Реферати

Реферат: Структура і зміст зовнішньоторгівельного контракту

Спастическая параплегія Штрюмпеля прогресуючого характеру. Історія хвороби хворого, що надійшов зі скаргами на скутість, швидку стомлюваність ніг при ходьбі. Після обстеження поставлене клінічний діагноз: Спастическая параплегія Штрюмпеля прогресуючого характеру. Лікування захворювання, прогноз для життя.

Особливості методології валеології. Роль і місце валеології серед профілактично-оздоровчих дисциплін. Фактори, що викликають стрес-реакцію. Практичне використання теорії адаптації. Валеологические методики самодіагностики. Оцінка особистого темпераменту по тесту Айзенка.

Розробка автоматичного керування процесу сушіння полідисперсних матеріалів у взвешенно-закрученном шарі. Сутність процесу сушіння. Розрахунок сушильної установки. Апаратне забезпечення процесу сушіння. Технологічні основи регулювання сушарок з киплячим шаром. Визначення моменту закінчення сушіння по різниці температур. Автоматизація сушильних установок.

Фінансова політика Росії. Фінанси як сукупність економічних відносин. Сутність державного і муніципального секторів економіки, характеристика їхнього сучасного стану. Особливості фінансової політики Росії в сучасних умовах і керування державним боргом.

Православ'я і російська православна церква в історії вітчизняної культури. Одним з найважливіших факторів, що обумовлюють своєрідність формування російської культури є твердження на русі православ'я, зосередженого на духовності, прихильності устояним традиціям.

Міністерство професійного освіти РФ

Новосибірський державний технічний університет

Факультет Бізнесу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

по курсу: Основи зовнішньоекономічної діяльності

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ

Студент: Малицкая Т. Н.

Група: ФБ 02 в

Викладач: Кожанов Н. Т.

м. Новосибірськ

2001 р.

1. МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТ... 3

1.1 Загальні положення... 3

1.2 Сторони контракту... 5

1.2.1 Юридична особа... 5

1.2.2 Фізична особа... 6

2. ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТ КОНТРАКТУ... 6

2.1 Загальні поняття... 6

2.2 Купівля-продаж... 7

2.3 Оренда і лізинг... 7

2.4 Міжнародний туризм... 8

2.5 Міжнародне виробниче і науково-технічне... 8

співпраця... 8

2.6 Інжиніринг і ноу-хау... 8

2.7 Агентські і ділерські послуги... 8

2.8 Перевезення... 9

2.9 Страхування... 9

3. КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ... 10

3.1 Види і особливості контрактів купівлі-продажу... 10

3.2 Загальні вимоги до змісту контракту... 10

3.3 Предмет і об'єкт контракту... 11

3.4 Термін і дата постачання... 11

4. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ... 12

4.1 Загальні визначення... 12

4.2. INCOTERMS... 13

5. ЦІНА ТОВАРУ... 14

5.1. Одиниці вимірювання товару... 14

6. УМОВИ ПЛАТЕЖУ... 15

6.1 Валюта платежу і захисні обмовки... 15

6.2 Термін платежу... 16

6.3 Способи платежу... 16

6.4 Форми розрахунків... 16

7. УПАКОВКА І МАРКІРОВКА ТОВАРУ... 17

7.1. Упаковка товару... 17

7.2. Маркіровка товару... 18

8. КОНТРАКТНІ УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРІВ АБО ВАНТАЖІВ... 19

9. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ... 20

9.1 Правові умови здачі-приймання вантажу... 20

9.2 Здача вантажів перевізнику... 20

9. 3 Види здачі-приймання... 20

9.4 Перевірка кількості поставленого товару... 21

9. 5 Приймання товару за якістю... 21

10. ГАРАНТІЇ. ПРЕТЕНЗІЇ. РЕКЛАМАЦІЇ... 22

10.1 Гарантії... 22

10.2. Претензії і рекламації... 22

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ... 23

11.1 Функції контрактної відповідальності і поняття порушення контракту... 23

11.2. Неустойки і штрафи... 24

11.3 Припинення контракту внаслідок порушення його умов... 24

12. СТРАХУВАННЯ... 24

12.1 Договір страхування... 25

13. ФОРС-МАЖОРНІ І ІНАКШІ ЗАХИСНІ ОБМОВКИ... 25

14. ДОЗВІЛ СУПЕРЕЧОК... 27

Список використаних джерел... 28

1. МІЖНАРОДНИЙ КОНТРАКТ

1.1 Загальні положення

Контракт є самим поширеним виглядом операцій, що створює для сторін певні права і обов'язки. Зовнішньоторгівельні операції двох або більше за сторони в процесі їх виробничої і господарської, включаючи торгову, діяльності оформляються контрактом (договором), що здійснюється, як правило в письмовій формі. Відносини, виникаючі з контракту, називаються контрактними (договірними), а зобов'язання сторін, витікаючі з контракту, - зобов'язаннями за контрактом (за договором).

Подмеждународним контрактомпонимается операція (угода) між двома або декількома сторонами, що знаходяться в різних країнах, по постачанню встановленої кількості товарних одиниць і/або наданні послуг відповідно до узгоджених сторін умовами.

Контракт не буде вважатися міжнародним, якщо він укладений між сторонами різної державної приналежності, комерційні підприємства яких знаходяться на території однієї держави, наприклад, між філіали і дочірніми компаніями фірм різних країн, що знаходяться на території однієї країни. У той же час контракт признається міжнародним, якщо він укладений між сторонами однієї державної (національної) приналежності, але їх комерційні підприємства знаходяться на території різних держав. Таке тлумачення контракту міститься в конвенції ООН про договори міжнародного купівлі-продажу товарів (Венская конвенція 1980 р.) і в Новій Гаагської конвенції про право, застосовне до договорів купівлі-продажу, 1985 р.

Угода сторін, як правило, оформляється письмовим документом, який може носити назву «Контракт (Contract)», «Угоду (Agreement)», «Попередній контракт (PreliminaryContract)», «Загальний (Генеральний) контракт (GeneralContract)», Вживається також найменування «Договір (Contract)». У залежності від предмета і об'єкта, а також інакших умов виникають різні види контрактів, які вельми істотно відрізняються за формою і змістом. Загальні (типові) правила висновку і виконання контрактів містяться в різних міжнародних документах (угодах, конвенціях, правилах), а також в численних методичних документах.

Контракти можуть битьконсенсуальнимииреальними. Для висновку (здійснення) більшості контрактів досить згоди сторін (consentoftheparties), тому такі контракти називаються консенсуальними. Для здійснення реальних контрактів потрібно певні дії, наприклад, банківська гарантія (bankguarantee), кредит (credit), позика (loan) майна і інш. До реальних контрактів відносяться контракти на перевезення.

Розрізнюються контракти між присутніми і відсутніми.

Контракт між присутствующимисовершается в їх присутності в момент негайної згоди однієї з сторін на пропозицію іншої сторони. Сторони підписують контракт особисто першими особами, відповідальними або що мають відповідне доручення на здійснення такої дії, скріпляють контракт друком.

Контракт між отсутствующимиболее складений. За час, минулий між прийняттям рішення і підписанням контракту, можуть статися події, здатні корінним образом вплинути на рішення однієї або обох сторін. Таки контракти вимагають введення в їх тексти обмовок (clauses) про їх дійсність, терміни дії і т. п.

У зв'язку з розвитком факсимільного зв'язку варіант контракту може бути довершений по телефону з обміном підписами по факсимільному зв'язку (моментальний контракт * ). Багато які банківські операції і транспортні контракти здійснюються на основі передачі інформації коштами електронної пошти і шифрування підпису і друку коштами криптозащити.

Контракт вважається довершеним при досягненні згоди сторін по всіх істотних його умовах. Розрізнюються істотні, звичайні (прості) і випадкові умови (в праві США і Англії - основні і другорядні).

Істотні умови (conditions, basicconditions) визначаються сторонами. Наприклад, в договорі купівлі-продажу істотною умовою є вказівка предмета продажу. Частина умов признається істотними згідно із законом або ж за торговим звичаєм.

Звичайні, прості умови (warranties) витікають з норми закону, регулюючої дані відносини. Якщо в контракті немає спеціальної обмовки, то застосовуються загальні норми і права. Наприклад, при відсутності в контракті обмовки про сплату авансу покупець не зобов'язаний виплачувати аванс, а здійснює розрахунок по вартості товару загалом при його отриманні.

Случайнимисчитаются умови, не вхідні в перелік істотних і проте включені в контракт на вимогу сторін, причому, ці умови відрізняються

від звичайних, встановлених законом, але не суперечать йому.

Випадкові умови є також є обов'язковими для виконання і їх невиконання розглядається какнарушение контракту (infringementofacontract).

У англо-американському праві признаютсяпромежуточние умови- в залежності від обставин вони можуть відноситися або до істотних, або до простих. Виникаючі спори по приналежності таких умов до істотних або простих звичайно дозволяє арбітраж.

Міжнародні контракти поділяються наосновние (primecontracts) иобеспечивающие (контракти товародвижения, посередницькі), пов'язані з просуванням товару від продавця до покупця.

До основних відносяться контракти купівлі-продажу або обміну:

- будь-якої продукції (товару;

- науково-технічних знань (в формі торгівлі патентами, ліцензіями, «ноу-хау»);

- науково-технічних послуг (консалтінг і інжиніринг);

- кіно-, телепродукції і інакших об'єктів мистецтва;

же контракти:

- оренда, включаючи лізинг;

- міжнародного туризму;

- консалтінга в області інформації і вдосконалення управління виробництвом.

До забезпечуючих контрактів міжнародного товарообороту відносяться:

- міжнародні перевезення вантажів (продукції, товару);

- транспортно-експедиторські послуги;

- послуги по страхуванню вантажів (продукції, товару);

- послуги по зберіганню вантажів при міжнародних перевезеннях;

- агентські і ділерські послуги;

- послуги по міжнародних розрахунках;

- факторинг.

Визнання за контрактом торгового характеру підпорядковує його і операцію загалом не тільки загальним нормам цивільного права, але і спеціальним нормам торгового права, що визначають правила їх висновку і виконання.

1.2 Сторони контракту

Звичайно в контракті беруть участь дві сторони (parties) - така, що придбаває і що постачає.

У загальному випадку під "стороною" контракту мається на увазі будь-яка фізична або юридична особа, що бере участь в операції. У контрактні відносини можуть вступати іноземні фізичні або юридичні особи, а також особи без громадянства.

Придбаваюча сторона- Замовник (Client, Customer), Одержувач (Receiver), Орендар (Leaseholder), Ліцензіат (Licensee), Покупець (Buyer) - сторона, яка на умовах контракту отримує продукцію, товар, тобто купує або яким-небудь іншим способом придбаває її і/або права на неї.

Постачаюча сторона- Виконавець (Performer), Розробник (Developer), Орендодавець (Lessor), Ліцензіар (Licensor), Посередник (Agent. Dealer), Продавець (Seller) - сторона, яка на умовах контракту надає (продає, передає, здає в оренду і т. д.) продукцію, товар і/або права на її використання.

У ряді статей контракту обидві (або більш) сторони можу іменуватися разом. У цьому випадку потрібно одноманітно у всьому тексті контракту використати обумовлене визначення: СТОРОНИ (Sides), ПАРТНЕРИ (Parties), УЧАСНИКИ (Partners).

Іноді сторони, що беруть участь в комерційній (зовнішньоторгівельної) операції, відносяться до особливої категорії підприємців, що іменуються комерсантами (merchant, commercial traveller), які в своїй діяльності користуються спеціальним правовим режимом, що дозволяє вступати в юридичні правові операції не тільки в письмовій формі, але і усне, наприклад, по телефону і за допомогою інших коштів зв'язку.

Так, в Торговому Кодексі Франції (книга перша "Про торгівлю", титул перший "Про комерсантів") * записано, що комерсантами є обличчя, які здійснюють торгові операції в процесі здійснення своєї звичайної професії. Неповнолітній, навіть звільнений з-під батьківської влади, не може бути комерсантом. Чоловік комерсанта признається комерсантом, якщо він здійснює торгову діяльність, відмінну від торгової діяльності свого

чоловіка.

1.2.1 Юридична особа

Правовий институтюридического особи (legal person) являє собою сукупність цивільно-правових норм, що визначають правоздатність, порядок її здійснення, повноваження органів, що представляє юридичну особу, а також порядок виникнення, реорганізації і припинення діяльності юридичної особи.

Для юридичної особи характерні, щонайменше три особливості:

- наявність системи істотних соціальних взаємозв'язків, за допомогою яких люди об'єднуються в певну господарюючу організацію;

- наявність певної мети утворення і функціонування;

- наявність відповідної внутрішньої структури і функціональної диференціації.

Ознаками юридичної особи є:

1) організаційна єдність, що забезпечує діяльність організації як самостійної цілісної одиниці і закріплена в статуті (положенні);

2) наявність і відособленість майна, наявність самостійної майнової відповідальності, прав придбавати, користуватися і розпоряджатися своїм майном і інакшою власністю;

3) законність освіти, здатність участі в цивільно-правових відносинах від свого імені.

Юридична особа підлягає реєстрації відповідно до національного законодавства і звичайно вважається створеним з моменту такої реєстрації. З цього моменту воно придбаває цивільні права і приймає на себе громадянські обов'язки.

Іноземна юридична особа- організація, що володіє правами і обов'язками юридичної особи по законодавству іноземної держави його реєстрації.

1.2.2 Фізична особа

Фізична особа (natural person) - громадянин даної країни, що володіє цивільною правоздатністю і обов'язками, а також іноземні громадяни або

особи без громадянства.

Іноземна фізична особа- громадянин, що має докази конкретної приналежності до громадянства іншої країни і що володіє цивільною правоздатністю і обов'язками, витікаючою з відповідного законодавства цієї країни. На території країни перебування іноземні фізичні особи користуються правовим режимом, встановленим національним законодавством.

Особа без громадянства (апатрид) - особа, що не є громадянином країни перебування і що не володіє відповідними доказами, які могли б встановити приналежність його до громадянства якої-небудь іноземної держави. Такі обличчя також користуються правовим режимом, встановленим національним законодавством.

На етапі підготовки контракту доцільно отримати підтвердження легитивности потенційного партнера. Таким документом звичайно є виписка або довідка торгового або інакшого реєстру або регістра.

2. ПРЕДМЕТ І ОБ'ЄКТ КОНТРАКТУ

2.1 Загальні поняття

Для здійснення контракту необхідно угода об егопредмете і об'єкті (subject and object of а contract). Чітке визначення предмета і об'єкта контракту відноситься до істотних умов.

Предмет визначає вигляд дії або операції: купівля-продаж, оренда, доручення і т. д. Як правило, в назві контракту відбивається його предмет - продаж (selling), передача (transference), створення (development), постачання (supply), розробка (development), оренда, лізинг (leasing), комісія (commission), поручительство (guarantee. warranty), агентська угода (agency agreement), купівля-продаж (sale and purchase) і т. д. Контракт може і не містити розгорненого найменування.

У контракті також описуються і об'єкти.

Об'єкт контракту - речовий предмет і матеріальні кошти, належний передачі, продажу і т. п. і/або немайнові права, що стосуються і становлячі суть операції - контракту. Об'єктом міжнародних комерційних операцій є продукція, включаючи послуги, а також результат виробничої і науково-технічної співпраці, що придбаває при реалізації форму товару.

У контракті важливо чітко і з достатньою повнотою відобразити всі характеристики об'єкта, а також всі необхідні і достатні умови створення, постачання, передачі товарних одиниць і інших дій, що визначає предмет і об'єкт контракту. Подтоварной одиницею (unit. piece), розуміють окрему кількість товарів одного вигляду, яка признається протягом певного періоду часу як об'єкт фактичної або торгової операції. Партія складається з однієї або більш товарних одиниць, призначених для перевезення із зумовленого пункту відправлення у встановлене покупцем місце постачання.

2.2 Купівля-продаж

Купівля-продаж (purchase and sale) є самим поширеним виглядом комерційних операцій в міжнародній торговій практиці. Вона має глибокі традиції і добре відпрацьовані норми права. У цей час контракти купівлі-продажу регулюються Венської конвенцією 1980 р. і національним законодавством.

Під купівлею-продажем розуміється передача однією стороною права власності на індивідуально-певну річ і передача даної речі іншій стороні, яка зобов'язується прийняти і сплатити по узгодженій ціні. Основною функцією договору купівлі-продажу є оформлення переходу майна з власності однієї особи у власність іншого. Контакт купівлі-продажу (sale-and-purchase contract) звичайно двосторонній (bilateral), відшкодувальний і консенсуальний.

Розрізнюються контракти з готівковим товаром, готівковою оплатою, форвардні, із заставою на купівлю або на продаж, контракти з кредитом (розстрочкою платежу) і інші.

Об'єктом контракту можуть виступати речі, належні продавцю по праву власності, або не існуючий на момент продаж (майбутні речі), а також об'єкти, що не має матеріального вираження - немайнове право (права на промислову і інтелектуальну власність). Об'єктами купівлі-продажу можуть також виступати речі або майно у вимозі, оборотні документи, облігації і інші цінні папери, послуги.

2.3 Оренда і лізинг

Оренда (leasing) - здача внаем предметів, обладнання і товарів іноземному контрагенту. Суть оренди складається в наданні однією стороною - орендодавцем (lessor) іншій стороні - орендарю (lessee) товару у виняткове користування на встановлений термін за певну винагороду на основі орендного контракту. У контракті купівлі-продажу, при якому право власності на товар переходить від продавця до покупця, оренда зберігає за орендодавцем право власності на здане в наймання обладнання, надаючи орендарю лише право на його тимчасове використання.

У практики застосовуються декілька видів оренди: короткострокова оренда - рентинг (renting); середньострокова оренда - хайринг (hiring); довгострокова оренда - лізинг (lease. leasing).

Фінансовий лізинг (financial leasing) передбачає виплату орендарем протягом періоду дії контракту сум, що покривають повну вартість амортизації обладнання або велику її частину, а також прибуток орендодавця. Після закінчення терміну контракту орендар може:

- повернути об'єкт оренди орендодавцю (лиз-бек, lease-back);

- укласти новий контракт на оренду даного майна;

- викупити об'єкт по залишковій вартості.

Операційний лізинг (operation leasing) укладається на термін менший амортизаційного періоду майна. Після закінчення контракту об'єкт лізингу повертається власнику або знову здається в оренду.

Перевагою лізингу є різноманіття форм і умов (операційний, фінансовий, роздільний, поворотний, чистий, дійсний). Лізинг розглядається як вельми ефективний спосіб фінансування, вигідний підприємству, що не має в своєму розпорядженні необхідні кошти для капіталовкладень в оснащення виробництва.

2.4 Міжнародний туризм

Міжнародний туризм - широко поширений в сучасних умовах вид діяльності, направлений на надання сукупного туристського продукту - транспортних, готельних, екскурсійних і інакших послуг і товарів туристського попиту. Щоб послуги, що надаються мали статус туристського продукту в їх складі повинне бути як мінімум дві операції, пов'язані з організацією транспортних послуг, послуг розміщення, а також інших видів, не пов'язаних з транспортом або розміщенням і що становлять істотну частину даного продукту, а час дії таких послуг повинен бути не менш 24 годин і включати ночівлю.

Важливою відмітною особливістю всіх видів контрактів в туризмі є набір умов, що описують депозитну і аннуляционную політику фірми і

систему штрафних санкцій *.

2.5 Міжнародна виробнича і науково-технічна

співпраця

Міжнародна производственноеинаучно-технічна співпраця (industrial/scientific and technical cooperation) виступає як результат певної організаційно-управлінської діяльності, метою якої є висновок угод:

- про передачу технології на основі ліцензійних угод;

- про спеціалізацію і кооперування виробництва;

- про організацію спільного будівництва об'єктів (в тому числі "під ключ") і їх спільну експлуатацію;

- про постачання комлектуючий обладнання;

- про постачання великих промислових об'єктів з компенсацією (оплатою) товарною продукцією;

- про контракти інжинірингу і консалтінга;

- про кооперацію в області наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт і т. д.

Важливим нормативним міжнародним документом в цих відносинах є "Кодекс поведінки в області передачі технології".

2.6 Інжиніринг і ноу-хау

В основі міжнародної торговлиинжиниринговими послугами (engineering services) лежить метод здійснення контрактних робіт між інжиніринговою фірмою і замовником. Це певна форма експорту послуг (передачі знань, технології і досвіду) з країни виробника в країну замовника. Форми контрактів відрізняються різноманітністю і залежать від характеру послуг і умов їх надання.

2.7 Агентські і ділерські послуги

Агентськоєїліділерськоє угода (agency agreement) - особливий вигляд комерційно-посередницького контракту. Угода передбачає, що постачаюча сторона - принципал (principal) - призначає своїм представником - агентом (agent), ділером (dealer) - іншу сторону договору (юридична або фізична особа), яка погоджується діяти в інтересах принципала, представляти її продукцію на ринку, шукати покупців і здійснювати власне збут (продаж) продукції.

Агент в залежності від вигляду агентських послуг, що надаються ним може називатися: агент консигнаційний (consignment agent), агент-делькредере (del credere agent), брокер (broker), агент з винятковими правами (exclusive agent), агент судновий (ship agent), аукціоніст (auctioneer), комісіонер (commissioner).

2.8 Перевезення

За допомогою зовнішньоторгівельної операції товар попадає в сферу міжнародного комерційного обороту. Транспортними засобами товар переміщається від пункту виробництва або складування до пункту споживання. Умовно транспорт продовжує процес виробництва товару в межах сфери комерційного обороту і збільшує вартість товару за рахунок транспортних послуг в процесі його переміщення.

У транспортних операціях широко використовуються формалізовані типові контракти, бланки і формуляри різного рівня складності. Вони добре відпрацьовані і часто орієнтовані на системи автоматизованого обліку.

2.9 Страхування

Страхування (insurance, cover) - система економічних відносин між юридичними і фізичними особами (страхувальниками і страхувальниками), що передбачає утворення специальногострахового фонду (insurance fund) і його використання (розподіл і перерозподіл) для подолання і відшкодування різного роду втрат, збитку, викликаного несприятливими подіями - страховими випадками (insured accidents), шляхом виплатистрахового відшкодування (insurance indemnity) истрахових сум (insured sum). У страхуванні обов'язкова наявність двох сторін: спеціальної організації, що відає створенням і використанням відповідного страхового фонду - страхувальника (insurer), як який, як правило, можуть виступати страхові компанії, суспільства, агентства, юридичні і фізичні особи, що вносять в фонд встановлені платежі (страхові внески), истрахователей (insurant), взаємні зобов'язання яких регламентируютсядоговором страхування (insurance contract) відповідно до умов страхування.

Можна згадати такі види страхування як:

- страхування взаємне (mutual insurance) - одне з форм страхового захисту, при якому кожний страхувальник одночасно є членом страхового суспільства;

- страхування двійчасте (double insurance) - страхування у трохи страхувальників одного і того ж ризику;

- комбіноване страхування (combined insurance) - страхування різнорідних об'єктів і видів ризику за одним страховим свідченням;

- страхування кредитів (credit insurance) - страхування на випадок банкрутства, припинення діяльності юридичної особи або смерті фізичної особи, що отримало кредит;

- страхування добровільне (voluntary insurance) - страхування по волевиявленню сторін;

- страхування обов'язкове (obligatory insurance) - форма страхування, при якій страхові відносини виникають внаслідок закону, на основі відповідних законодавчих актів, що встановлюють перелік об'єктів (видів ризику) і умови страхування;

- сострахование (co-insurance) - страхування, при якому два і більше за страхувальника беруть участь певними частками в страхуванні одного ризику, видаючи спільний або роздільні поліси, кожний на страхову суму в своїй частці;

- перестрахування (reinsurance) - особливий випадок здійснення страхування, при якому страхувальник частина відповідальності по застрахованому ризику передає на узгоджених умовах іншим страхувальникам.

3. КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

3.1 Види і особливості контрактів купівлі-продажу

Контракт разового постачання (contract for а single shipment) - одноразова угода (операція), яка передбачає постачання узгодженої кількості товару до певної дати, терміну, періоду часу. Постачання товарів проводиться один або декілька разів протягом встановленого терміну.

Контракт з періодичним постачанням (contract for regular/periodic deliveries) - передбачає регулярне (періодичну) постачання певної кількості, партій товару протягом встановленого в умовах контракту терміну, який може бути коротким - короткостроковий контракт, звичайно один рік, і довгостроковим, тривалістю 5-10, а іноді і 15-20 років.

Контракти на постачання комплексного обладнання (contract for the supply of complete equipment) відрізняються різноманіттям, вельми складним змістом, великою кількістю різних умов, тонкості в формулюваннях обов'язків продавця і покупця, збільшенням переліку обов'язків продавця передбачає здійснення тісних зв'язків з покупцем-замовником до і після постачання обладнання.

3.2 Загальні вимоги до змісту контракту

Контракт купівлі-продажу містить наступні основні умови:

- визначення і терміни;

- предмет і об'єкт постачання (найменування, якість і кількість товару);

- термін і місце постачання;

- базисні умови постачання;

- ціна і загальна вартість постачання;

- знижки і пільги;

- умови, терміни і порядок платежу;

- валютні ризики;

- порядок здачі-приймання товару;

- способи визначення якості і кількості товару;

- транспортні умови;

- умови страхування;

- умови переходу власності (титул);

- контроль і інспекції;

- умови про гарантії і сервісне обслуговування;

- переділи контракту і міра відповідальності;

- порядок претензій і санкції;

- порядок дозволу суперечок;

- обставини непереборної сили (форс-мажор);

- застосовне право і тлумачення контракту;

- юридичні адреси сторін і банківські реквізити;

- підписи продавця і покупця.

Сторони контракту купівлі-продажу - продавець і покупець (експортер і імпортер) - беруть на себе конкретні зобов'язання, зумовлені контрактом. Основними для продавця є: постачання товару, передача документів, що відносяться до нього і прав власності на товар; для покупця - сплата ціни за товар і прийняття поставленого товару.

У контракт вносять також положення, загальні для зобов'язань продавця і покупця:

- поняття, порядок обчислення збитків і їх відшкодування при можливому порушенні зобов'язань однієї з сторін;

- порядок сплати різних зборів, податків, мита;

- санкції при простроченні платежу, а також порушенні інакших зобов'язань;

- транспортний і валютний ризик (transportandexchangerisks);

- особливі умови страхування продукції;

- принципи звільнення від відповідальності (releasefromliability);

- право на припинення виконання зобов'язань;

- порядок дострокового розірвання контракту (cancellationofacontract).

При підготовці і складанні контракту важливо сформулювати всі його умови з достатньою повнотою і чіткістю).

3.3 Предмет і об'єкт контракту

В розділі 2 ми вже розглядали питання, пов'язані з предметом і об'єктом контракту. До вищесказаного варто додати, що об'єкт контракту детально описується в розділах тексту власне контракту або виноситься за його рамки і описується в додатках, де приводяться його необхідні і достатні характеристики і описи. При постачанні обладнання в характеристику товару входять, наприклад, визначення його продуктивності, потужності, витрати палива, габаритні розміри, вага. При визначенні асортименту товару вказують вигляд, фасон, сорт товару, що поставляється. Якщо контрактом передбачене постачання товарів різних якісних характеристик або різного асортименту, то звичайно вони перераховуються в специфікації, прикладеній до контракту і складової його невід'ємну частину, про що в контракті робиться відповідна обмовка Виходячи з властивостей товару і умов його перевезення визначаються і вимоги до упаковки.

3.4 Термін і дата постачання

Під терміном постачання товару розуміється момент, коли продавець зобов'язаний передати товар у власність покупцю або за його дорученням особі, діючій від нею імені. Обумовлена в контракті кількість товару може бути поставлена одноразово або по частинах (partialdelivery). При одноразовому постачанні встановлюється один термін постачання. При постачанні по частинах в контракті вказуються проміжні терміни постачання.

Термін постачання в контракті купівлі-продажу може бути встановлений визначенням календарного дня постачання або визначенням періоду, протягом якого повинне бути зроблена постачання (календарний місяць, квартал або рік, дата місяця або кварталу, проміжок між певними датами). При позначенні терміну постачання календарним місяцем, кварталом або роком додаються слова "протягом " (within)або "не пізнє" (priorto...). При періодичному постачанні термін може означатися словами "щомісяця", "щоквартально". У довгострокових контрактах звичайно встановлюються загальний термін дії контракту і проміжні терміни, які можуть бути визначені або відразу на весь термін дії, або в кінці кожного календарного року на наступний рік. Встановлення терміну постачання шляхом визначення періоду є найбільш поширеним в міжнародних комерційних операціях.

Прийняті в торгівлі терміни "негайне постачання" (immediatedelivery), "без затримки" (deliverywithoutdelay), "товар в наявності на місці", "зі складу" (fromstock) і інші використовуються звичайно в тих випадках, коли між висновком контракту і його виконанням проходить невеликий термін. Це також можливе, якщо в момент висновку контракту товар вже є в розпорядженні продавця в місці виконання постачання або доступний для придбання продавцем (тобто готівковий товар). Таке постачання вигідне покупцю - кошти не заморожуються, а негайно йдуть в оборот. Товари негайного постачання звичайно стоять декілька дорожче.

Найчастіше зустрічається термін "негайне постачання". Під негайною розуміється постачання протягом певної кількості днів після висновку контракту, який визначається торговими звичаями і практикою торгівлі окремими товарами і складає звичайно від 1 до 14 днів, а в окремих випадках більш. Наприклад, торговий будинок АЯКС пропонує постачання обчислювальної техніки в період 28 днів після оплати рахунку.

Термін досить великий і покупцю пропонується істотна знижка в ціні. Подібне визначення термінів постачання застосовується при висновку контрактів на товарних біржах, міжнародних аукціонах, при продажу товарів зі складу.

У контракті може бути передбачене право продавця поставити свій товар достроково. Якщо це право не обумовлене в контракті, дострокове постачання (prior/earlydelivery) можливе тільки із згоди покупця. Звичайно дострокове постачання передбачає і дострокову оплату товару покупцем (paymentaheadofschedule).

Датою постачання називається дата передачі товару в розпорядження покупця. У залежності від способу постачання, датою постачання може вважатися:

- дата документа (dateofgrant), що видається транспортною організацією, що прийняла товар для перевезення (наприклад, дата коносамента або штурманської розписки; дата штемпеля прикордонної станції на залізничній накладній; дата авианакладной і т. д.);

- дата розписки транспортно-експедиторської фірми в прийомі вантажу для подальшої відправки за призначенням;

- дата підписання приймально-здавального акту комісією замовника і представником постачальника і видачі постачальником замовнику сертифіката на право власності (в контрактах на судна);

- дата підписання приймально-здавального акту комісією замовника і представником постачальника після постачання останньої партії, без якого неможливо використати все раніше поставлене обладнання (в контрактах на комплексне обладнання).

Дата важлива для складського свідчення (warehousereceipt - WR; warehousewarrant - W.W.) у випадку, якщо покупець несвоєчасно надасть транспорт і продавця скористається своїм правом передати товар на склад на зберігання за рахунок покупця.

4. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

4.1 Загальні визначення

Базисними умовами в контракті купівлі-продажу називають умови, які визначають обов'язки продавця і покупця по доставці товару і встановлюють момент переходу ризику випадкової загибелі або пошкодження товару з продавця на покупця. Таким чином, базисні умови визначають, хто несе витрати, пов'язані з транспортуванням товару від продавця-експортера до покупця-імпортера (базисні умови у внутрішній торгівлі не застосовуються). Ці витрати вельми різноманітні і становлять іноді 40-50% ціни товару. Вони можуть включати: витрати по підготовці товару до відвантаження (перевірка якості і кількості, відбір проб, упаковка); оплату вантаження товару на перевізні кошти внутрішнього перевізника; оплату перевезення товару від пункту відправлення до основних транспортних засобів; оплату витрат по вантаженню товару на основні транспортні засоби в пункті експорту; оплату вартості транспортування товару міжнародним транспортом; оплату страхування вантажу в дорозі при морських перевезеннях; витрати по зберіганню товару в дорозі і перевантаженні; витрати по вивантаженню товару в пункті призначення; витрати по доставці товару від пункту призначення на склад покупця; оплату митних зборів, податків і зборів при переході митної межі. Витрати по доставці товару, які несе продавець, включаються в ціну товару. Ці умови називаються базисними, тому що вони встановлюють базис ціни товару і впливають на рівень його загальної ціни.

4.2. INCOTERMS

У практиці здійснення міжнародної торгової діяльності і реалізації зовнішньоторгівельних контрактів купівлі-продажу зустрічаються випадки, коли сторони недостатньо обізнані про відмінності в місцевій торговій практиці країн-контрагентів. Внаслідок різноманіття торгових звичаїв тлумачення і застосування одних і тих же термінів і понять в різних країнах може бути різним, що нерідко служить джерелом тертя, суперечок, конфліктів і мотивом для судових розглядів. Сторони контрактів не завжди однаково розуміють особливу контрактну термінологію відносно ключових аспектів контракту, а саме: які послуги включені в ціну товару і яку частину ризику кожна з них повинна прийняти на себе у разі втрати або пошкодження товару на різних стадіях транспортування.

Всі ці проблеми дозволяються досить точно і просто, якщо сторони контракту прийшли до угоди використати типову міжнародну торгову термінологію і правила (умови), розроблені на основі багаторічного світового досвіду і торгової практики. Ці правила спрощують і до деякої міри стандартизують експортно-імпортні операції.

Головна мета Incoterms - чітке визначення умов контракту відносно зобов'язань продавця по доставці товарів покупцю і уніфікація обов'язків сторін контракту. Діапазон базисних умов Incoterms вельми широкий і охоплює всі необхідні і достатні варіанти - від випадку, коли вся відповідальність лежить на покупці, до випадку, коли вся відповідальність лежить на продавці.

Існують деякі аспекти, які повинні неодмінно знайти своє відображення в умовах контракту:

- забезпечення експортних і імпортних ліцензій;

- оформлення документів належної форми і змісту;

- визначення типу страховки товару;

- порядок повідомлення іншої сторони контракту про всі прийняті заходи при певних обставинах;

- упаковка товару;

- порядок оплати перевірочних операцій.

Потрібно відразу оговорити, що посилання на ці правила в контракті між продавцем і покупцем ні в якій мірі не розповсюджуються на контрактні відносини з перевізниками.

Наприклад, для кожного терміну кількість умов однаково і всі вони точно поименовани:

ДЛЯ ПРОДАВЦЯ: ДЛЯ ПОКУПЦЯ:

А1 - постачання товарів у відповідності з кон- В1 - платежі,

трактом; 82 - ліцензії, дозволи і формальність;

А2 - ліцензії, дозволи, формальність, ВЗ - договір перевезення;

A3 - договір перевезення і страхування, В4 - приймання товарів;

А4 - доставка; У5 - перехід ризику;

А5 - перехід ризику; У6 - ділення витрат;

А6 - ділення витрат; У7 - повідомлення продавця;

А7 - сповіщення покупця; У8 - докази постачання, транспортні

А8 - докази постачання, транспортні документи або еквівалентна електронна

документи або еквівалентна електронна пошта;

пошта; У9 - перевірка, упаковка, маркіровка;

А9 - перевірка, упаковка, маркіровка; У10 - інші зобов'язання.

А10 - інші зобов'язання.

Якщо в умові у сторони зобов'язання по вказаному пункту відсутні, в правилах даного пункту вказується - НЕМАЄ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

Приведемо короткий загальний опис термінів.

група

Код умови

Умова

Примітки

"E"

EXW

франко-завод

Покупець отримує готовий до відправки товар на складі (заводі) Продавця

"F"

FSA

Франко-перевізник

Продавець зобов'язаний доставити товар до транспортних засобів, вказаних Покупцем

FAS

Вільно вдовж борта судна

FOB

Вільно на борту

"C"

CFR

Вартість і фрахт

Продавець повинен укласти договір перевезення, однак не несе ризику втрати або пошкодження товарів і додаткових расходовдополнительних витрат, пов'язаного з подіями, виниклими після відвантаження

CIF

Ціна, страховка, фрахт

CPT

Перевезення оплачена до...

CIP

Перевізна плата і страховка оплачені до. ..

"D"

DAF

Доставлене до межі

DES

Доставлено з судна

DEQ

Доставлено до причалу

DDU

Доставлено без оплати мита

DDP

Доставлено з оплатою мита

5. ЦІНА ТОВАРУ

Ціна продукції (priceofgoods) або товару - найважливіша його характеристика і істотна умова операції. Ціна повинна бути вказана в контракті з необхідною і достатньою точністю і повнотою опису, а при необхідності з обмовками, роз'ясненнями і доповненнями. Існує більш трьох десятків термінів і фразеологічних формул, що визначають ціну і її складові. Всі вони різні за змістом і цілям застосування. Для правильного і адекватного їх тлумачення і належного використання детально розглянемо найчастіше уживані варіанти термінів.

При встановленні ціни товару в контрактах особливо визначаються: одиниця вимірювання (contractunitofmeasure), за яку устанавливаетсяцена (price); базис ціни (pricebasis); валюта ціни (currencyofprice); способопределения і фіксації цени', рівень ціни.

5.1. Одиниці вимірювання товару

Вибір одиниці вимірювання товару, за яку встановлюється ціна, залежить від характеру товару і від практики, чого склався в торгівлі даним товаром на зовнішньому ринку. Ціна в контракті може бути встановлена:

- за певну кількісну одиницю (unit), або за певне число одиниць (numberofunits) товару, звичайно вживаних в торгівлі даним товаром (вага, довжина, площа, об'єм, штуки, комплекти і т. д.), або в рахункових одиницях (сотня, дюжина і т. д.). Уживані при цьому терміни: одиниця ваги (unitofweight); одиниця довжини (linearmeasure); одиниця площі (squaremeasure); одиниця об'єму (cubicmeasure); комплект (set); штука (piece);

- за вагову одиницю, виходячи з базисного вмісту основної речовини в товарі (для таких товарів, як руди, концентрати, химикалії і інші);

- за вагову одиницю в залежності від коливань зовнішньої ваги, змісту сторонніх домішок і вогкості (marketweight);

- за одиницю операції - мінімальна кількість товару або цінних паперів, необхідного і достатніх для здійснення операції.

При постачанні продукції множинного асортименту ціна встановлюється за одиницю товару кожного вигляду або сорту окремо. При постачанні за одним контрактом продукції різної номенклатури ціни вказуються в специфікації (pricespecification), що становить невід'ємну частину контракту.

При постачанні комплектного обладнання ціни встановлюються по позиціях на кожну номенклатурну одиницю і також вказуються в специфікації.

Якщо за основу ціни приймається вагова одиниця, вказується категорія брутто і/або нетто. У контракті повинна бути присутній обмовка про включення в ціну вартості тари і/або упаковки.

Базисна ціна (baseprice) - ціна товару, яка приймається як база при визначенні зовнішньоторгівельної ціни даної продукції, а також індексу цін в міжнародній торгівлі загалом і по окремих видах товарів; базисна ціна регулярно переглядається з урахуванням змін асортименту зовнішньоторгівельного обміну на ринку.

6. УМОВИ ПЛАТЕЖУ

Платіж - завершальна стадія взаєморозрахунків у відносинах з партнером. Умови платежу (termsofpayment) - один з ключових і складних компонентів міжнародного контракту. При визначенні умов платежу в контракті точно встановлюються: валюта платежу; обмовки, направлені на зменшення і усунення валютного ризику - небезпеки курсових втрат, пов'язаних із зміною валюти платежу; спосіб платежу і форми розрахунків, терміни і місце платежу.

6.1 Валюта платежу і захисні обмовки

Валютниеусловіяконтракта (currency terms and conditions of а contract) - умови, які узгоджуються у зовнішньоторгівельних контрактах. Ці умови включають такі елементи, як валюту ціни контракту; валюту платежу; курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу для тих випадків, коли вони не співпадають; обмовки, що захищають партнерів від валютного ризику.

У практиці міжнародних взаєморозрахунків використовується декілька понять валюти.

Оборотна, вільно конвертована (ВКВ)(hard/convertiblecurrency),

- валюта, яка може бути безперешкодно обменена на іншу валюту.

Частково-конвертована (ЧKB)(limitedconvertiblecurrency) - національна валюта країн, в яких застосовуються валютні обмеження для резидентів і по окремих видах обмінних операцій; як правило, ЧKB обмінюється тільки на деякі іноземні валюти і не по всіх видах міжнародного платіжного обороту. Російський рубель може бути віднесений до частково-конвертованих валют.

Блокована (blockedcurrency), илизамкнутая, неконвертована (inconvertiblecurrency), - національна валюта, циркуляція якої контролюється урядом; використовується для платежів тільки всередині однієї країни і не обмінюється на інші іноземні валюти.

Резервна (reservecurrency) - валюта якої-небудь країни, найчастіше вживана для розрахунків по зовнішньоторгівельних операціях, іноземних інвестиціях, при визначенні цін і т. д. і що використовується тому як резерв міжнародних платіжних коштів (у цій валюті центральні банки держав накопичують резерви коштів для міжнародних розрахунків). У цей час до резервних валют відносяться: англійський фунт стерлінгів, американський долар, німецька марка, швейцарський франк, японська йена. У цей час на частку американського долара доводиться більше за половину валютних резервів.

Тверда (hardcurrency) - валюта, стійка по відношенню до власного номінала, а також курсам інших валют, забезпечена золотом або іншими цінностями. До твердих валют передусім відносяться долар США, німецька марка, французький франк, японська йена і інші стійкі валюти ряду країн.

При використанні валюти для операцій, пов'язаних з платежами за контрактом, застосовуються поняття валютних обмежень і обмовок, валютного ризику і валютного курсу.

Валютна обмовка (currencyclause) - умова контракту, фіксуюча курс однієї валюти відносно іншої щоб уникнути втрат від девальвації (devaluation) або ревальвації (revaluation). Валютна обмовка може містити угоди партнерів про вирішення питань платежів при зміні курсів валют контракту, а також умови розподілу валютного ризику.

Валютні обмеження (exchangerestrictions) - система економічних, правових, організаційних заходів, що регламентують операції з національною і іноземною валютою, золотом і т. п. Система включає обмеження і визначення порядку платежів по зовнішньоторгівельних і фінансових операціях, часткову або повну заборону вільної купівлі і продажу іноземної валюти. Основною причиною валютних обмежень є недостача валюти, тиск зовнішньої заборгованості, розлад платіжних балансів.

6.2 Термін платежу

Сторони звичайно встановлюють в контракті конкретниесроки платежу (dateofpayment).

Найнадійніший і принадливий своєю простотою спосіб - готівковий розрахунок при отриманні замовлення або товару (cashwithorder). Фінансовий ризик при такій операції зводиться до мінімуму. Аналогічний метод "платіж готівкою" (cashondelivery).

Поширений спосіб платежу під документи (sightpayment) - замовник або покупець переводить узгоджену ціну товару на рахунок продавця по отриманню, наприклад, відвантажувальних документів. Привабливий і не вимагає пояснень спосіб "готівка проти документів".

Однак, відвантаження товару виконується на ризик продавця - він повинен бути упевнений, що товар сплатять. Необхідно мати гарантії або знати фінансове положення покупця і його чесність.

Якщо терміни не встановлені прямо або непрямо, то платіж звичайно проводиться через певне число днів після повідомлення продавцем покупця про те, що товар наданий в його розпорядження; при інших умовах постачання - через певне число днів після повідомлення продавцем покупця про відправку товару (в залежності від торгових звичаїв, прийнятих в міжнародній практиці).

6.3 Способи платежу

Способи платежу (mannerofpayment) визначають, коли проводиться оплата товару по відношенню до його фактичного постачання. Основні способи платежу: готівковий платіж, платіж з авансомиплатеж в кредит. При постачанні складного обладнання з тривалим терміном виготовлення, як правило, використовується поєднання всіх трьох способів.

Платіж може бути здійснений при посередництві банку або безпосередньо між партнерами по операції. До останніх відносяться різновиди прямих грошових переказів або переліків (платіж по відкритому рахунку) і частково розрахунок векселями. І хоч такі перекази можуть здійснюватися через банк, роль останнього вельми пасивна.

6.4 Форми розрахунків

Форми розрахунків пов'язані з використанням різних видів банківських і кредитних коштів платежу. Готівка грошові знаки в міжнародних комерційних операціях звичайно не застосовуються.

Основними формами розрахунків є: інкасова, акредитивна, пооткритому рахунку, шляхом телеграфних і поштових переказів, чекова, вексельна. Переважна частина розрахунків по міжнародних комерційних операціях здійснюється в інкасовій і акредитивній формах. Всі перераховані форми розрахунків знаходяться в тісному взаємному зв'язку і часто переплітаються між собою.

До особливих форм фінансування і розрахунків по експортно-імпортних операціях відносять факторинг, фінансовий лізинг і інші.

7. УПАКОВКА І МАРКІРОВКА ТОВАРУ

Упаковка продукції і товарів - один з найважливіших компонентів продукції. Вартість упаковки споживчих товарів для роздрібної торгівлі з урахуванням барвистого оформлення дійде іноді до третини вартості власне товару. Упаковка грає визначальну роль при транспортуванні продукції, оберігає її від пошкодження і розкрадання в дорозі проходження.

Маркіровка дає можливість індивідуалізувати товар. Вона несе ємну і точну інформацію про країну походження товару, виробника, власника товару, кількість і вагові характеристики, приналежність до контракту і напрям проходження. Маркіровка також несе захисні функції і містить вказівки про спосіб поводження з товаром при вантаженні і вивантаженні, можливій неодноразовій перевалке, методах строповки і укладання, зберігання, захисту від впливу навколишнього середовища, наявності небезпечних компонентів і інш.

7.1. Упаковка товару

Якщо в контракті немає особливих вказівок относительноупаковки товару (cargopacking), продавець повинен відвантажити товар в упаковці, вживаній звичайно для експортних товарів в країні продавця і що забезпечує збереження вантажу при перевезенні з урахуванням можливих перевантажень, при належному і звичайному поводженні з вантажем. Іноді застосовуються посилання на звичай порту або складу. Наприклад, такі посилання є в Incoterms.

У тих випадках, коли по роду товару і умовам його транспортування упаковка є необхідною, в контракт вносяться умови, вмісні вказівки відносно вигляду і характеру упаковки (typeofpacking), її якості (qualityofpacking), розмірів (sizeofpackaging), способу оплати, поворотності контейнерів, способу нанесення на упаковку маркіровки (marking).

Упаковка повинна служити носієм інформації (реклами і маркіровки); оберігати продукцію або товар від псування, розкрадання, пошкодження і забезпечити формування раціональних по габаритах і вазі одиниць для зручності:

- складування і зберігання з урахуванням місця і способу складування і коштів автоматизації. Зокрема, важливо враховувати і вказувати можливість вертикального навантаження при складуванні, т. е. постановці декількох упаковок (ящиків, коробок, мішків) одну на іншу;

- транспортування, вантаження і вивантаження з урахуванням видів транспортних засобів і транспортних шляхів проходження вантажу;

- митних оглядів;

- продаж.

Визначення вигляду упаковки залежить від:

- особливостей товару, належного упаковці;

- чутливість продукції до ударів, вібрація, пошкодження;

- цінності продукції;

- видів можливих пошкоджень при складуванні і транспортуванні;

- діючих норм і законів, що регламентують умови, вимоги і порядок упаковки, маркіровки і транспортування звичайних і небезпечних вантажів.

При наявності встановлених стандартів (establishedpackingstandard) або технічних умов (technicalspecifications) на упаковку її якість може визначатися посиланням на відповідні стандарти і технічні умови. Перед упаковкою повинна бути зроблена належна змазка машин і обладнання, що забезпечує їх захист від корозії. Важливо мати інформацію про способи складування товару (відкриті майданчики, навіси, закриті приміщення, опалювальні або що охолоджуються, що охороняються чи ні), про міру автоматизації вантаження-вивантаження товару на проміжних пунктах на шляху проходження, а також про кліматичні умови (підвищена вогкість, висока або низька температура і т. п.). Важливо точно встановити, скільки упаковок товару можна поставити одну на іншу при складуванні, завантаженні трюму або контейнера. У іншому випадку верхні упаковки просто роздавлять нижні і вантаж буде пошкоджений. При морських перевезеннях важливо мати інформацію про необхідність захисту від впливу солоної морської води, а при перевезеннях повітряним транспортом враховувати вплив зниженого тиску.

Упаковка повинна передбачати всі можливі розумні види пошкодження, оскільки по значній частині умов контрактів продавець отримує свою ціну тільки тоді, коли покупець отримає замовлений товар в бездоганному і непошкодженому вигляді.

У більшості випадків не тільки внутрішня упаковка, невіддільна від товару, але і зовнішня тара переходять у власність покупця одночасно з товаром. Виключення складають випадки, коли в контракті передбачена або відвантаження товару в тарі, зазделегідь наданій покупцем, або повернення тари покупцем продавцю, наприклад, при постачанні хімічних товарів і мінеральних масел в металевих бочках, скляних пляшках, поворотних контейнерах і т. д.

7.2. Маркіровка товару

Маркіровка (marking) повинна суворо відповідати вимогам покупця і безумовно відповідати вимогам міжнародних угод і конвенцій для даного вигляду вантажів. Написи в маркировочних титулах обов'язково повинні бути зроблені на мові країни покупця, а при тривалому транспортуванні по країні виробника дублюватися і на мові цієї країни. У країнах Західної Європи маркировочние написи виконуються мінімум на чотирьох мовах. Потрібно точно пам'ятати, що кирилиця абсолютно незрозуміла на Заході, одинаково як нам з вами арабська вязь.

Маркіровка повинна завжди містити мінімальний набір відомостей про вантаж, його відправника і одержувач:

- найменування виробника (manufacturer'sname);

- найменування відправника (consignor);

- найменування одержувача (consignee);

- номер замовлення/контракту Gob/ordernumber);

- загальна кількість одиниць/місця вантажу (totalnumberofpackages);

- номер пакувальної одиниці - з першого до останнього місця;

- місце призначення (destination) - країна, порт, станція призначення;

- марку (mark) "зроблено в Росії" або в іншій державі - країну походження (madein...);

- точниегабарити (dimension, size);

- весовиепоказатели - весбрутто (gross weight), нетто (net weight);

- інструкції по вантаженню і вивантаженню - не кантувати, верх, низ, скло;

- інструкції або вказівки по строповке - місця строповки, напрям стропових тросів, центр тягаря (означається червоною лінією) і інші;

- вказівки про знаходження інструкцій або документації, специфікацій (packinglist) поящичной, покипной і т. д.;

- вказівки про приналежність, поворотність, многооборотности (reusable) тари;

- інакші вказівки (specialmarking) щоб уникнути небезпеки і з метою збереження вантажу.

Написи на упаковці повинні бути чіткими і добре помітними, нанесені по трафарету (bypattern) констрастною незмивною (indelible) або водоотталкивающей (water-repellent) фарбою, дублюватися на різних видних місцях вантажу, зручних. для прочитання, бути однозначними, відповідати змісту товару або вантажу. Одночасно можуть бути використані малюнки, графічні покажчики і знаки, відповідні міжнародним стандартам, вказівки місць строповки і напрям тросів, і як неодмінний атрибут - торгова марка або емблема фірми.

8. КОНТРАКТНІ УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРІВ АБО ВАНТАЖІВ

Транспортні умови (transportclause, termsoftransportation) доставки вантажів покупцю - важливий розділ контракту.

У транспортних умовах контракту передбачаються:

- вигляд (type of conveyance) испособ (method of transportation), атакжесрокитранспортировкигруза (time of transportation);

- найменування перевізника (Carrier'sname);

- найменування пункту/порту вантаження/вивантаження товару (place/portofloading/unloading), пункту перевалки (placeoftransshipment), пункту передачі вантажу (transferofcargo);

- вибір проформи чартеру (proformacharter), коносамента (proformabilloflading), інакшого перевізного документа (documentofcarnage) для оформлення договору/контракту перевезення;

- порядок повідомлення про прихід транспорту на місце або судна в порт вантаження/вивантаження (arrivalnotice) і визначення готовності (noticeofthereadiness) судна до виконання вантажних операцій.

Умови, що забезпечують виконання контракту і застосування санкцій по ньому (penaltyunderacontract):

- положення, вмісні гарантії захисту інтересів контрагентів від порушення контракту однієї з сторін; звичайно містять визначення санкцій у вигляді пені (fine/penalty), неустойки (fine/penalty), штрафів (fine/penalty), що сплачуються стороною, що не виконала своїх зобов'язань відносно одного з умов контракту;

- порядок страхування транспортного ризику (insuranceagainsttransportrisks);

- норми вантаження/вивантаження (ratesofloading) і порядок обчислення сталийного часу (calculationoflaydays);

- умови призначення транспортних експедиторів (forwardingagents), стивидоров (stevedores) і суднових агентів (agents);

- ставки, умови і порядок оплати перевізнику демерреджа і диспача (demurrage/dispatchrates, termsandpayment);

- дополнениякконтракту (contract appendix, addendum to а contract).

He всі умови обов'язково записуються в текст контракту. Частина транспортних умов застосовується за умовчанням і витікає з умов постачання, наприклад, якщо такі вказані в Incoterms.

Транспортування товарів і вантажів здійснюється за окремими контрактами, що укладаються з перевізником стороною, вказаною в умовах контракту на постачання товарів. Такі контракти мають ряд особливостей для кожного з видів перевезень і враховують що склався звичаї. У значній мірі вони формалізовані і являють собою добре відпрацьовані формуляри, придатні для автоматизованої обробки в інформаційних комп'ютерних мережах.

9. ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

9.1 Правові умови здачі-приймання вантажу

Здача-приймання (acceptanceofgoods) - це один акт, який в контракті може бути виражений наступним формулюванням: "Товар вважається поставленим продавцем і прийнятим покупцем...".

У контракті звичайно встановлюється порядок здачі-приймання, а саме: вигляд, термін і місце фактичного здачі-приймання, способи перевірки і методи визначення кількості і якості фактично поставленого товару, ким здійснюється здача-приймання товару, які документи оформляються в посвідчення дій по здачі-прийманню.

9.2 Здача вантажів перевізнику

Здача товару перевізнику звичайно вважається передачею товару покупцю, якщо вона супроводиться видачею документів, що виключають контроль продавця над товаром. Пред'явлення вантажу до перевезення продавцем (відправником), прийом його перевізником і здача одержувачу - складають правові обов'язки сторін контракту перевезення вантажу/товару. При виконанні цих обов'язків відбувається перевірка даних, що характеризують вантаж/товари (найменування, марки, кількості, ваги, стану, упаковки). Дотримання норм права перевезення і умов договору, або звичаїв перевезення даних вантажів/товару має важливе значення для забезпечення збереження вантажів і виявлення конкретних винуватців у разах пошкодження вантажів в дорозі.

Перевізник несе відповідальність за збереження вантажу (safetyofcargo) з моменту прийому вантажу до перевезення до видачі його покупцю (одержувачу). Межі і заходи відповідальності вказуються в умовах договору перевезення і регулюються базисними умовами постачання.

9. 3 Види здачі-приймання

По видах здача-приймання може бути:

- попередньої (preliminary acceptance);

- остаточної (final acceptance);

- поколичеству (quantity acceptance);

- покачеству (quality acceptance).

Попереднє здача-приймання має на меті огляд товару на підприємстві продавця для встановлення відповідності його кількості і якості умовам договору, а також для встановлення правильності упаковки і маркіровки товару. Внаслідок попереднього приймання товару покупець можетзабраковать (reject) товар у разі виявлення недоліків в якості (faultygoods) і кількості або потребоватьустранения недоліків (eliminatedefects). Аналогічну роль грає інспектування предмета купівлі-продажу в процесі його виготовлення.

Остаточне здача-приймання має на меті встановити фактичне виконання постачання у встановленому місці і в належний термін. Результати такого здачі-приймання є обов'язковими для обох сторін і кладуться в основу для розрахунку по операції. Якщо в контракті міститься вказівка на остаточний характер здачі-приймання, покупець згодом не має право пред'являти вимоги при виявленні дефектів.

Місце фактичного здачі-приймання товару звичайно точно встановлюється в договорі. Воно може бути позначене як підприємство (premises) або склад (warehouse) продавця; узгоджений порт відвантаження (portofloading), залізнична станція відправлення (forwardingstation) або аеропорт; порт призначення (portofdestination), прикордонна (borderstation) або кінцева залізнична станція (railwayterminal) в країні призначення, склад покупця або кінцевий пункт реалізації товару. У разі необхідності в контракті визначається місце попереднього і остаточного приймання.

Терміни здачі-приймання товару по кількості і за якістю, як правило, не співпадають. Покупець звичайно зобов'язаний зробити кількісне приймання негайно після прибуття товару. Для якісного приймання часто встановлюються більш тривалі терміни.

9.4 Перевірка кількості поставленого товару

При прийманні перевіряється відповідність кількості фактично поставленого товару умовам контракту. Покупець не зобов'язаний приймати товар в більшій або меншій кількості, ніж це зумовлене контрактом, при відсутності обмовки "біля". Якщо покупець прийняв товар в меншій кількості, то він зобов'язаний сплатити прийняту кількість. Якщо товар здається в більшій кількості, то покупець має право прийняти і сплатити передбачену кількість, відмовившись від надлишку (excess) товару.

У контракті купівлі-продажу обмовляється спосіб визначення кількості товару, фактично поставленого продавцем і належного оплаті покупцем. Існують два основних способи визначення кількості, коли воно виражається у вагових або об'ємних одиницях: по відвантаженій (shippedweight) ипо вивантаженій вазі (landedweight).

У разі невідповідності вивантаженої ваги встановленому при вантаженні в контракті визначається межа відповідальності продавця за недостачу вантажу. Можливе встановлення відсотка знижки на спад під час морського перевезення (наприклад, по каучуку - 0,5%, по какао-бобах - 0,75%). Збільшення ваги вантажу є для деяких товарів ознакою погіршення їх якості (наприклад, внаслідок підвищення відсотка вогкості). Враховуючи можливість такого роду відхилень, контрактом звичайно оговариваетсядопустимий межа відхилень вивантаженої і відвантаженої ваги (weightlimits).

9. 5 Приймання товару за якістю

Приймання товару за якістю може здійснюватися:

- на основі документа, підтверджуючого відповідність якості поставленого товару умовам контракту;

- шляхом перевірки якості фактично поставленого товару в місці приймання.

Перевірка якості фактично поставленого товару може здійснюватися шляхом проведениякачественного аналізу (qualitativeanalysis), звірення раніше відібраних зразків (comparisonagainstsample), огляду товару (inspectionofgoods), проведення інспектування і випробувань (tests).

Застосовуються наступні методи перевірки якості:

- по стандарту (standard) - вибраному, встановленому (established), галузевому (branch), міжнародному (international), національному (national) або за звичаєм, характерному для місця здачі-приймання товарів. У стандарті дається якісна характеристика (qualitativecharacteristics) товару або продукції. Як стандарт використовують ГОСТ, ОСТ або інакший стандарт, введений урядовою організацією, союзом підприємців, асоціацією виробників товарів даного вигляду і іноді страховими компаніями;

- по технічних умовах (technicalconditions/specifications), встановлених в контракті. Технічні умови використовуються у разах відсутності стандартів, постачання одиничної продукції, для якого потрібно спеціальні вимоги. Технічні умови узгоджуються сторонами і є невід'ємною частиною контракту;

- за зразками (samples), які детально описуються в контракті або передаються покупцю - замовнику;

- за змістом певних речовин в товарі. Передбачається, що сторони заздалегідь встановили граничний зміст, речовин або компонентів в товарі, наприклад, металів, сплавів, руди;

- по виходу готового продукту (finishedproduct). У умовах встановлюється окремий показник або критерій для оцінки кількості кінцевого продукту, який може бути отриманий з продукту, що поставляється при використанні конкретної технології виробництва, узгодженої сторонами;

- по натуральній вазі однієї одиниці товару (наприклад, бушелю для зернових);

- за принципом "тель-кель" - в точному перекладі: такий, який є ( "asis"). У цьому випадку продавець не несе відповідальності за якість і кількість товару, а покупець зобов'язаний прийняти товар, якщо він відповідає найменуванню. Такий спосіб характерний для ф'ючерських операцій - наприклад, продажу майбутнього урожаю маслин або цитрусових. При відсутності вказівок в контракті на якість товару вважається застосовним за умовчанням звичай певного регіону;

- перевірка якості методом продавця. Продавець зобов'язаний при відвантаженні зробити

перевірку якості товару за свій рахунок і пред'явити покупцю певний протокол обміру або перевірки (або сертифікат якості).

10. ГАРАНТІЇ. ПРЕТЕНЗІЇ. РЕКЛАМАЦІЇ

10.1 Гарантії

У контрактах звичайно міститься умова, по якій продавець приймає відповідальність за якість товару протягом певного гарантійного терміну. У ньому визначаються об'єм гарантії, що надається продавцем, гарантійний термін, обов'язки продавця у разі виявлення дефектности товару або невідповідність його контракту.

Гарантійний термін експлуатації- період часу, протягом якого виготівник гарантує стабільність показників якості продукції в процесі її експлуатації, при умові дотримання споживачем правил експлуатації.

Гарантійний термін зберігання- період часу, протягом якого виготівник гарантує сохраняемость всіх встановлених стандартами експлуатаційних показників і споживчих властивостей продукції при умові дотримання споживачем правил зберігання.

Гарантійний термін придатності- період часу, протягом якого виготівник гарантує всі встановлені стандартами експлуатаційні показники і споживчі властивості продукції при умові дотримання споживачем правил експлуатації і зберігання.

У умові гарантії звичайно перераховуються також всі випадки, на які гарантія не розповсюджується.

10.2. Претензії і рекламації

Торговий звичай і добрий порядок передбачають обов'язок що порушили майнові права і законні інтереси покупця відновити їх добровільно, не чекаючи пред'явлення претензії.

Однак, якщо такого не відбувається, потерпіла сторона пред'являє претензію. Позивач зобов'язаний до пред'явлення позову в арбітраж заздалегідь звернутися з претензією безпосередньо до контрагента (відповідачу), а останній протягом вказаного в законі терміну (претензійного терміну) зобов'язаний дати відповідь на претензію.

Претензія (claim) визначається як жалоба, домагання, заперечення. У області законодавства, що розглядається "претензія" - вимога, що пред'являється покупцем до свого контрагента з метою відновлення порушених прав і урегулювання розбіжностей по будь-яких господарських відносинах. Понятиерекламацияприменяется в більш вузькому і приватному значенні - це претензія в зв'язку з неналежною якістю продукції, частіше за все по продукції, на яку є гарантія і встановлений гарантійний термін. Однак в подальшому тексті обидва ці терміни рівнозначні.

Пред'явлення претензії - це не тільки право, але і обов'язок підприємств і їх керівників, які особисто несуть відповідальність за стан претензією ний роботи.

Рекламації можуть пред'являтися покупцем тільки з таких питань, які не були предметом приймання товару, виробленого у відповідності з умовами контракту, а також в тих випадках, коли виявлено, що представлені продавцем документи не відповідають фактичним даним, що характеризують виконання постачання товару. Сторони в контракті встановлюють порядок пред'явлення рекламацій; терміни, протягом яких рекламації можуть бути заявлені; права і обов'язки сторін в зв'язку з пред'явленням рекламацій; способи урегулювання рекламації.

Рекламація пред'являється в письмовій формі і містить наступні дані: найменування товару, його кількість і місцезнаходження; основа для рекламації з вказівкою, в зв'язку з якими саме недоліками вона може бути пред'явлена, конкретні вимоги покупця по урегулюванню рекламації. Рекламація звичайно пред'являється письмово з додатком всіх необхідних доказових документів, наприклад, актів експертизи, рекламаційних актів, складених з участю представника незацікавленої компетентної організації, актів аварійних комісарів, а також коносаментів, специфікацій, сертифікатів про якість, а при внутрішніх недостачах - пакувальних листів, копій телеграм і повідомлень. У вказаних документах обов'язково робиться посилання на номер контракту і транспортного документа. Датою пред'явлення рекламації вважається дата поштового штемпеля місця відправлення.

Терміни пред'явлення рекламації, що встановлюються в контракті, залежать, передусім, від характеру товару, що поставляється, а також від співвідношення сил контрагентів. Звичайно, чим більше переваг у покупця перед продавцем в їх взаємовідносинах, тим більше тривалий термін пред'явлення рекламації. Дуже часто в контрактах встановлюються різні терміни для пред'явлення рекламацій за якістю і кількістю. Звичайно термін пред'явлення рекламацій за якістю більш тривалий, ніж по кількості, оскільки приховані дефекти в товарі важко виявити відразу. Після закінчення вказаного в контракті терміну рекламації не приймаються.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ КОНТРАКТУ

11.1 Функції контрактної відповідальності і поняття порушення контракту

По збігу об'єктивних або суб'єктивних обставин, а іноді внаслідок умисних дій або бездіяльності, одна сторона, а іноді і обидві сторони, контракту не виконують, частково не виконують або виконують неналежним образом свої зобов'язання. При недосягненні компромісу по добрій волі сторін, що адекватно зміні спочатку прийнятих умов операції, наступає відповідальність за такі порушення.

Трактування розуміння відповідальності істотним образом залежить від вигляду операції і внутрішньої природи взаємовідносин її сторін.

Відповідальність в міжнародних операціях можна розділити по трьох основних ознаках:

- безумовну відповідальність (strictliability);

- умовну відповідальність (qualifiedliability);

- відповідальність за провину (faultliability).

Відповідальність і заходи відповідальності за порушення контрактних зобов'язань в умовах вільної комерційної діяльності звичайно закріпляються в умовах операції. Однак, відповідальність відносно операції і її наслідків може виникати і із закону, підзаконних і нормативних актів, вживаного за умовчанням. Відносно міжнародних операцій сторони зобов'язані інформувати один одну про національні закони і особливі вимоги до продукту або виробів

11.2. Неустойки і штрафи

Відповідальність за порушення зобов'язання за контрактом виражається в сплаті кредитору певної грошової суми (або інакших цінностей). Неустойка, штраф (penalty) є найбільш поширеним наслідком порушення контрактного зобов'язання в зв'язку з простотою визначення належної грошової винагороди. Неустойка - гарант виконання зобов'язань і частіше за все в контракті включається в розділ "Особливі умови" або "Санкції", якими передбачається сплата у разі порушення контракту винною стороною певної грошової суми в твердому процентному відношенні до зобов'язання. Неустойку можна в ряді випадків розглядати як зазделегідь обчислені збитки.

Сплата неустойки не залежить від того, чи потерпів фактично контрагент збиток чи ні. Потерпіла сторона не повинна доводити наявність збитків, заподіяних порушенням, і їх розмір, а може обмежитися тільки доказом факту невиконання зобов'язання. Навіть якщо контрагент придбав вигоду, він все одно має право вимоги сплати неустойки. Сплата неустойки не звільняє боржника від виконання зобов'язань.

11.3 Припинення контракту внаслідок порушення його умов

Звичайно зобов'язання і відповідно контракт припиняються його належним виконанням. По виконанні зобов'язань припиняються всі взаємні права і обов'язки сторін, встановлені гарантії і т. п. Однак, в ряді випадків контракт припиняється в зв'язку з неможливістю виконання, або з ініціативи одній, або згоді обох сторін. На практиці передбачаються і інакші мотиви припинення контракту: заміна виконання, новація, угода про припинення зобов'язання або залік.

Реалізація права на розірвання контракту внаслідок порушення його умов обмежена. Наприклад, за контрактом купівлі-продажу покупець не має право заявити про розірвання контракту, якщо він не здійснить таке розірвання:

- відносно прострочення в постачанні - протягом розумного терміну після того, як він дізнався про те, що постачання здійснене;

- відносно будь-якого іншого порушення контракту, виключаючи прострочення в постачанні, - протягом розумного терміну:

- після того, як він взнав або повинен був дізнатися про таке порушення;

- після витікання додаткового терміну, встановленого покупцем або після того, як продавець заявив, що він не виконає своїх зобов'язань протягом такого додаткового терміну;

- після витікання будь-якого іншого додаткового терміну, вказаного продавцем, або після того, як покупець заявив, що він не прийме виконання.

12. СТРАХУВАННЯ

У об'ємі звичайного контракту, наприклад купівля-продаж, містяться умови необходимостистрахования (insurance) товару на різних стадіях товародвижения і розподіли витрат по страхуванню між продавцем і покупцем. Це добре демонструється в базисних умовах постачання і тлумаченнях міжнародних термінів Incoterms. Найчастіше використовується умова СIF (cost, insurance, freight). Собственнодоговор страхування (insurancepolicy) - окремий і досить складний розділ правового забезпечення.

12.1 Договір страхування

Договір страхування- угода між страхувальником і страхувальником, що регламентує їх взаємні зобов'язання.

У праві різних держав містяться вимоги відносно форми договору/контракту страхування. Звичайно сторонам надаються великі можливості у виборі форми і атрибутів договору.

У загальному випадку, наприклад для варіанту страхування вантажу, договір містить наступні обов'язкові атрибути:

- реквізити страхувальника (insurer);

- реквізити страхувальника (theinsured);

- номер, місце (placeofissue) і дату укладення договору (видачі поліса);

- терміни дії (validityperiod);

- точноенаименованиегруза/товар (exact description of the cargo/ goods) иродупаковки (nature of packing);

- количествомест (number of packages), вага (weight);

- номери і дати накладних (waybills) і коносаментів (billsoflading, Bs/L);

- вигляд транспорту (means/methodsoftransportation) і його опис при морському перевезенні;

- спосіб відправки вантажу (wayofdispatch);

- розміщення на транспортному засобі (stowage);

- пункт відправлення (placeofdispatch) або призначення (destination);

- датуотправкигруза (date of dispatch);

- условиястрахования (insurance conditions);

- объемответственности (extent of liability);

- взаимоотношениясторонпринаступлениистраховогослучая (mutual relations between the parties when an insured accident occurs);

- дополнительниеилиособиеусловия (additional conditions, special terms);

- страховуюсумму (insured amount);

- порядок і терміни сплати страхової премії (insurancepremium);

- санкциизапросрочкуплатежей (penalty for the delay of payment);

- змішаного страхування (mixedpolicy);

- типової (standard policy);

- туристський (travel policy).

Крім того, використовуються поліси за особливими умовами страхування:

- поліс на умовах "вільно від приватної аварії" (F.P.A. policy);

- поліс про недбалість;

- поліс страхування життя (lifepolicy);

- поліс страхування від всіх видів ризику ( "allrisks" policy);

- поліс страхування від будь-якої втрати або будь-якого пошкодження (alllossesordamagepolicy);

- поліс страхування проти транспортного ризику (policyagainsttherisksofdamage);

- поліс каско (casco) - страхування перевізних коштів: судів, літаків, вагонів, цистерн, контейнерів, автомобілів, в тому числі особистих.

Страховий поліс є цінним папером. У деяких країнах законодавство з всього набору страхових документів визнає як судовий документ тільки страховий поліс. Страховий поліс може бути переданий третій особі шляхом передавального напису - индоссо (bymeansofendorsement).

13. ФОРС-МАЖОРНІ І ІНАКШІ ЗАХИСНІ ОБМОВКИ

Порушення може бути таким, що "передбачується", тобто довершеним до терміну виконання зобов'язань. Сторони контракту завжди прагнуть захистити себе від можливих порушень і невиконання введенням в текст умов контракту різних захисних обмовок.

Политико-економічна ситуація або інакші чинники, що визначає характер операції і що має місце на момент здійснення контракту, з течією часу можуть змінитися так істотно (fundamentallydifferent), що саме існування такої операції є нереальним або безрозсудним, а в окремих випадках принципово неможливим. Такі обставини існують поза волею і передбаченням сторін контракту. Вони можуть трактуватися як комерційна нездійсненність, форс-мажор, відпадання основи операції, непереборна сила і інш. в залежності від доктрини правової системи. Всі правові системи передбачають звільнення сторони операції від відповідальності за невиконання зобов'язань, виникаючих по ряду причин, що відносяться до розряду форс-мажорних або непереборної сили - надзвичайні, що непередбачуються, непредотвратимие.

Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо доведуть, що це невиконання було викликане перешкодою, що знаходиться поза їх контролем і що не можна було прийняти цю перешкоду в розрахунок при висновку контракту або уникнути перешкоди або його наслідків розумними і доступними способами або діями.

Майже всі контракти містять умови, які дозволяють перенести термін виконання контракту або взагалі звільняють сторони від полногоиличастичного виконання зобов'язань за контрактом у разі настання після висновку контракту обставин, що не залежать від сторін, перешкоджаючих виконанню зобов'язань за контрактом. Такі обставини звичайно іменуються в контракті "непередбаченими" или'форс-мажорними" (forcQ-majeure). Відповідна умова в контракті називається "обмовка про непереборну силу", "форс-мажор", "випадки, що звільняє від відповідальності", "основи для звільнення від відповідальності" і т. п.

Обставини непереборної силиможно розділити на декілька категорій. Це, насамперед, обставини стихійно-природної властивості, яке в силу походження іменується за рубежем ActofGod, що переводиться як "Боже попущение". Це може бути - шторм, землетрус, пожежа (викликаний стихійним лихом, ударом блискавки), повінь, сильний снігопад і інше стихійне лихо природного походження. До іншої категорії обставин непереборної сили відносяться обставини, викликані діяльністю людини - политико-економічні ситуації і надзвичайні випадки. До таких відносять війну, цивільні хвилювання, рішення вищих політичних і владних структур. До таких відноситься пожежа, викликана підпалом.

Такі обставини можуть викликати: загибель об'єкта контракту; принципову неможливість постачання в зв'язку з військовими діями або по причинах виникнення обставин, які привели до юридичної протиправності даної операції; створення новин і відкриттів, що роблять безрозсудним застосування об'єкта операції.

Важлива категорія обставин непереборної сили - термін їх дії. Вони розділяються на дві категорії: тривалі і короткочасні.

У інтересах обох сторін зазделегідь, в межах розумного, визначити, які обставини вони відносять до форс-мажорних, інакше ці обставини можуть витлумачуватися відповідно до торгових звичаїв країни виконання контракту. Звичайно продавець прагне перерахувати в контракті максимальне число можливих обставин, включаючи і такі, як: неможливість отримання транспортних засобів, аварія на виробництві, недостача сировини, електроенергії, робочої сили. При обставинах непереборної сили термін виконання контракту відсується пропорційно часу, протягом якого будуть діяти ці обставини або їх наслідки. Якщо такі обставини будуть продовжуватися довше за узгоджений сторонами в контракті термін, то кожна з сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за контрактом, і в цьому випадку жодна з сторін не буде мати права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.

14. ДОЗВІЛ СУПЕРЕЧОК

Рідка операція проходить без виникнення обставин, в тій або інакшій мірі що порушують попередні домовленості і зобов'язання сторін. Мудрість і діловитість партнерів дозволяє їм своєчасно шляхом переговорів досягати компромісних угод і регулювати обставини, що трапилися до взаємного задоволення, знаходити спосіб їх гідної заміни або компенсації. GoodWill в цивілізованому бізнесі досягається не кількістю затіяних і навіть шумно виграних суперечок, а кількістю гідних і вигідних операцій з розумною вигодою.

У будь-якому контракті повинен бути встановлений порядок претензійної роботи і дозволи суперечок, які можуть виникнути між сторонами або їх уповноваженими представниками в зв'язку з даним контрактом, його припиненням або недійсністю.

Сторони завжди повинні прагнути до мирного дозволу суперечок шляхом переговорів. У умовах контракту повинен бути обумовлений претензійний порядок, терміни відповіді на претензії. Потрібно мати на увазі, що арбітраж не прийме справу до розгляду без проведення доарбитражного розгляду шляхом переговорів і претензій сторін. Претензії і переговори повинні бути ретельно оформлені і документально підтверджені належним образом протоколами, доказами.

Однак, при недосягненні світового рішення сторони контракту мають право передати розгляд суперечки в арбітраж або суду (по підсудності предмета суперечки). У більшості контрактів передбачається дозвіл суперечки в порядку третейського суду або арбітражу. Діючі багатосторонні конвенції у питанням арбітражу (Європейська конвенція про зовнішньоторгівельний арбітраж 1961 р. і Конвенція про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.), учасниками яких є більшість розвинених країн, в тому числі і СРСР (а отже як правонаступник - Росія), безперечно розповсюджуються на більшість видів контрактних відносин. Ці угоди створили міцну правову базу урегулювання суперечок.

Список використаних джерел

1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчань. Допомога. - Новосибірськ: ИРИЦ, Сибір, 1992.

2. Джурович Р. Руководство по висновку зовнішньоторгівельних контрактів. _ М.: Юридична література, 1992 - 416 з.

3. Контракт з инофирмой. Енциклопедія міжнародних контрактних відносин./ під ред М. Б. Біржакова. Друге видання. - СПб.: ОЛБИС, САТИС, 1995 - 608 з.

* Перш ніж здійснити операцію по факсу, треба уточнити признаваемость такого контракту місцевою владою - наприклад, митні служби визнають тільки оригінал контракту.

* Закон № 82-596 від 10 липня 1982 р.

* Докладний опис і постатейний коментар до контракту на туристські послуги див. "Туристські фірми". Вип 5. - СПб., АКТИС. 1994.