Реферати

Реферат: Консультант плюс

загрузка...

Лиможские емалі XII-XIV століть. Історія емалі, її властивості і різновиди. Становлення і розвиток мистецтва виїмчастої лиможской емалі, техніка і технологія її виготовлення. Дослідження й аналіз робіт, виконаних у техніку лиможской емалі XII-XIV вв. і її представлення в Ермітажу.

Папір і друкарство в Китаї. Традиція приписує винахід папера служителю імператорського гарему Цай Луню, що став згодом і божественним заступником паперового виробництва.

Аудит матеріально-виробничих запасів. Основи обліку й аудита матеріально-виробничих запасів (МПЗ). Аудиторська перевірка обліку МПЗ на ТОВ "ВСЗ". Інформаційна база для перевірки МПЗ, перевірка їхньої наявності і схоронності, операцій по надходженню й оприбуткуванню, реалізації і списанню.

Аналіз механізмів і шляхів удосконалювання розвитку малого бізнесу в Казахстану. Сутність і критерії малого бізнесу, його організаційно-правові форми в сучасному Казахстану, аналіз закордонного досвіду і можливості його практичного застосування, напрямку удосконалювання. Аналіз стану суб'єктів малого підприємництва.

Свята і видовища в історії Давньоримської цивілізації. Джерела зародження свят і видовищ у Давньоримській цивілізації. Вплив чужоземної культури. Історія місцевих вірувань, культів і релігійних обрядів. Поява в Древньому Римі традиції організації публічних представлень і ігор для розваги народу.

загрузка...

Інститут дистантного утворення

Російського університету дружби народів

Факультет: ЮРИДИЧНИЙ

По курсу: "Інформатика"

РЕФЕРАТ

на тему: "Вивчення інформаційної бази "Консультант плюс"".

Студент: Маслакова Тетяна Анатоліївна, 1 курс

м. Москва, 1999 р.

ПЛАН

1. Види меню

2. Особливості пошуку документів.

- по тексту

- по тематиці

- по даті

3. Висновок.

1. Види меню

Головне меню системи доступно практично з будь-якого місця в програмі. Його виклик проводиться або мишею, або клавішею F10, або по комбінації клавіш Alt+підкреслювати буква необхідного пункту меню.

У головне меню включені найбільш загальні операції, що виконуються в системі. Наприклад, пункти Файл, Відкрити базу дозволяє вибрати потрібну для роботи базу, пункти Сервіс, Настройки дозволяє настроїти зручний для роботи шрифт, а пункти Сервіс, Управління - поповнити Інформаційний Банк новими документами.

Пункти Вигляд, Панель кнопок дозволяють включити (відключити) піктографічне меню, пункти Вигляд, Рядок статусу - статусний рядок, а пункти Допомога, Порада дня - вікно допомоги Порада дня.

Для отримання більш докладної інформації встановіть курсор на потрібний пункт меню і натисніть клавішу F1.

Локальне меню доступно в будь-якому місці прогамми і викликається при натисненні правої кнопки миші або клавіш Alt+F10.

У локальне меню включені операції, які можливо здійснити в даному місці програми.

2. Особливості пошуку документів

Картка реквізитів - основний засіб для пошуку документів в Інформаційному Банку.

Для пошуку документів треба заповнити картку реквізитів, яка являє собою деяку кількість поименованних полів (реквізитів документа). Потім система переглядає документи, що все є в Інформаційному банку. Якщо вміст всіх заповнених полів з картки реквізитів співпадає з реквізитами документа, то документ вважається знайденим і заноситься в список. Сформований список володіє наступною властивістю - вміст всіх заповнених полів картки реквізитів ідентично відповідним реквізитам кожного документа з списку.

Якщо яке-небудь поле не заповнене, то система вважає, що Вас цікавлять документи з будь-яким способом його заповнення. Тому пошук по пустій картці реквізитів приведе до формування списку документів, що повністю дублює весь Інформаційний банк.

Після заповнення будь-якого поля картки реквізитів система повідомляє про кількість документів, що задовольняють Вашому запиту. Ця інформація допоможе ухвалити рішення: уточнювати картку реквізитів (заповнити ще яке-небудь поле) чи ні.

Кожне поле картки реквізитів забезпечене словником, вмісним всі способи його заповнення. Заповнення полів картки реквізитів описане в розділах: словник, логічні умови в словнику, рубрикатор, словник типу «Дата», пошук по тексту.

Після заповнення картки реквізитів виберіть кнопку Пошук або натисніть клавішу F9 для переходу в сформований список документів, відповідний зробленому запиту.

Для того щоб видалити вміст поточного поля картки реквізитів, натисніть клавішу Del або скористайтеся відповідними елементами піктографічного або локального меню.

Для того щоб повністю очистити картку реквізитів, натисніть клавіші Ctrl+Del або скористайтеся відповідними елементами піктографічного або локального меню.

Пошук по тексту.

Система дозволяє знайти документи, в текстах яких є потрібні Вам слова, які можуть бути пов'язані логічними умовами.

Існує два способи пошуку по тексту документів.

I Спосіб Пошук по словнику

Потрібні Вам слова вибираються з словника поля Текст документа і потім зв'язуються логічними умовами.

Виберіть корінець Словник. Перед Вами всі слова, що містяться в текстах документів Вашого Інформаційного Банку.

Для пошуку потрібного слова почніть набирати його на клавіатурі. Помилково набрана буква віддаляється по клавіші BackSpace.

З словника цього поля можна вибрати два і більше за слова і зв'язати їх логічною умовою.

Доцільно вибирати з словника слова, що закінчуються на знак *. Це забезпечить пошук потрібного слова без урахування його закінчення.

Спочатку знайдіть (шляхом набору на клавіатурі) перше слово і відмітьте його клавішею Ins, потім знайдете і відмітьте друге слово. Потім виберіть потрібну логічну умову, а потім кнопку Вибрати. Всі відмічені слова і логічну умову їх зв'язуюче заносяться в картку реквізитів.

Сформуйте список і увійдіть в текст будь-якого документа. Пошукове слово (слова) виділене в тексті кольором. Використовуючи пошукове вікно можна знайти наступне входження цього слова.

Умова ПОРЯД означає, що вибрані слова розташовуються в тексті документа в межах встановленої Вами кількості рядків. За умовчанням кількість рядків дорівнює трьом. Звертаємо Ваша увагу, що пошук документів в такою логічною умовою вимагає декілька більше часу.

Умова І означає, що в тексті документа зустрічаються обидва вибраних слова одночасно. Звертаємо Ваша увагу, що умова І не гарантує, що вибрані слова будуть розташовуватися в тексті документа «поруч один з одним».

Умова АБО означає, що в тексті документа зустрічається або перше, або друге слово, або обидва цих слова.

II Спосіб Складний пошук по тексту

Потрібні слова Ви набираєте на клавіатурі і зв'язуєте їх логічними умовами.

Складний пошук по тексту допускає більш широке використання логічних умов, що дозволяє формувати більш складні пошукові запити.

Виберіть корінець Складний пошук. На екрані рядок для введення пошукових слів і логічних умов їх зв'язуючих. Логічні умови можуть бути набрані "явно" або можна використати символи їх замінюючі. При використанні різних логічних умов необхідно використати дужки (), задаючі порядок виконання логічних умов. Регістр, що використовується при наборі слів (логічних умов), при пошуку документів не приймається до уваги.

Пошук по тематиці.

Словник поля Тематика містить багаторівневий рубрикатор, що базується на Загальноправовому класифікаторові галузей законодавства. Наявність у рубрики подрубрик показана спеціальним символом, що стоїть зліва від назви рубрики. Для розкриття (закриття) рубрики використовується клавіша Пропуск або миша.

Вибір рубрик проводиться стандартним для всіх словників способом.

Для того щоб розкрити (закрити) всю рубрикатор використовуються клавіші Ctrl+Сірий плюс (Ctrl+Сірий мінус).

Для швидкого пошуку фрагмента в рубрикаторе натисніть клавішу F7 (або виберіть кнопку Знайти), введіть потрібний фрагмент і встановіть потрібний напрям пошуку.

Всі доступні операції з рубрикатором представлені в локальному меню.

Пошук по даті.

Робота зі словником типу «Дата» може виготовлятися в двох режимах: Словник або Діапазон. Вибір режиму - по відповідному корінцю.

У режимі Словник на екрані вікно зі списком всіх дат в Інформаційному Банку. Встановіть курсор на потрібну дату (шляхом набору її на клавіатурі) і клацніть мишею або натисніть клавішу Enter для занесення її в картку реквізитів.

При відмітці в словнику двох дат система зв'яже їх логічною умовою Або.

Якщо Ви хочете задавати довільну дату - перейдіть в режим Діапазон. Спочатку виберіть потрібну логічну умову: Точно, З. .. По, Раніше, Пізніше. Потім введіть з клавіатури потрібну Вам дату або використайте спеціальну кнопку для вибору довільної дати з календаря.

Висновок.

Мережа КонсультантПлюс надає користувачам на всій території

Росії широкі сервісні можливості по оперативному доступу і

професійній роботі з юридичною інформацією.

Каталог програмних продуктів КонсультантПлюс містить докладну

інформацію про Довідкові Правові Системи, поширювані

Мережею.

Головна задача Мережі КонсультантПлюс - забезпечити всі зацікавлені

підприємства і організації повною, достовірною і оперативною правовою інформацією

Мережа КонсультантПлюс об'єднує 300 регіональних інформаційних

центрів в 150 містах Росії, що забезпечують однаково високий

рівень сервісу.

ÓAndrew Posluhmyantsev Research Ltd. 1999

E-mail: fischer99@mail.ru

загрузка...