Реферати

Курсова робота: Автоматизована інформаційна система для податкової інспекції

Верстат ЦА-2 для подовжнього розкрою дощок. Техніка прорізного різьблення. Застосування цвяхових з'єднань. Види цвяхів, форма і розміри. Способи забивання цвяхів. Техніка виконання прорізного різьблення. Технічні характеристики й особливості контрукції верстата ЦА-2 для подовжнього розпилювання обрізних і не обрізних дощок.

Шляху охорони флори. Червоні книги. Значення рослин для сучасного життя людини. Охорона рідких рослин як важлива міжнародна і державна задача. Знайомство з рослинами, що мають дуже обмежений ареал. Особливо охоронювані природні території. Роль Червоної Книги.

Мотивація персоналу на підприємстві. Засобу стимулювання персоналу в організації. Формування мотивації до праці і професійної мотивації. Особливості етапів професійного становлення суб'єкта. Методи і способи діяльності менеджменту для підвищення мотивації співробітників.

Психологія ділового спілкування, його структура. Сутність, функції і специфіка ділового спілкування. Поняття, типологія й ефекти перцептивних бар'єрів, їхній вплив на подальших хід переговорів. Опис основних психологічних механізмів сприйняття бізнесу-партнера: ідентифікації, рефлексії і емпатії.

Правове регулювання інтелектуальної власності. Види об'єктів авторського права. Поняття "авторське право". Цивільно-правовий захист авторських і суміжних прав. Порядок оформлення прав на селекційні досягнення й інших патентовласників. Види відповідальності за порушення авторських і суміжних прав.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

1.1. Організаційно-функціональна структура предприиятия.

Інформаційна система, що Розробляється мною призначена для державної організації "Державна податкова інспекція по

м. Донському по Тульської області." Організаційна структура підприємства представлена на малюнку 1. Функціональна структура підприємства показана

в таблиці 1.

КЕРІВНИЦТВО

Начальник ГНИ

Заступник начальника

ВІДДІЛ ВІДДІЛ ВІДДІЛ

НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Начальник відділу Ведучий програміст Начальник відділу

інспектора Програміст Інспектора

СЕКТОР ВІДДІЛ ОБЛІКУ І

ГОСПОДАРСЬКОГО ЗВІТНОСТІ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головний бухгалтер Начальник відділу

Секретар Інспектора

Ріс.1 «Організаційна структура підприємства»

Таблиця 1

«Функціональна структура підприємства »

ВІДДІЛ

ФУНКЦІЇ

Відділ оподаткування фізичних осіб

· постановка на податковий облік

· камеральние і документальні перевірки звітності і діяльності

· Відділ оподаткування юридичних осіб

· постановка на податковий облік

· камеральние і документальні перевірки звітності і діяльності

· Відділ інформатизації

· підтримка інформаційних баз в актуальному стані

· вміст автоматизованої системи в робочому стані

· оновлення і ремонт програмних і технічних средсив

· Сектор господарського забезпечення

· бухгалтерський облік

· діловодство

· Відділ обліку і звітності

· збір і передача звітів

1.2. Дослідження і обгрунтування створення автоматизованої інформаційної системи.

Досліджувавши дану предметну область, я виявила, що вирішити поставлені задачі можливо наступними способами.

Перший спосіб - це по списках, що представляються на паперових носіях вручну прораховувати кількість підприємців, що отримали потенти і ліцензії за рік і з виниклої потреби шукати підприємців, що прострочили патенти для інспекторів, що йдуть на перевірку.

Другий спосіб- це в існуючу многофункциональную автоматизовану інформаційну систему "Податки фізичних осіб" з первинних носіїв (бланків патентів і ліцензій) вносити інформацію і у вже відпрацьованому режимі отримувати готові рішення.

Третій спосіб- отримувати з реєструючого органу Муніципальної установи "Адміністрації Донського муніципального утворення" зведення на магнітних носіях і по розробленому мною алгоритму вирішувати поставлені задачі.

Я вибрала третій спосіб. Приведу обгрунтування.

Знайдемо пряму економічну ефективність третього способу.

Т1 - затрачений час на перший спосіб=16ч

Т2 - затрачений час на другий спосіб=8часов

Т3 - затрачений час на третій спосіб=2мин=0,03 часа1

С1 - грошові витрати на перший спосіб

С1=400руб/24рабочих дні/8часов*16часов (Т1)=33,3крб.

С2 - грошові витрати на другий спосіб

С2=400руб/24рабочих дні/8часов*8часов (Т2)=16,6крб.

С3 - грошові витрати на третій спосіб

С3=400руб/24раб. дня/8часов*0,03 годин (Т2)=0,063 крб.

Пряма економічна ефективність другого способу перед першим:

Т2п=16-8=8часов

Пряма економічна ефективність третього способу перед другим:

Т3п=8-0,03=7,97 годин

Пряма економічна ефективність другого способу перед першим:

С2п=33,3-16,6=16,7руб

Пряма економічна ефективність третього способу перед другим:

С3п=16,6-0,063=16,537руб

Відносна економічна ефективність третього способу перед другим:

Те=Т3п/Т2*100%=7,97/8*100%=99,6%

Зі=С3п/С2*100%=16,537/16,6*100%=99,6%

Темп зростання продуктивності труда

J1=Т2/T3*100%=8/0,03*100%=266%

Рис.2 Діаграма Ріс.3 Діаграма

тимчасових витрат грошових витрат

2. Характеристика коштів технічної і програмної підтримки автоматизованої системи.

2.1. Характеристики комплексу технічних засобів.

У цей час нашою організацією ведеться машинна обробка 99% інформації. Об'єднання в одну систему величезної кількості складноорганізованих і інтенсивно взаємодіючих між собою даних і пристроїв, інтегрування обчислювальних ресурсів стає можливим за допомогою локальної обчислювальної мережі.

Мережа ETHERNET фірми, що Використовується XEROX володіє прекрасною продуктивністю - до 93%, швидкість. передачі інформації (до 10Мбит/з), як

средст комунікація використаний тип кабеля - пара (TWISTED PAIR), що виється, для організації взаємодії використовується спеціальний пристрій - хаб (HUBS) і в зв'язку з цим топологічний дана ЛВС представлена ЗІРКОЮ. Як центральний вузол ця мережа має змішувач, який як би тиражує ті, що прийшли по одній з ліній повідомлення і розсилає його по всіх інших станціях ЛВС. Це одна з топологій, що пристосовуються. Топологія показана на мал. 4.

При передачі даних використовується канальний протокол IPX/SPX. Управління мережею відбувається під мережевою операційною системою NETWARE

версії 3.12. ЛВС сполучена видаленим мостом - модемним зв'язком з ЛВС вищестоящої організації. Вихідний документ " " задачі " " передається у вищестоящу організацію по коштах електронної пошти (зв'язок модемний).

Ріс.4. Топологія мережі.

Безпосередньою станцією - ПЕВМ на якій виконується ця задача і ресурси якої використовує, підтримує роботу процесорів Intel Pentium з тактовими частотами від 75 до 200 Мгц. Системною шиною ПЕВМ є високопродуктивна шина PCI.

Оперативна пам'ять ПЕВМ має об'єм в 16 Мб і кеш-пам'ять об'ємом 512Кб. У ПЕВМ встановлено два накопичувачі на жорсткому диску. Вбудований контроллер введення/висновку забезпечує управління двома послідовними портами, відповідні специфікації 16550 Fast UART.

У комплекті використовується кольоровий монітор CQB147 з електронно-променевою трубкою 36-і сантиметровая (14дюймов) [33.5см видимості]. Испол

няется у варіанті 0.28 мм дозволяючої здатності. Максимальний дозвіл:

по горизонталі 1024 точок

по вертикале 768 точок

Відеосигнал аналоговий (0.7 Vp-p). Величина частоти 65 Мг.

Модем PComm HS є сімейства модемів PComm. Швидкість передачі даних досягає 24000 біт/січеного, що задовольняє потребам в обміні різко збільшеними обсягами інформації.

Модем PComm HS є Hayes-сумісним на рівні команд. Він також підтримує емуляцію стандартного послідовного порту типу

16550A. Для роботи з сучасним програмним забезпеченням постачається оптимізований FOSSIL-драйвер.

2.2. Характеристика програмних засобів.

Для реалізації поставленої задачі мною була вибрана система управління базами даних - FOXPRO 2.5. Це один з найкращої СУБД. З ним

легко працювати, його можливості дуже широкі. Нарівні з широкими можливостями роботи з файлами баз даних - реляційною моделлю даних, в пакеті є кошти програмування, які справляються за допомогою меню. Ці кошти включають набір генераторів програм. Загальні характеристики даної СУБД: IBM PC AT сумісні, максимальне число записів 1 млрд., об'ївши файла 2 МБайт, довжина запису 4000 байт, число полів 255, симфольное поле до 254 байт, числове до 20 цифр, логічне 1 байт, поле дати 8 байт, максимальне число відкритих файлів 99, найбільше число 0.9*10 в 308 мірі, наименьшее позитивне -0.1*10 в -307 мірі, число після десятеричної точки 9, максимальне число змінних 500. Дана СУБД підтримується операційною системою DOS, OS, WINDOWS необхідна кількість оперативної пам'яті 441 Кбайт. СУБД-орієнтовані схеми реляційного типу створені в системі FOXPRO 2.5

3. Техніко-економічна постановка задачі.

Задача "Патенти і ліцензії" включає в себе автоматизоване робоче місце інспектора відділу "Обліку і звітності", інспектора відділу "Оподаткування фізичних осіб " і секретаря. Задача призначена для підрахунку кількості підприємців, що отримали патенти і/або лицензи на право торгівлі алкогольними або підакцизними товарами і вибірки підприємців на дане або задане число що мали прострочені документи.

Мета задачі - автоматизувати роботу інспекторів в звітний період, звільнивши від рутинної роботи введення або ручної вибірки інформації і своєчасно виявити порушників законодавства і застосувати до них фінансові санкції. Перша частина задачі - підрахунок кількості підприємців вирішується раз в рік. Друга частина - вибірка підприємців, що прострочили патенти або ліцензії вирішується щомісяця, а також припри отриманні завдання керівництва - вийти на перевірку.

Вхідною інформацією для задачі є: квитанція про надання інформації на магнітному носії; файли формату *.dbf на магнітних носіях reestr.dbf і pat.dbf. Контроль за вхідною інформацією відбувається візуально. Вихідною інформацією задачі є: офіційний запит на паперовому носії в Муніципальну установу "Адміністрація Донського муніципального утворення" на отримання інформації на магнітних носіях; документ на магнітному і паперовому носії kol_pre.txt "Інформація про кількість підприємців, що отримали патент або ліцензію на право торгівлі алкогольними або подъакцизними товарами"; список осіб, що прострочили ліцензію або патент на певну дату на паперовому носії.

4. Проектування інформаційного забезпечення.

4.1. Характеристика вхідної оперативної інформації.

Вхідною інформацією для задачі служить:

"Квитанція про передачу відомостей на магнітному носії". Даний документ є паперовим носієм інформації і призначений для візуального контролю за поданою інформацією. Він включає в себе назву переданих файлів, кількість записів, кількість байт кожного файла. Роздрук документа представлений в додатку № на сторінці.

На магнітних носіях (дискета 3.4 дюйма) надаються файли формату dbf - reestr.dbf і pat.dbf Опис їх структур приведений в таблицях 2 і 3 на сторінці. Роздрук структур в додатку №.

4.2. Характеристика нормативно-довідкової інформації.

Файли створюються програмно на вінчестері представлені в форматі dbf - ureestr.dbf і upat.dbf

Структура файлів ідентичні з вхідними reestr.dbf і pat.dbf. Опис їх структур приведений в таблицях 2 і 3 на сторінці. Роздрук структур в додатку №. Від вхідних файлів відрізняються тільки змістом: у вхідних файлах по кожному підприємцю кількість записів дорівнює кількості отриманих ліцензій; в файлах НСИ по кожному підприємцю тільки один запис. Створюються для підрахунку кількості підприємців одного разу і змінюються тільки у разі заміни вхідних файлів.

Таблиця 2. Опис вхідного документа "Квитанція про передачу відомостей на магнітному носії"

Найменування

призначення

періодичність

тип носія

кількість примірників

"Квитанція про передачу відомостей на магнітному носії"

подається як супровідний лист до вхідної інформації

щорічно

паперовий,

1

куди передається

Примірник на паперовому носії додається до магнітних носіїв і служить документом для візуального контролю за вхідною інформацією.

Таблиця №3. «Опис структури вхідного файла reestr.dbf»

найменування реквізиту

позначення

довжина реквізиту

в які документи входять

алфавітно-цифрового

цифрового

ціла

частина

дробова частина

код статусу особи

kodsl

1

-

дата видачі ліцензії

dodl

8

-

ім'я особи

nam

60

серія паспорта

spasp

8

номер паспорта

npasp

6

-

дата видачі

паспорта

dpasp

8

-

адреса

adres

80

місце торгівлі

mestod

55

дата видачі ліцензії

dvl

8

-

вигляд ліцензії

vid

3

-

Таблиця №4. «Опис структури вхідного файла pat.dbf»

найменування реквізиту

позначення

довжина реквізиту

в які документи входять

алфавітно-цифрового

цифрового

ціла

частина

дробова частина

ім'я особи

im

150

адреса

adr

100

ім'я особи

npasp

20

серія і номер паспорта

dpasp

8

число видачі патенту

chislov

2

місяць видачі патенту

mesv

2

рік видачі патенту

godv

2

число закінчення патенту

chislod

2

місяць закінчення патенту

mesd

2

рік закінчення патенту

godd

2

місце торгівлі

mestot

150

4.4. Характеристика вихідної інформації.

Результатом рішення задачі "Патенти і ліцензії" є:

"Інформація про кількість підприємців, що отримали патент або ліцензію на право торгівлі алкогольними або подъакцизними товарами". Роздрук документа представлений в додатку № на сторінці.

Таблиця 5. Опис вихідного документа "Інформація про кількість підприємців, що отримали патент або ліцензію на право торгівлі алкогольними або подъакцизними товарами".

Найменування

призначення

періодичність

тип носія

кількість примірників

kol_pre.txt

подається в головну організацію

щорічно

паперовий,

магнітний

2

1

куди передається

Примірник на паперовому носії після підпису начальника передається секретарю передається по коштах електронної пошти і підколює в папку із звітними

документами

- «Особи, що прострочили ліцензію або патент»

Роздрук документа представлена в додатку № на сторінці.

Таблиця 6. Опис вихідного документа

«Особи, що прострочили ліцензію або патент»

Найменування

призначення

періодичність

тип носія

кількість примірників

prosr.txt

інформаційне обслуговування інспектора

по запиту

паперовий,

магнітний

1

1

куди передається

Є основою для проведення перевірки платника податків

5. ПРОЕКТУВАННЯ ДІАЛОГОВОЇ СТРУКТУРИ

5.1. Структура діалогу

ЗАСТАВКА

ЕКРАН1

ЕКРАН2

ЕКРАН3 ЕКРАН4

ЕКРАН5

Рис.

Роздруки екранів приведені в додатку № на сторінці.

5.2. Інструкція користувачу.

Задача «Патенти і ліцензії» забезпечує роботу АРМ «Адміністратор задачі» і АРМ «Інспектор», тому вхід в систему обмежений паролем.

Інструкція для адміністратора задачі:

Вхідні документи, що Поступили на магнітних носіях копіюють на станцію, звіряють з даними, вказаними в "Квитанції про передачу відомостей на магнітному носії": назва переданих файлів, кількість записів, кількість байт кожного файла. Запускає програмний файл prg.exe і входить в систему зі своїм паролем. По закінченні роботи програма сама вийде з системи.

Інструкція для інспектора задачі:

Запускаєте програмний файл prg.exe. Система запропонує Вам ввести пароль. Пароль складається з цифр, його можна взнати у адміністратора.

Після введення пароля на екрані з'явитися меню (роздрук екрана в додатку № на сторінці).

Для збору звіту про кількість підприємців, що отримали патенти і ліцензії Ви вибираєте перше вікно меню клавішею. Система повідомить про те, що друк закінчений. Підтвердіть повідомлення клавішею. Вихідний файл знаходиться в того ж директорія, що і файл prg.exe.

Для отримання інформації про підприємців, з ліцензіями, що прострочилися і патентами потрібно вибрати другий пункт меню стрілкою і клавішею. Результатні файли знаходяться в того ж директорія, що і файл prg.exe. Перший файл називається LICEN.TXT другий PATENT.TXT.

6.2. Опис блок-схеми технологічного процесу задачі.

Джерелом вхідної інформації служить «Адміністрація міста Донського». Вхідні документи: магнітний диск з файлами reestr.dbf, pat.dbf і супровідний лист "Квитанція про передачу відомостей на магнітному носії" поступають на АРМ «Секретар», де вони приймаються і реєструються. Далі вхідна інформація поступає на АРМ «Адміністратор баз даних » проходить візуальний контроль, що складається із зіставлення реальних даних з даними, вказаними в супровідному листі: кількість записів, кількість байт кожного файла. При виявленні помилки складається офіційний лист, який передається на АРМ «Секретар», реєструється і відправляється до первинного джерела інформації «Адміністрації міста Донського».

У разі не виявлення помилок відбувається копіювання інформації на диск і первинна обробка інформації.

Після цього робота з програмою надається АРМу «Інспектор», який виробляє потрібні йому обчислення на його вимоги і запити.

У результаті отримуємо наступну вихідну інформацію: роздруки текстових файлів licen.txt і patent.txt для роботи інспектора; текстовий файл form.txt і його роздрук - ця інформація прямує на АРМ «Секретар», де реєструється і по коштах електронної пошти відправляється у вищестоящу організацію роздрук файла з підписом начальника і реквізитами реєстрації передається інспектору, який підшиває в справу «Інформація про кількість підприємців, що отримали патент або ліцензію на право торгівлі алкогольними або підакцизними товарами».

7. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Науково-технічний рівень системи (У) управління, що проектується являє собою комплексний показник, визначуваний в балах.

У = від 0.75 до 1.00 рівень високий

У = від 0.35 до 0.74 рівень достатній

У = від 0.00 до 0.34 рівень низький

Цей показник визначається по формулі У=А/А мах,

де А- розрахункова величина комплексного показника якості системи (в балах);

А мах - постійна величина = 6 балам

Визначення комплексного показника А знайдемо по формулі: А=В (0.5 D+0.3З+0.2 Ф).

D. Показник рівня економічної ефективності системи визначається різницею між розрахунковим коефіцієнтом (Ер) і нормальним коефіцієнтом ефективності капітальних вкладень від впровадження обчислювальної техніки (Ен) в наступній залежності:

Ер-Ен < 0 =0 балів;

0 < =Ер-Ен < =0.06 =2 бали;

0.06 < Ер-Ен < =0.12 =4балла;

Ер-Ен > 0.12 =6 балів.

У нашому випадку Ер=;

Ен=;

D= 6 балам.

Показник рівня системотехнической частини системи визначається по формулі:

13

З=S Ксi/Ci,

I=1

Значення цих коефіцієнтів і бальних оцінок представлені в таблиці №7.

Показник

к-т вагомості

оцінка в балах

примітка

До*З

Системність підходу до проблеми

0,3

3

Проект на окрему задачу

0,9

Прогресивність основних обчислювальних коштів

0,25

6

ПЕВМ 5 покоління

7,5

Умови взаємозв'язку зі сторонніми АСУ

0,5

6

Взаємозв'язок за допомогою каналів зв'язку

3

Спосіб організації внутримашинной инф. бази

0,03

5

Прямої або послід. доступ до даним

0,15

Спосіб обслуговування внутримашинной инф. бази

0,02

6

Централізований. Вся коректура вводиться однією програмою

0,12

Міра автоматизації управління процесом обробки даних

0,02

6

Інтерактивний режим

0,12

Міра автоматизації контролю інформації

0,03

3

Ручний (Візуальний)

0,09

Засобу захисту внутримашинной инф. бази

0,02

6

Є

0,12

Можливість адаптпції до змін

0,04

6

Зміни параметрів настройки програмного забезпечення

0,24

Міра автоматизації процесу збору і реєстрації інформації

0,06

5

Автоматизований МН формується одночасно з системою

0,3

Міра автоматизації процес передачі інформації

0,06

6

По каналах зв'язку

0,36

Міра автоматизації процесу передачі вихідної інформації

0,04

6

Черехз відео термінали

0,24

Стійкість технологічного процесу обробки інформації до порушень функціонування

0,08

6

Предусмотренно резервування функцій

0,48

З=

13,62

Знайдемо показник рівня функціональної частини системи визначається по формулі

n

Ф=S Фj/n,

j=1

де N число задач, вхідних в проект

Фj-бальна оцінка.

Значення цих коефіцієнтів і бальних оцінок представлені в таблиці № 8

показник

к-т вагомості

оцінка в балах

примітка

Kфi*Фij

Характеристика інформації

0,5

3

Представляється облікова і НСИ

1,5

Міра тимчасової регламентації видачі результатної інформації

0,3

6

Інформація видається в довільні моменти часу в режимі «Запит-відповідь»

1,8

Повнота результатної інформації

0,3

6

Результатна інформація ширше, ніж в типових проектах - аналогах

1,8

Ф =

5,1

Знайдемо комплексний показник надійності функціонування процесу обробки даних В.

У=1-(0,2 Кдок+0,2Кпф+0,6Кмаш),

де

Кдок - коеффицент, що характеризує якість вхідних документів;

м1-кількість документо - рядків (знаків, байт), які були підготовлені повторно (при виявленні помилок у вхідних документах)

м1=2455088байт;

м2-кількість документо - рядків (знаків, байт), які були підготовлені з спізненням по відносинам з встановленим графіком

м2=0;

м0-кількість документо - рядків (знаків, байт), які були перенесені на машинних носіїв за звітний період

м0=105687,8байт.

Кдок=(м1+м2)/м0=2455088/105687=0,43

Кпф - коефіцієнт, що характеризує якість підготовки машинних носіїв;

n1-кількість інформації (знаків, байт), яка була повторно перенесене на машинних носіїв (при виявленні помилок у вхідних документах)

n1=761052.48 байт;

n2-кількість інформації (знаків, байт), яка перенесена на машинних носіїв з спізненням по відносинам з встановленим графіком

n2=0;

n0-кількість інформації (знаків, байт), яка

перенесена на машинних носіїв за звітний період

n3=2455008байт.

Кпф=(n1+n2)/n0=761052,48/2455008=0,47

Кмаш - коефіцієнт, що характеризує якість вихідної інформації.

р1-кількість результативної інформації (знаків, байт), яка за звітний період була повторно отримане (при виявленні помилок у вхідних документах)

р1=10538,01байт;

р2-кількість інформації (знаків, байт), яка передана службами управління інформації підприємством з спізненням по відносинам з встановленим графіком

р2=1000байт;

р0-загальна кількість інформації (знаків, байт), яка передбачається отримати за допомогою технічних засобів

р0=24507байт.

Кмаш=(р1+р2)/р0=(10538,01+1000)/24507=0,47

В=1-(0,2*0,43+0,2*0,31+0,6*0,47)=0,57

Тепер визначимо комплексний показник А

А=В*(0,5*D+0,3*З+0,2*Ф)=0,57*(0,5*6+0,3*13,62+0,2*5,1)= 4,68

Науково-технічний рівень системи У=А/Амах

У=4,68/6=0,77

Науково-технічний рівень системи досить високий. На основі даних, отриманих в процесі визначення показника науково-технічного рівня системи, заповнюється «Карта науково-технічного рівня системи, що проектується ».

Карта науково-технічного рівня системи, що проектується.

Тема курсового проекту:

«ПРОЕКТУВАННЯ АРМ - ІНСПЕКТОР»

Найменування задачі, що обстежується: «ПАТЕНТИ І ЛІЦЕНЗІЇ»

Розрахункова величина комплексного показника якості системи в балах (А)

Максимальне значення комплексного показника якості системи в балах

Чисельне значення показника науково-технічного рівня системи (У)

Науково-технічний рівень системи

(підкреслити)

4,68

6

0,77

Високий

Достатній

Низький

1 Грошові витрати і витрати часу на розробку і впровадження АИС не входять в розрахунок т. до. вони не будуть вважатися додатковою розтратою. Це мій прямий обов'язок і дані витрати закладені в моїй заробітній платі.

Overview

ДІАГРАМА

Ліст2

Sheet 1: ДІАГРАМА

Sheet 2: Ліст2

1

16

33.3

2

8

16.6

99.6

3

0.03

0.06

0.4