Реферати

Реферат: Автоматизація фильтровального відділення установки 39/2 (Депарафинизації масел)

Розробка короткострокової і довгострокової фінансової політики організації на прикладі ОАО КБК "Черемушки". Оцінка ключових показників фінансової політики. Експрес-аналіз організації. Аналіз агрегированних форм звітності і ключові індикатори по видах діяльності. Короткострокова і довгострокова фінансова політика організації на прикладі ОАО КБК "Черемушки".

Поняття і види адміністративних правопорушень в області охорони навколишнього середовища. Адміністративна відповідальність у механізмі охорони навколишнього середовища, її сутність і співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності. Напрямку удосконалювання законодавства про адміністративну відповідальність за екологічні правопорушення.

Статистика, її основні показники. Перетворення емпіричного ряду в дискретний і интервальний. Визначення середньої величини по дискретному ряді з використанням її властивостей. Розрахунок по дискретному ряді моди, медіани, показників варіації (дисперсія, відхилення, коефіцієнт осцилляції).

Психологічні особливості старих людей. Психологічні задачі розвитку в старому віці - пізньої дорослості. Теоретичне дослідження психологічних і фізіологічних змін в організмі літньої людини. Вивчення й аналіз психологічних особливостей і задач розвитку людей літнього віку. Стан пізньої дорослості і самосвідомість старої людини.

Аналіз базових стратегій і ризиків розвитку фірми. Дослідження конкурентних сил, що впливають на фірму і форм їхньої взаємодії. Аналіз базових стратегій розвитку організації, ризиків, властивим базовим стратегіям. Розробка стратегії чи диференціації лідерства по витратах для конкретного підприємства.

ЗМІСТ

Л

ВВЕДЕННЯ

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Обгрунтування вибору теми дипломного проекту

Загальний опис блоку

Характеристики сировини і отримання на блоці продуктів

Опис технологічного процесу з розставлянням обладнання КУП

Управління гарячою промивкою вакууму-фільтра

2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Розрахунок регулюючих пневматичних клапанів

Розрахунок на рідина

Розрахунок на пару

Розрахунок звужуючого пристрою на рідину

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Монтаж і експлуатація коштів автоматизації

Виконання графіка поточного і капітального ремонту

4 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Проведення перевірки на контроллер SIEMENS

Розрахунок погрішності і забезпечення метрологічного

контролю по вимірювальних каналах

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Специфікація приладів КУП і А

Визначення часу простою обладнання на ремонтах

Розрахунок річної потреби приладів КУП

в електроенергії

Розрахунок витрат на придбання приладів КУП і А

Розрахунок локального кошторису на монтаж приладів КУП і А

Розрахунок чисельності робітників на монтаж приладів КУП і А

Розрахунок загального фонду заробітної плати

Розрахунок капітальних вкладень на монтаж КУП і А

Техніко-економічний показник проекту

6 ОХОРОНА ТРУДА І ЕКОЛОГІЇ

Класифікація приміщень по вибухонебезпеці

Шкідливі викиди і відходи

Техніка безпеки при експлуатації коштів

автоматизації на установці 39/2

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВВЕДЕННЯ

В нафтохімічній промисловості більшість технологічних процесів і установок відносяться до 1 категорії пожежі- і вибухонебезпеки, середи технологічних процесів є агресивними, а умови труда - шкідливими і важкими. Тому автоматизації технологічних процесів приділяється особлива увага.

Автоматизацією в широкому значенні слова називається часткове звільнення людини від безпосередньої участі у ведінні виробництва і передача основних функцій коштам автоматичного регулювання, збору інформації, контролю і управління. Як характерні апарати на даній установці використовуються вакуум-фільтри і кристаллизатори.

Технологічна схема поділяється на наступні блоки:

а) блок кристалізації і фільтрування

б) блок регенерації розчинників

в) холодильне відділення і блок інертного газу

Блок інертного газу призначений для створення у всіх апаратах безпечної газово-інертної подушки (т. е. створений штучний надлишковий тиск, що виконує роль затвора, для виходу летучих углеводородов назовні).

Важлива роль в народному господарстві належить нафтовидобувній і нафтопереробній промисловості. Вони тісно пов'язані між собою. Завершальним етапом в сукупному виробничому процесі є переробка нафти і отримання топлив, масел і інших видів продукції в даному звіті мова піде про установку 39/2.

Минулий рік видався для АТ “ НОРСИ” важким: постачання нафтової сировини було самими низьким за останнім часом - 3,7 млн. тонн. І, проте, продовжувалася крупномасштабний реконструкція, здійснювалися заходи щодо підвищення якості продукції і зниження її собівартості. Чергова етапна подія в життя ЗПМ і всього АТ “ НОРСИ” - закінчення реконструкції установки 39/2.

На ній здійснені самі сучасні вимоги по промисловій безпеці, отримана можливість випускати продукцію високої якості із збільшенням відборів, зі зниженням змісту масла в гаче. Виконані екологічні заходи.

Недавно установка здана робочій комісії, попереду важкий, налагоджувальний переод. У лютому намічено вивести її на нормальний технологічний режим, що дасть можливість випускати до 25 - 26 тисяч тонн масел в місяць.

З економічної точки зору на даній установці виконані заходи, які дозволять знизити вартість АТ &, що випускається ldquo; НОРСИ” масел, різко скоротити енергетичні витрати на випуск тонни продукції. Значна частка енергозатрат падає на установки депарафинизації (біля 30-35%). З урахуванням виконаних на установці 39/2 заходів вони повинні поменшати вдвоє. А споживання пари, скоротиться приблизно вчетверо. У 2000-м році заводом випущено масел понад 211 тис. тонн. Внаслідок реконструкції потужність установки збільшилася на 20%. Загалом загальна економія по ЗПМ за рік становила 9.9 млн. рублів.

Зараз виконуються пускові операції - промивка і прокачування технологічних схем установки, їх випрбовування. На циркуляції багато які вузли установки: гачевая і депсекция, змійовики печі. Здійснюється циркуляція на розчиннику кристаллизационного відділення. У роботі також аміачна система зі старим компресором АДК, ведеться підготовка до випрбовування гвинтового компресора.

Фахівці АСУ ТП закінчують підготовку комп'ютерної системи управління піччю з виведенням сигналізації і блокування печі, насосів і вакуумного компресора. Ведеться випрбовування трьох з п'яти нових герметичних насосів БЕН-349 виробництва &, що є ldquo; Молдовагидромаш”. Герметичний насос БЕН-349 пущений поки на розчиннику. Циркулюється депсекция блоку регенерації До-1-печь-До-3-До-4 і знову в До-1. У цій схемі бере участь два насоси. Піч поводиться нормально, вона поки знаходиться в щадячому режимі - 200 градусів на перевалі. Сушку її зробили, тепер температура буде підійматися далі. Зміна параметрів здійснюється через контроллер і монітор, який стоїть в приміщенні операторной. Монтаж КУП і А повністю закінчений, т. е. всі траси встановлені, датчики виставлені і расключени. Сигнали з пневматичних приладів - уровнемеров, расходчиков, прибороров тиску - виведені на щит. Проводяться випробування знову встановлених герметичних насосів. Прибористи включили необхідне блокування: по заповненню - сигнализатори рівня УСО-1, на викиде - електроконтактние манометри. Коли на вході насоса немає рідини, він отримує з блокування команду “ СТОП!”.

Був включений аміачний компресор, запустили знову встановлений контроллер фірми “ Сименс”, на графічній панелі якого відображається вся інформація по компресору. Всі прилади з печення виведені на щит операторной, температурні позиції відображаються на повторних приладах ФЩЛ - 502. Крім того, виведені на щит витрати по потоках. На блоці регенерації і колонах застосовані пневматичні прилади КУП і А, всі вони знаходяться в роботі. У фильтровальном відділенні монтаж всіх приладів закінчений, в тому числі і на гарячій промивці вакуумфильтров. Там змонтовані соленоїди, які управляють засувками подачі повітря. Для контролю за концентрацією аміаку встановлена нова вітчизняна газоаналітичний система СКВА - 01 - в “ НОРСИ” вона застосована одна з перших в Росії.

На установці змонтоване нове обладнання, зокрема, барабани вакуумфильтров БГН - 50/3 в кількості 6 - ти штук, виготовлені на “ Уралхиммаше”. На даних барабанах буде, здійснюється абсолютно нова система змазки - централізована. Поки запускається чотири барабани, що залишилися два будуть запитани по індивідуальних схемах. Після остаточної відладки централізованої схеми всі фільтри будуть включені по ній. До речі дана схема застосована уперше в Росії.

Температура розчинника для теплої промивки вакууму-фільтрів регулюється приладом TRC поз.25. Клапан типу «У» встановлений на лінії про. пара в Т-3. Витрата теплого розчинника вимірюється приладом FR поз.105.

Обгрунтування:

Проведений монтаж КУП і А реєстрації витрати теплого розчинника на промивку

вакууму-фільтрів.

Розчин гача з шнеков вакууму-фільтрів Ф-3, Ф-4, Ф-5, Ф-6 поступає в ємності Е-3а і Е-3б відповідно, з яких наосами Н-7а (Н-7ар) і Н-8 (Н-7) відкачується в ємність Е-1а, звідки розчин самопливом поступає у вакуум-фільтри Ф-1, Ф-2 (паралельно), на другий рівень фільтрації.

Обгрунтування:

Зроблений монтаж резервного насоса Н-7ар по откачке розчину гача з Е-3а.

Розчин гача (петролатума) після другого рівня фільтрації поступає в ємності Е-3, від куди насосом Н-7б (Н-7бр) відкачується на блок регенерації розчинника з розчину гача.

Температура стінок ємності Е-3 і прийому насосів Н-7б (Н-7бр) вимірюється приладом

Ti поз.121.

Обгрунтування:

Зроблений монтаж резервного насоса Н-7бр по откачки розчину гача з Е-3. Змонтований зовнішній електрообогрев і поверхневі термопари (4 шт.) на Е-3 і прим. Н-7б (Н-7бр).

Призначення і загальний опис установки 39/2

Установка депарафинизації масел 39/2 входить до складу заводу по виробництву масел ВАТ «НОРСИ». Введення в дію установки в 1962 році.

Призначення процесу депарафинизації - видалення з масел високозастивающих твердих углеводородов - парафинов, з метою отримання масел з досить низькими температурами застигання.

Депарафинированние масла повинні володіти властивостями рухливості (текучості) при температурі їх застосування.

Властивість рухливості необхідна для застосування масел при низьких температурах в зимових умовах, для полегшення процесу запуску двигунів, для можливості забезпечення нормальної циркуляції в апараті з метою відведення тепла, що виділяється його робочими вузлами.

На установці депарафинизації отримують середньо-в'язке, в'язке, високов'язке, смесевое, залишкове депарафинированное масло і, відповідно, виділяються небажані компоненти масел у вигляді гача-петролатума.

Депарафинированние масла є проміжними продуктами в процесі виробництва компонентів товарних масел.

У процесі депарафинизації залишкової і смесевого сировини виходить петролатум, який використовується топочного мазуту.

Установка депарафинизації складається з наступних відділень:

- відділення кристалізації;

- фильтровального відділення;

- відділення регенерації і осушки депарафинированного масла;

- відділення інертного газу;

- холодильного відділення.

Процес депарафинизації рафінадів селективной очищення в розчині кетон-толуол

проводиться в декілька послідовних операцій.

1.2.1 Змішення сировини з розчинником для виділення твердих углеводородов з масляної

сировини.

Депарафинируемое сировину розчиняють в суміші розчинників МЕК (ацетон) - толуол. Толуол в процесі депарафинизації є розчинником для масла і забезпечує його повне розчинення при температурі депарафинизації.

Ацетон або МЕК не розчиняють тверді углеводороди і забезпечують їх осадження.

Оптимальний стан і кратність розбавлення сировини розчинником вибирається з урахуванням промачиваемости суміші в системі охолоджування і мірою фильтруемости розчинів.

Склад розчинника наступний:

МЕК + ацетон - 30 - 70%

Толуол - 70 - 30 %

Загальна кількість розчинника в процесі депарафинизації становить 300 - 400% (об'ємних) на сировині.

Термічна обробка сировини з розчинником

Суміш сировини з розчинником нагрівається в паровому підігрівачі до температури

60 - 80 є З, при якій парафін і масло повністю розчиняються в розчиннику, утворюючи однорідну масу (розчин).

При роботі на дестилятном сировині термообробці зазнає сировина без розчинника.

Мета термообробки:

- не залишити в розчині додаткових центрів кристалізації (крім зародків);

- створити умови, що забезпечують виділення з розчину невеликої кількості

кристалів.

Після термічної обробки суміш охлаждаться водою, холодним фільтратом в регенеративних кристаллизаторах і аміаком в аміачних кристаллизаторах до температури фільтрації.

Для досягнення високої швидкості фільтрації і більш повного відділення масла від парафінових углеводородов суміші при охолоджуванні суміші сировини з розчинником отримати великі і якісні кристали. На розмір і форму кристалів впливають різні чинники: природа і склад розчинника, методи розбавлення сировини розчинником, швидкість охолоджування.

Відділення твердих углеводородов від масла на вакуумі-фільтрах.

Після охолоджування сировини з розчинником, суміш поступає в безперервно-діючий барабани вакууму-фільтрів, де відбувається розділення суміші на фільтрат (масло-розчин) і парафіновий корж (парафін + розчинник + масло).

Швидкість фільтрації на барабанах вакууму-фільтрів становить 80-100 кг/м2в година по (сировині).

Процес регенерації розчинника з розчину гача і розчину депарафинированного

масла.

Розчин масла і розчин гача після фильтровального відділення прямують відповідно в секції регенерації розчинника.

Поступаюча на регенерацію суміш підігрівається в теплообміннику, де використовується тепло відходячий з блоку регенерації продукту, в печі П-101/1,2, а потім в колонах проводиться отгон розчинника з розчину масла і гача.

Відкочений розчинник з розчину масла в колонах До-1, До-2, До-3 є сухим, з розчину гача в колонах До-5, До-6 - вологим, т. до. вода, що поступає на установку з сировиною, викристалізуватися з гачем на фильтровальной тканині вакууму-фільтрів. Залишковий розчинник з віпарювати колон регенерації До-4, До-7, До-8 є обводненним, т. до. в колони подається водяна пара.

Депарафинированние масла прямують на блок осушки від вологи.

Гач, відповідний за якістю затвердженим нормам, відкачується в парення виробництва №2 ЗПМ або ТП, НПЗ, а сконденсированний і охолоджений розчинник знову прямує в систему.

Осушка депарафинированного масла від вологи

Регенероване від розчинника депарафинированное масло прямує в колону вакуумної осушки (Р=700 мм. рт. ст.) масла від води - До-9.

Депарафинированное масло, відповідне за якістю затвердженим нормам, відкачується в парк виробництва №2 ЗПМ.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Обгрунтування вибору теми дипломного проекту

Автоматизація виробництва (технологічних процесів) приводить до поліпшення основних показників ефективності виробництва; збільшенню кількості, поліпшенню якості і зниженню собівартості продукції, що випускається.

Для цього необхідно використати сучасні системи управління, що володіють розширеними функціональними можливостями. Можливість системи SIEMENS дозволяє використати її для автоматизації технологічних процесів малого і середнього масштабу.

У зв'язку з цим я вибираю тему дипломного проекту «Автоматизація фильтровального відділення установки 39/2».

Основними напрямами в рамках теми дипломного проекту будуть бути:

а) автоматизація фильтровального відділення із застосуванням микроконтроллера

SIEMENS;

б) опис технологічного процесу з розставлянням обладнання КУП;

у) визначення величини капітальних вкладень на монтажі приладів КУП і А;

1.2 Загальний опис блоку

2-х ступінчаста схема фільтрації

Суміш сировини і розчинника з ємності Е-1самотеком через колектор поступає

у вакуум-фільтри 1-й рівня фільтрації: Ф-3, Ф-4, Ф-5, Ф-6 (паралельно через загальний колектор).

Рівень суміші сировини і розчинника в коритах вакууму-фільтрів Ф-3, Ф-4, Ф-5, Ф-6 регулюється приладами LRC (поз.54, 55, 56, 57).

Клапани типу «ВЗ» встановлені на лініях входу суміші сировини і розчинника в корито вакууму-фільтрів; повторні показуючі прилади встановлені на щиті в операторной.

У вакуумі-фільтрах кристали твердих парафинов безперервно видаляються з розчину у вигляді парафінового коржа, який утвориться в процесі фільтрації на поверхні фильтровальной тканини. У процесі фільтрації проводиться безперервна промивка парафінового коржа охолодженої до температури фільтрації -15 ч розчинником з метою повного видобування масла з гача (петролатума).

На промивку парафінового коржа на фильтровальной тканині барабана, що обертається ВФ подається насосом Н-2(2а) з ємності Е-6 відділення регенерації сухий розчинник.

Промитий парафіновий корж відбуває з поверхні фильтровальной тканини інертним газом, який подається до розподільної головки вакууму-фільтра під тиском

0,2 ч0,5 кгс/см2. Корж парафіну (гач петролатум) перевалюється з барабана по ножу в жолоб шнека. У шнек додатково подається сухий охолоджений розчинник з температурою -15 ч для розбавлення гача (петролатума).

Сухий розчинник, що подається на ВФ, охлаждаться послідовно фільтратом

в теплообміннику Т-12 і в кристаллизаторе Кр-11; аміаком в кристаллизаторе Кр-13(14)

і холодильнику Т-27.

Кількість сухого розчинника, що подається на холодну промивку парафінового коржа і в шнеке вакууму-фільтрів регулюється відповідними приладами FRC поз.128, 70. Клапани типу «ВЗ» встановлені на лініях подачі холодного розчинника на промивку коржа в шнеке вакуум- фільтрів.

Температура розчинника, на промивку вакууму-фільтрів і в шнеке контролюється приладом поз. Ti-121 і вимірюється TR поз. 7.

Розчин гача з шнеков вакууму-фільтрів Ф-3, Ф-4 і Ф-5, Ф-6 поступає в ємності Е-3а і

Е-3б відповідно, з яких насосами Н-8 (Н-7а, Н-7) відкачується в ємність Е-1а, звідки розчин самопливом поступає у вакуум-фільтри Ф-1 і Ф-2 (паралельно) на другий рівень фільтрації.

Рівень у вакуумі-фільтрах Ф-1 і Ф-2 регулюється приладом LRC (поз.52, 53). Клапани типу «ВЗ» встановлені на лініях входу суміші гача I-рівня і розчинника в корито вакууму-фільтрів.

Рівень суміші сировини і розчинника в ємностях Е-1, Е-1а вимірюється приладом LIRAH (поз.65, 65а), повторні прилади встановлені на щиті в операторной. Передбачена світлова і звукова сигналізація досягнення рівня в Е-1, Е-1а - 70%.

Розчин гача (петролатума) після другого рівня фільтрації поступає в ємність Е-3, від куди насосом Н-7а (Н-7б) відкачується на блок регенерації розчинника з розчину гача.

Рівень в ємностях розчину гача Е-3а, Е-3б, Е-3 вимірюється приладами LRC

поз.240а, 240б, 240. Клапани-регулятори типу «ВЗ» встановлені на викиде насоса менш

3.8 кгс/см2.

Для зниження в'язкості розчину, що перекачується гача передбачена схема рециркуляції:

Частина розчину гача з До-5 від насоса Н-9 (Н-9а) прямує в ємності Е-3, Е-3а, Е-3б і схема подачі теплого розчинника від Т-3 в приймальний трубопровід з Е-3, Е-3а, Е-3б до насосів.

Фільтрат 1-й і 2-й рівня, що складається з депарафинированного масла і розчинника, проходить всередину трубок барабана вакууму-фільтрів і виводиться через нижню, середню і верхню вакуумні лінії в ємності фільтрату Е-2, Е-2а, від куди насосом Н-4 (Н-4а, Н-5) відкачується двома потоками у відділення кристалізації:

1-й потік в регенеративну кристаллизатори 5, 4, 3, 2, 1.

2-й потік в регенеративну кристаллизатори 10 і 11.

Для поліпшення роботи відділення регенерації, збільшення кінцевого розбавлення або у разі браку депарафинированного масла по температурі застигання передбачена схема виведення 2-й рівня в ємність Е-2а, від, куди насосом Н-5 (Н-4а, Н-4) відкачується як проміжне розбавлення на вхід кристаллизатора 6, 7, 8 або виході Кр-8 через клапан - редуктор витрати поз.129.

Рівень фільтрату в ємностях Е-2, Е-2а регулюється приладами LICAHL поз.47, 62 повторні показуючі прилади встановлені на щиті в операторной. Клапан, регулюючий рівень в ємності Е-2, Е-2а типу «ВЗ» встановлений на лінії виходу насоса Н-4, Н-4а, Н-5. Передбачена світлова і звукова сигналізації при досягнення рівнів 10% і 70% в Е-2, Е-2а і блокування на відключення насосів і їх запуск при пониженні тиску на викиде насоса менше за 12,3 кгс/см2.

Тепла промивка вакууму-фільтрів

Під час фільтрації відбувається поступове забиття фильтровальной тканини

вакууму-фільтрів кристалами парафіну і льоду, внаслідок чого відбувається зниження швидкості фільтрації. Тому фильтровальную тканина треба періодично промивати теплим розчинником. На період промивки вакуум-фільтри з роботи вимикаються. Тепла промивка вакууму-фільтрів проводиться по схемі:

Сухий розчинник з ємності Е-6 насосом Н-2а (Н-2) прокачується через теплообмінник Т-3, де підігрівається до температури 60ч70 є З, за рахунок тепла гострої пари і через зрошувальні труби подається на тканину барабана. Температура розчинника для теплої промивки вакууму-фільтрів регулюється приладом TRC поз.25. Клапан типу «У» встановлений на лінії гострої пари в Т-3.

Дренаж промивального розчинника з вакууму-фільтрів призначується ємністю Е-9,

звідки розчинник відкачується насосом Н-1а (Н-20) в ємність Е-7а. Рівень в ємності

Е-9 вимірюється уровнемером поз.151 LIAHL. Свідчення виводяться на щит в операторную. Передбачена світлова і звукова сигналізація при досягненні граничних рівнів в Е-9 70%, 10% і блокування на відключення насоса Н-1а (Н-20) і його запуск при відсутності рідини, що перекачується в корпусі насоса.

Тепла промивка вакууму-фільтра здійснюючого циклопрограму автоматичної системи з використанням пневмоприводов арматури.

Процес автоматичної і ручної теплої промивки вакууму-фільтрів проводиться з використанням микропроцессорной системи.

Трубопроводи фильтровального відділення до вакууму-фільтрів опресовать депарафинированним маслом. Корпуси вакууму-фільтрів інертним газом.

1.3 Хімічні властивості процесу

Процес депарафинизації рафинатов селективной очищення в розчині кетон-толуол проводиться в декілька послідовних операцій:

а) Змішення сировини з розчинником для виділення твердих углеводородов з масляної сировини.

Депарафинированное сировину розчиняють в суміші розчинників (кетон-толуол).

Толуол в процесі депарафинизації є розчинником для масла і забезпечує його повне розчинення при температурі депарафинизації, кетон не розчиняє тверді углеводороди і забезпечує їх осадження.

У процесі депарафинизації рекомендується склад розчинника для низько застигаючих депарафинизированних масел:

Кетон (МЕК, ацетон) 55 - 65%;

Толуол 35 - 45%;

МЕК + ацетон 30 - 70%;

б) Термічна обробка суміші сировини з розчинником

Мета:

не залишати в розчині додаткових центрів кристалізації (крім зародків);

створити умови, що забезпечують виділення з розчину невеликого числа зародків кристалів.

Сировина після термічної обробки, або минуя її, охлаждаться водою, потім послідовно холодним фільтратом, аміаком і етаном в кристаллизаторах до температури фільтрації.

в) Відділення твердих углеводородов від масла у вакуумі-фільтрах.

Розділення суміші на фільтрат (масло + розчинник) і парафіновий корж (парафін + розчинник). Швидкість фільтрації на барабанних вакуумі-фільтрах

- 40-60 кг/м2час.

г) Процес регенерації розчинника з розчину гача і розчину депарафинированного масла.

Поступаючи на регенерацію, суміш підігрівається в теплообмінниках, де використовується тепло відходячий з блоку регенерації продуктів і гострої пари, а потім методом отпарки в колонах проводиться розділення суміші на масло, гач і розчинник. Масло і гач необхідної якості відкачується в парк, а регенерований розчинник знову прямує в систему.

На установці застосовується двійчастий розчинник - кетон (ацетон, МЕК) + толуол.

У якості хладагентов застосовуються аміак і етан.

При депарафинизації необхідно отримувати масляні углеводороди в живій фазі, а парафини і церезини - в твердій.

МЕК (метилетилкетон).

Хімічна формула: CH3- COCH2- CH3.

Це граничний кетон жирного ряду, найближчий гомолог ацетона.

МЕК - безбарвна, легкоподвижная рідина з приємним запахом. Розчинимо у воді, бензині, толуоле, спирті і ефірі.

Толуол гомолог бензолу.

CH CH

Хімічна формула:

CH З CH3

CH CH

Толуол - безбарвна, прозора, рідина характерного запаху, що горить полум'ям, що коптить.

Аміак

Хімічна формула - NH3.

Являє собою безбарвний, горючий газ з характерним різким запахом.

Температура кипіння мінус 33.4 є З

Температура затвердження мінус 77.7 є З

Добре розчиняється у воді. При 0є З один об'єм води поглинає біля 1200 об'ємів аміаку.

Етан

Хімічна формула - С2Н6

Являє собою безбарвний горючий газ з характерним запахом

Температура кипіння мінус 88.69 є З

Температура плавлення мінус 182.81 є З

Інертний газ

Застосовується для отдувки гачевой «коржа» з барабанів вакууму-фільтрів і для створення вибухонебезпечної газової подушки у всіх апаратах, вмісних розчинник. Вміст кисня в свіжому інертному газі, що поступає на установку не повинне перевищувати 0.5% об'єми. Вміст кисня в циркулюючому інертному газі не повинен перевищувати 6% об'єми.

1.4 Опис процесу з розставлянням обладнання КУП і А

Триступінчата схема фільтрації

З метою зниження змісту масла в гаче і збільшення відбору депарафинированного масла передбачена фільтрація сировини в три рівні.

Охолоджена суміш сировини і розчинника з кристаллизатора 12 поступає в ємність завантаження 1-й рівня фільтрації Е-1. З Е-1 самопливом, паралельно через загальний колектор, суміш сировини і розчинника поступає у вакуум-фільтри Ф-4, Ф-5, Ф-6. У вакуумі-фільтрах кристали твердих парафинов безперервно видаляються з розчину сировини розчинником у вигляді парафінового коржа, який утвориться в процесі фільтрації на поверхні фильтровальной тканини. У процесі фільтрації проводиться безперервна промивка парафінового коржа холодним розчинником з промивки подається насосом Н-2а (Н-2) з ємності Е-6, заздалегідь охолоджений фільтратом в теплообміннику Т-12, в кристаллизаторе Кр-11; аміаком в кристаллизаторе Кр-13 і холодильника Т-27 до температури -15 ч -30 є

Розчин гача з шнеков вакууму-фільтрів Ф-4, Ф-5, Ф-6 поступає в ємність Е-3б, з якої насосом Н-8 (Н-7) відкачується в ємність завантаження другого рівня фільтрації Е-1а. З Е-1а самопливом розчин гача поступає у вакуум-фільтри Ф-1, Ф-2. Проводиться безперервна промивка парафінового коржа холодним розчинником з Т-27 і додаткове розбавлення гача розчинником.

Розчин гача з розчинником поступає з вакууму-фільтрів Ф-1, Ф-2 в ємності гача другого рівня Е-3, з якої насосом Н-7б (Н-7а) відкачується в ємність завантаження 3-й рівня фільтрації Е-1б. З Е-1б самопливом розчин гача поступає у вакуум-фільтр Ф-3 холодним розчинником з Т-27. Розчин гача 3-й рівня з Е-3а насосом Н-7 (Н-7а) відкачується на блок регенерації.

Рівень розчину гача в ємності завантаження 3-й рівня фільтрації Е-1б вимірюється приладом LIRAH поз.65б. передбачена світлова і звукова сигналізація досягнення рівня в Е-1б - 70%

Фільтрат 1, 2, 3 рівні, що складається з депарафинированного масла і розчинника, проходить всередину трубок барабана вакууму-фільтра і виводиться через нижню, середню і верхню вакуумні лінії від розподільної головки вакууму-фільтра в ємності фільтрату Е-2, Е-2а насосом Н-4 (Н-4а, Н-5) відкачується двома насосами:

1 потік в регенеративну кристаллизатори сировини 5, 4, 3, 2, 1.

2 потік в регенеративну кристаллизатори розчинника № 10, 11.

Промивка коржа гача або тканини барабанів вакууму-фільтрів 1, 2, 3 рівнів здійснюється холодним, сухим розчинником з Т-27. Кількість розчинника вимірюється приладом FRC поз. 128. Клапан встановлений на трубопроводі подачі розчинника в шнеки вакууму-фільтрів. У шнеки вакууму-фільтрів 1, 2, 3 рівні і промивку вакууму-фільтрів 1 і 2 рівнів передбачена подача розчинника після

Кр-11(13) з t = -2 є З, -5 є 70. Клапан встановлений на трубопроводі розчинника на промивку і в шнеки з Кр-11 (Кр-13).

Передбачена схема откачки фільтрату: з Е-2а насосом Н-4 (Н-4а, 5) як промивальне розбавлення на вхід в кристаллизатори Кр-6, Кр-7, Кр-8 і вихід кристаллизатора Кр-8; фільтрату 3-й рівня з Е-2б насосом Н-12 (Н-13) через клапан регулятор витрати FRC поз. 46а в шнеке вакууму-фільтрів Ф-4, Ф-5, Ф-6, 1-й рівні з корекцією по рівню в Е-2б.

Клапан типу «ВЗ» встановлений на викиде насоса Н-12 (Н-13).

Рівень фільтрату в ємності Е-2б регулюється приладом LRCAHL поз. 46, повторний показуючий прилад встановлений на щиті в операторной. Передбачена світлова і звукова сигналізації при досягненні рівнів 10%, 70% в Е-2б.

Передбачена схема виведення 3-й рівня спільно з фільтратом 1, 2 рівні на відділенні регенерації депарафинированного масла.

1.5 Гаряча промивка вакууму-фільтрів

При роботі установки на рафинате II і III погона в течії зміни необхідно виробляти промивку не менше за 4-м фільтрам. Час теплої промивки 30 хвилин.

Для проведення гарячої промивки необхідно проробити наступні операції.

а) Закрити засувку на лінії сировини у вакуумі-фільтрі, належної промивці.

б) Відфільтровувати сировину, що знаходиться в корпусі вакууму-фільтра до припинення

утворення коржа на барабані.

в) Припинити подачу розчинника холодної промивки на барабані вакууму-фільтра.

г) Закрити засувки на колекторі від лінії вакууму-фільтра в Е-2, на лінії в ємність

Е-2а, на лінії в Е-2б.

д) Сдренировать рідина з корита вакууму-фільтра в збірник теплої промивки в Е-9.

ж) Закрити засувку в ємність Е-3, Е-3а, Е-3б.

з) Відкрити засувку теплого розчинника від насоса Н-2а (Н-2). Розчинник від Н-2

підігрівається в паровому підігрівачі Т-3 і з температурою 60 ч 70 є З подається на

барабан вакууму-фільтра.

и) Як тільки лінія дренажу почне відтавати, закрити засувку на лінії дренажу в Е-9.

к) Відкрити засувку на лінії від колектора вакууму-фільтра в збірник теплої промивки

Е-9. Прикрити верхній і середній вакуум, нижній закрити.

л) Закрити засувку на лінії живлення інертного газу в ємність Е-9.

м) Відкрити засувку на лінії повітря в Е-9 і взяти ємність Е-9 під вакуум.

н) Промивку проводять до початку відкачування пеленгів верхнього і середнього вакууму.

о) Закрити засувку на лінії верхнього і середнього вакууму.

п) Закрити засувку на лінії подачі гарячого і теплого розчинника до вакууму-фільтрів.

р) Закрити засувку на лінії вакууму в Е-9 і відкрити засувку на лінії живлення

інертним газом Е-9.

с) Відкрити засувку на лінії дренажу з корита вакууму-фільтра в ємність Е-9 і

сдренировать продукт з корита.

т) Відкрити засувку на лінії холодного розчинника до вакууму-фільтра і охолодити

вакуум-фільтр до заданої температури.

у) Закрити засувку на лінії дренажу з корита вакууму-фільтра в ємність Е-9.

ф) При гарячій промивці вакууму-фільтра стежити за рівнем продукту в ємності Е-9.

Промивальний продукт з ємності Е-9 постійно відкачувати насосом Н-1а (Н-20) в

ємність Е-7а.

х) Барабан вакууму-фільтра повинен обертатися в течії всього періоду гарячої

промивки.

ч) Циркуляція інертного газу всередині корпусу вакууму-фільтра не повинен уриватися.

щ) Гаряча промивка вакууму-фільтра проводиться згідно з технічного регламенту.

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Розрахунок регулюючого пневматичного клапана
на лінії подачі розчинника

Початкові дані:

- середа розчинник

максимальна витрата Qmax34.443 м3/ч

мінімальна витрата Qmin23.332 м3/ч

внутрішній діаметр трубопровода D20200

тиск до клапана Р18 кгс/м3

тиск після клапана Р24.8 кгс/м3

температура середи до клапана t 90єC

густина средиp18.35 кгс/м3

тип клапана АЛЕ

Розрахунок

а) Визначаємо витрату рідини, що проходить через клапан по формулі,

(2.1.1)

де - перепад тиску на клапані, кгс/см2;

- густина рідини, кг/м3;

з - коефіцієнт витрати, що враховує проходження рідини з питомою вагою

1 при кгс/см2через клапан певної конфігурації з певним умовним діаметром.

б) Визначаємо коефіцієнт З, відповідний максимальній і мінімальній

витраті рідини по формулі (2.1.1).

в) По значенню Сmaxіз таблиці вибираємо Стаблі діаметр умовного проходу клапана

Таблиця 2.1 - коефіцієнт пропускної спроможності

регулюючих клапанів

D у, мм

25ч30нж. 25ч32нж 25с36нж.

25с38нж. 25с40нж. 25с42нж.

25с48нж. 25с50нж. 25с52нж.

25с54нж. 25нж36нж.

25нж38нж. 25нж40нж.

25нж42нж. 25нж48нж.

25нж50нж. 25нж58нж.

25нж54нж. 25нж14нж.

25нж16нж

СИУ

ряди 363

К. КР.

КЯ. КРЯ

МКС.

МКРС

КРВД1

25ч5.

25ч7

ПОУ706

6

-

-

-

-

-

-

0,25

10

-

-

-

-

-

1,3

1,5

15

4; 6,3

-

5

-

-

3,2

-

20

6,3; 10

-

8

-

-

5

-

25

10; 16

3,2; 5; 8

14

4; 6,3; 10

-

8

-

32

16; 25

-

-

-

-

13

-

40

25; 40

-

32

-

23,5

20

-

50

40; 63

12; 20; 32

50

25; 40

-

32

-

60

-

-

-

-

50

-

-

65

63; 100

-

-

-

-

50

-

70

-

-

-

-

60

-

-

80

100; 160

32; 50; 80

-

60; 100

-

80

-

90

-

-

-

-

108

-

-

100

160; 250

-

-

160

-

130

-

125

250; 400

-

-

-

168

-

-

150

400; 630

-

-

400

-

-

-

200

630; 1000

-

-

-

-

-

-

250

1000; 1600

-

-

-

-

-

-

300

1600; 2500

-

-

-

-

-

-

Таблиця 2.2 - Розміри пневматичних регулюючих клапанів

усл. в мм.

15

20

25

40

50

70

80

100

150

З=Q/

5.0

8.0

14

32

50

80

100

210

425

Таблиця 2.3 - Допустимі перепади тиску

Тип клапана

D у, мм

 Р, кгс/см 2

Рідина

газ

Стальний

менше за 80

не більше за 25 до 15

не більше за 25 до 15

не менше за 80

не більше за 15 до 10

не більше за 12 до 15

Чавунний

менше за 80

не більше за 16

не більше за 16

не менше за 80

не більше за 10

не більше за 12

По значенню Сmaxвибіраєм Стабл.=210 Dусл.=100

г) Розраховуємо процентний максимальний і мінімальний хід штока клапана,

(2.1.2),

(2.1.3)

д) Перевірка розрахунку процентного максимального і мінімального ходу штока клапана

%max10%

%57.910%

Перевірка

Dусл.100≤ D20, (2.1.4)

100 =100

Розрахунок виконаний правильно, згідно з таблицею вибираємо клапан з Ду=100мм. мазкі 25с25нж з пропускною спроможністю 210 типу, АЛЕ без ребристої сорочки.

Розрахунок регулюючого пневматичного клапана на лінії гострої пари

Початкові дані

- речовина, що вимірюється гостра пара

- максимальна витрата, Qv max, м3/ч 60

- мінімальна витрата, Qv min, м3/ч 50

- внутрішній діаметр трубопровода, D20, мм 200

- тиск до клапана, Р1, кгс/см25

- тиск після клапана, Р2, кгс/см23

- температура речовини, що вимірюється, t, є З 100

- густина речовини,, кг/м30.720

- тип клапана АЛЕ

Розрахунок

Для пари витрата виражається приведеним до нормального стану, т. е.760мм. рт. ст і рівний,

(2.1.5)

гдеt - температура гострої пари є З;

- вага одиниці об'єму пари в нормальному стані, кг/м3;

- коефіцієнт стисливості.,

(2.1.6),

(2.1.7)

З формули (1) виражаємо Сmaxі Сmin,

(2.1.8),

(2.1.9)

По таблиці по Сmaxвибіраєм Стаб, а по Стабвибіраєм Dусл

Стаб=5.0 Dусл=15мм

Перевірка розрахунку
,

(2.1.10),

(2.1.11)

Перевірка діапазону умовного проходу фланца

,

(2.1.12)

15

По таблиці (2) вибираємо марку клапана 25нж48нж клапан регулюючий, корпус і сідла з неіржавіючої сталі на Ру=64кгс/см2без ребристої сорочки.

Розрахунок звужуючого пристрою на рідину

гач з Е-3

РАСХОДОМЕР

Змінного перепаду тиску зі спеціальним звужуючим пристроєм

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРЕДИ,

що ВИМІРЮЄТЬСЯ середа, що Вимірюється - РІДИНА

(заповнити)

Температура, є З. .. - 30.0

Надлишковий тиск, кгс/см2... 7.7000

Барометричний тиск, мм. рт. ст. .. 751.0

Абсолютний тиск, кгс/см2... 8.7210

Густина при робочих умовах, кг/м3... 900.0

Гранична абсолютна погрішність визначення густини, кгс/см3... 0.5000

Динамічна в'язкість при робочих умовах, Па. з. .. 0.0791

Гранична відносна погрішність визначення динамічної в'язкості,

проц. .. 0.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУЖУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Звужуючий пристрій - Діафрагма з конічним входом

**********************************************************************

*Діаметр отвору при температурі 20 град. Цельс., мм *... 35.250

**********************************************************************

Діаметр отвору при робочій температурі, мм. .. 35.224

Зміщення осі отвору відносно осі трубопровода, мм. ... 0.00

Максимальне допустиме значення зміщення осі отвору відносно осі трубопровода, мм. ... 2.75

Максимально допустима товщина диска, мм. ... 9.99

Мінімально допустима товщина диска, мм. ... 4.14

Відносна площа отвору. .. 0.1242

Мінімальне допустиме число Рейнольдса. .. 84

Коефіцієнт витрати. .. 0.7635

Матеріал - 12Х18Н10Т

Глибина скосу при температурі 20 єС, мм. ... 3.41

Кут входу, град. .. 41

Довжина циліндричної частини отвору, мм. .. 0.740

Поправочний множник на теплове розширення матеріалу при робочій температурі. .. 0.9993

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБОПРОВОДА

Внутрішній діаметр перед звужуючим пристроєм при температурі 20 є З, мм. 100.00

Внутрішній діаметр перед звужуючим пристроєм при робочій

температурі, мм. ... 99.948

Абсолютна еквівалентна шорсткість стінок, мм. ... 0.10

Гранична абсолютна еквівалентна шорсткість стінок, мм. ... 0.118

Матеріал - сталь 20

Поправочний множник на теплове розширення матеріалу

при робочій температурі. .. 0.9995

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ДІЛЬНИЦІ

4.1. Перший найближчий до звужуючого пристрою (проти потоку) місцевий

місцевий опір - ЗАСУВКА

4.2. Довжина прямої дільниці трубопровода між першим і другим місцевим

опором, мм. ... 1100

Другий місцевий опір - ГРУПА КОЛІН В ОДНІЙ ПЛОЩИНІ

Довжина прямої дільниці трубопровода між першим і другим місцевими опорами, мм. ... 100

Внутрішній діаметр трубопровода на дільниці між першим і другим

місцевими опорами, мм. ... 100.00

4.6. Довжина прямої дільниці трубопровода між звужуючим пристроєм і найближчим

після нього місцевим опором, мм. ... 1400

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФМАНОМЕТРА

5.1. Дифманометр - (модель - заповнити)

5.2. Дифманометр - показуючий (або без відлікових пристроїв)

Клас точності дифманометра. .. 1.00

Градуїровочная характеристика дифманометра - Лінійна

Повторний прилад - Самописний з електричним або пневматичним приводом стрічкової діаграми

Клас точності повторного приладу. .. 1.00

Градуїровочная характеристика повторного приладу - Лінійний

Комплект (Дифманометр спільно з повторним приладом) - Самописний з електричним і пневматичним приводом стрічкової діаграми.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМОМЕТРА

6.1. Термометр - Самописний з електричним або пневматичним приводом

стрічкової діаграми

6.2. Клас точності. .. 1.35

Діапазон шкали вимірювань, є З. .. 150

Гільза термометра встановлена після звужуючого пристрою

Відстань до звужуючого пристрою, мм. .. 700

КОМПЛЕКСНІ ПАРАМЕТРИ РАСХОДОМЕРА

7.1. Верхня межа витрати, що вимірюється, м3/година. .. 25.0

7.2. Максимальна витрата, що вимірюється, м3/година. .. 25.00

Мінімальна витрата, що вимірюється, м3/година. .. 7.501

Перепад тиску на звужуючому пристрої при верхній граничній витраті, що вимірюється, кгс/м2... 4000

Втрати тиску на звужуючому пристрої при верхній граничній витраті, що вимірюється,

кгс/м2... 3296

7.6. Число Рейнольдса при мінімальній витраті, що вимірюється. .. 302

Число Рейнольдса при верхній граничній витраті, що вимірюється. .. 1007

ПОГРІШНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ

8.1. Середня квадратична відносна погрішність

(надалі погрішність) визначення коефіцієнта витрати, %. .. 1.00

8.2. Погрішність визначення температури середи, що вимірюється, %. .. 0.52

в тому числі:

8.2.1. Погрішність вимірювання температури, %. .. 0.42

8.2.2. Погрішність результату планометрирования діаграми, %. .. 0.25

8.2.3. Погрішність ходу діаграми, проц. .. 0.18

Погрішність визначення густини середи, що вимірюється, %. .. 0.03

Погрішність визначення динамічної в'язкості, %. .. 0.05

Постійні становлячі погрішності повторного приладу

8.5.1. Погрішність результату планиметрирования діаграми, %. .. 0.25

8.5.2. Погрішність ходу діаграми, %. .. 0.18

Погрішності, що залежать від відносної величини витрати

, що вимірюється При 100% витраті

Погрішність дифманометра, %. .. 0.77

Гранична погрішність вимірювання витрати, %. .. 2.23

При 70% витраті

Погрішність дифманометра, %. .. 1.47

Гранична погрішність вимірювання витрати, %. .. 2.56

При 50% витраті

Погрішність дифманометра, %. .. 2.84

Гранична погрішність вимірювання витрати, %. .. 3.53

При 40% витраті

Погрішність дифманометра, %. .. 4.43

Гранична погрішність вимірювання витрати, %. .. 4.90

При 30% витраті

Погрішність дифманометра, %. .. 7.86

Гранична погрішність вимірювання витрати, %. .. 8.14

УВАГА!!! При витраті менше за 40% гранична відносна погрішність вимірювання витрати перевищує 5%

********************************************************************************

* Увагу користувача ! *

* Допускається представлення розрахунку на відомчу перевірку расходомера *

********************************************************************************

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

3.1 Монтаж і експлуатація коштів автоматизації

Провадження монтажних робіт

Загальні вимоги

Монтаж систем автоматизації повинен виготовляється у відповідності з робочою документацією з урахуванням вимог підприємств - виготівників приладів, коштів автоматизації, агрегатних і обчислювальних комплексів, передбачених технічними умовами або інструкціями по експлуатації цього обладнання.

Роботи по монтажу потрібно виконувати індустріальним методом з використанням коштів малої механізації, механізованого і електрифікованого інструмента і пристосувань, що скорочують застосування ручного труда.

Роботи по монтажу систем автоматизації повинні здійснюватися в дві стадії (етапу):

На першій стадії потрібно виконувати: заготівлю монтажних конструкцій, вузлів і блоків, елементів електропроводок і їх укрупнительную зборку поза зоною монтажу; перевірку наявності заставних конструкцій, отворів, отворів в будівельних конструкціях і елементах будівель, заставних конструкцій і добірних пристроїв на технологічному обладнанні і трубопроводах, наявності заземляючої мережі; закладку в підмурівки, що споруджуються, стіни, підлоги і перекриття труб і глухих коробів для прихованих проводок; розмітку трас і установку опорних і несучих конструкцій для електричних і трубних проводок, виконавчих механізмів, приладів.

На другій стадії необхідно виконувати: прокладку трубних і електричних проводок по встановлених конструкціях, установку щитів, стативов, пультів, приладів і коштів автоматизації, підключення до них трубних і електричних проводок, індивідуальні випробування.

Змонтовані прилади і кошти автоматизації електричної гілки Державної системи приладів (ГСП), щити і пульти, конструкції, електричні і трубні проводки, належні заземленню згідно з робочою документацією, повинні бути приєднані до контура заземлення. При наявності вимог підприємств - виготівників засобу агрегатних і обчислювальних комплексів повинні бути приєднані до контура заземлення. При наявності вимог підприємств - виготівників засобу агрегатних і обчислювальних комплексів повинні бути приєднані до контура спеціального заземлення.

Прилади і кошти автоматизації

В монтаж повинні прийматися прилади і кошти автоматизації, перевірені з оформленням відповідних протоколів.

З метою забезпечення збереження приладів і обладнання від поломки, разукомплектования і розкрадання монтаж їх повинен виконуватися після письмового дозволу генпідрядника (замовника).

Перевірка приладів і коштів автоматизації проводиться замовником або спеціалізованими організаціями, що залучаються ним, що виконує роботи по наладці приладів і коштів автоматизації методами, прийнятими в цих організаціях, з урахуванням вимог інструкцій Держстандарту і підприємств - виготівників.

Прилади і кошти автоматизації, що приймаються в монтаж після перевірки, повинні бути підготовлені для доставки до місця монтажу. Жваві системи повинні бути арретировани, приєднувальні пристрої захищені від попадання в них вологи, бруду і пилу.

Разом з приладами і коштами автоматизації повинні бути передані монтажній організації спеціальні інструменти, обладнання і кріпильні деталі, вхідні в їх комплект, необхідні при монтажі.

Розміщення приладів і коштів автоматизації і їх взаємне розташування повинні проводиться по робочій документації. Їх монтаж повинен забезпечити точність вимірювань, вільний доступ до приладів і їх запорним і настроювальних пристроїв (кранам, вентилів, перемикачів, рукояток настройки і т. п.).

У місцях установки приладів і коштів автоматизації, малодоступних для монтажу і експлуатаційного обслуговування, повинне бути до початку монтажу закінчена споруда сходів колодязів і майданчиків відповідно до робочої документації.

Прилади і кошти автоматизації повинні встановлюватися при температурі навколишнього повітря і відносній вогкості, обумовлених в

монтажно-експлуатаційних інструкціях підприємств-виготівників.

Приєднання до приладів зовнішніх трубних проводок повинно здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 25164 - 82 і ГОСТ 10434 - 82, ГОСТ 25154 - 82, ГОСТ 25705 - 83, ГОСТ 19104 - 79 і ГОСТ 23517 - 79.

Кріплення приладів і коштів автоматизації до металевих конструкцій (щитам, стативам, стендам і т. п.) повинно здійснюватися способами, передбаченими конструкцією приладів і коштів автоматизації і деталями, вхідними в їх комплект. Якщо в комплект окремих приладів і коштів автоматизації кріпильні деталі не входять, то вони повинні бути закріплені нормалізованими кріпильними виробами.

При наявності вібрацій в місцях установки приладів різьбові кріпильні деталі повинні мати пристосування, що виключають мимовільну їх відгвинтитися (пружинні шайби, контргайки, шплинти і т. п.).

Отвору приладів і коштів автоматизації, призначені для приєднання трубних і електричних проводок, повинні залишатися заглушеними до моменту підключення проводок.

Корпусу приладів і коштів автоматизації повинні бути заземлені відповідно до вимог інструкцій підприємств-виготівників і СНіП 3.05.06-85.

Чутливі елементи рідинних термометрів, термосигнализаторов, манометрических термометрів, перетворювачів термоелектричних (термопар), термопреобразователей опору повинні, як правило, розташовуватися в центрі потоку середи, що вимірюється. При тиску понад 6 МПа (60 кгс/см2) і швидкості потоку парів 40 м/з і води 5 м/з глибина занурення чутливих елементів в середу (від внутрішньої стінки трубопровода), що вимірюється повинна бути не більше за 135мм.

Робочі частини поверхневих перетворювачів термоелектричних (термопар) і термопреобразователей опору повинні щільно прилягати до контрольованої поверхні.

Перед установкою цих приладів місце зіткнення їх з трубопроводами і обладнанням повинне бути обчищене від окалини і зачищене до металевого блиску.

Перетворювачі термоелектричні (термопари) в фарфоровій арматурі допускається занурювати в зону високих температур на довжину фарфорової захисної трубки.

Термометри, у яких захисні чохли виготовлені з різних металів, повинні занурюватися в середу, що вимірюється на глибину не більш вказаної в паспорті підприємства - виготівника.

Не допускається прокладка капілярів манометрических термометрів по поверхнях, температура яких вище або нижче температури навколишнього повітря.

При необхідності прокладки капілярів в місцях з гарячими або холодними поверхнями між останніми і капіляром повинні бути повітряні зазори, що оберігають капіляр від нагрівання або охолоджування, або повинна бути прокладена відповідна теплоизоляция.

По всій довжині прокладки капіляри манометрических термометрів повинні бути

захищені від механічних пошкоджень.

При зайвій довжині капіляр повинен бути згорнений в бухту діаметром не менше за 300мм;

бухта повинна бути перев'язана в трьох місцях неметалічними перев'язками і надійно

закріплена у приладу.

Прилади для вимірювання тиску пари або рідини по можливості повинні бути встановлені на одному рівні з місцем відбору тиску; якщо ця вимога нездійсненна, робочою документацією повинна бути визначена постійна поправка до свідчень приладу.

Рідинні U - образні манометри встановлюються суворо вертикально. Рідина, що заповнює манометр, повинна бути не забруднена і не повинна містити повітряних пухирців.

Пружинні манометри (вакуумметри) повинні встановлюватися у вертикальному положенні.

Розділові судини встановлюються згідно нормалям або робочим кресленням проекту, як правило, поблизу місць відбору імпульсів. Розділові судини повинні встановлюватися так, щоб контрольні отвори судин розташовувалися на одному рівні і могли легко обслуговуватися експлуатаційним персоналом.

При пьезометрическом вимірюванні рівня відкритий кінець вимірювальної трубки повинен бути встановлений нижче мінімального рівня, що вимірюється. Тиск газу або повітря у вимірювальній трубці повинно забезпечити прохід газу (повітря) через трубку при максимальному рівні рідини. Витрата газу або повітря в пьезометрических уровнемерах повинна бути відрегульована на величину, що забезпечує покриття всіх втрат, витоків і необхідна швидкодія системи вимірювання.

Монтаж приладів для фізико-хімічного аналізу і їх добірних пристроїв повинен виготовлятися в суворій відповідності з вимогами інструкцій підприємств - виготівників приладів.

При установках показуючих і реєструючих приладів на стіні або на стойках, що кріпляться до підлоги, шкала, діаграма, запорная арматура, органи настройки і контролю пневматичних і інших датчиків повинні знаходиться на висоті 1 - 1.7 м, а органи управління запорной арматурою - в одній площині з шкалою приладу.

Монтаж агрегатних і обчислювальних комплексів АСУ ТП повинен здійснюватися по технічній документації підприємств-виготівників.

Всі прилади і кошти автоматизації, що встановлюються або що вбудовуються в технологічні апарати і трубопроводи (звужуючі і добірні пристрої, лічильники, ротаметри, поплавці уровнемеров, регулятори прямої дії і т. п.), повинні бути встановлені відповідно до робочої документації і з вимогами, вказаними в обов'язковому додатку 5.

Експлуатація приладів і коштів автоматизації

В процесі експлуатації приладів відбувається часткова втрата працездатності коштів вимірювань і автоматизації, викликана як тривалістю їх експлуатації, так і впливом навколишніх і середовищ, що вимірюються. Для забезпечення безвідмовної роботи коштів вимірювань (далі по тексту - СІ) і автоматизації, відновлення їх ресурсу потрібно проведення технічного обслуговування.

Технічне обслуговування - це комплекс операцій по підтримці працездатності і справність ЦЯ, автоматизації і коштів автоматизації і схем СБ і ПАЗ. Здійснюється прибористами КУП і А на технологічних установках ВАТ «НОРСИ».

Керівними матеріалами для проведення технічної експлуатації приладів є:

Закон № 811 від 27 квітня 1993 р. «Про забезпечення єдності вимірювань»;

Наказ № 325 від 1.11.99. «Про зміну тривалості межремонтних циклів коштам КУП і А технологічних установок»;

Інструкції заводів-виготівників;

Правила експлуатації електроустановок споживачів (ПЕЕП);

Правила пристрою електроустановок (ПУЕ);

Справжня інструкція.

3.2 Виконання графіка поточного і капітального ремонту

Графіки поточного і капітального ремонту

Проводяться наступні види обслуговування і планового ремонту:

Поточний ремонт

Капітальний ремонт

Поточний ремонт

Поточний ремонт - ремонт, що виконується для забезпечення або відновлення працездатності коштів вимірювань (коштів автоматизації) і що перебуває в заміні і (або) відновленні окремих частин.

У процесі поточного ремонту повинна проводитися заміна і відновлення деталей і складальних одиниць, що мають найменші показники довговічності, а також деталей і складальних одиниць, залишковий ресурс яких не забезпечує безвідмовну роботу коштів вимірювань (коштів автоматизації) до наступного планового ремонту.

Капітальний ремонт - ремонт, що виконується для відновлення справності і повний (або близького до повного) відновлення ресурсу коштів вимірювань

(коштів автоматизації) із заміною або відновленням будь-яких частин, включаючи базові з подальшою перевіркою.

При капітальному ремонті коштів вимірювань може здійснюватися їх модернізація.

Модернізація - це усунення морального зносу.

Моральним зносом називається зменшення вартості діючих коштів вимірювань (коштів автоматизації) під впливом технічного процесу.

Розрізнюють два вигляду морального зносу: перший - втрата діючими коштами вимірювань (коштами автоматизації) вартості по мірі того, як відтворювання коштів вимірювань (коштів автоматизації) такої ж конструкції стає дешевше;

другий - знецінення діючих коштів вимірювань (коштів автоматизації) внаслідок появи коштів вимірювань (коштів автоматизації) такого ж призначення, але що мають більш високі показники.

Трудомісткість капітальних і поточних ремонтів залежить від конструкції і технічного стану коштів вимірювань.

Графік поточного ремонту на травень 2001 р. Місце установки 39/2

Прилад

Період

Позиція

Шкала (перепад) градуювання

Заводський номер

Дата поточного ремонту

Отм.

об

Вип.

Вигляд вимірювання: вимірювання рівня

0066108 Перетворювач тиску з струмовим виходом 41105

12

155

155

II

810418502

1.04.01

0969587 Повторний прилад ПВ 4.4 Е

12

552

0ч100 II

3757

1.04.01

V

0065960 Уровнемер буйковий УБ-ПВ

12

560

0ч100 II

3922

1.11.01

Вигляд вимірювання: вимірювання физ-хим складу і властивостей речовини

0076348 сигнализатор до вибухових концентрацій

СТМ-10

12

Q-1

II

7643

1.07.01

0067787 сигнализатор до вибухових концентрацій

ЩИТ-2

З-4

12

З-4

5-50% НПВII

5598

1.08.01

V

Вигляд вимірювання: схема сигналізації і блокування

0066139 Електропневмопрео-бразователь ПР1.5

12

297

0.2 ч1кгс/см 2 II

87-1909

1.01.01

ПОЛОЖЕННЯ

про планово - попереджувальному ремонті виконавчих пневматичних механізмів систем автоматичного регулювання, ВАТІ «НОРСИ»

, що експлуатується

Виконавчими пневматичними механізмами в системах автоматичного регулювання є регулюючі і отсечние клапана, які безпосередньо впливають на технологічний процес відповідно до командної інформації, що поступає від регулятора або пристрою дистанційного керування.

На виконавчі пневматичні мембранние механізми (далі НИМ) розповсюджуються наступні види обслуговування і планового ремонту:

межремонтное обслуговування;

поточний ремонт;

капітальний ремонт.

Ремонти виконавчих механізмів проводяться під час поточних і капітальних ремонтів технологічних установок.

На кожний виконавчий механізм, що знаходиться в експлуатації, складається паспорт (див. додаток №1).

Межремонтное обслуговування

Межремонтноє обслуговування необхідно для безперебійної і надійної роботи виконавчих механізмів. Воно направлене на попередження відмов в роботі виконавчих механізмів і поліпшення їх роботи.

Межремонтное обслуговування проводиться відповідно до технічного опису і інструкцій по експлуатації на виконавчий механізм.

У об'єм межремонтного обслуговування НИМ входить:

зовнішній огляд;

додавання змазки в сальниковое пристрій;

перевірка і регулювання ходу штока;

перевірка роботи позиционера;

усунення пропусків нафтопродукту;

усунення дрібних несправностей.

Межремонтное обслуговування виконавчих пневматичних механізмів здійснюється слюсарем КУП або прибористом, закріпленому за одним або групою технологічний об'єктів щодня.

Поточний ремонт

2.1. При поточному ремонті проводиться часткове розбирання, перевірка прилягання плунжера

і сідел, заміна деталей, що вийшли з ладу, додавання (або заміна) сальниковой

набивання, а також передбачається усунення дрібних дефектів і несправностей

виникаючих в процесі роботи і перешкоджаючих нормальній експлуатації

виконавчих механізмів.

2.2. Поточний ремонт проводиться на технологічному об'єкті або в цеху КУП зі зняттям

виконавчого механізму з технологічної лінії.

Виконавчий механізм, що поступає в ремонт, повинен бути звільнений від

нафтопродукту, пропарений, промитий водою, обчищений від бруду.

2.3. Після проведення ремонту здійснюється перевірка працездатності і

герметичність виконавчого механізму з відміткою в паспорті про проведений

ремонт і перевірку з розписом виконавця і вказівки дати.

У окремих випадках дозволяється провести поточний ремонт виконавчого

механізму на технологічній установці без демонтажу. У цьому випадку виконавчий

механізм виводиться в ремонт з дотриманням вимог безпеки, газової і

пожежної безпеки.

Перевірка на герметичність і міцність НИМ в такому випадку проводиться спільно з

трубопроводом.

Якщо при проведенні поточного ремонту буде встановлена необхідність проведення

капітального ремонту виконавчого механізму, то йому проводиться капітальний

ремонт в ремонтній майстерні цеху №36 з відповідній відмітці в паспорті.

2.4. Поточний ремонт НИМ на технологічній установці проводиться слюсарем КУП і А або

прибористом експлуатаційної дільниці по графіку планово-запобіжного

ремонту коштів вимірювань, дільниці, що складається начальником КУП і А (майстром) по

експлуатації із записом в паспорті на виконавчий механізм.

Капітальний ремонт

3.1. При капітальному ремонті НИМ, який здійснюється в ремонтних майстернях цеху

КУП, проводиться повне розбирання, заміна або відновлення всіх зношених

деталей і вузлів виконавчого механізму і позиционера.

По закінченні капітального ремонту проводиться перевірка виконавчого механізму:

зовнішній огляд;

перевірка герметичності МІМа;

перевірка і регулювання ходу штока клапана;

опрессовка виконавчого механізму на тиск не Р

визначення протечки через клапан при закритому затворі.

Після проведених робіт виконавець робить запис в паспорті і заповнює

відповідні графи, вказує виконані операції ремонту і перевірки,

ставить дату і розписується.

Для перевірки якості проведеного ремонту при випробуваннях, виконавчий

механізм пред'являється виконавцем начальнику (майстру) дільниці по ремонту

запорной арматури і виконавчих механізмів.

Якщо результати перевірки задовольняють пред'явленим вимогам, начальник

(майстер) дільниці робить відмітку в паспорті з вказівкою дати і розписом. При

необхідності проводиться продовження технічного ресурсу.

Тільки в цьому випадку виконавчий механізм допускається до подальшої

експлуатації.

3.2. При проведенні ремонту виконавчих механізмів на технологічній установці

начальник експлуатаційної дільниці КУП і А (майстер) передає підготовлені

технологічною службою до ремонту виконавчі механізми начальнику (майстру)

дільниці по ремонту запорной арматури і регулюючих механізмів цеху №36 по

позиціях з паспортами, який організує безпечне проведення ремонтних робіт

згідно з правилами техніки безпеки, пожежної і газової безпеки.

Після проведення випробувань і ремонту заповнюється паспорт на виконавчий

механізм згідно (Додатки 1).

Додаток №1

ВАТ «НОРСИ»

ПАСПОРТ

на клапан, регулюючий з пневматичним мембранним приводом стальний (чавунний) фланцевий, змонтований на установці

Позиція №

На лінії

Тип ДуЇсполненіє АЛЕ/НЗ

Дата виготовлення

Дата включення в роботу

Структура ремонтного циклу

Інтервал між капітальними ремонтами

Хід штока, мм

Основна погрішність

Начальник дільниці, що допускається КУП

Дата ревізії або ремонту

Хто проводив ревізію, ремонт

Перелік робіт, що виконуються і замінених деталей Стан клапана

Результати перевірки, випробувань

Підпис виконавця

1

2

3

4

5

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Проведення перевірки на контроллер SIEMENS

Зовнішній огляд

При зовнішньому огляді контроллера (модуля) встановлюють:

наявність свідчення про попередню перевірку;

відповідність комплектності ИК контроллера технічної документації;

наявність необхідних написів на лицьовій панелі контроллера.

Не допускають до подальшої перевірки модуля, у яких виявлено:

незадовільне кріплення роз'єм;

грубі механічні пошкодження зовнішніх частин, органів регулювання і управління і інші пошкодження.

Ізоляція гальванічно розв'язаних ланцюгів відносно корпусу повинна витримувати в течії однієї хвилини випробувальне напруження змінного струму з частотою 50Гц з діючим значенням:

2200У - для ланцюгів з номінальним напруженням від 150 - 300 В;

1300У - для ланцюгів з номінальним напруженням від 100 - 150В;

700У - для ланцюгів з номінальним напруженням від 50 - 100В;

350У - для ланцюгів з номінальним напруженням від 0 - 50

Випрбовування контроллерів виготовлятися у відповідності з інструкцією по експлуатації шляхом виконання тестів, передбачених програмним забезпеченням контролерів. Допускається суміщати випрбовування з процедурою перевірки основної погрішності.

Перевірка основної погрішності ИК модулів перетворення сигналів напруження, амперажу постійного і опору постійному струму в значення коду.

Перевірку погрішності проводять в наступній послідовності;

приєднують до відповідних входів ИК модуля калибратор напруження або струму, або магазин опорів по схемі, приведеній в Інструкції по експлуатації контроллера і відповідній схемі підключення первинного вимірювального перетворювача (2-х, 3-х або 4-х проводной);

на вхід каналу подають сигнал Xi, вказаний в стовпці 2 таблиці 5.1;

прочитують свідчення каналу Yi з дисплея термінала і записують його у відповідний рядок стовпця 3 таблиці 5.1;

якщо виконується хоч би одна з нерівностей:

Yi=Yki2,

де Yki1, Yki2 - межі свідчень, що допускаються в значеннях коду, погрішність в точці, що перевіряється Xi перевищує межу значень, що допускаються і в стовпці 6 таблиці 5.1 записують висновок «БРАК», «ПРИДАТНИЙ» і виконують вказані вище дії для наступної точки, що перевіряється.

Межі вимірювання, В/мА/Ом: від Xb до Xh.

Межі погрішності Dр, у % від діапазону вимірювання.

4.2 Розрахунок вимірювального каналу

Вимірювальний канал вимірювальної системи - це послідовне з'єднання каналів комплексних компонентів, виполняюшее закінчену функцію від сприйняття величини, що вимірюється до отримання результату її вимірювання, що виражається числом або відповідним кодом.

Розрахунок становлячих погрішностей вимірювання.

Початкова інформація.

Найбільш важливі параметри.

Параметри, що не відносяться до найбільш важливих.

Попереднє підсумовування становлячих погрішності вимірювань.

Виділення істотних погрішностей.

Визначення причин неточності розрахунку істотних складових погрішності.

Отримання додаткової інформації для більш точного розрахунку істотних складових погрішності.

Істотні складові погрішностей.

Розрахунок істотних складових погрішності по уточненій інформації.

Підсумовування становлячих погрішності вимірювань.

Оцінка характеристики погрішності вимірювань.

Малюнок 5.1 Алгоритм оцінки погрішності вимірювань.

Розрахункові формули

а) Межа становлячої відносної погрішності, викликаної основною погрішністю

засобу вимірювання

де - межа абсолютної основної погрішності;

- межа приведеної погрішності;

- номінальне значення параметра, що вимірюється;

- верхнє і нижнє значення в тих же одиницях.

б) Відносна погрішність оцінки відносної погрішності

для сигналізуючих і блокувальних параметрів

де - межа значення відносної погрішності, що допускається без урахування знака

приймається рівним 1.5%;

- оцінка межі відносної погрішності вимірювань

для регульованих і контрольованих параметрів

в) способи підсумовування меж, що становить відносних погрішностей вимірювання

при послідовному з'єднанні

де До=1 - для не особливо важливих параметрів

До=1.2 - для важливих параметрів

при паралельному з'єднанні

де - погрішність гілок в кількості, m;

- погрішність загальної частини схеми.

а) Вимірювальний канал позиція 2

1.1

1.2

1.3

Малюнок 4.1 - канал вимірювання температури

Таблиця 4.1.1 - Характеристики приладів

п. п.

Найменування компонента

Вимірювального каналу

Погрішність

Вимірювальний діапазон

1.1

Перетворювач термоелектричний ТХК

2.5 є З

0 - 1100є З

1.2

Провід компенсаційний ПТГВ - ХК

2.5 є З

0 - 1100є З

1.3

Перетворювач APU - 0313

0.1%

- 100 +100mV

1.4

Бар'єр іскробезпечний пасивний

-

-

1.5

Контроллер фірми SIMENS

0.01

4 - 20mA

1.6

Вплив температури

0.1

0 - 1100є З

1.7

Вплив установки нуля

0.1

0 - 1100є З

1.8

Вплив установки настройки

0.13

0 - 1100є З

1.9

Вплив статичного тиску

0.12

0 - 1100є З

1.10

Напруження живлення

0.002

0 - 1100є З

а) Знайдемо становлячі погрішності вимірювання

б) Зробимо попереднє підсумовування

З урахуванням ряду класу точності, маємо

в) Виділяємо існуючі становлячі вимірювання

Для цього визначаємо 20% від квадрата оцінки погрішності і порівняємо цю величину з квадратом становлячого погрішність вимірювання 20%=0.007

Зберемо додаткову інформацію про умови експлуатації коштів вимірювань і змінимо погрішність істотної складової. Зменшимо діапазон вимірювання

(150є З - 900є З).

6 ОХОРОНА ТРУДА І ЕКОЛОГІЇ

6.1 Класифікація приміщень по вибухонебезпеці

Загальні правила

Вибухобезпека для взривопожароопасних

хімічних, нафтохімічних

і нафтопереробних

виробництв

Персонал, пов'язаний з експлуатацією небезпечних виробничих об'єктів, а також персонал газорятувальних і аварійних служб повинен пройти професійний відбір з обов'язковим медичним оглядом і психологічному тестуванням на професійну придатність по методиках, затверджених Держгіртехнаглядом Росії.

Для кожної технологічної системи повинні передбачатися заходи по максимальному зниженню вибухобезпека технологічних блоків, вхідних в неї:

Запобігання вибухам і пожежам всередині технологічного обладнання;

Захист технологічного обладнання від руйнування і максимальне обмеження викидів з нього горючих речовин в атмосферу при аварійній розгерметизація;

Виключення можливих вибухів і пожеж в об'ємі виробничих будівель, споруд і зовнішніх установок;

Зниження тягаря наслідків вибухів і пожеж в об'ємі виробничих будівель, споруд і зовнішніх установок.

Технологічні установки (обладнання, трубопроводи, апарати, технологічні лінії і т. п.), в яких при відхиленні від регламентованого режиму проведення технологічного процесу можливе утворення взривопожароопасних сумішей, забезпечуються системами подачі в них інертних газів, флегматизирующих добавок або іншими технічними засобами, що запобігають утворенню вибухонебезпечних сумішей або можливості їх вибуху при наявності джерела ініціювання. Управління системами подачі інертних газів і флегматизирующих добавок здійснюється дистанційно (вручну або автоматично) в залежності від особливостей проведення технологічного процесу.

Для виробництв, що мають в своєму складі технологічні блоки I і II категорій вибухонебезпеки, передбачається автоматичне управління подачею інертних серед;

для виробництв з технологічними блоками III категорії - управління дистанційне, не автоматичне, а при Q3≤10 допускається ручне управління по місцю.

Для систем протиаварійного автоматичного захисту об'єктів, що мають в своєму складі технологічні блоки I і II категорій вибухонебезпеки, передбачається застосування микропроцессорной і обчислювальної техніки, а для об'єктів з блоками III категорії вибухонебезпеки досить застосування микропроцессорной техніки.

Для виробництв, що мають в своєму складі технологічні блоки I і II категорій вибухонебезпеки, розробляються спеціальні заходи:

розміщення технологічного обладнання в спеціальних взривозащитних конструкціях;

оснащення виробництва автоматизованими системами управління і протиаварійного захисту із застосуванням микропроцессорной техніки, що забезпечує автоматичне регулювання процесу і безаварийную зупинку виробництва по спеціальних програмах, що визначають послідовність і час виконання операцій відключення при аварійних викидах, а також зниження або виключення можливості помилкових дій виробничого персоналу при ведінні процесу, пуску і зупинці виробництва і інші заходи..

Виробництва, що мають в своєму складі технологічні блоки III категорії вибухонебезпеки, оснащуються системами автоматичного (із застосуванням обчислювальної техніки або без неї) регулювання, коштами контролю параметрів, значення яких визначають вибухонебезпеку процесу, ефективними швидкодіючими системами, що забезпечують приведення технологічних параметрів до регламентованих значень або до зупинки процесу.

Для технологічних блоків, що мають Qв≤10, допускається застосування ручного регулювання при автоматичному контролі параметрів, значення яких визначають вибухонебезпеку процесу.

Для максимального зниження викидів в довкілля горючих і взривопожароопасних речовин при аварійній розгерметизація системи передбачається:

Для технологічних блоків I категорії вибухонебезпеки - установка автоматичних швидкодіючих запорних і (або) отсекающих пристроїв з дистанційному управлінням і часом спрацювання не более120с;

для блоків з відносним значенням енергетичного потенціалу Qв≤10 допускається установка запорних пристроїв з ручним приводом; при цьому передбачається мінімальний час приведення їх в дію за рахунок раціонального розміщення (максимального допустимого наближення до робочого місця оператора), але не более300с.

при цьому повинні бути забезпечені умови безпечного відсікання потоків і виключені гідравлічні удари.

Для технологічних блоків всіх категорій вибухонебезпеки і (або) окремих апаратів, в яких звертаються взривопожароопасние продукти, передбачаються системи аварійного звільнення, які комплектуються запорними швидкодіючими пристроями.

Системи аварійного звільнення технологічних блоків I-II категорій вибухонебезпеки забезпечуються запорними пристроями з автоматично керованими приводами, для III категорії допускається застосування коштів з ручним приводом, що розміщується в безпечному місці, і мінімальним регламентованим часом спрацювання.

У процесах, в яких при відхиленні від заданих технологічних режимів можливо попадання взривопожароопасних продуктів в лінію подачі инертов, на останній встановлюється зворотний клапан.

Сепаратор оснащується приладами контролю рівня, сигналізацією по максимальному рівню і коштами автоматизації, що забезпечують видалення рідини з нього при досягненні регламентованого рівня, блокуванням відключення компресора при перевищенні гранично допустимого значення рівня.

Переміщення сжиженних горючих газів, легкозаймистих рідин методом передушення здійснюється за допомогою інертних газів; для сжиженних газів (СГ) допускається їх передушення власною газовою фазою, а для легкозаймистих рідин (ЛВЖ) і горючих рідин (ГЖ) при відповідному обгрунтуванні - горючими газами.

Переміщення твердих горючих матеріалів повинно здійснюватися способами, що виключають утворення вибухонебезпечних сумішей всередині обладнання і комунікацій.

Температура зовнішніх поверхонь обладнання і (або) кожухів теплоизоляционних покриттів не повинна перевищувати температури самозаймання найбільш взривопожароопасного продукту, а в місцях, доступних для обслуговуючого персоналу, бути не більше за 45єС всередині приміщень і 60єС на зовнішніх установках.

Обладнання, виведене з діючої технологічної системи, повинне бути демонтоване, якщо воно розташоване в одному приміщенні з технологічними блоками I і (або) Iiкатегорий вибухонебезпеки, у всіх інших випадках воно повинне бути ізольоване від діючих систем.

Роботи по монтажу, наладці, ремонту, регулюванню і випробуванню систем контролю, управління і ПАЗ, зв'язки і сповіщення повинні виключати искрообразование. На проведення таких робіт у вибухонебезпечних зонах оформляється вбрання-допуск, розробляються заходи, що забезпечують безпека організації і проведення робіт.

Об'єкт (блок, установка), ремонт якого закінчений, приймається по акту комісією і допускається до експлуатації після ретельної перевірки зборки технологічної схеми, зняття заглушок, випробування систем на герметичність, перевірки працездатності систем сигналізації, управління і ПАЗ, ефективності і часу спрацювання междублочних відключаючих (отсекающих) пристроїв.

Техніка безпеки при монтажі наладці і експлуатації коштів автоматизації

Персонал, обслуговуючий установку, забезпечується спецодягом, костюмами, рукавицями, черевиками у відповідності з ГОСТ 12.4.103 - 83. У холодний час, робітники забезпечуються втепленим спецодягом. Спецодяг не повинен мати вільних кінців щоб уникнути захвата їх деталями машин, що обертаються, черевики повинні бути з мідними цвяхами і підковами щоб уникнути искрообразования. Всі операції при обслуговуванні печення повинні проводиться в очках зі світлофільтром.

Знаходження працюючих на території установки дозволяється тільки в захисних касках з метою захисту голови від раптового падіння предметів з висоти.

При роботі з реагентами (луг, концентрований сода), необхідно застосовувати захисні очки по ГОСТ 12.4.001 - 80, гумові рукавички, фартухи.

При провадженні газоопасних робіт на установках, користуються індивідуальними фільтруючими шланговими противогазами у відповідності з ГОСТ 12.4.034 - 85.

Фільтруючі противогази застосовуються тоді, коли концентрація шкідливих пар і газів не перевищує 0.5% об'ємних і вміст кисня в повітрі не нижче за 18%.

Санітарно-гігієнічні характеристики виробничого процесу на установці визначаються виділенням в атмосферу речовин наркотичної дії при розділенні суспензії, а так само гази HS, є сильною отрутою.

Основні ознаки небезпеки

застосування високого напруження;

наявність токсичних речовин;

наявність гострої пари з температурою ≥151є З;

наявність високого тиску;

наявність пар бензину, гасу, аерозолі, сірководня, аміаку, фенолу і інш.

а) Основні вимоги необхідні для безпечної експлуатації приладів КУП і А

до установки і експлуатації дозволяються тільки ті прилади, які пройшли перевірку працездатності і калібрування;

монтаж приладів здійснюється згідно ПУЕ і паспортів самих приладів;

на НПЗ всі електричні прилади встановлюються через іскробезпечний бар'єри, а в місцях з підвищеної взриво-пожароопасностью - у вибухозахищених корпусах;

всі прилади, щити і приладові шафи повинні бути підключені до системи заземлення згідно ПУЕ;

повинен здійснюватися постійний контроль за роботою приладів КУП, станом коштів сигналізації, реєструючими органами приладів.

а) Техніка безпеки при роботі з високим напруженням

Дія електричного струму на організм людини.

При проходженні електричного струму через організм людини відбувається термічна, електрична, механічна і біологічна дія.

Заходи безпеки:

токоведущие частини енергоустаткування повинні бути ограждени;

ізолюють токоведущие частини або роблять їх недоступними;

застосовують пристрої малого напруження.

Електричні захисні кошти

Колективні:

захисне заземлення;

захисне зануление;

захищаючий пристрій;

ізолююче покриття;

пристрій дистанційного керування;

запобіжний пристрій;

автоматичне відключення.

Індивідуальні:

гумові рукавички;

запобіжний пояс;

гумовий коврик;

знаки безпеки.

Всі електричні прилади повинні відповідати ГОСТ 12.2.020 - 76 по вибухонебезпеці обладнання.

Протипожежна безпека і промсанитария

Таблиця 6.1 - гранично - допустимі концентрації пар і газів в повітрі

виробничих приміщень і межі взриваемости

Найменування речовини

Гранично-допустима концентрація, %

Ацетон

2.6 - 12.2

Метілетілкетон

1.8 - 9.5

Бензол

1.1 - 6.8

Толуол

0.92 - 5.0

Етан

2.9 - 15.0

Аміак

15.5 - 27.0

Таблиця 6.2 - вибухонебезпечна і пожежна небезпека, санітарна характеристика

виробничих будівель, приміщень установки 39/2

Найменування виробничих будівель, приміщень, зовнішніх установок

Категорія вибухонебезпечної і пожароопасной небезпеки приміщень і будівель ОНТП-24-86

Зовнішня територія

В - Iг

Насосна

В - Ia

Фільтровальноє відділення

В - Ia

Вакуум компресорна

В - Ia

Вентиляційна камера

Н/В

Аміачна компресорна

В - Iб

Відділення кристалізації

В - Iб

Етановая компресорна

В - Ia

Операторная

Н/В

Шкідливі викиди і відходи

Контроль повітряного середовища виробничих приміщень і

в робочих залах зовнішніх установок

Для визначення забруднення повітряного середовища і своєчасного усунення причин забруднення існує система контролю за її санітарною оцінкою, а так само для визначення можливості проведення робіт підвищеної небезпеки (вогневих, газоопасних);

У місцях можливого виділення і скупчення шкідливих газів, пар, пилу, встановлені автоматичні газоаналізатори з сигналізуючими пристроями;

Сигнализатори довзривоопасних і гранично-допустимих концентрацій повинні бути сблокировани з аварійною вентиляцією;

При спрацюванні сигнализатора необхідно викликати представників ВГСО, повідомити керівництву і вжити заходів до з'ясування причин і ліквідації витоку;

Відбір проб для аналізу повітряного середовища на зміст шкідливих речовин повинні проводиться при обов'язковій присутності начальника зміни або старшого оператора;

Результати аналізів, що перевищують ПДК і про місце пропуску нафтопродукту, негайно повідомляється старшому оператору, начальнику установки, дільниці, цеху. При виявленні небезпечних концентрацій - керівництву заводу, а в нічний час диспетчеру заводу, об'єднання;

Начальник цеху, установки, зміни повинен вжити термінових заходів по усуненню причин що створюються загазованность і забезпеченню безпечних умов труда в цих місцях. Після ліквідації причин, загазованности в обов'язковому порядку проводиться повторний відбір і аналіз проби на зміст шкідливих речовин з відображенням результатів аналізу у вказаних журналах.

Техніка безпеки при експлуатації автоматизації на

установці

Інструкція по ТБ №2

По газобезопасности

I Загальні правила

1 Нафта і більшість продуктів з нафти, розчинники і хімічні реагенти при

відповідних умовах виділяють пари і гази, що надають шкідливу дію на

організм людини, а при підвищенні концентрації викликають гострі отруєння.

2 Нафта і нафтопродукти в основному проникають в організм через органи дихання. Рідкі

продукти, особливо бензин, бензол, толуол, пароконденсат, фенол гас і інші можуть

проникати через шкіряне покривало, т. до. вони добре розчиняють жири.

3 Деякі гази і пари, такі як сірководень, сірчастий ангидрид, пари бензину і

інші важче за повітря.

Вони стелятся по низу, заповнюючи всі низькі місця і поглиблення, колодязі, ями, траншеї,

лотки, але у випадках, коли вказані гази і пари мають температуру вище, ніж

навколишнє повітря, вони можуть підійматися вгору і скупчуватися у верхніх зонах

приміщень і закритих місцях.

4 Отруєння нафтопродуктами можливе тільки при певній концентрації шкідливих

речовин в повітрі. Гранично допустима концентрація (ПДК) шкідливих речовин в повітрі

робочої зони - концентрації, які при повсякденній роботі (крім вихідних днів)

роботі в течії 8-мі годин або іншої тривалості, але не більше за 41часа в тиждень,

в течії усього робочого часу (стажу) не можуть викликати захворювань або відхилень в

стані здоров'я, що виявляються сучасними методами досліджень, в процесі

роботи або в окремі терміни життя справжнього і подальшого поколінь.

5 Верхня і нижня межі взриваемости - відповідно максимальна і мінімальна

концентрація горючих газів, пар, ЛВЖ, пилу в повітрі, вище або нижче яких вибуху

не станеться навіть при виникненні джерела ініційованого вибуху.

6 З метою попередження отруєнь вреднодействующими парами і газами, кожний

працівник АТ «НОРСИ» повинен знати властивості шкідливих пар і газів, їх дію на

організм людини, ознаки отруєння, дотримувати правила роботи в газоопасних місцях,

уміти використати газово-захисні кошти.

Властивості пар і газів, їх шкідлива дія

на організм людини і ознаки отруєння

- Сірководень (H2S) - безбарвний газ, що має в слабих концентраціях характерний запах тухлих яєць. У високих приміщеннях, запах не відчувається. Легко розчинимо у воді, густина (по повітрю) 1.19 Температура самозаймання 246є Головний шлях надходження в організм людини через дихальні шляхи, можливо всмоктування через шкіру.

Ознаки отруєння: резь в очах, світлобоязнь, головний біль, головокружіння, нежить, втома, утруднення в грудях, нудота. При гострому отруєнні - судоми, задушення, втрата свідомості.

- Сірчастий ангидрид (SO2) - безбарвний негорючий газ з різким запахом, густиною (по повітрю) 2.20 легко розчиняється у воді з утворенням сірчастої кислоти.

Сірчастий ангидрид є сильно - отруйним газом. Отруєння відбувається через дихальні шляхи. Дратівлива дія пояснюється поглинанням сірчастого ангидрида зовнішньою поверхнею слизових оболонок і утворенням сірчастої кислоти.

Ознаки отруєння: хрипота, приступ сухого кашлю, палиться і болі в горлі, грудях, отдишка. У важких випадках отруєння можлива втрата свідомості і смерть.

- Оксид вуглеводу (СО2) (чадний газ) - безбарвний газ, без запаху і смаку. Густина (по повітрю) 0.097. Оксид вуглеводу слабо розчинимо у воді, суміш двох об'ємів оксиду вуглеводу і одного об'єму кисня вибухає при попаданні вогню.

- Оксид вуглеводу - отруйний газ, попадаючи в організм людини, сполучається з гемоглобіном в крові, заважаючи його здібності, сполучаться з киснем повітря. При вдиханні найбільших концентрацій тягар і відчуття сдавливаемости голови, сильний біль у лобу і скронях, головокружіння, шум у вухах, почуття слабості, учащение пульсу, нудота, блювота, отруєння (СО2) спричиняє поразку центральної нервової системи.

Хлор (Ce2) - зеленувато - жовтий газ з характерним запахом «що коле». Густина

(по повітрю) 2.4 добре розчинимо у воді. У повітрі не горить і не вибухає, але при вмісті в хлорі 5-ти об'ємних % водня газова суміш вибухонебезпечна.

Хлор отруйний газ

Ознаки отруєння: резь в очах, печіння в носу і глотці, почуття утруднення і болю в грудях і подложечной області, сухий і болісний кашель, іноді блювота, учащенное дихання, уповільнення пульсу, в легких з'являється хрип, отруєння викликає набряк легких. Вплив високих концентрацій хлора може привести до смерті.

Потерпілий задихається, обличчя синить, він кидається, робить спробу бігти, але падає, свідомість втрачається.

Отруєння хлором у виробничих умовах відбувається внаслідок вдихання газу.

- Аміак (NH3) - безбарвний газ із задушливим різким запахом, майже вдвоє легше за повітря, утворюючи в ньому вибухонебезпечну суміш, добре розчиняється у воді з утворенням лужної середи.

Ознаки отруєння: роздратування очей, слизової оболонки очей, носа, слезотечение, легка нудота, головний біль.

При великих концентраціях: задушення, сильні приступи кашлю, блювота, сильне збудження, набряк гортані, легких. При попаданні на шкіру спричиняє роздратування утворення пузирів.

- Ацетон (CH3COOH), Метілетілкетон (МЕК) - безбарвна, летуча, легкозаймиста рідина. Пари цих речовин в два рази важче за повітря, діють на людину як наркотик, що вражає всі відділи центральної нервової системи. Отруєння у виробничих умовах відбувайся т шляхом вдихання пар. При легкому отруєнні спостерігається стан сп'яніння, головний біль, запаморочення, нудота, блювота, кашель, слезотечение. Тривале вдихання невеликих концентрацій ацетона або МЕК може привести до хронічного отруєння. Ацетон - наркотик, що послідовно вражає всі відділи центральної нервової системи.

- Інертний газ - без запаху і кольору, хімічно мало активний, при застосуванні під тиском - наркотик, відноситься до числа вреднодействующих газів за рахунок наявності за рахунок наявності в ньому оксиду вуглеводу. Крім того, інертний газ небезпечний тим, що при заповненні ним приміщень, ям або ємкісного обладнання відбувається зниження процентного вмісту кисня в атмосфері.

- Бензол (C6H6) - безбарвна, летуча, легкозаймиста рідина з ароматним запахом. Пари бензолу в 2.7 рази важче за повітря. Бензол токсичний. Висока концентрація бензолу діє на центральну нервову систему. Рідкий бензол, роздратовує шкіру. У виробничих умовах отруєння відбувається при диханні пар бензолу. При легкому отруєнні спостерігається нездужання, нудота, кровоточивость ясен. При гострих отруєннях - загальна слабість, збудження, головний біль, головокружіння, блювота. Дихання в початковій стадії учащено, потім уповільнене, пульс учащен, у важких разах судоми і втрата свідомості.

Таблиця 6.3.1- таблиця меж взриваемости речовини

Найменування

Речовини

ПДК

мг/м 3

Межі взриваемости

0.5%

объемн

г/м 3

20%

об'єм від НПВ

г/м 3

нижній

Верхній

%

об'єм

г/м 3

%

об'єм

г/м 3

1

Бензол

15

1.43

49.8

8.0

279

17.4

9.96

2

Ацетон

200

2.7

70

13

337

12.9

14.0

3

Фенол

0.3

1.52

63.8

8.76

368

21.0

12.7

4

Сірчастий ангидрид

10

5

Аміак

20

15

114

28

212.8

3.8

22.8

6

Хлор

1

ЛІТЕРАТУРА

ГОСТ 21 404 «Автоматизація технологічних процесів. Умовні графічні позначення».

СНіП 305.07-85 «Автоматизація технологічних процесів. Основні положення».

ГОСТ 2105-95 «Оформлення текстових документів».

ГОСТ 8.401-80 «Державна система забезпечення єдності вимірювань. Класи точності коштів вимірювань. Загальні вимоги.»

ГОСТ 8.508-84 «Метрологічні характеристики коштів вимірювань і точностние характеристики коштів автоматизації».

МІ 2.438-97 «Системи вимірювальні. Метрологічне забезпечення. Основні положення».

Голуб'ятників В. А., Шувалов В. В. Автоматізация виробничих процесів в хімічній промисловості: Учебн. для технікумів - 2-е изд., перераб. і доп. - М.: Хімія, 1985-352 з., мул.

Ерих В. Н., Расина М. Г., Рудін М. Г. Химія і технологія нафти і газу. Ізд. 2-е, пер. Л., «Хімія», 1977.

Тимашова Б. А., Леонов С. т. Збірник задач по економіці, організації і плануванню виробництва на підприємствах нафтохімічної промисловості. М.: Хімія. 1984-192 з.

Малишев Ю. М., Брюгеман А. Ф. Економіка, організація і планування виробництва на підприємствах нафтохімічної промисловості. М.: Хімія. 1990-368 з.

СніП IV-6-82. Будівельні норми і правила. Частина IV. Збірник 11. Прилади і засобу автоматизації і обчислювальної техніки. М.: Стройіздат. 1983-82 з.

Збірник цін на прилади КУП і А (за даними бази комплектації АТ НОРСИ).

ЕН і Р. Сборник Е32. Монтаж контрольно - вимірювальних приладів і коштів автоматизації. Госстрой СССР.-М.: Прейскуранттиздат, 1988.-88 з.

5 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

5.1 СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРИЛАДІВ КУП і А

Найменування

Тип

Одиниці

вимірювання

К-ть

1 Мікроконтроллер фірми SIMENS

SIMENS

шт.

1

2 Датчик контролю по рівню, тиску і витраті

ABB - 504

шт.

26

3 Сигналізатор рівня рідини

СУЖ

шт.

3

4 Перетворювач Е/Е

APU

шт.

6

ТАБЛИЦЯ 5.1.1 - Специфікація приладів КУП і А

ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ПРОСТОЮ ОБЛАДНАННЯ

НА РЕМОНТІ

Час простою обладнання на капітальному і поточному ремонтах розраховується по діючих нормах для нафтопереробних підприємств. Тому будемо використовувати СНіП «Норми часу на ремонт КУП і А нафтопереробних і нафтохімічних підприємств. Всі розрахунки зводимо в таблицю 5.1.2.

Таблиця 5.1.2 - Час простою обладнання на капітальному і поточних ремонтах

Найменування

Одиниці вимірювання

Кіл.

Н вр. на ремонт

Час простою

Капітальний ремонт

Поточний ремонт

Капітальному ремонті

Поточному ремонті

Мікроконтроллер фірми SIMENS

шт.

1

8

-

8

-

Датчик контролю по рівню, тиску і витраті

шт.

26

12

-

312

-

Сигнализатор рівня рідини

шт.

3

0.87

1.22

2.61

3.66

Перетворювач Е/Е

шт.

6

7.6

-

45.6

-

Розрахунок річної потреби приладів КУП електроенергії і стислого повітря

Річна потреба обладнання в електроенергії розраховується по формулі:,

(5.3.1)

де Np- норма витрати електроенергії в одиницю часу, Квт/ч;

ФРВ - фонд робочого часу, ч;

поб- кількість одиниць обладнання.

ФРВ розраховується по формулі:,

(5.3.2)

де Ткап- час простою обладнання на капітальному ремонті, ч;

Ттек- час простою обладнання на поточному ремонті, ч

Розраховуємо фонд робочого часу по видах обладнання. Розрахунок зводимо в таблицю 5.3.1.

Таблиця 5.3.1 - ФРВ по видах обладнання

Найменування

Одиниці вимірювання

Кіл.

ФРВ

1

Микроконтроллер фірми SIMENS

шт.

1

8752

2

Датчик контролю по рівню, тиску і витраті

шт.

26

8448

3

Сигнализатор рівня рідини

шт.

3

8753

4

Перетворювач Е/Е

шт.

6

8714

Визначаємо річну потребу в електроенергії на блоці вакуум - фільтрів установки 39/2. Розрахунок зводимо в таблицю 5.3.2.

Таблиця 5.3.2 - річна потреба в електроенергії

Найменування

Одиниці вимірювання

Кіл.

ФРД

Норма витрати, Квт/ч

Річна потреба, кВт/ч

1

Мікроконтроллер фірми SIMENS

шт.

1

8752

0.08

700.16

2

Датчик контролю по рівню, тиску і витраті

шт.

26

8448

0.05

10982

3

Перетворювач Е/Е

шт.

6

8714

0.015

784

Разом

12466

Вартість електроенергії споживаної електроприладами за рік розраховується по формулі:,

(5.3.3)

де Ргод- річна потреба в електроенергії, кВт/ч

Цопт- оптова ціна електроенергії за 1кВт/ч за даними базового підприємства

рівна 0.27 крб.

руб

Визначаємо річну потребу в стислому повітрі на блоці вакууму-фільтрів установки 39/2. Розрахунки зводимо в таблицю 5.3.3.

5.4 РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ПРИДБАННЯ ПРИЛАДІВ КУП

і А

Сумарні витрати на придбання приладів розраховуються по формулі:

Сраб.= Сивий.· n, (5.6)

де Сед.- вартість приладу в рублях;

n - кількість однотипних приладів в штуках.

Таблиця 5.4.1 - розрахунок витрат на придбання приладів КУП і А

Найменування

Кількість

Вартість

одиниці в рублях

всього

1. SIMENS

1

100000

100000

2. ABB - 504

26

60000

1560000

3. СУЖ

3

3200

9600

5. APU

6

15000

90000

Разом:

1759600

Вартість річних амортизаційних відрахувань на обладнання розраховується по діючих нормах амортизаційних відрахувань і становить 13.5% від вартості основних виробничих фондів і визначається по формулі:,

(5.7)

де Фn- первинна вартість основних виробничих фондів;

Na - норматив амортизаційних відрахувань по даним АТ НОРСИ

становить 13.5%

Фn = Ссм. ст-ть+ Спріб; (5.8)

Фn = 781 + 1759600 = 1760381руб.

5.5 РОЗРАХУНОК КОШТОРИСУ НА МОНТАЖ ПРИЛАДІВ КУП і А

Кошторис-це документ, в якому визначаються витрати на монтаж приладів.

Для розрахунку сумарних витрат приймаються дані специфікації і нормативи на монтажні роботи, взяті з СН і П IV-6-82 збірник 11

“ Прилади засобу автоматизації і обчислювальної техніки”.

У зв'язку з тим, що збірник був виданий в 1983 році, необхідно врахувати рівень зміни цін і застосувати К1= 1.455, коефіцієнт перерахунку, що відображає переклад цін 1983 року в ціни 1991 року, і К2 = 8.5, коефіцієнт інфляції, що відображає зміну рівня цін.

Кошторисна вартість визначається по формулі:

См. ст-ть = З/З + ПН, (5.1)

де З/С-себестоїмость провадження робіт, крб.

ПН-планові накопичення, крб.

См. ст-ть = 714 + 67.36 = 781.36крб.

Собівартість провадження робіт визначається по формулі:

З/З = ПЗ + НР, (5.2)

де ПЗ - мінімальні витрати на виробництво одиниці продукції, крб.

НР - накладні витрати, крб.

З/З = 714 + 128 = 842руб.

Накладні витрати - це витрати, зухвалі дорожчання монтажних

робіт і невраховані в СН і Пе. Вони включають в себе: витрати на подвозку

робітниках до місця виробничих робіт; заробітну плату адміністративно-управлінського

персоналу і т. д.

Накладні витрати розраховують по формулі:,

(5.3)

Планові накопичення являють собою величину планового прибутку,

визначається по формулі,

(5.4)

Прямі витрати розраховуються на основі збірника 11 і включають в себе:

ПЗ = Зосн.+ Ем. + Зек. див.+ М; (5.5)

де З осн - основна заробітна плата робітників на монтажі, крб.

Е м - експлуатація машин і механізмів, вживаних при монтажі

приладів, крб.

З ек. див. - заробітна плата робітників на експлуатації машин і механізмів,

крб.

М - матеріальні ресурси, необхідні для монтажу приладів.

5.6 Розрахунок чисельності робітників на монтажі КУП і А

Розрахунок необхідної кількості робітників проводиться на основі даних по трудомісткості робіт з локального кошторису.

Трудомісткість робіт, необхідної для монтажу КУП становить 216чел./час

Чисельність робітників визначається по формулі:,

(5.6.1)

де Тр- трудомісткість робіт, чел/година

Драб- дні роботи

Кв. н. в- коефіцієнт виконання норми виробітку

Професійний і кваліфікований склад робітників визначається на основі збірника ЕН і Р «Одиниці норми і розцінки на монтаж КУП і А» (Е32).

Кваліфікований склад робітників зводимо в таблицю 5.6.

Таблиця 5.6 - кваліфікований склад робітників

Найменування

Тарифний розряд

Кількість

1

2

Монтажник

Пріборіст

5

6

1

1

2

Розрахунок фонду заробітної плати

Фонд заробітної плати робітників, зайнятих на монтажі КУП і А, складається з основної і додаткової заробітної плати.

Фонд основної заробітної плати розраховується по формулі:,

(5.7.1)

руб

руб

де ЗПтар- тарифна заробітна плата, руб;

Пр- сума премії, крб.

руб

руб

руб

руб

Премія розраховується по формулі:,

(5.7.2)

руб

Тарифна заробітна плата розраховується на основі даних ЕТКС по АТ «НОРСИ».

Розрахунок зводимо в таблицю 5.7.1.

Таблиця 5.7.1 - Фонд заробітної плати робітників на монтажі КУП і А

Найменування професії

Кіл

Тариф розряд

Час роботи

ЧТС

Руб/ч

ФЗП

Основна зарплата

Доп

З/п

всього

тариф

премія

разом

1

Монтажник

1

5

46.5

10.905

501

300

801

80

881

2

Пріборіст

1

6

46.5

17.74

816

489

1305

130.5

1435

Час роботи одного робітника на монтажі розраховується по формулі:,

(4.7.3)

де Тр- загальна трудомісткість по локальному кошторису, чел/година;

Нраб- чисельність робітників на монтажі.

чел/година

Розрахунок капітальних вкладень на монтажі КУП і А

Капітальні вкладення являють собою витрати необхідні для придбання монтажу приладів КУП і А і розраховується по формулі:,

де Цоб- вартість приладів, р;

Цмонт- витрати на монтаж приладів приймаються рівними з кошторисної вартості

роботи (таблиця 5.5.1);

Птр- витрати по транспортуванню прийняті в розмірі 10% від вартості

обладнання.,

руб

Техніко-економічні показники проекту

Таблиця 5.9.1 - Техніко-економічні показники проекту

Найменування

Одиниці вимірювання

К-ть

Вартість приладів

крб.

1759600

Амортизаційні відрахування

крб.

237651

Витрати на монтаж

крб.

781.36

Кількість робітників на монтажі

крб.

2

Загальний фонд заробітної плати

крб.

2316

Кількість вкладень

крб.

1936341.36

Таблиця 5.5.1 - Кошторис на монтаж приладів КУП і А

Обгрунтування

Найменування і

характеристика

робіт і обладнання

Одиниці

вимірювання

Кількість

Витрати на одиницю робіт, р.

Трудомісткість

одиниці

робіт, ч-ч.

Витрати всього, р.

Трудомісткість

загальна, ч-ч.

з11-206-3

Сигналізатор рівня рідини НПО

шт.

3

4.33

4.12

0.01

-

0.2

7

12.99

12.36

0.03

-

0.6

21

з11-510-19

Мікроконтроллер фірми SIMENS

шт.

1

24.7

24.2

0.07

0.02

0.43

41

24.7

24.2

0.07

0.02

0.43

41

з11-19-1

Датчик контролю по рівню, тиску і витраті

шт.

26

0.31

0.3

-

-

0.01

0.5

8.06

7.8

-

-

0.26

13

з11-6-4

Перетворювач температури електричний

шт.

6

2.01

1.97

-

-

0.04

3

12.06

11.82

-

-

0.24

18

Разом:

57.81

56.18

0.1

0.02

1.53

93

Разом: К1, К2

714

694

1.2

0.24

19

НР:

128

З/З:

842

ПН:

67

См. ст-ть:

781.36