Реферати

Реферат: Оподаткування взаимозачетних операцій

загрузка...

Організація охорони праці. Законодавство про охорону праці. Планування роботи і заходів щодо охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства про працю і правил охорони праці. Охорона праці окремих категорій працівників. Організація охорони і праці в закордонних країнах.

Зовнішня політика і міжнародне право. Проблеми співвідношення зовнішній політики і міжнародне право. Вплив зовнішньої політики і дипломатії на процес створення і застосування норм міжнародного права. Вплив міжнародного права на зовнішню політику і дипломатію.

Теоретичний аналіз військового мистецтва Давньоруської держави в IX-XI століттях. Становлення Київської Русі у військовому відношенні, внесок норманнов у розвиток військової справи. Організація російського війська, його озброєння, військове навчання і виховання. Стратегія і тактика ведення воєн і бою. Писемні пам'ятки про військове мистецтво.

Міжнародні космічні організації. Метою даної роботи є дати загальну характеристику комічних організацій, розкрити принципи діяльності рганизационную структуру, задачі, питання членства на прикладі Интелсат, Интерспутника і Європейського космічного агентства.

Міф як пануюча культурна форма архаїчного суспільства. Міфологія - історично перша форма духовної культури. Вона виникає на самій ранній стадії суспільного розвитку. Тоді людство у формі міфів, тобто сказань, переказів намагалося дати відповідь на усі хвилюючі людей питання.

загрузка...

При взаємозаліку ведіння бухгалтерського і податкового обліку здійснюється в звичайному порядку.

Однак при здійсненні заліку зустрічних вимог у бухгалтера може зустрітися ситуація, коли організації відвантажують один одному товари, оподатковувані податкам на додану вартість по різних ставках.

Виникає питання, як визначити суму податку, яку платник податків може взяти до вирахування. Розглянемо дану ситуацію на прикладі.

Приклад.

Організація ТОВ "Міф" реалізовувала організації ТОВ "Будівник" книжкову продукцію (ставка ПДВ 10%) на загальну суму 11 000 рублів, тому числі ПДВ 1000 рублів.

Фактична собівартість книжкової продукції становить 6000 рублів.

ТОВ "Будівник" здійснило відвантаження ТОВ "Міф" будівельних матеріалів на суму 12 000 рублів, в тому числі ПДВ 18% - 1 830 рублів.

Облікова вартість будівельних матеріалів рівна 7 000 рублів.

Організації склали акт заліку взаємних вимог.

Обидві організації працюють з метою числення прибутку по методу нарахування, моментом виникнення налогооблагаемой бази по ПДВ вважається момент оплати.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Міф" були зроблені наступні проводки:

На дату відвантаження книг:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

62 субконто ТОВ "Будівник"

90-1

11 000

Відвантажена книжкова продукція покупцю

90-1

76-5 субконто ТОВ "Будівник"

1000

Нарахований ПДВ відкладений

90-2

41

6000

Списана собівартість книжкової продукції

41

60 субконто ТОВ "Міф"

10 170

Прийняті до обліку будівельні матеріали від ТОВ "Будівник"

19

60 субконто ТОВ "Будівник"

1 830

Відображений ПДВ по прийнятих будівельних матеріалах

На основі статті 410 Цивільного кодексу Російської Федерації (далі ГК РФ) сторони оформили залік зустрічних вимог на суму 11 000 рублів (меншої заборгованості).

60 субконто ТОВ "Будівник"

62 субконто ТОВ "Будівник"

11 000

Проведений взаємозалік

На дату підписання сторонами акту про залік взаємних вимог відвантажена книжкова продукція вважається оплаченої, оскільки відповідно до вимог статті 167 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) для платників податків, що затвердили в своїй обліковій політиці момент виникнення налогооблагаемой бази по ПДВ по оплаті, оплатою товарів (робіт, послуг) признається припинення зустрічного зобов'язання набувальника вказаних товарів (робіт, послуг) перед платником податків, яке безпосередньо пов'язане з постачанням (передачею) цих товарів (виконанням робіт, наданням послуг), за винятком припинення зустрічного зобов'язання шляхом видачі покупцем - векселедавцем власного векселя.

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

76-5 субконто ТОВ "Будівник"

68

1000

Отже, в цей момент бухгалтер ТОВ "Міф" нарахує ПДВ до сплати до бюджету

Суму ПДВ по придбаних будівельних матеріалах ТОВ "Міф" має право прийняти до вирахування після проведення заліку зустрічних вимог виходячи з фактично оплаченої суми, тобто з розрахунку 11 000 рублів.

Тут у бухгалтера виникає питання: яку суму податку можна зарахувати - виходячи з ставки 10 або 18 відсотків?

ТОВ "Міф" може поставити до відшкодування суму податку виходячи з тієї ставки, по якій обкладаються придбані організацією будівельні матеріали (18%). При цьому зовсім неважливо, що товар, що реалізовується ТОВ "Міф" оподатковується по ставці 10%.

Таким чином, бухгалтер ТОВ "Міф" зробить наступну проводку:

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

68-1

19

1 678

Прийнятий до вирахування ПДВ в частині оплачених будівельних матеріалів (11 000 рублів х 18: 118)

Зверніть увагу!

На практиці, нерідко податкові органи вважають інакше.

Їх позиція заснована на тому, що залік взаємних вимог підпадає під пункт 2 статті 172 НК РФ.

Відповідно до цієї статті, при використанні платником податків власного майна (в тому числі векселя третьої особи) в розрахунках за придбані ним товари (роботи, послуги) суми податку, фактично сплачені платником податків при придбанні вказаних товарів (робіт, послуг), обчислюються виходячи з балансової вартості вказаного майна (з урахуванням його переоцінок і амортизації, які проводяться відповідно до законодавства Російської Федерації), переданого в рахунок їх оплати.

Засновуючись на даному пункті НК РФ, податкові органи вважають, що якщо організація відвантажила товари, які оподатковуються на додану вартість по ставці 10%, а придбала товари зі ставкою 18%, то при проведенні заліку зустрічних вимог організація має право прийняти до вирахування ПДВ, обчислений виходячи з ставки 10%.

На наш погляд, дана позиція не законна, оскільки залік взаємних вимог не можна підвести під дію пункту 2 статті 172 НК РФ.

Даний пункт застосуємо, коли організація спочатку укладає договір міни, тобто, придбаває якесь майно в обмін на власне. При такому договорі кожна з сторін, одночасно виступає і покупцем і продавцем.

При взаємозаліку ситуація дещо інакша, сторони укладають два окремих договори, розрахунок, по яких спочатку передбачений грошовими коштами, інакше говорячи між сторонами по суті не передбачається розрахунок за зобов'язанням власним майном.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що "вхідний" податок на додану вартість по майну, отриманому по взаємозаліку, приймається до вирахування на загальних основах.

Оскільки в прикладі, що розглядається, внаслідок проведення заліку ТОВ "Мрія" погасило своє зобов'язання лише частково (11 000 рублів), суму "вхідного" податку, що залишилася організація зможе відшкодувати з бюджету тільки після погашення суми, що залишилася (1000 рублів).

Тепер розглянемо, як відіб'ються дані операції у іншої сторони - ТОВ "Будівник":

Кореспонденція рахунків

Сума, рублів

Зміст операції

Дебет

Кредит

62 субконто ТОВ "Міф"

90-1

12 000

Відвантажені будівельні матеріали

90-3

76-5 субконто ТОВ "Міф"

1 830

Нарахований ПДВ відкладений

90-2

41

7000

Списана собівартість будівельних матеріалів

41

60 субконто ТОВ "Міф"

10 170

Прийнята до обліку книжкова продукція від ТОВ "Міф"

19

60 субконто ТОВ "Міф"

1000

Відображений ПДВ по оприбуткованій книжковій продукції

На основі статті 410 ГК РФ сторони оформили залік зустрічних вимог на суму 11 000 рублів (меншої заборгованості).

60 субконто ТОВ "Міф"

62 субконто ТОВ "Міф"

11 000

Проведений взаємозалік

76-5 субконто ТОВ "Міф"

68

1 678

Нарахований ПДВ до сплати до бюджету з суми оплачених будівельних матеріалів

Після проведення взаємозаліку бухгалтер ТОВ "Будівник" може поставити суму "вхідного" ПДВ по книгах до вирахування:

68-1

19

1000

Прийнятий до вирахування ПДВ по оприбуткованій і оплаченій книжковій продукції

Коли ТОВ "Міф" остаточно розрахується за поставлені будівельні матеріали, бухгалтер ТОВ "Будівник" донарахує відкладений податок до сплати до бюджету.

Закінчення прикладу.

загрузка...