Реферати

Реферат: Відповідальність по митному праву

Банк як комерційна організація. Банківські консорціуми, великі, середні і малі банки. Адміністративна відповідальність у податковій сфері. Філії комерційного банку. Взаимоотношение центрального банку Російської Федерації з комерційними банками. Склади податкових правопорушень.

Вісім стадій людського життя по Е. Ериксону. Психічний розвиток у молодшому шкільному віці. Теорія Е. Ериксона про розподіл життєвого циклу людини на вісьмох стадій як один з найбільших внесків у психоаналіз. Конфлікти кожної стадії, новотвору як їхня найважливіша характеристика. Психологічні особливості молодшого шкільного віку.

Строковий трудовий договір. Основні можливості й обмеження підписання строкових трудових договорів. Розгляд їхнього висновку у випадках із загальними вимогами і з виключенням із загальних правил у відповідності зі ст. 59 Трудового Кодексу Російської Федерації. Причини їхнього розірвання.

Матеріали до твору по роману "Тихий Дон" М. Шолохова. Роман М. А. Шолохова "Тихий Дон" присвячений темі громадянської війни, що розвернулася на донській землі. Тут знайшли глибоке і всестороннє відображення і своєрідний устрій життя козаків.

Інфляція і безробіття як основні показники макроекономічної нестабільності в національній економіці. Традиційна крива Филипса: сутність, історія появи і логічне обґрунтування. Сучасні теорії взаємозв'язку між інфляцією і безробіттям у короткостроковому і довгостроковому періоді. Аналіз взаємозв'язку інфляції і безробіття в Республіці Бєларус.

Тема: Відповідальність по митному праву.

Питання: 1. Види відповідальності.

2. Карна відповідальність за злочини в сфері

митної справи. Контрабанда.

Питання № 1.

Відповідальність за порушення в сфері митної справи регулюється нормами різних галузей права, і в цьому виявляється комплексний характер митного права.

Закон розрізнює посягання різної міри тягаря на митну справу - злочини і проступки. Ті і інші, по суті справи, є порушеннями митних правил, але критерієм розмежування служить шкода, заподіяна порушенням.

Правопорушення що представляють найбільшу міру суспільної небезпеки, набувають характеру злочинів. Залучення до відповідальності за їх здійснення регулюється нормами карного права.

Адміністративними порушеннями по своєму характеру і змісту є порушення митних правил, основа і порядок залучення до відповідальності за які регламен6тируются нормами митного законодавства.

Інша група правопорушень в митній сфері - адміністративні правопорушення, що посягають на нормальну діяльність митних органів. Виробництво по таких справах здійснюється відповідно до норм митного законодавства, а в частині, не врегульованій ними - відповідно до законодавства про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені кодексом РСФСР про адміністративні правопорушення, наступає в тих випадках, коли ці порушення по своєму характеру не спричиняють за собою відповідно до чинного законодавства карної відповідальності. Таким чином правопорушення в сфері митної справи є:

· Злочини;

· Порушення митних правил;

· Адміністративні правопорушення, що посягають на нормальну діяльність митних органів.

Питання № 2.

Карна відповідальність за злочини в сфері митної справи.

Злочини в сфері митної справи прийнято називати «митними злочинами». Відповідальність за них передбачається карним законодавством. До таких злочинів відносяться:

· Контрабанда (ст. 188 УК РФ);

· Незаконний експорт технологій, науково - технічної інформації і послуг, що використовується при створенні зброї масової поразки, озброєння і військової техніки (ст. 189 УК РФ);

· Неповернення на територію РФ предметів художнього, історичного і археологічного надбання народів РФ і зарубіжних країн (ст. 190 УК РФ);

· Неповернення з-за кордону коштів у іноземній валюті (ст. 193 УК РФ);

· Ухиляння від сплати митних платежів (ст. 194 УК РФ).

Контрабанда. Найбільш поширеним і суспільно небезпечним злочином є контрабанда (чит. Ст. 219 ТК РФ).

Поряд з цій ТК РФ містить ряд складів порушень митних правил, що передбачають способи здійснення правопорушень митних правил, аналогічні способам контрабанди. Наприклад, ст. 276 ТК РФ встановлює відповідальність за переміщення товарів і транспортних засобів через митну межу РФ крім митного контролю; по ст. 277 ТК РФ кваліфікується приховання від митного контролю товарів, переміщуваних через митну межу РФ. У разі ж обманного використання документів або коштів ідентифікації при переміщенні через митну межу дії винної містять склад порушення митних правил, передбаченого ст. 278 ТК РФ.

Всі ці дії характерні для контрабанди, але не є злочином, оскільки позбавлені обов'язкових для контрабанди-злочину ознак: великого розміру або особливостей переміщуваних товарів, перелік яких визначений в ч. 2 ст. 188 УК РФ (переміщення через митну межу РФ наркотичних коштів, психотропних, сильнодіючих, отруйних, отруйних, радіоактивних або вибухових речовин, озброєння, вибухових пристроїв, вогнепальної зброї і т. д.).

УК РФ значною мірою сприйняв поняття контрабанди дане в ст. 219 ТК РФ, згідно з яким контрабандою признається переміщення через митну межу РФ крім або з прихованням від митного контролю, або з обманним використанням документів або коштів митної ідентифікації, або зв'язане з недекларуванням або недостовірним декларуванням певних коштів, речовин, товарів.

Згідно ч. 3 ст. 219 ТК РФ карається контрабанда відповідно до УК РФ.

Прийнявши за основу поняття контрабанди, дане в ТК РФ, УК проте внесло в нього істотну коректива.

У відповідності зі ст. 188 УК РФ 1996 р. контрабандою признається переміщення через митну межу способами, вказаними в ч. 1 ст. 219 ТК РФ, але тільки у великому розмірі. Який великий розмір потрібно вважати великим, визначається в Примітці до ст. 188: великим розміром признається переміщення контрабандним способом товарів, вартість яких перевищує двісті мінімальних розмірів оплати труда, встановлених на момент здійснення злочину.

І митне і карне законодавство єдині у визначенні способів контрабанди.

Переміщення товарів крім митного контроляозначает будь-які дії по ввезенню або вивозу товарів, минуя певні митними органами місця, в яких, перш ніж товари будуть допущені до перетину митної межі, повинен бути проведений митний контроль (митниці, митні пости), або поза встановленим часом виробництво митного оформлення.

Приховання від митного контроляпредставляет собою будь-який спосіб приховування товарів, використання тайників, спеціальних сховищ, придання одним товарам вигляду інших товарів.

Обманне використання документоввиражается в пред'явленні митному контролю явно підроблених або недійсних документів, вмісних недостовірні відомості, і т. п. дії.

Обманне використання коштів митної идентификациипредполагает використання фальсифікованих пломб, печатей, цифрової, буквеної або інакшої маркіровки, ідентифікаційних знаків, фотографій і інш.

Недекларування або недостовірна декларированиеозначает незаява відомостей або заява помилкових відомостей про товари і транспортні засоби, їх митний режим і інших відомостей, необхідних для митних цілей.

Більш небезпечним виглядом контрабанди є ввезення на територію РФ і вивіз товарів, відносно яких встановлені спеціальні правила переміщення через митну межу. Перелік був встановлений в ст. 219 ТК РФ.

Разом з тим на відміну від митного законодавства УК РФ не відносить до контрабанди неповернення на митну територію РФ предметів художнього, історичного і археологічного надбання народів РФ і зарубіжних країн, тимчасово вивезених і належних обов'язковому поверненню. Такі дії утворять самостійний склад злочину, передбачений ст. 190 УК РФ.

Істотно відрізняються положення УК і у визначенні суб'єкта кваліфікованої контрабанди. Підвищена карна відповідальність передбачена за контрабанду довершену посадовою особою з використанням свого службового положення.

Уперше закон (ч. 3 ст. 188 УК РФ) передбачив підвищену відповідальність за контрабанду, довершену із застосуванням насилля до особи, що здійснює митний контроль. Що Представляє підвищену небезпеку признається також контрабанда, що здійснювалася неодноразово, т. е. не менш двох разів.

Одним з способів контрабанди ст. 219 ТК РФ називає переміщення через митну межу товарів і транспортних засобів шляхом її прориву. УК РФ не сприйняв це положення. Подібні дії самі по собі не утворять складу злочину контрабанди, якщо відсутні інакші ознаки злочину, властиві цьому складу.

УК РФ встановлює найбільш небезпечну форму контрабанди - здійснення її організованою групою (ч. 4 ст. 188).

Підвищена небезпека контрабанди, довершеної організованою групою, передбачає і більш сувору санкцію. Якщо «простий» склад контрабанди, передбачений ч. 1 ст. 188 УК РФ, карається позбавленням свободи на термін до 5 років, то за контрабанду, довершену організованою групою (ч. 4 ст. 188 УК РФ), передбачена санкція у вигляді позбавлення свободи на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Незаконний експорт технологій, науково-технічної інформації і послуг, що використовуються при створенні зброї масової поразки, озброєння і військової техніки. У переліку правопорушень в сфері митної справи, які митне законодавство відносить до злочинів, даний склад не згадають. Однак УК РФ за подібні дії встановлює карну відповідальність в ст. 189, і це зумовлене міжнародними зобов'язаннями нашої країни по нерозповсюдженню зброї масової поразки.

Неповернення з-за кордону коштів у іноземній валюті. Ст. 221 ТК РФ встановлює, що незаконні валютні операції і інакші діяння з валютними цінностями, що стосуються митної справи, є злочинами і караються відповідно до норм карного права.

Такими діяннями є:

1. Умисна заява митним органам РФ помилкових відомостей з метою приховання отриманих внаслідок здійснення зовнішньоекономічної діяльності доходів у валютних цінностях;

2. Заниження їх розміру;

3. Недотримання встановлених вимог про обов'язкове ввезення або переклад в РФ отриманій таким шляхом валютних цінностей;

4. Здійснення платежів у іноземній валюті або платіжних документах у іноземній валюті по фіктивних зовнішньоекономічних операціях, пов'язаних з переміщенням товарів через митну межу;

5. Інші незаконні валютні операції і інакші діяння з валютними цінностями, що стосуються митної справи.

Перераховані дії повинні розцінюватися як злочини, якщо вони довершені в значному або великому розмірі, або особою, раніше судимою за подібні дії, або організованою групою.

Обов'язковою умовою для залучення до карної відповідальності є великий розмір неповерненої з-за кордону валюти (більше за 10 тис. мінімальних розмірів оплати труда).

Ухиляння від сплати митних платежів. Може виражатися як в дії, так і в бездіяльності. Це, зокрема:

Заява митним органам помилкових відомостей, що призвели за собою несплату митних платежів;

Надання митним органам підроблених фінансових документів, підтверджуючих факт сплати або митних платежів, що є забезпеченням сплати;

Відгук платником платіжних документів по перерахуванню банком грошових коштів на рахунки митних органів;

Порушення термінів сплати митних платежів, встановлених Митним комітетом РФ, при реальній можливості їх сплатити.

Ухиляння від сплати митних платежів признається тільки в тому випадку, якщо воно довершене у великому розмірі, т. е. вартість несплачених митних платежів перевищує 1000 мінімальних розмірів оплати труда.