Реферати

Реферат: Автоматизоване робоче місце фахівця з кадрів

загрузка...

аналіз історичного джерела "Життя і житіє преподобного і богоноснаго батька нашого Сергия". Зміст і характеристика історичного джерела "Життя і житіє преподобного і богоноснаго батька нашого Сергия", написане Епифанием Премудрим, відредаговане Пахомием Логофетом. Велич і краса морального ідеалу святого вождя землі Російської.

Соціальна відповідальність бізнесу в західних країнах і в Росії. Відповідальність роботодавця за свої дії, забезпечення соціального благополуччя працівників. Корпоративна соціальна відповідальність. Історія розвитку соціальної відповідальності бізнесу в західних країнах і в Росії. Американська і європейська моделі.

Основні засоби. Оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Вибуття основних засобів. Інвентаризація основних засобів.

Моделі і методи прийняття рішень. Перебування екстремумов функцій методом множників Лагранжа. Вираження розширеної цільової функції. Схема алгоритму чисельного рішення задачі методом штрафних функцій у сполученні з методом безумовної мінімізації. Побудова ліній обмежень.

Причини залучення підлітків у субкультуру готовий. Готика - стиль життя і життєва філософія, комплекс напрямків мистецтва, що складають разом зі своїми носіями - готами, так називану, "готичну субкультуру". Соціальні і психологічні причини залучення підлітків у субкультуру готовий.

загрузка...

Іркутський державний технічний університет

Автоматизовані системи обробки інформації і управління

Допускаю до захисту

Керівник

Міхно Л. М.

Автоматизоване робоче місце фахівця з кадрів

Пояснювальна записка

по курсовому проекту по дисципліні:

«Проектування автоматизованих систем обробки інформації

і управління»

Виконав студент групи АСУ-99-1 _ Срібний Д. В.

Нормоконтролер

Курсовий проект захищений

з оцінкою

Іркутськ 2003 р.

Завдання

на курсове проектування

По курсу: Проектування автоматизованих систем обробки інформації

і управління

Студенту: Срибному Д. В.

Тема проекту: Автоматизоване робоче місце фахівця по кадрам_

Початкові дані

Рекомендована література

Графічна частина на листах

Дата видачі завдання«1» листопада 2003 р.

Дата представлення проекту керівнику« » 2003 р.

Зміст

Введення... 4

Частина 1.

1. Теоретичні аспекти автоматизованого робочого місця кадровика 5

2. Опис предметної області... 9

3. Функції і обов'язки кадровика... 10

3.1. Функції кадровика ТОВ «Техресурс»... 10

3.2. Обов'язки кадровика ТОВ «Техресурс»... 11

3.3. Відповідальність кадровика ТОВ «Техресурс»... 11

Частина 2.

4. Технічне завдання... 12

Висновок... 31

Література... 32

Введення

Проблема автоматизації виробничих процесів і процесів управління як засобу підвищення продуктивності труда завжди була і залишається актуальною в народному господарстві. Необхідність автоматизації управління народним господарством і його ланками пояснюється задачами полегшення труда управлінського персоналу, забороною зростання його чисельності, розвитком виробництва, що викликається; ускладненням виробничих зв'язків; збільшенням об'ємів управлінської функції. Важливу роль грає задача відповідності технічної бази управління аналогічній базі виробництва, відносно якого проводиться автоматизація.

На сучасному етапі автоматизації управління виробництвом найбільш перспективним є автоматизація планово-управлінських функцій на базі персональних ЕОМ, встановлених безпосередньо на робочих місцях фахівців. Ці системи набули широкого поширення в організаційному управлінні під назвою автоматизованих робочих місць (АРМ). Це дозволить використати систему людям, що не мають спеціальних знань в області програмування, і одночасно дозволить доповнювати систему по мірі потреби.

У даній курсовій роботі ми закріпимо теоретичні аспекти автоматизованого робочого місця, більш детально зупинимося на понятті автоматизованого робочого місця фахівця з кадрів. Крім цього, ми розглянемо одну з стадій проектування автоматизованої системи таку як технічне завдання на автоматизоване робоче місце фахівця з кадрів ТОВ «Техресурс».

1. Теоретичні аспекти автоматизованого робочого місця кадровика

Автоматизоване робоче місце кадровика- це робоче місце, яке оснащене обчислювальною технікою і іншими інструментальними засобами, що забезпечує автоматизацію операцій облікового процесу при виконанні фахівця з кадрів професійних функцій. До інструментальних засобів відносяться: технічне, інформаційне, математичне, програмне, технологічне, лінгвістичне, правове і ергономічне забезпечення.

Технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, необхідних для обладнання АРМ кадровика. Крім коштів обчислювальної техніки АРМ кадровика оснащується оргтехнікою. Одним з найважливіших чинників, що визначає ефективність роботи на АРМ, є наявність «дружніх» коштів інтерфейса по відношенню до кадровика коштів інтерфейса, що створюють комфортность роботи на машині.

Технічна база АРМ користувача безперервно розвивається і удосконалюється. Однак ефективність АРМ передусім визначається якістю програмного забезпечення.

Програмне забезпечення АРМ кадровика включає наступні компоненти:

- операційні системи;

- мови і системи програмування;

- прикладне програмне забезпечення (ППП): общесистемние (базові) ППП і проблемно-орієнтовані ППП професійного призначення.

Операційна система являє собою групу програм, які забезпечують управління ресурсами комп'ютера, підтримку роботи всіх програм, їх взаємодії з апаратними коштами і надають користувачу можливість загального управління комп'ютера. Операційна система управляє комп'ютером, периферійним обладнанням, запускає програми, забезпечує захист даних, виконує різні сервісні функції по запитам користувача і програм. Кожна програма користується послугами ОС, а тому може працювати тільки під управлінням тієї ОС, яка забезпечує для неї ці послуги. Таким чином, вибір ОС для ЕОМ в складі АРМ надзвичайно важливий, оскільки він визначає, які програми будуть працювати на АРМ, які апаратні кошти будуть включені в АРМ, яка буде міра захисту даних, і наскільки комфортними і безпечними будуть умови роботи для фахівця АРМ. Найбільш широко в цей час на комп'ютерах типу IBM PC застосовуються ОС, розроблені фірмою Microsoft, це існуючі версії Windows.

Сучасна концепція АРМ пред'являє до ОС жорсткі вимоги, направлені на дотримання безпеки і комфорту (ергономичность) в роботі на АРМ, на підвищення продуктивності АРМ загалом, на розширення парку периферійного обладнання, що обслуговується, на можливість синхронізації операцій, що виконуються і процедур.

Общесистемное (базове) прикладне програмне забезпечення (БППО) дозволяє:

- якісно створювати прикладні програми для рішення задач кадровиків;

- в діалоговому режимі створювати, обробляти файли кадровикам без участі розробника;

- розширювати коло задач, що вирішуються.

До складу БППО АРМ кадровика включають пакети, які поділяються

на три групи: функціонально-орієнтовані ППП, многофункциональние (інтегровані) ППП, типові проблемно-орієнтовані ППП загального призначення.

Функціонально-орієнтовані ППП забезпечують виконання однієї з функцій обробки інформації: обробка текстів; накопичення і зберігання, управління і маніпулювання даними; графічна обробка, статистична обробка, підтримка комунікацій. Накопичення і зберігання, управління і маніпулювання даними виконуються за допомогою спеціальних програмних засобів - систем управління базами даних (СУБД). Спеціальні пакети створені для статистичної обробки економічних даних, які забезпечують автоматизоване виконання різноманітних розрахунків і графіків, надають кадровику широкий набір статистичних методів: регресний, кореляційний, аналіз тимчасових рядів. Ці пакети вельми ефективно можуть використовуватися при аналітичних роботах. Програмні засоби підтримки комунікацій забезпечують обробку і передачу даних в локальних і розподілених мережах ЕОМ.

Інтегровані ППП реалізовують декілька функцій обробки інформації: обробку текстів, створення і ведіння бази даних, графічну обробку інформації, підтримку комунікацій.

Типові проблемно-орієнтовані ППП загального призначення орієнтовані на рішення задач, властивих багатьом функціональним користувачам. До числа таких програмних засобів відносяться допоміжні ППП (програмні засоби форматування документів, протоколювання ресурсів, сервісні кошти і т. д.); ППП оргтехніки (електронні календарі, кошти планування часу і організації роботи); ППП наукового застосування, серед яких потрібно відмітити кошти моделювання ситуацій, прийняття рішень, експертні системи, які повинні застосовуватися при створенні АРМ кадровика.

Проблемно-орієнтовані ППП професійного призначення включають дві компоненти: типові ППП для реалізації задач кадрового обліку і аналізу і локальні пакети, які створюються для нетипових задач обліку і аналізу.

Таким чином, ПО АРМ кадровик з'являється перед користувачем у вигляді двох компонент: проблемно - орієнтовані ППП кадрового обліку (аналізу) і базового (общесистемного) ПО, пристосованих до вимог конкретних професійних користувачів кожного АРМ. Основною перевагою такого підходу до створення ПО АРМ є можливість розширення кола задач АРМ самим кадровиком без участі розробника ПО АРМ шляхом освоєння пакетів базового прикладного програмного забезпечення, «дружніх» до непрофесійного користувача.

Інформаційне забезпечення (ИО) АРМ кадровика поділяється на внемашинное і внутримашинное. Внемашинное ИО включає класифікатори облікової і техніко-економічної інформації, сукупність уніфікованої документів первинного обліку. Особливістю внемашинного ИО АРМ кадровика є те, що дані про господарські операції з підрозділів підприємства і від інших АРМ можуть поступати як в документальній формі, так і в формі аналогів документів на магнітному носії, а також передаватися по каналах зв'язку в локальних мережах.

Внутримашинное ИО - це єдина централізована інформаційна база даних, представлена сукупністю даних, організованих і інформаційних файлів, що зберігаються на магнітних носіях у вигляді і баз даних. Головною складовою її є інформаційний фонд облікових даних, який включає нормативно-довідкову, умовно-постійну інформацію, дані минулих звітних періодів, поточні облікові дані. Крім нього в інформаційну базу може входити база даних інструктивно-методичних і інших матеріалів, необхідних кадровику при роботі.

2. Опис предметної області

Предметною областю є відділ «Управління персоналом», який є структурним підрозділом товариства з обмеженою відповідальністю «Техресурс». Основним напрямом даного підприємства є: продаж легкових автомобілів, післягарантійне їх обслуговування, реалізація хімічної продукції, будівельні роботи.

Відділ управління персоналом ТОВ «Техресурс'занімаєтся персональним обліком працівників, який включає прийом і вибуття. Основні задачі кадрового обліку наступні:

1. планування професійної підготовки робітників і фахівців (навчання, перепідготовка);

2. планування підвищення кваліфікації (навчання і перенавчання) керівних кадрів;

3. раціональне розставляння кадрів відповідно до рівня їх кваліфікації;

4. атестація і раціоналізація робочих місць;

5. статистичний і оперативний облік і звітність;

6. аналіз руху кадрів;

7. аналіз якісного складу кадрів;

8. ведіння архіву.

Відділ управління персоналом веде облік персонального складу працівників, рух кадрів, навчання і перенавчання кадрів. Також функцією відділу є складання посадових інструкцій, формування звітності

і обробка анкет. Відділ управління персоналом також зобов'язаний стежити за трудовою дисципліною, а також за просуванням по службовим сходам співробітників.

Відділ кадрів нарівні з розрахунком чисельності активної частини трудових ресурсів фірми, веде розрахунок чисельності управлінського персоналу. Базуючись на представлених показниках планової чисельності, кадрова служба фірми планує прийом і звільнення співробітників, а також розподіл і регулювання прийнятих робітників і службовців по робочих місцях. У процесі виготовлення продукції робочі отримують планові завдання, фактичні результати виконання яких фіксуються або в паперових документах, або на машинних носіях і передаються в бухгалтерію. Бухгалтерія в свою чергу, обробляє отриману інформацію і обчислює показники оцінки трудової діяльності в грошовому еквіваленті. До початку розрахунків відділ кадрів інформує бухгалтерію про поточні зміни відносно окремих працівників (дані про пропущений робочий час внаслідок тимчасової непрацездатності про внутрішній і зовнішній рух кадрів, про порушення трудової дисципліни і т. д.). Окремі показники такого роду передаються у відділ кадрів, який використовує їх згодом при рішенні своїх задач.

3. Функції і обов'язки фахівця з кадрів

Фахівець з кадрів ТОВ «Техресурс» забезпечує відповідність здійснюваних операцій з персоналом законодавству РФ, контроль за

рухом персоналу і виконанням зобов'язань перед ним. Кадровик призначається на посаду і звільняється від посади генеральним директором. Прийом і здача справ при призначенні і звільненні фахівця оформляються актом після перевірки стану кадрового обліку і звітності. Кадровик підкоряється генеральному директору фірми.

3.1. Функції фахівця з кадрів ТОВ «Техресурс»

Фахівець з кадрів повинен виконувати наступні функції:

- підбір кадрів;

- аналіз резюме;

- співбесіда;

- відбір претендентів на вакантні робочі місця;

3.2. Обов'язки фахівця з кадрів ТОВ «Техресурс»

Фахівець з кадрів, здійснює організацію кадрового обліку на основі встановлених правил його ведіння, зобов'язаний забезпечити:

- планування і здійснення прийому і звільнення працівників;

- розподіл і регулювання прийнятих робітників і службовців по робочих місцях;

- розрахунок чисельності активної частини трудових ресурсів і управлінського персоналу;

3.3. Відповідальність фахівця з кадрів ТОВ «Техресурс»

Згідно з статтею 90 Трудового кодексу РФ особи, винні в порушенні норм, регулюючих отримання, обробку і захист персональних даних працівника, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або карну відповідальність відповідно до федеральних законів. Особиста відповідальність кадровика у всіх випадках, будь те постановка в анкеті некоректного питання, або безперешкодний допуск сторонніх осіб до документів, вмісних персональні дані, велика. Але обмежитися допомогою юриста при новому законодавстві не вдасться, особливо якщо ведеться автоматизований облік кадрів - необхідне залучення ще і фахівців із захисту інформації.

ТОВ «Актив»

найменування організації-розробника ТЗ на АС

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (посада, найменування підприємства-замовника АС): директор ТОВ «Техресурс» Епіфанцев О. П.

Особистий підпис:

Розшифровка підпису:

Друк:

Дата: 17.12.2003

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник (посада, найменування підприємства-розробника АС): директор ТОВ «Актив» Івана Н. О.

Особистий підпис:

Розшифровка підпису:

Друк:

Дата: 18.12.2003

Автоматизоване робоче местоспециалиста по кадрах ТОВ «Техресурс»

найменування об'єкта автоматизації

АРМК

скорочене найменування АС

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На18лістах

Діє с25.12.2003

УЗГОДЖЕНО

Особистий підпис:

Розшифровка підпису:

Друк:

Дата: 23.11.2003

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування системи і її умовне позначення.

Необхідно розробити автоматизоване робоче місце фахівця з кадрів ТОВ «Техресурс» для автоматизації функцій управління і документообігу у відділі кадрів. Умовне позначення - АРМК.

1.2. Найменування розробника і замовника.

Замовник АРМ - ТОВ «Техресурс». Одяг Управління Персоналом. Адреса: 664045, м. Иркутск, вул. Депутатська, д.36. Реквізити: БИК 049879717, ИНН 1433001788, до/з 30101810500000990717.

Розробник АРМК - ТОВ «Актив». Адреса: 665000, м. Иркутск, вул. Іван-Франко, д.4. Реквізити: БИК 045649717, ИНН 1455551750, до/з 3044410500000880000.

1.3. Перелік документів, на основі яких створюється АС:

Документи, на основі яких створюється система:

1 Договір від 15.11.2003 «Про створення автоматизованого робочого місця фахівця з кадрів ТОВ «Техресурс»

2Материали обстеження ТОВ «Техресурс»;

3Разработка концепції автоматизованої системи.

1.4. Планові терміни початку і закінчення роботи по створенню системи:

- початок робіт по створенню АРМК - 01.09.2003;

- закінчення робіт по створенню АРМК - 04.11.2004.

1.5. Джерело фінансування робіт по створенню АС.

Відділ управління персоналом ТОВ «Техресурс»; порядок фінансування - договірний.

1.6. Порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт по створенню АС: після завершення робіт, комісія визначає відповідність АРМК вимогам замовника і підписує акт про здачу системи в експлуатацію.

2. Призначення і цілі створення системи

8.1. Призначення АРМК:

Автоматизоване робоче місце кадровика є автоматизованою системою управління і документообігу; її передбачається використати для автоматизації функцій управління кадровика: аналізу, планування і обліку.

8.2. Цілі створення АРМК:

- накопичення, зберігання, обробка і видача достовірної і оперативної інформації;

- скорочення часу на обробку інформації;

- зменшення витрат часу на обробку інформації (введення, обробка інформації);

- поліпшення якості контролю і обліку інформації, що обробляється;

- підвищення ефективності роботи відділу кадрів.

3. Характеристика об'єкта автоматизації

3.1. Короткі відомості про об'єкт.

Основною задачею відділу управління персоналом ТОВ «Техресурс» є забезпечення підприємства кадрами робітників і службовців необхідних професій, а також пошук кадрів для підприємства.

Основні задачі кадровика наступні:

комплектування і підготовка кадрів, підбір, розставляння і дослідження кадрів.

3.2. Зведення про умови експлуатації об'єкта автоматизації.

Дана система функціонує всередині відділу кадрів фахівцями з кадрів. Функціонування автоматизованої системи повинне бути в нормальних умовах: при конструктивній температурі, тиску і допустимому рівні запиленности, які повинні відповідати СанПін 4-548-98 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень ».

4. Вимоги до системи

4.1. Вимоги до системи загалом

4.1.1. Вимоги до структури і функціонування системи

Система повинна функціонувати в єдиному інформаційному просторі, повинна підтримувати єдину технологію обробки і представлення даних, повинна бути реалізована за принципом однократного введення даних, використання системи повинне бути в рамках системи єдиного набору інструментальних засобів, система повинна дотримуватися відвертості структур зберігання інформації.

АРМК складається з наступних підсистем:

- підсистема інформаційного забезпечення;

- підсистема лінгвістичного забезпечення;

- підсистема математичного забезпечення;

- підсистема юридичного забезпечення;

- підсистема методичного забезпечення;

- підсистема організаційного забезпечення;

- підсистема технічного забезпечення;

- підсистема «Бухгалтерія».

4.1.2. Вимоги до коштів і способів зв'язку для інформаційного обміну між компонентами системи.

Для інформаційного обміну між компонентами системи повинна бути організована локальна мережа з архітектурою «клієнт-сервер». Ця необхідність зумовлена наступними важливими чинниками: можливість паралельної обробки інформації; можливість спільного використання даних і пристроїв; оперативний доступ до інформації; поліпшення процесу обміну інформацією і взаємодії між співробітниками.

4.1.3. Вимоги до характеристик взаємозв'язку системи, що створюється зі суміжними системами, вимоги до її сумісності.

Дані АРМК повинні використовуватися кадровиками, апаратом бухгалтерії і іншими підрозділами ТОВ «Техресурс» такими як відділ маркетингу, бухгалтерія, генеральний директор. Обмін інформацією між АРМК і відділами підприємства повинен проводитися шляхом передачі відповідних документів. Обмін інформацією із зовнішніми партнерами (кадрові агенства, біржі праці і т. д.) повинен здійснюватися за допомогою інтернету.

4.1.4. Вимоги до режимів функціонування системи.

Використання АРМК повинно здійснюватися протягом роботи преприятия.

4.1.5. Вимоги по діагностуванню системи.

Диагностика і профилактика технічних засобів проводиться раз в місяць.

Діагностика бази даних проводиться раз в тиждень шляхом вибірки деяких записів.

Перевірка цілісності даних проводиться по мірі необхідності.

Перевірка програмного забезпечення проводиться по мірі необхідності.

4.1.6. Перспективи системи, модернізація системи.

Модернізація АРМК може відбуватися в двох напрямах: модернізація програмного забезпечення і модернізація технічного забезпечення АРМК. При модернізації програмного забезпечення можуть вноситися зміни або здійснюватися доповнення в складені для роботи з АРМК програми (наприклад, при введенні нової задачі), а також можуть мінятися куповані програмні засоби. Модернізація технічного забезпечення АРМК повинна відбуватися шляхом придбання нових або модернізації старих технічних засобів.

4.1.7. Вимоги до чисельності і кваліфікації персоналу.

4.1.7.1 Вимоги до чисельності користувачів АС.

Чисельність персоналу АРМК визначається згідно з штатним розкладом.

4.1.7.2. Вимоги до кваліфікації персоналу, порядку його підготовки і контролю знань і навиків.

Утворення персоналу АРМК повинне бути вище професійне для кадровика, для інших користувачів - нижче середнього спеціального, при умові знання ПК на рівні користувача, т. е. вони повинні уміти працювати з відповідними програмними пакетами, а також вони повинні легко пристосуватися до нових програмних продуктів (т. е. мати здібність до перенавчання). Контроль знань і навиків повинен проводитися при прийомі на роботу, а також в ході роботи по розпорядженню директора, або по інших причинах.

4.1.8. Необхідний режим роботи персоналу.

Необхідний режим роботи персоналу - повний робочий день з 900до 1800. Основна перерва повинна становити 1 годину. Додаткові перерви для відпочинку повинні надаватися в залежності від міри стомлення.

4.1.9. Вимоги до надійності системи.

Необхідно, щоб система володіла стійкістю до відмов обладнання і електроживлення. Для надійної роботи системи необхідні високонадежние технічні засоби. Також необхідне автоматичне резервування найважливіших блоків.

Для опису складових надійності можуть застосовуватися наступні показники:

- коефіцієнт готовності

Кг= Т/(Т+Тв), де Тв- середній час відновлення,

Т - середній час безвідмовної роботи.

- коефіцієнт технічного використання

Кт. н.= Т/(Т+Тв+Тпр´)(h),

де Тпр- середня тривалість одного сеансу профілактичного обслуговування,

h=n/r, n - число профілактик, r - число відмов.

Вимоги надійності повинні бути регламентовані для наступних аварійних ситуацій:

вихід з ладу технічних засобів АРМК;

відсутність електроенергії;

вихід з ладу програмних засобів АРМК;

невірні дії персоналу АРМК;

пожежа, вибух і т. п.

Надійність технічних засобів і програмного забезпечення АРМК повинна відповідати вищепоказаним показникам.

Методи оцінки і контролю показників надійності на різних стадіях створення АРМК повинні відповідати наступним особливостям:

многофункциональность;

складні форми взаємозв'язку компонентів АРМК;

істотна роль тимчасових співвідношень відмов окремих компонентів АРМК;

різноманітні закони розподілу середнього часу безвідмовної роботи і відновлення.

4.1.10. Вимоги по безпеці системи.

При монтажі, наладці, обслуговуванні, ремонті і експлуатації технічних засобів системи як заходи безпеки повинні дотримуватися вимоги встановлені:

СаНПіН 2.2.4/2.8056-96 «Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону»

ГОСТ Р 50377-92 (МЕК 950-86) «Безпека обладнання інформаційної технології, включаючи електричне конторське обладнання»

ГОСТ 27954-88 «відеомонітори персональних обчислювальних машин. Типи, основні параметри, загальні технічні вимоги»

ГОСТ 27201-87 «Машини обчислювальні електронні персональні. Типи, основні параметри, загальні технічні вимоги»

4.1.11. Вимоги по ергономіці і технічній естетиці

відеотермінал повинен відповідати наступним вимогам:

екран повинен мати антибликовое покриття;

кольори знаків і фону повинні бути узгоджені між собою;

для багатоколірного відображення рекомендується використати одночасно максимум 6 кольорів, т. до. імовірність помилки тим менше, ніж менше кольорів використовується і чим більше різниця між ними;

необхідне регулярне обслуговування терміналів фахівцями.

Конструкциярабочего столадолжна забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні обладнання з урахуванням його кількості, що використовується і конструктивних особливостей, характеру роботи, що виконується.

Висота робочої поверхні стола повинна регулюватися в межах 680-800 мм. При відсутності такої можливості висота робочої поверхні стола повинна становити 725 мм. Модульними розмірами робочої поверхні стола для ПЕВМ потрібно вважати: ширину 800, 1000, 1200 і 1400 мм, глибину 800 і 1000 мм при нерегульованій висоті, рівну 725 мм.

Робочий стіл повинен мати простір для постановки ніг, який складає: висоту - не менше за 600 мм, ширину - не менше за 500 мм, глибину на рівні колін - не менше за 450 мм і на рівні довгастих ніг - не менше за 650 мм.

Конструкція робочого стільця (крісла) повинна підтримувати раціональну робочу позу при роботі з ПЕВМ, дозволяти змінювати позу з метою зниження напруження м'язів шийно-плечової області і спини для попередження стомлення.

Робочий стілець (крісло) повинен бути підіймально-поворотним і регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння.

Конструкція стільця повинна забезпечувати:

ширину і глибину поверхні сидіння не менше за 400 мм;

поверхня сидіння із закругленим переднім краєм;

регулювання висоти поверхні сидіння в межах 400-550 мм і кутів нахилу уперед до 150и назад до 50;

висоту опорної поверхні спинки 300±20 мм, ширину - не менше за 380мм і радіус кривизни горизонтальної площини - 400мм;

кут нахилу спинки у вертикальній площині в межах 0±300;

регулювання відстані спинки від переднього краю сидіння в межах 260-400мм;

стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше за 250мм і шириною 50-70мм;

регулювання підлокітників по висоті над сидінням в межах 230±30мм і внутрішньої відстані між підлокітниками в межах 350-500мм. Поверхня сидіння, спинки і інших елементів стільця (крісла) повинна бути полумягкой з нековзним, і воздухопроницаемим покриттям, що не електризується, що забезпечує легке очищення від забруднень.

Робоче місце повинне бути оборудованоподставкой для ніг, що має ширину не менше за 300мм, глибину не менше за 400мм, регулювання по висоті в межах до 150мм і по куту нахилу опорної поверхні підставки до 200. Поверхня підставки повинна бути рифленой і мати по передньому краю бортик висотою 10мм.

Конструкцияклавиатуридолжна передбачати:

виконання у вигляді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення;

опорне пристосування, що дозволяє змінювати кут нахилу поверхні клавіатури в межах від 5 до 150;

висоту середнього ряду клавіш не більше за 30мм;

розташування клавіш, що часто використовуються в центрі, внизу і праворуч, що рідко використовуються - вгорі і зліва;

виділення кольором, розміром, формою і місцем розташування функціональних груп клавіш;

мінімальний розмір клавіш - 13мм, оптимальний - 15мм;

клавіші з поглибленням в центрі і кроком 19мм±1мм;

відстань між клавішами не менше за 3 мм;

однаковий хід всіх клавіш з мінімальним опором натисненню 0,25 Н і максимальним - не більше за 1,5 Бажано придбати спеціальну підкладку під зап'ястя, яка, як затверджують медики, допоможе уникнути хвороби кистей.

Для ефективного використання маніпулятора типу «миша» необхідний спеціальний «коврик» - планшет. Коврик-планшет повинен добре триматися на столі, матеріал верхньої поверхні планшета повинен забезпечувати хороше зчеплення з кулькою, але не утрудняти руху миші.

Введення текстової інформації з клавіатури полегшують підставки для документів. Вони можуть або кріпитися, наприклад, до монітора, або встановлюватися безпосередньо на столі. Багато Які з таких підставок оснащені лінійкою для виділення рядка, що набирається.

4.1.12. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і зберігання компонентів системи.

Необхідно виділяти час на обслуговування технічних засобів системи (1 день в місяць).

Розташування робочих місць для розміщення персоналу і технічних засобів АРМК в підвальних приміщеннях не допускається. Площа на одне робоче місце з ПЕВМ повинна складати не менше за 6,0 м2, а об'єм - не менше за 20,0 м3.

Мережа енергопостачання повинна мати наступні параметри: напруження - 220В; частота - 50Гц.

Для обслуговування технічних засобів АРМК необхідне залучення инженера-електронщика. Його освіта повинна бути не нижче середнього спеціального (бажано вище). Инженер-електронщик за планом повинен приділяти 1 день в місяць для обслуговування технічних засобів АРМК, або у разі непередбаченого виходу технічних засобів з ладу по заявці персоналу АРМК.

Інженер-програміст з вищою освітою повинен провести обслуговування програмного забезпечення АРМК в наступних випадках: вихід з ладу програмних засобів; при неправильному використанні програмних засобів; за планом 1 день в місяць для проведення тестування програмних засобів.

Для забезпечення ремонтопригодности АРМК необхідно зберігати запасні вироби технічних засобів.

4.1.13. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу..

Захист інформації може бути:

- програмна (відкриття документів тільки для читання і т. п.);

- технічна (електронні ключі);

- організаційна (паролі, замки, сигналізації в приміщенні).

4.1.14. Вимоги по збереженню інформації

Збереження інформації повинна бути забезпечена в наступних випадках:

- вихід з ладу технічних засобів АРМК;

- стихійні лиха (пожежа, повінь, вибух, землетрус і т. п.);

- розкрадання носіїв інформації, інших коштів системи;

- помилки в програмних засобах;

- невірні дії персоналу.

Для збереження інформації необхідно передбачити використання блоків безперебійного живлення для захисту даних від пошкодження у разі відключення живлення, для надійного зберігання даних необхідно проводити щоденне резервне копіювання БД на декілька дисків.

4.1.15 Вимоги до коштів захисту від зовнішніх впливів.

Кошти АРМК повинні володіти радіоелектронним захистом. Рівень радіоперешкод, що створюються технічними засобами під час роботи, а також в моменти включення і вимкнення, не повинен перевищувати значень, затверджених Державною комісією з радиочастотам. Також необхідний захист коштів АРМК від зовнішніх впливів (блискавок, вибухів і т. д.). Необхідне застосування екранування приміщень від індустріальних перешкод і електромагнітних полів.

4.1.16. Вимоги по стандартизації і уніфікації

В процесі функціонування АРМК повинні використовуватися документи затвердженої форми, класифікатори, що використовуються в ТОВ «Техресурс». Також повинні використовуватися програмні і технічні засоби з урахуванням зручності їх застосування в рамках АРМК.

4.2. Вимоги до задач, що виконуються системою.

4.2.1. Перелік функцій, належних автоматизації:

- ведіння кадрового обліку в централізованій бухгалтерії;

- формування інформації про співробітника на основі анкети і його особистої картки;

- зберігання у графічному вигляді фотографій співробітників, їх особистих підписів і друку, що засвідчує документ відділу кадрів;

- формування табеля робочого часу;

- облік лікарняних листів;

- формування довідки за анкетними даними - "діти співробітників";

- формування довідки "Виписка з штатного розкладу" на довільну дату;

- формування текстів наказів по особистому складу, контроль їх відповідності штатному розкладу і інформації про відпуски;

- формування текстів наказів по довільному шаблону з використанням в шаблонах ключових слів;

- формування інформації про особистий склад декількох установ в одній базі даних, так що кожна установа має свій штатний розклад, а запити здійснюються по будь-якій підмножині установ;

- формування статистичної звітності, що настроюється по керівному складу і фахівцям.

Вимоги до видів забезпечення.

4.2.2. Вимоги до інформаційного забезпечення.

- Можливість зберігання, видалення, пошуку даних, а також розмежування доступу до БД;

- Організація структурно-єдиної інформаційної бази всіх функціональних задач (методичні вказівки (допомоги), додаткові матеріали і т. д.);

- Забезпечення ефективного функціонування системи за рахунок оперативної обробки даних, видачі окремих довідок, зміни інформаційної бази, надійного зберігання даних;

- Наявність класифікаторів (кожний файл і каталог має своїм певним чином закодоване ім'я).

4.3.2. Вимоги до лінгвістичного забезпечення.

- Мова програмування - object pascal

- Мова запиту до БД- SQL

- Шрифт введення-виведення - кирилиця;

- Призначений для користувача інтерфейс повинен відповідати наступним вимогам:

1. Ефективні інтерфейси повинні бути очевидними і вселяти своєму користувачу почуття контролю. Необхідно, щоб користувач міг одним поглядом обкидати весь спектр своїх можливостей, зрозуміти, як досягнути своїх цілей і виконати роботу.

2. Ефективні інтерфейси не повинні непокоїти користувача внутрішньою взаємодією з системою. Необхідно дбайливої і безперервне збереження роботи, з наданням користувачу можливості відміняти будь-які дії в будь-який час.

3. Ефективні додатки повинні виконувати максимум роботи, вимагаючи при цьому мінімум інформації від користувача.

4.3.3. Вимоги до програмного забезпечення.

Перелік купованих програмних засобів:

- операційна система Windows NT;

- кошти тестування і обслуговування дисків і операційної системи загалом (входять в склад Windows NT);

- архіватор ZIP і RAR під Windows NT (для стиснення інформації для архівів);

- антивірусний програмний засіб AVP-Kaspersky;

- пакет прикладних програм Microsoft Office;

- програмний продукт 1С-Кадри.

4.3.4. Вимоги до технічного забезпечення.

Повинні використовуватися наступні технічні засоби:

персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, миша). Характеристики: процесор не нижче за Pentium- III-800EB, 128 Мб оперативної пам'яті, монітор 15-17 дюймів, вінчестер ємністю 40-80Гб, дисковод для дискет, що мають діаметр 3,5 дюйма. Комунікаційне обладнання (сервер, мережеві адаптери, лінії зв'язку), що має наступні характеристики: сервер - HP NetServer 5/100, RAM32Mb, 2Gb HDD; лінії зв'язку - тонкий коаксіальний кабель. Струйние принтери типу Canon BJC -100 або лазерні принтери типу LaserJet 1200. Копіювальний апарат Canon GP-160.

4.3.5. Вимоги до організаційного забезпечення

Організаційна структура повинна відповідати наступним вимогам:

дотримання принципу єдиноначальності і персональної відповідальності; раціональний розподіл праці; забезпечення надійного функціонування АРМК; раціональні інформаційні зв'язки.

5. Склад і зміст робіт по створенню системи.

Стадії створення автоматизованої системи:

- формування вимог до автоматизованої системи (обстеження об'єкта і обгрунтування необхідності створення АС, формування вимог користувача до АС, оформлення звіту про виконану роботу);

- розробка концепцій автоматизованої системи (розробка варіанту концепції, оформлення звіту про виконану роботу);

- технічне завдання (розробка технічного завдання, затвердження технічного завдання);

- ескізний проект (розробка попередніх рішень, розробка документації);

- технічний проект (розробка проектних рішень за системою, розробка документації на АРМК, розробка і оформлення документації на постачання виробів комплектування системи);

- робоча документація (розробка робочої документації на АРМК, адаптація програмних засобів);

- введення в дію (підготовка об'єкта автоматизації до введення АРМК в дію, підготовка персоналу, комплектація АРМК виробами, що поставляються, пусково-налагоджувальні роботи, проведення попередніх випробувань, проведення досвідченої експлуатації);

- супровід автоматизованої системи (виконання робіт відповідно до гарантійного обслуговування, післягарантійне обслуговування).

Перелік документів, що пред'являються по закінченні відповідних стадій по створенню АРМК, представлений в таблиці 1.

Таблиця 1. Перелік документів, що пред'являються по закінченні відповідних стадій по створенню АРМК

Стадія

Найменування документа

Формування вимог до АС.

Звіт по обстеженню

Розробка концепції АС

Звіт по проробленій роботі

Технічне завдання

Пояснювальна записка до технічного завдання

Ескізний проект

Відомість ескізного проекту,

пояснювальна записка до ескізного проекту

Технічний проект

Схема організаційної структури, структурна схема КТС, схема функціональної структури, відомість технічного проекту, відомість купованих виробів, перелік вхідних даних,

перелік вихідних документів, пояснювальна записка до технічного проекту, опис функцій, що автоматизуються, опис постановки задач (комплексу задач), опис інформаційного забезпечення АРМК, опис організації інформаційної бази, опис КТС, опис програмного забезпечення, опис організаційної структури, відомість обладнання і матеріалів, локальний кошторисний розрахунок, креслення форм документів

Робоча документація

Відомість держателів оригіналів, відомість експлуатаційних документів, специфікація обладнання, відомість машинних носіїв інформації, масив вхідних даних, каталог бази даних, склад вихідних даних (повідомлень), керівництво користувача, інструкція по формуванню і ведінню бази даних, інструкція по експлуатації КТС, загальний опис системи, програма і методика випробувань, формуляр,

паспорт

Введення АРМК в дію

Акт завершення робіт з розробки АРМК,

наказ про склад приймальної комісії,

акт приймання в досвідчену експлуатацію,

акт приймання в промислову експлуатацію

Супровід АРМК

Договір об виконання робіт у відповідності з гарантийним обслуживанием, документи по гарантийному обслуживанию, договор о виполненії работ после гарантийного обслуживания

Експертиза вишеуказанних документов должна проводиться на совместном совете разработчика и заказчика путем проверки соответствия каждого документа ГОСТам. При необхідності можна залучити з боку організації-експерта.

6. Порядок контролю і приймання системи

Необхідно провести наступні види випробувань: випробування технічних засобів; випробування складених програмних продуктів; Випробування технічних і програмних засобів АРМК повинно здійснюватися шляхом їх тестування з метою виявлення можливих помилок.

Відповідальність за організацію і проведення приймання АРМК повинен нести замовник. Приймання АРМК повинне проводитися по завершенню приймання всіх комплексів задач системи. При цьому необхідно надати забезпечення матеріальною частиною (технічні засоби), проектною документацією і спеціально виділеним персоналом.

На вимогу замовника або розробника до приймання АРМК можуть бути залучені представники спеціалізованих організацій.

Замовник повинен пред'являти АРМК відомчої приймальної комісії, при цьому він зобов'язаний забезпечити нормальні умови роботи даної комісії відповідно до прийнятої програми приймання.

Замовник спільно з розробником повинен підготувати і передати у тимчасове користування комісії наступні документи: накази, розпорядження, плани, договори і т. п., що передбачають створення АРМК;

звіт по предпроектной стадії АРМК, технічне завдання, технічний і ескізний проекти, робочу документацію; різні акти (наприклад, акт розгляду і затвердження технічного проекту, акти про закінчення монтажу технічних засобів АРМК і т. д.); інші документи.

Завершальним етапом при прийманні АРМК повинне бути складання акту приймання.

7. Вимоги до складу і змісту робіт по підготовці об'єкта автоматизації до введення системи в дію

- Додати інформації вигляд, придатний для обробки на персональному комп'ютері.

- Створення додаткових служб і підрозділів для функціонування АРМК не потрібно;

- Придбати комп'ютери для створення робочого місця.

- Встановити локальну мережу.

- Підготовка персоналу: підвищення кваліфікації персоналу; підготовка нових фахівців; навчання персоналу правильним діям з технічними і програмними засобами АРМК.

- Підготовка документообігу до умов функціонування АРМК.

8. Вимоги до документування

Перелік належних до розробки документів вказаний в таблиці 1. Приведений перелік документів обов'язково повинен бути узгоджений розробником і замовником АРМК.

9. Джерела розробки

Для складання технічного завдання на АРМК були використані наступні джерела.

РД 50-680-88 «Автоматизовані системи. Основні положення».

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизовані системи. Стадії створення».

ГОСТ 34.003-90 «Автоматизовані системи. Терміни і визначення».

ГОСТ 34.602-89 «Технічне завдання на створення АС».

ГОСТ 34.201-89 «Види, комплектність і позначення документів при створенні АС».

СанПіН 2.2.2.542-96 «Гігієнічні вимоги до видеодисплейним терміналів, ПЕВМ і організації труда».

СаНПіН 2.2.4/2.8056-96 «Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону».

ГОСТ Р 50377-92 (МЕК 950-86) «Безпека обладнання інформаційної технології, включаючи електричне конторське обладнання».

ГОСТ 27954-88 «відеомонітори персональних обчислювальних машин. Типи, основні параметри, загальні технічні вимоги».

ГОСТ 27201-87 «Машини обчислювальні електронні персональні. Типи, основні параметри, загальні технічні вимоги».

ГОСТ Р 50948-96 «Засобу відображення інформації індивідуального користування. Загальні ергономічні вимоги і вимоги безпеки».

12

(код ТЗ)

СКЛАЛИ

Найменування організації, підприємства

Посада

виконавця

Прізвище, ім'я, по батькові

Підпис

Дата

ТОВ «Актив»

Провідний

фахівець

Перетолчин

15.12.2003

ТОВ «Актив»

Інженер-програміст

Соколів

15.12.2003

УЗГОДЖЕНО

Найменування організації, підприємства

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Підпис

Дата

ТОВ «Актив»

Директор

Антонова

18.12.2003

Висновок

У даній курсовій роботі мною були розглянуті і закріплені теоретичні аспекти по автоматизованому робочому місцю кадровика.

Створення автоматизованого робочого місця фахівця з кадрів на фірмі дозволить скоротити час на обробку інформації; станеться скорочення витрат на обробку інформації; поменшають витрати часу на пошук необхідної інформації; поліпшиться якості контролю і обліку інформації, що обробляється; підвищиться ефективність роботи не тільки кадровика, але і інших підрозділів фірми.

Література

1. Автоматизоване робоче місце для статистичної обробки даних/В. В. Шураков, Д. М. Дайітбегов, С. В. Мізрохи, С. В. Ясеновський. - М.: Фінанси і статистика, 1990. - 190 з.: мул.

2. Аппак М. А. Автоматізірованние робочі місця на основі персональних ЕВМ.- М.: Радіо і зв'язок, 1989.-176 з.: мул.

3. Автоматизовані системи обробки обліково-аналітичної інформації/ В. С. Рожнов, В. Б. Ліберман, Е. А. Умнова, Т. В. Воропаєва. - М.: Фінанси і статистика, 1992. - 250 з.

4. Комп'ютерні технології в кадрових службах / М. А. Вінокуров, Р. Д. Гутгарц, В. А. Пархомов - І.: Видавництво ИГЕА, 1997. - 198 з.

загрузка...