЄС вносить значний внесок в реалізацію європейської енергетичної хартії. У майбутньому хартія покликана створити умови, необхідні для формування інтегрованого ринку в Європі, включаючи Росію. Короткострокові цілі скромніше: зробити більш надійним забезпечення енергією і ефективність виробництва, підвищити безпеку і звести до мінімуму екологічні проблеми на прийнятній економічній основі.

До кінця 1990 р. ЄС розробило програму, що пропонує технічну допомогу і передачу ноу-хау з метою підтримати процеси політичного, економічного і соціального оновлення. (Консультації експертів, дослідницькі роботи, заходи по навчанню, освіті і т. д.) Програма ТАСИС (Технічне сприяння Співдружності Незалежних Держав) передбачала вкладення 520 млн. ЕКЮ на 1998 р. (1991 р.- 400 млн., 1992 р.- 450 млн., 1993 р.- 510 млн., 1994 р.- 460 млн., 1995 р.- 507 млн., 1996 р.- 500 млн., 1997 р.- 507 млн.) Угода про партнерство розглядає ТАСИС як важливий інструмент підтримки перетворень в Росії. Пріоритет віддається п'яти областям: енергетика і ядерна безпека; реструктуризація і підтримка підприємств; розвиток людських ресурсів; інфраструктура, включаючи транспорт і телекомунікації; виробництво, обробка і розподіл продовольства. 36

На конференції по вивченню реалізації Маахстріхських домовленостей в 1996 р. ЄС сосредотачивает увага на своїй внутрішній єдності і перспективах розширення Союзу на схід. Однак не доводиться розраховувати на те, що ЄС створить всеосяжну концепцію зовнішньої політики і безпеки, включаючи всю можливу політичну, економічну і військову діяльність. Це позначиться на відносинах з Москвою таким чином: ЄС буде розвивати свої власні політичні ініціативи, що особливо стосуються регіонів і країн, розташованих між Росією і Західною Європою. Але в цілому ЄС буде зміцнювати позиції, узгоджені міжнародними організаціями: ООН, ОБСЄ, «велика сімка» і НАТО.

На початку 1995 р., після тривалих коливань, Захід почав все більш рішуче реагувати на масові порушення Росією прав людини в ході чеченської війни. У той час як уряди обмежувалися словесними протестами, дві організації: Порада Європи і Європейський Союз, - зробили конкретні кроки. Парламентська сесія ЦЕ вирішила тимчасово відкласти розгляд поданої в 1992 р. заяви Росії про вступ. Надії Москви стати до весни 1995 р. повноправним членом звалилися. Ще більш серйозним було рішення, прийняте Комісією ЄС припинити ратифікацію тимчасової угоди про партнерство і кооперацію між ЄС і Росією. Ця тимчасова угода повинна було ввести в силу ті, що ті знаходяться виключно у ведінні Брюсселя розділи Угоди про партнерство які торкаються торгової політики.

У обох випадках мова йшла не про спалення мостів, а лише про те, щоб на час закрити їх перед Росією. (Як відомо, в січні 1996 р. Парламентська асамблея Поради Європи проголосувала за прийняття Росії в цю організацію) У червні 1995 р. Москва вступила в переговори про мирне вирішення конфлікту. Все це підкреслює життєву зацікавленість ЄС, щоб Росія ставала відкритим і надійним партнером по двосторонніх відносинах в ході перетворення «архітектури Європи».

До укладення Угоди про партнерство ЄС і Росію підштовхують різні надії і мотиви. Росія керувалася головним чином економічними міркуваннями: настійною необхідністю отримати доступ на європейський ринок з тим, щоб компенсувати крах своїх традиційних ринків, а також, безумовно, бажанням отримати західну допомогу. Політична умова Угоди - визнання загальних цінностей - було прийнято тільки після тривалих переговорів. Для ЄС пріоритети мають інакший порядок: на першому місці стоять політичні цілі, ради яких він йшов назустріч вимогам Росії, що виходили за рамки первинного мандата переговорів. При виробітку угоди Німеччина в багатьох випадках наполягала на прийнятті російських вимог у відповідності зі своєю, природною роллю посередника між ЄС і Східною Європою Угоду про партнерство загалом являє собою компроміс, що має хороші шанси на успіх.

Сьогоднішній стан Росії посилюється двозначністю формулювання наміченої мети. Співпраця з Європою передбачає, з одного боку, внутрішнє уподібнення державам Західної Європи і злиття з нею у всеевропейских економічних, політичних і оборонних структурах, орієнтуючись на рух до загального майбутнього. Збереження різних рівнів розвитку і разнокачественность суспільств в двох частинах Європи, як і характер протиборствуючих ідейно-політичних орієнтацій в країнах Західної і Східної Європи створюють суперечність проблем. Дозвіл цих проблем є для Росії справою сьогоднішньої історичної практики, задачею не тільки новою, але і що не має підготовлених попереднім розвитком передумов. Крах комунізму як ідеології і систем застав країну зненацька. Зміна суспільного устрій завжди подія унікальна. Реальний суспільний устрій, що називався соціалізмом, виявився мало схожим на свій теоретичний еталон, а сучасне європейське суспільство дає практично вже реалізований зразок демократичного суспільства. Європа, що Об'єднується є могутнім центром економічного, політичного і ідейного тяжіння, причому вже безальтернативним після розвалу СРСР.

Будь-яка зміна суспільного устрій, в незалежності від її «оксамитової» або грубої форми, означає революцію, розрив спадкоємності, порушення послідовності і логіки подальшого розвитку. Наступає ситуація, яка російською історичною свідомістю оцінюється як «смутний час». Крах тоталітарного суспільного організму, де влада злилася з власністю, держава з партією, економіка з політикою, а ідеологія - з побутом, де партійний організм замістив собою навряд чи не всі суспільні інститути і соціальні зв'язки, означає більше, ніж зміну економічного укладу, політичного режиму або навіть суспільного устрій. 37

Звільнившись від нав'язаної СРСР соціалістичної ідеології країни Східної і центральної Європи стали зазнавати змін. Еволюція, особливо помітно в Угорщині, Югославії, Польщі, в останні роки перебудови охопила Болгарію, Чехословакию, ГДР, перед самої її кончиною. Стає зрозумілим, чому ці політичні перевороти стали соціальним катаклізмом. Економічно неспроможна державна монополія власності, що Виявилася і однопартійний монополія на влада що позбавилася основ свого існування, вже не восстановима. Разом з тим і бажане майбутнє - суспільство європейського типу з Центральною і Східною Європою труднодостижимо. Країна втративши привілейоване місце в «соціалістичному таборі» по основних показниках соціально-економічного розвитку виявилася на рівні багатьох країн третього світу. Певною гарантією розвитку є проходження заданому європейському зразку здійснюваному в могутньому полі економічного і політичного тяжіння ЄС, що створюється.

З а до л ю ч е н і е.

Основна мета дипломної роботи охарактеризувати зовнішню політику Російській Федерації з точки зору геополітичної концепції.

Звично нині означати Росію, так і держави на території колишнього СРСР, як постсоциалистические. Це визначення через минуле, негативна характеристика. Вона точно фіксує місцеположення країни на осі історичного часу. Їх дистанція від свого минулого все ще менше, ніж відрізок шляху до бажаної мети, а реальність все ще не знайшла достатній якісній визначеності.

У 90-е роки інтерес Росії до Європи значно зріс. І це, звичайно ж, не випадкове. За останнє десятиріччя в Росії мали місце події, які по своїй значущості набагато перевершують все те, що відбувалося тут протягом пятидесятилетия, що передувало після другої світової війни. Якісно новий етап інтеграції процесів, що Почався Росії на Захід, що все більш рішуче вторгається в сфери внутрішньої, зовнішньої і військової політики, що втягує нові і нові країни в геополітичний обвал на Заході. Розпад Радянського Союзу - радикально змінив вигляд Європи.

Ці зміни безпосередньо зачіпають економічні і політичні інтереси Росії. Російська Федерація глибоко інтегрована в економіку Європи: на країни дальнього і ближнього «європейського зарубіжжя» доводиться переважна частина її зовнішньоекономічних зв'язків. Зрозуміло російську громадськість хвилюють виникнення «гарячих точок» і регіональних конфліктів на континенті, вона не може бути байдужою до етнічних чисток, актів насилля, релігійної нетерпимості, расизму і тероризму. Розширення НАТО на схід вимагає переусвідомити багатьох поглядів, що устоялися на питання європейської безпеки і безпеки Росії. Нарешті є ще одна обставина пояснюючий підвищений інтерес Росії до Європи. Її багатий досвід подолання криз і розвитку соціально-орієнтованого ринкового господарства, створення демократичних інститутів може бути застосований - природно, з урахуванням специфіки нашої країни - в ході реформації російської економіки і політики. 38

Геополітика Росії пов'язана з самим процесом ліквідації комуністичного тоталітаризму в країнах Центральної і Східної Європи. Тоталітаризм не був скинений, він самораспался. Компартії мирно і, по суті, добровільно здали владу. Взяли на озброєння ідеї ринкової економіки, цивільного суспільства і правової держави.

У перехідний період перетворення сприяють формуванню суспільства з яскраво вираженими соціальними відмінностями. Така ситуація частково природна і нормальна. Перетворення будь-якого ідеалу в дійсність неминуче супроводиться розчаруванням. Вдалося уникнути масштабних соціальних потрясінь, загрозливих демократичному правопорядку. Зміна влади здійснюється нормальним демократичним способом. Разом з тим спостерігаються і періодичні спроби розширення президентських повноважень за межі конституційних рамок, і замахи виконавчої влади на незалежність засобів масової інформації. Все це мало сумісне з об'єднаною Європою. І об'єктивно означало б втрату стратегічного орієнтира не тільки в історичному просторі, але і в історичному часі. 39

Про осмислену стратегію говорити важко і по тому, що прагнення до активізації економічних зв'язків Росії сусідствувати з спробами країн Східної і Центральної Європи прискореного вступу в НАТО, яке в Росії сприймається як стратегічна загроза. Тим часом прагнення стати східним форпостом НАТО також не випадково: збільшення своєї геополітичної значущості в очах західних партнерів - єдиний засіб підвищити їх зацікавленість в долі Європи. Таким чином, країни Центральної і Східної Європи намагаються привернути увагу до проблеми «европеизации» регіону. Разом з тим все більш очевидні труднощі економічного зрощення Росії і ЄС. 40

Зовнішня політика Росії характеризується наявністю рис політики нейтралітету, політики лавірування і неоимперской політики. У чистому вигляді політика нейтралітету (політика Козирева) вичерпала себе і не прижилась в Російських умовах. Політика лавірування, яку пропагує гос. Сорокин К. Е. в своїх трудах наштовхується на великі труднощі як в историко-традиційному, культурному, економічному плані. Наскільки вона можлива в нашій країні не дивлячись на всю її привабливість, оцінити важко. Зовнішня політика Прімакова, яка характеризується неоимперскими ознаками має свої плюси і мінуси. Концентрація уваги на ідеях національно-державних інтересів відповідає историко-традиційній спадщині країни. Разом з тим вона зв'язана з труднощами економічного характеру і небезпеки розвитку конфронтації і напруженості у зовнішній політиці з іншими країнами. 41 Залишається тільки сподіватися що російська політика буде поєднувати в собі елементи лавірування, нейтралітету і підтримкою національно-державних інтересів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ.

Джерела:

1. Єльцин Б. Н. Про приєднання Російській Федерації до Генеральної угоди про привілеї і імунітет Поради Європи і протоколам до нього. Москва. Кремль. 23.02.1996 м. № 20-ф3.

2. Єльцин Б. Н. Про заходи по забезпеченню переходу до конвертованості рубля. Указ. Москва, Кремль. 16.05.1996 м. № 721.

3. Єльцин Б. Н. Радіообращеніє Президента про підсумки переговорів в Хельсінкі. 26.03.1997 м.

4. Постанова Уряду РФ від 14.10.1994 м. № 1166 Про заходи по розвитку економічного і технічного співробітництва Російської Федерації із зарубіжними країнами.

5. Постанова Уряду РФ від 22.02.1993 м. № 141 Про міжвідомчу комісію з питань Всесвітньої торгової організації.

6. Постанова Уряду РФ від 12.01.1996 м. № 17 Про міжвідомчу комісію з питань Всесвітньої торгової організації.

7. Положення про порядок надання РФ інформації про постачання звичайних озброєнь відповідно до Вассенаарськимі домовленостей (утв. постановою Уряду РФ від 03.08.1996 м. № 923).

8. Держкомстат РФ. Соціально-економічне становище країни в 1995-1996: Офіційна статистика підсумків.

Газети.

1. Будинок і Вітчизна. (Додаток до Російської газети) 1997-1998.

2. Незалежна газета. 1996,1997,1998.

3. Російська газета. Орган Уряду Російської Федерації. 1995,1996,1997,1998.

Журнали.

1. Вісник МГУ. Сер.6. Економіка.

2. Вісник МГУ. Сер.18 Соціологія і політика.

3. Питання економіки. 1995-1998.

4. Дружба народов.1995-1998.

5. Коммуніст.1991.

6. Світова економіка і міжнародні відносини.

7. Наука і життя. 1996-1998.

8. Новий час. 1995-1998.

9. Російська Федерация.1997-1998.

10. Росія ХХ1 повік. 1997.

11. Вільна думка. 1997-1998.

12. США. 1998.

13. Економіка. 1997-1998.

14. Економіка в Росії. 1996-1997.

15. ЕКО.1996-1998.

Література.

1. Абалкин Л. Национальние інтереси: теорія і практика. М.: ИМЕМО, 1991. з 3-32.

2. Абалкин Л. О національно-державних інтересах. М.: ИМЕМО, 1991. с.3-27.

3. Благоволин С. Геостратегичеськиє і зовнішньополітичні перспективи. // Питання економіки. 1994. № 2. з. 31-56.

4. Глухарев Л. И. і Жнива В. Общеєвропейський процес і гуманітарна Європа. М.: Изд-у МГУ. 1995.

5. Чи Грегорі П. Действітельно реформи в Росії виявилися так невдалими. // Питання економіки. 1997. № 11. з. 20-32.

6. Давидов Ю. П. Россия і НАТО: «після бала».// США. 1998. №1. с.3-18.

7. Данилевский Н. Я. Россия і Європа: М. Наука, 1991. С.173

8. Косолапов Н. Россия: самопізнання суспільства і зовнішня політика.// Світова економіка і міжнародні отношения.1993.№5. с.46-58.

9. Кургинян С. Бой з тінню. // РоссияXXI повік. 1997. №3-4. з. 21-35.

10. Миронова М. Умний в гору не піде. // Діловий мир. 1998. №3. з. 3-11.

11. Нестеренко А. Економічеська політика держави в країнах Східної Європи. // Питання економіки. 1997. №1. з. 104-115.

12. Осипов Г. А. Международние проблеми контролю за обмеженням озброєнь. М.: Прогрес. 1989.

13. Поздняков Е. А. Геополітіка: теорія і практика. М. ИМЕМО. 1993.

14. Разуваев В. Россия і пострадянський геополітичний простір.// Міжнародна жизнь.1993.№8. с.34-48.

15. Реймент П. Восточная Європа 5 років реформ.//Світова економіка і міжнародні отношения.1996.№ 5. с.59-77.

16. Він же. Важкий шлях до ринкової економіки: реальність і ілюзії. // Світова економіка і міжнародні відносини. 1998. № 2. з. 64-76.

17. Ситарян С. Новая Росія в сучасному світі. Ак. РАН. 1997.

18. Смирнов В. НАТО - день відкритих дверей. // Світова економіка і міжнародні відносини. 1998. № 2. з. 98-111.

19. Сорокин К. Е. Геополітіка сучасного світу і Росія.// Політична історія.№ 1. С.7-27.

20. Тараса Д. Чужая війна. // Новий світ. 1998. № 3. з. 125-142.

21. Тимерман Х. ЕС і Росія: угода про партнерство і співпрацю. БІОст, Кельн, Німеччина. 1996.

[1] «Комуніст», 1991 р., № 9, с.95

[2] Концепція зовнішньої політики РФ. Дипломатичний вісник, січень, 1993 р., спец. випуск, з. 6-8.

3 «Незалежна газета», 23 липня 1993 р., В. Гущин, «чи Бути Росії імперської»

4 Про зміцнення Російської держави. Послання президента РФ Федеральним Зборам, М., 1994, с.94-99

5 Сорокин К. Е. Геополітіка сучасних світи., М.: Наука, 1995, з. 27

6 Там же, з. 148

7 Там же, з. 204

8 Питання економіки, 1996, № 11, з. 32

9 Кургинян С. Бой з тінню. Росія XXI повік. № 3-4. 1997.

10США, 1998, № 3-4. з. 4-54.

11Там же, з. 28.

12 Наука і життя, 1998, № 10, з. 8.

13 Російська газета, 1997, 3 квітня.

14 Там же, 1998, 14 квітня.

15 Там же, 1998, 28 лютого.

16 Російська газета, 1998, 14 лютого.

17 Незалежна газета, 1997, 24 грудня.

17 XXI повік// 1996, № 2, з. 3-8

18 Новий час, 1997, № 1-2, з. 22-23.

19 Наука і життя, 1997, № 8, з. 23-25.

20 Російська газета, 1998, 3 квітня.

21 Новий час, 1998, № 10, з. 16.

22 Світова економіка і міжнародні відносини, 1997, № 8, з. 63-71.

23 XXI повік// 1996, № 2, з. 18-23

24 Питання економіки // 1994, № 4, с.5

25 Там же, з. 7

26 Питання економіки, 1996, № 8, з. 13.

27 Там же, 1996, № 11, з. 28.

28 См. додатки

29 Питання економіки, 1997, № 1, з. 104.

30 Російська газета, 1997, 28 травня.

31 Питання економіки, 1996, № 9, з. 131.

32 Там же, з. 125.

33 Новий час, 1998, № 5, з. 22-23.

34 Світова економіка і міжнародні відносини, 1997, № 5, з. 46.

35 Держкомстат РФ, соц.-економічне становище, 1996.

36 Питання економіки, 1997, № 1, з. 120.

37 Новий час, 1997, № 46, з. 17-21.

38 США, 1998, № 2, з. 3-18.

39 Вісник МГУ, Серія 18, Соціологія і політологія, з. 47-62.

40 Російська Федерація, 1997, № 2, з. 41-43.

41 Благоволін С. «Геостратегичеськиє і зовнішньополітичні перспективи.» М.: Прогрес, 1997, з. 46.

загрузка...