Реферати

Реферат: База даних

загрузка...

Порівняльний аналіз функціонального і соціального призначення шин. Історія гумової шини від перших примітивних досвідів її використання до сучасних моделей. Класифікація шин, умови їхнього збереження. Співвідношення якості і ціни. Особливості шин для легкового транспорту. Факти порівняльних тестових іспитів шин.

Банківські послуги. Комерційні банки Калінінграда. Відкриття розрахункового рахунка в банку. Оформлення позички, депозитних і ощадних сертифікатів. Робота банку з цінними паперами. Використання можливостей лізингу і факторингу. Фактори і критерії надійності банку.

Тактика огляду місця події. Поняття, значення і види огляду місця події. Учасники слідчого огляду і їхнє процесуальне положення. Підготовка, етапи і тактичні прийоми. Науково-технічні засоби, застосовувані для виявлення доказів у ході таких оглядів.

Формування установки на здоровий спосіб життя в підлітків у процесі позакласної виховної роботи. Огляд теоретичного обґрунтування й експериментальної перевірки педагогічних умов формування установки на здоровий спосіб життя в підлітків. Аналіз процесу виховної роботи класного керівника, включення в здоров'я діяльності, що творить.

Геохімія заліза. Найбільш розповсюджені погляди на предмет і зміст геохімії. Роль заліза в біосфері. Наявність в елемента декількох ступенів окислювання. Руди і мінерали, що містять залізо. Основні родовища залізних руд. Круговорот заліза на землі.

загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПІВНІЧНО-ОСЕТИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. К. Л. ХЕТАГУРОВА

Факультет: Математичний

Кафедра: Прикладної математики

Про ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Виконала:

Студентка 5 курсу

Птах Светлана.

Керівник: Гамаонов В. Г.

м. Владикавказ 2004 р.

ЗМІСТ

1. Вступ.

2. Виклад задачі.

3. Постановка задачі.

3.1. Структура даних.

4. Вибір, обгрунтування і опис програмно інструментальних засобів.

5. Реалізація проекту в програмному середовищі Delphi 5.

6. Висновок.

7. Література.

1. Вступ.

База даних - це організована структура, призначена для зберігання інформації.

З поняттям бази даних тісно пов'язане поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і визуализації інформації. Під визуализацией інформації бази розуміється відбір відображених даних відповідно до заданого критерію, їх впорядкування, оформлення і подальша видача на пристрій виведення або по каналом зв'язку.

Бази даних можуть містити різні об'єкти, але, забігаючи уперед, скажу, що мною буде використаний об'єкт - таблиця.

У основні властивості полів таблиць входить: ім'я поля, тип поля, розмір поля, формат поля, маска введення, підпис, значення за умовчанням, умови на значення, повідомлення про помилку, обов'язкове поле, пусті рядки, індексоване поле.

Типи даних таблиці наступні: текстові, мемо, числове, дата, грошовий, логічні типи.

Виробнича практика пройдена мною на приватному підприємстві "ATM - Express". Мета даної роботи є автоматизація обробки даним по постійних клієнтах з метою спрощення роботи персоналу з клієнтам.

По приходу клієнту виписується певна квитанція, в якій вказується: номер рахунку, адреса відправника, адреса одержувача, вага відправки, кількість місць, що підлягає відправки, вартість відправки. Якщо що частіше буває клієнт постійний, менеджеру доводиться шукати в документах його попередній відправки щоб оформити наново. Це дуже багато віднімає часу у клієнта і менеджера.

Травня задача полегшити і прискорити роботу менеджера з клієнтами.

При роботі з програмою потрібно редагування даних, т. е. виправлення вже введених даних. А також потрібно сортування даних по всіх параметрах, що є.

2. Виклад задачі.

Для розв'язання вище описаних проблем необхідний програмний засіб для обробки викладених операцій на комп'ютері, щоб полегшити труд робочого персоналу.

У даній задачі існує два найбільш значущих об'єкта:

- відправник,

- одержувач.

Відправник, як правило, має:

- найменування організації,

- адреса розташування організації,

- номер рахунку.

Як одержувач може бути будь-якою діловий партнер і має

ряд властивостей:

- найменування організації,

- адреса.

Крім вище перерахованих властивостей відправника і одержувача в квитанції міститься, собственни властивості:

- номер,

- вигляд платежу,

- дата відправки,

- вартість відправки,

- кількість місць відправки,

- вага відправки,

- назва відправки (т. е. уточнюється, що підлягає відправки).

Відмітимо, що оплата може проводити не тільки відправник, але і одержувач, т. е. відправник доставляє вантаж, його оформляють. А після відправляють по місцю розташування одержувача. Після приходу одержувач оплачує свою посилку. І переводить гроші на вказаний рахунок нашої організації. За надані послуги. Після витікання двох - трьох денного терміну з банку приходить підтвердження про те, що платіжна операція пройшла, успішна або, навпаки, з вказівкою причин. У кінці кожного місяця приходить виписка, з банка вмісна підсумкову суму за минулий місяць по прошедшим через банк платежам. Цю суму необхідно звірити зі своєю. Дана процедура значно спрощується, якщо ці відправки зберігати в електронному вигляді і підсумовування може проводити комп'ютер.

При роботі з програмою необхідно мати можливість редагувати дані відправника і одержувача.

3. Постановка задачі.

У процесі реалізації задачі при розробці структури для зберігання даних, першим об'єктом виступає список даних про відправники.

Як відомо запити до баз даних обробляють системи управління базами даних (СУБД), для цих цілей з множин існуючої СУБД був вибраний Paradox. Paradox використовує для зберігання кожної таблиці окремий файл.

У цьому випадку база даних - це каталог, в якому файли таблиць. При зміні даних, вставки нових записий, видаленні існуючих записів, всі зміни не робляться в самій базі даних, а запам'ятовуються в пам'яті у тимчасовій виртуальнной таблиці, і тільки після перевірки правильності даних, що вносяться в таблицю всі зміни фіксуються.

3.1 Структура даних.

Щоб зберегти дані про реквізити відправника, була створена база Otprav.db, наступними полями:

Назва

Тип

Призначення

ONum

Поле з неповторяющимися значеннями (т. е. номер накладний).

Дане поле є ключовим, т. до. містить унікальну ідентифікацію записів і служить для точного розділення значень. Кожний запис має свій неповторяющийся номер.

OSchet

Рядкове поле довжиною 10 символів.

Номер рахунку, на який переводить відправник гроші.

OName

Рядкове поле довжиною 30 символів.

Повні дані відправника.

OAdr

Рядкове поле довжиною 100 символів.

Повна адреса відправника.

OOtpr

Рядкове поле довжиною 100 символів.

Перелік вантажу, що відправляється.

OOest

Рядкове поле довжиною 3 символів.

Кількість місць яке займає вантаж.

OVes

Рядкове поле довжиною 10 символів.

Вага вантажу, що відправляється (в кілограмах).

Тепер заведемо базу для одержувача яку назвемо Poluch.db. Вона має наступну структуру:

Назва

Тип

Призначення

PNum

Поле з неповторяющимися значеннями (т. е. номер накладний).

Дане поле є ключовим, т. до. містить унікальну ідентифікацію записів і служить для точного розділення значень. Кожний запис має свій неповторяющийся номер.

PName

Рядкове поле довжиною 30 символів.

Повні дані одержувача.

PAdr

Рядкове поле довжиною 100 символів.

Повна адреса одержувача.

Все вище перераховані бази є довідковими і використовуються при заповненні основної бази, в корою зберігатися інформація по відправках. Ця база отримала ім'я Bank.db і складається з:

Назва

Тип

Призначення

Date

Дата (день, місяць, рік)

Дата відправки.

Summa

Грошовий формат

Сума на яку зроблена відправка.

Vid

Рядкове поле довжиною 15 символів.

Вигляд платежу: готівкою, переказом на рахунок.

Таким чином, отримано три бази, дві з яких є довідковими. Відношення цих баз даних можна представити у вигляді наступної схеми:

Otprav.db

Реквізити відправника.

Poluch.db

Реквізити одержувача.

Bank.db

Банківські реквізити.

База Otprav.db має поле Number цілого числового типу, воно містить номер про квитанцію відправки не може бути використане в якостей ключового. Оскільки кожної відправки привласнюється свій номер, який надалі не буде повторюватися. Для розв'язання даної проблеми існує багато шляхів вирішення, але я зупинилася на одній:

зберігати в файлі всі номери відправок і при введенні нових даних, в файлі буде відбуватися такого ж номера, якщо не буде знайдений він автоматично буде вноситися в цей файл. Якщо вже існує відправка з таким номером. У програмі відразу з'являється вікно хто раніше був зареєстрований з цим номером. Таким чином, у нас бут відбуватися відразу і пошук.

6. Вибір, обгрунтування і опис програмно інструментальних засобів.

Програмна реалізація даної задачі складається з дев'яти модулів: AboutUnit, CPUnit, DMUnit, EditTUnit, ItogUnit, MainUnit, PrUnit, SPOtpUnit, TorgUnit.

У багатьох цих моделях використовується одні і ті ж процедури і функції. Наприклад, процедура LowerCaseRus придбаває все більші букви в маленькі, це потрібне для того, щоб користувач не ввів 2 однакових клієнтів, але різним написанням. Функції LowerCaseRus_string, LowerTovor необхідне для виявлення помилки в набраному тексті.

Система працює так, що всі дані, з якими має справу, користувач зберігаються в папках, назва яких складається з місяця і року, т. е. всі дані за якийсь місяць якогось року зберігаються у відповідну папку.

Таким чином, при роботі з папками потрібно декілька нестандартних функцій. Наприклад, функцияname_pиз поточної дати вирізає номер місяця, і рік складає ім'я для папки (наприклад, 11_2003), також робить функцияdate_papтолько для будь-якої дати. Процедураchislo, навпаки, на ім'я папки повертає значення місяця і року. А функцияdate_lastопределяет відповідність кількість днів в місяць для високосного і не високосних років, що необхідно при перевірці даних за місяць (т. е. даних не може бути більше ніж днів в місяці). Так само існують функції підрахунку кількості папок, що є в директорія і перевірки імен цих папок. Функцияfind_pосуществляет пошук необхідної папки в поточного директорія.

Робота з папками ведеться у всіх модулях, тому описані процедури і функції мають застосування дуже часто.

МодульMainUnitздесь використовується всі основні процедури і функції, а крім того процедури призначені для роботи з резервною папкою, такі як:find_p_rez- призначена для пошуку резервної папки, rezerv- копіювання всіх існуючих папок в Rez.

При запуску головного модуля створюється нова папка з поточною датою, в яку копіюється все, поки що пусті бази, а якщо за цей місяць вже існувала, то відкриваємо існуючу і підраховується загальна сума оправок на даний день. Ці операції здійснюється процедуройzagr. Цей модуль містить так само процедури завантаження основних форм і завершення роботи з програмою.

МодульSPOtpUnitникаких основних задач не виконує. Тут відбувається виклик вікна введення даних.

МодульEditTUnit. Основною функцією тут є функцияproverka- перевіряється, якщо у нас в даних такий отруйник.

МодульTorgUnitработаєт з відправкою потрібних даних в таблиці, що є. Подія DTPChange - зміна числа, місяця, року, а значить, відбувається зміна шляхів до потрібної папки і бази по приходу. Але із зміненою датою введення нових даних приходить до зміни грошей в загальній касі, це враховується процедуройpereschet- тут відбувається перерахунок даних від початку місяця до введених дати. Створення нових записів, як і редагування вже існуючою, викликають роботу форми fmPr_ra. При цьому перевіряється дата, оскільки новий або змінений запис впливає на загальну суму в касі.

При зміні запису необхідно підвантажити потрібний запис з потрібної папки при цьому коректування даних відбувається в проміжній базі, а вже кінцеві дані записуються в основну.

МодульPrUnit(заповнення даних про прихід). Тут використовуються всі основні процедури і функції, крім того процедури перевірки запам'ятовування полів необхідних для подальшої роботи (кількість відправок, сума на яку зроблені відправки). Перевірка коректності даних. Процедураadd_otpr- перевіряє, чи існує такий у нас відправник в базі, якщо немає те додає його в базу відправник, а якщо є те використовуємо процедуруadd_t- виводить дані, що все є по відправнику.

МодульItogUnit(виведення підсумкових ). У цьому модулі в основному проводиться виведення всіх необхідних з відповідних баз в призначені для того таблиці.

7. Реалізація проекту в програмної средеDelphi.

Призначений для користувача інтерфейс побудований відповідно до класичних вимог і правил системи Windows, правил системи Delphi. Основними задачами при побудові інтерфейса були: простота, зручність.

Програмний проект включає в себе 4 віконних форми, дві з них є безпосередньо робочими (т. е. тут відбувається введення, обробка і коректування даних), одна - формою відображення оброблених даних, і інша формою - заставкою, або формою головного меню.

Почавши роботу з програмою, з'являється форма заставка (fmMain), на якій розташовані кнопки початку роботи з основними формами і функціональні кнопки. Всі ці кнопки мають відображення у відповідних пунктах меню.

Почавши роботу з програмою з'являється форма - заставка (fmMain), на якій розташовані кнопки початку роботи з основними формами функціональні кнопки. Всі ці кнопки мають відображення у відповідних пунктах меню.

Пункт меню "Одержувач" викликає роботу вікна "Одержувач", в якому відбувається заповнення даних про одержувачі. Це вікно не обов'язкове для заповнення його користувачем, але тут можна переглянути всі дані про одержувачі, коли - або що отримується що - ні будь за допомогою цієї фірми. А саме: номер рахунку, паспортні дані одержувача або найменування організації, адреса, телефон, вага, сума, на яку зроблена відправка.

Безпосередньо введення даних про одержувач здійснюється в окремому вікні "Одержувач", де користувач представляється можливість заповнення кожного із запропонованого полів. Кнопка «Запис» здійснює запис в базу даних Одержувач.

Процес редагування даних відбувається в тому ж самому вікні, при натисненні на кнопку «Виправити», в цьому ж вікні відбувається повідомлення користувача про недопустимі помилки. Кнопка «Видалити» дозволяє видалити запис з бази Одержувач.

При необхідності впорядкування даних, по якому - або з полів, був передбачений випливаючий список вибору параметрів сортування. І, нарешті, для завершення роботи з формою "Одержувач", досить натиснути кнопку «Вихід», або кнопку закриття вікна, і користувач попадає на форму головного меню.

Пункт меню "Відправник", викликає роботу вікна "Відправник", безпосередньо з яким користувачу і доведеться мати справу. Дане вікно має майже такий же інтерфейс, як і вікно "Одержувача". Тут так де, для додавання нового запису в базу, необхідно натиснути на кнопку «Нове», після чого з'явиться вікно заповнення полів запису для відповідної бази. Якщо якісь дані не влаштовують користувача, то він може змінити їх по своєму розсуду.

Зміни даних можна проводити як під час додавання нового запису в базу, так і при редагуванні вже існуючих даних (кнопка «Змінити»), а всі зміни будуть збережені після натиснення на кнопку «Записати». Видалення запису з відповідної бази відбувається при натисненні на кнопку «Видалити».

При виведенні для пункту «Початок дня» відбувається виведення про відправки, зроблені на початок дня за вибрану дату. Якщо ж прибрати ' пташку' у вікні «За вибрану дату», то буде виводитися всі дані на початок дня поточної дати.

Так де як і у вікні "Одержувач", тут також передбачене сортування даних по кожному з полів, що є. У будь-який момент результати сортування можна відмінити, натиснувши на кнопку « відмінити сортування».

У будь-який момент роботи можна переглядати підсумкові результати за введеними даними. По натисненню кнопки "Підсумки" з'являється відповідне вікно, в якому здійснюється виведення підсумкових за вказаний період часу. За умовчанням встановлюється поточна дата. А значить, виводяться на дійсне число. Можна встановити якийсь певний відрізок часу, Тоді буде здійснюватися виведення за даний період.

По натисненню на кнопку "По всіх відправниках", відбувається виведення по всіх відправках, що є за вказаний проміжок часу. Дані виводяться в дві таблиці. Перша таблиця - таблиця відправника. Друга - одержувача. Під таблицею виводяться кількості відправок і загальна сума, на яку зроблені відправки.

Пункт меню "Знайти" тут з'являється вікно, в яке ми вводимо організацію або прізвище відправника і отримуємо ті, що вже є в базі раніше дані про цього відправника і виводиться також ті місця, куди він раніше виробляв відправки.

Пункт меню "Довідка" містить пункт виклику довідки і зведення про програму.

Пункт меню "Вихід" - завершує роботу з даною програмою.

8. Інсталяція програми.

Для установки програми на комп'ютер користувача використовується процес інсталяції. Створення инсталлятора було необхідно тому, що комп'ютер користувача не містив деяких системних файлів і баз, необхідних при роботі з Delphi. А оскільки програма написана на цій мові і має справу з базами, то і робота без цих файлів була неможлива. Тому було необхідно або встановити на комп'ютер користувача або саму програму Delphi, або створити инсталлятор з допомогою InstallShield Express Forr Delphi 5 включити необхідні бази в процесі інсталяції.

Після установки додатку на комп'ютер, з користувачем була проведена робота по навчанню експлуатації даної програми.

9. Висновок.

У процесі тестування програми менеджером були внесені деякі коректива в інтерфейс користувача: пошук запису по декількох параметрах одночасно. Всі пропозиції були враховані, і система по обробці платіжних операцій прийняла нинішній вигляд.

Як і всякий інший програмний засіб, так і травня программка може бути доповнена (але бажано користувачем).

9. Література.

1. " Delphi 5. Самовчитель програміста". І. Ю. Баженова,

Москва 2001 р.

2. "Програмування в Delphi 5." Нейл Рубенкинг, Київ 2000 р.

3. "Робота в Delphi 5." І. К. Коркин, Москва 2000 р.

загрузка...