Реферати

Реферат: Квитки по карному праву

Доходи бюджетів бюджетної системи РФ. Доходи бюджету органів державної влади й органів місцевого самоврядування. Їхня характеристика на основі різних критеріїв. Склад і структура федеральних, регіональних і місцевих податків. Розмежування податкових повноважень, податкові доходи.

Основні поняття, використовувані в законодавстві про митну справу. У митному законодавстві використовується ряд специфічних митно-правових термінів, таких як, наприклад, "митна територія", "митний кордон", "митний режим", "декларант", "мито" і ін.

Менеджер, його функції, вимоги до нього. Ухвалення управлінського рішення. Прийняття обґрунтованих і компетентних рішень. Раціональність, економічність і ефективність прийнятих рішень. Зміст праці менеджера. Уміння йти на компроміси, створювати колектив і організовувати його роботу.

Педагогічна корекція агресивного поводження підлітків з порушенням інтелекту. Прояв агресії в особистісних характеристиках і поводженні дітей підліткового віку. Програми по психологічній корекції агресивних форм поводження підлітків. Рекомендації педагогам і батькам по взаємодії з агресивною дитиною.

Світові релігії. Вивчення виникнення і поширення Ісламу, його твердження як державну релігію. Аналіз основних религий Сходу: конфуціанства, даосизму, джайнізму, синтоизма, буддизму. Опису синкретичних сект і культів, корейського шаманизма.

01 П,. перед сма Особливої ч УК. Кваліф п. П»-распол см ан, исчерп деян, призн п, нак.+Общ С-ма: принц рід объект-разд Прест проти лич, сф ек, общ без, общ пір, Г вл, воен сл, миру без. Видів объ (розділу)-ті общО, на котор посяг п отдель вигляду. Сма курсу=сме Ос закон. \аналог\ поправФЗ. Кваліф 4етапа:1. учт ф обс 2норми 3соотв приз 4отраж оц докум. Юр осн кв-склад Квал призн ОЕЬС

Здирство 2. гп 2н насил 3. го; в цілях і ! кр500; зт 2суд-хищ О*н-честь, дост неприк, з Й: осіб, і, близк П: і, право інакші дейИм хар. Чуже

Е*д, направл вимусити перед і, право (наділ п, восп-мат виг), дейИ (юр пост \долг расп\ сф. и\принадл. Засіб прин: Унас \и расп свед-поз, шкода Ь*п (руководс кор, ц) З*14

02 Пон, види проти життя.

(Уб, прич см ьн)2. прест проти життя,\связ з уб (Дов самоуб, прич х-ьн) Об*н-ж бил13-1причинение 21-1х-ьн Отягч20-1 Смягч 21-1 26довед

Воспрепятств правос, передуватиме сл 1. суд 2. пуття, сл, доз 3. служ

Ч.1 Про*. норм деят суду Е*вмеш-возд прохання 3л. На облич правос-прис сф Ь*п Ц: воспреп правос З*про

Ч.2дозн Про*.. Оф-интер личн Е*в зв'язку сф Ь*п ЦС*про

03 Насильні д секс хар 2.2н суд-изнас м. Юшок, зт, осо жест, Венер, 17 3. ьн-ВИЧ, х 13 Об*п св, од оф-з Й: мужч, же

Е*мужелос лесб Інакші-крім полАкт Насил (зл зс) У беспом Я: мом д Ь*п З*14

Примус до д секс хар Об*полсв неприк Оф-честь дост собст Й: старше14

Е*понужд (псих воздЦ \воли пис) підлога снош, мужел, інакших д Средс, Ю: шант, У\.. і-намір сов д; мат завис-иждив; інакша-\самост\А Ь*п З*з, коли завис; Зі

Масове безладдя Е*акт д, вираж наруш безліччю л (кол\опр, общ ідея, стих хар сбо, \контр) порядку публ 1.)( орг (д-подгот;)( руков).: Насил Погроми (насил і шкода) Поджог-д Прім огн, вв, устр Оказ воор сопр вл-акт противод з оруж. 2. участ-совер нас.. 3. призив-публ обр сф Ь*п, ьк Орган, подст-тільки ьп З*про

04 ненадання допомоги хворому

особою, зобов'язаною - законом або зі спец правилом: ьн зс 2.: Х, зт

Про*неп. п ставить в небезпеку ж, з Е*би. ъм, нез'явлення, Уваж: f, ill Ь* 2ф: ьу, ьн З*з; мед, руков турів,

Залишення в небезпеці

Про*н: же, з Е*би: заведом в опас для жиз сост (реал угроза-зд, біда І резуль дейст винного) і лищенного возм вжити заходів самосохр, малолет, старість; сф Обяз турботи: рід, служеб борг, договір {з дзвонить в милл-немає п} Ь*п З*з обяз

Порушення правил дорожнього движ (общ отн, в процесі перемещ (с-ма пеш, подчин правилам)) і експл 2. х 3. х-2^

Про*н: безоп д движ, експл (сост, отраж степ защищ- происш) Пав, трамв, інше т (трактор, мотоцикл - не мопед) Інакші самоход маш-з/х, дорож

Е* см-зс, зт Ь*н З*про

05 Посягання підлога непр малолітніх. Зносини, інакші д з 13 Об*норма раз ЙЕ*18-снош мужело лесб Ь*п З*с18

Разрат дей Е*разрат д\насил 2вид: Физ-обнаж Інтел-форм \нравт пов-порно Дгруппір: а в отнош13 би. схил по отн19 в. взросл м. междку соб Ь*п З*16

Орган екстрем сообщ. 2. учас 3. служеб Об*н\недоп пропог, агит

Е*1. Созд е сообщ го для Ц: подг, совер М: ид підлога р нац рел нен ворожнечі=соцГ п (\п\свобСовес - митинг\. \пам \телУм. Епризиви (п е направл) Руков частиною подр. Створення объ орг руков Ц: разр планів, услов сф Осв:. д. Е деят (екстрем) - 1. по планир орган подг, д направл: \Кстр\ без захв полн возб униж беспор проп 2. атриб 3. публ приз 4. финан

Організація діяльності екст організації 1. организ д-реш суду ликв замкнете д общ религ орг иной2. участ

06 розкрадання, особливу цінність 2. гп, го, 2, псування П

Об*в-отн собств, он-отн конкрет форми собс П-іст, н, погано, до (уникаль для разв н, до)

Е*ненасиль вилучення (звертання) см безвозм способ\ Ь*п м-корист З*про

Залучення в пробачить (систем вступл за$ люб підлоги) 2. го Об*н-общ нравст в з отн

Е*Дей ю: насил (лиш св, истяз до зс без отяг), загроза нас, шантаж, заможний (і близк угроза\) обман (брак) Я:)(1раз Ь*п З*про продолж\

Орг кубел (помещ, предназ (2 рази предост) Об*н вдачу ОФ-з клієнта Е* 1орг прит (д организ обесп) 2содерж (владене управл) Я:)( момент созд;)( функц Ь*п З*про

Прест в сфері избиратП ВОСПРЕП П або А комісій 2.)( підкуп-$ обман нас У служ го гп Об*н-пр полП, св

Е*1.)( воспреп осущ п (д трудн або учас рефер 3.)( комісій- д преп норм проц голос, подсч сф Ь*п З*про

Фальсиф избир дока,\подсчет\ П:)( хат дока:)( списк избир, подпис лисиць, удостовГ, бюлл

Е*Фальс-подлог-сост подддель дока, метв \свед\ Завед \подсч Завед непр устрез-объявл перебувавши \сост канд-избр \ \/Тайни г-д, преп Ь*п З*член хат ком, иниц групи, комис по пров реф

Отримання хабаря.)( Отл від комм під.)( 2\зак 3.)( гос долж 4.)( гп го 2н вимог вз, !)( кр300 Об*н-интер Гсл, місць Од-пр граж П:)($і ценнБ вигодИ

Е*1.)( получ лично-непоср, посред, 2.)( за д на користь..)( 4вар д:)(1.)( д-вхід полн 2.)(\, спос должн пол.)( загальне покривало-\обос подд служ 4.)( попуст-\проступ\\ сф

Ь*ч1сс не заним гос должРф.)(. Треба функции-организ-распоряд, адм-хоз

08 Нар правив охри труда 2.)( х

Об*безоп усл труда Л- работающ Е*бл (инструктаж\ санитария\) см-зт зс Ь*н З*работн руков, зобов'язаний

08ложний донос 2.)( обвин в тяж, особливо п, созд докв

Об*норма деят судна,, дозн ОФ-інтереси лич

Е*д (сообщ об п) ложн сф Ь*п Ц-возб привл З*про (не униж честі в орг)

09Нарушение рівності п, св чола і гр 2.)( служ Об*социал Псв

Е*д-в нар= Взавіс:)( нац, підлога, раси, проих полож місця жит отн религ общ убеж, см Ь*п З*з ч.2сс-все должн

Дезорганізація 2.)( отнош сотруд (ме лиш, содерж-спец зван складу), в зв'язку близк 3.)( го насил, опас Про*-норм деят Од-з (кіл, тюр, tизол ВД, погран)

Е*насилу \опас\жз осудженого сф Ь* Ц:)( воспреп исправл, помста за содейс З*с16

10 крадіжка 2.)( г, гп, в помещ х, !)( ущ (5 я), оді 3.2 жител до!)( (500) 2судим-вимог

Об*в-отн собств, он-отн конкрет форми собс

Е*таємниця хищ вилучення (звертання) і см безвозм способ\ Ь*п м-корист З*про

Оборот речовин 2.)( гп 2 3.)( го сильн!)( до 4.)( нар правил:)( хищ або !)( св

Об*П а.)( сильнод (нарк\-одурман би.)( отруйний (при употреб !)( отравл возд) списки в.)( оборуд для изг, перер (про для хим реакц упр физ проц)

Е*д изгот перер приобр хран перевіз пересил збуту Ь*п ч.1-Ц-збуту З*про

11 ухиляння від $на детР 1.)( рід 2.)( подітий

Про*н:)( общО обесп функц сім'ї

Е*ч1 злостн схил (і зміна А, прихований з/п, відмова схил труда) по реш судна (и18) зміст (обяз)-)(мат обеспДза рахунок рід сф {відмова при предупр, изм ФИО, др} Ь*п З*стільки рід {18 трудос у кого судом взисканю аліменти}

Вооруж заколот (орган у виступ проти вл, Кс террЦ.)( Об*н-осн підлогу) сми:)( незибл До ладу і терр целл Е* А. орг (д провоц !)( люд (пропог, снабж)) Я:1 виступл Б. актив участ (совм соверш насил д з оруж Я: мом соверш д

Ь*п Ц: а. сверж Кстроя-упраздн б. измК упраздн орг, инстит в. изм, нар Фустр З*про

12 Залучення несоверш в прест 2. род-восп 3. насУ 4. в гп, пт, піт О*н-общо, п зак инт 17, осущ обяз рід ин восп, обр, защ

Е*вовл (., побужд участ Обещ-упевнений перед досвідчений ценн Обм Угроз-запуг Інакші-підкуп ($, нац) (сфя) Ь*п З*18

Вовлеч 17 антиобщ 2. рід 3.2 н насилУ Е*антиобщ: спирт одурм (сост, близк до алк нарк разр димедрол, лак) простий бродяж-приоющ Кочев, сущий випраш$ попрош Вовл-боле2-неодн сф Ь*п З*18

Преступл в сф компьют инф (про, види) - умишл общопас д (\д), прич вредУ Про*в:)( общот, реглам безоп пр-у, хран, использ, распостр і і инф рес або їх защ.)( І рес-док масиви дока

Об*р-о общ безоп П:)( і в компе, компи як инф структура Види и1.)( Охри З и-огран доступу, п статус вуст З, н.)( загального користі Ь*в осномном ьу З*часто Зі

\П ДОСТУП І на носЕВМс-ме сети-ун блок модиф коп порушення раб ЕОМ, сми, мережі 2.)( гп го служ дост

СОЗД ИСПОЛЬЗ РАСПОСТ ШКІДЛИВЕ ПРОГ Созд, изм- що приводить:)( унич блок модиф коп наруш:)( ЕОМ сми мережі, исп распр 2.)( ьт-! тп

НАРУШ ПРАВИЙ ЕКСП ЕОМ, СМИ МЕРЕЖ особою доступ Сс що призвело у блок мод що охороняється і якщо !)( св 2.)( ьн-! тп

13причинение смерті по неостор 2.)( професс обяз (рід т деят, обл знан) ьн 2л Об*р личн, він-же Е* см

Ь*нс случ\ косв\ З*про

Зловживання полн 2.)(

! тп-серьез авар Об*н-норм упр деят, зак інтереси орг Од-п і гражд. )(. Г

Е*испльз всупереч-проти задач \контр см - Суща шкода потрібного-нар Кп, св разор зс зл

Ь*п Ц (спец) вигід, збиток З*з л, вип управл функц:)(. tспец полн виполн орг-расп адм-хоз зобов'язаний скрізь.)(

14 Шахрайство 2.)( гп 2н л-служ полн (управл функц) !)( з 3.)( ог до!)( 2судим-хищ, вимог

Об*в-отн соб Он-конкрет ф собст П:)( чуж і;)( право і

Е* Ю:)( обман (Актив:)( преднамер введ заблужд-ложн свед-ошиб представл про заснований перех і;)( інакший обман\\ сотрудн ЖЕК краде) злоупотр довер-использ довірить отн. і доверено\вокзал див. Яперешло распоряж Ь*п З*про

Служеб фальсифікація Об*н інтереси служби, пір сост об дока П-оф дока (писмен а орг г вл, місць саме учереж, содер і і юр знач оформл) Е*а. внесення лож свед (дей\) би.)( вніс исправл, искаж действ содер (земена букв) сф

Ь*п М-корист, інакша (и\ виго кар'єр подд) З*з а.)( долж би.)( долж\ г мун служ

Недбалість 2.)( х !)( п (зт !)( з разруш) Об*н інтерес служ Од-пр зак інтереси всіх Е* 3Призн: а. неисполн (безд) або ненадлеж (полн\ V) би. сущий наруш пИнтер (інакша шкода автор\ зрив) в. прич з см Ь*н З*з должн особа

15присвоение або розтрата 2. гп 2н служ ! з 3. го ! до, 2 судимо хищ вимог

Про* а. Присв-утримання $\ Я-влад стало \зак нач користі б. расстр исдерж Я-ізрасходив

Ь*п З*з л, кіт ввірено

Перевищення долж полн 2. л гос должРФ Суб главаМун 3. насил-угр (реал) оруж (использ) - спец ср (газ палиці) ! т (х авар) Об*але отн, норм функц Од-п всіх

Е* см соверш дей, явновиход за полн (до др л нпа) ф: а. незак Дей, має право соверш др л би. д тільки при наявності персон обст в. ні при яких обст Ь*п, ьк \м\ З*з лНе заним гос должРФ, суъ, \глава мун

16Причин ним збитку обм злоупД 2. гпс 2н 3. го ! до збиток 2суд-хищ, вимог Об*в отн соб он-конкр фс

Е*см актив д обм, злоуп. \зак наживу за рахунок вилучення і, повинне поступ собс (упущ виг) слесаль техобсл \плат Я: мом прич! Ь*п м-корис З*про. крадіжка еЕ

Наруш правил безоп гірських А (по будує експ рем буров видобутку не связ-метро Будує- монтаж.. а на стройп і \ст связ в зв'язку передвиж зд Інакші а-однопорядк з сурма, будує той же ¦ур возмож прич вр-екскалат 2. х ! тп Об*правити безопА

Е*д, \д \оград см Ь*н З*должн др р-деят связ \о\

Наруш правил взривоопас объ 2. х, що призвело ! тп

Про*-пір собл безоп на взривоопасн произв (осущ технол поцсвяз з использ в-в при усл вибуху. Перелік А-п взривооп технол

Е*нари правив: створює загрозу х ! тп (зс ¦¦забол ! киу) (отступл) частіше-\д і д Ь*н З*про зобов'язане собл

17разбой 2. гпп 2н, в жил.. оруж-предм 3. го ц:! кр зт 2Суд вимог хищ Про*2 а. конкр ф собсм би. здор

Е*напад (неожид агресс-насиль возд-замаск токсич) з прим опасн насил (реал опасн наступ смер або для з, \в до постор, мож воспреп.)( І псих «калічитиму»;)( нас тільки цілях і.)( Я:)( з усічений, початок нап Ь*п З*14

Гос зрада Про*н-внешн без (ост защ сувер, т, обороносп

Е*1.)( шпигунство} 2.)( видача Гтайни П:)( свед, распостр !)( у внеш без САМЕ инострГ, орг, предст.)( Вже має свед.3. інакше оказ пом-др в своєму розпорядженні сод-ербовка, кв (прич шкода) сф

Ь*п З*з граждРФ16 Освоб:)( деят раскаенье- Добров, своевр /сост

Шпигунство П:)( а.)( свед, Г таємницю б.)( інакші

Е**1.)( перед-повідомлення 2.)( похищ-вилучений 3.)( собир др спос \похищ\ получ 4.)( хран брешемо облад tоблад св др л Еш, предм свед \сост Гт 1.)( собиран (по зад иностр разв;)( для збиток вн безоп Р) 2. передача Я: мом соверш

Ь*п При перед, собир \Гтай Ц-іспольз в ущ З*з иностр, /гражд. Освоб.

18Незакон предприн ! кр200 2. го д! окр500 суд-банк. деят може зарег Об*н конкрет ек від

Е*. \зак осн 3Ф:1. без регістр (\обращ регістр; подало докум на рег; відмова; анул) 2./лиценз (\обращ в орг; заявл; відмова осіб; приост; анул; \срок дей 3. Нар усл лицензиров Общие-перед-соблЗ Спец-квал-соот объ. См:! ущ Сф:! кд

Ь*у ! кр-ьп З*частн л-зарегестрированное перед, собс совл соучер

Лжепредпрінім Про* П-комм орг

Е*созд (гос регістр) орг \намер осущ перед банк деят Ц ку!. Отсут намер деят \1 см (функц зв'язок)

Ь*п Ц: кред \налог; і вигода; прикритий запр деят.\достиг ц\ З*про

Посяг збереження Гос таємниці РОЗГОЛОШУВАННЯ 2. ьн-! тп О*н-оо, возн відніс свед Гтай засекр рассекр защ в интер обесп безРФ. П: свед, Г тай -! ущ

Е*разгл-спос відданий розголосу свед друг особам

Ь*з? ьу ьн З*з лицО, кіт 1. доверено (распол использ св) 2. извстно-\проед, ознак-секрет

Втрата дока, сост Г таємницю Об* П:1. док, Г тай 2. предм, свед про кіт сост Гтай_шифри коди

Е*наруш правил обращ. см Ь*н З*з 16, оформл допуск,,.

19Грабеж 2. гп 2н помещ \опас нас (загроз др физ \и !)( зу 3.)( го !)( кр;)( 2суд хищ вим Про*р-оо норм функц ек Ов-об собст Он-конкр ф соб

Е*акти дей \насиль завл чужим і.)( см Ь*п З*14.)( Насил-серед, 2О

Хуліганство 2.)( го го гп сопротивлВЛ (ак противод) судимо 3.)( оруж Об*в безоп усл же общ

Е*д грубе (знач) нар про порядку, вир явне неуваж (демонстр игн мор), соверш опр спос (угр-запуг;)( насил або \и\, повр.)( Насил-зл, побої.)( публ

Ь*п, спец м (виклик противоп инт З*про ч.2,3 14

Вандалізм Е*1.)( поганений (надп неприст оскорбл) 2.)(\и (общ трансп, місця) см Ь*п З*14

20Убийство при отягч А*2л:)( 1умисел, одновр Би*в зв'язки служ деят, общ борг (зобов'язаний в інтерес общ;)( воспреп помсти) ТДгос, м част пре Потер-рід В*беспом-псих, фізіолог прич (, связ з похищ (і захв залож) Г*женщ беремо Д*персона жесток-спос, др Е*спос, опасн для багатьох люд Же*гп го гл Е* корис=найм, з разб, банд І*хулиг До*приховувати прест.. Л*ненависть, кро М*орга Н*неоднок разн час \един умисл З*14

Схил від сплати тамож платежів - к1000 2. гп суд-однор 2н ! окр3000

П: тамож плат: вульгарний ПДВ акції, вида л, аттест оформ хран сопр инф, перед реш, учас акц Об*р-оо произв Ов-податок об Он-конкрет об

Е*укл-умишл несплата і заниж ! до сф дриваючий Ьп З*физ, предс орг Освоб:1, спос раск, возм

21Убийство при смягч обст МАТІР'Ю Об*нж Е*1.tродов, відразу 2. психотравм сит-обстан 3. псих растр,\искл\ вмен Ь*п, ьк АФЕКТ емоц проц-розряд внезап-насилу, изд (д персон цинізмом), оск длит трам сит Тяж оскорбл (грубий униж честі) і збиток Ь*п, ьк З*16

ПРЕВИШ МЕЖ І соразм; обор Ь*п, ьк З*про ЗАХОДІВ ЗАДЕРЖ Е*\ж л, соверш п в проц задерж Ь*п, ьк З*про

Контрабанда 500 2. П: в-в всіх оруж стратег, До ценн (спос той же) 3.2н долж підлога (осв контр), насил (зс зл) 4. го

Про*ек оОр-об произ, расп, обм потр{їх интер}тамож, внешнеек високотокс соед радиоак-радмонукл воор-совок ор Массов пораж-отрута хим бактер токси

Е*\зак переем (Дей ввезення, виво) Ю: крім конт; сокр (тайник); обм исп дока (подд); недеклар \(\достов незаявл) Я: ввезення-факт переем Вивіз-подача декл Ь*п З*про

22Принуждение трансплант 2. беспом завис інакша (і досвідчений) Об*н-здор

Е* 2Ф (спос Дей) а. физ насил пит би. загроза Я: домог Ь*п З*про

Угін судна 2. гп 2н; опасн насил, загроза з прим оружЗам 3. го х-ьн інакші ! тп

Об* п проти общ безоп-про о, рег основи без услов сущест общ. П: судно возд (взаим возд) водн (перевіз воді надув225кг) же/д-мех рейка тран \трамв

Е*1. угін (Дей по відведенню контр) 2. захват- насиль вуст контр (загроза) сф Я: угону-зрад местонах зах-виходу зак владен Ь*п захв-ц-угін З*про

23 Наклеп 2. публ произв ЗМІ №3обвин тяж ос прест Про*н: честь-визнаний окруж, достоин-вир лич цінності

Е*распостр (повідомлення 1 чолу) завед ложн свед, пороч ч, дост. \постр П: свед \соотв дейст устн, писм форма сф Ь*п З*про

Образа 2. публ ЗМІ Про*н-чес ДОС

Е*д направл проти 1 2. униз оцінка личн в издевательной, противор мор. в непристойний формі Слів ф неприст Дей сф Ь*п З*про

Посяг на ж правоохранит орг Об*н-норм деят орг по охри Од-же п (повному по охри \след, когда\полн). )( военослуж їх близькі, дорогі любов Е*посяг-покушЯ

Ь*п Ц:)( воспреп осущ законні обяз М:)( помста З*про

Прімен насилля проти з'явившись владі: )( долж л правоохр (ф боротьби з Пнар) контрол орг (за З), інакші распоряд полн-постової в отн л\служ завис 2.)( опасн для ж з-спричинило могло зл, зс, зт Об*2 Е*насил (не опасЖЗ) Угр до предст вл в зв'язку з исп должн обяз Ь*п М-надлеж вип обяз-помсти З*про

24 Умишл причин тяжкого вр з 2.)( служ деят, борг !)( жест беспом общеопасн спос найм хулиг ненав орган 3.)( м. отношении2 2н, вбивцею 4.)( ьн-х

Про*н з-благ \деф Шкода - повр \анатом целл - захворівши в рез дей середи Вр:)( - опасЖ + созд загрозу Же, можуть приріст х:)( шок грудки !)( кро недостаточ гній \кровобр нанос шкода:)( втрата орг, обез 33% \берем нарк

Е* см Ь*п ьк С14

Залучення невин у ответс 2.)( птт піт Об*норма деят орг доз, пуття Оди-інтерес й

Е* \приз п сф \зак осн Ь*п З*должн лиця, предост п

Незакон освоб від у ответст Об** Е* подозр..)( обвин...)( грубий нарЗ Ф:)( искаж факт обст, неправ опр провини Я:)( виніс пост відмові возбужд Ь*п З*.)(.

25Побои !)( ударів \вр Об*н-телес неприк Е*акти дей 5% насік рз Ь*п З*про

Катування 2.2 л служ Дея, общ борг беремо 18 зависла застава тортури м. найм национ Е*жнива систематич (qn3) поб і др дей (\вод рз).)( Фс Ь*п З*про

Тероризм 2.)( гп 2н огнестрел 3.)( го;)( ьн-х !)( тп (із) зт посяг объе атомЕ з использ Об*-общ без

Е* 1. соверш вибуху подж інакших (в-в):-опасн загибелі ! зу инихпосл2. Загроз - вікон сф-м

Ь*п Ц:\ общ без, (мікроклімат), устраш (бесп), возд прийняття реш орг влади (побужд) З*14

Осв-предот t\п інакше спос (\допущ теракту)

Залучення в п терр хар, вчини 2.2 н служ полож.

1. Вовл (застава, незак форм, угін судн, посяг деят, напад осіб, орган межд защ) 2. схил 3. озброєння або 4. обуч 5. фин Ь* Ц: соверш п Освоб

26Причинение средн тяж зл 2.2л служ деят довга ! же бесп м. хулиг нац 2н, раніше сов ьу-зт х Об*н-з

Е*д, сост в прич зс \послед\ длит растр з; означає общстой \трудспрос 10-30 см Ь*п ьк З*141

Легкий - кратк растр \значит стойк \труд 5-10% Ь*п, ьк З*16//////Задерж-зс зт ьп Самообор-ьп

Дача хабаря 2. завед \зак д\д,2н

О*н-интер служ Г, мун ОД-праваИ граж, орг П: день (платіж серед валют), цінні-док, удостов і п. Інакше і (вигоди)

Е*1д дачаВ особисто, поср за служ полн, должн підлога опр дій сф Ь*п З*про Осв: вим (треб по загрозою), сообщ

27 Доведення до самоуб Об*н-ж Е*д-к самоуб, покуш Ю: загроз¦, жест обр (хат \еди систем униж челД (цькування, слух) Я:)( покуш см Ь*п, ьк, ьн?)(

Втеча 2.)( гп го насил, опаснУ оружП Об*норма функц орг...)( \правос

Е*саамов оставл\разр Місця:)( к-посел, исправ, тюрми Предв закл:)( пересил пу, изолt, тран, транз-пересил.)( За перед исправ уч сф дриваючий Ь*п З*осужд...)(

Ухиляння від від'їхавши св Е*невозращ зак де перераст в прест \болет\метео сф длящее Ь*п З*від'їжджати

28 Зараження венерич 2.2осіб 18 Про*н-з: )( мяг шанкр

Е*введ возб \согл см Ь*п ьк легкому Убедж З*вмен 16 болеею

ВИЧ 2.)( знаючим об 3.2 л 17 4.)(\исполн обяз З-мед АЕ* Ю:)( а.)( снош би.)( кров Я:)( созд сит, спос приріст зараж Ь*п З*16 в носитВИЧ або жнив

Бандитизм 2.)( участь вг.)( деян 3.)( использ служ.)( Банда Устойч:)( ! организ;)( стабил сост;)( своеб ф, міт;)( пост ф, міт;)(? сплоч член Вооруж у1, люб Цель-напад-созд обстан опасн сост, сохр прим оруж Про*?)( н-загальна без (без усл сущий)

Е* 1, Созд-люб д, результ 2.)( Руков-опр направл 3.)( Участ-вип функц 4.)( Участ в напад Ь*п Ц:)( напад З*про

29 П розкрадання, приз.)( Форми, види.)( - противопр \возм вилучення чужого і..)(, прич ущ..)( Об*в-отн собс Он-конкр Фсобс П:)( і (труд чел \прир бог \квит. Чуж

Е* акт, вираж \пра (\зак основ) \возм (\возмещения-посл шкода) вилученні (перев і з влад фактич облад винного) Я:)( фактич вилучення, міг распоряд 2елем:)( изъя, обращ на користь

Ь*п Ц:)( корис-побуж заинтер, паразит З*14 мошен, растр16 присв, растром-сс-особою, ввірене Форми:)( до г р мош) прис растр

Організ формування, участ Про*н-общ без Ф-воор (наявність оруж) орг-дисц управ обяз норми

Е*. ак д,. створення (люб д-руз организ); руков-опр деят; участ-вступл Усічений сост Ь*п З*про Осв: добрий, здача оруж,\состП

30 Причин шкоди з смягчающ Про*н-з АФФЕКТ-нас изд 1оск ¦tсит-\п пов Ь*п, ьк З*16 СОМООБ ЗАДЕРЖ Ь*п З*про

Екологич - общ оп деяВ, д, предусм, нак, посяг оо сохр дкр, рац исп, обеспЕбез. О*рот, обесп общ без, пір, з Про*в-оо по рац исп рес, сохр, Он-оо, отд видів прир бог, обесп ек без. (2отл приз) Предм посяг: прир ср цілому, зем пам прир Предм-комп при ср,\отторг їсть усл або аккум т - покол, але ост в при ср або вніс для вип функц.

Е*нари д \ правив Бланкь сф, см Ьумишл \мот\цел З*з о, ряді служ підлога.

\\\\\\\\\\250загряз вод ! св 256\зак доб вод живши, растен 258\зак полювання Все см Впливаючи спосіб

31Торговля несовершенол 2.2н в отнош2, гп го служП вивіз загран, вовл п, це трансплаь 3. х ! итп Об*нп зак интер17, вдача, псих з

Е*купля-пр (передача за вознагр). сделк-дарування сф Ь*п З*про. Кут отв несуть і покупат

Незаконне приобр... зброї 2. гп 2н 3. гоо 4. газ хол метат, крім Об*про безоп, св сфері рег обращ з цими предм Оруж-устр, пред-пораж f, сигнал \хоз-бит, произв назн, спорт\ Огнестр-пораж ц заряду (\пригод-есть возм привести пригод) Частини Бої припас-устр пострілу \патр охотн гладкос Взрав-¦Vхим превр-виділений Вустр-комбін вва, присп Ч.4 Холодф-контак Метат-расст Газ, токс вв

Е*1д: Приобр- Перед-віддача Сбит-пр Хран Перев Ношен-нах сф Ь*умиш З*про Ч4Только \зак.. Осв: доб\с

32Изнасилование 2.2н, раніше д нас, м., угрозЖз,! жест; вененер, 17 3. ьн-х, зт ВИЧ ! ин 13 Про*19:-п з; 17-беспом-підлога неприкосн Од-+физ, вдача разв Оф-з

Е*1. физ нас Загроза прим насил-\буд \позор свед {\понужд}; бесп 2. снош гетерос \женись Покуш: факит сов Дей Добров відмова Ь*п З*з чоловік, 14 соисплол-женщ

Посягання на діяча Об*н-осн підлогу сми (легититмн її сущий) Од-же Й: Г- рук, інакші висш орг вл судді Оюющ-руков, актив учаси объ

Е*уб, пок Я: з мом Дей-\ж сф-м Ь*п Ц:\деят\ або спец М: месть-вираж \доволь З*про

33Незаконное п аборту 2. суд 3. ьн-х, зт Об*н-з Е*\зак (\висш мед образ профілю Я: вигнання плоду Ь*п 3.2 форми провини

Злоупотр долж полн 2. гос должРФ субъ, розділ Місць 3.! тп Про*н-об від, норм функц служби Од-п, зак ин...

Е* см Іспольз всупереч (нпа) интер служ (в рамки-статус-, проти ц з), посл-! наруш, зв'язок Ь*п, ьк М: корист, личн заин З*з чь\РФ, субъ, глМун

34Похищение чола 2. гп 2н насилОпаснУ оружП 17 беремо, в отнош2- кори 3. го, суд-лишСв захв застава, ьн-х,! тп Об*н-лич св

Е*-завлад \воли\-огр св\св\ изол \согл\ \дед сф Я: фактич з Ь*п З*14 Освоб

Незаконне позбавлений св 2. те ж \\\корис 3.. Е*огран св \п воспреп перемещ Я:\передв в простр сф Ю6насилУ Ь*п З*про

Порушення правил ж\д 2. ьн-х 3. ьн: х:2л Об*н-без движ, експлот Без-спос виполн перев \угроз же, з ун ім. П: види тран Ж\д-рельсМПС, подезл шляху, метро \вагонетки Возд-серед воздухопл Морськ, реч-рег \воениее..\

Е*см (зт зс) Діспоз-бланк Нар правил-вин д, противор реглам; \вип правив д,\д Нар правил експл-\без трансп і с-м, кіт обесп його 2Посл: зс зт Ь*н З*с-обяз собл Й: будь-який

35Неправом д при банкрутстві должн в полнVтреб кред Для гражд:=боргу треб біль. і Об*р-оо пр-ву

Е* Ч.1 сокр имВ предвид (Форми: прихований, перед отчужд уничт фальс. - ним - док П: ним; і обяз; свед см-! ку Ь*п, ьк Ь*рука, собст, инд предприн \казен **Ч.21.\удол отд треб 2. прийняття удовл

Навмисне банкр Е*умишл Ф: созд, ув \платежесп см ! ку, інакші Ь*у (лич интер) Ь*руков, собст, индив перед

Фіктивне б Е*заведЛож сообщ про банкр-! ку Влюб форму Платіж 3крит: коефф тік ликв, обесп собств серед, восст см Ь*п Ц1 из2: введ в забл для отсрочРас скид 2неупл борг

Насильств захват, удерж вл Об*н осн підлогу см-в частини легим Гвл Од-з, тіл непр чес., постраждавши Е*д1. насил захв (спос прих, возм оруж) 2. удерж (відмова уступ) 3. изм Кстроя (изм об стр, Г устр, осн підлога сми) сф Ь*п Ц Спец:.. е Ь*про удерж-сс предс вл-обяз перед

Публ заклики до осущ екстреміст деят 2. змі Е*сф Ь*п ЦС*про (Е*1. Созд е сообщ го для Ц: подг, совер М: ид підлога р нац рел нен ворожнечі=соцГ п

36Обман потреб 2. суд гпс го ! кр Й: потреб П: товар Е*в забл-относ ц кач разм кіл тов, д Види: 1. обмер-мень Обвеш Обсч-біль $ Забл, свойс-в качес Інакший обм-+, біль суми тов см ! зр Ь*п З*1. раб орган 2. гражд, заним перед д-Грегистр

Возбужд нац ворожнечі 2. насУ служ го Об*н-недопущение Е*1. возб ворожнеч 2. униж дост 3. пропог исключ, неполн Публ ЗМІ сф Ь*п З*з, крім би ч.2

37 Виготовлення поддельн ден, ценн паперів 2.! кр суд 3. го П:1. банк бил-обяз 2мет 3. гос, ценн у валюті \бездокументарн\4. иност Общ призн 1. в обращ 2. фальш 3. схожий Об*р-расп обм потр? в-фин-кред об Е*11. изгот-подд 2. сбит-отчужд сф Ь*п Для изг-Ц збуту З*про

Ізготовл або збут подд кредитн карт інакших платіж дока. 2.2 н го Кредіт-кред Дебет-вніс ден Расч-борг погаш в теч t Іние-докрасчети чеки дор Ті ж призн Е*1. з 2. сб-введ в обор сф Ь*п З*ро

Самоуправство 2. насУ-\вред з\ средст физ возд Про*наруш пір реализ прав Е*самоволь \поряд\ соверш д, оспарив-! св см Тільки д. Сущий вред-зак інтересам - реш суд Ь*п, ьк З*про

38 Неправомерн завлад авто, інакшим \ц\ хиш 2. гпс 2н насилУ 3. го ! ку 4. насил-опас же, зУ П: люб трансп серед \возд Об*р-оо фун ек Ов-соб в цілому Он-конкр форма соб

Е*д, нар п Влад, користі тр ср Устан факт влад,\П\ \близ\ сф Ь*п З*14

Посягат на ж, правосуд, рассл. Об*норма деят дозн.., же Й: присяж, защ, експерт, пристав испол їх близкние

Е*посяг-уб, пок В зв'язку з рассм справи (осужд \лиш св\) сф Ь*п М:)( помста Ц:)( воспреп З*про

Загроза або насил Дей судді ч.3насил \опас жз 4.)( насил опас жз Ч.1 Е*У уб, Зв,\и\ в зв'язку з рассм сф Й:)( прис, інакшої, близк Ь*п З*про

Ч.2 Й:)( прк сл доз защ пристав испол їх близк

39Уклонен физ від сплати налогов200 2.)(! ок500 суд П:)(1.)( нал-про плат 2.)( страх внесок-з орг физ л, 1 з услов соверш юр знач д Об*р-расп тов? )( Ов-податок

Е*схил нал2.)( взн !)( кр Ю:)(1.)(\предост декл2, искаж дан3.)( иной-сокр операцій Декл-заявл про дохнув, расх, ист Ь*п З*физ (\гр) имеющ облаг дохнув, обяз

Організ прест співтовариства 3.)( служ Прест сообщ-сплоч орг, объе г лоя тяж, осо Прізн:)( организ (свя, распр рол, ієрарх,!)( дисц, общак, отм) Сплоч-пост хар отн СпецЦ:)( тяж, ос Про*р-общ без, общ пір Ов-общ без

Е*ч.1 1.)( созд 2.)( руков 3.)( созд объед Ч.2участие, объ Ь*п Ц:)( совершТОп, разр план, усл Ь*про

40Преступл проти миру фл (Треба отл від п междунар хар, перед межд-П конв \в зв'язку з д Г) О*р-мир, без Він 1.)( мир, сосущ 2.)( п посяг реглам прав веди завивання 3.)( без предст инострГ, сотр сф\\\\\\\\\\\\\\ ПЛАН ПОДГОТ разв веди агрес в ССвисш должн субъ ЗАКЛИКИ до развяз 2.)( змі должСубъ.)( *РАЗРраб произ нак пр-у прио сб ОМПораж ПРИМЕНЗАПРЕЩ міт завивання ГЕНОЦИД ЕКОЦИД см до НАЙМАНСТВО 2.)( служ 17 НАПАД л, межд защ

Легалізація !)( кр2000 2.)( гпс 2н служ 3.)( го П:)($інакше, приобр \зак шляхом Е*прид происх і офф хар Соверш фин опер, др операцій с4$, заможний Фін сд-операц движ капит-зачисл сф Ь*п З*про

41 Зловживання) при емісії 2н го гпс Випуск ценн буму-сов их1 емітента, обесп =Vправ і имеющ один усл емис (перв размещ) Еміс-послід днй по размещ Об*р-прво тов О-фін-кред отн

Е*см2000! ку 1. вніс \инф\ 2. утвер недост проспеукта, отчета3. размещ, випуск \гос регис Ь*умиш З*руков емитент-юрл, орг исполн вл, бухгГ, Сов д

Злісне ухиляння від предост инфи інвестору, контрол, опред закон.

Соди: дані про емітент, об його деят, ц бум, сдел і інакших операціях з ценн, або \пол, помилкової Е*см ! ку г, орга, Г

З*З зобов'язаного обесп: инв, контрол

Захват застав 2. 2н гпс насилОп оружП 17 бер В отн2-, 3 Кори Найм 3. го ьн-х, ! тп Про*? общ без

Е*акт д-захв (\з насил огр св передв, удер (воспреп оставл) Осозн Необ псих, физ насил сф Ь*п Ц: спец вип, \вип до перед осіб З*14