Реферати

Реферат: Вибір і обгрунтування структури автоматизованої системи управління - АСУ Супермаркет

загрузка...

Товарооборотність, значення, шляхи прискорення. Сутність і значення товарооборотністі, методика й етапи визначення. Порядок обліку товарних запасів на сучасному підприємстві. Основні фактори, що роблять вплив на швидкість товарооборотністі, розробка шляхів і заходів щодо її прискорення.

Вплив гендерних особливостей старшокласників на прояв агресивності і стилі дозволу конфліктів. Напрямку дослідження гендерних розходжень. Процес розвитку агресивності в підлітковому віці. Агресивність як показник маскулинности. Стратегії дозволу конфліктів. Методика "Маскулинность-фемининность", діагностика стану агресії.

Цифровий погоджений обнаружитель сигналів. Лінійно частотно-манипулированние сигнали. Створення погодженого фільтра і його імпульсної характеристики. Створення нагромаджувача і проходження через нього. Функціональна схема цифрового погодженого обнаружителя сигналів. Створення Лчм-сигнала.

Формування основ цветоведения в молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Загальне поняття і значення кольору в освітньо-виховному процесі на уроках образотворчого мистецтва. Основи цветоведения, використовувані в навчанні молодших школярів. Практичні аспекти застосування методики організації уроків у початковій школі.

Адміністративно-державне керування в Німеччині. Філолофсько-антропологічний підхід до державного адміністрування. Ідеї "нового Левіафана". Концепція адміністративно-державного керування Людвіга Ерхарда. Теорія соціального конфлікту. Рівні державного керування в Німеччині.

загрузка...

Сибірський Державний Аерокосмічний Університет

Факультет інформатики і систем управління

Кафедра ИУС

РЕФЕРАТ

«Вибір і обгрунтування структури автоматизованої системи управління - АСУ «Супермаркет»

Виконав

Студент гр. ИУ-92 Чугайнов Н. Г.

Перевірив

Ст. препод. Зайцева Е. А.

Красноярськ 2003

Зміст

Введення 3

АСУ «Супермаркет» 4

1. Загальна схема побудови системи 4

2. Функції, що реалізовуються підсистемами АСУ 5

1. Робота з товарами 5

2. Робота з постачальниками 6

3. Робота з фінансами 6

4. Робота з персоналом 7

5. Робота з господарською частиною 8

6. Управлінська робота 9

3. Обгрунтування структури вибраної АСУ 9

Введення.

У цей час Росія переживає період ринкових перетворень, в ході яких старі, віджилі інститути радянського часу ламаються і замінюються новими відповідно до вимог часу. Особливо бурхливо відбувається економічне зростання в сфері торгівлі, минулій на початку 90-х років період первинного накопичення капіталу і що зараз підтягається до рівня світових стандартів. Це зростання, зокрема, знаходить вияв в зміні хаотичної плутанини оптових ринків і дрібних кіосків конкуруючими між собою організованими мережами супер- і гипермаркетов. Для виживання в умовах жорсткої конкуренції кожна подібна мережа супермаркетів повинна являти собою чітку систему, що включає в себе як підсистеми меншого рівня окремі вузли-супермаркети і в значній частині автоматизовану. У даному рефераті ми представимо можливу структуру і склад АСУ типового супермаркету такої мережі і спробуємо проаналізувати її з точки зору разумности побудови і доцільності.

АСУ «Супермаркет».

1. Загальна схема побудови системи.

Будь-який супермаркет, для продажу якого б вигляду товарів він ні призначався, являє собою комплексне підприємство, в орбіту якого залучаються багато які і багато які галузі господарства. Сама загальна принципова схема побудови системи управління супермаркетом має наступний вигляд:

Центром будь-якої подібної АСУ завжди є могутній енергонезалежний сервер, що зберігає інформацію про діяльність всіх підсистем супермаркету у вигляді сукупності розподілених баз даних. Кожна база даних містить одну або декілька інформаційних таблиць, зміст яких визначається назвою БД і може розрізнюватися за внутрішніми характеристиками; одна і та ж база даних може використовуватися для роботи різних підсистем шляхом виділення з неї відповідної інформаційної таблиці.

Через некритичність що розглядається АСУ у часі (певні затримки у виконанні тих або інакших операцій не загрожують системі аварійним збоєм і не наражають на небезпеку життя людей) система не містить об'єднаного пульта управління, інформація на який виводиться з всіх інтегрованих підсистем і зазнає посекундному контролю досвідчених операторів; замість цього кожна з підсистем включає в себе певну кількість обладнаних дисплеями крайових робочих місць, що виводяться на які і інформація, що знімається з яких суворо систематизована по своєму характеру.

Кожна з підсистем супермаркету включає в себе програмне і апаратне забезпечення, що забезпечують: 1) видобування даних з БД, пов'язаної з відповідною підсистемою; 2) запис в БД змінених або нових даних; 3) зв'язок із зовнішніми пристроями, необхідними для функціонування підсистеми. Розділення супермаркету на підсистеми необхідне для реалізації на базі кожній з підсистем певної підмножини функцій, схожих по предметній області; подібне розділення також необхідне з метою організації підрозділів АСУ, що виконують контроль за підзвітною кожному з них підсистемою. Незважаючи на те, що підсистеми пов'язані між собою базами даних, що спільно використовуються, розділення по предметній області чітко визначає коло задач, що виконуються кожною з підсистем.

2. Функції, що реалізовуються підсистемами АСУ.

1. Робота з товарами.

По характеру своєї діяльності супермаркет - організація, метою якої є продаж населенню продуктів і інших товарів широкого споживання з метою отримання прибутку. У зв'язку з цим природним представляється відведення більшості функцій, що реалізовуються АСУ відповідній підсистемі.

а) Генерація списків товарів, присутніх на складах; ця функція необхідна для швидкого визначення товарів, запас яких, що закінчився на вітринах може бути оперативно поповнений без необхідності замовлення нових партій товару постачальнику;

б) Генерація списків товарів, відсутніх на складах, для оформлення постачальнику відповідного замовлення;

в) Генерація списків товарів, що є в наявності на складах і на вітринах, термін придатності яких закінчився; ця функція необхідна для списання відповідних товарів і оформлення постачальнику нових замовлень на ці товари; при цьому вартість списаних товарів зараховується в чистий збиток супермаркету;

г) Зміна цін товарів в БД при зміні останніх;

д) Автоматизоване нарахування націнок на товари відповідно до поточного економічного становища супермаркету;

е) Занесення в товарну БД найменувань товарів, що були відсутнім в ній раніше, при надходженні відповідних товарів від постачальника з подальшим призначенням цим товарам унікальних ідентифікаційних номерів і цін, визначуваних постачальником; збільшення числа товарних одиниць при надходженні від постачальника товарів, що були присутніх в БД;

ж) Генерація списків унікальних ідентифікаційних номерів для расклейки на відповідні товари;

з) Звірка ідентифікаційних номерів товарів при купівлі останніх користувачем супермаркету, автоматичне визначення цін товарів по цих номерах і зменшення числа відповідних одиниць товару в БД відповідно до розміру зробленої користувачем купівлі. При цьому вартість куплених товарів записується в чистий прибуток супермаркету.

Всі вказані функції, крім останньої, виконуються операторами складського термінала; остання функція виконується операторами торгового залу.

2. Робота з постачальниками.

Зв'язок супермаркету із зовнішнім світом відбувається через постачальників, организующих доставку певних товарів в певні терміни по замовленнях, що пред'являються ним. Також в тій, що розглядається АСУ грає роль поняття «постачальники обладнання» - організації, підтримуючі функціонування технічних систем супермаркету постачанням і ремонтом відповідної апаратури. Стабільність роботи супермаркету в дуже великій мірі залежить від чіткості і узгодженості постачання товарів і обладнання; функції, що реалізовуються даною підсистемою, такі:

а) Автоматизоване складання списку постачальників, робота з якими доцільна по комплексному показнику, що формується групою експертів по вивченню ринку;

б) Автоматизована генерація договорів з вибраними постачальниками на постачання товарів певного асортименту на певний термін;

в) Автоматизоване продовження договорів з постачальниками, що зарекомендували себе і розірвання договорів з постачальниками, що не виправдали покладеного на них довір'я;

г) Оформлення по списках товарів, відсутнім на складах або що мають минулий термін придатності, замовлень тим постачальникам, договори з якими на постачання цих товарів були укладені; при цьому вартість вказаних в договорі товарів зараховується в чистий збиток супермаркету;

д) Автоматичне складання списків дат прибуття транспорту із зробленими замовленнями для здійснення прийому цих замовлень і відвантаження їх на склад або відправки на вітрини у відповідності зі списками товарів, що є в даних місцях;

е) Автоматизоване складання списків обладнання, що вимагає ремонту в зв'язки з витіканням амортизаційних термінів, і складання по цих звітах замовлень постачальникам обладнання на заміну відпрацьованих агрегатів новими або ремонту відповідних агрегатів по встановленому кошторису; при цьому вартість ремонту або вартість нових агрегатів за вирахуванням вартості старих зараховується в чистий збиток супермаркету.

3. Робота з фінансами.

Оскільки супермаркет є приватним підприємством і головною метою його творців є отримання прибутку, фінансовій підсистемі в тій, що розглядається нами АСУ повинно приділятися особлива увага. Ця підсистема виконує наступні функції:

а) Щомісячне продовження договору з банком, укладеного на початку діяльності супермаркету, і автоматизоване складання відповідної документації;

б) Автоматична щомісячна генерація бухгалтерських звітів з інформацією об отриманих за місяць чистого прибутку і чистому збитку;

в) Автоматизоване нарахування зарплат новоприбулим співробітникам, збільшення зарплат в залежність від стажу співробітника і генерація платіжних відомостей для штатного і нештатного персоналу супермаркету відповідно до Єдиної тарифної сітки;

г) Автоматизоване складання кошторисів на проведення ремонтних і інших обслуговуючих робіт;

д) Автоматизоване складання документації, що призначається для отримання грошей з банку і відправлення їх в банк після закінчення кожного тижня;

е) Автоматизоване щомісячне визначення на основі чистого прибутку супермаркету суми, яка буде виділена в наступному місяці на економічний розвиток супермаркету.

4. Робота з персоналом.

Незважаючи на те, що робота супермаркету відбувається під контролем автоматизованої системи управління, робоча сила знаходить в ній вельми широке застосування - як для виконання операцій, що безпосередньо впливають на функціонування АСУ (введення даних на терміналах і т. д.), так і для різної роботи, не пов'язаної безпосередньо з автоматизацією (обслуговування, наладка і ремонт обладнання торгових залів і складів, прибирання приміщень, розвантаження і пр.). Контроль робочої сили виконується підсистемою роботи з персоналом, що включає в себе наступні функції:

а) Ведіння списків співробітників супермаркету, додавання у відповідну БД нових записів при надходженні на роботу нових співробітників і видалення записів з БД, відповідної видаленим співробітникам;

б) Автоматизоване ведіння допоміжної інформації про співробітників (нагороди, заохочення, недоліки, зауваження, догани, вислуга років) необхідної для формування довідок, з'ясування відповідної інформації начальником відділу кадрів, звільнення співробітників, що не зарекомендували себе і відправки на пенсію співробітників, відпрацьованих свій термін;

в) Щоденне формування списків співробітників, належних звільненню, а також списків вакансій, належних заповненню за рахунок запрошення нових співробітників;

г) Ведіння списків обов'язків співробітників супермаркету; автоматизоване формування на їх основі посадових інструкцій для безпосереднього донесення інформації, що міститься в них до співробітників;

д) Формування на основі вектора економічного розвитку супермаркету посад, заповнення яких передбачається в майбутньому; додавання списків обов'язків для цих посад у відповідну БД;

е) Щоденні автоматизовані формування і видача торговому персоналу завдань по обробці товарів (очищенню вітрин від прострочених товарів, перевезенню зі складів і розміщенню на вітринах нових товарів, зміні цінників товарів) заснованих на списках, сгенерированних в підсистемі роботи з товарами;

ж) Щоденні формування і видача ремонтному персоналу завдань по огляду і заміні відпрацьованих деталей механізмів (формування проводиться на основі списків, що ведуться підсистемою роботи з господарською частиною);

з) Щомісячна видача охоронному і обслуговуючому персоналу плану дій на черговий місяць;

и) Автоматизована генерація документації, необхідної для оформлення відпусків, лікарняних і відгулів.

5. Робота з господарською частиною.

Як і будь-яка сучасна організація, супермаркету для нормального функціонування необхідне велике число різних машин, механізмів, агрегатів, обладнання. Для контролю над їх станом в підсистемі роботи з господарською частиною існують наступні функції:

а) Додавання в БД «Обладнання» нових записів при надходженні від постачальників обладнання відповідно до зроблених замовлень; оновлення поля «Кількість одиниць обладнання» при поповненні парку обладнання; видалення записів з БД при списанні обладнанні після закінчення амортизаційних термінів або ж у разі пошкоджень, несумісних з нормальним функціонуванням пристрою;

б) Автоматичне включення всіх пристроїв і агрегатів при відкритті супермаркету, відключення при цьому системи сигналізації; автоматичне вимкнення всіх пристроїв і включення системи сигналізації при закритті;

в) Автоматичне ведіння для кожного з пристроїв (комп'ютерів, кондиціонерів, морозильников, холодильних шаф, касових апаратів, відеокамер, сканерів і пр.) списків частин, що використовуються, що вимагають регулярного профілактичного огляду і заміни у разі виявлення несправностей, що оговорюються;

г) Автоматична генерація звітів про стан обладнання на кінець поточного робочого дня.

6. Управлінська робота.

Оскільки супермаркет існує і розвивається в жорсткому світі конкуренції, для його виживання необхідна чітка і цілеспрямована робота управлінської групи, взаємодіючої з всіма підсистемами супермаркету шляхом прийняття чееееееееееееееееееееееееееееЕЕЕЕЕеееетееее рішень або їх сукупностей, що вводяться в систему в формалізованому вигляді. Управлінська група, як правило, реалізовує наступні функції:

а) Поквартальний виробіток цільової стратегії розвитку на основі аналізу ринку і стратегічних показників конкурентів;

б) Формування маркетингових рішень для розширення кіл населення, що охоплюються роботою супермаркету;

в) Визначення складу і структури асортименту, належного закупівлі в найближчому майбутньому;

г) Визначення кола постачальників товарів і обладнання, що вселяють довір'я;

д) Визначення цільових фондів вкладення прибутків;

е) Складання списків обладнання, належного заміні або модернізації в зв'язку з моральним зносом;

ж) Зміна структури фонду робочої сили відповідно до виробленої цільової стратегії розвитку.

3. Обгрунтування структури вибраної АСУ.

Вибрана нами структурна схема автоматизованої системи управління супермаркетом досить зручна як для рядового співробітника, так і для інженера АСУ. Згідно з цією схемою, по якій весь супермаркет розділений на обозримое кількість підсистем, значно спрощується пошук і локалізація системних збоїв і помилок в розподілі потоків даних, а кожний співробітник відповідає лише за підвідомчий йому, досить мала дільниця однієї з підсистем. У зв'язку з цим вибір такої схеми побудови АСУ «Супермаркет» потрібно визнати вдалим і рекомендувати його до вибору всіх системоаналитиков.

загрузка...