Реферати

Реферат: Відособлені підрозділи: як вести бухгалтерський і податковий облік

загрузка...

Сприйняття консервних брендов. Улітку 2009 р. фахівці провели незалежне якісне маркетингове дослідження з вивчення сприйняття брендов м'ясних консервів (тушенка), м'ясних паштетів і овочевих консервів.

Невідкладна контрацепція. Невідкладна (екстрена, посткоитальная) контрацепція - це метод попередження вагітності, якому не можна рекомендувати до використання протягом багатьох менструальних циклів.

Стан розвитку будівельного комплексу, проблеми і перспективи. Тема: стан розвитку будівельного комплексу, проблеми і перспективи. Зміст 1. Розвиток будівельного комплексу Башкортостану 7 1.1 Державна політика будівельного комплексу 7

Концепція соціальних змін. РЕФЕРАТ Курс: "Социлогия" Тема: "КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН" Концепції соціальних змін У сучасній соціології виділяють наступні концепції соціальних змін:

Проектування районної електричної мережі. Зміст Уведення 1. Споживання активної потужності, баланс реактивної потужності, вибір пристроїв, що компенсують, у проектованій мережі 2. Вибір конфігурації електричної мережі

загрузка...

Панчох Н. Г., експерт журналу «Російський податковий кур'єр»

На сторінках нашого журналу неодноразово освітлювалися питання, пов'язані з діяльністю відособлених підрозділів. Зокрема, ми писали про ознаки підрозділів, їх створення, особливості заповнення декларацій по окремих податках. Проте ця тема як і раніше цікавить наших читачів. У даній статті ми розказуємо про особливості організації бухгалтерського і податкового обліку у відособлених підрозділах.

Цивільний кодекс дозволяє організаціям створювати відособлені підрозділи в формі представництв і філіали. Такі структури розрізнюються назвою і юридичним статусом. Права і обов'язки у них також різні. У статті 55 ГК РФ сказано, що засновницькі документи організації повинні обов'язково містити інформацію про філіали, що є у неї і представництва.

Податкове законодавство під терміном «відособлений підрозділ» має на увазі не тільки представництва і філіали, але і інші підрозділи. Головне - щоб вони відповідали поняттю «відособленого підрозділу», даному в статті 11 Податкового кодексу[1]. Для такого підрозділу з метою оподаткування характерна наявність двох основних ознак: територіальна відособленість від організації і обладнані робочі місця, створена на термін більше за один місяць.

Відособлені підрозділи не є самостійними юридичними особами. Мета, задачі і функції таких структур визначаються їх організацією, що створила. Вона ж організує в них бухгалтерський і податковий облік.

При постановці бухгалтерського і податкового обліку у відособлених підрозділах необхідно враховувати різні чинники: територіальну разобщенность, особливості регіонального законодавства по місцю знаходження підрозділів, можливості оперативного збору інформації і інш.

Бухгалтерський облік в організаціях з відособленими підрозділами

Відособлені підрозділи незалежно від їх місця знаходження застосовують способи ведіння бухгалтерського обліку, які обрала організація відповідно до облікової політики. Про це сказано в пункті 10 ПБУ 1/98 «Облікова політика організації».

Робочий план рахунків організації складається таким чином, щоб можна було враховувати операції з відособленими підрозділами. Для цих цілей в ньому треба передбачити необхідні рахунки і субрахунки.

Первинні облікові документи складаються від імені або на ім'я організації, оскільки саме вона, а не її підрозділ придбаває права і обов'язки по всіх операціях.

У обліковій політиці додатково може бути визначений порядок розподілу витрат між організацією і підрозділами.

Тут необхідно враховувати можливості документального підтвердження всіх операцій. Тому додатком до наказу про облікову політику можливо, наприклад, положення про внутрішній облік і звітність відособлених підрозділів. При цьому важливе значення придбавають правила і графік документообігу між організацією і її відособленими підрозділами.

Організація бухгалтерського обліку і обліку первинних документів багато в чому залежить від того, чи виділяється облік майна і господарських операцій відособленого підрозділу на окремий баланс.

Відособлені підрозділи без окремого балансу

Підрозділу, у яких об'єм операцій і кількість співробітників незначні, як правило, не виділяються на окремий баланс. Звичайно вони не мають і власного банківського рахунку. Всі грошові і матеріальні кошти ці підрозділи отримують від головної організації.

Відособлені підрозділи без окремого балансу не мають власної бухгалтерії (бухгалтери) і не ведуть бухгалтерський облік. Первинні облікові документи, оформлені в підрозділі, передаються в бухгалтерію головної організації. Терміни для такої передачі встановлюються внутрішніми актами. Бухгалтерія організації проводить обробку вказаних документів і відображає їх в обліку.

Якщо в такому підрозділі облік все-таки ведеться, то він обмежується, як правило, лише обробкою і систематизацією первинних документів.

Проте головна організація повинна забезпечити роздільний аналітичний облік господарських операцій відособлених підрозділів, у яких немає окремого балансу. Для цього всі операції підрозділу треба враховувати на окремих субрахунках робочого плану рахунків, що встановлюється в обліковій політиці організації.

Відособлені підрозділи на окремому балансі

Під окремим балансом потрібно розуміти перелік показників, які встановлює організація для своїх відособлених підрозділів. Конкретний перелік таких показників організація визначає самостійно. Про це сказано в листі Департаменту податкової політики Мінфіну Росії від 29.03.2004 № 04-05-06/27.

У штаті підрозділу, який виділяється на окремий баланс, повинен бути бухгалтер (бухгалтерія). Йому поручається вести бухгалтерський облік і формувати звітність. Причому облік в такому підрозділі відособлений від головного підприємства. Відмітимо також, що на окремий баланс виділяються ті підрозділи, які визначені Цивільним кодексом, тобто філіали і представництва.

Робочий план рахунків підрозділу, виділеного на окремий баланс, формується виходячи з специфіки такої структури. У ньому звичайно не використовуються рахунки, які мають значення для компанії загалом. Наприклад, рахунок 80 «Статутний капітал», рахунок 84 «нерозподілений прибуток», рахунок 75 «Розрахунки із засновниками» і інш.

Для узагальнення інформації про розрахунки з відособленими підрозділами, виділеними на окремий баланс, в організації використовується рахунок 79 «Внутрішньогосподарські витрати». До нього можуть бути відкриті субрахунки 79-1 «Розрахунки по виділеному майну» і 79-2 «Розрахунки по поточних операціях».

Крім цих субрахунків можуть бути відкриті і інші, наприклад субрахунок «Розрахунки за податковими зобов'язаннями» або субрахунок «Розрахунки по розподілу прибули».

Аналітичний облік по рахунку 79 ведеться окремо по кожному відособленому підрозділу організації, виділеному на окремий баланс.

Розглянемо сказане на прикладі.

ПРИКЛАД

ТОВ «Мир» має два відособлених підрозділи - будівельні дільниці № 1 (СУ-1) і № 2 (СУ-2). СУ-1 виділений на окремий баланс і має розрахунковий рахунок в банку по місцю свого знаходження. СУ-2 не має окремого балансу і рахунку.

Передбачимо, ТОВ «Мир» передало СУ-1 бетономішалку. Її вартість за даними бухгалтерського обліку - 120 000 крб., сума нарахованої по ній амортизацій рівна 40 000 крб.

Також ТОВ «Мир» придбало матеріали на суму 118 000 крб. (в тому числі ПДВ - 18 000 крб.). У кожний підрозділ були передані матеріали на суму 50 000 крб.

Бухгалтер ТОВ «Мир» створив в обліку до рахунку 10 наступні аналітичні субрахунки:

10-1-1 - «Матеріали основної компанії»;

10-1-2 - «Матеріали СУ-1»;

10-1-3 - «Матеріали СУ-2».

У бухгалтерському обліку були зроблені наступні проводки:

у ТОВ «Мир»

ДЕБЕТ 79-1 КРЕДИТ 01

- 120 000 крб. - передана бетономішалка відособленому підрозділу СУ-1;

ДЕБЕТ 02 КРЕДИТ 79-1

- 40 000 крб. - передана відособленому підрозділу сума амортизації по бетономішалці;

ДЕБЕТ 10-1-1 КРЕДИТ 60

- 100 000 крб. (118 000 крб. - 18 000 крб.) - оприбутковані матеріали на склад;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 18 000 крб. - врахований ПДВ по матеріалах;

ДЕБЕТ 79-1 КРЕДИТ 10-1-1

- 50 000 крб. - передані матеріали СУ-1;

ДЕБЕТ 10-1-3 КРЕДИТ 10-1-1

- 50 000 крб. - передані матеріали СУ-2;

у будівельної дільниці № 1 (СУ-1)

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 79-1

- 120 000 крб. - отримана бетономішалка від головного офісу;

ДЕБЕТ 79-1 КРЕДИТ 02

- 40 000 крб. - врахована накопичена амортизація по отриманій бетономішалці;

ДЕБЕТ 10-1-2 КРЕДИТ 79-1

- 50 000 крб. - отримана партія матеріалів від організації.

Бухгалтерська звітність

Показники діяльності підрозділів повинні враховуватися при формуванні звітності загалом по організації. Це встановлене пунктом 33 Положення по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ. Даний документ затверджений наказом Мінфіну Росії від 29.07.98 № 34н.

Відособлені підрозділи, які виділені на окремий баланс, представляють в головну організацію внутрішню бухгалтерську звітність. Ці дані використовуються при формуванні квартальних і річних звітів всієї організації. Така звітність складається за формами, передбаченими для організації загалом.

При складанні звітності організації необхідно проаналізувати показники рахунку 79. Для цього порівнюють залишки по дебету кожного субрахунку головного офісу із залишками по кредиту відповідних субрахунків у підрозділів. Вони повинні співпадати. Аналогічно кредитовий залишок у головного офісу також повинен відповідати дебетовому залишку у підрозділу. Після звірки залишків на субрахунках бухгалтерія організації взаємно гасить їх і в бухгалтерську звітність не включає.

Залишки на всіх інших рахунках відособленого підрозділу збільшують відповідне сальдо в балансі головного підприємства. Показники діяльності відособленого підрозділу за звітний період порядково додаються до відповідних даних, отриманих по головній організації.

Такий порядок застосовується не тільки при складанні балансу, але і при формуванні інших форм звітності організації: звіту про прибутки і збитки, звіту про рух капіталу, звіту про рух грошових коштів.

Облік податків в організаціях з відособленими підрозділами

Філіали, представництва і інакші відособлені підрозділи не є самостійними платниками податків. Вони лише виконують обов'язки головних організацій по сплаті податків і зборів по місцю свого знаходження (ст. 19 НК РФ). По деяких податках відособлені підрозділи також представляють звітність до податкових органів по місцю свого обліку.

Факт наявності у організації відособлених підрозділів впливає істотний чином на порядок обчислення, сплати податків і представлення звітності. Тому кожне підприємство з розгалуженою територіальною мережею враховує це, коли розробляє облікову політику з метою оподаткування.

При формуванні облікової політики треба звертати увагу на ті елементи, які вплинуть і на порядок оподаткування відособлених підрозділів. До таких елементів можна віднести наступні:

- момент визначення податкової бази при реалізації товарів (робіт, послуг);

- вибір показника для розрахунку суми податку, що сплачується по місцю знаходження відособленого підрозділу;

- вибір способу сплати податку;

- порядок оформлення документів, які згодом будуть прийматися до податкового обліку, а також терміни їх уявлення в головний офіс;

- види і форми ведіння податкових регістрів.

Відмітимо, що порядок оформлення документів, що приймаються до податкового обліку, багато в чому схожий з порядком складання первинних документів в бухгалтерському обліку. Як і в бухучете, він передусім залежить від того, виділений відособлений підрозділ на окремий баланс чи ні.

Податок на прибуток організацій

Податкова база по податку на прибуток розраховується по організації загалом. Далі вона розподіляється між головним офісом і відособленими підрозділами. До федерального бюджету податок сплачується по місцю знаходження головного офісу без розподілу по підрозділах. Сплата податку до регіонального бюджету здійснюється і по місцю знаходження головної організації без вхідних в неї відособлених підрозділів, і по місцю їх знаходження.

Розподіл податку проводиться виходячи з частки податкової бази, що доводиться на кожний відособлений підрозділ. Ця частка розраховується відповідно до пункту 2 статті 288 НК РФ [2]. Зверніть увагу: якщо у організації декілька відособлених підрозділів на території одного суб'єкта РФ, то з 1 січня 2006 року розподіл прибутку по кожному з них може не проводитися. Це дозволене статтями 1 і 8 Федеральних закони від 06.06.2005 № 58-ФЗ.

Організація подає по місцю свого знаходження податкову декларацію з розподілом сум податку по відособлених підрозділах (п. 5 ст. 289 НК РФ). По місцю знаходження кожного з відособлених підрозділів звітність представляється за скороченою формою. У неї включаються тільки титульний лист, підрозділи 1.1 і 1.2 розділи 1, а також додаток № 5а до листа 02 декларації.

Податок на додану вартість

ПДВ сплачується централизованно загалом по організації по місцю її реєстрації в податковому органі (п. 2 ст. 174 НК РФ). Звітність також представляється тільки по місцю знаходження організації згідно з пунктом 5 статті 174 НК РФ.

Рахунки-фактури виписуються відособленими підрозділами від імені організації [3]. У них вказується адреса організації і її ИНН, а також КПП підрозділу.

Загалом по організації необхідно дотримувати єдину нумерацію первинних документів. Разом з тим допускається привласнювати кожному номеру індекс підрозділу, який виставив рахунок-фактуру. Журнали обліку виставлених і отриманих рахунків-фактур, книги купівель і книги продажу ведуться підрозділами у вигляді розділів єдиних журналів обліку, єдиних книг купівель і продажу організації. За звітний період вказані розділи відособлені підрозділи представляють в головний підрозділ.

Порядок оформлення рахунків-фактур, книг купівель і продажу підрозділами необхідно відобразити в обліковій політиці організації для цілей оподаткування.

Акцизи

Порядок обчислення і сплати податку залежить від того, по яких підакцизних товарах він сплачується.

По алкогольній продукції акцизи сплачуються по місцю реалізації з акцизного складу (абз. 1 п. 4 ст. 204 НК РФ).

По нафтопродуктах - по місцю знаходження головної організації і місцю знаходження відособлених підрозділів. При цьому розраховується частка податку, яка доводиться на відособлений підрозділ. Вона визначається як величина питомої ваги об'єму реалізації нафтопродуктів (в натуральному вираженні) підрозділом в загальному об'ємі реалізації нафтопродуктів загалом по організації. На це вказує абзац 2 пункту 4 статті 204 НК РФ. Якщо всі підрозділи і організація розташовані на території одного суб'єкта РФ, акцизи можуть сплачуватися повністю головним офісом. Зробити так дозволяє абзац 4 пункту 4 статті 204 НК РФ.

По інших підакцизних товарах податок сплачується по місцю їх виробництва (абз. 1 п. 4 ст. 204 НК РФ).

Декларації по акцизах представляються по місцю знаходження головної організації і відособлених підрозділів. По підрозділах (в тому числі по головному) вказуються дані відносно здійснюваних ними операцій, що визнаються об'єктом оподаткування (абз. 1 п. 5 ст. 204 НК РФ).

Податок на доходи фізичних осіб

Податковими агентами признаються російські організації, індивідуальні підприємці і постійні представництва іноземних організацій, колегії адвокатів, адвокатське бюро і юридичні консультації. Так визначено пунктом 1 статті 226 НК РФ.

Згідно з статтями 226 і 230 Кодекси податкові агенти зобов'язані вести облік доходів, що виплачуються фізичним особам, проводити розрахунок податкової бази і суми податку, втримувати і перелічувати втриманий податок до бюджету.

Податкові агенти - російські організації, що мають відособлені підрозділи, зобов'язані перераховувати обчислені і втримані суми НДФЛ по місцю свого знаходження, а відносно обчислених і втриманих податків з працівників відособлених підрозділів цієї організації - по місцю знаходження кожного відособленого підрозділу.

У той же час відособлений підрозділ організації самостійно може вести бухгалтерський облік і виплачувати доходи своїм працівникам, вести облік цих доходів, проводити розрахунок податкової бази і суми податку. У цьому випадку втримувати і перелічувати податок буде відособлений підрозділ російської організації. Всі ці повноваження організація повинна делегувати відособленому підрозділу.

Податкові агенти представляють в інспекції по місцю свого обліку зведення про доходи фізичних осіб і сумах нарахованих і втриманих в податковому періоді податків. Відомості подаються щорічно не пізніше 1 квітня року, наступного за минулим податковим періодом.

Російська організація, що має відособлені підрозділи, повинна представляти відомості про доходи, виплачені фізичним особам, в податкову інспекцію по місцю свого обліку відносно тих фізичних осіб (включаючи працівників відособлених підрозділів), джерелом виплати доходів яких вона є.

Якщо ж відособлений підрозділ самостійно виконує обов'язки податкового агента, то відомості про доходи, які такий підрозділ виплатив фізичним особам, подаються в податкову інспекцію по місцю знаходження відособленого підрозділу.

Відповідно для кожної фізичної особи в довідці за формою № 2-НДФЛ вказується код ОКАТО - код території муніципальної освіти, до бюджету якого перерахований податок.

Єдиний соціальний податок

Порядок обчислення і сплати ЕСН організаціями, до складу яких входять відособлені підрозділи, залежить від того, якими повноваженнями наділені ці підрозділи.

Якщо підрозділ має окремий баланс, розрахунковий рахунок і нараховує виплати і інакші винагороди, то воно повинно виконувати обов'язки організації по сплаті податку (авансових платежів). Також на нього покладається обов'язок по представленню розрахунків і декларацій по ЕСН по місцю свого знаходження. На це вказує пункт 8 статті 243 НК РФ. Суми ЕСН, що сплачуються підрозділами, визначаються виходячи з величини податкової бази, що відноситься до цього підрозділу.

У випадках, коли відособлені підрозділи не виділені на окремий баланс, головний офіс самостійно обчислює, сплачує податок і представляє декларації по місцю свого обліку.

Податок на майно

Якщо відособлені підрозділи мають на окремому балансі основні кошти, то вони сплачують податок на майно по місцю знаходження відособленого підрозділу. Податкові декларації також представляються по місцю знаходження цього відособленого підрозділу (ст. 384 НК РФ) [4]. У цей час дані, відображені в декларації, яка представляється в інспекцію по місцю знаходження відособленого підрозділу, не вказуються в декларації, що представляється по місцю знаходження організації.

Транспортний податок

Порядок обчислення і сплати транспортного податку залежить від того, де зареєстрований транспортний засіб (п. 1 ст. 363 НК РФ). Організація представляє декларацію і сплачує транспортний податок в тому регіоні, де даний транспортний засіб знаходиться і зареєстрований відповідними органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів. Це може бути і в регіоні, де знаходиться головний офіс, і по місцю відособленого підрозділу організації в іншому регіоні.

Земельний податок

Податок і авансові платежі сплачуються до бюджету по місцю знаходження земельних дільниць, що визнаються об'єктами оподаткування (п. 3 ст. 397 НК РФ).

Організація повинна сплатити податок і представити податкову декларацію:

- по місцю знаходження головного офісу відносно земельної дільниці по місцю знаходження організації;

- по місцю знаходження відособленого підрозділу відносно земельної дільниці, наданої цьому підрозділу;

- по місцю знаходження об'єкта нерухомого майна. Відмітимо, що в цьому випадку по вказаному місцю може не знаходитися ні головний офіс, ні відособлений підрозділ.

При цьому якщо вказані земельні дільниці знаходяться в одній муніципальній освіті (освітах), то платник податків має право сплатити податок і представити одну податкову декларацію в податкову інспекцію, у введенні якої знаходиться дана муніципальна освіта (освіти). Це положення розповсюджується на Москву, а також інші суб'єкти РФ, в яких земельний податок повністю зараховується до регіонального бюджету.

[1] Детальніше про ознаки відособленого підрозділу і порядок його реєстрації див. в статті М. С. Полякової «Робоче місце як відособлений підрозділ // РНК, 2005, № 11. - Прімеч. ред.

[2] Детальніше про порядок сплати податку і авансових платежів і заповненні декларації відособленими підрозділами див. в статтях Н. А. Ромахової «Розрахунок частки прибутку відособленого підрозділу», Е. В. Селіной «Відособлені підрозділи: заповнення декларації», С. В. Шарової «Організація створює філію: як розрахувати податок на прибуток» і І. Н. Сбітневой «Як розрахувати податок на прибуток при ліквідації відособленого підрозділу» // РНК, 2005, № 7, 11 і 15. - Прімеч. ред.

[3] Про порядок виставляння рахунків-фактур відособленими підрозділами див. листи МНС Росії від 21.05.2001 № ВГ-6-03/404 «Про застосування рахунків-фактур при розрахунках по ПДВ» і від 26.08.2004 № 03-1-08/1880/18@ «Про порядок заповнення рахунків-фактур». - Прімеч. ред.

[4] Детальніше про це див. в статті О. В. Хрітініной «Декларація по податку на майно в організаціях з відособленими підрозділами» // РНК, 2005, № 8. - Прімеч. ред.

загрузка...