Реферати

Реферат: Вібiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

загрузка...

Техніка застосування витратного підходу. Вартість компанії - об'єкт стратегічного планування, моніторингу і керування. Застосування витратного підходу до оцінки бізнесу, його порівняння з іншими підходами. Визначення найбільш ефективного використання об'єкта і ринкової вартості майна.

Взаємозв'язок типу цінностей батьків і особливостей виховання дітей. Визначення взаємозв'язку між батьківськими представленнями про виховання дитини і типом цінностей батьків. Аналіз ціннісних ориентаций членів колективістських і індивідуалістичних культур. Опис культурного синдрому індивідуалізм - колективізму.

Технологія друкованих процесів. Технічні характеристики досліджуваного видання. Обґрунтування вибору способу печатки і друкованого устаткування. Порівняльний аналіз обраних видів друкованих машин. Вибір матеріалу, що запечатується, (папера), фарби. Пооперационная карта друкованих процесів.

Економічна статистика. Визначення коефіцієнта природного приросту трудових ресурсів. Розрахунок зміни фондовіддачі підприємства. Розрахунок коефіцієнтів народжуваності, смертності, життєвості і приросту населення. Визначення коефіцієнта закріпленості оборотних фондів.

Земельно-оцінне районування міста Усть-Каменогорська. Методика земельно-оцінного районування, джерела вихідної інформації. Систематизація й обробка вихідних даних. Оцінка екологічної обстановки. Основні фактори інженерно-геодезичних умов. Показники геологічних процесів, категорія робіт.

загрузка...

Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

Міністерство освіти України

Київський Національний Економічний Університет

Самостiйна робота

на тему:

" Вібiр оптимального рiшеня

в умовах невизначеностi "

Віконав: студент 7 групи

4 курсу ФЕФ

Вертелецький Д. Б.

До і ї в 1 9 9 7

Вступ

Інвестиційна корпорація Den Trusts & Investments Inc. внаслідок отримання зверх прибутку в 1997 фінансовому році стала перед необхідністю вибору об'єктів інвестування. Пріоритетом інвестування вибрані цінні довгострокові папери. Середній термін вкладення - 5 років.

Радою директорів були вибрані наступні цінні папери:

1. Акції будівельної корпорації « Тур »

2. Акції транспортної компанії « Транссервіс »

3. Акції комерційного банка « Банкір »

4. Середньострокові державні облігації.

Керівництво Den Trusts & Investments Inc. визначило, що економіка протягом терміну інвестування може прийняти стану Зростання, Буму, Спаду і Кризи ділової активності з наступною імовірністю.

Таблиця Імовірність настання станів економіки

Зростання

Бум

Спад

Криза

р.

0,2

0,1

0,4

0,3

Пріоритетність інвестування в цінні папери для різних станів економіки виглядає таким чином:

Таблиця 1 Пріоритетність інвестування

Зростання

Бум

Спад

Криза

1. Будує корп. "Тур"

0,30

0,50

0,20

0,05

2. Трансп комп «Транссервіс»

0,35

0,40

0,30

0,15

3. Грудка банк «Банкір»

0,15

0,05

0,20

0,30

4. ГО

0,20

0,05

0,30

0,50

Виходячи з вищесказаного, можуть бути сформовані наступні інвестиційні портфелі:

123 - « Тур », « Транссервіс », «Банкір»

124 - « Тур », « Транссервіс », ГО

134 - « Тур », « Банкір », ГО

234 - « Транссервіс », « Банкір », ГО

Початковими змінними даними в аналізі є показники норми прибутку кожного з вибраних акцій в кожному стані економіки.

Оцінка норм прибутку акцій проводилася наступним шляхом:

1. Розраховувалася середня норма прибутку кожної акції за останні 5 років з інтервалом 1 місяць

2. Отримана норма коректувалася експертом відповідно до власних критеріїв для кожного конкретного стану економіки

На основі отриманих даних шляхом розрахунків виходила матриця функционала оцінювання, яка виражала норму прибутку кожного портфеля.

Даний функционал перетворювався і коректувався для двох інформаційних ситуацій I1(критерій пріоритету - 0.3) I5(критерій пріоритету 0,7)

1. Ситуація I1

Для цієї ситуації характерно апріорне завдання імовірностей настання подій (станів економіки). Критерії оцінювання - Байеса і мінімальної дисперсії (мінімального среднеквадратического відхилення)

Коефіциєнти пріоритету: Критерій Байеса - 2/3 критерій мінімальної дисперсії - 1/3

2. Ситуація I5

Для даної ситуації характерна невизначеність імовірності настання подій і повна антагонистичность середи. Критерії оцінювання - Вальда і Севіджа Коефіциенти пріоритету: Критерій Вальда - 0,5 критерій Севіджа - 0,5

Для оцінки ефективності портфелів була створена власна група аналітиків і залучені 3 зовнішні консалтинговие служби. Критерії пріоритету для власної служби -0,4; для зовнішніх аналітиків - 0,2

Висновок

При виборі оптимального рішення корпорація керувалася наступними критеріями:

1. Важливіше максимізація прибутку ніж мінімізація збитків

2. Власні розрахунки набагато правильніше і достовірніше однак для реальності необхідно використати і зовнішню оцінку

Виходячи з цих критеріїв Керівництво вибрало інвестиційний портфель 124 (« Тур », « Транссервіс », ГО), оскільки показник для цього портфеля в кінцевій матриці найбільший.

Однак потрібно відмітити що показник для портфеля 123 (« Тур », « Транссервіс », «Банкір») не набагато відрізняється від показника 124 отже він також може бути використаний

Overview

Власний аналітик

Ліст1

Sheet 1: Власний аналітик

Таблиця 9 Розрахунок дисперсії і ср квадр откл портфелів

Об'м інвестиції, грн

1000000

Таблиця 9.1 Підрахунок ковариації і кореляции

Таблиця 9.1.1 Різниці

Імовірність настання станів

акції

Зростання

Бум

Спад

Криза

1

R1-m1

-1.0

14.0

9.0

-16.0

2

R2-m2

-1.5

18.5

8.5

-16.5

Зростання

Бум

Спад

Криза

3

R3-m3

4.5

19.5

4.5

-15.5

р

0.2

0.1

0.4

0.3

4

R4-m4

-3.5

-3.5

1.5

1.5

Таблиця 1 Вартість акцій, грн

Таблиця 9.1.2 Множення різниць

12

*

1.5

259.0

76.5

264.0

Зростання

Бум

Спад

Криза

23

*

-6.8

360.8

38.3

255.8

1. Будує корп "Тур"

4

5

2

1

34

*

-15.8

-68.3

6.8

-23.3

2. Трансп комп «Транссервіс»

6

8

3

2

31

*

-4.5

273.0

40.5

248.0

3. Грудка банк «Банкір»

10

10

8

5

41

*

3.5

-49.0

13.5

-24.0

4. ГО

2

3

2

2

42

*

5.3

-64.8

12.8

-24.8

Підсумкова Таблиця 9.1 Коваріация

Таблиця 2 Норма прибутку цінних паперів, %

cov12

136.0

Зростання

Бум

Спад

Криза

cov23

126.8

1. Будує корп "Тур"

20

35

30

5

cov34

-14.3

2. Трансп комп «Транссервіс»

20

40

30

5

cov31

117.0

3. Грудка банк «Банкір»

30

45

30

10

cov41

-6.0

4. ГО

10

10

15

15

cov42

-7.8

Таблиця 3 Пріоритетність інвестування

Підсумкова Таблиця 9.1 Кореляция

Зростання

Бум

Спад

Криза

р12

0.99

1. Будує корп "Тур"

0.30

0.50

0.20

0.05

р23

0.95

2. Трансп комп «Транссервіс»

0.35

0.40

0.30

0.15

р34

-0.56

3. Грудка банк «Банкір»

0.15

0.05

0.20

0.30

р31

0.93

4. ГО

0.20

0.05

0.30

0.50

р41

-0.23

р42

-0.28

Таб 4 Очікувана N прибули ЦБ, %

Таблиця Средневзвешеноє вплив на дисперсію портфеля кожної акції

1. Будує корп "Тур"

21.0

2. Трансп комп «Транссервіс»

21.5

Акції

Зростання

Бум

Спад

Криза

3. Грудка банк «Банкір»

25.5

123

32.15

55.8

23.12

14.59

4. ГО

13.5

124

29.61

55.5

18.71

4.9

134

14.57

32.57

10.52

12.64

234

20.75

23.56

18.44

15.58

Таб 5 Дисперсія ЦБ

1. Будує корп "Тур"

129.00

2. Трансп комп «Транссервіс»

145.25

Таблиця Вплив взаємозв'язків пар акцій на дисперсію портфеля

3. Грудка банк «Банкір»

122.25

4. ГО

5.25

Зростання

Бум

Спад

Криза

12

14.28

27.20

8.16

1.02

23

6.65

2.54

7.61

5.70

34

-0.43

-0.04

-0.86

-2.14

Таб 6 Ср квадр откл по акціях

31

5.27

2.93

4.68

1.76

41

-0.36

-0.15

-0.36

-0.15

42

-0.54

-0.16

-0.70

-0.58

1. Будує корп "Тур"

11.36

2. Трансп комп «Транссервіс»

12.05

3. Грудка банк «Банкір»

11.06

4. ГО

2.29

Таблиця Дисперсія портфелів в різних станах економіки

Зростання

Бум

Спад

Криза

Портфель 123

58.35

88.46

43.57

23.07

Таб 7 Очікувана норма прибутку портфелів

Портфель 124

42.99

82.4

25.81

5.19

Портфель 134

19.05

35.31

13.99

12.11

Зростання

Бум

Спад

Криза

Портфель 234

26.44

25.9

24.49

18.57

Портфель 123

17.65

20.38

15.75

11.93

Портфель 124

16.53

19.78

14.70

11.03

Портфель 134

12.83

12.45

13.35

15.45

Портфель 234

14.05

10.55

15.60

17.63

Дісп

Середньо квадратич откл

Портфель 123

44.9

6.7

Портфель 124

28.7

5.4

Портфель 134

16.6

4.1

Портфель 234

23.2

4.8

Таб 8 Ожід N приб портфелів

Портфель 123

15.45

Згортання Критерію Байеса і Ср квадр откл

Портфель 124

14.47

Портфель 134

13.79

15.45

6.7

8.06

Портфель 234

15.39

F i1

14.47

5.4

F1

7.86

13.79

4.1

7.83

15.39

4.8

8.65

Таблиця Критерій Вальда

17.65

20.38

15.75

11.93

11.93

F1

16.53

19.78

14.70

11.03

V=

11.03

12.83

12.45

13.35

15.45

12.45

14.05

10.55

15.60

17.63

10.55

Критерій Севіджа

0.00

0.00

0.00

5.70

5.70

R

1.13

0.60

1.05

6.60

S

6.60

4.83

7.93

2.40

2.18

7.93

3.60

9.83

0.15

0.00

9.83

Таблиця Згортання V і S

11.93

5.70

3.11

F i5

11.03

6.60

F5

2.21

12.45

7.93

2.26

10.55

9.83

0.36

Таблиця Згортання i1 u i5

8.06

3.11

F1

7.86

F5

2.21

7.83

2.26

8.65

0.36

8.06

3.11

4.60

7.86

2.21

F

3.91

FF

7.83

2.26

3.93

8.65

0.36

2.85

Sheet 2: Ліст1

Таблиця Об'єднання підсумків аналізу

собств аналіз

експерт 1

експерт 2

експ 3

Підсумок

Критерії пріоритету

0.4

0.2

0.2

0.2

5.43

3.69

3.92

4.60

5.35

5.21

4.77

4.43

3.91

5.66

1.91

2.76

3.65

3.93

3.38

3.49

2.4

2.61

2.85

3.45

загрузка...