Реферати

Реферат: Аналіз прибутковості комерційного банку від операцій з цінними паперами

загрузка...

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх. Вивчення історії розвитку карного законодавства про відповідальність неповнолітніх. Класифікація загальних, спеціальних основ і видів звільнення від відповідальності. Дослідження правової природи примусових заходів виховного впливу.

Аналіз і оцінка динаміки і складу оборотних коштів. Поняття, економічна сутність, склад і структура оборотних коштів, їхня роль для господарсько-економічної діяльності підприємства, вплив на фінансовий стан і стійкість. Основні підходи й особливості оцінки динаміки оборотних коштів.

Технологічне оснащення. Побудова схеми базування й установки для заданої деталі при фрезерованії паза. Визначення потребной сили тяги пневматичного двигуна для закріплення деталі при токарській обробці в патроні. Розрахунок довжини поверхні контакту деталі з втулкою.

Економічна оцінка виробничої діяльності цеху лісопиляння і деревообробки ОАО "Северсталь". Характеристика цеху лісопиляння і деревообробки ОАО "Северсталь", економічна оцінка виробництва і реалізації продукції. Аналіз обсягу і структури основних фондів підприємства, собівартості продукції, трудових ресурсів і фінансових показників.

Аналіз підоймового і зубцюватого механізмів. Аналіз будівлі підоймового механізму на рівні ланок і кінематичних пар, структурних груп, визначення ступеня його рухливості. Синтез зубцюватого механізму. Вибір коефіцієнтів зсуву вихідного виробляючого контуру. Підрахунок погрішностей обчислень.

загрузка...

Пароль для входу в базу даних: 123

Назва БД: "Аналіз прибутковості"

Формат: Microsoft Access

зміст

Введення 3

1 Прибутковість інвестицій в цінні папери 6

1.1 класифікація методів числення прибутковості 6

1.2 визначення прибутковості на основі складних відсотків 11

1.3 обчислення прибутковості операцій на ринку ГКО - ОФЗ 12

1.3.1 обчислення прибутковості по ГКО 12

1.3.2 обчислення прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ 16

1.4 Чинники, що знижують прибутковість операцій з цінними паперами 20

1.4.1 вплив комісійної винагороди 21

1.4.2 тимчасові лаги 21

21

1.4.3 спільний вплив тимчасових лагов і комісійні 22

1.4.4 Вплив інфляції 24

1.4.5 прибутковість з урахуванням оподаткування 26

1.5 Обчислення прибутковості портфеля цінних паперів 27

1.6 Крива ефективної прибутковості 30

2 Постановка задачі 35

2.1 Організаційно-економічна суть задачі 35

2.2 Опис початкової (вхідної) і вихідної інформації 35

2.3 Інформаційна модель реалізації задачі 40

3 Програмна реалізація проекту 42

3.1 Атрибутивний склад 42

3.2 Реалізація запитів 49

3.3 Вихідні форми 54

3.4 Захист бази даних від несанкціонованого доступу 58

3.5 Вимоги до технічного забезпечення 59

3.6 Вимоги до програмного забезпечення 62

Висновок 63

Список джерел, що використовуються 64

Додаток А - Схема даних бази даних 65

додаток би - реалізація запитів БД 66

Додаток Б.1 - реалізація запиту «прибутковість вкладень ГКО» 66

Додаток Б.2 - Реалізація запиту «Повна прибутковість по ОГСЗ» 66

Додаток Б.3 - Реалізація запиту «поточна прибутковість гко до погашення» 67

Додаток Б.4 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по огсз» 67

Додаток Б.5 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по ОФЗ» 67

Додаток Б.6 - Реалізація запиту «реальна прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов» 68

Додаток Б.7 - Реалізація запиту «повна прибутковість по офз з обліком комісійних» 70

Додаток Б.8 - Реалізація запиту « прибутковість вкладення по ОГСЗ» 70

Додаток Б.9 - Реалізація запиту « прибутковість вкладення по Офз» 71

Додаток Б.10 - Реалізація запиту « Прибутковість ГКО по середньозважений ціні» 71

Додаток Б.11 - Реалізація запиту « Прибутковість ГКО по ціні отсечния» 71

Додаток Б.12 - Реалізація запиту « Прибутковість купівлі ГКО» 71

Додаток Б.13 - Реалізація запиту « Прибутковість продажу ГКО» 72

Додаток Б.14 - Реалізація запиту « купонний дохід по ОФЗ» 72

Додаток Б.15 - Реалізація запиту « офіційна прибутковість ОФЗ» 73

Додаток В - вихідні форми 73

Додаток В.1 - Головна форма додатку 73

Додаток В.2 - форма «дані про комерційний банк» 74

Додаток В.3 - форма «дані об ГКО» 75

Додаток В.4 - форма «расчет доходности по гко» 75

Приложение В.5 - форма «доходность вложений гко» 76

Приложение В.6 - форма «диаграмма доходности вложений гко» 77

Приложение В.7 - форма «иние доходности по гко» 77

Приложение В.8 - форма «прибутковість гко до погашення» 78

Додаток В.9 - форма «прибутковість гко по середньозважений ціні» 78

Додаток В.10 - форма «прибутковість гко по ціні відсікання» 79

Додаток В.11 - форма «прибутковість купівлі гко» 79

Додаток В.12 - форма «прибутковість продажу гко» 80

Додаток В.13 - форма «поточна прибутковість до погашення гко (по ціні закриття)» 80

Додаток В.14 - форма «Розрахунок прибутковості гко з урахуванням впливу чинників» 81

Додаток В.15 - форма «реальна прибутковість гко з обліком тимчасових лагов» 81

Додаток В.16 - форма «прибутковість вкладень гко з обліком тимчасових лагов і комісійними» 82

Додаток В.17 - форма «дані по офз» 82

Додаток В.18 - форма «прибутковості по офз» 83

Додаток В.19 - форма «прибутковість вкладення по офз» 83

Додаток В.20 - форма «діаграма прибутковості вкладень по офз» 84

Додаток В.21 - форма «інакші види прибутковості по офз» 84

Додаток В.22 - форма «купонний дохід по офз» 85

Додаток В.23 - форма «офіційна прибутковість офз» 85

Додаток В.24 - форма «поточна прибутковість по офз» 86

Додаток В.25 - форма «Прибутковість по офз з урахуванням чинників» 86

Додаток В.26 - форма «повна прибутковість офз з обліком комісійних» 87

Додаток В.27 - форма «прибутковості по огсз» 87

Додаток В.28 - форма «прибутковість вкладень огсз» 88

Додаток В.29 - форма «діаграма прибутковості вкладень огсз» 88

Додаток В.30 - форма «інакші види прибутковості по огсз» 89

Приложение В.31 - форма «полная доходность по огсз» 90

Приложение В.32 - форма «текущая доходность по огсз» 90

Приложение г - формирование отчетов бази данних 92

Приложение г.1 - отчет «банк» 92

Додаток м. 2 - звіт «дані по гко» 93

Додаток м. 3 - звіт «прибутковість вкладень гко» 94

Додаток м. 4 - звіт «дані по офз і огсз» 95

Додаток м. 5 - звіт «прибутковість вкладення по офз» 95

Додаток м. 6 - звіт «прибутковість вкладень огсз» 96

Введення

Перехід Росії від централізованої планової економіки до ринкової міняє відносини власності, структуру і механізм функціонування господарюючих суб'єктів, форми фінансових зв'язків між ними, міру зацікавленості всіх шарів суспільства в результатах господарської діяльності. Сучасний ринок з його демократично організованими фінансовими інститутами - найбільше досягнення людської цивілізації. Можуть змінюватися його інституційні і галузеві структури, методи управління суб'єктами діяльності і т. п., але це зміни приватного порядку, які не в змозі вплинути на фундаментальні основи і принципи функціонування ринку.

Ринок - складна многофункциональное комплексна освіта, що включає, з одного боку, ринок товарів і послуг, з іншою - ринок ресурсів. Взаємодія цих ринків визначає національний економічний механізм.

Цей механізм має кредитний характер. Переважне число ринкових суб'єктів, діючих на основі ділових контрактів, приймають на себе зобов'язання, що мають форму цінних паперів. Саме взаємні зобов'язання підприємців гарантують стійкість економічної системи суспільства.

Роль цінних паперів цим не обмежується. Їх значення велике в платіжному обороті кожної держави. Через цінні папери здійснюється інвестиційний процес, при якому інвестиції автоматично прямують в самі ефективні сфери народного господарства, їх отримують найбільш життєздатні ринкові структури.

Ринок цінних паперів (фондовий ринок) виступає складовою частиною фінансової системи держави, що характеризується інституційною і організаційно-функціональною специфікою. Така система в сучасній Росії почала формуватися тільки в кінці 80-х рр., коли була визнана необхідність відновлення ринкового господарства.

Економічна практика подальших 90-х рр. підтвердила ту непорушну істину, що головним засобом відновлення і розвитку ринкових методів господарювання є цінні папери, фіксуючі право власності на капітал (як в грошовій, так і в речовинній формах). За допомогою цінних паперів власність держави може бути перетворена у власність акціонерних товариств, т. е. широких верств населення - приватних власників.

Ринок цінних паперів з супутньою йому системою фінансових інститутів - сфера, в якій формуються фінансові джерела економічного зростання, концентруються і розподіляються інвестиційні ресурси. У Росії приймаються заходи для розвитку і раціоналізації ринку цінних паперів. Зокрема, в квітні 1996 р. ухвалений Закон РФ "Про ринок цінних паперів"; в березні 1999 р. - Закон РФ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів".

Таким чином, в економічній діяльності з'явився новий, особливий напрям - емісія цінних паперів і операції на їх ринку. Це складна діяльність, що вимагає глибоких економічних і юридичних знань, математичного і інформаційного забезпечення, накопичення і осмислення відповідних навиків. Тому виникла необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи з цінними паперами.

Істотну допомогу тут може надати вивчення як сучасного зарубіжного і вітчизняного, так і колишнього російського досвіду. У дореволюційній Росії була розвинена наука про цінні папери, фондові біржі і комерційні банки. Однак зараз знання в області цінних паперів поступово стають елементом загальногромадянського виховання широких верств населення, оскільки інвестування доходів і заощаджень в цінні папери набуває масового характеру. Те ж відноситься і до діяльності господарюючих суб'єктів, що не є професійними учасниками ринку цінних паперів. З розвитком ринку цінних паперів неминучі якісні зміни в його структурі, методах роботи, інструментарії. Це дає підставу вважати, що можуть бути потрібні нові дані.

У даному курсовому проекті ми детальніше розглянемо механізм числення прибутковості (ефективність) інвестицій в цінні папери і автоматизуємо даний процес з допомогою СУБД Microsoft Access, вхідною в пакет Microsoft Office.

1 Прибутковість інвестицій в цінні папери

Робота на фінансовому ринку зв'язана з проблемою обліку ефективності даного виду діяльності. Іноді буває досить важко оцінити, наскільки ефективна робота фінансового директора, тому що він не виробляє реальної продукції, а лише намагається управляти фінансовими активами так, щоб вони давали максимальну віддачу. Ще частіше виникає проблема вибору об'єкта інвестицій з всієї безлічі, існуючої на фінансовому ринку.

Будь-яке рішення про інвестування коштів повинно пройти експертизу з точки зору ефективності вкладень, яку можна визначити шляхом вивчення прибутковості попередніх операцій.

Поддоходностьюв загальному значенні розуміють величину доходу від вкладення фінансових коштів (або, простіше говорячи, від надання активів в борг), співвіднесену з витратами на отримання даної суми доходу. Як дохід, як, проте, і як первинні активи, можуть виступати не тільки гроші, але і векселі, товари, цінні папери і т. д.

Основним показником прибутковості являетсяставка відсотка, або відсоток.

1.1 класифікація методів числення прибутковості

Існує декілька основних показників, необхідних для розрахунку і по яких можна класифікувати відсотки.

Найважливішим показником при розрахунку відсотків являетсябаза нарахування - це первинна сума активів, на яку проводиться нарахування відсотків або, відповідно, з якою зіставляється отриманий прибуток при обчисленні прибутковості.

Метод нарахування- це спосіб, по якому розраховується кінцева сума активів. По методу нарахування відсотки можна розділити на:

- прості;

- складні;

- змішані;

- безперервні.

Критерієм розділення методу нарахування відсотків виступає база нарахування. Припростих процентахбаза нарахування залишається незмінною на всьому протязі терміну нарахування, т. е. відсотки нараховуються на ту суму активів, яка була в початковий момент часу:

(1)

де FV - сума активів в кінцевий період;

PV - сума активів в початковий період;

r - ставка відсотка.

У разі начислениясложних процентовбаза нарахування змінюється у часі і зростає кожний раз, коли до основної суми боргу додаються відсотки, нараховані в попередньому періоді. Такий процес називаетсякапитализациейпроцентов. У результаті темп приросту кінцевої суми активів при нарахуванні по складній ставці відсотків виявляється значно вище, ніж при простій ставці. Формула розрахунку кінцевої вартості активів по складній ставці відсотків має наступний вигляд:

(2)

де n - число періодів нарахування відсотків.

При нарахуванні відсотків по складній ставці виникають труднощі з дробовим числом періодів нарахування, наприклад при нарахуванні відсотків в течії 3,5 років. У такому випадку прийняте применятьсмешанний методначисления, при якому складні відсотки нараховуються на ціле число періодів (у нашому разі 3 року), а нарахування дробової частини ведеться по простій ставці відсотка:

(3)

де n - ціла частина періоду нарахування;

k - дробова частина періоду нарахування.

Безперервний методявляется окремим випадком нарахування відсотків по складній ставці. Цей досить рідкий спосіб використовується в основному в складних економічних моделях. Капіталізація відсотків в цьому випадку відбувається через нескінченно малі проміжки часу:

(4)

де е = 2,718281.

Іншим важливим показником, що використовується при розрахунку відсотків, являетсявременной інтервал, илипериод начисленияпроцента, - проміжок часу, протягом якого відбувається нарахування відсотків.

Існують три основні системи розрахунку тимчасового інтервалу:

- німецька;

- англо - американська;

- французька.

Між собою вони розрізнюються за правилами розрахунку терміну вкладень і кількістю днів в році. Сама точна - англо - американська система не дозволяє робити ніяких округлений при розрахунку періоду нарахування відсотків. У результаті за цією системою кількість днів в році відповідає його реальному значенню: 365 або 366, а період нарахування розраховується виходячи з календарної кількості днів в кожному місяці: 28, 29, 30, 31.

У менш суворій французькій системі обліку тимчасового інтервалу кількості днів в році приймається рівним 360, а розрахунок періоду нарахування проводиться виходячи з календарної кількості, як і в американській системі.

Німецька ж система розрахунку тимчасового інтервалу може вважатися самої терпимою до округлениям, оскільки вона передбачає, що в році 360 днів, а в кожному місяці їх по 30.

Давайте у всіх інших обчисленнях застосовувати німецьку систему розрахунку терміну вкладень.

Будь-які як бажано складні фінансові обчислення базуються на двох концептуальних методах розрахунку:

- метод наращения;

- метод дисконтування.

Метод наращенияиспользуется для обчислення суми активів, яка буде отримана через певний час, якщо на неї будуть нараховуватися відсотки по діючій ставці, яка, в свою чергу, називаетсяставкой наращения (r). Її можна визначити по формулі:

(5)

де FV - майбутня вартість активів;

PV - сучасна вартість активів.

Метод дисконтування по своїй суті противоположен методу наращения і використовується для визначення суми, яку необхідно сплатити зараз при заданому рівні прибутковості операції, для того щоб отримати дохід в майбутньому. Ставка відсотка, що використовується в цьому випадку, називаетсяставкой дисконтування (Сд), яка визначається по формулі:

(6)

Для опису фінансових розрахунків будемо застосовувати позначення, які використовувалися раніше, зокрема:

r - річна процентна ставка (відсоток);

PV - сума активів в початковий період (база нарахування);

FV - сума активів в кінцевий період;

t - кількість днів (тимчасової інтервал).

Тоді формула розрахунку по методу наращения буде виглядати так:

(7)

Формула дисконтування виходить з формули наращения і має наступний вигляд:

(8)

Отримана сума (PV) є сучасною вартістю майбутньої суми (FV), яка утвориться через t днів при діючій ставці відсотка r.

Загальним правилом для розрахунку прибутковості фінансових інструментів є зіставлення витрат на придбання активу з доходом, який він генерує. Основна формула розрахунку доходностилегко виводиться з приведених вище формул:

(9)

Множник в цьому випадку приводить отриманий за будь-який період часу дохід до річної розмірності.

1.2 визначення прибутковості на основі складних відсотків

В довгострокових фінансових операціях, які проводяться декілька років, звичайно використовуються складні відсотки, илисложние процентні ставки. Основна відмінність розрахунку на основі складної процентної ставки в тому, що база для нарахування відсотків не залишається постійною, а збільшується через певні проміжки часу (тимчасової інтервал). У цьому випадку розрахунок сум по ставці складних відсотків можна представити як процес з постійним інвестуванням отриманого прибутку.

Як і для простої ставки відсотка, приведемо формули наращения і дисконтування. Формула наращения має наступний вигляд:

(10)

де n - періодичність нарахування відсотків в році;

m - кількість років нарахувань відсотків.

Аналогічно розрахунку по простій ставці відсотка формула дисконтування застосовується для певної поточної вартості майбутніх активів. Єдина відмінність складається в тому, що у разі дисконтування по ставці складних відсотків мається на увазі капіталізація проміжних відсотків, внаслідок чого первинна сума значно меншає.

Необхідно врахувати той факт, що при розрахунку відсотків по складній ставці первинна сума зростає в геометричній прогресії. Тому нарахування відсотка по складній ставці розумно застосовувати тільки при невеликому тимчасовому інтервалі і високих відсотках.

Для обчислення прибутковості фінансових операцій на основі методу складної процентної ставки використовуються дві наступні формули, що розрізнюються між собою по кількості нарахувань в рік.

При нарахуванні відсотків один раз в рік:

(11)

Якщо ж відсотки нараховуються n разів в році, то формула приймає вигляд:

(12)

1.3 обчислення прибутковості операцій на ринку ГКО - ОФЗ

1.3.1 обчислення прибутковості по ГКО

Дохід по ГКО утвориться за рахунок дисконту, з яким вони розміщуються на первинному аукціоні. Вартість ГКО вимірюється (котирується) у відсотках від номінала, який становить 1000 крб. Відповідно в момент погашення ГКО стоїть 100% номінали.

Основною характеристикою прибутковості ГКО є показники прибутковості по погашенню, які мають різні модифікації і використовуються для різних цілей.

Показники прибутковості до погашення на первинному аукціоні по розміщенню ГКО:

Прибутковість по ціні відсікання (Дотс) визначається по формулі:

Дотс=(13)

гдеРотс-ціна відсікання, встановлена Мінфіном при проведенні аукціону по розміщенню ГКО;

t- число днів від дати аукціону до дати погашення.

2. Прибутковість по середньозважений ціні (Дср) розраховується по формулі:

(14)

гдеРср- середньозважений ціна задоволення неконкурентних пропозицій виходячи з результатів первинного аукціону по розміщенню ГКО.

Після проведення чергового аукціону Мінфін РФ публікує офіційне повідомлення про його результати, в якому серед інших показників вказуються прибутковість по ціні відсікання і прибутковість по середньозважений ціні. У зв'язку з тим що середньозважений ціна на первинному аукціоні розраховувалася тільки по задоволених конкурентних заявках, т. е. заявкам, які мають ціну вище за ціну відсікання, прибутковість по ціні відсікання звичайно перевищує прибутковість по середньозважений ціні. Така ситуація може виникнути у випадку, якщо Мінфін задовольнить тільки одну заявку з найвищою ціною конкурентної пропозиції. Досвід функціонування російського ринку державних цінних паперів свідчить, що рівність ціни відсікання і середньозважений ціни - це абстрактна теоретична конструкція, а реальність, яка іноді виникає на практиці. Свідченням тому можуть служити результати аукціону по розміщенню 53-й серії 6 - місячних ГКО, який відбувся в жовтні 1996 р. На даному аукціоні Мінфін задовольнив тільки одну - саму дорогу, по якій інвестор придбав всього 5 облігацій. У результаті ціна відсікання виявилася рівною середньозважений ціні і становила 75,55% від номінала. Відповідно і прибутковість також була однаковою.

Показники поточної прибутковості. Після первинного аукціону по розміщенню ГКО вони попадають на повторний ринок, де котируються під впливом ринкових чинників. За результатами повторних торгів визначається поточна прибутковість, яка може бути розрахована різними методами.

Поточна прибутковість до погашення по ціні закриття (Дтз) визначається по формулі:

(15)

гдеРз- ціна закриття, т. е. ціна останньої операції, минулої на ММВБ по конкретній серії ГКО;

t- число днів від дати повторних торгів до дати погашення.

4. Поточна прибутковість до погашення по середньозважений ціні (Дт. ср.) визначається по формулі:

(16)

гдеРср- середньозважений ціна по конкретній серії ГКО за минулу торгову сесію.

Середньозважений ціна розраховується після закінчення торгів на основі всіх операцій, проведених на біржі в поточний торговий день, по формулі:

(17)

гдеpi- ценаi- тієї операції;

wi- объемi- тієї операції.

Прибутковість до погашення розраховується ще і по методу складних відсотків, показуючи потенційну прибутковість від реінвестування коштів на аналогічних умовах в течії всього року. Тоді вона називаетсяеффективной прибутковістю (Де):

(18)

У розрахунках для спрощення прийнято в році 360 днів.

Даний показник має лише аналітичне значення і використовується при порівняльному аналізі різних сегментів фінансового ринку.

5. Для інвестора важливо знати не просто прибутковість до терміну погашення за результатами первинного аукціону або повторних торгів, але і прибутковість своєї власної купівлі. З цією метою розраховується показательдоходности покупкиГКО до терміну погашення (Дп) по наступній формулі:

(19)

гдеРп- ціна придбання ГКО на первинному аукціоні або на повторних торгах;

tп- число днів від дати купівлі до дати погашення.

Багато які інвестори не тримають облігації до кінця періоду і внаслідок різноманітних причин продають їх достроково. З цією метою рассчитиваютсяпоказатели прибутковості продажидоходности вкладень.

6. Показник прибутковості продажу (Дпр) розраховується виходячи з того припущення, що інвестор купив ГКО на аукціоні і хоче в даний момент її продати по поточній котировання. Тоді формула розрахунку буде виглядати таким чином:

(20)

гдеРп- ціна купівлі ГКО;

tвл- кількість днів, минулих з моменту купівлі ГКО до поточного дня;

Р- поточна вартість ГКО.

7. Розрахунок прибутковості продажу є окремим випадком вичислениядоходности вложенийв ГКО, який з великою часткою упевненості можна назвати основним показником прибутковості операцій з ГКО. Зрештою інвестора, якщо, зрозуміло, це не інституційний інвестор, цікавить не стільки ставка прибутковості до погашення на ринку ГКО, скільки запрацьований прибуток і відповідно прибутковість вкладень. Формула розрахунку прибутковості вкладень має наступний вигляд:

(21)

гдеРпр- ціна продажу ГКО;

tвл- кількість днів з дати купівлі до дня продажу.

1.3.2 обчислення прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ

Облігації федерального і облігації державного ощадного позик є середньостроковими купонними цінними паперами. Терміни погашення у ОФЗ і ОГСЗ більше, ніж у ГКО, і складають 1-3 року. Купон по цих облігаціях раніше виплачувався кожні 3 місяці, а останнім часом випускаються ОФЗ з виплатою купона разів в півроку. Розрізнюються ці державні облігації між собою методами обліку купонного доходу, номінальною вартістю і методом котировання.

Для ОФЗ організований окремий облік купонного доходу від вартості самої облігації, в той час як по ОГСЗ купон враховується у вартості самої облігації. У зв'язку з такою особливістю ОГСЗ для них при кожному новому оголошенні купона створюються спеціальні таблиці, вказуючі величину накопиченого купонного доходу на кожний день звертання до його виплати.

Наступною важливою відмінністю даних цінних паперів є спосіб торгівлі. ОФЗ торгуються на ММВБ, їх ціна вимірюється у відсотках від номінала без урахування купонного доходу і визначається внаслідок балансу попиту і пропозиції по кожному випуску облігацій. Торгівля ОГСЗ ведеться на позабіржовому ринку уповноваженими банками - ділерами шляхом установки котировання купівлі і продажу.

Розрахунок прибутковості для цінних паперів із змінним купоном утрудняється тим, що інвестор не може зазделегідь знати, який сумарний купонний дохід він отримає по облігації за період її звертання. Він знає лише ставку купонного доходу по поточному купону. Тому для ОФЗ і ОГСЗ розраховуються наступні види прибутковості:

- купонна прибутковість;

- поточна прибутковість;

- повна прибутковість;

- прибутковість вкладення.

Купонна доходностьустанавливается і появляється Мінфіном. Розраховується вона як середня прибутковість на ринку ГКО. На основі розрахованого таким чином прибутковості визначається новий купонний дохід, який буде виплачений по даному випуску облігації. Формула обчислення купонного доходу (До) досить проста:

(22)

гдеН- номінальна вартість облігації;

i- ставка купонного доходу по купону;

Ткуп- купонний період.

Купонний період- це період між датами виплати попереднього і поточного купона.

Поточна прибутковість (Дтек) розраховується на основі відомого купонного доходу відносно дати його чергової виплати по формулі:

(23)

гдеКд. н.- сума накопиченого купонного доходу на поточну дату;

До- сума купонного доходу, що виплачується;

tк- кількість днів до виплати поточного купона;

Р- котировання ОФЗ на поточну дату (береться в частках від номінальної вартості облігації);

Н- номінальна вартість.

Поточна прибутковість не є ефективним показником прибутковості ОФЗ, оскільки цей показник можна розрахувати тільки на найближчий купонний період. Тому дана формула використовується тільки при короткостроковій оцінці прибутковості по ОФЗ.

Поточна прибутковість ОГСЗ визначається так само, як і по ОФЗ, з тією лише різницею, що накопичений купонний дохід включається в котировання ОГСЗ. У цьому випадку поточна прибутковість по ОГСЗ розраховується по формулі:

(24)

гдеКо- купонний дохід, що виплачується;

Рогсз- котировання ОГСЗ з урахуванням накопиченого купонного доходу.

Повна прибутковість по купонних облігаціях розраховується з урахуванням двох складових: купонного доходу і приросту вартості самої ОФЗ (курсової різниці). На основі формули повної прибутковості рассчитиваетсяофициальная прибутковість ОФЗ:

(25)

гдеР- поточна котировання облігації у відсотках від номінала;

До- сума купонного доходу, що виплачується;

До д. н. - сума накопиченого купонного доходу на теперішній момент.

Необхідно помітити, що в офіційній формулі розрахунку прибутковості по ОФЗ є значний недолік: при розрахунку вважається, що в момент виплати купона вартість ОФЗ становитиме 100% і інвестор отримає, таким чином, додатковий прибуток за рахунок курсової різниці, якщо, звісно, він купував облігацію менш ніж за 100% номінали. Насправді цього може не статися, оскільки до моменту виплати купонного доходу ціна ОФЗ може впасти нижче за той рівень, по якому вона була придбана.

Показник повної прибутковості відображає реальну ситуацію тільки в останній купонний період перед погашенням ОФЗ, коли держатель облігації дійсно отримує при її погашенні не тільки купонний дохід, але і номінал самої ОФЗ. У інші ж періоди розрахунки по даній формулі можуть дати спотворені результати.

Як і у випадку з поточною прибутковістю, повна прибутковість по ОГСЗрассчитиваєтся по аналогічній формулі з тією лише різницею, що накопичений купон включається в котировання ОГСЗ:

(26)

гдеРп- котировання ОГСЗ при виплаті купона;

Рпок- котировання ОГСЗ при купівлі.

Оскільки прогнозувати прибутковість по купонних цінних паперах більш ніж на термін до дати виплати купона дуже складно, то більш об'єктивним показником прибутковості ОФЗ являетсядоходность вкладення, розрахована по формулі:

(27)

гдеР- поточна котировання облігації без урахування купонного доходу у відсотках від номінала;

Рп- ціна купівлі облігації;

Кд. н.- сума накопиченого купонного доходу по поточному купону;

Kод. н.- сума сплаченого накопиченого купонного доходу при купівлі облігації;

∑ До- загальна сума всіх купонних доходів, виплачених по даній облігації з моменту її купівлі;

tвл- кількість днів, минулих з моменту купівлі.

Логіка даної формули досить проста. Поточна вартість ОФЗ з урахуванням поточного накопиченого купонного доходу і суми всіх купонних доходів, вже отриманих по даній облігації, співвідноситься з повною сумою коштів, затрачених на купівлю облігації (в тому числі купонний дохід).

Для ОГСЗ формула розрахунку прибутковості вкладень буде схожа на формулу розрахунку повної прибутковості, але в ній враховуються і суми, виплачені по купонах:

(28)

гдеРт- поточна котировання ОГСЗ.

1.4 Чинники, що знижують прибутковість операцій з цінними паперами

При аналізі прибутковості фондових операцій необхідно враховувати не тільки номінальну прибутковість, але і реальне значення. Реальна прибутковість відрізняється від номінальної тим, що при ній розрахунку враховуються всі витрати, понесені інвестором при проведенні даної операції. Витрати, в свою чергу, можна розділити на прямі і непрямі. До прямих витрат відносяться комісійні винагороди брокеру і інші грошові виплати. До непрямих витрат можна віднести упущену вигоду від невикористання коштів в течії того часу, коли вони перераховуються на розрахунковий рахунок або з розрахункового рахунку. Відповідно, чим менший термін до погашення у фондового інструмента, тим сильніше позначається негативний вплив витрат на реальну прибутковість вкладення.

1.4.1 вплив комісійної винагороди

Для розгляду впливу комісійних необхідно зробити деякі твердження, відповідні реальним умовам:

- Комісійні встановлюються у вигляді відсотка від суми операцій за один торговий день.

- Одноразові витрати на установку необхідного обладнання і підключення в торговій мережі не враховуються, як неістотні.

Виплати комісійних брокеру приводить до того, що фондовий інструмент, або, простіше говорячи, об'єкт вкладень, обходиться інвестору дорожче, ніж він реально стоїть на даний момент. Крім того, при продажу своїх активів інвестор також повинен сплатити своєму брокеру комісійні, причому на цей раз їх сума буде більше, ніж при купівлі, внаслідок збільшення вартості активу. У результаті може вийти, що, здавалося б, великий прибуток, отриманий за декілька днів, вся без залишку піде на сплату комісійних. Саме тому не тільки корисно, але і необхідно розрахувати реальні показники прибутковості - такі, як прибутковість вкладень з урахуванням коректувань на комісійні витрати.

1.4.2 тимчасові лаги

Другим значним чинником зниження реальної прибутковості при вкладенні в фінансові активи є тимчасові лаги. Їх можна розділити на дві основні групи:

- зовнішні лаги;

- внутрішні лаги.

Квнешнимлагам можна віднести тимчасові затримки по переказу коштів на даний сегмент фондового ринку і затримки по зняттю коштів. Всі ці витрати часу існують як би поза ринком і впливають тільки на операції, пов'язані з рухом коштів з одного сегмента фондового ринку в іншій.

Квнутреннимлагам відносяться тимчасові витрати по перерозподілу коштів всередині одного сегмента фондового ринку. Сюди можуть бути включені різні види затримок платежів, а також затримки з оформленням прав власності.

У реальній роботі внутрішніми витратами можна нехтувати в зв'язку з їх незначністю, тому весь подальший аналіз побудований на основі обліку тільки зовнішніх лагов.

На ринку ГКО тимчасової лаг можна визначити як 3 дні. Саме така кількість часу звичайно необхідна інвестору на те, щоб перерахувати на ММВБ гроші або їх зняти зі свого рахунку. Необхідно помітити, що останнім часом з'являється все більше банків, виробляючих зарахування коштів «день в день» з їх переліком.

1.4.3 спільний вплив тимчасових лагов і комісійних

Відповідно до виявлених чинників, що знижують реальну прибутковість від роботи з цінними паперами, необхідно скорректировать формули для обчислення прибутковості по ГКО і ОФЗ. Передусім нас будуть цікавити два основних показники прибутковості на ринку ГКО:

- прибутковість до погашення;

- прибутковість вкладень.

Обчислення реальної прибутковості до погашення найбільш актуально для інвестора, який має намір вкласти свої кошти в ГКО і чекати їх погашення. Тоді формула розрахунку поточної прибутковості з обліком комісійних (Дm. грудка.) прийме вигляд:

(29)

гдеРп- ціна купівлі ГКО;

tвл- кількість днів з моменту вкладення до дати погашення випуску;

з- ставка комісійної винагороди, що виплачується.

Якщо ж інвестор після погашення ГКО буде вилучати гроші з ринку, тоді необхідно розраховувати реальну прибутковість з обліком тимчасових лагов:

(30)

гдеТлаг- час, необхідний інвестору на виведення з ММВБ.

Другий показник прибутковості, належний коректуванню, - прибутковість вкладень. Передбачається, що інвестор працює постійно на даному ринку і не має намір найближчим часом забирати свої кошти. Цей факт виключає з розгляду тимчасові лаги, але зате інвестор повинен враховувати витрати на комісійні не тільки при купівлі, але і при продажу цінних паперів. Комісійні при продажу розраховуються відносно поточної ціни ГКО:

(31)

гдеРп- ціна продажу ГКО на повторних торгах.

При розрахунку повної прибутковості по ОФЗ формула прийме вигляд:

(32)

Відповідно змінюється і розрахунок показника прибутковості вкладень:

(33)

1.4.4 Вплив інфляції

Всі приведені вище розрахунки виконані на основі прийнятого твердження, що не існує чинника інфляції. Таке допущення було зроблено виходячи з бажання спростити фінансові розрахунки. Проте з інфляцією доводиться вважатися при проведенні розрахунків по реальному приросту коштів в умовах інфляційної економіки. Завжди корисно знати, наскільки реально збільшується капітал внаслідок управління і яка частка цього приросту є інфляційною складовою.

Навряд чи хто-небудь буде розраховувати показники інфляції самостійно, адже вони офіційно публікуються, але проте приведемо декілька основних формул розрахунку показників інфляції. По визначенню інфляція - це зменшення купівельної здатності грошей з течією часу. Основними числовими показниками інфляції являютсятемп приросту ценипоказатель інфляції.

Темп приросту цін обчислюється по формулі:

(34)

гдеС1- рівень цін в кінці періоду, що вимірюється;

C0- рівень цін на початку періоду, що вимірюється.

Темп приросту цін є безрозмірною величиною і показує, у скільки разів зросли ціни за проміжок часу, що спостерігається.

На основі темпу приросту цін можна обчислити показник інфляції:

(35)

Показник інфляції вимірюється у відсотках річних і характеризує відносний приріст цін в економіці.

Тепер розглянемо, як зміняться формули розрахунку прибутковості з урахуванням інфляції. Будемо виходити з вже зробленого нами припущення про знецінення грошей. З даного твердження слідує, що купівельна здатність суми грошей, яку ми виручили від продажу активу, не рівна купівельній здатності даної суми в момент купівлі активу. Для приведення купівельної здатності отриманої суми необхідно зробити дисконтування виручених коштів відповідно до показників інфляції. Тоді формула расчетареальнойдоходности вкладення в ГКО прийме наступний вигляд:

(36)

де - дисконтний множник, що приводить ціну продажу до розмірності початкового періоду. Простіше говорячи, дисконтний множник вимірює ціну продажу активу в цінах, що діяли на момент купівлі;

iинф-показник інфляції за період з моменту купівлі до моменту продажу активу.

Показник інфляції за час звертання активу доводиться розраховувати окремо на основі даних про місячні або річні показники інфляції, і при цьому необхідно враховувати наступну особливість інфляційного процесу: інфляція є безперервним процесом, т. е. розрахунок показника інфляції проводиться по методу складного відсотка. У момент времениt+1расчет робиться з урахуванням результатів процесу в моментt.

Таким чином, якщо нам відомий місячний показник інфляції, то для розрахунку річного показника інфляції необхідно застосувати формулу:

(37)

гдеiинф (рік)- розрахункове значення річного показника інфляції;

iинф (мес)- місячний показник інфляції.

При відомому річному показнику інфляції можна розрахувати його середньомісячне значення:

(38)

Якщо ж нам дані показники інфляції за кожний місяць, то можна розрахувати загальний показник, використовуючи формулу розрахунку ланцюгових індексів:

(39)

де i1инф, i2инф, inинф- відповідно показники інфляції в періодах 1, 2,. .., n.

1.4.5 прибутковість з урахуванням оподаткування

Наступним чинником значного зниження реальної прибутковості вкладень є оподаткування отриманого прибутку. Згідно з чинним на даний момент податковим законодавством оподаткуванню підлягає курсова різниця між ціною купівлі і ціною продажу по ОФЗ виходячи із загальної ставки оподаткування - 35%; купонний дохід по ОФЗ - по ставці 15% і дохід по ГКО - по ставці 15%.

Необхідність поділитися з державою частиною запрацьованого приводить до зменшення прибутки. Передбачимо, що ставка оподаткування равнаТах, тоді після сплати податків прибуток поменшає відповідно до множника (1 - Тах). Отже, формула розрахунку прибутковості по ОФЗ зміниться таким чином:

(40)

гдеТах- ставка податку на дисконт по ОФЗ, рівна 0,35;

Тах’- ставка податку на купонний дохід, рівна 0,15.

У зв'язку з введенням податку на дохід по ГКО отриманий дисконт як різницю між ціною продажу і купівлі також необхідно зменшити на суму податку.

1.5 Обчислення прибутковості портфеля цінних паперів

В реальному житті фінансовому менеджеру доводиться розміщувати кошти в різні цінні папери, які дають різну прибутковість. Одні більше за доходни, іншу - менш. У такому випадку виникає проблема оцінки ефективності роботи по управлінню активами, т. е. прибутковість вкладень. Природно, можна оцінювати роботу менеджера по сумі прибутку, отриманій за квартал, але в такому випадку виникає проблема оперативного оцінювання роботи керівника.

Візьмемо реальну ситуацію: в управлінні знаходиться портфель цінних паперів трьох випусків, куплених в різний час і з різною прибутковістю до погашення. Необхідно оцінити середню прибутковість портфеля цінних паперів. Саме просте рішення, можливе в цьому випадку, - знаходження середньозважений миттєвої прибутковості портфеля, де прибутковість кожного паперу зважується по сумі коштів, вкладених в даний цінний папір, відносно загальної вартості портфеля. Прибутковість, розрахована таким чином, називається миттєвої тому, що як ціни паперів беруться поточні котировання, які можуть змінитися в будь-який момент.

Необхідно також помітити, що для зважування вибрана саме сума вкладень в кожну з паперів, оскільки різні випуски можуть мати різну поточну вартість. Відповідно зважування прибутковості по кількості паперів дасть некоректні результати.

Наступна велика проблема, що з'являється в реальній роботі, - що змінюється внаслідок додаткових переліків або, навпаки, виплат суми активів, що знаходяться в управлінні менеджера. У такому випадку виникає проблема оцінки прибутковості портфеля при сумі, що змінюється вкладених коштів. Для розгляду проблеми необхідно пояснити деякі терміни, такі як:

- Початкові вкладення;

- Додаткові вкладення;

- Середній залишок. (див. Глосарій)

Основна задача, що стоїть перед нами в цьому випадку, - визначення бази для розрахунку прибутковості, отриманої за даний період часу. Існує декілька способів розрахунку середнього залишку. Ми розглянемо самий простий - метод процентних чисел, який використовується звичайно в банках при нарахуванні відсотків по внесках з сумою внеску, що змінюється.

Розрахунок заснований на обчисленні середньозважений суми залишку коштів по рахунку, де вагою служить кількість днів, в течії яких дана сума знаходилася на рахунку.

Приклад 1: Нехай інвестор має наступну динаміку руху коштів по портфелю активів:

Таблиця 1 - Динаміка руху коштів по портфелю активів

Операція

Дата

Сума, млн. крб.

Активи на початок періоду

01.01.97

100

Перерахування коштів

26.01.97

28

Зняття коштів

19.02.97

57

Перерахування коштів

01.03.97

79

Активи на кінець періоду

01.04.97

180

Необхідно розрахувати середню суму вкладень за станом на 01.04.96.

Для початку розрахуємо залишок суми вкладення на кожний день її зміни.

1.01.97 - 26.01.97 - 100 млн. крб.

26.01.97 - 19.02.97 - 128 млн. крб.

19.02.97 - 1.03.97 - 71 млн. крб.

1.03.97 - 1.04.97 - 150 млн. крб.

На основі відомих тимчасових періодів обчислюємо середній залишок вкладених коштів (Ос) протягом всього періоду часу з 01.01.97 по 30.03.97:

Далі не складає труднощів ніякого розрахувати прибутковість інвестицій, знаючи середню суму вкладень і прибуток, запрацьовану за період.

Нехай чиста сума активів на 1.04.97 становить 180 млн. крб. Необхідно оцінити прибутковість портфеля цінних паперів.

Для цього обчислюємо прибуток як різницю між поточною вартістю портфеля на початок періоду з урахуванням переліків і зняття з ринку. Щоб розрахувати отриманий за період дохід (Е), застосовують формулу:

(41)

гдеА0- сума активів на початок періоду;

А1- сума активів на кінець періоду;

U- додаткові переліки на ринок;

З- зняття коштів з ринку.

У нашому прикладі дохід за період складе:

Прибутковість портфеля цінних паперів визначається як відношення розрахованої суми доходу до середнього залишку коштів:

(42)

де t - число днів в періоді, що розглядається.

Прибутковість портфеля в періоді, що розглядається склала:

1.6 Крива ефективної прибутковості

На кожному сегменті фінансового ринку існує залежність між прибутковістю фінансового інструмента і терміном до його погашення, причому така залежність стабільна тільки на одному сегменті і може мати абсолютно інакші значення на іншому. Ця залежність отримала названиекривой ефективної прибутковості. У цьому випадку час погашення є мірою ризику вкладення в актив: чим довше термін вкладення, тим менше упевненості, що боржник вчасно і в повному об'ємі погасить борг, а відповідно більший ризик інвестицій.

На малюнку 1 приведена крива ефективної прибутковості нормального вигляду.

Малюнок 1 - Крива ефективної прибутковості нормального вигляду

Існує дві основні теорії, що пояснюють існування і форму кривої ефективної прибутковості: теорія ліквідності і теорія раціональних очікувань. Найбільш поширена теорія ліквідності затверджує, що ліквідність активу визначається терміном до його погашення і, відповідно, активи з великими термінами до погашення повинні давати велику прибутковість в порівнянні з короткостроковими активами. Така премія є компенсацією за низьку ліквідність і більший ризик довгострокового активу.

Відповідно до теорії раціональних очікувань крива ефективної прибутковості відображає очікування інвесторів відносно майбутньої прибутковості фінансових інструментів. Так, негативний нахил кривої ефективної прибутковості може означати очікування інвесторів зниження прибутковості на фінансовому ринку.

З спостереження за зміною кривої ефективної прибутковості можна зробити наступні висновки:

Існує мінімальна прибутковість фінансового інструмента, від значення якої починається крива і нижче якої прибутковість звичайно не опускається. Це значення прибутковості відповідає найменшому ризику вкладення в актив. Такий ризик називається системним або недиверсифицируемим. Його величина міняється згодом і визначається загальноекономічним і політичним положенням в країні, а також привабливістю даного фінансового активу. На ринку ГКО-ОФЗ дана величина може також залежати від потреби держави в заимствованиях з ринку ГКО-ОФЗ, а мінімальне значення ризику відповідає випуску ГКО, у якого найменший термін до погашення.

Крива ефективної прибутковості опукла вгору. Такий вигляд кривої ефективної прибутковості можна пояснити досить просто. Кредитор кожний раз вимагає додаткової премії за надання коштів в кредит на більш тривалий термін. Дійсно, при збільшенні термінів запозичення зростає невизначеність, а відповідно і ризик невиплати боргу. Отже, повинна зрости премія за ризик.

Однак далеко не завжди на фінансовому ринку спостерігається нормальний вигляд кривої ефективної прибутковості, оскільки бувають аномалії, і, чим менш стабільний розвинений ринок, тим химерніше і невероятнее буває її вигляд.

Ситуація складається абсолютно абсурдна: по короткострокових паперах, термін до погашення у яких був менше за місяць, прибутковість виявилася значно вище, ніж по довгострокових випусках ГКО. Можна подумати, що інвестори довіряють державі в довгостроковій перспективі більше, ніж в короткостроковій. Цей феномен досить просто пояснюється з точки зору раціональних очікувань і спекулятивної основи ринку ГКО-ОФЗ: основна маса інвесторів прагне максимізувати свій прибуток за рахунок купівлі недооцінених довгострокових ГКО і продаж їх по більш високих цінах. У кінці грудня, перед закриттям фінансового року, котировання ГКО були «продавлени» великими банками, потребуючими грошових коштів для закриття балансу. Всі розуміли, що дана ситуація є тимчасовою і така прибутковість довго зберігатися не може. Внаслідок масованих купівель дальніх облігацій їх прибутковість придбала негативний нахил.

Функція ефективної прибутковості є є такою, що монотонно зростає. Однак, як і в попередньому випадку, бувають ситуації, коли крива ефективної прибутковості викривляється і має один або декілька «горбів», що пояснюється випадковими відхиленнями від нормальної форми або ажиотажним попитом на актив з терміном погашення, прив'язаним до якої-небудь значної політичної або економічної події, яка надає впливає сильний чином на даний сегмент фінансового ринку.

Функція кривої ефективної прибутковості зростає і прагнути до свого граничного значення прибутковості, яке є максимальним для даного сегмента фінансового ринку. Природно, таке значення не залишається постійним і також міняється згодом. Ця властивість кривої ефективної прибутковості тісно пов'язана з іншим, не менш важливим: при збільшенні терміну запозичення премія за кожну додаткову одиницю часу інвестування постійно меншає, поступово наближаючись до 0. Ця особливість пояснюється слабою чутливістю інвесторів до зміни терміну інвестицій при досить значному терміні і повній нечутливості після того, як цей термін переступив за межу «розумного» инвестированияtopt.

Крива ефективної прибутковості, її значення і форма активно використовуються в основному для прийняття рішення про межвременном інвестування і є задачею про тимчасову структуру процентної ставки. Суть даної задачі складається у визначенні оптимальної структури інвестування з урахуванням можливості проміжного вкладення на більш короткий термін, ніж необхідна інвестору.

2 Постановка задачі

2.1 Організаційно-економічна суть задачі

В даному курсовому проекті вирішується задача автоматизації аналізу прибутковості комерційного банку від операцій з цінними паперами. У процесі рішення поставленої задачі розраховуються показники прибутковості цінних паперів (ГКО, ОГСЗ і ОФЗ). Існує декілька методів розрахунку прибутковості (див. п. п. 1.1) цінних паперів і це залежить від наступних чинників:

1. Який вигляд цінного паперу (ГКО, ОГСЗ або ОФЗ);

2. Яку прибутковість треба обчислити (вкладення, продажу, поточну, купонну прибутковість і т. д.);

3. Які чинники впливають на прибутковість цінних паперів (комісійні винагороди, тимчасові лаги, інфляція, оподаткування).

У процесі автоматизації ми враховували всі перераховані чинники. На основі обліку динних чинників і будується рішення задачі:

1. По-перше, в процесі рішення задачі йде розділення по типу цінних паперів, т. е. прибутковість по ОФЗ і ОГСЗ розраховується безпосередньо окремо від прибутковості ГКО.

2. По-друге, прибутковість вкладення вважається основним виглядом показника прибутковості і цей показник розраховується безпосередньо окремо, і по ньому проведений статистичний аналіз, т. е. побудова діаграми зміни прибутковості на кожний вигляд цінного паперу.

3. По-третє, враховується і дія комісійних і тимчасові лагов на показники прибутковості.

2.2 Опис початкової (вхідної) і вихідної інформації

Вхідною інформацією в реалізації даного проекту будуть бути всі початкові дані до формул розрахунку прибутковості приведеним в розділі 1, а конкретніше:

Для обчислення прибутковості по ГКО:

Для розрахунку прибутковості ГКО по ціні відсікання (п. п. 1.3.1 (13)) необхідно ввести:

Ротс- ціну відсікання, встановлену Мінфіном при проведенні аукціону по розміщенню ГКО;

Дату аукціону;

Дату погашення випуску.

Тоді формула розрахунку прибутковості по фені відсікання прийме вигляд:

Прибутковість по ціні відсікання (Дотс)= (100 - Ціна відсікання (Ротс))(/Ціна відсікання) *365/(Дата погашення - Дата аукціону).

2. Для розрахунку прибутковості ГКО по середньозважений ціні (Дср) (п. п. 1.3.1 (14)) необхідно ввести:

Рср- середньозважений ціна задоволення неконкурентної пропозиції.

Тоді формула розрахунку прийме вигляд:

Прибутковість по середньозважений ціні (Дср)= (100 - Середньозважений ціна (Рср))(/Середньозважений ціна (Рср)) * 365/(Дата погашення - Дата аукціону).

3. Поточна прибутковість ГКО до погашення по ціні закриття (п. п. 1.3.1 (15)) розраховується виходячи з наступних даних:

Рз- ціна закриття, т. е. ціна останньої операції, минулої на ММВБ по конкретній серії ГКО;

Дата повторних торгів;

Дата погашення ГКО.

Тоді маємо:

Поточна прибутковість до погашення (Дтз)= (100 - Ціна закриття (Рз))(/Ціна закриття (Рз))*365/(Дата погашення - Дата повторних торгів).

4. Для розрахунку прибутковості купівлі ГКО (Дп) (п. п. 1.3.1 (19)) необхідно ввести наступні початкові дані:

Рп- ціна придбання ГКО на первинному аукціоні або повторних торгах;

Дата купівлі ГКО;

Дата погашення ГКО.

Тоді формула розрахунку прийме вигляд:

Прибутковість купівлі ГКО (Дп)= (100 - Ціна придбання (Рп))(/Ціна придбання (Рп)) * 365/(Дата погашення - Дата купівлі).

5. Обчислення показника прибутковості продажу ГКО (Дпр) (п. п. 1.3.1 (20)) здійснюється за допомогою наступних початкових даних:

Рп- Ціна купівлі ГКО;

Дата купівлі ГКО;

Поточний день;

Р- поточна котировання ГКО.

Тоді маємо:

Прибутковість продажу ГКО (Дпр)= ((Поточна котировання ГКО (Р) - Ціна купівлі ГКО (Рп)) / (Ціна купівлі ГКО (Рп)) * 365/(Поточний день - Дата купівлі ГКО).

6. Розрахунок основної прибутковості ГКО або прибутковість вкладень ГКО (Двл) (п. п. 1.3.1 (21)) базується на наступних показниках:

Рпр- ціна продажу ГКО;

Дата купівлі;

Дата продажу.

Тоді формула розрахунку основної прибутковості ГКО прийме вигляд:

Прибутковість вкладень ГКО (Двл) =(Ціна продажу ГКО (Рпр) - Ціна купівлі ГКО (Рп))( / Ціна купівлі (Рп)) * 365/(Дата продажу - Дата купівлі).

Для обчислення прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ:

1. Купонна прибутковість по ОФЗ (До) (п. п. 1.3.2 (22)) розраховується виходячи з наступних показників:

Н- Номінальна вартість облігації;

i- ставка купонного доходу по купону;

Ткуп- купонний період.

Тоді формула прийме вигляд:

Купонна прибутковість ОФЗ (До)= Номінальна вартість облігації (Н) * (Ставка купонного доходу по купону (i) / 100) * Купонний період (Ткуп) / 365.

2. Для розрахунку поточної прибутковості по ОФЗ (Дтек) (п. п. 1.3.2 (23)) необхідні наступні дані:

Кд. н.- сума накопиченого купонного доходу на поточну дату;

До- сума купонного доходу, що виплачується;

tк- кількість днів до виплати поточного купона;

Р- котировання ОФЗ;

Н- номінальна вартість.

Формула розрахунку прийме вигляд:

Поточна прибутковість ОФЗ (Дтек)= (Сума купонного доходу, що виплачується / (Котировання ОФЗ * Номінальна вартість + Сума накопиченого купонного доходу на поточну дату)) * 360 / Кількість днів до виплати поточного купона.

3. Поточна прибутковість по ОГСЗ (Дтек) (п. п. 1.3.2 (24)) обчислюється виходячи з наступних даних:

До- купонний дохід, що виплачується;

Рогсз- котировання ОГСЗ з урахуванням накопиченого купонного доходу.

Формула має вигляд:

Поточна прибутковість по ОГСЗ (Дтек)= (Купонний дохід /, що Виплачується Котировання ОГСЗ з урахуванням накопиченого купонного доходу) * 365 / Кількість днів до виплати поточного купона.

4. Офіційна прибутковість ОФЗ (Дполн) (п. п. 1.3.2 (25)) вимагає введення наступних початкових даних:

Р- поточна котировання облігації у відсотках від номінала;

До- сума купонного доходу, що виплачується;

Кд. н.- сума накопиченого купонного доходу на теперішній момент.

Тоді з урахуванням цих даних формула прийме вигляд:

Офіційна прибутковість ОФЗ= (1 - Поточна котировання облігації/100)( * Номінальна вартість + (Сума купонного доходу, що виплачується - Сума накопиченого купонного доходу на теперішній момент)) / (Поточна котировання облігації * Номінальна вартість)(/100 + Сума накопиченого купонного доходу на теперішній момент) * 365/Кількість днів до виплати поточного купона.

5. Повна прибутковість по ОГСЗ (п. п. 1.3.2 (26) обчислюється виходячи з наступних даних:

Рп- котировання ОГСЗ при виплаті купона;

Рпок - котировання ОГСЗ при купівлі.

Тоді маємо:

Повна прибутковість по ОГСЗ (Дполн)= (Котировання ОГСЗ при виплаті купона - Котировання ОГСЗ при купівлі)( / Котировання ОГСЗ при купівлі) * 365/Кількість днів до виплати поточного купона.

6. Основна прибутковість по ОФЗ (прибутковість вкладення) (п. п. 1.3.2 (27)) вимагає введення наступних початкових даних:

Р- Поточна котировання облігації;

Рп- ціна купівлі облігації;

Кд. н.- сума накопиченого купонного доходу по поточному купону;

Код. н.- сума сплаченого накопиченого купонного доходу при купівлі облігації;

∑ До- загальна сума всіх купонних доходів, виплачених по даній облігації з моменту її купівлі;

tвл- кількість днів, минулих з моменту купівлі.

Тоді формула розрахунку має вигляд:

Прибутковість вкладення ОФЗ (Двл)= (((Поточна котировання облігації - Ціна купівлі облігації) * Номінальна вартість/100 + (Сума накопиченого купонного доходу по тік. купону - Сума сплаченого накопиченого купонного доходу при купівлі облігації + Загальна сума всіх купонних доходів)) / Ціна купівлі облігації * Номінальна вартість/100 + Сума сплаченого накопиченого купонного доходу при купівлі облігації) * 365 / (Дата продажу - Дата купівлі).

7. Прибутковість вкладення по ОГСЗ (п. п. 1.3.2 (28)) розраховується з урахуванням початкових даних по прибутковості вкладень ОФЗ, включаючи:

Рт- поточна котировання ОГСЗ.

Звідси мається:

Прибутковість вкладень ОГСЗ (Двл)= (Поточна котировання ОГСЗ - Ціна купівлі облігації)( + Загальна сума всіх купонних доходів)( / Ціна купівлі облігації) * 365 / (Дата продажу - Дата купівлі).

Примітка: Розрахунок прибутковості по ГКО, ОФЗ і ОГСЗ розраховуються з урахуванням всіх початкових даних приведених вище за винятком додавання:

з- ставка комісійної винагороди;

Тлаг- час необхідний інвестору на виведення з ММВБ.

2.3 Інформаційна модель реалізації задачі

Інформаційна модель реалізації задачі має на увазі опис зв'язків між сутностями, т. е. таблицями, що використовуються в базі даних. Інформаційну модель можна описати таким чином:

Існує таблиця «Банк», яка є «головною» таблицею для таблиць «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ».

Таблиця «Банк» пов'язана з перерахованими таблицями через поле «Код_банка», яке є первинним ключем в таблиці «Банк» і зовнішніми ключами в таблицях «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ».

Між таблицями «Банк» і «Прибутковість по ГКО» існує вигляд зв'язку «один - до - багато чим», т. е. одному значенню в таблиці «Банк» може відповідати багато значень в таблиці «Прибутковості по ГКО». Зв'язки між даними таблицями повністю відповідає всім умовам цілісності:

- каскадне оновлення пов'язаних полів;

- каскадне видалення пов'язаних записів.

Між таблицями «Банк» і «Прибутковість по ОФЗ» існує абсолютно такий же зв'язок як між таблицями «Банк» і «Прибутковість по ГКО».

У свою чергу таблиця «Прибутковість по ГКО» є «головною» для таблиць в яких вводяться дані для розрахунку прибутковості на даний вигляд цінних паперів. Зв'язок між ними здійснюється через поле «Серія_ГКО», яке є первинним ключем в таблиці «Прибутковості по ГКО» і зовнішніми ключами у відповідних таблицях.

Так само таблиця «Прибутковість по ОФЗ» є «головною» таблицею для таблиць в яких йде введення даних для розрахунку прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ. Зв'язки між відповідними таблицями здійснюється через поле «Серія_ОФЗ», яке є первинним ключем в таблиці «Прибутковості по ОФЗ» і зовнішніми в підлеглих таблицях.

Все вищесказане наочно зображене в Додатку А - Схема даних.

3 Програмна реалізація проекту

3.1 Атрибутивний склад

Програма автоматизації аналізу прибутковості інвестицій в цінні папери реалізована на СУБД Microsoft Access XP. Дана СУБД є новітньою розробкою в пакеті Microsoft Office XP.

Даний програмний продукт містить 20 таблиць, атрибутивний склад яких представлений нижче:

Таблиця 1- Банк

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Код_банка

Числової

Містить код банку

Названіє_банка

Текстовий

Містить дані про назву банку

ИНН

Текстовий

ИНН банка

Адреса

Текстовий

Юр. адреса банка

Телефон

Текстовий

Телефон банку

ФІО_діректора

Текстовий

ФИО директора банка

Таблиця 2- Прибутковості по ГКО

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Найменування

Текстовий

Найменування ГКО

Код_банка

Числової

Містить код банка

Таблиця 3- Прибутковості по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Найменування

Текстовий

Найменування ОФЗ

Код_банка

Числової

Містить код банка

Таблиця 4- Прибутковість з урахуванням комісійних

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Цена_покупки

Числової

Ціна купівлі ГКО

Дата_вложения

Дата/час

Дата вкладення випуску ГКО

Дата_погашения

Дата/час

Дата погашення випуску

Коміс_вознагражд

Числової

Величина комісійної винагороди

Таблиця 5- Прибутковість вкладення ГКО

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Цена_продажи

Числової

Ціна продажу ГКО

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ГКО

Дата_продажи

Дата/час

Дата продажу ГКО

Цена_покупки

Числової

Ціна купівлі ГКО

Таблиця 6- Прибутковість вкладення по ОГСЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Цена_покупки

Числової

Ціна купівлі ОГСЗ

Котировання

Числової

Котировання ОГСЗ

Общ_сумма

Числової

Загальна сума всіх куп. доходів

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ОГСЗ

Дата_продажи

Дата/час

Дата продажу ОГСЗ

Таблиця 7- Прибутковість вкладення по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Тек_котировка

Числової

Поточна котировання ОФЗ

Цена_покупки_ОФЗ

Числової

Ціна купівлі ОФЗ

Номінал

Числовий

Номінальна вартість ОФЗ

Сумма_накопл_дох

Числової

Сума накопиченого купонного доходу

Сумма_упл_дох

Числової

Сума сплаченого купонного доходу

Общ_сумма

Числової

Загальна сума всіх купонних доходів

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ОФЗ

Дата_продажи

Дата/час

Дата продажу ОФЗ

Таблиця 8 - Прибутковість вкладення ГКО з урахуванням комісійних

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Цена_продажи

Числової

Ціна продажу ГКО

Ставка_комис

Числового

Ставка комісійної винагороди

Дата_вложенія

Дата/час

Дата вкладення випуску ГКО

Дата_погашения

Дата/час

Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 9 - Прибутковість ГКО по середньозважений ціні

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Средневзвеш_цена

Числової

Середньозважений ціна ГКО

Дата_аукциона

Дата/час

Дата проведення аукціону ГКО

Дата_погашения

Дата/час

Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 10 - Прибутковість ГКО по ціні відсікання

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Цена_отсеч

Числової

Ціна відсікання

Дата_аукциона

Дата/час

Дата проведення аукціону ГКО

Дата_погашения

Дата/час

Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 11 - Прибутковість купівлі ГКО

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Цена_приобр

Числової

Ціна придбання ГКО

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ГКО

Дата_продажи

Дата/час

Дата продажу ГКО

Таблица 12 - Доходность продаж ГКО

Атрибут

Тип данних

Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой

Данние о серії ГКО

Цена_покупки

Числовой

Цена покупки ГКО

Котировання

Числової

Поточна котировання ГКО

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ГКО

Тек_дата

Дата/час

Поточна дата

Таблиця 13 - Купонний дохід по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Номінал

Числовий

Номінальна вартість ОФЗ

Ставка

Числового

Ставка купонного доходу по купону

Дата_текущ

Дата/час

Дата виплати поточна

Дата_пред

Дата/час

Дата виплати попередня

Таблиця 14 - Офіційна прибутковість ОФЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Тек_котировка

Числової

Поточна котировання облігації

Сумма_випл_куп_дох

Числової

Сума купонного доходу,

що виплачується Сумма_накопл_куп_дох

Числової

Сума накопиченого купонного доходу

Номінал

Числовий

Номінальна вартість ОФЗ

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ОФЗ

Дата_продажи

Дата/час

Дата продажу ОФЗ

Таблиця 15 - Повна прибутковість по ОГСЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Котировка_ОГСЗ

Числової

Котировання ОГСЗ

Котировка_при_покуп

Числової

Котировання ОГСЗ при купівлі

Кол_дней

Числової

Кількість днів до виплати поточного купона

Таблиця 16 - Повна прибутковість ОФЗ з урахуванням комісійних

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Тек_котировка

Числової

Поточна котировання ОФЗ

Номінал

Числовий

Номінальна вартість ОФЗ

Ставка_комис

Числового

Ставка комісійної винагороди

Сумма_накопл_куп_дох

Числовою

Сума накопиченого купонного доходу

Общ_сум_куп_дох

Числової

Загальна сума всіх купонних доходів

Дата_покупки

Дата/час

Дата купівлі ОФЗ

Тек_дата

Дата/час

Поточна дата

Таблиця 17 - Реальна прибутковість прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов

Атрибут

Тип данних

Описание атрибута

Серия_ГКО

Числовой

Данние о серії ОФЗ

Цена_покупки

Числовой

Цена покупки ГКО

Время_вивод_средств

Числовой

Время необходимое инвестору для вивода средств из ММВБ

Ставка_комис_вознагр

Числовой

Ставка комиссионного вознаграждения

Дата_вложения

Дата/время

Дата вкладення випуску

Дата_погаш

Дата/час

Дата погашення випуску

Таблиця 18 - Поточна прибутковість ГКО до погашення

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ГКО

Числової

Дані про серію ГКО

Цена_закрития

Числової

Ціна закриття

Дата_втор_торг

Дата/час

Дата проведення повторних торгів ГКО

Дата_погаш

Дата/час

Дата погашення випуску ГКО

Таблиця 19 - Поточна прибутковість по ОГСЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Випл_куп_дох

Числовий

купонний дохід,

що Виплачується Котировання

Числовий

Котировання ОГСЗ

Кол_дней

Числової

Кількість днів до виплати

Таблиця 20 - Поточна прибутковість по ОФЗ

Атрибут

Тип даних

Опис атрибута

Серія_ОФЗ

Числової

Дані про серію ОФЗ

Сумма_куп_дох

Числової

Сума накопиченого купонного доходу

Сумма_випл_куп_дох

Числової

Сума купонного доходу,

що виплачується Кол_дней

Числової

Кількість днів до виплати

Котировання

Числової

Котировання ОФЗ на поточну дату

Номінал

Числовий

Номінальна вартість ОФЗ

В таблиці «Банк» існує первинний ключ «Код_банка», який пов'язаний з таблицями «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ», в яких даний ключ є зовнішнім, в свою чергу в таблицях «Прибутковості по ГКО» і «Прибутковості по ОФЗ» міститися первинні ключі «Серія_ГКО» і «Серія_ОФЗ» відповідно. Ключ «Серія_ГКО» є зовнішнім ключем для таблиць:

- Прибутковість з урахуванням комісійних;

- Прибутковість вкладення ГКО;

- Прибутковість вкладення ГКО з урахуванням комісійних;

- Прибутковість ГКО по середньозважений ціні;

- Прибутковість ГКО по ціні відсікання;

- Прибутковість купівлі ГКО;

- Прибутковість продажу ГКО;

- Реальна прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов;

- Поточна прибутковість ГКО.

Ключ «Серія_ОФЗ» є зовнішнім ключем для наступних таблиць:

- Прибутковість вкладення ОФЗ;

- Прибутковість вкладення по ОГСЗ;

- Купонний дохід по ОФЗ;

- Офіційна прибутковість ОФЗ;

- Повна прибутковість по ОГСЗ;

- Повна прибутковість ОФЗ з урахуванням комісійних;

- Поточна прибутковість по ОГСЗ;

- Поточна прибутковість по ОФЗ.

Все вищесказане відображене в на схемі даних. (Додаток А).

3.2 Реалізація запитів

Також в програмі містяться запити для виконання необхідних обчислень, т. е. розрахунку прибутковості на основі початкових даних представлених в таблицях.

Запити побудовані в конструкторові запитів. Лістинг запитів приведений нижче:

З

SELECT [Прибутковість вкладень ГКО]. Серія_ГКО, [Прибутковість вкладень ГКО]. Цена_продажі, [Прибутковість вкладень ГКО]. Дата_покупки, [Прибутковість вкладень ГКО]. Дата_продажі, [Прибутковість вкладень ГКО]. Цена_покупки, [Цена_продажі](-[Цена_покупки])(/[Цена_покупки])*(365/[Дата_продажі](-[Дата_покупки])) AS [Прибутковість вкладень ГКО]

FROM [Прибутковість вкладень ГКО];

апрос 1 - Прибутковість вкладень ГКО

В Запиті 1 відбувається розрахунок прибутковості вкладень ГКО. Результат роботи даного запиту відображений в Додатку Б.1 (див. п. п. 1.3.1 (21))

З

SELECT [Повна прибутковість по ОГСЗ]. Серія_ОФЗ, [Повна прибутковість по ОГСЗ]. Котіровка_ОГСЗ, [Повна прибутковість по ОГСЗ]. Котіровка_прі_покуп, [Повна прибутковість по ОГСЗ]. Кол_дней, [Котіровка_ОГСЗ](-[Котіровка_прі_покуп])(/[Котіровка_прі_покуп])*365/[Кол_дней] AS [Повна прибутковість по ОГСЗ]

FROM [Повна прибутковість по ОГСЗ];

апрос 2 - Повна прибутковість по ОГСЗ

Результатом даного запиту є розрахунок повної прибутковості ОГСЗ (див. п. п. 1.3.2 (26)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.2.

Запит 3- Поточна прибутковість ГКО до погашення

SELECT [Поточна прибутковість ГКО до погашення]. Серія_ГКО, [Поточна прибутковість ГКО до погашення]. Цена_закритія, [Поточна прибутковість ГКО до погашення]. Дата_втор_торг, [Поточна прибутковість ГКО до погашення]. Дата_погаш, (100-[Цена_закритія])(/[Цена_закритія])*365/[Дата_погаш](-[Дата_втор_торг]) AS [Тік прибутковість до погашення]

FROM [Поточна прибутковість ГКО до погашення];

Результатом даного запиту є розрахунок поточної прибутковості ГКО до погашення (див. п. п. 1.3.1 (15)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.3.

З

SELECT [Поточна прибутковість по ОГСЗ]. Серія_ОФЗ, [Поточна прибутковість по ОГСЗ]. Випл_куп_дох, [Поточна прибутковість по ОГСЗ]. Котировання, [Поточна прибутковість по ОГСЗ]. Кол_дней, [Випл_куп_дох](/[Котировання])*365/[Кол_дней] AS [Поточна прибутковість по ОГСЗ]

FROM [Поточна прибутковість по ОГСЗ];

апрос 4 - Поточна прибутковість по ОГСЗ

Результатом роботи даного запиту є розрахунок поточної прибутковості по ОГСЗ (див. п. п. 1.3.2 (24)). Результат роботи запиту в Додатку Б.4.

Запит 5 - Поточна прибутковість по ОФЗ

SELECT [Поточна прибутковість по ОФЗ]. Серія_ОФЗ, [Поточна прибутковість по ОФЗ]. Сумма_куп_дох, [Поточна прибутковість по ОФЗ]. Сумма_випл_куп_дох, [Поточна прибутковість по ОФЗ]. Кол_дней, [Поточна прибутковість по ОФЗ]. Котировання, [Поточна прибутковість по ОФЗ]. Номінал, [Сумма_куп_дох](/[Котировання](*[Номінал]+[Сумма_випл_куп_дох]))*360/[Кол_дней] AS [Поточна прибутковість по ОФЗ]

FROM [Поточна прибутковість по ОФЗ];

Результатом роботи даного запиту є розрахунок поточної прибутковості по ОФЗ (див. п. п. 1.3.2 (23)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.5.

Запит 6 - Реальна прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов

SELECT [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов]. Серія_ГКО, [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов]. Цена_покупки, [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов]. Время_вивод_средств, [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов]. Ставка_коміс_вознагр, [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов]. Дата_вложенія, [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов]. Дата_погашенія, (100-[Цена_покупки])(*(1+[Ставка_коміс_вознагр]/100))/[Цена_покупки](*(1+[Ставка_коміс_вознагр]/100))*365/[Дата_погашенія](-[Дата_вложенія]+[Время_вивод_средств]) AS [Реальна прибутковість з ГКО з уч вр лагов]

FROM [Реальна прибутковість ГКО з уч брешемо лагов];

Результатом роботи даного запиту є розрахунок реальної прибутковості ГКО з обліком тимчасових лагов (див. п. п. 1.4.3 (30)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.6.

Запит 7- Повна прибутковість по ОФЗ з обліком комісійних

SELECT [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Серія_ОФЗ, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Тек_котіровка, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Номінал, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Ставка_коміс, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Сумма_накопл_куп_дох, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Общ_сум_куп_дох, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Дата_покупки, [Повна прибутковість по ОФЗ з комис]. Тек_дата, (100-[Тек_котіровка])(*(1+[Ставка_коміс]/100)*[Номінал]/100)(+[Общ_сум_куп_дох](-[Сумма_накопл_куп_дох]))/[Тек_котіровка](*(1+[Ставка_коміс]/100)*[Номінал]/100+[Сумма_накопл_куп_дох])*365/[Тек_дата](-[Дата_покупки]) AS [Повна прибутковість по ОФЗ]

FROM [Повна прибутковість по ОФЗ з комис];

Результатом роботи даного запиту є розрахунок повної прибутковості по ОФЗ з урахуванням комісійних (див. п. п. 1.4.3 (32)). Результат роботи запиту приведений а Додатку Б.7.

Запит 8-Прибутковість вкладення по ОГСЗ

SELECT [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]. Серія_ОФЗ, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]. Цена_покупки, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]. Котировання, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]. Общ_сумма, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]. Дата_покупки, [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]. Дата_продажі, [Котировання](-[Цена_покупки])(+[Общ_сумма])(/[Цена_покупки])*365/[Дата_продажі](-[Дата_покупки]) AS [Прибутковість вкладень по ОГСЗ]

FROM [Прибутковість вкладень по ОГСЗ];

Результатом роботи даного запиту є розрахунок прибутковості вкладення по ОГСЗ (див. п. п. 1.3.2 (28)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.8.

Запит 9- Прибутковість вкладення по ОФЗ

SELECT [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Серія_ОФЗ, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Тек_котіровка, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Цена_покупки_ОФЗ, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Номінал, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Сумма_накопл_дох, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Сумма_упл_дох, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Общ_сумма, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Дата_покупки, [Прибутковість вкладення в ОФЗ]. Дата_продажі, [Тек_котіровка](-[Цена_покупки_ОФЗ])(*[Номінал](/100)+[Сумма_накопл_дох](-[Сумма_упл_дох]+[Общ_сумма]))(/[Цена_покупки_ОФЗ](*[Номінал](/100)+[Сумма_упл_дох]))*365/[Дата_продажі](-[Дата_покупки]) AS [Прибутковість вкладення по ОФЗ]

FROM [Прибутковість вкладення в ОФЗ];

Результатом роботи запиту є розрахунок прибутковості вкладень по ОФЗ (див. п. п. 1.3.2 (27)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.9.

Запит 10 - Прибутковість ГКО по середньозважений ціні

SELECT [Прибутковість ГКО по середньозважений ціні]. Серія_ГКО, [Прибутковість ГКО по середньозважений ціні]. Средевзв_цена, [Прибутковість ГКО по середньозважений ціні]. Дата_аукциона, [Прибутковість ГКО по середньозважений ціні]. Дата_погашен, (100-[Средевзв_цена])(/[Средевзв_цена])*365/[Дата_погашен](-[Дата_аукциона]) AS [Прибутковість ГКО по середньозважений ціні]

FROM [Прибутковість ГКО по середньозважений ціні];

Результатом роботи запиту є обчислення прибутковості ГКО по середньозважений ціні (див. п. п. 1.3.1 (14)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.10.

Запит 11 - Прибутковість ГКО по ціні відсікання

SELECT [Прибутковість ГКО по ціні відсікання]. Серія_ГКО, [Прибутковість ГКО по ціні відсікання]. Цена_отсеч, [Прибутковість ГКО по ціні відсікання]. Дата_аукциона, [Прибутковість ГКО по ціні відсікання]. Дата_погашен, (100-[Цена_отсеч])(/[Цена_отсеч])*365/[Дата_погашен](-[Дата_аукциона]) AS [Прибутковість ГКО по ціні відсікання]

FROM [Прибутковість ГКО по ціні відсікання];

Результатом роботи запиту є розрахунок прибутковості по ціні відсікання (див. п. п. 1.3.1 (13)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.11.

Запит 12- Прибутковість купівлі ГКО

SELECT [Прибутковість купівлі ГКО]. Серія_ГКО, [Прибутковість купівлі ГКО]. Цена_пріобр, [Прибутковість купівлі ГКО]. Дата_покупки, [Прибутковість купівлі ГКО]. Дата_продажі, (100-[Цена_пріобр])(/[Цена_пріобр])*365/[Дата_продажі](-[Дата_покупки]) AS [Прибутковість купівлі ГКО]

FROM [Прибутковість купівлі ГКО];

Результатом роботи запиту є обчислення прибутковості купівлі ГКО (див. п. п. 1.3.1 (19)). Результат роботи запиту приведенні в Додатку Б.12.

Запит 13- Прибутковість продажу ГКО

SELECT [Прибутковість продажу ГКО]. Серія_ГКО, [Прибутковість продажу ГКО]. Цена_покупки, [Прибутковість продажу ГКО]. Дата_покупки, [Прибутковість продажу ГКО]. Тек_дата, [Прибутковість продажу ГКО]. Котировання, [Котировання](-[Цена_покупки])(/[Цена_покупки])*365/[Тек_дата](-[Дата_покупки]) AS [Прибутковість продажу ГКО]

FROM [Прибутковість продажу ГКО];

Результатом роботи запиту є обчислення прибутковості продажу ГКО (див. п. п. 1.3.1 (20)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.13.

Запит 14- Купонний дохід по ОФЗ

SELECT [Купонний дохід по ОФЗ]. Серія_ОФЗ, [Купонний дохід по ОФЗ]. Номінал, [Купонний дохід по ОФЗ]. Ставка, [Купонний дохід по ОФЗ]. Дата_текущ, [Купонний дохід по ОФЗ]. Дата_пред, [Номінал]*[Ставка](/100)*[Дата_текущ](-[Дата_пред])/365 AS [Купонна прибутковість по ОФЗ]

FROM [Купонний дохід по ОФЗ];

Результатом роботи запиту є розрахунок купонного доходу ОФЗ (див. п. п. 1.3.2 (22)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.14.

Запит 15- Офіційна прибутковість ОФЗ

SELECT [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Серія_ОФЗ, [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Тек_котіровка, [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Сумма_випл_куп_дох, [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Сумма_накопл_куп_дох, [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Номінал, [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Дата_покупки, [Офіційна прибутковість ОФЗ]. Дата_продажі, (1-[Тек_котіровка])(/100)(*[Номінал]+[Сумма_випл_куп_дох](-[Сумма_накопл_куп_дох]))/[Тек_котіровка](*[Номінал])(/100)(+[Сумма_накопл_куп_дох])*365/[Дата_продажі](-[Дата_покупки]) AS [Офіційна прибутковість ОФЗ]

FROM [Офіційна прибутковість ОФЗ];

Результатом роботи запиту є розрахунок офіційної прибутковості ОФЗ (див. п. п. 1.3.2 (25)). Результат роботи запиту приведений в Додатку Б.15.

3.3 Вихідні форми

В створеній базі даних створення форм відбувалося або за допомогою майстра, або з використанням конструктора форм.

У базі даних міститься «Головна форма» з якою починається робота, створена в конструкторові форм (Додаток В.1). Головна форма містить наступні кнопки:

- Дані про комерційний банк - при натисненні на неї відкривається форма, вмісна дані про комерційний банк (Додаток В.2). У даній формі можна переглянути звіт про всі комерційні банки, існуючі в базі даних, і дані про цінні папери належні конкретному банку. (Додаток Г.1)

1. Прибутковість по ГКО- при натисненні на кнопку здійснюється перехід на форму «Дані по ГКО» (Додаток В.3). На формі «Дані по ГКО» також можна переглянути звіт по всім ГКО, що використовуються в БД (Додаток Г.2). Також на даній формі використовується кнопка «Розрахунок прибутковості по ГКО», при натисненні на яку з'явиться форма «Розрахунок прибутковості по ГКО», створена в режимі конструктора (Додаток В.4). Дана форма являє собою діалогове вікно для вибору розрахунку необхідної прибутковості.

А. Прі виборі кнопки «Розрахунок основної прибутковості (прибутковість вкладення ГКО)» виводиться форма «Прибутковість вкладень ГКО» (Додаток В.5), сформована на основі запиту «Прибутковість вкладень ГКО» (Додаток Б.1). Дана форма надає можливість:

- перегляду звіту «Прибутковість вкладень ГКО» (Додаток Г.3);

- виведення «Прибутковість вкладень ГКО» (Додаток В.6).

Б. Прі виборі «Інакші види прибутковості ГКО» відкривається діалогова форма «Інакша прибутковість по ГКО» (Додаток В.7). Ця форма надає можливість вибору розрахунку вигляду прибутковості, при виборі того або інакшого вигляду з'являться форми, засновані на однойменних запитах. У кожній формі існує можливість перегляду звіту на кожний вигляд прибутковості. Виводяться наступні форми:

- Прибутковість ГКО до погашення (Додаток В.8);

- Прибутковість ГКО по середньозважений ціні (Додаток В.9);

- Прибутковість ГКО по ціні відсікання (Додаток В.10);

- Прибутковість купівлі ГКО (Додаток В.11);

- Прибутковість продажу ГКО (Додаток В.12);

- Поточна прибутковість до погашення ГКО (Додаток В.13).

На кожний вигляд прибутковості надається можливість перегляду звіту і його друк.

В. Прі виборі «Розрахунок прибутковості ГКО з урахуванням впливу чинників» відкривається діалогова форма «Розрахунок прибутковості з урахуванням впливу чинників» (Додаток В.14), створена в режимі конструктора. Дана форма містить 2 кнопки:

- «Реальна прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов», вона здійснює перехід на форму «Реальна прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов» (Додаток В.15), яка також дає можливість перегляду звіту;

- «Прибутковість з обліком тимчасових лагов і комісійних», яка здійснює перехід на форму розрахунку прибутковості з урахуванням всіх чинників (Додаток В.16), яка заснована на однойменному запиті.

2. При натисненні на кнопку«Прибутковість по ОФЗ і ОГСЗ'осуществляется передох на форму «Дані по ОФЗ і ОГСЗ» (Додаток В.17), на якій існує можливість перегляду звіту по ОФЗ і ОГСЗ (Додаток Г.4). При натисненні на кнопку «Прибутковості по ОФЗ і ОГСЗ» з'являється діалогова форма «Прибутковість по ОФЗ і ОГСЗ», яка надає вибір: «Прибутковість по ОФЗ» або «Прибутковість по ОГСЗ»:

При натисненні на кнопку «Прибутковості по ОФЗ» з'являється діалогова форма «Прибутковість по ОФЗ» (Додаток В.18). На даній формі існує наступний вибір:

А. Прі виборі «Розрахунок основної прибутковості (прибутковість вкладень ОФЗ)», здійснюється відкриття форми «Прибутковість вкладення по ОФЗ» (Додаток В.19), яка засновується на запиті «Прибутковість вкладень ОФЗ» і має можливість перегляду звіту «Прибутковість вкладень по ОФЗ» (Додаток Г.5). Також дана форма здійснює перегляд діаграми «Прибутковість вкладень ОФЗ» (Додаток В.20).

Б. Прі виборі «Інакші види прибутковості по ОФЗ» здійснюється перехід на діалогову форму «Інакша прибутковість по ОФЗ» (Додаток В.21), за допомогою даної форми вибираємо необхідний вигляд прибутковості по ОФЗ:

- «Купонний дохід по ОФЗ» (Додаток В.22);

- «Офіційна прибутковість по ОФЗ» (Додаток В.23);

- «Поточна прибутковість по ОФЗ» (Додаток В.24)

Кожна форма засновується на однойменному запиті і має можливість перегляду звіту.

В. Прі виборі «Прибутковість по ОФЗ з урахуванням чинників», здійснюється перехід на діалогову форму «Прибутковість по ОФЗ з урахуванням впливу чинників» (Додаток В.25), яка надає можливість розрахунку повної прибутковості ОФЗ з урахуванням комісійних (Додаток В.26). Дана форма заснована на однойменному запиті.

При натисненні на кнопку «Прибутковості по ОГСЗ» з'являється діалогова форма «Прибутковість по ОГСЗ» (Додаток В.27), яка також як і попередні надає можливість вибору:

, здійснює перехід на форму, яка показує прибутковість вкладень по ОГСЗ на основі однойменного запиту. Існує можливість перегляду діаграми «Прибутковість вкладень по ОГСЗ» (Додаток В.29), також можна переглянути звіт по прибутковості вкладень ОГСЗ (Додаток Г.6).

, здійснюється перехід на форму, яка надає можливість вибору інакших видів прибутковості по ОГСЗ. При натисненні на кнопку «Повна прибутковість по ОГСЗ» з'явиться форма «Повна прибутковість по ОГСЗ» (Додаток В.31), яка базується на однойменному запиті. При натисненні на кнопку «Поточна прибутковість по ОГСЗ» з'являється форма «Поточна прибутковість по ОГСЗ» (Додаток В.32), яка розраховує поточну прибутковість по ОГСЗ. Дана форма заснована на однойменному запиті.

3.4 Захист бази даних від несанкціонованого доступу

Для захисту бази даних від несанкціонованого доступу застосовується багато методів і прийомів, перерахуємо деякі з них:

Захисти БД паролем доступу;

Шифрування даних в базі даних;

Ідентифікація користувача за допомогою імені користувача і пароля і відповідно на основі цього надання певних повноважень (читання, запису, видалення, зміни).

У нашій базі даних був застосований перший спосіб захисту. Даний спосіб укладається він в наступному: при запуску додатку з'являється діалогове вікно на введення пароля доступу (Малюнок 2). При введення невірного пароля доступ в БД забороняється і пропонується ще раз ввести пароль БД, при введенні ж вірного пароля доступ в БД відкритий.

Малюнок 2 - Діалогове вікно введення пароля БД

3.5 Вимоги до технічного забезпечення

Для коректної роботи додатку необхідне:

ЕОМ (Малюнок 3)

Малюнок 3 - Узагальнена схема ПЕВМ

де: 1-мікропроцесор,

2-основна пам'ять, 3-ВЗУ,

4-дисплей, 5-клавіатура,

6-друкуючий пристрій,

7-системна магістраль.

Основним пристроєм ПЕВМ є мікропроцесор, який забезпечує виконання різних операцій, що містяться в програмі. У цей час найбільше поширення отримали 32-розрядні мікропроцесори, але вже очевидно, що скоро на зміну їм прийдуть 64-розрядні мікропроцесори. Розрядність означає довжину робочого слова в двійковому коді. Мікропроцесори також так само розрізнюються по тактовій частоті, з якою вони працюють. Чим більше тактова частота і розрядність, тим вище продуктивність процесора. Виконання декількох десятків мільйонів операцій в секунду є звичайною справою для ПЕВМ.

Продуктивність ПЕВМ залежить також і від кількості пам'яті, з якою вона працює. Пам'ять буває основна і зовнішня. Основна пам'ять складається з двох компонентів: постійного запам'ятовуючого пристрою (ROM або ПЗУ) і оперативного запам'ятовуючого пристрою (RAM або ОЗУ). У ОЗУ зберігається динамічна інформація програми і дані, що обробляються. При вимкненні живлення ОЗУ, що міститься втрачається. ПЗУ, як правило, набагато менше ОЗУ, інформація в ньому зберігається постійно і її зміна або взагалі неможливо, або можливо тільки за допомогою спеціальних пристроїв (програматорів ПЗУ). Ємність пам'яті 8-розрядних ЕОМ як правило 64Кб - 640Кб, 16-розрядних - 1Мб, 32-розрядних - 4Мб і більш.

Зовнішні запам'ятовуючі пристрої (ВЗУ) також бувають різних типів. Стрічкові накопичувачі служать для зберігання інформації на магнітній стрічці. У цей час можуть зберігати до трохи гігабайт (1Гб = 1024 Мб) інформації. Незважаючи на те, що ці пристрої з'явилися досить давно, вони досі широко поширені, головним чином через великий об'єм даних, що вміщаються, і використовуються в основному для резервного копіювання і тривалого зберігання інформації. Дискові накопичувачі в цей час найбільш широко поширені. Їх можна розділити на декілька груп:

а) Накопичувачі на гнучких дисках (флоппи дисках). Незважаючи на порівняно низьку ємність дискет (від 1 до 3Мб) в цей час дуже широко поширені головним чином через низьку вартість.

б) Накопичувачі на жорстких дисках (вінчестери). Поширені також широко, як і накопичувачі на гнучких дисках, але мають набагато велику швидкість передачі даних, велику ємність і надійність зберігання інформації. Вартість вінчестерів постійно падає, а швидкість, надійність і ємність (жорстким диском об'ємом 1-2Гб зараз вже нікого не здивуєш) зростають. Все це робить їх незамінним атрибутом будь-якою сучасною ПЕВМ.

Мінімальний об'єм в даній конфігурації для HDD 5 Гб

в) Все більше поширення в цей час отримують накопичувачі на лазерних дисках (CD-ROM). Незважаючи на ряд недоліків CD-ROM (невелика швидкість передачі даних і неможливість перезапису) вони займають все більш істотну роль як засіб зберігання інформації завдяки тому що можуть зберігати великий обсяг інформації (порядку 500Мб), забезпечують найвищу надійність і при цьому їх собівартість трохи вище за вартість гнучких дисків.

Як дискові накопичувачі рекомендується використати всі вищеназвані з потреби.

Дисплей - основний пристрій для відображення інформації. Характеризуються розміром екрана, максимальним дозволом і пр. Чим більше розмір екрана і чим більше дозвіл, тим, відповідно більше інформації можна на ньому розмістити.

Мінімум з діагоналлю 15 дюймів.

Клавіатура - основний пристрій для введення інформації.

Існують також пристрої, що полегшують роботу оператора, такі, як миша, світлове перо і пр. Також для введення інформації широко використовуються сканери.

Все пристрою ПЕВМ взаємодіють через системну магістраль. Однак з ВЗУ інформація спочатку повинна бути переписана в ОЗУ і лише тоді вона

Об'єм ОЗУ можна визначити як V=V1+V2+V3, де V1- мінімальні вимоги з боку ОС;

V2- додатковий простір ОЗУ, необхідний для установки додаткових програмних модулів (BDE - 256 Мбайт);

V1- мінімальна необхідна ОС Windows XP - 128 Мбайт;

V3 - об'єм ОЗУ, займаний самою програмою, яка вибирається на розсуд користувача;

Таким чином, мінімальні вимоги до технічного забезпечення наступні: Процесор -300 МГц, ОЗУ-128 Мб, вінчестер - 5 Гб, відео карта 4 Мб, дисковод 3,5, CD-ROM, монітор з діагоналлю 14 дюймів, клавіатура, миша.

Оскільки можливо виводити на друк результати обчислень необхідний принтер.

3.6 Вимоги до програмного забезпечення

Рішення задачі автоматизації аналізу прибутковості цінних паперів забезпечується при наявності АРМ, забезпеченим наступним програмним забезпечення:

- ОС Windows XP;

- пакет Microsoft Office XP;

- драйвери для принтера.

Висновок

У процесі виконання курсового проекту ми вирішили задачу автоматизації аналізу прибутковості цінних паперів. Автоматизація в наш час має важливе значення для багатьох установ, особливо для установ, працюючих в сфері економіки і фінансів, а саме комерційні банки.

Автоматизація дозволяє скоротити витрати часу і трудових витрат, що особливо важливо в умовах ринкової економіки, що розвивається.

Список джерел

,

що використовуються Під. ред. О. І. Лаврушина. Банківська справа. М.: Банківський і біржовий інформаційний центр, 1992.

Е. М. Четиркин. Методи фінансових і комерційних розрахунків. М.: Справа, Business Мова, 1992, гл. 1, 2, 9.

Я. М. Міркин. Цінні папери і фондовий ринок. М.: Перспектива, 1995, гл. 12.

Е. В. Семенцова. Операції з цінними паперами: російська практика. М.: Перспектива, 1997, гл. 2.2, 3.3, 4.3.

Під ред. В. А. Галанова, А. І. Басова. Ринок цінних паперів. М.: Фінанси і статистика, 1996, гл. 4.

А. А. Фельдман. Державні цінні папери. М.: ИНФРА - М, 1995.

Під ред. Н. І. Берзона. Фондовий ринок. М.: Виється-Прес, 1998.

Рид, Р. Коттер, Р. Сміт, Е. Гилл. Комерційні банки. М.: Прогрес, 1983.

Едвін Дж. Долан. Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика. СПб.: «Санкт-Петербург ОРКЕСТР», 1994.

Під. ред. В. І. Колесникова, Л. П. Кролівецкой. Банківська справа. М.: «Фінанси і статистика», 1996.

Додаток А - Схема даних бази даних

додаток би - реалізація запитів БД

Додаток Б.1 - реалізація запиту «прибутковість вкладень ГКО»

Додаток Б.2 - Реалізація запиту «Повна прибутковість по ОГСЗ»

Додаток Б.3 - Реалізація запиту «поточна прибутковість гко до погашення»

Додаток Б.4 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по огсз»

Додаток Б.5 - Реалізація запиту «поточна прибутковість по ОФЗ»

Додаток Б.6 - Реалізація запиту «реальна прибутковість ГКО з обліком тимчасових лагов»

Додаток Б.7 - Реалізація запиту «повна прибутковість по офз з урахуванням комісійних»

Додаток Б.8 - Реалізація запиту « прибутковість вкладення по ОГСЗ»

Додаток Б.9 - Реалізація запиту « прибутковість вкладення по Офз»

Додаток Б.10 - Реалізація запиту « Прибутковість ГКО по середньозважений ціні»

Додаток Б.11 - Реалізація запиту « Прибутковість ГКО по ціні отсечния»

Додаток Б.12 - Реалізація запиту « Прибутковість купівлі ГКО»

Додаток Б.13 - Реалізація запиту « Прибутковість продажу ГКО»

Додаток Б.14 - Реалізація запиту « купонний дохід по ОФЗ»

Додаток Б.15 - Реалізація запиту « офіційна прибутковість ОФЗ»

Додаток В - вихідні форми

Додаток В.1 - Головна форма додатку

Додаток В.2 - форма «дані про комерційний банк»

Додаток В.3 - форма «дані об ГКО»

Додаток В.4 - форма «розрахунок прибутковості по гко»

Додаток В.5 - форма «прибутковість вкладень гко»

Додаток В.6 - форма «діаграма прибутковості вложений гко»

Приложение В.7 - форма «иние доходности по гко»

Приложение В.8 - форма «доходность гко к погашению»

Приложение В.9 - форма «доходность гко по средневзвешенной цене»

Приложение В.10 - форма «доходность гко по цене отсечения»

Приложение В.11 - форма «доходность покупки гко»

Приложение В.12 - форма «доходность продажи гко»

Додаток В.13 - форма «поточна прибутковість до погашення гко (по ціні закриття)»

Додаток В.14 - форма «Розрахунок прибутковості гко з урахуванням впливу чинників»

Додаток В.15 - форма «реальна прибутковість гко з обліком тимчасових лагов»

Додаток В.16 - форма «прибутковість вкладень гко з обліком тимчасових лагов і комісійних»

Додаток В.17 - форма «дані по офз»

Додаток В.18 - форма «прибутковості по офз»

Додаток В.19 - форма «прибутковість вкладення по офз»

Додаток В.20 - форма «діаграма прибутковості вкладень по офз»

Додаток В.21 - форма «інакші види прибутковості по офз»

Додаток В.22 - форма «купонний дохід по офз»

Додаток В.23 - форма «офіційна прибутковість офз»

Додаток В.24 - форма «поточна прибутковість по офз»

Додаток В.25 - форма «Прибутковість по офз з урахуванням чинників»

Додаток В.26 - форма «повна прибутковість офз з урахуванням комісійних»

Додаток В.27 - форма «прибутковості по огсз»

Додаток В.28 - форма «прибутковість вкладень огсз»

Додаток В.29 - форма «діаграма прибутковості вкладень огсз»

Додаток В.30 - форма «інакші види прибутковості по огсз»

Додаток В.31 - форма «повна прибутковість по огсз»

Додаток В.32 - форма «поточна прибутковість по огсз»

Додаток г - формування звітів бази даних

Додаток м. 1 - звіт «банк»

Додаток м. 2 - звіт «дані по гко»

Додаток м. 3 - звіт «доходность вложений гко»

Приложение г.4 - отчет «данние по офз и огсз»

Приложение г.5 - отчет «доходность вложения по офз»

Приложение г.6 - отчет «доходность вложений огсз»

Министерство образования Российской Федерации

Северо-Кавказский государственний технический университет

Кафедра Информационних Систем и Технологий

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрою

_

підпис, ініціали, прізвище

“_”_2002 м.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту по

дисципліні «автоматизовані інформаційні системи в економіці (банківська справа)»

на тему «Автоматизація складання рейтингу надійності комерційних банків»

Автор проектаНовак Олександр Олександрович

підпис, дата

Специальность071900 «Інформаційні системи в економіці»

Позначення курсового проекту (роботи) _ ГруппаКИСЕ-982

Керівник проектаТрофимова Марина Вікторівна

підпис, дата

Проект (робота) захищений (а) _ Оцінка _

дата

Члени комісії _

підпис, дата ініціали, прізвище

_

підпис, дата ініціали, прізвище

_

підпис, дата ініціали, прізвище

Ставрополь, 2002

загрузка...